Voksen barn af alkoholikere

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?


Alkoholproblemer og parforholdVoksen barn

af alkoholikere

i parforhold


Sammen kan I gøre det

I ikke kunne alene!


Parterapi

Imagoterapi

Familieterapi

Psykoterapi


Voksen barn

Antennebarn

Glasbarn

Sjælefugl

Medafhængig / Co-dependens

Adult children of alcoholics

Adult children anonymous

ACA, Tuba, Hope...


For tidlig voksen

At kæmpe for nedhed

At elske for meget


Tilknytningsproblemer

Behagesyge

Hensynsbetendelse

Perfektionisme

Kontrolafængig


Relationen heler©

Kærligheden er løsningen©

Det handler om relationer©

Relationen er din læremester©


Ordsprog


Tag det roligt.

En dag ad gangen.

Fremgang, ikke perfektionisme.

Vær venlig mod dig selv.

Livet er mere end overlevelse.

At dele er at hele.

Du er ikke alene.

Kom tilbage, det virker.


Citater


Det bedste forhold er et, hvor kærligheden til hinanden overskygger behovet for hinanden.

Dalai Lama


Barnlig kærlighed følger princippet:

Jeg elsker, fordi jeg bliver elsket.

Moden kærlighed følger princippet:

Jeg bliver elsket, fordi jeg elsker. Umoden kærlighed siger: Jeg elsker dig, fordi jeg behøver dig.

Moden kærlighed siger: Jeg behøver dig, fordi jeg elsker dig.

Erich Fromm


It is easier to build strong children than to repair broken men.

Frederick Douglass

Voksen barn af alkoholikere - Parterapi - København - Valby

• Parterapi til voksen barn af alkoholikere i parforhold

• Gratis voksen-barn-test og eBog ved køb af klippekort

• Gratis artikel om voksen barn af alkoholikere i parterapi

Voksen barn af alkoholikere | Parterapi-parterapeut.dk

Parterapi og psykoterapi til voksen barn af alkoholikere


• Er du voksen barn af alkoholikere?

• Er du i parforhold med en der er det?

• Eller i parforhold med en alkoholiker?


Voksen barn af alkoholikere med problemer i parforholdet og familien


Voksne børn af alkoholikere har ofte udfordringer på jobbet, i de nære relationer og parforholdet. Problemet er, at voksne-børn af alkoholikere ofte mangler et tilstrækkeligt funktionelt billede af en sund model for et parforhold og en familie samt hvad der er hensigtsmæssigt.


Det er desværre temmelig almindeligt og skyldes ofte, at de er vokset op med et mere eller mindre dysfunktionelt barndomshjem eller at de er blevet for ansvarlige og voksne for tidligt. Det er både et tab og en sorg, der kan optræde sammen med fx skam, perfektionisme, stress, angst, depression, misbrug, ensomheds- og forkerthedsfølelser samt indre kaos og forvirring.


Det er meget forskelligt hvordan og i hvilken grad udfordringerne viser sig. Nogle gange finder to voksne børn af alkoholikere sammen og i andre tilfælde er det kun en i parforholdet. Andre gange finder voksne børn af alkoholikere sammen med en storforbruger, misbruger eller afhængig. Man kalder det også for medafhængighed. Tag nedenstående test, hvis du eller din partner er i tvivl.


Jeg har over 10 års professionel erfaring med voksne børn af alkoholikere og hjælper bl.a. med at udvikle fokus og kompetencer samt at hele de gamle sår samtidig med, at kærligheden og den gensidige støtte udvikles i parforholdet. Det handler om at blive bedre til at navigere i livet og parforholdets kaos samt at gøre snublesten til trædesten.


Kærlighed og parterapi er en del af løsningen


Løsningen er kærlighed. Kærligheden i parforholdet og kærligheden til een selv. Det vil sige både at styrke parforholdet og selvkærligheden. Det handler om at udvikle selvkærlighed, selvomsorg og selvregulering gennem selvfølelse, selvaccept, selvudtryk, grænsesætning og problemløsning. Det er en proces omkring at blive set, hørt rummet, forstået og anerkendt med venlige øjne under selvafsløring. Den bedste ramme for denne proces er parforholdet og støtte fra en professionel og neutral parterapeut.


Som voksen barn af alkoholikere er du altså ikke alene og det er ikke dig der er problemet. Der er tale om et system, hvor alle er lige og har hver deres rolle i forhold til problemerne. I er to om at skabe systemet og det er den fælles dynamik, der er fokus for parterapien. Parterapien sigter mod, at I begge bliver bedre til at se, genkende og håndtere jeres individuelle og fælles dynamik, såvel som de parforholdsmæssige udfordringer.


Igennem parterapien skaber du bl.a. selvindsigt og indsigt i din partner - og omvendt - samt foretager en rejse mod at finde dit sande jeg og at opbygge en sund indre kerne uden medafhængighed. Sammen udvikler I en større og gensidig tolerance, støtte og kærlighed, som drivkræft for jeres proces. Uden disse indsigter og kvaliteter, kan systemet omvendt spænde ben for jer og parforholdet.


Det er grunden for at invitere din partner med til parterapi, i stedet for at komme alene. Sammen kan I desuden via parterapien, skabe det liv og den familie I drømmer om og længes efter. Det handler om at bygge bro fra problemerne og smerten, over kommunikationen og løsningerne, til en fælles fremtid med kærlighed, heling, glæde og vækst. Således skaber I indsigter, værktøjer og kompetencer, som I får gavn af i alle livets relationer samt på studiet og arbejdet.


Relationen heler voksne børn af alkoholikere i parforhold


Ved gradvist at få talt ud og dermed brudt isolationen, ensomheden, forladtheden og tabuerne fra fortiden, får I under parterapien løsnet op for byrderne, de uafsluttede situationer, de uudtrykte følelser og den tilbageholdte sorg eller vrede, som I måske går rundt med under overfladen.


Det bliver en rejse mod mere nærhed, varme, kærlighed, ømhed, humor, sjov, leg og læring samt tillid, respekt og selvregulering. Undervejs kan I desuden finde en større mening for jer selv, livet og parforholdet. På rejsen hjem, styrker I desuden jeres identitet og selvværd.


Jeg støtter jer i at definere, udvikle og skabe et godt og sundt billede af jer selv, relationen, parforholdet og familien - med plads til fleksibilitet, forskel, uenighed og personlige grænser. Samtidig får I hjælp til at skabe gensidig støtte samt at udvikle commitment, tryg tilknytning og effektiv problemløsning. En arbejde der kræver engagement, vedholdenhed, tålmodighed og venlighed.


Gratis test til voksen barn af alkoholikere i parforhold


Styrer din fortid dit liv og relationer?


Tag voksen-barn-testen, hvis du er i tvivl om du er voksen barn af alkoholikere eller i hvilken grad dette tema spiller sig ud i parforholdet. Bed også din partner om at tage testen, så I kan skabe fælles sprog, indsigt og forståelse af problematikkerne. Testen kan gratis benyttes af myndige personer og må ikke kopieres eller benyttes ved terapi andetsteds.


Koncept for parterapi for voksen barn af alkoholikere


Parterapi til voksen barn af alkoholikere i parforhold


• Gratis parforholdstest og test til voksen barn af alkoholikere

• Konsultation i parterapi / individuel psykoterapi

• Forløb i parterapi m.v. med mulighed for klippekort og gratis eBog


Et terapeutisk forløb for voksen barn af alkoholikere


1. Start med en konsultation med rabat - kom alene eller tag partneren med til samme pris

2. Fortsæt med et klippekort med fem klip - skab commitment og få rabat

3. Suppler gratis undervejs med Access Bars - få to behandlinger til en pris

4. Stop her eller fortsæt med forebyggende og udviklende terapi - efter behov


Alt efter behov og de konkrete voksen-barn-problemstillinger, kan et alm. forløb for voksne børn af alkoholiker suppleres med fastholdende, udviklende og forebyggende imagoterapi og access bars kropsterapi eller en alm. parforholdstest i kombination med fx psykoterapi, sorgterapi, behandling af angst og depression, relationel behandling af alkoholproblemer i parforholdet og familieterapi. Da nogle voksne børn af alkoholikere har udfordringer med nærhed og intimitet, er der også mulighed for at supplere med sexologisk samtaleterapi.


Erfaring med voksen barn af alkoholikere og alkoholbehandling


Parterapi-parterapeut.dk har samlet over 25 års pædagogisk og psykologisk erfaring samt over 10 års specialisterfaring med voksne børn af alkoholikere og 12-trins-programmer. Herunder alkoholbehandling og psykoterapi til voksne børn af alkoholikere fra Tuba, Lænken, Blå Kors, socialpsykiatrien og egen praksis. Det omfatter både døgn- og ambulant behandling af alkoholmisbrugere samt pårørendearbejde, parterapi, familieterapi og psykoterapi til voksne børn af alkoholikere. Dette tilbud er baseret på alle disse erfaringer, teorier og evidensbaseret metoder. Du, din partner og familie er eksperten i jeres eget liv og sammen kan vi gennem et samarbejde finde den løsning, der er bedst for jer. Det der tilbydes er altså et samarbejde omkring en helings- og udviklingsrejse.


Kontakt parterapeuten i København Valby


Haster det, får I en tid indenfor en uge.

Er det akut, kommer I til med det samme.


Er du eller din partner i krise, så oplys det ved bookning og opstart.

Det er at foretrække, at I bege deltager ved første konsultation.

Sidenhen er det nemmere at supplere med individuel psykoterapi.


Ring 61661900 for personlig betjening


Kontakt Parterapi-parterapeut.dk i KøbenhavnLæser du dette udenfor alm. kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så benyt call-me funktionen og du vil blive ringet op indenfor 24 timer.


Artikel om parterapi til voksen barn af alkoholikere i parforhold ©


• Situationen

• Problemet

• Løsningen

• Behandlingen


Nedenstående artikel er omfattet af copyright og lov om ophavsret, men hvis du er i forløb hos Parterapi-parterapeut.dk anbefales det at du printer den samt understreger det du kan genkende og overstreger det du ikke kan genkende. Medbring derefter artiklen under parterapien. Hvis du lader dig provokere af artiklen og det den evt. spejler i dig, så vær venlig mod dig selv, læg den til side, hold en pause og genopdag da hurtigst muligt læsningen.


1/4 Situationen


Afvigelsen er normen


Nedenstående er en beskrivelse, ikke en dom, anklage, diagnose eller prognose. Hvis du og/eller din partner i en eller anden grad kan kende jer i denne tekst, så er I ikke alene. Jfr. Statens Institut for Folkesundhed, 2008, har 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug og ca. 140.000 er dediceret alkoholafhængige. Derudover skønnes det, at der for hver alkoholmisbruger er ca. 4 personer der påvirkes negativt psykologisk / social af alkoholmisbruget. Typisk partneren og børnene samt nære familiemedlemmer og venner. Dels på et personligt og relationelt plan og dels i forhold til det man kalder co-dependens eller medafhængighed.


Sundhedsstyrelsen skønner alene, at der årligt er 122.000 0-18 årige børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer – børn af alkoholmisbrugere. 181.000 af de 19-35 årige og 329.000 de 35+ årige, siger at de er vokset op i familier med alkoholmisbrug – voksne børn af alkoholikere. Samtidig skønnes det, at 75% af alle familier i en eller anden grad er dysfunktionelle, med mønstre der ligner dem man kender i alkoholhjem. Ikke alle voksne børn af alkoholikere har problemer eller har erkendt deres voksen-barn problematikker. Alderen er heller ikke afgørende. Man kan være 13 eller 73 år gammel. De fleste mærker dog udfordringerne og erkender af de er et voksen barn af alkoholiker i en alder omkring 25-45 år.


Alkoholproblemer i parforholdet og familien


Hvis du er voksen barn af alkoholiker, er du vokset op i en familie, hvor en eller begge forældre eller primære omsorgspersoner drak for meget alkohol eller drak alkohol på en uhensigtsmæssig måde for dig og din familie. Det kan have været i en lettere eller sværere grad. Dine forældre behøves ikke at have været misbrugere af alkohol, afhængige af alkohol eller alkoholikere. Mange gange har alkoholforbruget været sparsomt eller periodisk og ofte er den drikkende selv voksen barn af alkoholikere. Det behøves heller ikke at have været alkohol, der var misbrugssubstansen. Det kan også have være medicin eller andre opløsningsmidler og rusmidler inkl. hash og stærkere former for narkotika. Nogle voksne børn af alkoholikere lever i total afholdenhed. Mange drikker moderat. Andre igen ender selv med at få alkoholproblemer i parforholdet.


Andre årsager til de dysfunktionelle mønstre i parforholdet og familien


Nogle gange har alkohol slet ikke været problemet. Det handler i virkeligheden om nærheden, trygheden, støtten og kulturen i hjemmet. Det vil sige, om dine primære omsorgspersoner og hjemmet har udgjort en tilstrækkelig sund, sikker, tryg og kærlig base for dig. Om du har fået nok af det som præcist du havde brug for, for at finde og udvikle dig selv og dine kompetencer, for at kunne navigere i livet og de nære relationer. Kulturen omfatter desuden stemningen og de usynlige og komplekse mønstre, der har været i familien. De dysfunktionelle adfærdsmæssige mønstre og relationer, der typisk opstår omkring afhængighed og medafhængighed. Altså de samme mønstre, der kan opstå ved kritisk eller længerevarende sygdom, hospitalsindlæggelser, fængselsophold, anbringelser udenfor hjemmet og adoption samt psykologisk problemer som fx stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression og psykose. Forhold omkring medicinering, fysisk sydom, invaliditet, kræft og selvmordsproblematikker kan også have givet anledning til dysfunktionerne. Andre situationer der kan skabe samme mønstre uden at der har været alkohol involveret, kan være misbrugsformer som fx spilafhængighed, sexafhængighed, overgreb, vold, spiseforstyrrelser og afhængighed af arbejde (workaholic) inkl. rejseaktivitet og udstationeringer.


Altså groft sagt situationer, der gør at forældrene enten ikke har være nærværende tilstede i hjemmet eller forhold der har begrænset forældrenes forældreevne og som har vanskeliggjort en tilstrækkelig følelsesmæssig kontakt mellem de primære omsorgspersoner og børnene. Situationer der har betydet at barnet ikke tilstrækkeligt er bliver set, mødt og anerkendt i sine perceptioner, tanker, følelser, grænser og behov. Voksne børn af alkoholikere har typisk savnet tryghed, forudsigelighed, sund spejling, tilpas affektregulering og passende selvregulering i barndomshjemmet. Voksne børn af alkoholikere har i store træk savnet forældre og forældre der kunne opdrage dem. Det har på sæt og vis været overladt til dem selv at opdrage sig selv, at finde ud af hvordan man skal opføre sig samt at bygge og kalibrere det kompas (selvkompetence) man skal navigere med i livet, følelseslivet, parforholdet, andre relationer og vigtige beslutningssituationer. Udfordringen er nu i en eller anden grad at aflære de gamle uvaner (mestrings-/overlevelsesmønstre) samt at genopdrage sig selv i nogle nye og sunder relationer som fx parforholdet og parterapien. Så billedeligt talt handler det dels om at støtte det indre barn i at hele, vokse og trives samt at dæmpe sin kritiske forældre og installere en ny og mere omsorgsfuld forældre. At blive sin egen forældre – ved partnerens og parterapeutens støtte. Dette er ikke en kritik, anklage eller dom over forældrene. Ingen er perfekte og vi kan ikke undgå at begå fejl. Heller ikke som forældre. Omvendt, skal det selvfølgelig ikke være en undskyldning for at gøre sit bedste eller efterfølgende at rydde op i det der er gået galt. Derfor tilbyder Parterapi-parterapeut.dk ikke bare parterapi og imagoterapi, men også familieterapi og pårørendesamtaler.


Ensomheden og forladthedsfølelsen


Mange børn og unge af alkoholikere udvikler en grad af utryghed, forkerthedsfølelse, ensomhedsfølelse, forladthedstema, tilknytningsproblematik og overansvarlighed, der ofte præger dem og deres relationer resten af livet og som følger dem som en ubevidst understrøm. Smerten og forladthedsfølelsen i barndomshjemmet var typisk så overvældende, at barnet fortrængte den og problemerne psykologisk samt holdt det gemt væk bag et ubevidst psykologisk forsvar. Et forsvar der kan være svært selv at se og afkode. Det kan derfor godt tage tid at erkende sin voksen-barn problematik samt at forstå alle afkroge, aspekter og konsekvenser af voksen barn af alkoholikere problematikken og adfærden. For nogle længere tid end andre og for nogle også med udgangspunkt i, at de er bange for at komme til at bebrejde eller anklage forældrene samt fordi de ikke ønsker at tale ondt om deres forældre.


At være følelsesmæssig forladt betyder samtidig, at man tidligt i livet er endt med at forlade sig sig selv inkl. sine egne sansninger, følelser og grænser – selvværdsfølelsen. I voksenlivets dagligdag kan det give sig til udtryk ved problemer med tilnærmelser og afvisninger. Andre udfordringer kan være vanskeligheder med for lange (føle)antenner, kaotiske følelser eller tanker, behovsregulering, grænsesætning, transaktioner, assertion, stress, angst, depression, udbrændthed ... Ved senere afvisninger, svigt, tabsoplevelser og kriser eller trusseler om tab af eksempelvis en tilknytningsfigur som fx en partner, et barn, en ven, et husdyr eller jobbet, kan følelserne vækkes og forsvaret svækkes. Det kan også ske ved et tab eller en trussel om tab af et objekt, symbol eller sted som fx sin bolig eller sit job, der giver anledning til reaktionen.


Mennesker, der lider af et tilknytnings- og forladthedstraume, bliver da ofte kastet ud i nye former for krise, der typisk består i en blanding af angst, sorg og vrede på den ene side samt svigt, ensomhed og utilstrækkelighed på den anden side. Ofte i en desperat blanding mellem barndommens og voksenlivets følelser, reaktioner og adfærdsmønstre. Typisk de selvsamme mønstre, som kroppens overlevelsesmønstre – kamp, flugt eller frys. Det er reaktioner der kan trigges i parforholdet, dagligdagen og parterapien, men alt sammen reaktioner der samtidig skal analyseres, støttes og håndteres i processen og under parterapien – sammen med partneren og parterapeuten. Nogle gange en vanskelig og krævende opgave, midt i et spændingsfelt, hvor din krops forsvarsmekanismer måske er aktiverede. Målet er at forstå det gamle traumer og de relaterede nutidige reaktionsmønstre samt at finde en ny, hensigtsmæssig og effektiv reaktion, så du hurtigt kan lære, reparere, tilgive, forsone og komme videre. Det er den vigtigste kompetence i en relation, da det ikke kan undgås at der opstår udfordringer, når mennesker mødes.


Alkoholens følgevirkninger og børnenes reaktioner på alkoholmisbruget i familien


For mange betød situationen i barndomshjemmet, at de fik skærpet deres følesanser. Føleantenner ... og antennebørn, som man også kalder det. De blev hjælpere – særligt gode til at vejre stemningerne, farerene og problemerne i hjemmet samt andres behov. De tog ansvar samt blev overansvarlige og for tidligt voksne. De blev i en eller anden grad isolerede og ufri behagere, med en svingende grad af selvfølelse, identitet, autencitet, selvregulering og selvværd, i et mønster hvor kritik nemt blev taget personligt og forvekslet med en trussel eller et angreb. Ofte med forklaringer, forsvar eller modangreb som reaktion. Dermed blev de selv krænkere. På mange måder blev de som ofre – ofre af omstændighederne, med en overfokusering på andre og andres følelser, ønsker, problemer, svagheder, utilstrækkeligheder og fejl. Kritiske som selvkritiske. Reagerende i et mix mellem offer-, hjælper- og krænkerrollerne (se nedenfor).


Når de endelig stolede på sig selv samt deres perceptioner, tanker, følelser og behov, fik de skyldfølelse og gav efter for andre. De blev reagerende i stedet for handlende. Ofte hurtigt og voldsomt og nogle endda udadreagerende, som i et skift mellem pænhed og eksplosion. De lod ofte andre om at taget initiativet, som afhængige personligheder med frygt for at blive sårbare, afviste og forladte. Således udfordret med, hvordan man retter op under eller efter konflikter, loyalitet og hvor langt man skal gå i en relation eller et parforhold, der er belastet, utrygt, dysfunktionelt eller usundt. Partneren ved det sjældent, med mindre at partneren selv er voksen barn af en alkoholiker. I bedste fald reagerer partneren neutralt og i værste fald er partnerens reaktioner eskalerende eller skadende. Relationen og behandlingen skal derfor betragtes og håndteres som et system, hvor indsigt og læring kommer over tid.


Dysfunktionen og alkoholens følgevirkninger i voksenlivet


De voksne børn blev medofre, iboende alkoholproblematikkernes mønstre, uden nødvendigvis selv at have drukket alkohol. De lærte som børn at undertrykke følelser og behov, med lav selvværdsfølelse og selvtillid til følge. Nogle således meget mentalt fokuserede og intellektualiserende, ofte med kognitive studier og jobs. Ofte rationaliserende eller måske ligefrem forsvarende og manipulerende, med mangel på ståsted i nuet og livet samt et konstant blik mod fremtiden, til trods for de mange uafsluttede situationer i fortiden. Følelser og tanker er ofte kaos. Nogle voksne børn af alkoholikere er derfor mere emotionelle end mentale og vælger fx så en karriere som kunstner, hvor de kan bruge og udtrykke dette.


De fleste voksne børn af alkoholikere er præget af tvivl, ubeslutsomhed, beslutningsforvirring og vægelsind. Mange går næsten konstant med en ængstelig eller knugende fornemmelse i maven samt en ubestemt, uforløst og dyb sorg. Enten kan de ikke slappe af og more sig før alle opgaverne er løst eller også er der hele tiden fest. Arbejde før fornøjelse eller fornøjelse før arbejde. De smiler måske selvom de græder indeni og føler sig hule eller tomme – selvom hverdagen og karrieren ser velfungerende ud. Mange er derfor bange for at blive afsløret eller at det hele en dag vil briste. Nogle har søvnproblemer eller stressfulde belastningsreaktioner og andre måske angst, ptsd, depression eller udbrændthed. Mange har udfordringer med en for lang lunte, der pludselig kan brænde ud. Meget meget pæne og vrede indeni, med tendens til pludselig at sig deres mening eller at eksplodere voldsomt. Men altid i frygt for at være for meget og at blive afvist.


I forhold til deres relationer og parforhold kan det voksne barn af alkoholikere ofte være tilbageholdende for ikke at blive forladt. Når de voksne børn af alkoholikere så føler sig trygge nok, kan mange hurtigt gå ind i en meget intens og begejstret relation, for siden pludseligt og brat at afvise og at trække sig eller at skabe en konflikt, hvor de selv ender med at bliver afvist eller at afvise sig selv. Dermed bekræftet i deres forladtheds- og tillidsangst og bestyrket i deres sikkerheds- og kontrolgen. Udfordringer der typisk også viser sig og bearbejdes i den terapeutiske relation, hvor den samme dynamik kan opstå. Kunsten er her, sammen med partneren og parterapeuten at skabe ny indsigt, læring og handlemuligheder, så du hurtigt kan reparere, vinde nyt ståsted og komme videre med disse læringsgevinster. I parterapien er ethvert fejltrin, således en læringsmulighed og et springbræt.


Følgevirkninger i parforholdet


I voksenlivet betyder det, at de voksne børn af alkoholikere ofte har svært ved at mærke og at stole på sig selv såvel som partneren og andre relationer. Da de voksne børn af alkoholikere typisk har haft et ambivalent forhold til deres forældre og forældrerollen, har mange voksne børn af alkoholikere også problemer med andre autoritetsfigurer. Det kan fx være en chef, bankmanden eller en sagsbehandler, men det kan også være partneren eller andre støtte og omsorgspersoner. Selv nære relationer er dynamiske og ikke altid lige synkrone. Nogle gange er de jævnbyrdige og støttende relationer også asynkrone – altså mere eller mindre ulige. Andre gange er relationen i virkeligheden synkron, men på et subjektivt og ubevidst plan opleves den måske asynkron på grund af en skæv optik, de gamle billeder (imago'ere), erfaringer eller traumer samt opfattelses- og reaktionsmønstre. I de situationer kan selv partneren på en uhensigtsmæssig måde komme til at ligne en skæv autoritet. Det kan trigge gamle som nye konflikter. Det er vigtigt at være åben for dette samt at tale om og arbejde med det under processen og i selve parterapien. Igen, så du kan finde nye og mere effektive reaktionsmønstre samt reparere, tilgive, forsone og fortsætte.


Den svingende tillid og selvtillid samt respekt og selvrespekt kan også betyde at de voksne børn af alkoholikere kan have svært ved at mærke og at sætte grænser samtidig med, at de ofte er over- eller uansvarlige. Det giver udfordringer med at navigere i sårbare, følelsesladede og konfliktuelle situationer samt at balancere kærligheden eller ansvaret mellem dem selv, partneren, børnene, vennerne, kollegaerne og chefen eller sagsbehandleren. Det giver udfordringer i nære relationer med at udtrykke sig; at skelne mellem kærlighed, medlidenhed og omsorg; at sondre mellem støtte, spejling og konfrontation; samt at regulere sig selv, sine følelser og behov. Mange har desuden en tilbøjelighed til at elske dem de ikke kan nå (fx andre tvangspersonligheder eller krævende og dominerende personligheder) eller dem de kan frelse (fx de skæve, sårede, tilbagetrukne eller mystiske). Mange voksne børn af alkoholikere ender derfor med at danne par med andre voksne børn eller at gifte sig fx med en alkoholiker.


De fleste voksne børn af alkoholafhængige er desuden afhængige af spænding, turbulens, konflikter, ufred, brud og skift frem for længeresigtede og brugbare løsninger samtidig med, at de ofte længes efter autencitet, kontakt, dialog, respekt, tillid, stabilitet og helhed. De keder sig i det jævne liv og den overfladiske kontakt, som ved small talk, formelle møder og cocktail parties. De fleste voksen børn af alkoholiker søger i stedet intimitet og intensitet i deres liv og relationer. De kalder ofte deres parforhold (såvel som jobs) for turbulente, en rollercoaster eller svingdørsforhold. Mange er selv i risiko for et alkoholmisbrug. Dels i kraft af familiens drejebøger, de tidlige mentale og billedelige prægninger (imago'er) omkring alkohol og dels i form af selvmedicinering, som en følge af deres stress, angst, vrede, smerte og kaos.


Gennem relationel psykologisk behandling som fx parterapi kan du få indsigt i, hvordan din partners og dine egne drejebøger, dynamikker og oplevelser (imago'er) med utryghed stadig styrer dit liv og relationer samt hvordan oplevelserne (imago'erne) har sat sig i din krop og psyke. Gennem denne bevidsthed kan du opnå større ansvarlighed, selvværdsfølelse og kontrol over dit liv. De oplevelser og imago'er vi rummer, virker ofte som uafsluttede situationer vi bliver ved med at gå tilbage til, indtil at de er helede og afsluttede – gentagelsestrang. Parterapi og imagoterapi både heler og lukker de gamle sår og hjælper jer med at forstå hvorfor de samme mønstre bliver ved med at opstå i den nuværende relation samt hvad I skal lære af det.


De voksne børn af alkoholikeres roller


I barndomsfamilien opfandt mange voksne børn af alkoholikere en rolle. Dels for at passe ind i familien og at overleve og dels for at dække over problemerne, forældrene og deres alkoholmisbrug. Rollerne var ofte ubevidste og ubevidst tilskyndet af forældrene, gennem positiv påtale og ros. Rollerne var desuden en del af det psykologiske forsvar og en mekanismer for ikke at være tilstede i nuet – for ikke at mærke det pinlige, skamfulde og smertelige i situationen.


Det kan fx være roller som: Syndebukken, det sorte får eller problembarnet (tiltrækker og afleder den negative opmærksomhed; bange for at stole på nogen; anderledes og udenfor; får skylden for alt; ender ofte med at blive misforstået, såret, afvist og at føle sig håbløs eller forrådt). Helten, perfektionisten, den dygtige elev eller dydsmønstret (får familien til at ligne en succes; travl, dygtig, pæn, sød og ordentlig; resultater, fremdrift og succesfuld uden at være tilstede i sit eget liv). Drømmeren, den fortabte eller den stille (går ikke i vejen og undgår for enhver pris at problemerne opstår eller eskalerer; skal i hvert fald ikke være et symptom eller bevis på problemerne i familien; går i et med tapetet; ofte stille og holder sig for sig selv med noget kreativt og introvert; måske lidt aparte men ok). Klovnen, narren eller maskotten (afleder spænding og opmærksomheden fra problemerne; letter stemningen med fx humor; udviser ofte lyst sind og let hjerte samt byder ind med jokes, spas og underholdning). Hjælperen, udglatteren eller mægleren (forsøger at løse alle problemerne i familien ved at gøre alle tilfredse; gyder olie på vandene; går mellem de stridende og mægler; afleder smerten ved at fokusere på andres behov i stedet for egne behov). Barneforældren (tager over for den ene eller begge omsorgspersoner og bliver som en forældre for forældrene og/eller deres mindre søskende). Observatøren, isolanten eller fluen på vægen (tilbagetrukket og udenfor; forstår strukturen, systemet, situationen og problemerne, men har ofte svært ved at blive hørt / komme ind med sine skarpsindige indsigter og risikerer hård afvisning for sine observationer og indsigter). Lederen eller korsridderen (tager ofte lederskab for at forsøge at redde familien / gruppen; kan typisk se alle problemerne, fejlene, manglerne og hvad der skal til for at fikse problemet; stærk, overansvarlig og selvudslettende gennem at slide sig selv op i den evige redningskamp; samler alle boldene op og får enderne til at mødes; undgår sig selv og sine egen fejl, problemer og smerte ved at fokusere på de andre, teamet og redningen eller målene og mulighederne). Flegmatikeren, den frie fugl  hippien eller entusiasten (undgår og dulmer problemerne; mere en reaktion end en rolle i familien, som konsekvens af opgivenhed og magtesløshed; balancerer mellem at være opgivende, flegmatisk og jovial; har tendens til at prokrastinere (udsætte) opgaver og problemer; undgår på alle måder smerten og dulmer den gerne selv rusmidler, forbrug og anden tvangsadfærd).


Der er ofte tale om roller fra den tidlige barndom, som følger det voksne barn af alkoholikeren resten af livet og som genskabes i enhver familiemæssig situation, såvel som i teams, projekter, foreninger, skolen og jobbet. Hvis det voksne barn af alkoholikeren er ubevidst om sin rolle kan den spænde ben på alle mulige dysfunktionelle måder. Er du og din partner til gengæld bevidste om jeres roller, kan I lære at tæmme dem og at bruge dem konstruktivt. Eller I kan via parterapien få hjælp til at omstrukturere jeres roller og redefinere jeres relation.


Voksne børn af alkoholikere er hverken en sygdom, dom eller en diagnose


Udtrykket voksne børn af alkoholikere er hverken en sygdom, dom eller en diagnose. Der er tale om en samling kreative tilpasnings-, handlings-, håndterings- og overlevelsesmønstre samt karaktertræk, der går igen hos mange voksne børn af alkoholikere og voksne børn af andre dysfunktionelle familier.


Det skal også understreges, at der ikke er to voksne børn af alkoholikere der er ens. Mange af adfærdsmønstrene optræder i forskellig styrke og kombination. Mange af de selvsamme adfærdsmønstrene findes ligeledes hos andre voksne, der slet ikke er vokset op i familier med alkohol – dog typisk i et andet omfang og styrke. Det gælder dermed også partneren, selvom denne ikke selv er afhængig eller voksen barn af alkoholiker. Det er således i dette system og samspil at dynamikken opstår, afdækkes og bearbejdes.


Hvis voksen-barn-problematikkerne ikke tages alvorlige og forebygges, er der risiko skam, overansvarlighed, perfektionisme, emotionelle flash-backs, stressfulde belastningsreaktioner, kompleks / kompliceret sorg, angst, depression og misbrug. Der er desuden stor sandsynlighed for sammenhænge (komorbiditet) med andre diagnoser og psykologiske udfordringer som fx hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, spiseforstyrrelse, bipolar, borderline (BPD), dissociation (DID / OSDD), OCD, C-PTSD.


Voksne børn af alkoholikere og parforholdet


Det er altså i samspillet mellem to personer, der netop skaber dynamikken i parforholdet. Baggrunden er de tidligt opståede mønstre, som ubemærket senere i livet kommer til at indgå i karakteren – autopiloten. Dengang var de nyttige og en del af overlevelsen. Som voksen bliver de uhensigtsmæssige og spænder ben i parforholdet, i venskabet, på studiet og på arbejdet. Nogle lever meget stringent, men savner mere kærlighed, liv og glæde. Andre lever livet, som i en rollercoaster, med skiftende partnere, venskaber, studier og jobs. Så selvom at voksen-barn-af-alkoholiker problematikken ikke er en sygdom, kan den godt lede til problemer og sygdom – tilknytningsproblemer, borderlineproblematikker, stressfulde belastningsreaktioner, udbrændthed, angst, ptsd, depression, medicinering og selvmedicinering ... i form af fx alkohol, hash, sex, sport, spil, arbejde, mad, sukker ... Andre ender med at gifte sig med en afhængig, medafhængig / ko-dependent eller en anden tvangspersonlighed som fx en arbejdsnarkoman.


Kært barn har mange navne


Voksen-barn-af-alkoholiker problematikken har mange ansigter, afskygninger og navne. Mange kender også voksen-barn-problematikken som børn af alkoholikere, antennebørn, glasbørn, sjælefugle, pårørende, adult children of alcoholics, adult children anonymous, aca, tuba, hope ... og co-dependens, medafhængighed, tilknytningsproblemer, at kæmpe for nærhed, kærlighed og tryghed, at elske for meget, at tage for meget ansvar, at være kontrolfikseret, perfektionistisk og behagesyg eller at blot at være blevet voksen for tidligt.


Afhængig-medafhængig eller blot afhængig-afhængig

 

Mange voksne børn af alkoholikere er dog temmelig afholdende. Da vi som mennesker har det med at nedarve synsindtryk (imago'er), adfærd og drejebøger samt vore forældre- og familiemæssige imago (billede), ender mange voksne børn af alkoholikere mod deres anstrengelser i parforhold med adfærd og problemer der typemæssigt minder om relationer med alkoholmisbrug. Man kalder derfor også problematikken for afhængighed-medafhængighed eller ko-dependens. Andre modeller kalder den blot for afhængighed: Afhængig-afhængig. Således at forstå, at man er afhængig, hvad enten man er afhængig af en substans, relation, adfærdsmønster eller system – altså om man junker på følelser, tanker og de hormoner de udløser eller om man junker på en substans som fx slik, mad, medicin, tobak, alkohol og andre opløsningsmidler samt hash og andre former for narkotika. Det kan også være et mønster man junker på. Eksempelvis skænderier, arbejde, sport, spil, internet, porno, sex og utroskab. Men det kan også være en relation, som fx kæresten, en ven, chefen eller en kollega på jobbet. Det er måske ikke altid selve relationen man gør sig afhængig eller medafhængig af, men fx de mønstre og roller man indtager overfor hinanden som eksempelvis overhund og underhund (fra Gestalt psykoterapien) eller offer, hjælper eller krænker rollen (fra Karpman drama triangle).


2/4 Problemet


Voksne børn af alkoholikeres udfordring med nære relationer og parforholdet


Hvis man er vokset op i et hjem med dysfunktion, misbrug, afhængighed og medafhængighed, kan det være svært senere i livet at etablere et godt, nært, trygt og stabilt forhold til en partner samt at skabe en velfungerende familie. Det skyldes overvejende den tidlige adfærdsmæssige samt den mentalt og kropslig billedmæssige (imago) prægning og den mentale arbejdsmodel for parforholdet og familien der dermed skabes. Deraf kan det være vanskeligt at committe sig til en fast partner og familie samt at vedligeholde og udvikle på relationen, parforholdet og familien, når det går op og ned. Det gælder ligeledes udfordringer omkring effektiv kommunikation, problemløsning, forhandling, beslutningstagning og konfliktløsning. I det hele taget kan det være svært at forstå, rumme og håndtere situationen samt at forstå hvad der er op og ned eller ind og ud – tankerne, behovene, problemerne og mulighederne; hvad man føler og hvis følelser der er hvis; hvem der siger hvad og hvad der er korrekt eller usandt; grænser for det ene og det andet; hvad der ens egen del af ansvaret og hvad der er partnerens andel i problemet; og hvad der egentligt er rigtigt eller forkert.


Det voksne børn af alkoholikere er ikke problemet, det er systemet


Med mindre man har arbejdet med barndommens følelsesmæssige, tilknytningsmæssige, relationelle og adfærdsmæssige problemstillinger og sår inkl. vrede, tab, sorg og savn, vil det ubevidst kunne følge een gennem livet samt være styrende og udslagsgivende for de dynamikker man udvikler sammen med sin partner. Det skal understreges, at det ikke er dig der er problemet eller at det er din skyld. I er to om det. Din partner har også ubevidste adfærds- og copingstrategier i rygsækken. Det er som i udtrykket at 'lige søger lige', 'krage søger mage' eller 'opposites attract'. Det er som om, at en afhængig kræver en medafhængig og at en medafhængig kræver en afhængig. Mange har derfor også brug for hjælp via parterapien til at se og at komme ud af den dramatrekant (Karpman), hvor de skiftevis ender i roller som hjælper, krænker og offer, som de er fanget i.


Relationen er din læremester ©


Omvendt, har man som voksen barn af alkoholiker allerede arbejdet med sin rygsæk, så giver parforholdet, ægteskabet og børnene ofte blot ny anledning til, at man igen eller igen igen får udfordringer, kommer i problemer eller måske blot finder en kær anledning til at arbejde med sin person, identitet, livskvalitet og sundhed. Det handler om at omsætte konfliktoplevelser til læring og muligheder til handling. Fremgang, ikke perfektionisme. En dag ad gangen. Vær venlig mod dig selv. Udvikl selvkærlighed samtidig med at I styrker kærligheden og venligheden mellem jer. I er velkomne til parterapi uanset, hvor og hvor langt du og I er i jeres proces. Om I er i krise eller søger udvikling og forebyggelse.


De voksne børn af alkoholikeres billede af relationen, parforholdet og familien


Problemet er, at voksne børn af alkoholafhængige ofte mangler et billede af hvad der er hensigtsmæssig adfærd inkl. en sund model for et parforhold og en familie. Da deres barndomsfamilie og forældrenes parforhold ofte var skævt, ustabilt, uforudsigeligt, utrygt, kaotisk eller konfliktfyldt, måtte de selv finde ud af hvad et sundt og godt parforhold og familieliv indebærer. Det skaber ofte et usikkert og forvrænget billede med skæve forestillinger, om hvad der har hold i virkeligheden inkl. hvad der er normalt og ikke; hvad man kan forvente sig i og af et parforhold og en partner; hvad der er rimeligt og ikke; og hvor grænserne for loyalitet de går. Det kan fx omfatte forestillingen om at være på en bestemt måde eller at være perfekt for at blive elsket. Eller forestillinger om at parforholdet skal være på en bestemt måde – typisk i retning af forældrenes eller et diametralt modsat ideal.


3/4 Løsningen


Kærligheden er løsningen ©


Løsningen er kærlighed, selvkærlighed, selvudtryk og selvafsløring – at blive hørt, set, rummet, forstået og anerkendt med kærlige øjne. Og hvem er i grunden bedre til det end partneren! Og hellere partneren, som jo er din primære relation. Det er endnu en god grund til at tage din partner med i terapien – parterapien. De ovennævnte behov gælder selvfølgelig ikke kun dig, men også din partner. Så sammen kan I desuden gennem parterapien skabe sådan et rum og det I i øvrigt ønsker, drømmer om og længes efter. Det handler om at I gennem parterapien bygger bro fra smerten, over problemerne og til fremtiden samt gøre snublesten til trædesten. Og skaber mere balance, sundhed, frihed, ro, glæde, leg, læring og vækst i jeres liv.


Relationen heler ©


Ved gradvist at tale ud og dermed at bryde isolationen og tabuerne samt at løsne op for byrderne, de uafsluttede situationer, de ikke udtrykte følelser og den tilbageholdte sorg eller vrede, kan I bevæge jer ud af fortiden og hen mod fremtiden. En rejse mod et sundere ansvar samt mere varme, ømhed, humor, sjov, leg, kærlighed, tillid og respekt. Med tiden kan I desuden finde en større helhed eller en ny og større mening med jer selv, livet og parforholdet – i takt med at I styrker jeres identitet, selvværd og selvudtryk.


Løsningen for voksne børn af alkoholikere i parforhold


Løsningen er at I hjælper hinanden med at definere, udvikle og skabe et godt og sundt billede (imago) af jeres relation, parforhold og familie, med plads til fleksibilitet, konflikter og personlige grænser. Samtidig handler det om at støtte hinanden i at udvikle commitment og tryg tilknytning uden overansvarlighed eller usund loyalitet. Løsningen består dermed også i, at I lærer at trække jeres antenner tilbage til jer selv, så I kommer ud af symbiosen (konfluensen). En rejse der kræver engagement, vedholdenhed, tålmodighed, venlighed og varme. En dag ad gangen.


4/4 Behandlingen


Relationen er omdrejningspunktet for voksen barn af alkoholikere i parforhold


Problemet opstod, genopstår og heles i relationen og processen. Derfor løses problemet også bedst i relationen og gennem processen. Den bedste behandling er følgelig proces- og relationsorienteret psykologisk behandling i form af parterapi, imagoterapi og familieterapi. En proces, hvor I bevæger jer fra kontakt og dialog, over indsigt og kompetencer til handling og forandring – samtidig med at I tilgiver, giver slip og løbende udvikler større åbenhed, taknemmelighed, tilfredshed og livsglæde.


At dele er at hele - fra smerte til helbredelse


I det parterapeutisk rum, kan I skabe jer er et neutralt sted at være. Et sted, hvor I skaber frihed til at udtrykke al smerte, angst og bekymring samt befrier jer for vreden, skylden, skammen og andre levn fra fortiden. Således at I ikke længere behøver at være fanget af fortiden og autopiloten. I takt med at I lærer at acceptere jer selv og hinanden, kan I samtidig helbrede de gamle sår og barnet i jer selv. Derefter kan I langsomt begynde at udskifte den indre kritiske forældre med en mere omsorgsfuld forældre. På den måde kan I skabe selvstøtte og en sikker platform for at mærke jer selv samt at udtrykke jeres tanker, følelser, ønsker og behov på en endnu mere hensigtsmæssig og effektiv måde.


Undervejs kan I dele indsigt, erfaring, læringspunkter, styrke og håb med hinanden. Derved bliver i mere bevidste og ansvarlige for jeres dynamikker og reaktionsmønstre fra nutiden såvel som barndommen – uanset om det er den ene eller jer begge, der er voksen barn af alkoholiker, adult children of alcoholics, adult children anonymous, aca'ere, medafhængig, co-dependent, antennebarn, glasbørn, sjælefugle ... som kæmper for nærhed eller elsker for meget. Langsomt kan I dermed lære jer selv nye og bedre måder at tænke, handle og leve på, så I bliver frie til bedre at kommunikere, løse problemer og træffe beslutninger – og så I med tiden bliver mere handlende og mindre reagerende.


Parterapi støtter jer til at forstå jer selv og hinanden samt jeres grænser, dynamikker og problemer. I parterapien kan I træne jer selv i at blive bedre til forhandle og at løse konflikter. Via den dialog, nærhed, tryghed, forståelse og respekt I udvikler sammen, kan I få talt ud, støtte hinanden og lufte nye som gamle skuffelser eller svigt, som så kan heles. Samtidig med at I udvikler nye kompetencer, kan I blive bedre til se, genkende og håndtere jeres system, så I fremadrettet hurtigt kan reparere, tilgive, lære og komme videre, når det går galt.


Sammen kan I gøre det, I ikke kunne gøre alene. Via parterapien og parforholdet kan I hele, vokse og frigøre jer af fortiden – sammen. Det handler først og fremmest om selvkærlighed og selvstøtte. Om at blive sin egen kærlige forældre, som man kalder det. Så man i princippet bliver mindre afhængig af sin partner og dennes kærlighed eller støtte. Det medfører, at man kan elske på et sundere og mere jævnbyrdigt grundlag. Dernæst handler det om at skabe en sikker og kærlig base i parforholdet. Så kærligheden kan kan få frit flow og vokse igennem processen. Det bedste forhold er et, hvor kærligheden til hinanden overskygger behovet for hinanden – Dalai Lama.


Metoden og processen


Du behøver ikke at forholde dig til selve metoden. Det vigtigste er, at der er evidens for at behandlingen virker bedst, hvis du kommer sammen med din partner eller dine primære relationer som fx dine forældre. Hvis du endnu ikke har sluttet fred med dine forældre og hvis du stadig er i kontakt med dem, er I meget velkomne til familieterapi. Vil eller kan din partner og familie ikke det, er du velkommen alene. Men det er altid bedst at tage den første konsultation sammen med partneren.


På det første møde kan I få et overblik over situationen og behovet. Derefter kan vi tale om hvilken form for proces der er bedst for jer. Der er sjældent noget quick-fix, når det handler om voksen-barn-af-alkoholiker problematikken, men de fleste kommer hurtigt fra krise til stabilisering. Der er heller ikke to ens processer. For de fleste går processen dog fra 1) problem eller krise til stabilisering og 2) fra stabilisering til udvikling og forebyggelse.


1) Fra krise til stabilisering


Parterapi til voksen barn af alkoholikere i parforhold:


De fleste søger parterapi i en problem- og konfliktsituation eller en krise og arbejder først med de mest akutte problemer i retning mod stabilitet, forebyggelse udvikling. Typisk i et kort og intensivt forløb på seks konsultationer i parterapi over to til tre måneder. Det kan de fleste overskue og det er hverken for lidt eller for meget. Da de fleste får mest ud af parterapien ved at committe sig til et forløb, er der efter første møde mulighed for at købe et klippekort med loyalitetsrabat. Det er vigtigt for jeres proces og udbytte, at I overvejer dette. Ved køb af klippekort får I samtidig en gratis eBog med fire solide og evidensbaserede værktøjskasser til hvordan I kan redde og vedligeholde parforholdet.


2) Fra stabilisering til udvikling


Imagoterapi til voksen barn af alkoholikere i parforhold:


Så snart I er parate og stabile nok, tilbydes I udviklende, helende og forebyggende forløb i imagoterapi eller familieterapi. Imagoterapi handler om indsigt, nærhed og heling. Imagoterapi tager udgangspunkt i de gamle billeder og drejebøger (imago'er) og hjælper til at skabe en dyb, kærlig og respektfuld relation. Samtidig med at imagoterapien styrker kommunikation, personlige udvikling og identitet, så healer imagoterapien de gamle sår og gør jer mere frie. På den måde kan I sammen eliminere den følelsesmæssige afstand, reparere og blive bedre til at komme videre, når nye problemer opstår – fordi I undervejs selv finder metoder til at række ud og tag kontakt efter brudene. Imagoterapi handler dermed om de kærlige bånd til jer selv og hinanden. Læs mere om imagoterapi og familieterapi i menuen nederst på siden.


Det bevidste parforhold ©


Livet er mere end overlevelse!


Ultimativ er målet det kærlige og bevidste liv og parforhold, hvor I kan:

• etablere gode, nærende og trygge bånd samt en sund tilknytning

• skabe jeres eget sunde billede af kærligheden, parforholdet og familien

• udvikle et sundt commitment uden overansvarlighed og afhængighed

• skabe et givende og velfungerende parforhold samt familie

• navigere og kommunikere i komplekse og følelsesmæssige situationer

• rumme og reparere på relationen i takt med at problemerne opstår

• foretage en sund ansvarsfordeling, tage ansvar, undskylde og tilgive

• bearbejde gammel angst, sorg og vrede samt skyld og skam

• finde humor, glæde, sjov, leg, frihed, helhed, harmoni, fred og taknemmelighed

• styrke jeres identitet og grænser samt lære at I også kan være vrede på dem I elsker

• vokse og udvikle jer selv, jeres personlighed samt jeres indre autoritet og samtalepartner

• skabe en mere stabil viljekraft og komme ud af håbløsheden


Det handler om relationer ©


I takt med at kærligheden og selvkærligheden samt støtten og selvstøtten vokser i jer og parforholdet, vil I kunne skabe smukke oplevelser, forandringer, vækst og helhed i forhold til jer selv og jeres relationer.


Forudsætningen for parterapi


Forudsætningen er at I kommer regelmæssigt, tager en dag ad gangen og stoler på processen, tager ansvar og committer jer. Grundlaget er hjælp til selvhjælp. Udbyttet afhænger desuden af at I er parate, fokuserede og arbejdsomme. At I er parate betyder bl.a. at I er så erkendte, stabile og mødestabile, at I kan indgå i parterapi. Hvis ikke, kræver det evt. forberedende terapi. Har I omvendt allerede været i individuel terapi, skal I forberede jer på at parterapien måske er anderledes og at de ting I allerede har lært jer selv, kan ses i et andet lys.


Parterapi koster ikke kun penge, men også tid og energi. Proces kræver åbenhed, udholdenhed, rummelighed og fleksibilitet. Det er vigtigt at forstå at proces, resultater og forandring tager tid. Nogle gange går det hurtigere end andre. Samtidig kræver læringen typisk også aflæring. Det kan involvere frigivelse af ny som gammel smerte og sorg, stilstand, tilbageskridt, tilbagefald og midlertidige fald i selvtilliden. Næsten som en pil i en bue – den skal tilbage, før den kan komme frem. Da voksen-barn problematikken i høj grad handler om relationer, må du også være forberedt på udfordringer i forhold til processen og parterapien.


De udfordringer der måtte opstå undervejs, hilses derfor velkommen og behandles i selve relationen og processen. Hvis der opstår udfordringer i den terapeutiske relation, anbefales det at der tages et opfølgende eller afsluttende møde, så der kan skabes en hensigtsmæssig oplevelse eller afslutning. På det møde, kan det uafsluttede så afsluttes og ofte accelererer processen herefter. Så med disse støttende ord for processen - velkommen!


Proceduren er enkel – ring, book og kom.


Du er ikke alene!


Voksen-barn af alkoholikere i parforhold | Home


#BarnAfAlkoholiker #BarnAfAlkoholikere

#VoksenBarnAfAlkoholikere #VoksenBarnAlkoholikere #VoksenBarnAlkoholiker

#VoksneBørnAfAlkoholikere #VoksneBørnAlkoholikere #VoksneBørnAlkoholiker


Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.