Skip to main content

Venskab, kærlighed, parforhold og parterapi

  • Forskellen på kærlighed og venskab
  • Venskabets betydning i parforholdet
  • Tag temperaturen på parforholdet
  • Tips der kan få parforholdet til at holde

De bærende elementer i parforholdet

Venskab, passion og commitment

Venskabe, passion og commitment er de tre bærende elementer i parforholdet. Du kan læse mere om passion og commitment på bloggen under Kærlighed. Se Kærlighedens geometri. Her fokuseres der på venskabet i parforholdet.

Venskabet i parforholdet er en stærkt undervurderet faktor for oplevelsen af kærlighed samt for succes, trivsel og overlevelse af parforholdet.

Der er helt konkret ti faktorer, som ligger til grund for vores oplevelse af kærlighed, hvoraf at syv af dem baserer sig på venskabet alene. Nedenfor kan du derfor læse om venskab og kærlighed, forskellem mellem at være venner og kærester samt dynamikkerne omkring forelskelse.

Forelskelse i parforholdet

Forelskelsen er et forstadie til kærligheden.

Når forelskelsen har lagt sig, bliver mange forvirrede. De store følelser forandrer sig og venskabet får en anden betydning. Mange oplever således et vakuum efter peak’et og tolker det som et fraværd af lykke og kærlighed, hvorefter de tænker at det ikke er det rigtige, når nu de ikke længere føler det samme som tidligere.

Det kan der være mange årsager til. Som i tidligere artikel, kan det minde om en slags Kærlighedsnarkomani. I min parterapeutiske praksis oplever jeg også mange, der er presset af tidens tand og kulturen. På mange måder er vores samfund blevet mere mål-, resultat- og succesorienteret. Det trækker mod narcissisme, perfektionisme og lykkejagt.

Det er som om, at det der er mere jævnt, almindeligt og dagligdags ikke er godt nok. På den måde bliver ’det bedste’ ofte ’de godes’ værste fjende. Det bliver på nogle måder som en tank-station-kultur, hvor til og fravalg bliver kortsigtet. Billedligt sagt, kører man blot ind på den nærmeste tankstation, bliver tanket op efter behov og smutter så igen når man har fået det man havde brug for, når det ikke længere er godt nok eller der viser sig noget nyt og mere spændende.

Det betyder at der bliver minder fokus på de lidt mere gammeldags værdier som venskab, fortrolighed og commitment. Disse værdier er i midlertidig vigtige for parforholdets trivsel og overlevelse.

Venskab i parforholdet

Venskab er et bærende element i parforholdet.

Mange par forstår og værdsætter simpelthen ikke eller kun i ringe grad venskabet i parforholdet. Det ender således ofte med konflikter p.g.a. manglende venskabelige kompetencer, hvorefter mange går fra hinanden eller søger parterapi. Når begreberne kærlighed og venskab perspektiveres, danner de fleste dog mening i og forståelse for, at

1) venskab er en vigtig delmængde af kærligheden og
2) at venskab er et bærende element for parforholdet.

Ti faktorer i oplevelsen af kærlighed

Kieth Davis, der har forsket i folks oplevelse af følelsen af kærlighed og venskab, er kommet frem til at oplevelsen af venskab består af syv faktorer samt at disse er en delmængde af i alt ti faktorer, der tilsammen skaber oplevelsen af kærlighed.

Så på den måde kan man måske sige at venskabet er en væsentlig og bærende del af kærligheden, som med tiden kommer til at betyde og fylde mere. Men venskabet er også en væsentlig faktor iflg. R.J. Steinbergs forskning, der kan få parforholdet til at holde.

Venskabet er nemlig en væsentlig faktor, der betyder at vi i højere grad er parate til at acceptere og rumme hinanden inkl. vores særheder, fejl og mangler. Det jeg også kalder at elske, på trods af… Med basis i venskabet bliver det nemmere at sluge kameler samt at kommunikere og løse problemer. Bl.a. fordi venskabet sikrer en god grundtone og et godt basis for samarbejdet i parforholdet. Men hvad er så de (7 + 3) 10 faktorer?

Venskabsfaktorerne i parforholdet

Venskabsfølelsen skabes af følgende 7 psykologiske oplevelser:

1. Nydelsen af hinandens selskab.
2. Accept af hinanden, som man er, uden forsøg/ønske om at lave hinanden om.
3. Tillid til at man vil hinandens bedste.
4. Respekt for hinandens meninger.
5. Gensidig hjælp i nødsituationer.
6. Fortrolighed i personlige anliggender.
7. En følelse af spontanitet og en oplevelse af at være fri i samværet.

Kærlighedsfaktorerne i parforholdet

Kærlighedsfølelsen skabes så, af ovenstående syv, samt tre mere:

Altså et til syv samt:
8. Fascination af den anden.
9. Eksklusivitet.
10. Erotiske følelser.

Fascination i parforholdet

Ved fascination menes en optagethed af den anden og at man føler en glæde ved at være sammen, uanset om og hvad man foretager sig. Under forelskelsen og i starten af forholdet kan fascinationen opleves stærkere og næsten som en besættelse, hvor man hele tiden tænker på den anden, hvad enten man er sammen eller ej. Dette køler selvfølgelig af med tiden, men kan komme igen eller stimuleres. Det er ikke nødvendigvis et tegn på at kærligheden er væk.

Eksklusivitet i parforholdet

Ved eksklusivitet menes, at det for de fleste er svært at have meget stærke kærlige følelser for andre end den man har udvalgt sig. Denne faktor kan også være meget individuel. Nogle formår og ønsker at dele både deres kærlighed og/eller seksualitet med flere på en gang. For mange er det meget svært at forstå og for andre, som så lever i polyamorøse forhold, er det helt naturligt.

Erotik i parforholdet

Med erotiske følelser menes også de seksuelle følelser, men det rækker ofte langt udover disse. Det kan også blot handle om en trang til fysisk kontakt og at nyde hinanden ved hjælp af alle sanserne. Igen, mange har ofte stærkere erotiske følelser i starten. Siden kan det af flere og naturlige årsager svinge, uden at det nødvendigvis betyder at kærligheden er væk. Nogle par kan fx ikke rumme seksuelle følelser under kriser. Andre har det modsat. Hos nogle par, kan den ene part det, men ikke den anden. Uanset hvad, kan der altid arbejdes for seksualiteten.

Inspiration til parforholdet

Ovenstående ti faktorer kan således være til inspiration, hvis man ønsker at tage temperaturen på parforholdet. Samtidig kan de give konstruktiv inspiration til hvor og hvordan der kan sættes ind, hvis man ønsker at optimere, udvikle eller revitalisere parforholdet. Det er dog vigtigt med et reality check på de observationer I gør jer om faktorerne, så de ikke misforstås eller fejltolkes. Hvis I har besluttet jer for at gå i parterapi, kan jeres observationer og tanker om faktorerne være et fint input til opstarten på jeres nye og endnu bedre liv og parforhold.

Mere om forelskelse og parforhold

Læs mere om Forelskelse.

Konsultation i parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultationstid til par-tjek, parterapi eller parrådgivning på tlf. 61661900.

Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post4.

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller på: www.twitter.com/Parterapeuten

Skrevet af
juli 9, 2021