Tilgivelse af utroskab

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?
Hvordan kommer man over utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | KøbenhavnUtroskab & parterapiSkilsmisse

eller

Udvikling


Stands ulykken

Førstehjælp

Skaf behandling


Krise

Stabilisering

UdviklingRing 61661900 for hjælp

Parterapi i KøbenhavnRelationen heler©

Relationen er din læremester©


Forandring gennem relationer©

Change your behavior and

you will change your relations©Du er ikke alene!

Ring hvis du har brug for

at tale med en professionel
Utroskab - Tilgivelse - Parterapi - København - Valby

• Hvad tilgivelse af utroskab

• Hvordan tilgiver jeg utroskab

• Metoder til tilgivelse af utroskab

Utroskab | Tilgivelse | Parterapi-parterapeut.dk

Artikel: Tilgivelse af utroskab?


Spørgsmål og svar om utroskab


Dette er en artikel i serien med svar omkring utroskab.

Nederst på siden finder du tags til de øvrige artikler i serien.

Med nedenstående knapper kan du bookmarke, printe og maile denne artikel.

Søger du parterapi ved utroskab, kan du klikke på Utroskab eller ringe 61661900.

Effektivt koncept for parterapi ved utroskabHvordan tilgiver man hinanden ved utroskab?


Hvem og hvad skal man tilgive ved utroskab?


Tilgivelse af selve utroskaben er svært, hvis ikke umuligt. Men det hjælper, at forstå at tilgivelsen ikke handler om at tilgive selve handlingen - altså utroskaben. Tilgivelse retter sig snarere mod personen (altså partneren og den medskyldige) end mod gerningen (Poul Leer-Salvesen, Forsoning, 2011).


Hvad handler tilgivelse om?


Tilgivelse handler endvidere om at give afkald på straf, gengældelse, hævn … for utroskaben. Tilgivelse handler også om at give slip på fortiden samt at give afkald på en bedre fortid - der alligevel ikke kan laves om. Tilgivelse handler således ikke om at glemme fortiden inkl. selve utroskaben. Tværtimod, det der var og det der er, skal man anerkende og lære af. Og når man så er parat til at give slip (letting go), kan man forsone sig med det der var, tilgive og komme videre efter utroskaben.


Utroskab og tilgivelsesprocessen


I forbindelse med sorgprocessen kommer tilgivelsesprocessen (se fx Gary Chapmans og Jennifer Thomas Undskyld på 5 sprog). Der er behov for at tilgive for at kunne give slip og for at komme videre - at sætte sig selv og de implicerede fri. At man i bund og grund at giver afkald på straf. Det er vigtigt, for ellers kan der opstå passiv-aggrasivitet eller et trekantsdrama omkring offerroller, krænkerroller og hjælperroller (Karpman's dramatrekant, se artikel omkring krisefasen). Altså situationer hvor man ubevidst, gentagende og på skift, kan risikere at straffe hinanden og/eller sig selv.


Tilgivelse af sig selv ved utroskab


Det er ikke nødvendigvis kun utroskaben der skal tilgives, der kan være mange andre aspekter i forbindelse med utroskaben som fx løgnene og svigtene, der også skal tilgives. Det er heller ikke nødvendigvis kun den anden man skal tilgive, det kan også være een selv man skal tilgive. Det kan være svært og nogle gange er man nød til at tilgive sig selv for at kunne tilgive partneren.


Fem måder at tilgive utroskab på


Jfr. Undskyld på 5 sprog, er der overordnet fem måder at undskylde og tilgive på:


1. Udtryk fortrydelse og anerkend følelserne (Jeg fortryder og er ked af, at du er ked af det).

2. Tag ansvar (Det tager jeg ansvar for)

3. Tilbyd kompensation (Hvordan gør jeg det godt igen?)

4. Vis at du vil forbedre dig (Jeg har lært... og vil gøre/anderledes...)

5. Bed om tilgivelse (Vil du tilgive mig?)


Hvad der virker bedst for jer, er meget individuelt. Det kan også være en kombination. Parterapi-parterapeut.dk støtter jer i at finde den måde der bedst virker for jer.


Udfordringer ved tilgivelse af utroskab


Parterapi-parterapeut.dk kan således støtte jer i at finde jeres egen løsning. Tilgivelse er dermed sjældent et quick fix, men en proces der både tager tid og kræver en aktiv indsats. Mange fejler netop ved og bliver frustreret over at tilgivelsen ikke straks kommer, når der er sagt undskyld. Den forsmåede sidder ofte med en sten eller knude i maven og har typisk også brug for tid og dialog. Tilgivelse er derfor ofte en lang vej, som parret skal gå sammen. At forcere tilgivelsesprocessen kan gøre det værre eller skabe risiko for at noget bliver fejet under gulvtæppet - og ikke færdigbehandlede problematikker har det med at genopstå. Det er ikke alle der kan tilgive alt og det er måske heller ikke nødvendigt. Du skal altså og absolut ikke tilgive for enhver pris, men give afkald på straffen, give slip og forsone - hvis I vil fortsætte sammen. Nedenfor fem tips ved tilgivelse omkring utroskab og derefter et tip til hvordan du kan give slip.


Fem tips omkring tilgivelse ved utroskab


Tilgivelse begynder med at mærke og at udtrykke sin vrede og sorg. Det der i daglig tale kaldes såretheden. For først når man er parat til at tilgive og forsone, kan man give slip. Det føles ofte som at sætte en fange fri og fangen er først og fremmest een selv, men også den anden. Omvendt er fastholdt vrede, bitterhed og hævn, som selv at tage gift og så håbe på at en anden dør. Et par praktiske råd om at komme videre efter utroskab er derfor:


1. At tale sammen om utroskaben og indimellem at huske at holde pauser og lave helt andre ting sammen og hver for sig. Husk at dagligdagen også skal fungere.


2. At være så åbne så muligt, uden at krænke jeres eget eller hinandens privatliv. Mærk efter hvor jeres grænser går og om I risikerer at krænke hinanden.


3. At træffe tydelige aftaler og at overholde dem - uden undtagelse. Og i god tid at træffe aftale om ændring af aftalerne, hvis I kan se at de ikke holder. Der er ikke noget som misforståelser og aftalebrud, der kan rippe op i gamle sår og mistillid.


4. At lære at lære at leve med utroskabshændelsen, som et vilkår i jeres parforhold. Utroskaben vil ofte længe efter være en følgesvend, men med tiden vil mindet om og reaktionerne på utroskaben aftage.


5. At benytte jer af den menneskelige støtte I kan få fra de nærmeste, under hensyn til hvad I deler med hvem. Det kan være en fordel at aftale dette på forhånd. Vær samtidig bevidste om at de ikke fagligt er klædt på til det (og heller ikke skal have en faglig rolle) og søg i stedet professionel hjælp hos Parterapi-parterapeut.dk til de faglige spørgsmål og selve processen omkring utroskaben.


Utroskab og letting go and letting come


Tilgivelsesprocessen er altså en vigtig del af processen omkring det at give slip og at sætte fri. Når I har tilgivet hinanden, kan der dog stadig være noget der binder. Her kan det være en hjælp at søge indad efter det der optager, nager og binder. Du kan fx spørge dig selv, om hvad du har brug for at kunne give slip og for at komme videre samt at leve det liv du ønsker. Det kan være alt fra stort til småt og primært til sekundært omkring utroskaben. Det kan fx være at give slip på en følelse, noget du indædt tænker på, tror på, håber på og kræver eller den position, rolle, kontrol og magt det giver dig at holde fast. Eller noget omkring din egen identitet samt grundlæggende antagelser - uheldig, offer, svag, nem, naiv, underhund, egenværd …


Processen omkring at give slip og tilgive utroskab


Det kan være svært at komme ordentligt rundt og helt ind til kernen af disse problemstillinger og hvis det driller, så kan Parterapi-parterapeut.dk hjælpe jer under parterapien. Men når du rammer, er du ikke i tvivl, det letter og giver frihed fra utroskaben. I følgende artikel kan du læse mere om det at slippe og at give slip: http://www.blog.parterapi-parterapeut.dk/#post37 Processen består af ni enkelte trin, der af den erfarne klient kan selvinstrueres:


1. See it (anerkend det der er og det du mærker)

2. Say it (sig det højt for dig selv / indeni)

3. Sense it (giv dig til at mærke det)

4. Stay with it (bliv ved det, selvom det er ubehageligt)

5. Relax (begynd langsomt at mærke afslapningen komme)

6. Respire (træk vejret blidt og hensigtsmæssigt)

7. Reconnect (kom tilbage og connect med omgivelserne)

8. Reframe (forstå dine indsigter i nyt perspektiv)

9. Presence (kom tilbage i nuet og dagligdagen)


Q&A om utroskab


Artikler med praktiske svar omkring utroskab


I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:


• Hvad er utroskab?

• Hvorfor opstår der utroskab?

• Hvad er tegnene omkring utroskab?

• Hvad er konsekvenserne ved utroskab?

• Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?

Hvordan tilgiver man utroskab?

• Hvad siger statistikken om utroskab?

• Hvad siger fyndord og citater om utroskab?

• Førstehjælpsguide ved utroskab.

Hvad er utroskab?
Hvorfor utroskab?
Tegn på utroskab
Konsekvenser af utroskab
Om sorg og sorgprocessen ved bl.a. utroskab
Du er på den aktuelle side!
Gratis UtroskabsTest ©
Statistik for utroskab
Citater om utroskab
Førstehjælp ved utroskab

 

Proces ved utroskab


De tre faser i utroskabsprocessen


I nedenstående artikler beskrives utroskabenskrisens tre faser:


• Krisefasen

• Stabiliseringsfasen

• Udviklingsfasen


Ved at klikke på Utroskab, kommer du til hovedsiden om parterapi og utroskab.


Utroskab 1 krisesfasen
Utroskab 2 stabiliseringsfasen
Utroskab 3 udviklingsfasen
Koncept for parterapi ved utroskab

 

Parterapi i København med speciale i utroskab


Certificeret og erfaren parterapeut med mange års speciale i parterapi omkring utroskab. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder parterapi omkring utroskab på dansk og engelsk samt understøttet på svensk, norsk, tysk og fransk i København eller pr. telefon / skype.


Ring 61661900 for personlig betjening


Ring mig op omkring utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | KøbenhavnLæser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.

Tilgivelse af utroskab | Home

Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.