Konsekvenser af utroskab

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?
Hvordan kommer man over utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | KøbenhavnUtroskab & parterapiSkilsmisse

eller

Udvikling


Stands ulykken

Førstehjælp

Skaf behandling


Krise

Stabilisering

UdviklingRing 61661900 for hjælp

Parterapi i KøbenhavnRelationen heler©

Relationen er din læremester©


Forandring gennem relationer©

Change your behavior and

you will change your relations©Du er ikke alene!

Ring hvis du har brug for

at tale med en professionel
Utroskab - Konsekvenser - Parterapi - København - Valby

• Kom over utroskaben

• Gratis artikel om utroskab

• De tre faser ved utroskab

Utroskab | Konsekvens | Parterapi-parterapeut.dk

Artikel: Konsekvenser af utroskab?


Spørgsmål og svar om utroskab


Dette er en artikel i serien med svar omkring utroskab.

Nederst på siden finder du tags til de øvrige artikler i serien.

Med nedenstående knapper kan du bookmarke, printe og maile denne artikel.

Søger du parterapi ved utroskab, kan du klikke på Utroskab eller ringe 61661900.

Effektivt koncept for parterapi ved utroskabHvad er konsekvenser af utroskab?


Ting du skal vide før du er utro: Konsekvenserne ved utroskab er mange, komplekse, vidtrækkende, dybe og uforudsigelige. Det er aldrig til at forudsige konsekvenserne, deres omfang og styrke. De kan komme og gå samt svinge og bølge samtidig med at der kan være frem- og tilbageskridt i lang tid. Utroskaben rammer selvfølgelig først og fremmest den bedragede og den utro samt den tredje part, men også familien, børnene, vennerne og arbejdspladsen. Konsekvenserne kan være personlige, psykologiske, identitetsmæssige, følelsesmæssige, relationelle, seksuelle, sundhedsmæssige, medicinske, praktiske, boligmæssige, økonomiske, karrieremæssige, prestigemæssige og omdømmemæssige. Der er praktisk taget ikke et område af os, vores liv og nærmeste, som utroskaben på en eller anden måde ikke kan berøre og påvirke. Det skal selvfølgelig ikke være en formildende omstændighed, men jeg har i min praksis hos Parterapi-parterapeut.dk ikke mødt en utro, der ikke fortrød eller som ikke var chokeret over konsekvenserne. Og med den dyrtkøbte indsigt, er det de færreste der ønsker at begå utroskab igen.


Utroskab koster


Nogle må eksempelvis skifte job fordi de arbejder sammen med den tredje part eller bolig fordi partneren har været utro med naboen. Eller bil og seng fordi det eller andet har været brugt i forbindelse med utroskaben. Nogle føler sig beskidte og kan ikke udstå at røre eller at blive rørt. Andre skifter måske seksuel praksis eller orientering, som følge af utroskaben. Andre igen får kønssygdomme eller bliver gravide med fødsel eller abort til følge. Utroskaben kan også have medført prostitution, tvang, vold, misbrugsproblemer og overforbrug. Derudover kan utroskab selvfølgelig medfør brud, skilsmisse, opsplitning, flytninger … inkl. store økonomiske, følelsesmæssige og relationelle omkostninger. De fleste af de implicerede parter får typisk også søvn og koncentrationsproblemer, som yderligere går udover deres dagligdag, livskvalitet, performance og arbejde.


Ting du bør vide før du er utro


Men de sår der ikke bløder, er nok de værste. Altså de personlige, menneskelige og følelsesmæssige omkostninger - krisen, sorgen, såretheden, skylden, skammen, vreden, bitterheden, naget, væmmelsen, tilliden, selvtilliden, forståelsen, selvforståelsen, respekten, selvrespekten, troværdigheden, utroværdigheden, værdigheden, uværdigheden, uvirkeligheden, uforudsigeligheden … forvirring, kaos, kontroltab, meningsløshed, håbløshed, opgivenhed … usikkerhed, angst, stress og depression. Når de fleste bliver så presset som ved utroskab, går det også udover kost, motion og immunforsvar. Mange begynder desuden at spise forkert eller for meget - inkl. medicin, tobak, slik og alkohol.


Utroskabens konsekvenser rammer begge parter


Utroskaben rammer begge parter hård. Det må man ikke glemme. Fokus er selvfølgelig umiddelbart på den bedragne, men hvis parterapien ikke undervejs også samler den utro op, så bliver parterne ikke jævnbyrdige og kommer i øjenhøjde igen. Det giver også ubalance, hvis parterne på skift dukker sig eller skiftes til at krænke hinanden i den efterfølgende proces. Et andet eksempel er tilgivelsesprocessen. Det kan lyde komplekst, men for at komme helt igennem er begge parter ofte nødt til både at tilgive sig selv og hinanden. Hvis en af parterne ikke kan tilgive sig selv, bliver det også svært at modtage en evt. tilgivelse fra den anden. Tilgivelse er dog ikke altid et must, men på en eller anden måde er parterne dog nød til at komme til forsoning. Især hvis de vil genforenes efter utroskaben.


Om den utro, spillet og åbne forhold


Utroskaben og det dobbelte liv som utroskaben medfører, binder den utro på arme og ben med alle de kvaler, krumspring, fortielser og løgne, der følger med utroskaben. Det er et psykologisk spil, der selvfølgelig oftest rammer den bedragede hårdest. For ikke at tale om skylden, skammen og ambivalensen hos begge parter - på den ene og den anden side, det sure og det søde, skal eller skal ikke, den ene eller den anden samt hvem, hvor og hvornår … hvem har man sagt hvad til hvem og betød det noget eller var det bare en løgn. Et spil som den uanede og tro partner ikke kan undgå at blive viklet med ind i. Nogle er utro i det skjulte, andre i det åbne eller med skyklapper for øjnene - partneren kan også have taget skyklapperne på. Nogle gør det mere eller mindre for at blive opdaget. For få holder det en stund og for de fleste er det en stor udfordring at leve med flere partnere såvel som i åbne seksuelle forhold / polyamorøst - uanset om det er fordækt, tålt, fortiet … eller aftalt og tilladt utroskab. Så selvom et par skulle have aftalt, at det er i orden med åbne forhold, partnerbytte, trekanter og seksuelle sidespring, viser det sig at det maksimalt kun er den ene part, der reelt set er enig når aftalen praktiseres. Da menneskelige og seksuelle relationer er så komplekse og uforudsigelig, er det næsten også umuligt at lave klare aftaler på det plan. Sidenhen fortryder de fleste, da det giver for mange uforudsete problemer og for dybe sår. Hvorefter begge parter fortryder. Parterapi-parterapeut.dk har gennem tiden haft mange par som efter at have prøvet det, ønsker at rulle tilbage til det monogame parforhold. Men det er vanskelig, selv hvis man reelt set har slået op med hinanden, så at vide at partneren har været intimt samen med et andet menneske i sådan en periode.


Hvem er du utro og med hvad er du utro?


Ved utroskab er der minimum tre parter impliceret. Den utro, den bedragne og den bedrageren er utro med. Ved utroskab kan man derfor stille sig spørgsmålet - hvem er du utro? Man kan også spørge - hvem er du tro? De fleste tænker fx på en anden person af det modsatte køn og nogle overraskes over, at det er en af samme køn. Utroskaben kan således i sig selv rejse mange spørgsmål omkring personlighed, psyke, seksualitet, relationer og troskab, men er utroskaben med en af samme køn rejser det typisk også spørgsmål omkring køn og identitet. Der kan opstå lignende følelser, reaktioner og psykologiske mønstre, når man oplever at partneren er utro med 'noget' - noget andet eller noget der kommer mellem parterne. Når man fravælges af partneren til fordel for noget andet som fx pornografi, arbejde, fritidsinteresser, computeren eller alkohol. I princippet kan intensiteten i kontakten og afstanden i nærheden variere gennem hele partnerskabet, endog med fordel, men der må helst ikke komme noget vedvarende mellem partnerne.


Utroskabens drama


Hvis utroskaben ikke bearbejdes ordentligt ved parterapi, kan det føre til en negativ spiral og yderligere drama bestående af redningsforsøg, hjælp, ofring, opofring, sårethed, krænkelse, løgn, bedrag, svigt, bitterhed, nag, hævn og gengældelse. Også kendt som Karpman's dramatrekant (en dynamik i rollerne mellem offer, hjælper og krænker). I min praksis som parterapeut hos Parterapi-parterapeut.dk har jeg ofte par med komplicerede og subtile psykologiske-, tilknytnings- og adfærdsmæssige mønstre omkring utroskab, der nogle gange går generationer tilbage. Eksempelvis kommer parret typisk med en enkelt hændelse omring utroskab. Når vi kigger nærmere på det, er der måske tale om flere og længerevarende hændelser. Samtidig kan der være gammel jalousi og vrede hos begge samt forudgående utroskab hos den anden part. Ikke sjældent viser det sig også, at der er utroskab hos forældrene og nogle gange også bedsteforældrene - andre familiemedlemmer eller venner - som har haft indflydelse. Der kan således være en dybereliggende subkultur omkring utroskab og et net af psykologiske mønstre, dynamikker og spil, som indirekte eller indirekte har relation til utroskaben.


Risici ved utroskab


Udover ovenstående konsekvenser, kommer risikoen for at pådrage sig kønssygdomme. Mange smittes af kønssygdomme / seksuelt overførte sygdomme (STD = Sexually Transmitted Disease / STI = Sexually Transmitted Infections) ved utroskab. Men bare tanken er nok og nok til at sætte hele apparatet i gang med prevension, lægebesøg, test og undersøgelser inkl. følelser som fremmedgjorthed, urenhed og krengkethed. Det påvirker også seksualiteten og sekslivet for de fleste. Men hvis der efter utroskaben ikke tages forbehold for samt gennemføres undersøgelse for og evt. behandling af kønssygdom, så risikerer den faste partner og i nogle tilfælde familien også at blive smittet. Som parterapeut oplever jeg ved parterapi omkring utroskab, at der desværre er mange som ikke er opmærksomme nok på disse problemstillinger og deres psykologiske konsekvenser. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder derfor også sexologisk samtaleterapi til opretning af sexlivet efter utroskab.


Utroskab og løgn


Alle løgnene i forbindelse med utroskaben er for mange det værste. Det er svært nok at forstå situationen i forvejen og det kan tage lang tid at finde ud af hvad der er sandheden. Begge parter skal derfor gøre op med sig selv, hvor langt de vil gå. I sidsten ende er det at forstå utroskaben, som at - make sense out of nonsense.


Utroskaben ødelægger tilliden i et parforhold


Utroskab ødelægger tilliden i et parforhold. Noget af det svære ved utroskab er især løgene. Løgn er et socialpsykologisk fænomen, der ikke helt kan og måske heller ikke helt skal undgås. Men den løgn der kommer i forbindelse med utroskaben, får typisk en dobbelt effekt. For de fleste er opdagelsen af utroskaben, som at få revet tæppet væk under sig. Her kan det i forvejen være svært nok at holde sammen på sig selv og sit kort over virkeligheden. Når alle løgnene omkring utroskaben dukker op - måske endda ad flere omgange og over længere tid - bliver det ekstra svært at holde rede på sig selv og partneren, hvad der er sandt og falsk, hvornår der tales sandt og ikke samt hvad man skal tro på og ikke. Det er for den bedragne ofte en eksistentiel og personlig krise, hvor både virkeligheden og identiteten bliver stærkt udfordret. Samtidig ved vi ikke længere hvad vi skal tro om partneren, der nu hverken er tillidsværdig (den bedragnes tillid værdig) eller tillidsvækkende (på grund af de modstridende signaler). Parterapi-parterapeut.dk hjælper derfor med at udrede og opløse de psykologiske spil samt at genoprette en tryg, åben, ædruelig og tillidsfuld kommunikation. Det kan dog tage lang tid og give smertefulde tilbageskridt, hver gang der gøres fejltrin. Derudover kan det hjælpe at forstå at vi meget sjældent lyver direkte for at være onde, men nærmere for at beskytte os selv og/eller partneren - paradoksalt nok.


20 grunde til at lyve


For at give et lille indblik i dette, finder du nedenfor en liste over 20 grunde (jfr. Carsten Graff og suppleret med egen erfaring) til at lyve: 1. Afventningslyve: At lyve imens man håber på, at der på et tidspunkt bliver plads til, at man kan sige sandheden. 2. Begejstringslyve: At lyve fordi man bliver grebet af en positiv følelse, som man hellere vil give videre end sandheden. 3. Behagelyve: At lyve for at undgå, at den man lyver for bliver ked af det. 4. Blindvinkelslyve: Ikke at kunne se sandheden og derfor lyve i den tro, at man egentligt taler sandt. 5. Forenklingslyve: At lyve for fx at spare tid. 6. Forhåbningslyve: At lyve i håb om at løgnen på et tidspunkt udvikler sig til en sandhed. 7. Genvejslyve: At lyve fordi man ikke orker at at forklare hele sandheden. 8. Groggylyve: At lyve fordi man er så nedtrykt, at man ikke vil mærke og sige sandheden. 9. Lystlyve: At lyve fordi man kan lide det. 10. Medlyve: At lyve for at støtte op om et andet menneskes løgnehistorie (medafhængighed). 11. Omsorgslyve: At lyve for at beskytte andre mod sandheden. 12. Passivlyve: At lyve ved at undlade at sige noget. 13. Prelyve: At starte med en lille hvid løgn, der senere kan støtte op om en stor sort løgn/ river en større løgn med sig. 14. Præstationslyve: At lyve af angst for ikke at være 100 % ærlig / for at se bedre ud. 15. Rundt på gulvet-lyve: At lyve fordi man selv er i tvivl om, hvad der er sandheden. 16. Selvbedragslyve: At lyve mens man er overbevist om, at man taler sandt. 17. Selvforsvarslyve: At lyve for at beskytte sig selv imod andres reaktion på sandheden. 18. Selvindsigtslyve: At lyve helt bevidst og med god samvittighed. 19. Æstetiklyve: At lyve for at få en historie til at hænge sammen, så den lyder godt. 20. Forhandlingslyve: At lyve i håb om at få afløb for sin grådighed.


Q&A om utroskab


Artikler med praktiske svar omkring utroskab


I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:


• Hvad er utroskab?

• Hvorfor opstår der utroskab?

• Hvad er tegnene omkring utroskab?

Hvad er konsekvenserne ved utroskab?

• Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?

• Hvordan tilgiver man utroskab?

• Hvad siger statistikken om utroskab?

• Hvad siger fyndord og citater om utroskab?

• Førstehjælpsguide ved utroskab.

Hvad er utroskab?
Hvorfor utroskab?
Tegn på utroskab
Du er på den aktuelle side!
Om sorg og sorgprocessen ved bl.a. utroskab
Tilgivelse af utroskab
Gratis UtroskabsTest ©
Statistik for utroskab
Citater om utroskab
Førstehjælp ved utroskab

 

Proces ved utroskab


De tre faser i utroskabsprocessen


I nedenstående artikler beskrives utroskabenskrisens tre faser:


• Krisefasen

• Stabiliseringsfasen

• Udviklingsfasen


Ved at klikke på Utroskab, kommer du til hovedsiden om parterapi og utroskab.


Utroskab 1 krisesfasen
Utroskab 2 stabiliseringsfasen
Utroskab 3 udviklingsfasen
Koncept for parterapi ved utroskab

 

Parterapi i København med speciale i utroskab


Certificeret og erfaren parterapeut med mange års speciale i parterapi omkring utroskab. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder parterapi omkring utroskab på dansk og engelsk samt understøttet på svensk, norsk, tysk og fransk i København eller pr. telefon / skype.


Ring 61661900 for personlig betjening


Ring mig op omkring utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | KøbenhavnLæser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.

Konsekvenser af utroskab | Home

Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.