Utroskab 3 udvikling

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?
Hvordan kommer man over utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | København

Utroskab - Artikel 3 - Udvikling og parterapi

• Fra stabilisering til udvikling efter utroskab

• Metode for parterapi ved utroskab

• Utroskabskrisens potentialer

Utroskab | Udviklingsfasen | Parterapi-parterapeut.dk

Artikel del 3 om udviklingsfasen


Trejde fase ved utroskab: Udvikling


Processen ved utroskab består af tre faser: Krise, stabilisering og udvikling.

Nedenfor kan du læse mere om den trejde fase: Udviklingsfasen ved utroskab.

Med nedenstående knapper kan du bookmarke, printe og maile denne artikel.

Og ved at klikke på Utroskab, kommer du tilbage til hovedsiden om utroskab.

Søger du parterapi ved utroskab, kan du klikke på Utroskab eller ringe 61661900.

Effektivt koncept for parterapi ved utroskabSådan kommer I videre efter utroskaben


• Kapitel 3/3: Parterapi, utroskab og udvikling


Utroskab og overskud til udvikling


Efter stabiliseringsfasen begynder parret at blive parate samt at få overskud til udvikling. De forudgående processer er vigtige og skal gennemarbejdes, for ellers vil de spænde ben for udviklingen eller medføre tilbagefald.


Sexologisk parterapi og imago parterapi


Nedenfor beskrives en række vigtige faktorer ved udviklingsfasen. Som svar på selve udviklingsmetoden, kan Parterapi-parterapeut.dk selvfølgelig tilbyde fortsat alm. parterapi med sigte på fastholdelse, vedligeholdelse og udvikling. Skal sexlivet genoprettes, er der også mulighed for sexologisk samtaleterapi. Endeligt er den ultimative udviklingsmetode imagoterapi / imago parterapi. Alle disse emner og behandlingsmetoder kan I læse mere om nederst på siden samt under Konceptbeskrivelsen for Parterapi-parterapeut.dk's behandlingsmetode ved utroskab - klik på knappen ovenfor.


Forstå først og fremmest konsekvenserne af utroskaben


Den bedste forebyggelse mod utroskab er først og fremmest vedligeholdelse og udvikling af parforholdet gennem en løbende dialog og kærlig handling. Hvis der opstår impulser til utroskab, så er den absolut bedste forebyggelse at prøve at forestille sig alle konsekvenserne - for sig selv, partneren, børnene, familien, vennerne, sundheden, arbejdet, økonomien ... på kort og på langt sigt. Det er de færreste der reelt set kan forestille sig alle konsekvenserne på både det psykologiske, relationelle, følelsesmæssige, seksuelle og praktiske plan, men der er ingen der efter at have mærket utroskab på egen krop samt set reaktionerne hos partneren og de nærmeste, som ikke fortryder utroskaben.


Sørg for løbende dialog, vedligeholdelse og udvikling efter utroskaben


Når vi kommer til udvikling og forebyggelse, så er mulighederne og værktøjskassen ubegrænset. Så hvis dette afsnit skulle være udtømmende, ville det aldrig tage en ende. De konkrete metoder og løsninger vil således helt specifikt afhænge af jeres aktuelle situation og ønsker. Overordnet kan udviklingen og forebyggelsen dog omfatte parforholdet, relationen og parterne selv. Det kan dels være noget praktisk, fysisk, psykologisk, socialt og eksistentielt. Nedenfor et lille udsnit af forskning, teori og erfaring med hvad der skaber et godt parforhold samt hvordan utroskab forebygges og undgås. Du er velkommen til at læse mere på hjemmesiden og på bloggen, her finder du bl.a. en artikel med ti råd til hvordan du udvikler og vedligeholder parforholdet.


Karaktertræk og nøglefaktorer for succes efter utroskab


De par der klarer sig bedst og som bedst klarer sig gennem en krise som fx utroskab, udviser gennemgående karaktertræk som medfølelse, taknemmelighed og storsindethed. De øvrige kvaliteter er: For det første tolerance og fleksibilitet. For det andet tålmodighed og langsynethed. For det tredje gavmildhed, opofrelse og handlekraft. For det fjerde er de large, gode til at kommunikere samt har fælles livsværdier, idealer og holdninger - de kendetegnes ved, at rumme vilje og evne til at sluge kameler samt at se parforholdet i et større perspektiv.


Den positive og negative spiral ved utroskab


De par der går gennem de svære tider sammen og sammen løser deres problemer i fællesskab, styrker både deres kompetencer, kærlighed, relation og tilknytning. Det er en vej der kræver energi, vilje, opofrelse, handling og fastholdelse. Også selvom at det i første omgang føles kunstigt eller påtaget. Men der skal egentligt ikke så meget til. De to vigtigste faktorer er nysgerrighed og velvilje. De mindste tegn på tøbrud kan sætte en positiv og lidenskabelig lavine i gang - den positive spiral. Kærlighed er handling og kærlighed kræver næring for at overleve og at vokse - græsset er grønnest, der hvor du vander. Så hvis man glemmer at vise kærlighed overfor den man elsker og med udgangspunkt i partnerens eget kærlighedssprog, kan selv det mest fantastiske parforhold afblomstre - den negative spiral. Gode, stærke og sunde par ved derfor hvorfor de er sammen og hvad der gør dem selv og deres partner glad samtidig med at de har mere fokus på at give end at få kærlighed.


Utroskab og følelsernes konto


Den bedste forebyggelse mod utroskab er løbende dialog og udvikling af parforholdet samt at man hele tiden afstemmer parforholdet med partnernes individuelle situation, livsfaser, behov og mål. De fire største udfordringer i den forbindelse er at skabe balance mellem:


1. Individ og par/familie.

2. Par/familie og arbejde/studie/fritidsinteresser.

3. Balance mellem autonomi og heteronomi.

4. Børneopdragelse og børnekompetencer, hvis der er børn i parforholdet.

 

Det handler ligeledes om at erkende at parforholdet også er en forretning, hvor der både er noget man ønsker at give og noget man ønsker at få ud af parforholdet. I kærlighedens navn er vi dog fleksible og parate til at gå langt. Det er helt normalt og sundt at have en Følelsernes konto, men nogle glemmer at holde øje med balancen eller at gøre status. Andre glemmer at sætte ind eller at hæve og nogle trækker for store veksler i for lang tid. Ligesom i banken er alt sammen i princippet ok, bare man husker at træffe aftaler samt at følge op. Man skal også vide at forholdet mellem plusserne og minusserne på Følelsernes konto ikke er lige. Hver gang parret skaber en negativ situation i parforholdet og trækker på kontoen, skal der typisk fem plusser på kontoen for at balancere det ene minus. Derfor er det ekstra vigtigt med løbende udvikling og investering i parforholdet, så der er noget at mindes om på gråvejrsdagene samt at trække på under kriser.


Hvordan undgår man utroskab?


Undgå utroskab med dialog og fælles aktivitet


Man kan ikke med sikkerhed forudsige eller undgå utroskab, men der er nogle faktorer som går igen. For at der kan opstå utroskab, skal der således være et frustreret behov, en mulighed og lav risiko for at blive opdaget - med mindre man netop ønsker at blive opdaget. Det er ikke umiddelbart anbefalelsesværdigt at spekulere i de to sidste faktorer af ligningen (mulighed og risiko), men den første faktor kan der med fordel gøres noget aktivt ved (behovene og frustrationerne). Fra egen praksis er det Parterapi-parterapeut.dk's erfaring, at de bedste og mest enkle råd mod utroskab er dialog og fælles aktivitet. De par der har dialog, har nemmest ved at forventningsafstemme samt at opfange og håndtere problemer. Og de par der har mange fælles aktiviteter, har størst statistisk chance for at holde sammen. Fælles aktivitet giver desuden mulighed for fælles oplevelser, indsigt, læring, udvikling, udveksling, glæde og grin. Det forbinder og er godt at kunne tænke tilbage på og se frem til under dårlige tider.


Undgå utroskab med kærlighedens fem sprog


Derudover er faktorer som daglig øjenkontakt, interesse (spørgsmål), lytning, anerkendelse og berøring vigtige. Fremadrettet er det desuden godt at dele sine individuelle visioner samt at drømme sammen og at sætte mål sammen. I den lidt mere komplekse ende af skalaen, er der fx kærlighedens fem sprog, som man kan arbejde med. Men generelt set, prøv at se på parforholdet som en hver anden have - den passer ikke bare sig selv!


Fire andre faktorer der modvirker utroskab


Ovenstående understøttes også af forskellig forskning, der samlet melder fire faktorer ud. Jeg har tilladt at omskrive og supplere disse fire faktorer med evidens fra egen praksis: 1. Balance i forholdet (respekt, værdighed, agtelse og ære, at man ikke tager parforholdet for givet og mister gnisten, at man fremmer glæde og forebygger rutine og stagnation). 2. Fascination og tiltrækning (opmærksomhed, at man tager ansvar for sit udseende/ velvære og anerkender sin partner). 3. Nærhed, afstand, intimitet og afstemt sex (rytme, frekvens, form og variation). 4. At vrede udtrykkes og håndteres konstruktivt i parforholdet (håndtering af vrede, frustration, ønsker, grænser, konflikter og skænderier - en vigtigt del af parterapien). Vedr. emnerne i pkt. 2 og 3., så er der mulighed for at sætte særlig fokus på disse gennem sexologisk samtaleterapi (se nederst på siden).


Utroskab som et vendepunkt


Relationships can be redefined!


Hvordan kommer man videre efter utroskab? Efter utroskab er der intet der synes at være det samme som før. Og der var der før, var måske ikke godt nok. Utroskab er således en krise med vendepunkt og muligheder. Muligheder for at redefinere relationen og parforholdet. Det altafgørende er, hvad I beslutter jer for og hvordan i handler - om det så er udvikling eller afvikling.


Det bedste udtryk for situationen man står i ved utroskab, er det kinesiske udtryk Weiji som betyder Krise. Udtrykket består af to tegn, hvor det første Wei betyder Fare. Det næste Ji som i moderne fortolkning betyder mulighed og i traditionel fortolkning betyder vendepunkt, sammentræf eller mulighed for udvikling.


Utroskab som en fare som i Wei


Utroskab er for de fleste det største tillidsbrud, man kan forestille sig. Når utroskaben kommer frem i dagens lys er det et chok, men for mange er det også en form for lettelse. Nyheden om utroskab danner kløft mellem parterne. Utroskaben efterlader begge parter med spørgsmålet om, de sammen vil bygge bro over denne kløft. Nogle er hurtige til at bygge bro og for andre tager det tid og … tillid.


Utroskab som vendepunktet i Ji


For dem der går hele vejen, kan engagementet, intensiteten, nærheden, lidenskaben og fortroligheden i parforholdet blive endnu stærkere, fordi parterne har valgt hinanden til og opbygget en ny bevidst kultur. Parterne vælger ikke bare hinanden, de vælger hinanden til. Det er som at gifte sig, igen. Denne gang, er det med hud og hår. Alle de gode og dårlige sider samt arbejdspunkter kendes. At møde en ny partner kan være sjovt og gå hurtigt, men det tager mange år at slibe kanter samt at opbygge en god, nær, kendt, tryg og tillidsfuld relation. Som Kierkegaard sagde, så er forelskelse et forstadie til kærligheden. Den sande kærlighed kræver, at der udover begær og følelser også er bevidsthed og samvittighed.


Utroskab og gratis værktøjer

 

Selvom det også er et arbejde at reparere på en gammel relation, giver det alligevel mening for de fleste at blive sammen, kæmpe og at udvikle. Det hjælper mange at have det in mente, for ved utroskab opstår der ambivalens samtidig med, at de fleste har svært ved at mærke deres positive følelser for hinanden. Disse og gnisten vækkes gennem processen, med støtte fra parterapien. Par i forløb, tilbydes desuden en gratis parforholdstest, som kan vise den nødvendige fokus indenfor de vigtige udviklingsområder af parforholdet. Hvis i køber parterapi på klippekort, får I desuden en gratis eBog med fire værktøjskasser. På den måde kan parret målrettet skabe og vedligeholde det parforhold de i virkeligheden ønsker.


Få hjælp til at komme videre efter utroskab


Kriser, som utroskab, er altså ikke dårlige i sig selv. Kriser og parterapi omkring utroskab er et sted med afgørende udvikling - parforholdsmæssigt, relationelt og personligt. En læring der ofte kan anvendes andre steder og i andre relationer som fx i venskaber og på arbejdet. Kriser har et potentiale, fordi man rystes i sin grundvold samt får mulighed for ryste posen og at lade brikkerne falde på plads på ny og en mere hensigtsmæssig måde i parforholdet. Man kan samtidig blive mere vågen, livsduelig og taknemmelig efter en krise med utroskab. Ligesom man undervejs får nye indsigter samt udvikler nye kompetencer og copingteknikker.


Kom stærkere ud på den anden siden af utroskaben


Forholdet kan blive styrket samt mere bevidst og levende efter utroskaben, når man har lært at leve med det der nu er i ens liv. I starten ser mange utroskaben som en fjende, men det handler om at vende den til sin ven og i bedste fald en læremester. Utroskaben vil sandsynligvis i et stykke tid være en følgesvend, som med tiden vil fylde mindre og mindre. Men utroskab kan også føre til opløsning af parforholdet. Måske kan utroskaben og den voldsomme smerte den medfører ikke rummes, hvorfor man måske flygter i håb om at smerten forsvinder - det gør den dog sjældent. Eller måske åbner krisen ens øjne for det håbløse man står i, hvorefter man indser at parforholdet ikke er levedygtigt. Det fleste kommer således tættere på en forståelse og håndterbarhed af problemerne og livet.


Vær tro mod din utroskab


Your attitude defines the relationship!


Selvom det kan lyde paradoksalt, så plejer jeg derfor som parterapeut at hilse par med utroskab velkomne og beder dem være tro mod deres utroskab. Det gør jeg, fordi disse par ofte har ramt bunden af deres parforhold, har mødt dem selv, er kommet til et vendepunkt og ved hvad det handler om og gælder. De står ved en T-vej med utroskaben og partneren i hånden og skal vælge om de vil udvikling eller afvikling.


Læringspunkter i utroskaben


Selvom utroskab er hårdt, oplever jeg som parterapeut at de fleste vælger udvikling. Her handler det bl.a. om at finde ud af, hvad utroskaben er et udtryk for og hvad den vil fortælle. Dem, der går hele vejen, kommer ofte stærkere og klogere ud på den anden side af utroskaben. De er typisk blevet klogere på dem selv og partneren, deres grænser samt hvad de ønsker og ikke ønsker af dem selv, hinanden, parforholdet og livet. I forbindelse med parterapi omkring utroskab får parret samtidig udviklet og trænet deres færdigheder i bl.a. kontakt, nærhed, tilknytning, mentalisering, følelsesmæssigt udtryk, sharing (at dele), containing (at rumme), værdiafklaring, normsætning, grænsesætning, lytning, kommunikation, assertion, forventningsafstemning, beslutningstagen, målsætning, problemløsning, forhandling, konflikthåndtering og tilgivelse.


Utroskab og skilsmisse


Dem der går gennem processen komme således både klogere og stærkere ud på den anden side. Når de på denne måde har stået ved T-vejen, kan de bedre mærke sig selv og parforholdet samt træffe et mere sikkert valg, om de skal blive sammen eller skilles. Dem der ønsker afvikling, kan få hjælp til farvel-terapi eller skilsmisseterapi – se menupunktet nederst. Se også Esther Perels Ted video om utroskab: Rethinking infidelity


De tre faser i utroskabsprocessen


Du har nu læst om den tredje fase i utroskabsprocessen: 3. Udviklingsfasen

Via nedenstående knapper kan du læse om de to andre faser.

Eller klik på Utroskab og kom til hovedsiden, hvor du nederst finder flere artikler om utroskab.


Utroskab 1 krisefasen
Utroskab 2 stabiliseringsfasen
Du er på den aktuelle side!
Tilbage til hovedsiden om utroskab

 

Parterapi i København med speciale i utroskab


Certificeret og erfaren parterapeut med mange års speciale i parterapi omkring utroskab. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder parterapi omkring utroskab på dansk og engelsk samt understøttet på svensk, norsk, tysk og fransk i København eller pr. telefon / skype.


Ring 61661900 for personlig betjening


Ring mig op omkring utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | KøbenhavnLæser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.

Utroskab 3 udvikling | Home

Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.