Utroskab 2 stabilisering

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?
Hvordan kommer man over utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | København

Utroskab - Artikel 2 - Stabilisering og parterapi

• Stabilisering efter utroskab

• Restprocesser efter utroskab

• Meningsdannelse efter utroskab

Utroskab | Stabiliseringsfasen | Parterapi-parterapeut.dk

Artikel del 2 om stabiliseringsfasen


Anden fase ved utroskab: Stabilisering


Processen ved utroskab består af tre faser: Krise, stabilisering og udvikling.

Nedenfor kan du læse mere om den anden fase: Stabiliseringsfasen ved utroskab.

Med nedenstående knapper kan du bookmarke, printe og maile denne artikel.

Og ved at klikke på Utroskab, kommer du tilbage til hovedsiden om utroskab.

Søger du parterapi ved utroskab, kan du klikke på Utroskab eller ringe 61661900.

Effektivt koncept for parterapi ved utroskabSådan kommer I gennem utroskaben


• Kapitel 2/3: Parterapi, utroskab og stabilisering


Krisefasen handler om det akutte psykoterapeutiske og parterapeutiske arbejde. Stabiliseringsfasen handler om efterbearbejdningen af utroskaben og dens restprocesser. Derudover sigter stabiliseringsfasen mod at parret hurtigst muligt kan få så meget ro på, at hverdagen igen kan begynde at fungere normalt. Samtidig er stabiliseringsfasen springbrættet til udviklingsfasen - hvad enten det er hver for sig eller sammen - afhængig af situationen. Devisen er at vejen ud, er igennem. Det handler altså om at komme gennem utroskaben og ud på den anden side. Her kan man begynde at forholde sig til parforholdet på ny og tage stilling til hvordan det så er og hvordan det skal være.


Utroskab og de forskellige processer


Uanset om det er den ene eller den anden form for utroskab og hvordan den opdages, så kæmper parret fortsat med at forstå og håndtere de forvirrende, modsatrettede og forbudte følelser, at finde sammen igen, at opbygge en ny virkelighed og tilværelse samt at finde ud af hvordan de undgår at der opstår utroskab igen. Udover disse fælles processer omkring utroskab er der også en del individuelle processer som fx selvbebrejdelse, selvransagelse, selvforståelse og selvtillid. Utroskab trigger ligeledes en del angst for at blive forladt samt frygten for at miste den sikkre base (Bowlby). I stabiliseringsfasen hjælper Parterapi-parterapeut.dk parret med at genopbygge fundamentet for parforholdet.


Utroskab, svigt og tilknytning


Som nævnt i artiklen om den første fase (krisefasen), handler en af processerne ved utroskab også om tilknytning. Vore tilknytning dannes tidligt i barndommen og allerede i barndommen oplever vi typisk det første svigt. Dette svigt sætter sig som regel, som noget særligt i vores krop, sind og hukommelse - hvad enten det er mere eller mindre bevidst. Tilknytning er således et vigtigt emne i parterapi ved utroskab, da det både handler om vores afhængighed, sårbarhed, tiltro til parforholdet som en sikker base og vores evne til at give os hen i parforholdet.


Utroskab, angst og tilknytning


Ved tilknytning er spørgsmålet ofte, hvor meget angst kan vi rumme uden for meget ubehag. Der tales her om to faktorer, foki og måder at reagere på:


1. Attachment-related anxiety:

Er du der for mig - tilgængelig, til rådighed, opmærksom og responderende.


2. Attachment-related avoidance:

Kan jeg stole på dig, åbne mig for dig og gøre mig afhængig af dig.


Utroskab og tilknytningsstile


Hver gang vi trues med eller oplever et svigt som fx utroskab, risikerer vi at aktivere disse former for angst samt gamle smertefulde følelser og reaktioner - enten generelt og ubevidst, mere specifikt og bevidst eller i en blanding. Karakteriseret og generelt syner tilknytningsadfærden enten tilbagetrukket og måske avoidant (kontaktfobisk) eller kontaktsøgende og måske klyngende (adskillelsesfobisk).


Uhensigtsmæssig tilknytningsadfærden ved utroskab


Fire eksempler på uhensigtsmæssig tilknytningsadfærd ved utroskab


1) Der kan således opstå paradoksale situationer, hvor det er den bedragede, krænkede og svigtede, der forsøger at holde sammen på parforholdet. I disse situationer kan det være meget svært at få bearbejdet vreden og samtidig forstærkende, hvis den anden part er undvigende omkring utroskaben. Det er specielt udfordrende og turbulent, hvis en af parterne er svingende/ambivalent - skiftende inde og ude samt på eller ikke.


2) Ligeledes kan der opstå situationer, hvor begge parter er for klyngende og symbiotiske i deres tilknytningsstil. Her kan der være tendens til at de ikke at får talt ordentligt ud og springer for hurtigt over utroskabsprocessen og for tidligt tilbage i det gamle parforhold.


3) Hvis den ene af parterne i dennes tilknytningsstil er for afvisende eller for fokuseret på blot at komme videre, kan det føles som useriøst, ikke anerkendende og afvisende. Hvis det fx er den bedragede der er for tilbageholdende, kan den utro fx misforstået opfatte det som et signal for at alt nu er ok - hvilket det absolut sjældent er.


4) Hvis begge parter på den anden side er for undvigende i deres tilknytning, risikerer de slet ikke at komme igennem processen og at de skilles for tidligt på et forkert grundlag. Tilknytning er således vigtige elementer i parterapi omkring utroskab.


Reel eller potentiel tilknytningssmerte


Derudover er der tre faktorer, der påvirker graden af reel smerte, svigt og tab i forbindelse med utroskab. Eller omvendt, følelsen af forestillet smerte, svigt og tab ved risiko, trussel, forestilling og mistanke om utroskab. De øvrige tre faktorer er:


1. Forpligtelse og ansvar

2. Værdi og afhængighed

3. Følsomhed og sårbarhed


Så har du fx har børn med din partner og/eller af andre årsager er meget forpligtet over for og afhængig af din partner samt meget følsomt involveret, opleves svigtet og tabet (potentielt som reelt) i forbindelse med utroskab sandsynligvis større. Jo større den samlede værdi, sårbarhed og smerte ved utroskab er, jo større er behovet for parterapi typisk også.


To som er forskellige steder i utroskabsprocessen


Hvis din partner ikke bare er dig utro, men også forlader dig til fordel for den din partner er dig utro med, kan der opstå en række spørgsmål omkring hvorfor og om den nye partner skulle være bedre end dig. Det gør ikke situationen nemmere, samtidig med at det kan vække følelser som vrede, sårethed og mindreværd - den som partneren har været utro med var måske yngre, smukkere, tyndere, klogere, rigere... Når tabet i forbindelse med utroskab opstår, så kommer det ofte uventet. Den partner der bliver bedraget og lider tab ved utroskab, er derfor i kaos. Omvendt har den der er utro og evt. ønsker at forlade parforholdet, haft længere tid til at bearbejde tanker og følelser. Det kan ofte skabe nogle skæve situationer, hvor den der har været utro ofte er meget rolig samt afklaret og den der lider tab ved utroskab er chokeret og oprevet. I disse situationer er der især brug for støtte gennem parterapi.


Utroskab og sorgprocessen


Sorgen i kriseprocessen


Der er som en tommelfingerregel er altid sorg i en krise, men der er ikke nødvendigvis altid krise i en sorg. Sorg er en naturlig reaktion på tab. Ved utroskab er der mange tab. Fx tab af tillid, tryghed, intimitet, fortrolighed, kortet over virkeligheden, forestillingen om fremtiden … I forhold til utroskab er der derfor som regel både krise (se artikel om krisefasen) og sorg. For mange hjælper det at forstå, at utroskab er en krise der naturligt gennemløber fire faser, som omfatter: 1. Chokfasen, 2. Reaktionsfasen, 3. Bearbejdningsfasen og 4. Nyorienteringsfasen. Herved bliver det nemmere at orientere, at navigere, at give tid og plads samt at rumme processen. Hvis man undgår at undertrykke eller at forcere processen, forløber den af sig selv.


Sorgprocessen ved utroskab


Sorgen over tabet(ene) er derimod en proces med fire opgaver (Worden), som fordrer en aktiv indsats omkring:


1. Accept af tabet (mentalt og følelsesmæssigt)

2. Følelsesmæssig bearbejdning (alle sorgfølelserne og reaktionerne på tabet)

3. Tilegnelse af nye håndteringsfærdigheder (ny viden, færdighed og kompetence)

4. Reinvestering af energien (inkl. endelig accept og coping samt ny retning)


I forhold sorgprocessen og sorgarbejdet, hvad enten det er utroskab, skilsmisse eller dødsfald, arbejder Parterapi-parterapeut.dk efter Marianne Davidsen-Nielsens metoder omkring sorgarbejde og tilknytning. Nedenfor skematisk forløb og sammenfald omkring krise- og sorgprocessen.Forbudte og blande følelser ved sorg og utroskab


I praksis blander processer og opgaver sig undervejs mellem hinanden samtidig med at tilbageløb kan forekomme. Hvis der er tilbageløb, kan det være meget skuffende og desillusionerende. Men de er vigtige at acceptere, fordi det betyder at der er noget der skal afsluttes og læres før man kan gå videre. I sorgen kan der også være både forbudte, modsatrettede og blandede følelser.


Sorg og bitterhed ved utroskab


Hvis følelserne forsmåethed, vrede og afsavn blander sig, opstår der ofte bitterhed. Ved utroskab er det særligt vigtigt at tale om både vrede, tab, afsavn og sorg hos begge parter for at undgå eller for at komme bitterheden til livs. Det vigtigste er at tillade jer at mærke og udtrykke hvor I er og hvad der sker, så skal parterapeuten nok hjælpe jer med at navigere i selve processen.


Tilgivelse af utroskab


Tilgivelse er ofte svært og kompliceret. Det kan tage lang tid og være vanskeligt uden professionel hjælp fra en parterapeut med erfaring i utroskab. Men så snart at krisen er ved at stabilisere sig og sorgprocessen begynder at klinge af, så begynder der også ofte at blive tid og plads til tilgivelse, forsoning og at give slip. Nederst, via knappen Utroskab, finder du sammen med en række andre artikler en gratis artikel med værktøjer til tilgivelse af utroskab.


Utroskab og oplevelsen af sammenhæng


Sense of Coherence, meningsdannelse og utroskab


Ved kriser som utroskab handler det om at genetablere en oplevelse af mening og sammenhæng (OAS eller SOC på engelsk) i livet, hverdagen og parforholdet (Antonovsky). Denne oplevelse af sammenhæng skabes gennem tre faktorer: 1. Begribelighed gennem forudsigelighed, 2. Håndterbarhed gennem belastningsbalance og 3. Meningsfuldhed gennem delagtighed/ deltagelse.
Åbenhed, gennemsigtighed og ærlighed ved utroskab


I forbindelse med utroskab opstår der mange spørgsmål, som parret forsøger at besvare sammen. Parterne kan dermed let i deres iver fanges i at martre sig selv og hinanden med en centrifuge af gentagende spørgsmål og afhøringer samt forklaringer og forsvar, der bliver mere og mere intense og enerverende (se artikel 1 - krisefasen). Overvej derfor nøje jeres spørgsmål, læg kortene på bordet og overvej detaljeringsgraden. Noget af det værste ved utroskaben, er netop den forvirring, uvished og mistanke der kan opstå. Den kan føde en ubændig trang til at spørge løs og at kontrollere alt lige fra adfærd til beskeder, mails og sms'er. Det kan skabe nogle uheldige mønstre i parforholdet, som også kendes fra områder som fx afhængighed og medafhængighed (alkohol). Derudover kan det være ulovligt jfr. straffeloven §263 (brevhemmeligheden) at læse hinandens breve. På den anden side er åbenhed, gennemsigtighed (transparens) og ærlighed en nødvendighed for at i kan komme gennem utroskabens stabiliseringsfase. Og uden bliver det svært at skabe en eller anden form for begribelighed, meningsfuldhed og håndterbarhed. Det er en fordel at tale åbent om kontrolbehovet og at lave specifikke aftaler/ politikker for hvor langt I må gå, for hinanden.


Sexliv efter utroskaben


Utroskab og seksuelle problemer


Senest når parret er ved at være igennem krisefasen samt stabiliseret i parterapien, begynder der at opstå spørgsmål omkring sexlivet og seksualiteten. Det er meget forskelligt hvordan utroskab påvirker seksualiteten og sexlivet. For få er det blot det samme. For mange bliver sexlivet en udfordring, indtil sexlivet er genetableret. For en del bliver det faktisk mere hyppigt, intenst og bedre - især lige efter utroskaben. Det er der mange årsager til. De fleste er individuelle og unikke. At komme tilbunds i dette, kræver ofte psykologisk støttet og dialog gennem sexologisk samtaleterapi – for at nå til udredning, afklaring, genopretning og tillid. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder i forbindelse med utroskab derfor også sexologisk samtaleterapi. Se i menuen under Oversigt eller tags'ne i bunden af siden.


Utroskab samt seksuel identitet og praksis


Psykologisk og kropsligt kan det være svært at genetablere sexlivet efter utroskaben. Utroskaben kan også påvirke den seksuelle identitet, præference og praksis. Begge parter kan fx føle skam, skyld, urenhed og væmmelse. Nogle risikerer at trække sig, at forstille sig eller at krænke sig selv eller partneren. Andre risikerer at kompensere og at overgøre det. Det kan i starten være som om, at der er en tredjepart (den der har været begået utroskab med) imellem parret og mange gange også i sengen. Særligt hvis der i parrets udspørgende og udrensende dialog omkring utroskaben, har været for mange intime detaljer. Der kan også opstå usikkerhed omkring selvværd, kropsbillede, grænser, signaler og tolkninger. Ligesom at utroskab kan ribbe op i gamle seksuelle traumer, såvel som fantasier. Gør Parterapi-parterapeut.dk opmærksom på det, hvis utroskaben volder problemer i sexlivet efter utroskaben, så parterapien kan suppleres med sexologisk samtaleterapi.


De tre faser i utroskabsprocessen


Du har nu læst om den anden fase i utroskabsprocessen: 2. Stabiliseringsfasen

Via nedenstående knapper kan du læse om de to andre faser.

Eller klik på Utroskab og kom til hovedsiden, hvor du nederst finder flere artikler om utroskab.


Utroskab 1 krisefasen
Du er på den aktuelle side!
Utroskab 3 udviklingsfasen
Tilbage til hovedsiden om utroskab

 

Parterapi i København med speciale i utroskab


Certificeret og erfaren parterapeut med mange års speciale i parterapi omkring utroskab. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder parterapi omkring utroskab på dansk og engelsk samt understøttet på svensk, norsk, tysk og fransk i København eller pr. telefon / skype.


Ring 61661900 for personlig betjening


Ring mig op omkring utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | KøbenhavnLæser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.

Utroskab 2 stabilisering | Home

Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.