Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Utroskab2019-06-18T15:22:30+00:00

Parterapi ved utroskab

Knas i forholdet er ikke altid årsagen til utroskab. Men utroskab giver altid problemer i parforholdet.

Det er samtidig ikke alle parforholdsproblemer, der kræver parterapi. Men ved utroskab, er det altid en fordel med parterapi.

Commit jer til processen og red parforholdet med parterapi efter utroskab. Utroskab er ikke ensbetydende med skilsmisse. Utroskab kan også være et springbræt til vækst og udvikling. Mange par kommer endda styrket gennem en utroskabskrise med parterapi.

Hos parterapi-parterapeut.dk finder du en certificeret og erfaren parterapeut i København med mange års erfaring og speciale i utroskab. Jeg tilbyder parterapi på dansk eller engelsk samt understøttet på tysk, fransk, svensk og norsk.

Hvorfor er parterapi ved utroskab en god ide?

I forbindelse med utroskab, kan det være svært at se skoven for bare træer. Det kan være meget vanskeligt at finde ro og stabilisering, både derhjemme og under terapien, når alt er kaos og sindet er i oprør. Mange har tankemylder og talepres samt svært ved at sove og at komme ned i kroppen.

Det er min erfaring, at der ved utroskab er noget vigtigt, som I ikke selv ser, hører, får talt om, arrangeret og lært.

Det kræver observation, psykologisk kommunikation og processtøtte fra en uvildig og neutral tredjepart i form af en god parterapeut.

Gennem parterapien får I hjælp til, på en hensigtsmæssig måde, at udtrykke, dele, rumme og bearbejde jeres følelser, tanker og spørgsmål omkring utroskaben. Derudover kan I bruge parterapien til at skabe klarhed over situationen, jeres fremtid og hvordan I kommer videre – sammen eller hver for sig.

At udtrykke følelserne omkring utroskaben fjerner den ikke, men det lindrer, heler og skaber en base samt forebygger, at I tager drastiske og forhastede beslutninger som f.eks. skilsmisse eller genforening, mens I er i følelsers vold.

Skilsmisse er sjældent en løsning i sig selv.

Men hvis I skal skilles, skal I vide hvorfor.

Bliver I sammen, skal I også vide hvorfor – samt hvordan. Det er bl.a. disse konfronterende og eksistentielle spørgsmål, som parterapi omkring utroskab støtter jer i at finde svar på.

Undgå forhastede beslutninger ved utroskab

Udskyd alle vigtige beslutninger i de første uger og så længe I er i krise.

Rid stormen af og forsøg at acceptere, at følelserne og at denne reaktionsfase er noget, der skal gennemleves. Skiftes til at lytte samt at lade hinanden tale ud. Giv plads til følelser og reaktioner på en respektfuld måde.

Jeg kan gennem parterapien vise jer skånsomme og effektive metoder til dette. Så I får utroskaben bearbejdet og samtidig undgår at krænke jer selv og hinanden på skift.

Utroskabsprocessens tre faser

Hvordan processen er omkring utroskab er meget forskellig. Det gælder også parternes individuelle processer omkring utroskaben.

Det er forskelligt, hvor i processen et par vælger at kontakte parterapi-parterapeut.dk for konsultation. Det er forskelligt, hvad par specifikt ønsker at arbejde med omkring utroskaben, og hvad der ønskes hjælp til ved utroskaben.

Fælles er, at jeg forsøger at møder dig og din partner, der hvor I er.

Vi taler om det I bringer op. Metoden er hjælp til selvhjælp og den overordnede proces omfatter tre faser©: Krise – Stabilisering – Udvikling.

6 x parterapi med rabat første gang og yderligere rabat ved klippekort

Gratis test og eBog ved klippekort med betaling pr. mobilepay

Gratis blog, feeds, artikler, værktøjer, tips & førstehjælpsguide

Sexologisk forebyggelse, krise, behandling & udvikling

Du behøver ikke føle, at der er problemer i soveværelset for at kunne søge sexologisk samtaleterapi.

Et godt sexliv er både forebyggende og healende- Det giver livsmod og ressourcer til at mestre vanskelige situationer og sygdom.

Der er dog mange praktiske, helbredsmæssige, medicinske, traumatiske og psykosociale faktorer, der kan true sexlivet og reproduktionen.

Sexlivet kan være begrænset, men der er altid plads til en en grad af seksuel udfoldelse. Alle har ret at blive anerkendt for deres seksualitet, og det er vigtigt ikke at lukke helt ned for seksualiteten, når det er svært.

Et effektivt forløb, der virker

Uanset hvad du og din partner vælger af fokus, eller om I kombinerer parterapi og sexologisk samtaleterapi, får I seriøs og professionel samtaleterapi i øjenhøjde.

Jeg respekterer dine og din partners grænser, fortrolighed og sårbarhed. Sexologisk parterapi er forandringssøgende. Det er derfor vigtigt, at I også er villige til at konfrontere det, der er svært og at sætte handling bag ordene.

En fælles forudsætning for sexologisk samtaleterapi er stabilitet og en god dialog. Derfor starter mange af mine forløb med rammesætning, afklaring og psykologisk kommunikation. Vi snakker om stabilisering, åbenhed og anerkendelse.

Det skal hverken gå langsommere eller hurtigere, end at alle kan være med.

Kom over utroskaben & dens konsekvenser

Håndter krise-, sorg-, tilgivelses- & forandringsprocessen

Få styr på følelser, tanker, spørgsmål & dialog omkring utroskab

Genopbyg åbenhed, troværdighed, tillid, grænser, respekt & kærlighed

Genskab kontakten, relationen, tilknytningen & sexlivet efter utroskab

Ryd op og kom videre efter utroskaben – sammen eller hver for sig

Tilgiv dig selv og din partner samt giv slip & opnå forsoning

Styrk parforholdet og trygheden samt forebyg & undgå utroskab

Er du sikker på, at I er over utroskaben?

Nogle springer over hvor gærdet er lavest og søger ikke parterapi ved utroskab.

Andre venter for længe med at søge parterapi ved utroskab.

Nogle stiller sig tilfreds med det, der ikke er godt nok og andre overhører deres signaler eller lukker ned fordi de bebrejder sig selv.

I alle tilfælde er der risiko for, at man ikke får færdigbehandlet utroskaben og siden må søge parterapi.

Er du i tvivl om du er over utroskaben eller om du har fået færdigbehandlet din utroskab? Så kan du stille dig følgende spørgsmål:

 • Er du stadig fanget i spillet om at forstå, hvorfor din partner begik utroskab eller hvad der gik galt i parforholdet?
 • Er du eller din partner stadig tynget af skyld og skam?
 • Længes du endnu efter håb, tillid og tryghed?
 • Lider du fortsat af sorg, vrede og bitterhed eller et ønske om hævn?
 • Har du hemmelige fantasier om selv at begå utroskab eller at begå utroskab igen?
 • Er du usikker på, at I begge har lært lektien ved utroskaben?
 • Føler du, at din partners undskyldning er oprigtigt, og at du tager den ind?
 • Har I svært ved at tilgive jer selv og hinanden eller at forsone jer og komme videre efter utroskaben?
 • Er det endnu ikke helt klart, hvilket parforhold og fremtid i sammen skal bygge?
 • Er det uvist, om I begge to arbejder hårdt nok på at skabe de nødvendige forandringer?

Hvis der kan svares ja til flere af disse spørgsmål, kan der stadig være god grund til at søge parterapi omkring utroskab.

Hvornår er der risiko for utroskab?

Første gang er typisk efter et års ægteskab.

Dernæst er det, når det første barn bliver født.

Siden er det ved fem-syvårskrisen. Og senere kan der opstå utroskab i forbindelse med midtvejskrisen, middelalderen, sølvbrudeparkrisen, og når børnene flytter fra reden.

Der kan opstå utroskab i alle parforhold. Også i de parforhold, hvor alt er godt.

Ring til mig på 61661900

Par med klippekort til parterapi ved utroskab, tilbydes desuden en gratis parforholdstest og eBog med arbejdshæfte og værktøjskasser til en værdi af kr. 1.000.

Partesten kan vise, hvor skoen trykker samt pege på de tilsvarende værktøjer i eBogen, så I kan skabe den nødvendige forandring og udvikling af parforholdet.

For at fastholde jeres forandringer er det vigtigt at synliggøre og forankre processens resultater samt at forebygge nye kriser og utroskab gennem dialog og handling.

Når man er på en travl og krævende rejse, kan det være svært at huske de mange gode ting, der sker undervejs. Undervejs kan I derfor benytte jer af eBogens arbejdshæfte og personlige notesbøger, hvor I noterer det, der går godt, læring og spørgsmål.

Ved parterapi omkring utroskab, er det altid lettere at forebygge og udvikle end at reparere og helbrede.

Her hjælper Parterapi-parterapeut.dk i København her primært tre klientgrupper:

 1. Dem der allerede har været i parterapi ved utroskab.
 2. Dem der ikke har fået behandlet deres utroskab med parterapi.
 3. De par, hvor der endnu ikke er opstået utroskab.

Den første gruppe tilbydes som ovenfor løbende et partjek.

Den anden gruppe er par, der tidligere ikke selv har fået bearbejdet deres utroskab ordentligt eller som tidligere har været i et for kort og afbrudt forløb andetsteds.  Som senere ønsker at få utroskaben efter- og færdigbearbejdet med parterapi.

Den tredje gruppe handler om par med risiko for utroskab.

Kapitel 1: Krise
Kapitel 2: Stabilisering
Kapitel 2: Udvikling