Skip to main content

Kom videre sammen efter utroskab?

 • Hvordan håndtere man utroskab?
 • Hvordan kommer man over utroskab?
 • Hvordan kommer vi videre efter utroskab?
 • Hvordan finder man sammen igen efter utroskab?
 • Kærlighed efter utroskab?
 • Tanker, spørgsmål og følelser efter utroskab?
 • Sårethed og vrede efter utroskab?
 • Sorg, depression og angst efter utroskab?
 • Hvordan tackler man utroskab?

Kom videre sammen med parterapi efter utroskab | Parterapi-parterapeut.dk

Artikel: Kom videre sammen efter utroskab?

Spørgsmål og svar om utroskab

Dette er en artikel i serien med svar omkring utroskab.
Nederst på siden finder du links til de øvrige artikler i serien.
Du er velkommen til at printe, bookmarke, maile og dele denne artikel.
Se endvidere bloggen og hjemmesiden for presse, pressekit og presseinfo.

Over 10 års erfaring i parterapi ved utroskab

Parterapi-parterapeut.dk i København har i over femten år været specialiseret i parterapi omkring utroskab og har udviklet et effektivt koncept i parterapi ved utroskab. Parterapi ved utroskab er ikke blot en, men mange komplicerede og smertefulde processer, der ofte blander sig. De individuelle psykologiske processer påvirker også parterne imellem. Som individ er det derfor svært at skelne mellem og håndtere de mange psykologiske processer.

Det kræver ofte støtte fra en god psykoterapeut med speciale i parterapi. Det er således også Parterapi-parterapeut.dk’s erfaring at den psykologiske afklaring, behandling og forebyggelse bedst sker samlet og i form af parterapi – frem for individuel psykoterapi. Men er det ikke muligt for partneren at deltage, kan du også få individuel psykoterapi hos Parterapi-parterapeut.dk i København.

Kan parforholdet, ægteskabet og familien reddes efter utroskab

Processerne omkring utroskab omfatter udover et hav af tanker, spørgsmål, følelser og reaktioner også processer som krise, sorg, tilgivelse, forsoning, tilknytning og tillid. Så på den ene side er parterapi ved utroskab et spørgsmål om krise- og sorgarbejdet og på den anden side et spørgsmål om forebyggelse, udvikling og fastholdelse – eller afvikling, hvis man ønsker det.

Langt de fleste parforhold, ægteskaber og familier kan dog reddes med professionel parterapi ved utroskab, hvis parterne blot er committede, parate, fokuserede og arbejdsomme. Derudover kræver det en smule samarbejdsvilje og en vis portion tålmodighed – ikke at parterapi ved utroskab, skal tage lang tid. Nogle gange går det hurtigt.

Anbefalet koncept i parterapi ved utroskab

Konceptet i parterapi ved utroskab sigter mod håndtering af utroskabens tre faser©, som er Krise, Stabilisering og Udvikling. Undervejs støttes parret ligeledes i at takle utroskabens tre hovedopgaver©, som er Reaktion, Reparation og Redesign. Konceptet i parterapi ved utroskab er bygge op som en tre-trins-raket, så parterapien kan tilrettelægges efter de konkrete behov:

 • Opstart ved en enkelt konsultation i parterapi ved utroskab
 • Stabilisering ved et kort intensivt forløb på yderligere fem gange parterapi
 • Udvikling ved supplerende parterapi, sexologisk samtaleterapi eller imagoterapi

Afklaring og stabilisering med parterapi ved utroskab

Efter første konsultation i parterapi ved utroskab, har alle parter indblik i hvordan det umiddelbart står til og hvad der er behov for omkring utroskaben. Efter yderligere fem konsultationer i parterapi ved utroskab, har de fleste fået stabiliseret situationen. Man kan betale fra gang til gang eller købe et klippekort til de efterfølgende fem konsultationer i parterapi. Således gennemfører de fleste hurtigt et kort og intensivt forløb på seks konsultationer i parterapi omkring utroskab.

Udvikling eller afvikling efter utroskab

Når man er stabiliseret og afklaret efter utroskaben er to muligheder. Man kan vælge udvikling af parforholdet eller en afvikling af parforholdet. Men uanset hvad, er det godt at få ryddet op, så nissen ikke følger med. Til dem der ønsker afvikling, kan Parterapi-parterapeut.dk tilbyde skilsmisseterapi. Til dem der ønsker udvikling, kan Parterapi-parterapeut.dk tilbyde imagoterapi, alm. parterapi, sexologisk samtaleterapi eller opfølgende par-tjek.

Sexologisk samtaleterapi og imagoterapi efter utroskab

Dem der vælger udvikling tilbydes fortsat parterapi, tilrettelagt efter individuelt behov. Eventuelt suppleret med sexologisk samtaleterapi således, at sexlivet også kan reetableres efter utroskaben. Hvis man er interesseret i det bevidste, ansvarlige og levende parforhold samt et parforhold på første klasse med indsigt, nærhed og udvikling, er der mulighed for et særligt fastholdende, forebyggende og udviklende forløb i imagoterapi. Et forløb i imagoterapi efter utroskab, kan ofte gennemføres ved seks konsultationer.

Behovet for parterapi ved utroskab

De fleste er således kommet langt og videre efter utroskaben med samlet forløb i parterapi på 6 til 12 konsultationer over 2-6 måneder. Der er selvfølgelig ikke to processer omkring parterapi og utroskab som er ens. Det er forskelligt hvad udfordringen er, hvor parat parret er ved opstart og hvor hurtigt de kan arbejde. Nogle par behøver blot få konsultationer i parterapi ved utroskab og andre flere. Dem der bliver hurtigt færdig eller dem der vil sikre sig at de holder den rette kurs og undgår tilbagefald, tilbydes opfølgende par-tjek.

Utroskab er en seriøs krise der skal tages alvorligt med parterapi

Mange klienter tænker og spørger om det er nødvendigt med parterapi ved utroskab. Det er det ikke hvis man selv kan klare det. Men det kan de fleste ikke, da det er så komplekst. Utroskab og især ubehandlet eller ikke færdigbehandlet utroskab kan føre til koncentrationsbesvær, søvnproblemer, stress, angst, depression, øget misbrug, medicinering, nedgang i arbejdseffektiviteten, sygemelding m.v. Man bør derfor altid overveje psykoterapeutisk behandling i form af parterapi ved utroskab. Om ikke andet, så blot en par konsultationer for at være på den sikre side eller et par-tjek.

Q&A om utroskab

Artikler med praktiske svar omkring utroskab

I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:

 • Hvad er utroskab?
 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvad er tegnene omkring utroskab?
 • Hvad er konsekvenserne ved utroskab?
 • Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?
 • Hvordan tilgiver man utroskab?
 • Hvad siger statistikken om utroskab?
 • Hvad siger fyndord og citater om utroskab?
 • Førstehjælpsguide ved utroskab.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed. Parterapi-parterapeut.dk i København og online, hjælper worldwide klienter, par, familier, teams og ledere med at gøre snublesten til trædesten.

Hos Parterapi-parterapeut.dk i møder du Kasper Larsen, mba. Han er fra 1966 og EAP/EAGT eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut samt sexolog. Kasper har over 30 års erfaring og løbende efteruddannelse på Masterlevel under godkendelse af American Psychological Association.

Han er specialiseret i utroskab og som noget særligt har han over 15 års specialerfaring i online-terapi per telefon og driver således en global online business i coaching og psykoterapi. Han behærsker dansk og engelsk samt tysk, fransk, norsk og svensk.

Kasper Larsen har været selvstændig siden 2002. Forud har han været top management konsulent i de største konsulenthuse. Som terapeut har han bl.a. arbejde i socialpsykiatrien samt med professionel alkoholbehandling. Til private tilbyder Parterapi-parterapeut.dk bl.a. psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, parterapi, sexologi, access bars bodyprocesser og alkoholbehandling. Til erhverv tilbydes også supervision, coaching og kurser.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

Du kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi, parterapi og sexologi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om parterapi …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Læs mere om utroskab …

På hjemmesiden kan du læse om utroskab og de tre fase I skal igennem for at komme sikkert over utroskabskrisen:

Utroskab • Krise • Stabilisering • Udvikling

Under andre ydelser kan du læser mere sexologipsykoterapiimagoterapifamilieterapiaccess bars body processer og access bars body kurser samt stress, angst & depressionsorgalkohol og voksen-barn af alkoholikere. I menuen finder du også mere om bl.a. supervision og coaching.

Blog med gratis værktøjer, ebøger og artikler om utroskab …

Hvad er utroskab?

Hvad er tegnene på utroskab?

Hvordan opstår der utroskab og er der ligefrem en formel for utroskab?

Hvad er de seks primære årsager til utroskab?

Utroskabens diagnose og anatomi

De to overordnede og tre underliggende faktorer ved utroskab?

Skal jeg sige at jeg har begået utroskab?

Hvad er konsekvenserne af utroskab?

Hvordan tilgiver man utroskab?

Hvordan heler man smerten efter utroskab?

Hvordan kommer man videre sammen med parterapi efter utroskab?

Gratis guide til at komme over utroskaben

Undgå utroskab og afslut det gamle parforhold før et nyt

Tillid, selvtillid, mistillid og utroskab

Parforhold, økonomi, løgn og utroskab

Organiseret ditital utroskab

Følelser og ditital utroskab

Afhængighed og digital utroskab

Sexafhængighed og utroskab

Statistik om utroskab

Citater om utroskab

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i utroskab.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskifte, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
december 27, 2018