Skip to main content

Tillid, selvtillid og mistillid ved utroskab

 • Hvad er tillid
 • Grundlæggende om tillidsskabelse
 • Jeg er ok og du er ok
 • Overbevisninger, tillid, selvtillid og mistillid
 • Den subjektive virkelighed og fælles forståelse
 • Fire faktorer der vækker tillid i kommunikationen
 • Tre dyder der vækker tillid i kommunikationen
 • Tillidsværdighed

Tillid, selvtillid og mistillid ved utroskab | Parterapi-parterapeut.dk

Artikel: Tillid, selvtillid og mistillid ved utroskab og sidespring

Spørgsmål og svar om utroskab

Dette er en artikel i serien med svar omkring utroskab.
Nederst på siden finder du links til de øvrige artikler i serien.
Du er velkommen til at printe, bookmarke, maile og dele denne artikel.
Se endvidere bloggen og hjemmesiden for presse, pressekit og presseinfo.

Søger du parterapi ved utroskab

Har du har spørgsmål og bekymring om tillid og mistillid eller troskab og utroskab, er der sandsynligvis en grund til det. Det kan være en god anledning til at stoppe op, gøre status og reflektere over parforholdet. Læs mere nedenfor, på bloggen og hjemmesiden. Her findes også en gratis parforholdstest. Eller book en enkelt konsultation, som et partjek, og få syn for sagen. Men stop ulykken og klik straks på utroskab eller ringe 61661900 for parterapi, hvis skaden er sket. Husk at det aldrig er for sent at forebygge eller at redde parforholdet og familien efter utroskab.

Tillid som et bærende element for venskabet i parforholdet

Tillid er først og fremmest et bærende element for venskabet i parforholdet. Derudover er tillid ofte et særligt kritisk emne i parterapien. Jeg har således mange par i parterapi, med udfordringer omkring mistillid og tillidsbrud i forhold til forskellige situationer. Tillid er fx ofte et tema i forbindelse med svigt og krænkelser som fx vold, utroskab, løgn, aftalebrud og bedrag. Men spørgsmålet om tillid dukker også op, når jeg behandler par og familier med fx alkoholproblemer. Da mange par opsøger mig for parterapi omkring utroskab, besvarer jeg ofte spørgsmål om tillid og mistillid samt hvordan man opbygger og genopbygger tillid ved at være tillidsværdig og tillidsvækkende. Nedenfor har jeg derfor samlet nogle af de pointer jeg ofte gentager, da jeg håber at det kan være til inspiration.

Hvad er tillid

Tillid kan ses fra to vinkler. Et spørgsmål om et tilstedevær af tiltro og/eller et fravær af tvivl. Det fleste vil isoleret set nok mene, at tillid er en stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller at regne med nogen eller noget. I sociale sammenhæng (sociologien) beskrives tillid som en relation mellem forskellige parter, hvor tillid først og fremmest handler om fravær (suspendering) af tvivl overfor partneren eller partnerens idé og løfter. Det vil sige at man umiddelbart godtager den anden/den andens løfte eller idé, som god, ærlig, sand, kompetent og gangbar. I det sociale rum tjener tillid tre funktioner:

1) Den gør sociale handlinger forudsigelige,

2) den skaber en fornemmelse af sammenhørighed og

3) den gør det nemmere for mennesker at være og at arbejde sammen.

En underlig størrelse

Tillid er ikke noget, der enten er der eller ikke. Tillid er en faktor, der hele tiden ændrer form og størrelse i forhold til ydre forhold som personen(erne) og situationen samt en lang række indre forhold som fx din/partnerens tilstand/følelser (state), værdier, erfaringer og overbevisninger (tro). Nogle vil i tråd med ovenstående hævde at relationen og dens kvaliteter – altså det der mellem os – både afspejler og påvirker tilliden. I parterapien er tillid et tilbagevendende tema, uanset om der er tale dagligdags udfordringer eller om der er opstået krise i parforholdet i forbindelse med fx utroskab.

Helt basalt

Tillid opstår basalt set, når din partner føler sig lyttet til. Når partneren opdager at du tager ham/hende seriøst. Når partneren oplever at du er imødekommende og nysgerrig på hans/hendes model af verdenen og det som han/hun har på hjertet. Selvom partneren ikke er i det bedste humør eller ligefrem har brug for at beklage sig, udtrykke sorg eller bekymringer, så øges tilliden hvis du lytter til din partner.

Tillid er i grunden en ide om, at det hele er ok og at det nok skal gå. Også selvom der er bump og uheld på vejen. Da tilliden hele tiden udvikler sig, når vi taler sammen, så er din evne til lytning og dialog et af de vigtigste redskaber, indenfor som udenfor parterapien, til at udvikle og at reparere på tilliden. På denne blog ligger der allerede flere artikler med værktøjer om kommunikation – søg med søgefunktionen i din browser eller [Ctrl]+[f].

Nogle umiddelbare generelle tips

Udover lytning, læner tillid sig op ad begrebet mentalisering – det at at se den anden indefra og sig selv udefra (og ikke kun den anden udefra og sig selv indefra) samt at være bevist om sin kommunikation og adfærd og evt. at tilpasse den. Begge dele kan kræve lidt træning, hvilket ofte er en del af parterapien.

Nogle umiddelbare specifikke tips

Nogle enkle og praktiske fif er generelt set at udtrykke dig kort og præcist, kun at sige det du mener og at vise det du siger med dit kropssprog. Så et er det nemmere at forstå og huske, det har større effekt og så undgår du at gentage eller at justificere (forklare, retfærdiggøre, undskylde…) det du lige har sagt.

At der er overensstemmelse mellem det du siger, tonefaldet og kropssproget kaldes kongruens og når der er kongruens tydeliggøres, underbygges og bekræftes budskabet. Det skaber tillid.

Dernæst er det tillidsvækkende at lytte aktivt (fx et nik, et ja og et lille interessespørgsmål en gang i mellem) og anerkendende (egentlig anerkendende dialog som i imagoterapi eller fx blot små gentagelser og resuméer) uden at afbryde.

Så kan det fx være tillidsvækkende at undgå for meget brug af ‘hvorfor’ og ‘fordi’. Det leder oftest blot til intellektualisering, forsvar, undskyldninger og angreb.

Endeligt er det vigtigt at undgå ‘men’ og ‘jamen’. Især at starte med de to ord. Det er negativt og sletter det der er sagt forud eller gør det svært at høre og tro på det der kommer bagefter. Nederst kan du læse om hvad vores relation, verdenssyn og mentale position har med tillid at gøre samt fire faktorer og tre dyder der kan gøre din kommunikation tillidsskabende.

Tillid og proces

Tilliden forandrer og udvikler sig, bare vi fokuserer, taler, skriver og deler om den. Tilliden er fundamentet for at åbne op, tage chancer og turde indgå i nære og nærende relationer med sårbarhed, udveksling og risiko for fejltagelser.

Tillid handler også om tilliden til dig selv, at du er god nok, at du godt kan klare det og at det nok skal gå, og hvis ikke – at vi kan reparere på relationen og tilliden sammen. Ikke nødvendigvis uden pris. Det kan fordre at vi eller en af os trækker os lidt tilbage og er forsigtige for en stund, indtil at det føles sikkert igen.

The cost of commitment is grief
Colin Murray Parkes

En del af den proces kan omfatte vrede og sorgreaktioner samt tilgivelse (af den anden som dig selv), så der kan heales op. Overordnet handler processen om opbygning, stabilisering, normalisering og forebyggelse. Undervejs hjælper jeg som parterapeut, partnerne til i parterapien at udtrykke og anerkende hvad de ønsker samt at foretage hensigtsmæssige og støttende kommunikative og adfærdsmæssige ændringer i dagligdagen.

Jeg er ok og du er ok

Det at tilliden kan hænge sammen det der er mellem os (relationen) og det der er i os (følelsen af at være god nok) er et fænomen, der kan relateres til det man kalder ’at være ok’ samt balancen mellem partnernes følelse af ’at være ok’. Det er umiddelbart lettere at have tillid, når man føler sig ok og man virker umiddelbart mere tillidsvækkende udenpå, når man føler sig ok indeni.

For de fleste betyder det, at de har nemmere ved at relatere sig til partneren samt at rumme forskelle og vanskelige følelser. Hvis partneren også føler sig accepteret og ok, kan man tale om en Ok-Ok relation. Det sænker stressniveauet (vrede og angst) og gør det både nemmere at kommunikere, forstå, rumme og løse problemer.

Der er mulighed for fire situationer, hvor de første tre er udfordrende eller problematiske: 1) Jeg er Ok og du er Ikke-ok. 2) Jeg er Ikke-ok og du er Ok. 3) Jeg er Ikke-ok og du er Ikke-ok. Og en fjerde, der er den optimale: Jeg er Ok og du er Ok. Som parterapeut, støtter jeg partnerne i at finde en Ok tilstand (state) samt at skabe og at balancere en Ok-Ok relation.

Overbevisninger

Nogle gange er tilliden høj, lav eller svingende (ambivalent) – på den ene side er der noget der taler for tillid og på den anden side er der noget der taler for mistillid. Spørgsmålet er, hvorfor og hvad vi vælger – vælger vi at have tillid/tro på eller vælger vi at have mistillid/mistro. Henry Ford er citeret for at have sagt noget i retning af: ”Hvad enten du tror, eller ikke, har du ret.”. Tillid handler således også om valg, beslutning og tro – i sidste ende, men i praksis er det ikke så nemt.

Det er nemmere at tro på noget, vi har bevis for. Her spiller eksemplets magt og erfaringerne samt vores bekymringer (hvad vi projicerer ud i fremtiden) en stor indflydelse. Det er klart nemmere at tro på noget, hvis vi har støttende erfaringer og hvis vi har mange af disse, danner de bevis – en overbevisning.

En overbevisning er således en række entydige erfaringer og beviser, der danner basis for en regel som lægger sig over beviset – deraf overbevisning. Nogle bliver hurtigt overbeviste og for andre kræver det tid eller X antal beviser. Andre igen, bliver aldrig overbevist. Det kalder man overbevisningsfiltre. Som parterapeut hjælper jeg gennem parterapien partnerne til at forstå og anerkende hinandens overbevisningsfiltre. På den måde kan de bedre kalibrere og navigere i forhold til hinanden og tilliden samt håndtere når det nogle gange er to skridt frem og et tilbage.

Mistillid

Trust takes years to build,
seconds to break
and forever to repair!

Det er hverken nemt at være den der har mistet tilliden eller den der ikke længere er tillid til. Det kan for begge medføre en del negative følelser inkl. skyld og skam. Det kan også give årsag til en oplevelse af desorientering, fragmentering, uvirkelighed, fremmedgørelse, ensomhed og meningsløshed. Ved stærke tillidsbrud og kriser, kan det ligefrem føles som at verdenen krakelerer, at tæppet rives væk under een, at vi (selvet) går i opløsning og at vi holder op med at eksisterer. Det er ikke usædvanligvis lignende oplevelser, den svigtede/krænkede part beskriver under parterapi ved fx utroskab (særligt den parforholdslignende utroskab). Og det er heller ikke usædvanlige beskrivelser, jeg hører fra den svigtede/krænkede part ved alkoholmisbrug (og stærk/konsekvent løgn/manipulation), når jeg yder behandling samt familie- og parterapi i forbindelse med alkoholproblemer.

Tilliden er centralt for vores evne til at orientere os i samt at give mening til vores erfaringer og omverden. Hvis begge partnere bliver desorienterede, kan det betyde at vi, for en stund i hvert fald, ikke længere føler os forbundet til hinanden og en fælles verden. Følelsen af tillid eller mistillid hviler på en elementær mellemmenneskelig forbundethed. Tillid handler om at indfange et komplekst sæt af relationer til verdenen, til medmenneskerne og til os selv. Det er netop sammenhængen mellem og den gensidige afhængighed af disse forhold, vi i parterapien forsøger at indfanget ved at tale om den mistet tillid.

Rationale, følelser og dømmekraft

Tillid og mistillid er navne for følelser, men de er også navne for en form for forståelse og indforståethed. Det er på den ene side emotionelt og på den anden side mentalt. Dilemmaet er at forståelse af og tillid til en situation, en relation og et andet menneskes inkl. dets karakter primært kommer til os som en følelse og ikke som objektiv viden – kun gamle erfaringer og forestillinger om fremtiden.

Deri ligger forskellen mellem tillid og tilregnelighed samt troværdighed og forudsigelighed. Derfor opstår der ved tillidsbrud utilregnelighed og uforudsigelighed – der både skal genopbygges i parterapien og hjemme. Tillid og mistillid er således også følelsesmæssige udtryk for en dømmekraft, vi bruger til at orientere os moralsk i verdenen med. Disse følelsesmæssige udtryk fortæller os om vores reaktion på det der foregår omkring os og fremtiden.

Når din partner har tillid til dig, er det altså ikke fordi partneren med sikkerhed kan vide hvad du gør og ikke, men fordi partneren har tillid til din etik og dømmekraft. I forhold til tillid, kan der således være tale om en bevidst eller ubevidst psykologisk kontrakt mellem partnerene og for en lang række forhold. Begge kontrakttyper påfører partnerene en ansvar. Den der viser tillid, har derved truffet valg og er selv ansvarlig herfor. Den der bryder en tillid, er ligeledes selv ansvarlig derfor. Forskellen er blot, at ved den ubevidste psykologiske kontrakt er ansvaret uudtalt og ubevidst. I parterapien arbejder vi således på at gøre de psykologiske kontrakter bevidste og sunde.

Ved et svigt krakelerer din partners billede af dig og din dømmekraft samtidig med at partnerens billede af sin egen dømmekraft (af dig og omverdenen) krakelere. Med et fint ord er tillid et udtryk for mellemmenneskelig responsivitet – at vi forholder os kritisk refleksivt til omverdenen og partneren, med en indforstået form for moral. Det kan dog lyde skørt at tale om dømmekraft, hvis tillid kendetegnes ved fravær af tvivl. Men tillid er ikke det samme som naivitet, blind tro eller ligegyldighed. Før vi vælger at have tillid, foretager vi nemlig altid en bevidst som ubevidst form for emotionel som mental vurdering.

Den subjektive virkelighed

Tillid baseres således i høj grad på hvordan og hvad vi opfatter (perciperer) og hvad vi undervejs mærker, tænker og føler samt hvilke forestillinger vi danner omkring fremtiden. Det kan være svært at vide, hvad der er rigtigt og ikke. Virkeligheden er subjektiv, som Kierkegaard vil have sagt. Det vil sige, at der i princippet både er din (opfattede) virkelighed og din partners (opfattede) virkelighed, på samme tid. Det er derfor let at komme op og skændes om hvad der er rigtigt og ikke, samtidig med at det er ok at blive forvirret.

Lyt til dine sanser

Du kan altid vende tilbage til dine sanser og følelser – de lyver ikke! Du ser og mærker, hvad du ser og mærker. Tag derfor udgangspunkt i det, prøv at gøre det specifikt, find ud af hvor det kommer fra og sæt ord på det. I første omgang over for dig selv og i anden omgang overfor og i dialog med din partner. Hvis I deler jeres oplevelser, opfattelser, bekymringer og ønsker er i allerede godt i gang med at forstå hinanden, anerkende og nærme jer hinanden samt at skabe tillid til hinanden. Som parterapeut hjælper jeg ofte partnerne i parterapien til en åben, ærlig og direkte dialog. Mange synes at det er svært, men når de først har prøvet, overbevises de hurtigt om at ærlighed er kærlighed.

Mig, mit verdenssyn og tillid

Gennem vores erfaringer danner vi et syn på verdenen. Nogle af os ser vores verden, som mere eller mindre gunstig. Dem af os der ser verdenen som mindre gunstig, har ofte en tendens til at være udspørgende, vurderende og skeptiske – hvilket andre (især dem der ser verdenen som mere gunstig) kan opfatte som mindre tillidsfuldt. Dem af os der ser verdenen som mere gunstig, har ofte en tendens til at være mere lyttende, accepterende og godtroende – hvilket andre (især dem der ser verdenen som mindre gunstig) kan opfatte som mere tillidsfuldt (og måske endda naivt). Parterapien søger at skabe en bedre forståelse for partnernes verdens syn samt væren i og ageren i verdenen.

Afhængig af hvordan vi opfatter vores position i forhold til de to poler af verdenssyn, kan vi i hver af de to poler udvise to forskellige typer adfærd. Det giver altså fire måder at være i og at agere i verdenen. Gennem større forståelse og transparens bliver vi og vores partners adfærd mere forståelig, acceptabel og forudsigelig. Vi kan dermed, både blive mere tillidsfulde og tillidsvækkende. Nedenfor et kort rids af de fire adfærdstypologier. Det kan lyde lidt teknisk og karikeret, men bare ved at læse dette og nedenstående kan du måske allerede begynde at indplacere dig selv og din partner. Hvis I ønsker yderligere afklaring og forståelse for hinandens forskelligheder, kan I få lavet en test.

Adfærd i en ugunstig verden: Dem der ser verdenen som mindre gunstig og som har en stærkere mental position, ser måske oftere udfordringer og forhindringer der skal overvindes, samtidig med at de søger at ændre, klare og kontrollere ting som et led mod selv at skabe resultater. Dem der i samme pol, har en mindre stærk mental position, forholder sig oftest kritisk analytisk og forsigtigt til en omverden, hvor de i højere grad forsøger at arbejde indenfor etablerede regler, rammer og retningslinjer for at skabe kvalitet og nøjagtighed.

Adfærd i en gunstig verden: Dem der ser verdenen som mere gunstig og som har en stærkere mental position, ser måske oftere muligheder og ressourcer der kan anvendes, samtidig med at de søger at inddrage, påvirke og overtale andre til samarbejde mod resultater og anerkendelse. Dem der i samme pol, har en mindre stærk mental position, forholder sig ofte anerkendende og inkluderende til omverdenen, hvor de i højere grad forsøger at samarbejde mod stabilitet og status quo.

At være tillidsvækkende

Nogle mennesker er umiddelbart tillidsvækkende og andre er endda tillidsværdige. At være tillidsvækkende vil sige, at jeg vækker din tillid og at du så straks finder anledning til at tro på mig, uden at have erfaringer eller et historisk datagrundlag (evidens) som understøtter dette.

Der er mange faktorer der gør at vi finder den anden person/partneren tillidsvækkende. I parterapien hjælper jeg partnerne til at finde ud af, hvad der er tillidsvækkende og tillidsværdighed for dem og hvordan de kan balancere det på en sund og ikke manipulerende måde.

Fire tillidsvækkende faktorer

For de fleste er der fire faktorer, som går igen i en tillidsvækkende stil. At den anden person/partneren er:

1) Entydig (at du er direkte, tydelig, hurtigt kommer til sagen samt mener det du siger og gør det du siger),

2) Åben (at du er umiddelbar og entusiastisk samt siger og viser hvad du føler, tænker og mener – som en åben bog),

3) Pålidelig (at du er detaljeret, samvittighedsfuld, til at regne med, holder hvad du lover og siger B når du først har sagt A) og

4) Accept (at du er accepterende – rolig, lyttende, tålmodig, anerkendende, værdsættende, omsorgsfuld, stabil, forudsigelig og loyal).

Alle fire faktorer kan vække og skabe basis for tillid hos din partner, men det er ofte en af dem der er mere betydningsfuld end de andre tre faktorer. Hvis I er interesseret i at lære jer selv og hinanden bedre at kende samt målrettet at blive trænet i en optimering af jeres kommunikation, er det muligt at få udarbejdet en test, der kan suppleres med et gratis kommunikationskatalog, til jer hver – det vil kunne anvendes både privat og erhvervsmæssigt.

Det gælder jo først og fremmest om at finde den stil der er mest tillidsvækkende for din partner og så at benytte den på en sund måde. Ikke for at manipulere, men for at undgå at spænde ben for dig selv. Dernæst skal du kende din egen stil for ikke at blive lokket på afveje. Vi har det nemlig med at give andre det, som vi selv ønsker og at sende på samme frekvens, som vi selv ønsker at modtage på. Og det er jo ikke sikkert at det er det samme som din partners præferencer.

Tre tillidsvækkende dyder

De gamle grækere nævner også tre grundlæggende og generelle dyder som:

 • Phronesis (at man udviser faglig kompetence, intelligens og visdom),
 • Eunoia (at man udviser velvilje) og
 • Arete (at man udviser karakter, karakterfasthed og retskaffenhed).

Hvis vi skal stole på et andet menneske inkl. partneren, må vi altså kunne fornemme et vist niveau af kompetence (kan vedkommende), nogen grad af velvilje (vil vedkommende) samt at der er rimelig sammenhæng mellem de to (karakterfasthed).

At være tillidsværdig

Tillidsværdigheden er omvendt ikke noget umiddelbart, men noget man gør sig fortjent til. Tillidsværdigheden opstår og styrkes (eller genopstår), først efter at du uden (eller med negativt) erfaringsgrundlag (evidens) har stolet på partneren, tager en chance og erfarer at partneren er (eller igen er) din tillid værdig – tillidsværdig.

Nogle gange erfarer vi desværre fejltrin og tilbagefald hos partneren, hvorfor tilliden brydes. Enten ved uheld, misforståelser, tilbageholdenhed, misforstået hensyn eller i ond tro.

Som regel bunder det i et svigt i dialogen og grænsesætningen – det kan bunde i tilliden til partneren selv, ved at partneren ikke har haft tillid til at sige til og fra eller at sige hvad partneren ønsker og ikke.

Hvis det er tilfældet vil parterapien have fokus på åbenhed, ærlighed og grænsesætning. På den måde kan parterapien være med til at styrke din og partnerens selvtillid, dialog og problemløsningsevner, hvilket der på sigt er forebyggende.

Hvad nu – konsultation i parterapi?

Trust is like an eraser,
it gets smaller and smaller,
after every mistake.

Er skaden sket, så gælder det som ved alm. førstehjælp:
Stands ulykken – Førstehjælp – Skaf behandling.

Q&A om utroskab

Artikler med praktiske svar omkring utroskab

I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:

 • Hvad er utroskab?
 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvad er tegnene omkring utroskab?
 • Hvad er konsekvenserne ved utroskab?
 • Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?
 • Hvordan tilgiver man utroskab?
 • Hvad siger statistikken om utroskab?
 • Hvad siger fyndord og citater om utroskab?
 • Førstehjælpsguide ved utroskab.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed. Parterapi-parterapeut.dk i København og online, hjælper worldwide klienter, par, familier, teams og ledere med at gøre snublesten til trædesten.

Hos Parterapi-parterapeut.dk i møder du Kasper Larsen, mba. Han er fra 1966 og EAP/EAGT eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut samt sexolog. Kasper har over 30 års erfaring og løbende efteruddannelse på Masterlevel under godkendelse af American Psychological Association.

Han er specialiseret i utroskab og som noget særligt har han over 15 års specialerfaring i online-terapi per telefon og driver således en global online business i coaching og psykoterapi. Han behærsker dansk og engelsk samt tysk, fransk, norsk og svensk.

Kasper Larsen har været selvstændig siden 2002. Forud har han været top management konsulent i de største konsulenthuse. Som terapeut har han bl.a. arbejde i socialpsykiatrien samt med professionel alkoholbehandling. Til private tilbyder Parterapi-parterapeut.dk bl.a. psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, parterapi, sexologi, access bars bodyprocesser og alkoholbehandling. Til erhverv tilbydes også supervision, coaching og kurser.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

Du kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi, parterapi og sexologi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om parterapi …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Læs mere om utroskab …

På hjemmesiden kan du læse om utroskab og de tre fase I skal igennem for at komme sikkert over utroskabskrisen:

Utroskab • Krise • Stabilisering • Udvikling

Under andre ydelser kan du læser mere sexologipsykoterapiimagoterapifamilieterapiaccess bars body processer og access bars body kurser samt stress, angst & depressionsorgalkohol og voksen-barn af alkoholikere. I menuen finder du også mere om bl.a. supervision og coaching.

Blog med gratis værktøjer, ebøger og artikler om utroskab …

Hvad er utroskab?

Hvad er tegnene på utroskab?

Hvordan opstår der utroskab og er der ligefrem en formel for utroskab?

Hvad er de seks primære årsager til utroskab?

Utroskabens diagnose og anatomi

De to overordnede og tre underliggende faktorer ved utroskab?

Skal jeg sige at jeg har begået utroskab?

Hvad er konsekvenserne af utroskab?

Hvordan tilgiver man utroskab?

Hvordan heler man smerten efter utroskab?

Hvordan kommer man videre sammen med parterapi efter utroskab

Gratis guide til at komme over utroskaben

Undgå utroskab og afslut det gamle parforhold før et nyt

Tillid, selvtillid, mistillid og utroskab

Parforhold, økonomi, løgn og utroskab

Organiseret ditital utroskab

Følelser og ditital utroskab

Afhængighed og digital utroskab

Sexafhængighed og utroskab

Statistik om utroskab

Citater om utroskab

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i utroskab.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskifte, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
december 28, 2018