Skip to main content

Tilgivelse og undskyldning / Parforhold / Parterapi

Undskyld på 5 sprog

  • Hvordan siger man ordentligt undskyld?
  • Hvordan når man bedst til tilgivelse?
  • Hvad er grundlaget for god forsoning?
  • Undskyldninger kontra tilgivelse
  • Tilgivelsesprocessen
  • Den selvforstærkende positive spiral
  • Hvor starter man, når det er svært
  • 5 praktiske tips

At kunne undskylde, tilgive, reparere og forsone

The strongest poison to the human spirit
is the inability to forgive oneself or another person.
Caroline Myss.

Nogle af de vigtigste egenskaber i et godt parforhold er at kunne tilgive, reparere kommunikationen og relationen samt at komme videre. Opstår der bitterhed, nag og skyttegravskrig, risikerer man at hænge fast i fortiden eller endnu værre, gentagelse eller gengældelse. Mange par hænger fast, fordi de misforstå det med undskyldninger. Det forhindrer dem i at kunne tilgive sig selv og hinanden. Af flere grunde har nogle modstand mod at sige undskyld – eller omvendt, de undskylder/beklager sig hele tiden og så bliver undskyldningerne misbrugt i flæng til fx ansvarsfraskrivelse eller hovedløs ageren. I virkeligheden handler det ikke om at undskylde, men om at tilgive.

Undskyld

Uden tilgivelse er der ingen fremtid.
Desmond Tutu.

Undskyld betyder oprindeligt og stadig: At fritage fra skyld. Teknisk set kan en undskyldning dog ikke fritage os fra vores skyld, for vi er jo ansvarlige for vores adfærd og dermed vores skyld (skyldighed) i de handlinger vi foretager os. Men vi kan tilgive og frasige os selv og partneren for repressalier (gengældelse, straf, selvbebrejdelse, hævn…). Sidenhen har ordet ’undskyld’ også fået betydning i form af at anerkende sin fejl (og dermed ansvar). Altså, at beklage, at beklage sine gerninger. Fx Jeg beklager at jeg kommer for sent. Det handler således om, at partnerne tager deres egen del af ansvaret samt at de tilgiver sig selv og hinanden – ikke, at skulle fritage eller fritages for skyld.

Det der er så vanskeligt ved at tilgive er, at mange forveksler tilgivelse med undskyldning. De tror netop at de skal glemme/annullere/bagatalisere det skete, den andens ansvar og deres egne følelsesmæssige reaktioner som fx vrede, sorg, angst… Det er jo ikke muligt …eller for den sags skyld, sundt. Det der er sket, er sket, og følelserne forsvinder ikke ved at benægte dem. Det er bedre at anerkende det der er og at tale om det, som det er.

Dialogisk proces

Tilgivelse er at give slip på alle håb om en bedre fortid.
Gerald Jampolsky.

Tilgivelse er en dialogisk proces, der handler om anerkendelse, nåde og om at give slip. Det handler om at se os selv og hinanden i et medfølende, næstekærligt, rummeligt og realistisk lys. Det er måske ikke ligefrem moderne begreber i en tid og i en verden, hvor meget er præget af idealer, mål, udvikling og resultater med små tolerancemarginer for succes. Men vi er kun mennesker! Vi, og for den sags skyld vores parforhold, er ikke perfekte. Selv om vi ønsker at gøre det bedste, går det ofte galt. Det kan være hårdt at blive set og at se os selv i øjnene, som vi reelt set er som hele mennesker med idealer, projekter, intentioner og fejl, men også en befrielse. Et enkelt tip, for netop ikke at blive fanget i perfektionismen, projekterne, de stive tanker og idéer, er først og fremmest at blive opmærksom på når det sker. Dernæst at åbne op for andre muligheder samt variationer og afvigelser. I praksis kan du lytte til og passe på med tanker og udtalelser som: Skulle, burde, nød til… Perfektionismen er en hård arbejdsgiver. Hvis vi ikke lykkedes med vores/hinandens projekter, ender vi ofte op med både at blive skuffede over resultaterne samt ærgerlige ved at synes at vores indsats er spildt. Det er hårdt.

Frigivelse

Jeg vil aldrig tillade nogen at nedgøre min sjæl
ved at få mig til at hade ham.
Booker T. Washington.

Så tilgivelsen sætter ikke bare partneren, men også dig selv, fri. Det gør det muligt at leve videre. Tilgivelse er en gave til dig selv og den du tilgiver. Tilgivelse frigør for unødvendige bånd og tilknytning til fortiden. Det giver dig magten tilbage og frigør dig fra offerrollen. At blive tilgivet, stimulerer også vores egen evne til selv at tilgive. Så det at tilgive din partner, er en selvforstærkende cirkel, hvorigennem din partner også bliver endnu bedre til at tilgive dig.

Nogle gange kan det være svært at tilgive den anden. Så kan det være hjælpsom at starte med sig selv. Fx: Lige nu, kan jeg ikke tilgive min mand for det han gjorde i går, men jeg kan tilgive mig selv for at blive så vred over det …og måske, for at have råbt af ham. På den måde er du med til at frigøre dig selv og (indirekte) ham. Det skaber fleksibilitet, bevægelse og udveksling i feltet og pludselig opstår der nye muligheder.

Klassificering

Man kan klassificere tilgivelser på mange måder. En enkel måde, er de store tilgivelser og hverdagstilgivelserne. De store kan omfatte fx utroskab og de mindre kan fx omfatte det at komme for sent. Et godt sted at starte med at træne tilgivelse, er hverdagstilgivelserne. Hvis du stadig synes at det er svært, så start med dig selv og de små fejltrin. Det der kan være svært ved at tilgive sig selv er, at man fx tror at man skal/ikke vil angre sine gerninger. Det handler dog ikke om at angre, som i samvittighedsnag, selvbebrejdelse og skamfulhed, men at anerkende sig selv og sine gerninger. Der er menneskeligt at fejle og vi lærer af og udvikler os gennem vores fejl (erfaringer). Man kan således være ked af noget man har gjort og fortryde det, men det hjælper ikke umiddelbart at straffe eller pine sig selv yderligere. Anerkend det og dig selv samt få det bedste ud af det. Vær venlig, høflig og respektfuld mod dig selv og din partner. Kærlighed, næstekærlighed og selvkærlighed er mere fordrende end hårdhed og straf.

Undskyld på 5 sprog – fem praktiske tip

Inspireret af Gary Chapmans og Jennifer Thomas (Undskyld på 5 sprog), kan der i praksis siges undskyld og opnås tilgivelse på fem måder:

1. Fortrydelse: Udtryk fortrydelse og anerkend jeres følelser.
Giv plads til at udtrykke og at anerkende jeres negative, forbudte og modsatrettede følelser.
Sig fx: Det er jeg ked af! Jeg er ked af at det jeg har gjort, har givet dig anledning til at føle vrede!
Sig fx: Hvis du opdager, at det du har sagt/gjort, har fået den anden til at føle sig såret, så sig: Det gør mig ondt, at du er såret. Fortæl mig venligst, hvad der sårede dig mest ved det, jeg sagde/gjorde.

2. Ansvar: Påtag dig ansvaret / din del af ansvaret.
Tag ansvar for dine egne udtalelser og handlinger.
Sig fx: Indrøm over for dig selv, hvad du har gjort/sagt.
Sig fx: Det tager jeg ansvar for! Det er mit ansvar! Det er min fejl!

3. Kompensation: Tilbyd kompensation.
Sig fx: Hvordan gør jeg det godt igen? Det kan fx være i form af adfærd, ydelser eller ting.
Vær forberedt på at svaret kan være ultimativt og pas på med at love mere end du vil og kan.

4. Forbedring: Vis at du vil forbedre dig.
Sig fx: Jeg vil gøre mit bedste, for at det ikke skal gentage sig! Fortæl også hvad du har tænkt dig at gøre.
Lær af dine fejl (erfaringer), så du ikke begår samme fejl (gerning) gentagende. Del med hinanden hvilke indsigter, gaver og evt. livslektier er der at hente fra hændelsen.
Husk: Relationen er din lærermester!

5. Tilgivelse: Bed om tilgivelse.
Sig fx Vil du tilgive mig? Hvad kan jeg gøre eller sige, så du vil overveje at tilgive mig?
Husk også at tilgive dig selv. Lave en liste over de positive ting en tilgivelse vil medføre. Husk at det er et valg at tilgive sig selv. Beslut dig for at du har lidt længe nok. Sig det højt til dig selv og evt. også gerne til din partner.

Modstand, stivhed og stolthed

En del har svært ved at sige undskyld og bede om tilgivelse. Udfordringen skyldes oftest misforståelser, stivhed, stolthed og modstand af forskellig art. Den største misforståelse er, at du skal bøje dig i støvet for din partner og at du gør dig mindre ved at tage ansvar, sige undskyld og bede om tilgivelse. Tværtimod, det og din fleksibilitet gør dig større og til et bedre menneske. Det kræver sin styrke at indrømme sine svagheder. Desuden kan vi ikke lære, udvikle og vokse, hvis vi ikke kan tage ansvar og ejerskab for vores fejltagelser. Vi kan jo alle tage fejl, fra tid til anden. Selvom du har ret og dit ego gerne vil vinde, så overvej konsekvensen en ekstra gang samt om det er et fjollet skænderi og måske parforholdet værd. Hvis der er en vinder, så er der jo også altid en taber. Ellers overvej om det er bedre og mere værdigt for dig at bøje dig en enkelt gang, hvis det ikke er muligt at skabe en win-win situation. Det kan komme positivt tilbage. For når du vil bøje dig, så vil din partner måske også bøje sig for dig, indrømme sine fejl, undskylde og bede om tilgivelse – når den tid kommer.

Bitterhed

When you forgive, you don’t change the past…
You change the future!

Det bliver særligt kompliceret, hvis der først opstår bitterhed i parforholdet. Det ses ikke sjældent ved fx utroskab. Bitterhed kan både være svært at mærke og at erkende. Måske er det fordi at bitterheden er en sammenblanding af to forskellige følelser, nemlig vrede og savn. Kun ved at skille disse to følelser ad, vil man på længere sigt kunne slippe bitterheden og forurettelsen.

Det kan også hjælpe at forstå at bitterheden ofte opstår i forbindelse med sorg og at der kan være sorg i forbindelse med en krise som fx utroskab – altså i forbindelse med at der er lidt en eller andet form for tab (noget kært, man har mistet eller noget ønsket, man ikke har fået). Ved sorg er der således både vrede og kedafdethed. Nogle er dog så vrede at de har svært ved at mærke kedafdetheden og for andre er det omvendt eller blandet.

Så ved at tale om og at spørge ind til tabet og savnet, kan man som regel nå ind til vreden. Altså først, flere gange at spørge detaljeret ind til hvad den sørgende/forurettede savner og dernæst hvad den sørgende/forurettede ikke savner. Det kan for partnerne være svært både at spørge, lytte, rumme, spejle og anerkende samt at holde styr i processen i sådanne situationer, men hvis I tager det med i parterapien, vil parterapeuten kunne hjælpe jer.

Sidder I fast

Undskyldninger, tilgivelsesprocesser og forsoning er ikke nemt. Det tager tid. Der er også ofte meget mere i og omkring det, end selv hændelsen og undskyldningen. Det er derfor legalt at bede om hjælp og støtte. Hvis I sidder fast i en blindgyde i form af nogle af ovenstående eller lignende mønstre og måske også er interesseret i det der ligger bagved, psykologi, personlig udvikling, udvikling af jeres kommunikative kompetencer og et bedre parforhold, kan parterapi være en mulighed. I kan også værktøjerne omkring det at give slip – se fx den gratis guide til Letting Go.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise er der en mulighed og en læring.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.

Konsultation i psykoterapi, imagoterapi og parterapi

Du kan læse mere om effektivt koncept i parterapi og parterapi på engelsk.
Eller booke konsultation i parterapi, imagoterapi eller psykoterapi på tlf. 61661900.
Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post12.
Er du ikke tilmeldt bloggen om parforhold og parterapi, kan du sende en email:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Tips til parforholdet og kærligheden

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller www.twitter.com/Parterapeuten

Eller: http://plus.google.com/115591983982998045497

Eller: www.pinterest.com/parterapi

Eller: www.instagram.com/parterapi

Skrevet af
december 28, 2018