Skip to main content

Tilgivelse og forsoning ved utroskab

 • Hvad tilgivelse af utroskab
 • Hvordan tilgiver jeg utroskab
 • Metoder til tilgivelse af utroskab

Artikel: Tilgivelse af utroskab?

Spørgsmål og svar om utroskab

Dette er en artikel i serien med svar omkring utroskab.
Nederst på siden finder du links til de øvrige artikler i serien.
Du er velkommen til at printe, bookmarke, maile og dele denne artikel.
Se endvidere bloggen og hjemmesiden for presse, pressekit og presseinfo.

Søger du parterapi ved utroskab

Har du har spørgsmål og bekymring om utroskab eller svært ved at tilgive utroskab, er der en grund til det. Det kan være en god anledning til at stoppe op, gøre status og reflektere over parforholdet. Læs mere nedenfor, på bloggen og hjemmesiden. Her findes også en gratis parforholdstest. Eller book en enkelt konsultation, som et partjek, og få syn for sagen. Men stop ulykken og klik straks på utroskab eller ringe 61661900 for parterapi, hvis skaden er sket. Husk at det aldrig er for sent at forebygge eller at redde parforholdet og familien efter utroskab.

Hvem og hvad skal man tilgive ved utroskab?

Tilgivelse af selve utroskaben er svært, hvis ikke umuligt. Men det hjælper, at forstå at tilgivelsen ikke handler om at tilgive selve handlingen – altså utroskaben. Tilgivelse retter sig snarere mod personen (altså partneren og den medskyldige) end mod gerningen (Poul Leer-Salvesen, Forsoning, 2011).

Hvad handler tilgivelse om?

Tilgivelse handler endvidere om at give afkald på straf, gengældelse, hævn … for utroskaben. Tilgivelse handler også om at give slip på fortiden samt at give afkald på en bedre fortid – der alligevel ikke kan laves om. Tilgivelse handler således ikke om at glemme fortiden inkl. selve utroskaben. Tværtimod, det der var og det der er, skal man anerkende og lære af. Og når man så er parat til at give slip (letting go), kan man forsone sig med det der var, tilgive og komme videre efter utroskaben.

Utroskab og tilgivelsesprocessen

I forbindelse med sorgprocessen kommer tilgivelsesprocessen (se fx Gary Chapmans og Jennifer Thomas Undskyld på 5 sprog). Der er behov for at tilgive for at kunne give slip og for at komme videre – at sætte sig selv og de implicerede fri. At man i bund og grund at giver afkald på straf. Det er vigtigt, for ellers kan der opstå passiv-aggrasivitet eller et trekantsdrama omkring offerroller, krænkerroller og hjælperroller (Karpman’s dramatrekant, se artikel omkring krisefasen). Altså situationer hvor man ubevidst, gentagende og på skift, kan risikere at straffe hinanden og/eller sig selv.

Tilgivelse af sig selv ved utroskab

Det er ikke nødvendigvis kun utroskaben der skal tilgives, der kan være mange andre aspekter i forbindelse med utroskaben som fx løgnene og svigtene, der også skal tilgives. Det er heller ikke nødvendigvis kun den anden man skal tilgive, det kan også være een selv man skal tilgive. Det kan være svært og nogle gange er man nød til at tilgive sig selv for at kunne tilgive partneren.

Fem måder at tilgive utroskab på

Jfr. Undskyld på 5 sprog af Gary Chapman er der overordnet fem måder at undskylde og tilgive på:

 1. Udtryk fortrydelse og anerkend følelserne (Jeg fortryder og er ked af, at du er ked af det).
 2. Tag ansvar (Det tager jeg ansvar for)
 3. Tilbyd kompensation (Hvordan gør jeg det godt igen?)
 4. Vis at du vil forbedre dig (Jeg har lært… og vil gøre/anderledes…)
 5. Bed om tilgivelse (Vil du tilgive mig?)

Hvad der virker bedst for jer, er meget individuelt. Det kan også være en kombination. Parterapi-parterapeut.dk støtter jer i at finde den måde der bedst virker for jer.

Udfordringer ved tilgivelse af utroskab

Parterapi-parterapeut.dk kan således støtte jer i at finde jeres egen løsning. Tilgivelse er dermed sjældent et quick fix, men en proces der både tager tid og kræver en aktiv indsats. Mange fejler netop ved og bliver frustreret over at tilgivelsen ikke straks kommer, når der er sagt undskyld. Den forsmåede sidder ofte med en sten eller knude i maven og har typisk også brug for tid og dialog.

Tilgivelse er derfor ofte en lang vej, som parret skal gå sammen. At forcere tilgivelsesprocessen kan gøre det værre eller skabe risiko for at noget bliver fejet under gulvtæppet – og ikke færdigbehandlede problematikker har det med at genopstå. Det er ikke alle der kan tilgive alt og det er måske heller ikke nødvendigt. Du skal altså og absolut ikke tilgive for enhver pris, men give afkald på straffen, give slip og forsone – hvis I vil fortsætte sammen. Nedenfor fem tips ved tilgivelse omkring utroskab og derefter et tip til hvordan du kan give slip.

Fem tips omkring tilgivelse ved utroskab

Tilgivelse begynder med at mærke og at udtrykke sin vrede og sorg. Det der i daglig tale kaldes såretheden. For først når man er parat til at tilgive og forsone, kan man give slip.

Det føles ofte som at sætte en fange fri og fangen er først og fremmest een selv, men også den anden.

Omvendt er fastholdt vrede, bitterhed og hævn, som selv at tage gift og så håbe på at en anden dør.

Et par praktiske råd om at komme videre efter utroskab er derfor:

 1. At tale sammen om utroskaben og indimellem at huske at holde pauser og lave helt andre ting sammen og hver for sig. Husk at dagligdagen også skal fungere.
 2. At være så åbne så muligt, uden at krænke jeres eget eller hinandens privatliv. Mærk efter hvor jeres grænser går og om I risikerer at krænke hinanden.
 3. At træffe tydelige aftaler og at overholde dem – uden undtagelse. Og i god tid at træffe aftale om ændring af aftalerne, hvis I kan se at de ikke holder. Der er ikke noget som misforståelser og aftalebrud, der kan rippe op i gamle sår og mistillid.
 4. At lære at lære at leve med utroskabshændelsen, som et vilkår i jeres parforhold. Utroskaben vil ofte længe efter være en følgesvend, men med tiden vil mindet om og reaktionerne på utroskaben aftage.
 5. At benytte jer af den menneskelige støtte I kan få fra de nærmeste, under hensyn til hvad I deler med hvem. Det kan være en fordel at aftale dette på forhånd. Vær samtidig bevidste om at de ikke fagligt er klædt på til det (og heller ikke skal have en faglig rolle) og søg i stedet professionel hjælp hos Parterapi-parterapeut.dk til de faglige spørgsmål og selve processen omkring utroskaben.

Utroskab og letting go and letting come

Tilgivelsesprocessen er altså en vigtig del af processen omkring det at give slip og at sætte fri. Når I har tilgivet hinanden, kan der dog stadig være noget der binder. Her kan det være en hjælp at søge indad efter det der optager, nager og binder.

Du kan fx spørge dig selv, om hvad du har brug for at kunne give slip og for at komme videre samt at leve det liv du ønsker. Det kan være alt fra stort til småt og primært til sekundært omkring utroskaben. Det kan fx være at give slip på en følelse, noget du indædt tænker på, tror på, håber på og kræver eller den position, rolle, kontrol og magt det giver dig at holde fast. Eller noget omkring din egen identitet samt grundlæggende antagelser – uheldig, offer, svag, nem, naiv, underhund, egenværd …

Processen omkring at give slip og tilgive utroskab

Det kan være svært at komme ordentligt rundt og helt ind til kernen af disse problemstillinger og hvis det driller, så kan Parterapi-parterapeut.dk hjælpe jer under parterapien. Men når du rammer, er du ikke i tvivl, det letter og giver frihed fra utroskaben.

I følgende artikel kan du læse mere om det at slippe og at give slip. Processen består af ni enkelte trin, der af den erfarne klient kan selvinstrueres:

 1. 1See it (anerkend det der er og det du mærker)
 2. 2Say it (sig det højt for dig selv / indeni)
 3. Sense it (giv dig til at mærke det)
 4. Stay with it (bliv ved det, selvom det er ubehageligt)
 5. Relax (begynd langsomt at mærke afslapningen komme)
 6. Respire (træk vejret blidt og hensigtsmæssigt)
 7. Reconnect (kom tilbage og connect med omgivelserne)
 8. Reframe (forstå dine indsigter i nyt perspektiv)
 9. Presence (kom tilbage i nuet og dagligdagen)

Q&A om utroskab

Artikler med praktiske svar omkring utroskab

I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:

 • Hvad er utroskab?
 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvad er tegnene omkring utroskab?
 • Hvad er konsekvenserne ved utroskab?
 • Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?
 • Hvordan tilgiver man utroskab?
 • Hvad siger statistikken om utroskab?
 • Hvad siger fyndord og citater om utroskab?
 • Førstehjælpsguide ved utroskab.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed. Parterapi-parterapeut.dk i København og online, hjælper worldwide klienter, par, familier, teams og ledere med at gøre snublesten til trædesten.

Hos Parterapi-parterapeut.dk i møder du Kasper Larsen, mba. Han er fra 1966 og EAP/EAGT eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut samt sexolog. Kasper har over 30 års erfaring og løbende efteruddannelse på Masterlevel under godkendelse af American Psychological Association.

Han er specialiseret i utroskab og som noget særligt har han over 15 års specialerfaring i online-terapi per telefon og driver således en global online business i coaching og psykoterapi. Han behærsker dansk og engelsk samt tysk, fransk, norsk og svensk.

Kasper Larsen har været selvstændig siden 2002. Forud har han været top management konsulent i de største konsulenthuse. Som terapeut har han bl.a. arbejde i socialpsykiatrien samt med professionel alkoholbehandling. Til private tilbyder Parterapi-parterapeut.dk bl.a. psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, parterapi, sexologi, access bars bodyprocesser og alkoholbehandling. Til erhverv tilbydes også supervision, coaching og kurser.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

Du kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi, parterapi og sexologi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om parterapi …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Læs mere om utroskab …

På hjemmesiden kan du læse om utroskab og de tre fase I skal igennem for at komme sikkert over utroskabskrisen:

Utroskab • Krise • Stabilisering • Udvikling

Under andre ydelser kan du læser mere sexologipsykoterapiimagoterapifamilieterapiaccess bars body processer og access bars body kurser samt stress, angst & depressionsorgalkohol og voksen-barn af alkoholikere. I menuen finder du også mere om bl.a. supervision og coaching.

Blog med gratis værktøjer, ebøger og artikler om utroskab …

Hvad er utroskab?

Hvad er tegnene på utroskab?

Hvordan opstår der utroskab og er der ligefrem en formel for utroskab?

Hvad er de seks primære årsager til utroskab?

Utroskabens diagnose og anatomi

De to overordnede og tre underliggende faktorer ved utroskab?

Skal jeg sige at jeg har begået utroskab?

Hvad er konsekvenserne af utroskab?

Hvordan tilgiver man utroskab?

Hvordan heler man smerten efter utroskab?

Hvordan kommer man videre sammen med parterapi efter utroskab

Gratis guide til at komme over utroskaben

Undgå utroskab og afslut det gamle parforhold før et nyt

Tillid, selvtillid, mistillid og utroskab

Parforhold, økonomi, løgn og utroskab

Organiseret ditital utroskab

Følelser og ditital utroskab

Afhængighed og digital utroskab

Sexafhængighed og utroskab

Statistik om utroskab

Citater om utroskab

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i utroskab.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskifte, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
maj 19, 2021