Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Featured Image

Succesfulde parforhold / Parterapi

  • 10 tips til et bedre parforhold
  • Skab et endnu bedre parforhold
  • Undgå utroskab
  • Forebyg skilsmisse

Hvad skal der til for at skabe succes i parforholdet

Mange spørger mig om, hvad der skal til for at skabe et godt parforhold, hvordan kan man gøre parforholdet bedre eller hvor man kan sætte ind for at redde og genopbygge det. Det er der desværre ingen enkel standardløsning på. Hvis man kunne lave sådan en løsning, ville det nok kræve at man satte parforholdet på en ligning og skar alle mennesker over en kam.

Igennem erfaring fra min parterapeutiske praksis, ser jeg som parterapeut dog en række forhold der går igen, hos de par der trives og har succes. Nedenfor har jeg samlet nogle af disse erfaringer i ti punkter. Om de virker for jer, kan jeg ikke vide på forhånd. Men I er velkomne til at lade jer inspirere.

1. Succesfulde par reparerer hurtigt og kommer straks videre

De succesfulde par er i stand til at give slip på fortiden, så de undgår at den uhensigtsmæssigt definerer deres nutid og det fremtidige parforhold. Det handler ikke om at tilgive og glemme (forgive and forget), men at tilgive og at give slip (forgive and let go). De formår at få talt ud, renset luften og løst problemerne, så de hurtigt kommer videre og kan fokusere på det de i virkeligheden ønsker. En af de vigtigste egenskaber i et parforhold er hurtigt at kunne reparere på kommunikationen, fejltagelserne og relationen. Det indbefatter bl.a. at man tager ansvar for hver sin adfærd og egen andel af det fælles problem/mønster/system, istedet for at anklage den anden. Det vi kan tage ansvar for ejer vi og det vi ejer kommer indenfor vores kontrolsfære og det der er under vores kontrol kan vi straks forandre. Derfor er ansvar og ejerskab så vigtigt.

Derudover gælder de gode gamle taoistiske dyder som fx at være rimelig og generøs. De succesfulde par ser sig som et team og et system. De lytter til hinanden og intentionerne bag handlingerne samt gør plads til begges værdier, ønsker og behov. Det er praktiske ting og kompetencer, jeg som parterapeut bl.a. hjælper folk med i parterapien. En del af min parterapeutiske praksis består også i at finde frem til at udnytte eller, om ikke andet, at leve med forskellene samt at ’skabe enighed om det man er uenige om’ og at komme videre selvom nogle elementer er ’uløselige’. Nogle gange er en del af processen simpelt hen også at få det sagt samt at ’fejet ud under gulvtæppet’ og at få ’rystet skeletterne ud af skabet’.

2. Succesfulde par ser parforholdet som en gi-tar

Succesfulde par forstår at skabe bevægelse og flow i det ‘at give’ og ‘at tage’ uden at lege købmandsforretning. For de fleste par er det overraskende nok et større problem ’at tage’ og paradoksalt nok får de fleste par, jeg som parterapeut ser i parterapien, det hurtigt bedre, straks de bliver lidt mere ’egoistiske’ – i betydning af at de tør at mærke hvad de ønsker, at bede om det og så at tage imod det. Det gør det samtidig nemmere for den anden part også at tillade sig at tage vare på sig selv, sin selvregulering og sit velbefindende.

Ganske hurtigt begynder der således at opstå mere nydelse, flow og balance i det at give og at tage. Det udvikler largeness, storsind og gavmildhed. På den måde bliver kassetænkning og følelsernes konto hurtigt overflødig. De fleste oplever det faktisk som en stor glæde at bede om selv en lille service. Ligeledes er det en glæde for den part der bliver bedt om servicen, som så ofte føler sig ønsket, betydningsfuld og potent samt får mulighed for klart at svare ja (eller nej), at gøre tjenesten og opnå den nydelse de begge oplever ved det. Det bliver en kærlig handling (act of love) for een selv såvel som den anden og det er med til at styrke bindingen. Det kan faktisk være en god og simpel øvelse for begge parter, at bede den anden om et par tjenester hver dag.

3. At tage og at give plads

Succesfulde par giver plads til at den ene fx kan være ekstrovert samtidig med at den anden måske er lidt mere introvert. De ved også at deres præferencer kan ændre sig over tid samt i forhold til forskellige situationer. Den ene har måske nogle gange brug for at være lidt mere ude, mens den anden måske en gang i mellem har brug for at trække sig lidt tilbage – for at lade op, hitte rede, danne mening og for at finde inspiration eller svar. Både mentalt, emotionelt, praktisk og socialt. Selv ekstroverte har en gang i mellem brug for at være lidt inde, ligesom introverte også kan have brug for at være ude. De par der søger parterapi, har ofte manglet respekt for disse forhold samt har enten presset sig selv og/eller den anden udover kanten. Og noget af det der har drevet dem så vidt er ofte angsten for at miste eller at blive kasseret.

Som parterapeut hjælper jeg parterne med at forstå, anerkende og acceptere hvert deres univers samt at finde praktiske løsninger. Mange gange er det gennem parterapien også et spørgsmål om at forstå hinandens helt unikke mønstre og præferencer uden at det tages som en personlig krænkelse. På den måde åbner parterapien op for en indsigt omkring de forskelle, der før blev opfattet som en personlig fornærmelse. De bliver i stedet til en kilde til bevidsthedsudvidelse. Det kan begge parter drage stor nytte af.

4. De har lært at kommunikere samt at have dialogisk kontakt

De fleste par der møder i min parterapeutiske praksis ved alt om kommunikation, men har ingen dialog. De skiftes bare til at tale. Det er som om de begge vil tale og lytte på samme tid uden en fælles agenda. Ofte ender det op med to enetaler, fordi de begge forsøger at presse deres budskab igennem på samme tid. Så sker der ofte det, at når den ene ikke vil lytte, så vil den anden heller. Så er der ingen der lytter. Der er således heller ikke nogen kontakt, dialog, udveksling, forståelse, anerkendelse eller accept. Herefter er de fleste tæt på skyttegravene, skænderierne og mudderkastningen.

Som parterapeut hjælper jeg mange par med kommunikation i de indledende faser af parterapien. Siden får de mulighed for at kunne bede om det de virkelig ønsker, sige det de rent faktisk mener og at reelt set at kunne løse deres problemer. Vigtigst af alt, så skaber det en platform for dialogisk kontakt, hvor partnerne kan dele, udveksle, støtte og udfordre sig selv og hinanden i hvordan de i virkeligheden føler og har det. For de fleste er det essensen af kærligheden – at blive set, hørt, taget alvorligt og inkluderet.

5. De kender og bruger hinandens kærlighedssprog

Hvornår føler du dig virkelig elsket og værdsat? Er det når du hører ’jeg elsker dig’, når partneren rører ved dig, når du får en gave, når din partner gør dig en tjeneste eller når din partner prioriterer kvalitetstid med dig? I starten af forelskelsen sender vi typisk på alle frekvenser og hele tiden. Med tiden har vi til vane at sende på den frekvens vi selv foretrækker. Han er fx til berøring og hun til gaver og ord. Han kan ikke forstå at hun er holdt op med daglige kærtegn og tror ikke længere på at hun elsker ham. Og han kan slet ikke forstå at hun hele tiden spørger om han elsker hende og hvorfor hun ikke får blomster. Han gav hende jo blomster og sagde at han elskede hende, den gang han friede – tænker han! I parterapien hjælper jeg parret med at afdække og afstemme deres kærlighedssprog. For mange par er det ligefrem revolutionerende – som at få ørene og øjnene igen samt at blive genforelsket.

Ifølge John Gottmann udviser succesfulde par desuden respekt, hengivenhed og empati overfor hinanden, samtidig med at de viser interesse for hvad der sker i hinandens liv. De benytter enhver lejlighed til en positiv bemærkning. Dels på grund af den glæde det giver og dels fordi der cirka skal fem gode bemærkninger for at ophæve en dårlig. Således sætter de løbende positive bemærkninger på følelsernes konto til de dårligere tider – for ingen gode parforhold uden konflikter!

Vi lever på mange måder i en tidsalder med en stor jeg-orientering og et samfund med en tankpasser-mentalitet. Vi er fokuserede på vore behov og hvad vi skal have. Men sådan er parforholdet ikke. Ifølge Boggs og Miller, så er succesfulde par uselviske. Mange tror at parforholdet er en 50/50 ordning, men det er det ikke. Det er en 60/40 ordning. Du giver 60 og så tager du kun 40. Og det gælder også din partner. Digteren Robert Browning satte hemmeligheden bag de succesfulde parforhold på en spids, da han skrev noget i retning af – succes i ægteskabet er mere end at finde den rette; det handler om at være den rigtige.

6. De laver noget aktivt sammen, får hinanden til at le og kan le af sig selv

Det er meget givende at lave noget praktisk sammen. Næste lige meget hvad og endnu bedre, hvis det ikke kræver intellektet. Gerne noget fysisk, som leder til kontakt, læring, leg og grin. At le healer og forbinder os. Når vi griner sammen healer vi både os selv, hinanden og parforholdet. Når vi leger sammen opstår der en masse udveksling på mange forskellige planer og vi lærer om os selv og hinanden gennem dette, de fejltrin der opstår og den dialog vi har – før, under og efter. Derudover bidrager det også til fælles minder, historie, kultur, læring og vækst. Det kan være alt lige fra at cykle en tur, at spille et spil eller en pudekamp. Det kan også være praktiske og huslige ting – bare I laver dem sammen og ikke hver for sig! Det kan også være en interesse som fanger den ene og siden bidrager til den andens vækst og udvikling. Eller det kan være at man begynder at gå på kursus, aftenskole eller uddannelse sammen.

Succesfulde par holder heller aldrig op med at date! De bliver ved med at puste til gløderne, skaber romantiske øjeblikke og tager løbende på hvedebrødsdage sammen. Det skaber alt sammen stærkere emotionelle bånd og en dybere kærlighed. Som parterapeut møder jeg i parterapien mange par, der helt har glemt at lave noget sammen og næsten lever to parallelle liv. De har hvert deres arbejde, fritidsinteresser og venner samt hver deres roller, ansvarsområder, opgaver og liv hjemme. Det er selvfølgelig effektivt og måske ligefremt nødvendigt med to jobs, børn og hus, men mange føler sig hurtigt ensomme i parforholdet. Nogle glider endnu længere fra hinanden eller kompenserer ved fx overarbejde, internet, spil, sukker, alkohol eller utroskab. Andre søger fx parterapi for at genfinde hinanden, følelserne og et nyt fælles liv.

7. De dropper de falske forhåbninger og forventninger til hinanden

En af de helt store udfordringer i parforholdet er tankelæsning. Enten forsøger partnerne at gætte eller også tror de at de kender hinanden så godt, at de ved hvad hinanden tænker, tror, håber, ønsker og frygter. Nogle føler skyld og skam ved at bede om det de ønsker og har således svært ved at få det sagt og at bede om det de i virkeligheden længes efter. Andre igen er fanget i en helt naturlig og romantisk drøm om at den anden skal kunne se ind i dem og læse deres længsler.

Meget få lykkedes med røntgensyn samt tankelæsning og mange af disse par lever skuffede samt frustrerede i tavshed, som håbets fanger. Som parterapeut hjælper jeg igennem parterapien parret til bl.a. at lytte til egne og hinandens antagelser og indbyggede forudsætninger samt at tale ud, spørge ind og rette op.

8. De skyder ikke skylden på partneren når det går galt

Når det går galt, er det menneskeligt at se på partneren og omverdenen for at finde årsagen – fejlen. Det hjælper dog meget lidt og føre oftest kun til vurdering og kritik, som så leder til forsvar og modangreb. Mange har forgæves forsøgt at lave om på partneren – det hjælper ikke. Hvis du hurtigt vil have et bedre parforhold, så er det nemmest at lave om på dig selv. Du skal selvfølgelig ikke påtage dig skylden for alt eller at løse alle problemerne alene.

Som parterapeut hjælper jeg igennem parterapien, parret til at se deres proces – hvordan I skaber, vedligeholder og fastholder jeres problemer samt hvad der er hver jeres andel er i det og hvad I hver i sær kan gøre. Nogle af de spørgsmål jeg hjælper partnerne med at stille sig selv og hinanden er: Hvad er det jeg i denne situation kan gøre lige nu, for at få mere af det jeg gerne vil have og mindre af det jeg ikke ønsker? Hvad er mine muligheder, ressourcer og løftestang? Og hvad kan jeg gøre lige nu for at bryde systemet/mønstret, så jeg kan komme til at føle mig lidt bedre tilpas? Hvad har jeg allerede gjort? Hvad kan jeg dernæst gøre? Og dernæst? Og dernæst? Det kan lyde udfordrende og de fleste vokser samt glædes lynhurtigt ved det.

9. Succesfulde par forventer det gode

De succesfulde par er bevidste om deres fokus. De forsøger ikke at lukke øjnene for det negative, men ved at energien går derhen hvor deres fokus er. De fokuserer i højere grad på det der går godt, det der virker samt det de ønsker, håber og drømmer om.

Som parterapeut hjælper jeg dem med at skabe realistisk balance i deres fokus, så de kan stille de rigtige spørgsmål, lære af fortiden, bogføre deres gode minder til svære tider, fokusere på det gode i nuet og ønskerne for fremtiden samt at skabe endnu mere af det de drømmer om. Det skaber om ikke andet en god tilstand (state) og jo bedre state vi er i, jo bedre resultater kan vi også skabe. På den måde bliver det en selvforstærkende spiral, hvormed jeg i parterapien bl.a. hjælper parret til at blive deres egen parterapeut.

10. Succesfulde par er committede

Succesfulde par har forpligtet sig til dem selv, hinanden og parforholdet. Deres perspektiv er langsigtet og de står igennem det lange træk med de udfordringer, læringer og glæder det giver. Som basketball coach Pat Riley også siger, så er der reelt set kun to muligheder med hensyn til commitment – du er enten inde eller ude … på eller ikke! For succesfulde par findes der ikke noget imellem disse to poler. De succesfulde par har taget en beslutning og er vel vidende om, at der altid er ambivalens og at det gennem tiden både går op og ned. Succesfulde par prøver ikke bare og giver ikke bare hinanden løfter, det er committede! De er glade sammen, for de lever deres løfter – i medgang og modgang. De ved at de kan regne med at den anden er der og de kan stole på den anden, selv i svære stunder og når følelserne er nede. Netop fordi at de har forpligtet sig til og overfor hinanden.

Manglende commitment bliver også tydelig i parterapien, processen, dagligdagen, relationen og kommunikationen. De svinger ud og ind mellem halve forsøg og taler med uld i mund. Committede par prøver ikke, de gør det. Man kan fx tydeligt høre det i sproget. De siger aldrig ’man’ eller ’vi’, men er tydelige med ’jeg’ eller ’du’. Ord som ’forsøger’, ’lover’ og ’gøre mit bedste’ bliver til ’ja’ eller ’nej’, ’det er en aftale’ og ’det gør jeg’… Et ’ja’ bliver til et ’brændende ja’ og et nej er et ’kvalificeret nej’. Svar man kan forstå, forholde sig til og stole på.

Hvis der mangler commitment i parforholdet, viser det sig ligeledes og meget tydeligt i parterapien og processen. Parret der har svært med commitment, har typisk også svært med commitment til parterapien. De er først inde og siden ude, prøver lidt, kommer og går… nogle gange kort og intenst. De oplever at parterapien virker og at det begynder at gå godt, men så stopper de og kommer ikke helt i bund med det vigtige. Siden opstår der måske tilbagefald og så kommer de fleste tilbage. Andre bliver skilt. To skridt frem og et tilbage eller et skridt frem og to tilbage.

Det bliver som halve og halvhjertede forsøg samtidig med at processen svinger op og ned. Ind i mellem trækker den ene sig og så oplever den anden afvisning/svigt, hvorefter de kommer i kontakt med deres tilknytningstemaer, som så sætter en ny proces i gang. Eller også udtrykker den anden sin tvivl og svingninger i forhold til tanker og følelser inkl. tvivl og svingninger omkring commitment. Det sætter så en anden proces i gang.

Det er en naturlig del af parterapien og parrets proces, hvor jeg støtter parret i det de står med i den aktuelle situation og det de bringer til torvs i parterapien. Det er heller ikke forkert at have og at reagere sådan, men helt naturligt og menneskeligt. Det giver blot visse udfordringer for parret, når de ikke helhjertet committer sig til parforholdet og parterapien. De par der har brug for støtte til commitment til parterapien, tilbyder jeg derfor som parterapeut, både processtøtte og forskellige praktiske muligheder. En mulighed er bl.a. at købe et klippekort. Det er mange par glade for. Dels opnår de en rabat og dels oplever de at deres commitment til parterapien gør processen mere stabil og grundig samt hjælper dem til endnu større udbytte.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise er der en mulighed og en læring.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.

Hvad nu?

Du kan læse mere om effektivt koncept i parterapi og parterapi på engelsk.
Ønsker I parrådgivning eller en konsultation i parterapi, så ring 6166 1900.
Hvis du kan lide denne artikel, er du velkommen til at dele den via Share nedenfor.
Ønsker du at blive tilmeldt bloggen/nyhedsbrevet og at modtage besked når der er nye artikler og værktøjer på bloggen, kan du sende en mail.

Tips til parforholdet og kærligheden

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller: www.twitter.com/Parterapeuten

Eller: www.pinterest.com/parterapi

Eller: http://plus.google.com/115591983982998045497

Eller: www.instagram.com/parterapi

2019-06-21T09:02:36+00:00