Skip to main content

Statistik og normer om utroskab

 • Om statistik for utroskab
 • Statistik for udbredelse af utroskab
 • Statistik for forhold omkring utroskab

Artikel: Statistik for utroskab – er utroskab normalt?

Spørgsmål og svar om utroskab

Dette er en artikel i serien med svar omkring utroskab.
Nederst på siden finder du links til de øvrige artikler i serien.
Du er velkommen til at printe, bookmarke, maile og dele denne artikel.
Se endvidere bloggen og hjemmesiden for presse, pressekit og presseinfo.

Søger du parterapi ved utroskab

Har du har spørgsmål og bekymring om utroskab, statistik og normer, er der sandsynligvis en grund til det. Det kan være en god anledning til at stoppe op, gøre status og reflektere over parforholdet. Læs mere nedenfor, på bloggen og hjemmesiden. Her findes også en gratis parforholdstest. Eller book en enkelt konsultation, som et partjek, og få syn for sagen. Men stop ulykken og klik straks på utroskab eller ringe 61661900 for parterapi, hvis skaden er sket. Husk at det aldrig er for sent at forebygge eller at redde parforholdet og familien efter utroskab.

Om statistikker for utroskab

Der genereres løbende statistik om utroskab, der publiceres på nette og i pressen. Det er dog ikke al statistik for utroskab der er kontrolleret og det kan af psykologiske årsager være meget svært at opnå ærlige svar omkring utroskab. Ligeledes er de forskellige statistikker ofte lavet på meget forskelligt grundlag og dermed svært sammenlignelige.

De fleste er designet med særlige formål samt med henblik på at besvare særlige og kontekstspecifikke spørgsmål. Mange statistikker kan derfor, være direkte modsigende. Statistikkerne varierer dog sjældent markant over tid eller fra undersøgelse til undersøgelse.

Så nedenfor et par generelle tal, på områder jeg også finder evidens for i min egen parterapeutiske praksis hos Parterapi-parterapeut.dk. Derudover findes der en del statistik omkring utroskab under de øvrige artikler på dette site – klik på knappen Utroskab og find mere information om parterapi og utroskab.

Hvor udbredt er utroskab statistisk set

Utroskab er desværre ikke et usædvanligt fænomen. Det skal dog ikke være en undskyldning, da utroskab altid involverer kaos, krise, sorg og smerte for begge parter samt de nærmeste inkl. familie, børn, venner og kollegaer. Omvendt kan man også sige at utroskab er så udbredt, at der er stor risiko for at der kan opstå utroskab i ethvert ægteskab eller længerevarende parforhold.

Eksempelvis så estimeres det jfr. Journal of Couple and Relationship Therapy, at 45-55% af alle kvinder og 50-60 af alle mænd, vil begå utroskab på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det understreger blot vigtigheden af dialog omkring grænser for utroskab samt forebyggende parterapi. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder både alm. parterapi, imagoterapi og sexologisk samtaleterapi som behandling ved utroskab samt forebyggende og fastholdende par-tjek.

Danskernes forhold til utroskab er dobbeltmoralsk

Jævnfør Gallup er ca. 30% utro, mens ca. 60% af alle danskere mener at utroskab er uacceptabelt. Utroskab forekommer oftest i aldersgruppen blandt de 36-45 årige og gentagende utroskab forekommer oftest i de ældre aldersgrupper.

Hvad betragtes statistisk set som utroskab

Ca. 60% bekender deres utroskab til en tredjepart – sandsynligheden for at blive afsløret af tredjemand er dermed stor. Ca. 90% betragter udenomsægteskabelig sex som utroskab. For ca. 60% er det utroskab at kysse med en anden. Ca. 30% opfatter flirt (IRL som elektronisk) som utroskab. Og ca. 15% opfatter det at danse tæt som utroskab.

Hvor er der statistisk set størst utroskab

Der er mest utroskab i hovedstaden, bland højere uddannede samt i længerevarende parforhold (i ægteskabets 5. – 15. år). Ca. 35% flirter på arbejdspladsen og ca. 11% har dyrket sex på arbejdspladsen / i forbindelse med arbejdet. Det er iflg. en Hollandsk undersøgelse (jfr. kk.no 20131103) især magtfulde, attraktive og udadvendte mænd (alfa-hanner) og kvinder (alfa-hunner) der er utro – særligt dem med lavt selvværd og høj selvtillid.

Statistik for utroskab ved julefrokoster

Ifølge en statistik som Zepera har lavet for 24timer (b.dk 20091113), har hver 10. har været utro til en julefrokost. Og ifølge en statistik fra 2013 fra Gallup, så har 6% haft samleje i forbindelse med en julefrokost. Vi tilbringer mange timer på arbejdet med kollegaerne.

Mange skaber nære relationer på jobbet, der let kan danne basis for venskaber, følelser og forelskelser. Det og en flirt på jobbet kan således hurtigt udvikle sig til utroskab under fx sommerfesten eller julefrokosten i takt med at alkoholen glider ned, snakken bliver løssluppen, musikken skrues op og dansen bliver tæt.

Denne form for utroskab rammer hårdt, da utroskaben ikke kun rammer parforholdet og kollegaen, men typisk også påvirker den professionelle relation og karrieren. Derfor er kollegial utroskab sjælden blot et uskyldigt sidespring, men en smertefuld og kompliceret proces der kræver parterapi.

Statistik omkring utroskab, sms, emails m.v.

Jfr. Internet Research Institute på Oxford Universitetet tjekker 44% anonymt partnerens private sms’er, mails m.v. Og hvis du fx tjekker partnernes beskeder, er der samtidig 65% sandsynlighed for at partneren også tjekker dine. Det er dermed en af de mest almindelige måder, hvorpå utroskab opdages.

Udover at det er et brud på brevhemmeligheden, så er det for de fleste et tillidsbrud og krænkende nok og i sig selv, selvom der endnu ikke er opstået utroskab i parforholdet. Så er det bedre at søge parterapi. Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper således hver dag mange par til tillidsfuld, åben, ærlig og assertiv psykologisk kommunikation samt forebyggelse mod utroskab.

Utroskab i det perfekte parforhold

Den generelle erfaring er, at ca. 70% af al utroskab ikke er planlagt samt at der i de fleste tilfælde af utroskab har der været alkohol impliceret. Derfor hænger alkohol og utroskab ofte sammen. Ligesom at alkohol jfr. The grant study er den største enkeltstående årsag til skilsmisse. De fleste affærer stopper desuden også.

Kun omkring og op til 10% forlader partneren til fordel for elskeren / elskerinden og i langt de fleste tilfælde holder denne relation ikke længe. Så groft sagt er utroskab og utroskab der ikke færdigbehandles med parterapi, en lose-lose situation.

Statistiske årsager til utroskab

Samtidig kan det oplyses, at der i ca. 90% af alle de parforhold hvor der har været begået utroskab, var den ene eller begge parter ikke tilfreds med parforholdet (Dr. Dana M. Fillmore).

Statistik for parterapi, utroskab og skilsmisse

Ca. 50% af alle førstegangs ægteskaber opløses og ca. 50% af disse skilsmisser skyldes ubehandlet / ikke færdigbehandlet utroskab (Frode Thuen, norsk psykolog, forsker og forfatter) og manglende støtte via parterapi.

De der søger parterapi ved utroskab, har altså gode statistiske chancer for at bevare parforholdet og redde ægteskabet. Det er Parterapi-parterapeut.dk’s erfaring, at alle parforhold med utroskab kan reddes, hvis begge parter er committede til processen.

Skilsmisseraten stiger ca. 10% ved andengangs ægteskaber og ca. 10% af de børn der fødes i faste parforhold, menes at være undfanget i forbindelse med utroskab. Love child eller Love children, kalder man dem.

Statistik for mænd, kvinder og utroskab

Der er en statistisk tendens til at mænd (US/UK 40-80%) er mere utro end kvinder (US/UK 25-70%). Jfr. andre undersøgelser udjævner dette sig dog, når analysen skifter fra at være adspørgende til at være eksperimenterende.

Kvinder er typisk mere tilbøjelige til at kæmpe for parforholdet efter utroskab, hvor mange mænd er hurtige til at forlange skilsmisse. Det er typisk de midaldrende mænd der er mest utro, men bland de yngre i 20-30’erne er det typisk kvinderne der er mest utro (Frode Thuen).

Statistik for dobbelt utroskab

Jeg har endnu ikke set danske tal specifikt for ægtepar, hvor begge parter har været hinanden utro. Men i Norge, hvor der er væsentlige mindre utroskab (17% mænd og 10% kvinder) end i Danmark, har begge parter i ca. 4% (så kan man selv gange op til danske forhold – altså ca. det dobbelte) af alle ægtepar været hinanden utro.

Fra evidens i egen praksis hos Parterapi-parterapeut.dk, vil jeg også mene at tallet er væsentligt højere i Danmark, særligt i længerevarende parforhold. Det er fx min erfaring at der efter ubehandlet utroskab, er stor risiko for at den anden part også sidenhen begår utroskab.

Ligesom der jfr. Frode Thuen, efter ubehandlet utroskab, er risiko for at den utro begår utroskab igen. Omvendt, ved behandlet utroskab med parterapi, er det den generelle erfaring og Parterapi-parterapeut.dk’s erfaring at utroskaben er så stor en lærestreg for den utro, at bedrageren aldrig igen begår utroskab.

Statistik for anden kompliceret utroskab

Der savnes p.t. statistik for andre former for kompliceret utroskab, men fra egen praksis hos Parterapi-parterapeut.dk ses der også tilfælde, hvor den bedrage indirekte tager utroskaben med sig i det næste parforhold og selv begår utroskab sidenhen.

Andre komplicerede tilfælde, er de parforhold der opstår i utroskab. Altså, at en eller begge parter allerede er i fast parforhold og sammen begår utroskab og siden daner par. Det skaber ikke altid og nødvendigvis ny utroskab i det nye parforhold, men slider ofte hårdt på parforholdet i form af mistillid og jalousi.

Q&A om utroskab

Artikler med praktiske svar omkring utroskab

I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:

 • Hvad er utroskab?
 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvad er tegnene omkring utroskab?
 • Hvad er konsekvenserne ved utroskab?
 • Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?
 • Hvordan tilgiver man utroskab?
 • Hvad siger statistikken om utroskab?
 • Hvad siger fyndord og citater om utroskab?
 • Førstehjælpsguide ved utroskab.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed. Parterapi-parterapeut.dk i København og online, hjælper worldwide klienter, par, familier, teams og ledere med at gøre snublesten til trædesten.

Hos Parterapi-parterapeut.dk i møder du Kasper Larsen, mba. Han er fra 1966 og EAP/EAGT eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut samt sexolog. Kasper har over 30 års erfaring og løbende efteruddannelse på Masterlevel under godkendelse af American Psychological Association.

Han er specialiseret i utroskab og som noget særligt har han over 15 års specialerfaring i online-terapi per telefon og driver således en global online business i coaching og psykoterapi. Han behærsker dansk og engelsk samt tysk, fransk, norsk og svensk.

Kasper Larsen har været selvstændig siden 2002. Forud har han været top management konsulent i de største konsulenthuse. Som terapeut har han bl.a. arbejde i socialpsykiatrien samt med professionel alkoholbehandling. Til private tilbyder Parterapi-parterapeut.dk bl.a. psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, parterapi, sexologi, access bars bodyprocesser og alkoholbehandling. Til erhverv tilbydes også supervision, coaching og kurser.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

Du kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi, parterapi og sexologi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om parterapi …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Læs mere om utroskab …

På hjemmesiden kan du læse om utroskab og de tre fase I skal igennem for at komme sikkert over utroskabskrisen:

Utroskab • Krise • Stabilisering • Udvikling

Under andre ydelser kan du læser mere sexologipsykoterapiimagoterapifamilieterapiaccess bars body processer og access bars body kurser samt stress, angst & depressionsorgalkohol og voksen-barn af alkoholikere. I menuen finder du også mere om bl.a. supervision og coaching.

Blog med gratis værktøjer, ebøger og artikler om utroskab …

Hvad er utroskab?

Hvad er tegnene på utroskab?

Hvordan opstår der utroskab og er der ligefrem en formel for utroskab?

Hvad er de seks primære årsager til utroskab?

Utroskabens diagnose og anatomi

De to overordnede og tre underliggende faktorer ved utroskab?

Skal jeg sige at jeg har begået utroskab?

Hvad er konsekvenserne af utroskab?

Hvordan tilgiver man utroskab?

Hvordan heler man smerten efter utroskab?

Hvordan kommer man videre sammen med parterapi efter utroskab

Gratis guide til at komme over utroskaben

Undgå utroskab og afslut det gamle parforhold før et nyt

Tillid, selvtillid, mistillid og utroskab

Parforhold, økonomi, løgn og utroskab

Organiseret ditital utroskab

Følelser og ditital utroskab

Afhængighed og digital utroskab

Sexafhængighed og utroskab

Statistik om utroskab

Citater om utroskab

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i utroskab.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskifte, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
maj 19, 2021