Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Sorgterapi – kærestesorg & i parforholdet

Den største sorg i verden her er at miste den, man har kær.

Få styrke til at komme videre efter en stor sorg og få din livsglæde tilbage.

Som sorgterapeut kan jeg give dig styrke til at tage endeligt afsked og give slip på dit tab. Uden du behøver at svigte eller glemme den, du har mistet. Du får redskaber til at forsone dig med døden og livet. Lær at reinvestere din energi, kærlighed og livsglæde.

Du får støtte til at rumme og håndtere de vanskelige opgaver og følelser, som mange oplever ved sorg.

Sorgfølelsen er altid relationel. Men dybden og kompleksiteten er fuldstændig individuel. Derfor oplever mange, at de står alene med en sorg, som deres nære har svært ved at forstå og favne. Samtidig er sorgarbejde en proces, der aktivt og bevist skal gennemleves og bearbejdes.

Tid læger ikke alle sår. Sorgen rummer fire opgaver, der aktivt skal løses.

Sorgprocessen er en transformationsrejse, der ikke forløber af sig selv. Da sorg er et tabu, er det få, der har lært at sørge og mange har brug for en guide. Men du er ikke alene.

Som psykoterapeut med speciale i psykologisk krise, tab, sorg og transformation, har jeg selv været der. Opslugt, lammet, uarbejdsdygtig og smertefuld af sorg. Jeg er ikke bange for at tale med dig om din sorg.

Sorg skal tages alvorligt. Den må ikke ignoreres eller undertrykkes.

Den direkte sorg & sorgterapi

Sorg opstår ved krise og tab i forhold til dem, du elsker og knytter dig til.

Du kan mærke sorg ved direkte tab som f.eks. abort, dødsfald, ulykke, sygdom og skilsmisse. Eller ved svigt, afvisning, ulykkelig forelskelse, krænkelse, utroskab og alkoholproblemer.

Det kan også opstå i forhold til en selv, hvis du f.eks. oplever arbejdsløshed, økonomisk ruin, kronisk sygdom, invaliditet, tab af lemmer, kompetencer og førlighed.

Når der er en der lider, så lider alle. Det er svært at være vidne til og sorgen påvirker både din familie, partner, parforholdet og sexlivet.

Jeg møder dig, der hvor du, din partner og familie er og tilbyder det bedste fra mine værktøjskasser. Om det så er kriseterapi, sorgterapi, parterapi eller familieterapi. Der er altid sorg i en krise, men ikke altid krise i en sorg.

Den indirekte sorg & sorgterapi

Inddirekte kan sorg opstå ved potentielle tab i forbindelse med separationsangst og angsten for at miste den man holder af.

Det kan eksempelvis opstå ved sygdom, alkoholproblemer, utroskab, trusler og skilsmisse.

Det opstår også ved længerevarende mangel på dialog, nærhed og intimitet i ægteskabet, parforholdet og familien, som følge af f.eks. skænderier og afstand. Sorg kan også være en følgekonsekvens af det man på engelsk kalder ‘separate living’ eller ‘miserable married’.

Familie- og parforholdsproblemer kan være smerte- og sorgfulde samt medføre vrede, angst, depression, utroskab og alkoholproblemer.

Inddirekte sorg kan opstå som følge af svigt, overgreb, traumer eller tab af det, man aldrig fik som barn. Denne kan ofte være undertrygt, kompleks og diffus.

Det at have haft en ulykkelig barndom eller som voksen-barn af alkoholikere, og generelt at være vokset op i en dysfunktionel familie, kan give sig udslag i f.eks.:

benægtelse – flugt – selvmedicinering

misbrug – stress – angst

c-ptsd- depression – forkerthed

forladthed- ensomhed – fejldiagnostisering.

Ensomheden kan i sig selv være skam- og sorgfuldt, ligesom at sorgen kan føles ensom. Men der ingen skam i at bryde ensomheden og søge sorgterapi.

Når en skjult sorg dukker frem i parforholdet og familien

Jeg oplever mange par, der under parterapien pludselig erkender sorg. Den kan være kompleks, ubehandlet, undgået, forsinket, udskudt eller kronisk i forbindelse med et dødsfald, der ofte ligger flere år tilbage. Eller som stammer fra barndommen.

Det kan også være sorg, der har udviklet sig til koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression og sygemelding.

Andre gange kommer der par til parterapi med søvnproblemer, selvværdsproblemer, alkoholproblemer eller utroskab. Ting der måske i virkeligheden bunder i ubehandlet og forklædt sorg.

Sorgarbejde og sorgterapi skal derfor ofte kombineres med familie- og parterapi eller psykoterapi. Parterapi-parterapeut.dk i København har bred erfaring med netop dette, og jeg rummer alle de emner du og din partner ønsker at bringe op. I behøver derfor ikke at gå fra behandler til behandler. I kan finde hele løsningen hos Parterapi-parterapeut.dk.

Diffus sorg i parforholdet og familien

Sorg er ofte mere eller mindre diffus. Eksempelvis tab af anseelse, ære, identitet, førlighed og erhvervsevne. Det kan være svært at overskue, hvad og hvor meget man har mistet på de forskellige niveauer og over tid. Samt hvad man egentligt er ked af og sørger over.

Man kan blot mærke en form for diffus kedafdethed eller sorgfuldhed samtidig med, at man føler et stærkt behov for at græde eller har let til tårer og er grådlabil.

Kærestesorger handler f.eks. ofte om tabet af diffuse forhold som kontakt, intimitet, samhørighed, støtte og spejling. Ligesom at det i et eksisterende parforhold både er smertefuldt og sorgfuldt ikke at blive mødt, set, hørt, taget alvorligt, anerkendt og elsket, som den man er.

Men sorgen kan også handle om andre diffuse forhold som tabet af drømmen om at få børn og at skabe en familie sammen. Eller fantasien om at blive gamle sammen.

Kærestesorger kan både opleves reelt som potentielt. F.eks. ved ulykkelig forelskelse, i et parforhold med separat livsførelse, ved utroskab, skilsmisse og dødsfald eller ved generelle tilknytningsproblemer og frygt for at miste partneren (separationsangst).

Sorg handler således også om afvisning, aftalebrud og om at blive nedprioriteret eller valgt fra i forhold til fritidsinteresser, børn, arbejde, alkohol, porno eller utroskab. Det understreger vigtigheden af sorgterapi som en del af parterapien og familieterapien.

Kompleks sorg i parforholdet og familien

Jeg snakker om kompleks sorg, da der kun sjældent er tale om et enkelt tab samtidig med, at tabet over tid kan have mange konsekvenser.

Ofte handler sorgen om flere tab i en kombination af både reelle og potentielle tab.

Ved utroskab kan man både blive bange for potentielt at miste partneren (separationsangst). Samtidig med at man aktuelt mister tilliden og selvtilliden.

Hvis du mister din partner eller ægtefælde ved skilsmisse eller dødsfald, er det ikke kun partneren du mister. Du mister typisk også en kæreste, elsker, ven, støtte og livsledsager.

Har du oplevet at miste et barn, så er det ikke alene barnet, du har mistet. Det opleves typisk også som et selvtab og tab af familiefølelsen og tabet af muligheden for at se barnet vokse op og føre slægten videre.

Har du mistet et husdyr, så har du også mistet selskab, nærhed og en god ven.

Er det jobbet, du har mistet, så er det også dine kollegaer, aktivitet, livsindhold, indtægt, anseelse og identitet, du kan føle at have mistet.

Hvis du dumper din eksamen, så mister du måske både selvtillid, selvværd, uddannelse og karriere.

En flytning eller udstationering påvirker også relationerne, parforholdet og familien med mange direkte som indirekte tab. Selv det at miste sin smartphone eller at få en ridse i bilen er et tab, der påvirker os på mange planer.

Udover at tabet over tid kan have forskellig konsekvenser, kan sorgen genaktiveres ved genstande, steder, situationer, aktiviteter og tider som f.eks. årsdagen, mærkedage og højtider. Det kan være svært at forstå og håndtere. Både for en selv og de pårørende. Det er således svært at forudse reaktionerne hos individet samt i parforholdet og familien, da der ikke er er to mennesker eller sorgprocesser der er ens.

Vi har aldrig den samme sårbarhed overfor de samme ting og sorgprocesserne kan variere fra gang til gang.

Sorg i ophavet og barndomsfamilien

Sorgen kan desuden have grund i tab, svigt og krænkelser i vores ophav inkl. barndom og familiemønstre. Det er mønstre vi f.eks. kender fra familier med opmærksomhedssvigt, omsorgssvigt, krænkelser og overgreb samt alkoholfamilier og voksne børn af alkoholikere. På den måde kan vi, dengang som nu, både isolere, kompensere, komme på overarbejde og miste os selv.

Sorg opstår således også i forbindelse ved at vi mister os selv eller mister vores muligheder og muligheden for at være os selv. Inklusive det vi gjorde eller ikke fik gjort – og det vi har fortrudt. Det vi sagde eller ikke fik sagt – og har fortrudt. Både i forhold til os selv og en nulevende partner eller familiemedlem samt i forhold til en afdød eller et parforhold, der er gået i opløsning på grund af f.eks. alkohol, utroskab eller skilsmisse.

Du kan blive påvirket af andres sorg

Derudover påvirkes vi typisk af vores nære relationers tab, sorg og sorgreaktioner. De nærmeste inkl. partnerens tab og sorgprocesser påvirker både en selv og parforholdet. For nogle er det en belastning, og for nogle kan det trigge en parforholdskrise.

Jeg har derfor mange par, der under parterapien pludselig erkender diffus sorg, kompleks sorg, ubehandlet sorg, undgået sorg, kronisk sorg, forsinket eller udskudt sorg.

Sorgen påvirker parforholdet & familien

Dine nærmeste bliver utilsigtet påvirket af din sorg og din sorgreaktioner. Det kan være svært at håndtere. Tab og sorg kan derfor påvirke familien negativt og trigge en parforholdskrise.

Ikke at det er din eller nogens skyld.

Sorg kræver blot særlige kompetencer og støtte fra en kombination af sorgterapi og parterapi.

Når du deler sorgen med en sorgterapeut, minimeres sorgen. Sorgen er desuden en transformationsrejse. For når det lykkes at tage afsked og at få repareret på relationerne, begynder der et nyt liv.

Der er ikke to kriser eller sorgprocesser, der er ens. Mange har derfor i en svær stund brug for støtte i form af sorgterapi, kriseterapi og udviklingsterapi. Ofte i kombination med alm. psykoterapi, parterapi og familieterapi. Da tingene hænger sammen.

Det skal du vide om sorgterapi

Du skal ikke sidde alene med din sorg.

Sorg kræver støtte for at komme fra omsorg til egenomsorg, selvkærlighed og selvstøtte. De fleste kommer en gang om ugen eller efter behov.

De første 24-72 timer efter et større tab er de fleste i chok. Her er der behov for plads til at reagere samt lokal støtte til at varetagelse af de fysiologiske behov. Helst indenfor hjemmets fire vægge og gerne med støtte fra en pårørende.

Det er egentlig de færreste, der er i stand til at drage nytte af sorgbehandling, så længe de er i den akutte krise. Det kan således være en fordel at vente 48 timer med at ringe og booke tid til den første konsultation i sorgterapi.

Nogle har mange ord og et stort behov for samtaleterapi. Andre har få ord og har vanskeligt ved at komme ned i kroppen og at få bearbejdet den kropslige sorgproces.

En del har desuden glæde og gavn af en afveksling mellem samtaleterapi og kropsterapi for at håndtere deres forskellige sorgprocesser. Hos Parterapi-parterapeut.dk i København er sorgterapeuten både eksamineret krops- og gestaltterapeut samt certificeret Access Consciousness™ Bars Practitioner. Du kan derfor både få alm. samtaleterapi og kropslig sorgterapi i form af Access Bars®.

Hvad er Acces Bars?

Access Bars® skaber både heling og ro i tankerne, hoved og kroppen.

Access Bars er en afslappende, afstressende, beroligende og helende kropsterapi, hvor 32 punkter på hovedet berøres blidt. Udover de særlige Bars-punkter for sorg, healing, taknemmelighed, fred og ro, er der andre punkter, der kan være relevante ved en kompliceret sorgproces.

Det kan være lige fra det at sørge og at give slip. Til at tage imod, skabe nye forbindelser og livsformer. Restrukturering, genskabelse, reaktivering og manifestation.

Andre Bars-punkter og temaer ved krise, død, tab og sorg kan være:

  • Kommunikation (indad og udad)
  • Venlighed (mod sig selv som andre)
  • Kontrol (og selvkontrol)
  • Penge (arv, indtægt og økonomistyring)
  • Form, struktur, tid, rum, håb (det der er tabt inkl. nyt håb)
  • Drømme (dem der er forlist og dem der nu er mulige)
  • Alder (ens forhold til egen alder og livscyklus)
  • Krop (tanker og muligheder omkring krop, førlighed og udseende)
  • Seksualitet (f.eks. at finde sig selv og at blive parat igen)
  • Ny bevidsthed, kraft, kreativitet og livsglæde.

Access Bars modtages fuldt påklædt og helt uanstrengt. Du kan starte din konsultation med alm. sorgterapi og kort afprøve Bars eller variere og kombinere efter behov.

Sådan foregår sorgterapien

Når du og evt. din partner kommer til første konsultation, får du mulighed for at sætte ord på:

Dig selv og dine umiddelbare følelser og reaktioner

Hvornår, hvordan, hvem og hvad du har mistet

Din tilknytning til den eller det, du har mistet

Dine erfaringer omkring tab, sorg og sorgarbejde

Hvor langt du er i din proces omkring dit sorgarbejde

Din nuværende situation, udfordringer, netværk og ressourcer

Dine ønsker og behov for processtøtte og sorgterapi

Efter første konsultation tilbydes du et kort afklarende og behandlende forløb i sorgterapi på fem konsultationer med fokus på sorgens fire hovedopgaver.

Efter de første seks konsultationer i sorgterapi, er de fleste kommet langt. Nogle har fået et bedre overblik og stabiliserer sin sorgkrise. Andre har brug for fortsat støtte til sorgprocessen eller konkrete udfordringer, der er ved sorgen.

Sorgarbejdets fire opgaver

De forskellige tab rammer det enkelte individ meget forskelligt. For en udenforstående, der ikke har professionel indsigt som psykoterapeut, parterapeut eller familieterapeut, kan det være vanskeligt at sætte sig ind i situationen og konsekvenserne.

Sorg er, jfr. Marianne Davidsen-Nielsen, en aktiv proces, der kræver personlige kompetencer og indsats. Modsat kriser, der oftest forløber af sig selv, består sorgprocesser af fire konkrete opgaver der skal løses bevidst og aktivt.

Sorgarbejde og sorgterapi er dog sjældent en lineær proces. De fire sorgopgaver kan blande sig, og der kan opstå tilbageløb. Sorgprocessen er nærmere beskrevet i bogen ‘Den nødvendige smerte’.

Den første opgave består af en umiddelbar og dybere erkendelse af tabet, og at det er uigenkaldeligt.

Anden opgave består i at tillade, anerkende, bearbejde og forløse sorgens følelser og reaktioner.

Tredje opgave består i at overvinde angsten, bruge netværket på nye måder og tilegne sig nye færdigheder inkl. læring og personlig vækst.

Fjerde opgave består i endeligt at tage afsked og at give slip inklusive at forsone sig og at tage livet på sig.

To vigtige årsager til at søge sorgterapi

Sorg er i mange tilfælde et tabu. Det er ikke noget, der tales åbent om i alle familier, parforhold og relationer.

Det er også de færreste, der egentlig ser og deltager i sygdoms- og dødsprocesser, da meget af det i dag er institutionaliseret hos professionelle på klinikker og sygehuse.

Det betyder, at mange ikke har lært aktivt og hensigtsmæssigt at sørge og forholde sig til sygdom, død, tab og sorg. De har kort sagt ikke lært at sørge fra barns ben.

Det kan føre til kompliceret sorg, forsinket/udskudt sorg, undgået sorg, kronisk sorg eller en form for traume. Mange mennesker har ligeledes flere ubehandlede eller ikke færdigbehandlede tab og traumer bag sig. Når de så en dag står med et stort og kritisk tab, kan denne sorg pludselig åbne op for en proces omkring alle de tidligere og underliggende tab. Det kan virke voldsomt.

For det andet, er det meget svært for andre mennesker, som ikke er professionelt klædt på til at håndtere andres sorg.

Sorg er en naturlig følelse og reaktion

Sorg er i sig selv ikke en sygdom, men en naturlig følelse og en proces. Alt har en begyndelse, midte og ende.

Sorgen opstår ved, at noget ender – så man kan give slip og tage imod. Sorgterapi er dermed støtte til en transformationsproces og en omstilling til at noget nyt skal begynde.

Sorg, sorgarbejde og sorgterapi handler derfor om at sige farvel og goddag. Ligesom at sorgterapi handler om støtte til en rejse fra fra sorg til selvomsorg.

Sorgfølelsen og sorgprocessen igangsættes af noget udefrakommende. Typisk en oplevelse af noget ugengældt, uopnåeligt eller mistet inkl. trusler, fortrædeligheder, onder, ulykker og kriser.

Sorg er en grundfølelse, der kendetegnes ved nedtrykthed. Sorg er en naturlig, menneskelig og sund reaktion, der skal understøttes med sorgarbejde og sorgterapi, hvis sorgprocessen ikke forløber naturligt og uanstrengt.

I daglig tale benævnes sorg også som kedafdethed, tristhed, kvide og kummer. Sorg kan derfor også forveksles med tungsind og depression. Man taler også om kærestesorg, pengesorg, hofsorg, landesorg og sympatisorg.

Relationel sorg er kompleks & smertefuld

Den smerte vi oplever ved sorg er neurologisk set den samme, som den fysiske smerte vi kunne opleve ved at få stukket en kniv i hjertet, da det er i samme center i hjernen, den opstår.

Ens nære er ikke blot betydningsfulde for os, de er en del af vores liv. Ens nære er med til at give livet mening og forme vores identitet. Derfor er relationel sorg næsten altid kompleks, dyb og smertefuld. Og på den måde er sorgterapi en vigtigt disciplin i psykoterapien, parterapien og familieterapien.

Graden af hvor kraftig sorgfølelsen opleves, afhænger af ens situation, sårbarhed og tilknytning til tabet og tabets betydning. Sorg kan opleves fysisk i kroppen som tunghed/byrde (at man bærer på en sorg) eller som trykken/knugen/smerte.

Den psykologiske smerte ved sorgen behandles ved sorgterapi i form af psykoterapi, parterapi og familieterapi. De fysiske smerter skal du altid konsultere en læge med.

Har du oplevet stor, personlig sorg kan det udløse ‘Broken Heart Syndrome’ (knust hjerte syndrom). Det er en fysisk målbar tilstand, hvor hjertet bliver lammet. Det kræver akut indlæggelse og behandling.

Det sker dog heldigvis sjældent og i Danmark konstateres der årligt kun ca. 30 tilfælde.

Sorg skal tages alvorligt

Sorg går typisk både udover vores søvn, immunforsvar, hukommelse, koncentrationsevne og arbejdseffektivitet samt kan resulterer i sygemelding. Sorg kan også føre til adfærdsændringer inkl. promiskuitet, gambling og anden skadelig adfærd som øget forbrug eller misbrug af tobak, medicin og alkohol.

Det er heller ikke ualmindeligt at man mister livslysten, livsmodet og livskraften, når en forældre, partner eller anden nær pårørende dør. Så bliver det svært at holde sammen på sig selv samt det indre og ydre kaos. Nogle får direkte dødsønsker eller selvmordstanker. Hos ældre ses det, at den efterladtes levealder på uforklarlig vis afkortes.

Ofte, når partneren eller en forældre dør, overtager mange på mystisk vis også nogle af de samme vaner eller symptomer. Søg altid læge ved fysiske symptomer og i livskritiske situationer.

Sorg handler om tilknytning, relationer, kærlighed og forventninger samt det at miste og angsten for at miste. Alt der fødes dør og alt sammensat forgår – hårdt men sandt. Alt det vi relaterer og knytter os til, kan vi miste. Uanset om det er noget, der vedrører os selv, et andet menneske, et dyr, et objekt eller noget immaterielt som fx idéer, drømme, muligheder, håb og helbred.

Parforholdet og familien er således en evig kilde til og scene for adskillesangst, afvisning, tab og sorg. Alligevel er sorg et overset emne i parforholdet og familien såvel som i psyko-, par- og familieterapien.

Men sorg, sorgarbejde og sorgterapi er et emne som Parterapi-parterapeut.dk i København tager dybt alvorligt og har stor erfaring i. Parterapi-parterapeut.dk’s spidskompetence er således at understøtte den relationelle sorg.

Ring til mig på 61661900
Sorgarbejde og sorgterapi skal ikke gå hurtigt. Det kan være svært at komme videre samt at finde, mening, formål og glæde i livet igen.

Det er vigtigt at tage ordentligt afsked og ikke blot haste videre. Afhængig af dit behov, kan du supplere med sorgterapi omkring krisen, sorgens fire opgaver eller dit udviklingsbehov for at komme videre i livet.

Det kan være svært at se andre muligheder end at holde fast i sorgen for at ære den og alt det, man har mistet.

Sorgbehandling og sorgterapi handler heller ikke om at glemme, men at give tabet en passende plads i ens liv. Således at man kan forsone, sætte sig selv fri, tilegne sig nye færdigheder og fortsætte med at leve livet. Det indebærer at opdage det som tabet betyder i ens liv inkl. de mange spor, tabet efterlader.

Sorgprocessens afvikling og udvikling
Sorg en hvileløs kærlighed i en forandringsproces, hvor vi går fra en tilstand og situation til en anden. Samtidig med, at vi siger farvel, re-orienterer os og vores kærlige energi, tilegner os nye kompetencer og fortsætter vores rejse.

En forandring der kan føre til udvikling eller afvikling af os selv.

Når vi mister noget, bliver vi kede af det. Vi får sorgreaktioner og gennemgår en sorgproces.

Nogle gange er det enkelt og ligetil, men når man står midt i krisen og sorgen er tabet, følelserne og opgaven ofte vanskelig og uoverskuelig. En sorgkrise kendetegnes ved en situation, hvor vores selvstøtte og kompetencer ikke rækker til hele eller dele af udfordringen.

Jeg tager derfor udgangspunkt i din unikke situation og kompetencer. Jeg støtter med sorgterapi gennem et samarbejde, lige der og med det, der er brug for.

Sorg handler altså om tab og det at miste – både det der er reelt og det der er potentielt.

Vores sorgreaktioner og sorgprocess er den psykologiske, emotionelle og relationelle forandrings- og udviklingsproces vi gennemlever, når vi mister nogen eller noget og efterfølgende skal finde fodfæste i livet.

Sorgarbejde og sorgterapi er dermed en rejse fra krise, tab og sorg. Til læring, mestring og nyorientering.

Parterapi-parterapeut.dk er specialist i relationelle psykologiske problemer i parforholdet og familien inkl. krise, tab, sorg og udvikling. Parterapi-parterapeut.dk er bl.a. trænet hos Marianne Davidsen-Nielsen i sorgterapi – tab, sorg, traume, separationsangst (adskillelsesangst) og tilknytning.

Derudover følger Parterapi-parterapeut.dk de grundlæggende principper om sorgterapi og kriseintervention fra bogen Den nødvendige smerte. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder bl.a. sorgterapi ved diffus sorg, kompleks sorg, forsinket sorg, udskudt sorg, undertrygt sorg, undgået sorg og kronisk sorg. Sorgterapi tilbydes på dansk eller engelsk samt understøttet på tysk, fransk, svensk og norsk.

Start med en enkelt konsultation i sorgterapi og få rabat første gang indenfor alm. arbejdstid. Herefter er der mulighed for et klippekort på fem gange. Det rækker for mange, som enten bliver færdige eller fortsætter på egen hånd. Andre fortsætter med støtte til deres konkrete behov.

Parterapi-parterapeut.dk i København tilbyder sorgterapi til individuelle klienter, par og familier i form af procesorienteret og relationel sorgbehandling.