Skip to main content

Sorgterapi & sorgarbejde

Psykoterapi med speciale i krise, sorg & parterapi

Sorgterapi – sorg i parforholdet & familien


Tilknytning, tab og relationel sorg i parforholdet og familien

Den største sorg er at miste den, man har kær.

Få styrke til at komme over din sorg og få livsglæden tilbage.

Som relationel sorgterapeut kan jeg give dig styrke til at tage endeligt afsked og give slip på dit tab. Uden du behøver at svigte eller glemme den, du har mistet. Du får redskaber til at forsone dig med døden og livet. Du lærer samtidig at reinvestere din energi, kærlighed og livsglæde.

Du får støtte til at rumme og håndtere de vanskelige opgaver og følelser, som mange oplever ved sorg.

Sorgfølelsen er altid relationel. Men dybden og kompleksiteten er fuldstændig individuel. Derfor oplever mange, at de står alene med en sorg, som deres nære har svært ved at forstå og favne. Samtidig er sorgarbejde en proces, der aktivt og bevist skal gennemleves og bearbejdes.

Sorgprocessen og reaktionerne meget individuelle. Der kan være mange kraftige, modsatrettede og forbudte tanker og følelser. Der kan opstå mange forskellige fænomener, reaktioner og adfærdsændringer. Lige fra grin, gråd, vrede, søvnløshed og nedsat immunforsvar. Til alkohol, misbrug, promiskuitet og utroskab. Og det kan være stille, voldsomt eller skiftende.

Tid læger ikke alle sår. Sorgen rummer fire opgaver, der aktivt skal løses. Sorgprocessen er en transformationsrejse, der ikke forløber af sig selv. Da sorg er et tabu, er det få, der har lært at sørge og mange har brug for en guide. Men du er ikke alene.

Som psykoterapeut med speciale i relationel psykologisk krise, tab, sorg og transformation, har jeg selv været der. Opslugt, lammet, uarbejdsdygtig og smertefuld af sorg. Jeg er ikke bange for at tale med dig om din sorg.

Sorg skal tages alvorligt, hvad enten den er direkte eller indirekte. Den må ikke ignoreres eller undertrykkes.

Den direkte sorg & sorgterapi


Sorg opstår ved krise og tab i forhold til dem, du elsker og knytter dig til.

Du kan mærke sorg ved direkte tab som f.eks. abort, dødsfald, ulykke, sygdom og skilsmisse. Eller ved svigt, afvisning, ulykkelig forelskelse, krænkelse, utroskab og alkoholproblemer.

Direkte sorg kan også opstå i forhold til dig selv, hvis du f.eks. oplever arbejdsløshed, økonomisk ruin, kritisk eller kronisk sygdom, invaliditet, tab af lemmer, kompetencer og førlighed.

Når der er en der lider, så lider alle. Det er svært at være vidne til og sorgen påvirker både din familie, børnene, partneren, parforholdet og sexlivet.

De nære vil gerne hjælpe, men ved sjældent hvordan og de er ikke uddannet i at håndtere din sorg. Det kan være ødelæggende for relationerne og uhensigtsmæssigt for din sorgproces. Sorg kan føles meget ensomt og fremmedgørende.

I starten kan det være nemt at finde nogle at tale med, men sorg tager tid og skal aktivt igennem en proces med fire faser. Hvis du ikke bevidst kommer igennem hele processen, kan det få konsekvenser.

Jeg møder dig, der hvor du, din partner og familie er og tilbyder det bedste fra mine værktøjskasser. Om det så er kriseterapi, sorgterapi, parterapi eller familieterapi. Vi tager den tid du har brug for.

Der er altid sorg i en krise, men ikke altid krise i en sorg. Går du igennem sorgen, vil du kunne skabe et nyt liv på den anden side. The best is yet to come!

Den indirekte sorg & sorgterapi


Indirekte sorg relaterer sig til et potentielt truende tab, og kan derfor også ses i forbindelse med frygt og angst.

Indirekte kan sorg opstå ved potentielle tab i forbindelse med separationsangst og angsten for at miste den man holder af.

Det kan eksempelvis opstå ved problemer med reproduktion, risiko for abort, sygdom, utroskab, trusler og separation (skilsmisse). Det kan også være ved forskellige former for fravær, manglende prioritet, usikkert commitment, arbejdsnarkomani, ekstremsport, usund livsstil og alkoholproblemer.

Sorg og ensomhed opstår ved længerevarende mangel på kontakt, dialog, nærhed og intimitet i ægteskabet, parforholdet og familien. Det kan være som følge af eksempelvis skænderier, krise og afstand. Sorg kan også være en følgekonsekvens af det man på engelsk kalder ‘miserable married’ eller ‘separate living’.

Familie- og parforholdsproblemer kan være smertelige og sorgfulde samt medføre vrede, angst, depression, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, vægtproblemer, utroskab og alkoholproblemer.

Indirekte sorg kan også opstå som følge af svigt, overgreb, traumer eller tab af det, man aldrig fik som barn. Denne indirekte sorg er ofte undertrygt, ubehandlet, kompleks og diffus. Ofte med fysiske symptomer og reaktioner. Derfor søg altid læge, hvis du er i tvivl.

Det at være bortadopteret, have haft en ulykkelig barndom, være voksen-barn af alkoholikere eller at være vokset op i en dysfunktionel familie og med forældre med en reduceret forældreevne, kan involvere en stor sorg. Denne sorg er sjældent blevet set, anerkendt, accepteret og behandlet. Det kan være som at miste sig selv. Det er måske den største sorg. Aldrig at have været sig selv.

Ubehandlet sorg inkl. mange af ovenstående forhold kan give sig udslag i f.eks.:

 • Benægtelse – undertrykkelse – flugt
 • Selvmedicinering – misbrug – afhængig
 • Perfektionisme – stress – belastningsreaktioner
 • Koncentrationsbesvær – hukommelsesproblemer
 • Tankemylder – mange og forvirrende følelser
 • Søvnproblemer – ondt i maven – tomhed – overspisning
 • C-ptsd – angst – depression
 • Forladthed – ensomhed – isolation
 • Manglende egenomsorg – selvkærlighed – selvværd – selvtillid
 • Fremmedgjorthed – forkerthed – fejldiagnostisering

Ensomheden kan i sig selv være skam- og sorgfuldt, ligesom at sorgen kan føles ensom. Men der ingen skam i at bryde ensomheden og søge sorgterapi. Det er aldrig for sent at få det bedre.

Når en skjult sorg dukker frem i parforholdet & familien


Der er mange par, der under parterapien pludselig erkender en sorg. Den kan være kompleks, ubehandlet, undgået, forsinket, udskudt eller kronisk i forbindelse med f.eks. et utroskab, brud eller et dødsfald, der ofte ligger flere år tilbage. Eller som stammer fra barndommen.

Nogle par er soul mates og har bevidst eller ubevidst fundet sammen i eller på grund af en sorg. Før eller siden opdager de aspekter af sorgen, de har tilfælles som et arbejdstema.

Det kan være sorg, der har udviklet sig til koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression og sygemelding.

Andre gange kommer der par til parterapi med søvnproblemer, selvværdsproblemer, alkoholproblemer, problemer med sexlivet eller utroskab. Ting der måske i virkeligheden bunder i ubehandlet og forklædt sorg.

Sorgarbejde og sorgterapi skal derfor ofte kombineres med familie- og parterapi eller psykoterapi. Sammen kan I lære at gøre, det I ikke kunne gøre alene.

Parterapi-parterapeut.dk i København har god erfaring med dette, og rummer alle de emner du og din partner ønsker at bringe op. I behøver derfor ikke at gå fra behandler til behandler. I kan finde hele løsningen hos Parterapi-parterapeut.dk.

Sorgen påvirker parforholdet & familien


Parforholdet og familien er et system.

Dine nærmeste bliver utilsigtet påvirket af din sorg og din sorgreaktioner. Det kan være svært at håndtere. Tab og sorg kan derfor påvirke familien negativt og trigge en parforholdskrise. Det kan også give bagslag for den sørgende, som måske trækker sig.

Ikke at det er din eller nogens skyld.

Sorg kræver blot særlige kompetencer og støtte fra en kombination af sorgterapi og parterapi.

Når du deler sorgen med en sorgterapeut, minimeres sorgen. Sorgen er desuden en transformationsrejse. For når det lykkes at tage afsked og at få repareret på relationerne, begynder der et nyt liv.

Der er ikke to kriser eller sorgprocesser, der er ens.

Mange har derfor i en svær stund brug for støtte i form af sorgterapi, kriseterapi og udviklingsterapi. Ofte i kombination med alm. psykoterapi, parterapi og familieterapi. Tingene hænger sammen.

Det skal du vide om sorgterapi & sorgarbejde


Du skal ikke sidde alene med din sorg.

Sorg kræver støtte for at komme fra omsorg til egen-omsorg og selvkærlighed til selvstøtte. De fleste kommer en gang om ugen eller efter behov.

De første 24-72 timer efter et større tab er de fleste i chok. Her er der behov for plads til at reagere samt lokal støtte til at varetagelse af de fysiologiske behov og sikkerheden. Helst indenfor hjemmets fire vægge og gerne med støtte fra en pårørende. Hvis der opstår selvmordstanker/ risiko for selvmord, skal læge, skadestue eller politi straks kontaktes.

Det er de færreste, der er i stand til at drage nytte af sorgbehandling, så længe de er i den akutte krise. Det kan således være en fordel at vente 48 timer med at ringe og booke tid til den første konsultation i sorgterapi. Har du ingen at tale med i den fase e.l., kan du selvfølgelig altid kontakte Parterapi-parterapeut.dk for en akuttid.

Nogle har mange ord og et stort behov for samtaleterapi. Andre har få ord og har vanskeligt ved at komme ned i kroppen og at få bearbejdet den kropslige og energetisk sorgproces.

En del har desuden glæde og gavn af en afveksling mellem samtaleterapi og kropsterapi for at håndtere deres forskellige sorgprocesser.

Hos Parterapi-parterapeut.dk i København er sorgterapeuten både eksamineret krops- og gestaltterapeut samt certificeret Access Consciousness Bars Facilitator og Body Process Facilitator. Du kan derfor både få alm. samtaleterapi og kropslig sorgterapi, støtte og omsorg. Vi benytter de metoder der virker bedst for dig.

Sådan foregår sorgterapien & sorgarbejdet


Når du og evt. din partner kommer til første konsultation, får du mulighed for at sætte ord på:

 • Dig selv og dine umiddelbare følelser og reaktioner
 • Hvornår, hvordan, hvem og hvad du har mistet
 • Din tilknytning til den eller det, du har mistet
 • Dine erfaringer omkring tab, sorg og sorgarbejde
 • Hvor langt du er i din proces omkring dit sorgarbejde
 • Hvad ud allerede har prøvet og selv mener du skal
 • Din nuværende situation, udfordringer, netværk og ressourcer
 • Dine ønsker og behov for processtøtte og sorgterapi

Efter første konsultation tilbydes du et kort afklarende og behandlende forløb i sorgterapi på yderligere fem konsultationer med fokus på sorgens fire hovedopgaver. Det er måske nok.

Efter de første seks konsultationer i sorgterapi, er de fleste kommet langt. Nogle har fået et bedre overblik, stabiliserer sin sorgkrise eller kommet igennem. Andre har brug for fortsat støtte til sorgprocessen eller konkrete udfordringer, der er ved sorgen.

Sorgarbejdets fire opgaver


De forskellige tab rammer den enkelte meget forskelligt. For en udenforstående, der ikke har professionel indsigt som sorgterapeut, psykoterapeut, parterapeut eller familieterapeut, kan det være vanskeligt at sætte sig ind i situation, forløb og konsekvenser.

Sorg er, jfr. Marianne Davidsen-Nielsen, en aktiv proces, der kræver personlige kompetencer og indsats. Modsat kriser, der oftest forløber af sig selv, består sorgprocesser af fire konkrete opgaver der skal løses bevidst og aktivt.

Sorgarbejde og sorgterapi er dog sjældent en lineær proces. De fire sorgopgaver kan blande sig, og der kan opstå tilbageløb. Sorgprocessen er nærmere beskrevet af Marianne Davidsen-Nielsen i bogen ‘Den nødvendige smerte’:

 1. Den første opgave består af en umiddelbar og dybere erkendelse af tabet, og at det er uigenkaldeligt.
 2. Anden opgave består i at tillade, anerkende, bearbejde og forløse sorgens følelser og reaktioner.
 3. Tredje opgave består i at overvinde angsten, bruge netværket på nye måder og tilegne sig nye færdigheder inkl. læring og personlig vækst.
 4. Fjerde opgave består i endeligt at tage afsked og at give slip inklusive at forsone sig og at tage livet på sig.

To vigtige årsager til at søge sorgterapi


Sorg er i mange tilfælde et tabu. Det er ikke noget, der tales åbent om i alle familier, parforhold og relationer.

Det er også de færreste, der egentlig ser og deltager i selve sygdoms- og dødsprocesser, da meget af det i dag er institutionaliseret på professionelle på klinikker og sygehuse.

Det betyder, at mange ikke har lært aktivt og hensigtsmæssigt at forholde sig til sygdom, død, tab og sorg. De har kort sagt ikke lært det og at sørge fra barns ben.

Det kan føre til kompliceret sorg, forsinket/ udskudt sorg, undgået sorg, kronisk sorg eller en form for traume.

Mange mennesker har således flere ubehandlede eller ikke færdigbehandlede tab og traumer bag sig. Når de så en dag står med eksempelvis et stort og kritisk tab, kan denne sorg pludselig åbne op for en proces omkring alle de tidligere og underliggende tab. Det kan virke voldsomt og kalde på professionel hjælp.

Sorg der ikke bliver færdigbehandlet, kan være alt fra hæmmende, blokerende og invaliderende til symptom- og sygdomsfremkaldende eller sygdomsforhalende og -forværrende.

Det kan også lede til forskellige former for dysfunktion, selvafbrydelse, misbrug, nedsat arbejdsevne og sygemelding. Nogle oplever også selv at miste livslysten. I de tilfælde skal læge og/eller skadestue, politi e.l., selvfølgelig straks kontaktes.

Sorg er en naturlig følelse og reaktion


Sorg er i sig selv ikke en sygdom, men en naturlig følelse og proces. Alt har en begyndelse, midte og ende.

Sorgen opstår ved, at noget ender – så man kan give slip og tage imod det nye. Sorgterapi er dermed støtte til en transformationsproces og en omstilling til at noget nyt skal begynde.

Sorg, sorgarbejde og sorgterapi handler derfor om at sige farvel og goddag. Ligesom at sorgterapi handler om støtte til en rejse fra sorg til selv-omsorg.

Sorgfølelsen og sorgprocessen igangsættes af noget udefrakommende. Typisk en oplevelse af noget ugengældt, uopnåeligt eller mistet inkl. trusler, fortrædeligheder, onder, ulykker og kriser.

Sorg er en grundfølelse, der kendetegnes ved nedtrykthed. Sorg er en naturlig, menneskelig og sund reaktion, der skal understøttes med sorgarbejde og sorgterapi, hvis sorgprocessen ikke forløber naturligt og uanstrengt.

I daglig tale benævnes sorg også som kedafdethed, tristhed, kvide og kummer.

Sorg kan derfor også forveksles med tungsind og depression. Man taler også om kærestesorg, pengesorg, hofsorg, landesorg og sympatisorg. Nogle gange går sorgen over i angst.

Smerten i sorgen

Den smerte vi oplever ved sorg er neurologisk set den samme, som den fysiske smerte vi kunne opleve ved at få stukket en kniv i hjertet, da det er i samme center i hjernen, den opstår.

Ens nære er ikke blot betydningsfulde for os, de er en del af vores liv. Ens nære er med til at give livet mening og forme vores identitet.

Derfor er relationel sorg næsten altid kompleks, eksistentiel, dyb og smertefuld. På den måde er sorgterapi en vigtigt disciplin i psykoterapien, parterapien og familieterapien.

Graden af hvor kraftig sorgfølelsen opleves, afhænger af ens situation, sårbarhed og tilknytning til tabet og tabets betydning. Sorg kan opleves fysisk i kroppen som tunghed/ byrde (at man bærer på en sorg) eller som trykken/ knugen/ smerte.

Den psykologiske smerte ved sorgen behandles ved sorgterapi i form af psykoterapi, parterapi og familieterapi. Ved fysiske symptomer skal du altid konsultere en læge. De fleste forsvinder dog hurtigt i forbindelse med sorgterapien.

Har du oplevet stor, personlig sorg kan det udløse ‘Broken Heart Syndrome’ (knust hjerte syndrom). Det er en fysisk målbar tilstand, hvor hjertet bliver lammet. Det kræver akut indlæggelse og behandling. Det sker dog sjældent og i Danmark konstateres der årligt kun ca. 30 tilfælde.

Sorgterapi, sorgarbejde & sorg skal tages alvorligt

Sorg går typisk både udover søvn, immunforsvar, hukommelse, koncentrationsevne og arbejdseffektivitet samt kan resulterer i sygemelding.

Sorg kan også føre til adfærdsændringer inkl. promiskuitet, gambling og anden skadelig adfærd som øget forbrug eller misbrug af tobak, medicin og alkohol.

Ofte, når partneren eller en forældre dør, overtager mange på mystisk vis nogle af de samme vaner eller symptomer.

Det er ikke ualmindeligt at man mister livslysten, livsmodet og livskraften, når en forældre, partner eller anden nær pårørende dør. Så bliver det svært at finde mening og at holde sammen på sig selv samt det indre og ydre kaos.

Hos ældre ses det ofte, at den efterladtes levealder på uforklarlig vis afkortes. Nogle får direkte dødsønsker eller selvmordstanker. Søg altid læge ved fysiske symptomer og i livskritiske situationer.

Sorg handler om tilknytning, relationer, kærlighed og forventninger samt det at miste og angsten for at miste. Alt der fødes dør og alt sammensat forgår – hårdt men sandt. Alt det vi relaterer og knytter os til, kan vi miste. Uanset om det er noget, der vedrører os selv, et andet menneske, et dyr, et objekt eller noget immaterielt som f.eks. idéer, drømme, visioner, fremtid, muligheder, håb og helbred.

Parforholdet og familien er således en evig kilde til og scene for adskillesangst (separationsangst), afvisning, tab og sorg. Alligevel er sorg et overset emne i parforholdet og familien såvel som i psyko-, par- og familieterapien.

Men sorg, sorgarbejde og sorgterapi er et emne som Parterapi-parterapeut.dk i København tager dybt alvorligt og har stor erfaring i. Parterapi-parterapeut.dk’s spidskompetence er således at understøtte den relationelle sorg.

Krise, tab & sorgreaktioner

Tabet i sorgen

Når vi mister noget, bliver vi kede af det. Vi får sorgreaktioner og gennemgår en sorgproces.

Krisen i sorgen

Nogle gange er det enkelt og ligetil, men når man står midt i krisen og sorgen er tabet, følelserne og opgaven ofte vanskelig og uoverskuelig.

En sorgkrise kendetegnes ved en situation, hvor vores selvstøtte og kompetencer ikke rækker til hele eller dele af udfordringen.

Reaktionerne i sorgen

Vores sorgreaktioner og sorgproces er den psykologiske, emotionelle og relationelle forandrings- og udviklingsproces vi gennemlever, når vi mister nogen eller noget og efterfølgende skal finde fodfæste i livet.

Vi tager derfor udgangspunkt i din unikke situation og kompetencer. Du støttes med sorgterapi gennem et samarbejde, lige der og med det, der er brug for.

Rejsen gennem sorgen

Sorgarbejde og sorgterapi er dermed en rejse fra tab, krise og sorg til læring, mestring og nyorientering.

Fire forskellige typer og aspekter af sorg

Diffus sorg i parforholdet og familien

Sorg er kan være mere eller mindre diffus. Eksempelvis tab af drømme, håb, fremtid, nærhed, anseelse, ære, identitet, førlighed og erhvervsevne. Det kan være svært at overskue, hvad og hvor meget man har mistet på de forskellige niveauer og over tid. Samt hvad man egentligt er ked af og sørger over.

Man kan blot mærke en form for diffus kedafdethed eller sorgfuldhed samtidig med, at man føler et stærkt behov for at græde eller har let til tårer og er grådlabil.

Kærestesorger handler f.eks. ofte om tabet af diffuse forhold som kontakt, intimitet, samhørighed, fællesskab, støtte og spejling. Ligesom at det i et eksisterende parforhold både er smertefuldt og sorgfuldt ikke at blive mødt, set, hørt, taget alvorligt, anerkendt og elsket, som den man er.

Men sorgen kan også handle om andre forhold som tabet af drømmen om at få børn og at skabe en familie sammen. Eller fantasien om at blive gamle sammen.

Kærestesorg kan både opleves reelt som potentielt. F.eks. ved ulykkelig forelskelse, i et parforhold med separat livsførelse, ved utroskab, skilsmisse og dødsfald eller ved generelle tilknytningsproblemer og frygt for at miste partneren (separationsangst).

Sorg handler således også om afvisning, aftalebrud og om at blive nedprioriteret eller valgt fra i forhold til fritidsinteresser, børn, arbejde, alkohol, porno eller utroskab. Det understreger vigtigheden af sorgterapi som en del af parterapien og familieterapien.

Kompleks sorg i parforholdet og familien

Kompleks sorg handler om at der kun sjældent er tale om et enkelt tab samtidig med, at tabet over tid kan have mange konsekvenser. Ofte handler sorgen om flere tab i en kombination af både reelle og potentielle tab.

Ved utroskab kan man både blive bange for potentielt at miste partneren (separationsangst). Samtidig med at man aktuelt mister tilliden og selvtilliden.

Hvis du mister din partner eller ægtefælde ved skilsmisse eller dødsfald, er det ikke kun partneren du mister. Du mister typisk også en kæreste, elsker, ven, støtte og livsledsager.

Har du oplevet at miste et barn, så er det ikke alene barnet, du har mistet. Det opleves typisk også som et selvtab og tab af familiefølelsen og tabet af muligheden for at se barnet vokse op og føre slægten videre.

Har du mistet et husdyr, så har du også mistet selskab, nærhed og en god ven.

Er det jobbet, du har mistet, så er det også dine kollegaer, aktivitet, livsindhold, indtægt, anseelse og identitet, du har mistet.
Hvis du dumper din eksamen, så mister du måske både selvtillid, selvværd, uddannelse og karriere.

En flytning eller udstationering påvirker relationerne, parforholdet og familien med mange direkte som indirekte tab. Selv det at miste sin smartphone eller at få en ridse i bilen er et tab, der påvirker os på mange planer.

Udover at tabet over tid kan have forskellig konsekvenser, kan sorgen genaktiveres ved genstande, steder, situationer, aktiviteter og tider som f.eks. årsdagen, mærkedage og højtider.

Det kan være svært at forstå og håndtere. Både for een selv og de pårørende. Det er således svært at forudse reaktionerne hos individet samt i parforholdet og familien, da der ikke er er to mennesker eller sorgprocesser der er ens.

Vi har aldrig den samme sårbarhed overfor de samme ting og sorgprocesserne kan variere fra gang til gang.

Sorg i ophavet og barndomsfamilien

Sorgen kan desuden have grund i tab, svigt og krænkelser i vores ophav inkl. barndom og familiemønstre.

Det er mønstre vi f.eks. kender fra familier med opmærksomhedssvigt, omsorgssvigt, krænkelser og overgreb samt alkoholfamilier og voksne børn af alkoholikere.

På den måde kan vi, dengang som nu, både isolere, kompensere, komme på overarbejde og miste os selv. Det er måske i virkeligheden det største tab, at opdage at man ikke har været sig selv.

Sorg opstår således også i forbindelse ved at vi mister os selv eller mister vores muligheder og muligheden for at være os selv. Inklusive det vi gjorde eller ikke fik gjort – og det vi har fortrudt. Det vi sagde eller ikke fik sagt – og har fortrudt. Både i forhold til os selv og en nulevende partner eller familiemedlem samt i forhold til en afdød eller et parforhold, der er gået i opløsning på grund af f.eks. alkohol, utroskab eller skilsmisse.

Du kan blive påvirket af andres sorg

Derudover påvirkes vi typisk af vores nære relationers tab, sorg og sorgreaktioner. De nærmeste inkl. partnerens tab og sorgprocesser påvirker både een selv og parforholdet.

For nogle er det en belastning, og for nogle kan det trigge en parforholdskrise.

I andre familier og parforhold mister de pårørende tålmodigheden, hvorfor den sørgende måske lukker ned. Eller man trækker sig fra hinanden.

Jeg har derfor mange par, der under parterapien pludselig erkender diffus sorg, kompleks sorg, ubehandlet sorg, undgået sorg, kronisk sorg, forsinket eller udskudt sorg.

HAR JEG BRUG FOR FORTSAT SORGBEHANDLING MED SORGTERAPI?

Det skal tage den tid det tager

Sorgarbejde og sorgterapi skal ikke gå hurtigt. Det kan være svært at komme videre samt at finde, mening, formål og glæde i livet igen.

Det er vigtigt at tage ordentligt afsked og ikke blot haste videre. Afhængig af dit behov, kan du supplere med sorgterapi omkring krisen, sorgens fire opgaver eller dit udviklingsbehov for at komme videre i livet.

Det kan være svært at se andre muligheder end at holde fast i sorgen for at ære den og alt det, man har mistet.

Sorgbehandling og sorgterapi handler heller ikke om at glemme, men at give tabet en passende plads i ens liv. Således at man kan forsone, sætte sig selv fri, tilegne sig nye færdigheder og fortsætte med at leve livet. Det indebærer at opdage det som tabet betyder i ens liv inkl. de mange spor, tabet efterlader.

Sorgprocessens afvikling og udvikling

Sorg en hvileløs kærlighed i en forandringsproces, hvor vi går fra en tilstand og situation til en anden. Samtidig med, at vi siger farvel, re-orienterer os og vores kærlige energi, tilegner os nye kompetencer og fortsætter vores rejse. En forandring der kan føre til udvikling eller afvikling af os selv.

Efter selve sorgen, er der mange der spørger – hvad så? De har brug for at finde ny mening, muligheder, kompetencer og mestring i livet. Det er et godt tegn og et signal til forandring og udvikling samt den sidste af sorgprocessens fire opgaver.

Sorg, krop og kropsterapi

For nogle er sorgen ordløs, kropslig eller energetisk. For andre er det måske en kombination. For andre igen, er der måske bare noget eller en rest der sidder i kroppen.

Her kan det være en fordel med kropsterapi under sorgarbejdet.

Parterapi-parterapeut.dk tilbyder bl.a. krops- og gestaltterapi samt Access Bars og Access Body Processer.

Det skaber både heling og ro i tankerne, hoved og kroppen. Andre hjælper det også til at sove bedre. Det kan omfatte alt lige fra det at sørge og at give slip. Til at tage imod, skabe nye forbindelser og livsformer. Restrukturering, genskabelse, reaktivering og manifestation.

Eksempelvis Access Bars er en afstressende, beroligende og helende kropsterapi, hvor 32 punkter på hovedet berøres blidt. Udover de særlige Bars-punkter for sorg, healing, taknemmelighed, fred og ro, er der andre punkter, der kan være relevante ved en krise og sorgproces:

 • Kommunikation (indad og udad)
 • Venlighed (mod sig selv som andre)
 • Kontrol (og selvkontrol)
 • Penge (arv, indtægt og økonomistyring)
 • Form, struktur, tid, rum, håb (det der er tabt inkl. nyt håb)
 • Drømme (dem der er forlist og dem der nu er mulige)
 • Alder (ens forhold til egen alder og livscyklus)
 • Krop (tanker og muligheder omkring krop, førlighed og udseende)
 • Seksualitet (f.eks. at finde sig selv og at blive parat igen)
 • Ny bevidsthed, kraft, kreativitet og livsglæde.

Access Bars modtages fuldt påklædt og helt uanstrengt. Du kan starte din konsultation med alm. sorgterapi og kort prøve Bars eller variere og kombinere efter behov.

KOMPETENCE I SORGARBEJDE, SORGBEHANDLING & SORGTERAPI

Parterapi-parterapeut.dk er specialist i relationelle psykologiske problemer i parforholdet og familien inkl. krise, tab, sorg og udvikling.

Parterapi-parterapeut.dk er bl.a. uddannet og trænet hos Marianne Davidsen-Nielsen i sorgterapi – tab, sorg, traume, separationsangst (adskillelsesangst) og tilknytning.

Derudover følger Parterapi-parterapeut.dk de grundlæggende principper om sorgterapi og kriseintervention fra bogen Den nødvendige smerte.

Parterapi-parterapeut.dk tilbyder bl.a. sorgterapi ved diffus sorg, kompleks sorg, forsinket sorg, udskudt sorg, undertrygt sorg, undgået sorg og kronisk sorg. Sorgterapi tilbydes på dansk eller engelsk samt understøttet på tysk, fransk, svensk og norsk.

Start med en enkelt konsultation i sorgterapi. Herefter er der mulighed for et klippekort på fem gange. Det rækker for mange, som enten bliver færdige eller fortsætter med støtte til deres konkrete behov.

Parterapi-parterapeut.dk i København tilbyder sorgterapi til individuelle klienter, par og familier i form af procesorienteret og relationel sorgbehandling.