Sorg

Overskousvej 7 st.th. | 2500 København Valby | 61661900

 

RELATIONS- & PARTERAPI

 

PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST

 

TLF 6166 1900

 

MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT

 

The best is yet to come!

If you never try, you'll never know!

Life is just beginning!

 

 

 

Hvordan kommer man over utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | København

 

 

Sorgterapi

 

Sorgarbejde

Sorgterapi

Sorgbehandling

 

Sorg

 

Krise

Tab

Sorg

Traume

 

Kompliceret sorg

 

Diffus sorg

Kompleks sorg

Forsinket sorg

Udskudt sorg

Undgået sorg

Kronisk sorg

 

Relationel sorg

 

Sorg i parforholdet

Sorg i familien

Sorg og utroskab

Sorg og skilsmisse

Sorg og sygdom

Sorg, stress, angst og depression

Sorg og alkoholproblemer

Sorg og voksne børn

 

Sorg og angst

 

Adskillelsesangst

Separationsangst

Dødsangst

 

 

Relationel sorgterapi

 

Ring 61661900 for hjælp

 

Relationen heler©

Relationen er din læremester©

 

Forandring gennem relationer©

Change your behavior and

you will change your relations©

 

Du er ikke alene!

Ring hvis du har brug for

at tale med en professionel

 

 

 

Sorgterapi - København - Valby

• Tilbud om relationel sorgterapi

• Kompetencer i relationel sorgterapi

• Gratis artikel om sorgterapi

Relationel sorgterapi, sorgbehandling og sorgarbejde

 

Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.

Steen Steensen Blicher

 

Sorgen er relationel

 

Sorgen er altid relationel. Sorg opstår ved de tab vi oplever i forbindelse med dem vi elsker og knytter os til - partneren, familien og vennerne. Dels oplever vi sorg ved tab af de nære vi mister til død, ulykke og sygdom og dels oplever vi sorg ved permanente brud som skilsmisse. Men vi oplever også sorg ved dagligdags skader på relationerne - svigt, afvisning, krenkelser, utroskab og alkoholproblemer. Derudover kan vi opleve sorg, hvis vi forestiller os at vi har mistet en kær. Såvel som, at vi kan opleve angst, hvis vi bekymrer os om at miste en vi elsker. Derudover kan vi opleve opleve forvirring, kaos, vrede og sorg, ved tab og kriser som fx utroskab.

 

Relationel sorg er kompleks og smertefuld

 

Den smerte vi oplever ved sorg er neulogisk set den samme, som den fysiske smerte vi kunne opleve ved at få stukket en kniv i hjertet, da det er i samme center i hjernen at den opstår. De nære er heller ikke blot betydningsfulde for os, de er også en del af vores liv, med til at give livet mening samt at forme vores identitet. Derfor er relationel sorg altid kompleks, dyb og smertefuld. På den måde er sorgterapi en vigtigt disciplin i psykoterapien, parterapien og familieterapien.

 

Sorg handler om afsked og transformation

 

Kærligheden og venskabet er det som binder os. Ved separation er sorgen den følelse og proces, hvormed vi tager afsked. Sorgen er imidlertid ofte kompleks, har mange ansigter og er ofte uforståelig. Samtidig er sorg et tabu og dermed en kompetence vi ikke tilstrækkelig har lært at mestre. Derfor kan det også være svært at finde en at tale med omkring sorgen. Men når du taler om sorgen med en sorgterapeut, så er du med til at dele, halvere og minimere sorgen. Sorgen er desuden en rejse og en transformation - for når det er lykkedes at tage afsked eller at få repareret på relationen, begynder der et nyt liv. Der er dog ikke to kriser eller sorgprocesser der er ens. Mange har derfor i en svær stund brug for støtte i form af sorgterapi, kriseterapi og udviklingsterapi - ofte i kombination med alm. psykoterapi, parterapi og familieterapi. Parterapi-parterapeut.dk i København er specialiseret i relationel psykologisk behandling, hvor krise, tab, sorg og udvikling er gennemgående temaer. Nederst på siden kan du læse mere om relaterede emner som alkohol, utroskab, skilsmisse, angst og depression.

 

Utroskab, sygdom, død, ulykke, krise, tab og sorg

 

Parterapi-parterapeut.dk i København tilbyder sorgterapi til individuelle klienter, par og familier i form af relationel sorgbehandling. Læs mere nedenfor om sorg - tilknytning, angst, krise, tab, sorg, sorgarbejde, sorgbehandling og sorgterapi inkl. de fire opgaver der skal løses under sorgprocessen. I nedenstående artikel kan du også læse mere om, hvorfor sorgterapi er relevant samt hvorfor sorg, sorgbehandling og sorgterapi er relationel.

 

Erfaring i sorgarbejde, sorgbehandling og sorgterapi

 

Relationel sorg i familien og parforholdet

 

Parterapi-parterapeut.dk har siden 2002 haft selvstændig praksis i København med speciale i relationel psykoterapi, parterapi og familieterapi til individuelle klienter, par og familier - indenfor krise, tab og sorg samt udvikling, forandring og vækst. Parterapi-parterapeut.dk er bl.a. trænet hos Marianne Davidsen-Nielsen i sorgterapi inkl. tab, sorg, traume, separationsangst (adskillelsesangst) og tilknytning. Derudover følger Parterapi-parterapeut.dk de grundlæggende principper om sorgterapi og kriseintervention fra bogen Den nødvendige smerte. Parterapi-parterapeut.dk i København arbejder med alle former af tab og sorg. Om det er kærestesorger, livs- og udviklingskriser eller sorg ved traumatiske kriser som dødsfald, selvmord, abort, kritisk sygdom, psykisk sygdom, ulykker, svigt, bedrag, misbrug, krænkelser, utroskab, alkoholproblemer, skilsmisse, dysfunktionelle barndomsfamilier, voksne børn af alkoholikere og omsorgssvigt samt trusler om tab, imaginære tab og objekttab. Det omfatter diffus sorg, kompleks sorg, forsinket sorg, udskudt sorg, undertrygt sorg, undgået sorg og kronisk sorg.

 

Koncept© for sorgbehandling og sorgterapi

 

Første konsultation i sorgterapi

 

På første konsultation får du mulighed for at sætte ord på:

• Dig selv og dine umiddelbare følelser og reaktioner

• Hvornår, hvordan, hvem og hvad du har mistet

• Din tilknytning til den eller det du har mistet

• Dine erfaringer omkring tab, sorg og sorgarbejde

• Hvor langt du er i din proces omkring dit sorgarbejde

• Din nuværende situation og netværk

• Dine ønsker og behov for processtøtte og sorgterapi

 

Afklarende behandlingsforløb i sorgterapi

 

Efter første konsultation omkring dit sorgarbejde, kan du tilbydes et kort afklarende og behandlende forløb i sorgterapi på fem konsultationer med fokus på sorgens fire hovopgaver - se artiklen nedenfor. Efter de første seks konsultationer i sorgterapi, er de fleste kommet langt. De skaber typisk overblik, får luft og stabiliserer deres sorgkrise. Ved afgrænsede sorgproblematikker rækker det måske med de seks konsultationer i sorgterapi.

 

Fortsat sorgbehandling med sorgterapi

 

Sorgarbejde og sorgterapi skal dog ikke gå hurtigt. Det kan være svært at komme videre samt at finde, mening, formål og glæde i livet igen. Det er vigtigt at tage ordentligt afsked og ikke blot haste videre i livet. Alt afhængig af dit behov og sorgarbejde, er der mulighed for supplerende sorgterapi med fokus på krisen og sorgens fire opgaver og/eller i forhold til dit udviklingsbehov og det at komme videre i livet. Det kan være svært at give slip og at komme videre eller at se andre muligheder end at holde fast i sorgen for at ære den og alt det man har mistet. Sorgbehandling og sorgterapi handler heller ikke om at glemme, men at give tabet en passende plads i ens liv - så man kan forsone, sætte sig selv fri, tilegne sig nye færdigheder og fortsætte med at leve livet. Det indebærer at opdage det som tabet betyder i ens liv inkl. de mange spor tabet har efterladt og som stadig lever i een samt at vokse med indsigterne og at genere ny livskraft.

 

Praktisk om sorgarbejde og sorgterapi

 

Du skal ikke sidde alene med din sorg - sorg kræver støtte til omsorg og egenomsorg. De fleste kommer en gang om ugen eller efter behov. Efter første konsultation er der mulighed for at indgå aftale om klippekort med rabat. De første par døgn efter et større tab er de fleste i chok. Her er det største behov plads til at reagere, selvbeskyttelse og varetagelse af de fysiologiske behov - indenfor hjemmets fire vægge og gerne med støtte fra en pårørende. Det er egentlig de færreste der er i stand til at drage nytte af sorgbehandling, så længe de er i den akutte krise. Det kan således være en fordel at vente 48 timer med at ringe og booke tid til den første konsultation i sorgterapi.

 

Sorg, krop og Access Bars®

 

Nogle har mange ord og et stort behov for samtaleterapi. Andre har få ord, vanskeligt ved at komme ned i kroppen og at få bearbejdet den kropslige sorgproces. En del har desuden glæde og gavn af en afveksling mellem samtaleterapi og kropsterapi for at håndtere deres forskellige sorgprocesser. Hos Parterapi-parterapeut.dk i København er sorgterapeuten både exam. Psykoterapeut samt cert. Access Consciousness™ Bars Practitioner. Du kan derfor vælge både at få alm. samtaleterapi og kropslig sorgterapi i form af Access Bars®. Altså en ekstra mulighed.

 

Access Bars® skaber både heling og ro i tankerne, hoved og kroppen. Access Bars er en afslappende, afstressende, beroligende og helende kropsterapi, hvor 32 punkter på hovedet berøres blidt. Udover de særlige Bars-punkter for sorg, healing, taknemmelighed, fred og ro, er der andre punkter der kan være relevante ved en kompliceret sorgproces. Lige fra det at sørge og at give slip. Til at tage imod, skabe nye forbindelser og livsformer. Restrukturering, genskabelse, reaktivering og manifestation. Andre Bars-punkter og temaer ved krise, død, tab og sorg kan være kommunikation (indad og udad), venlighed (mod selv som andre), kontrol (og selvkontrol), penge (arv, indtægt og økonomistyring), form, struktur, tid, rum, håb (det der er tabt inkl. nyt håb), drømme (dem der er forlist og det der nu er muligt), alder (ens forhold til egen alder og livscyklus), krop (tanker og muligheder omkring krop, førlighed og udseende) og seksualitet (fx at finde sig selv og at blive parat igen) samt ny bevidsthed, kraft, kreativitet og livsglæde. Access Bars modtages fuldt påklædt og helt uanstrengt. Du kan starte din konsultation med alm. sorgterapi og (efter ønske) kort at prøve Access Bars eller at variere og kombinere efter behov.

 

Kontakt par- og psykoterapeuten i København for sorgterapi

 

Eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut i København med mange års erfaring og speciale i krise, tab, sorg og udvikling. Psykoterapi tilbydes på dansk eller engelsk samt understøttet på tysk, fransk, svensk og norsk.

 

Ring 61661900 for personlig betjening

 

Ring mig op omkring utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | København

 

 

Læser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.

 

Book / Print / Email

 

 

 

Kierkegaard om sorg og kærlighed

 

Om kærlighed, sorg og sorgarbejde, kan det nok ikke siges bedre og kortere, end det Søren Kierkegaard formulerede. Det afspejler også Parterapi-parterapeut.dk's indgangsvinkel til sorgterapi og sorgbehandling.

 

Jeg skal sørge, det er baade det Sande og det Skjønne.

Jeg skal ikke have Lov til at forhærde mig mod Livets Smerte, thi jeg skal sørge;

men jeg skal heller ikke have Lov til at fortvivle, thi jeg skal sørge;

og dog skal jeg heller ikke have Lov til at ophøre at sørge, thi jeg skal sørge.

 

Saaledes ogsaa med Kjerlighed.

Du skal ikke have Lov at forhærde Dig mod denne Følelse, thi Du skal elske;

men Du skal heller ikke have Lov at elske fortvivlet, thi Du skal elske;

og lige saa lidet skal Du have Lov at forqvakle denne Følelse i Dig, thi Du skal elske.

 

Du skal bevare Kjerligheden, og Du skal bevare Dig selv,

ved og i at bevare Dig selv bevare Kjerligheden.

 

Nedenfor finder du en gratis artikel med flere indgangsvinkler til sorg, sorgarbejde, sorgbehandling og sorgterapi.

Artikel© om sorg og den nødvendige smerte

 

Der er i livet kun to ting – kærligheden og døden.

Herman Bang

 

Det er en overvældende opgave, både at rumme når der er sker noget som man ikke ønsker og måske har kæmpet imod uden at lykkes, og samtidig at turde at påvirke livet der hvor man har mulighed for det. Det er en krævende opgave at acceptere det vi ikke kan ændre, finde livsmod til at ændre det vi kan og visdom til at kunne se forskellen. I starten er det svært ikke at fyldes med smerte og tårer, når man tænker på den og alt det man har mistet samt svært for andre at forstå hvor man er og hvordan man har det. Den sørgende har ofte brug for igen og igen at fortælle sin historie. Det er vanskeligt at rumme for de pårørende, som måske tænker eller siger at nu må det da snart være over. Tabet påvirker jo også ens selvopfattelse og identitet. Som resultat heraf kan man føle sig mere og mere fremmedgjort overfor omgivelserne og sig selv. Det er dog helt naturligt at sørge, når man mister en man har kær eller når en nær undergår dybe personlighedsforandringer som ved psykisk sygdom og andre alvorlige kroniske sygdomme. Det naturligt at søge støtte til denne proces i form af sorgbehandling og sorgterapi.

 

Sorg er en naturlig følelse og reaktion

 

Sorg er i sig selv ikke en sygdom, men en naturlig følelse og en proces. Alt har en begyndelse, midte og ende - beginnings, middles and ends. Sorgen opstår i denne proces ved at noget ender - så man kan give slip (letting go) og tage imod (letting come). Sorgterapi er dermed støtte til en transformationsproces og en omstilling til at noget nyt skal begynde. Sorg, sorgarbejde og sorgterapi handler derfor om at sige farvel og goddag. Ligesom at sorgterapi handler om støtte til en rejse fra fra sorg til selvomsorg. Sorgfølelsen og sorgprocessen igangsættes af noget udefrakommende. Typisk en oplevelse af noget ugengældt, uopnåeligt eller mistet inkl. trusler, fortrædeligheder, onder, ulykker og kriser. Sorg er en grundfølelse, der kendetegnes ved nedtrykthed - nedtrygt stemningsleje. Sorg er en naturlig, menneskelig og sund reaktion, der skal understøttes med sorgarbejde og sorgterapi, hvis sorgprocessen ikke forløber naturligt og uanstrengt. I daglig tale benævnes sorg også som kedafdethed, tristhed, kvide, kummer … og sorg kan forveksles med tungsind og depression. Man taler også om kærestesorg, pengesorg, hofsorg, landesorg og sympatisorg.

 

Sorg, sorgarbejde og sorgterapi skal tages alvorligt

 

Graden af hvor kraftig sorgfølelsen opleves, afhænger af ens situation, sårbarhed og tilknytning til tabet samt tabets betydning. Sorg kan også opleves fysisk i kroppen, som tunghed/byrde (at man bærer på en sorg) eller som trykken/knugen/smerte (i fx skuldrene/brystet/hjertet). Hvor den psykologiske smerte ved sorgen behandles ved sorgterapi i form af psykoterapi, parterapi og familieterapi, skal evt. fysiske symptomer altid konsulteres ved en læge. Stor personlig sorg kan fx udløse Broken Heart Syndrome (knust-hjerte-syndrom), som er en fysisk målbar tilstand, hvor hjertet bliver lammet. Det kræver akut indlæggelse og behandling på sygehus. Det sker dog heldigvis sjældent og i Danmark konstateres der årligt kun ca. 30 tilfælde af Broken Hart Syndrome. Sorg skal tages alvorlig. Men sorg er diagnostisk og behandlingsmæssigt et overset emne, der dog nu tages alvorligt af WHO. Sorg går typisk både udover vores søvn, immunforsvar, hukommelse, koncentrationsevne og arbejdseffektivitet samt kan resulterer i sygemelding. Sorg kan også føre til adfærdsændringer inkl. promiskuitet, gambling og anden skadelig adfærd som øget forbrug eller misbrug af tobak, medicin og alkohol. Når sorgarbejdet og sorgprocessen ikke forløber naturligt, kan det føre til forsinket/udskudt sorg, ignoreret/undgået sorg, diffus/kompliceret sorg, vedvarende/kronisk sorg. Ubehandlet sorg kan give udslag i form af stress, angst og depression eller andre fysiske som psykiske symptomer. Det er heller ikke ualmindeligt at man mister livslysten, livsmodet og livskraften, når en forældre, partner eller anden nær pårørende dør. Så bliver det svært at holde sammen på sig selv samt det indre og ydre kaos. Nogle får direkte dødsønsker eller selvmordstanker og hos ældre ses det at den efterladtes levealder på uforklarlig vis afkortes. Ofte, når partneren eller en forældre dør, overtager mange på mystisk vis også nogle af de samme vaner eller symptomer.

 

Sorg og sorgterapi er relationel

 

Sorg handler om tilknytning, relationer, kærlighed og forventninger samt det at miste og angsten for at miste. Alt der fødes dør og alt sammensat forgår - hårdt men sandt. Og alt det vi relaterer og knytter os til, kan vi miste. Uanset om det er noget der vedrører os selv, et andet menneske, et dyr, et objekt eller noget immaterielt som fx idéer, drømme, muligheder, håb og helbred. Parforholdet og familien er således en evig kilde til og scene for adskillesangst, afvisning, tab og sorg. Sorg og sorgprocsser er dog et overset emne i parforholdet og familien såvel som i psykoterapien, parterapien og familieterapien. Men sorg, sorgarbejde og sorgterapi er et emne som Parterapi-parterapeut.dk i København tager dybt alvorligt og har stor erfaring i. Parterapi-parterapeut.dk's spidskompetence er således at understøtte den relationelle sorg.

 

Sorg er en proces og en del af udviklingsprocessen

 

Sorg og sorgarbejde er en proces, men den psykologiske forandringsproces under sorgarbejdet er i sig selv sorggenererende - et paradoks. Den psykologiske proces handler både om udvikling, forandring, tilpasning og transformation. En transformationsproces, hvor både vi og omverdenen forandrer sig samtidig med, at der sker en gensidig udvikling og tilpasning. I enhver forandring er der således tab og sorg. Vi kan ikke gennemleve forandringer i livet eller personlige transformationsprocesser, uden at skulle sige farvel til et og goddag til noget andet. Sorg er dermed et naturligt element i enhver psykologisk udviklings- og forandringsproces. Parterapi-parterapeut.dk har samlet over 25 års erfaring med faglig, personlig og psykologisk udvikling, forandring og vækst. Denne erfaring viser at vedvarende og succesfuld forandring, desuden kræver en forandring på identitetsniveau. Det er derfor at forandring er så svært og sorgfuldt. Vi er nemlig nød til at tage afsked med den eller noget af den vi var, førend vi kan blive den vi gerne vil være og derefter tage vores nye liv på os. Det betyder at forandringsprocessen i sig selv kan genere sorg. Men det er Parterapi-parterapeut.dk bevidst om og kompetent i at understøtte.

 

Krise, tab og sorgreaktioner

 

Når vi mister noget bliver vi kede af det - får sorgreaktioner og gennemgår en sorgproces. Nogle gange er det enkelt og ligetil, men når man står midt i krisen og sorgen er tabet, følelserne, den eksistentielle situation og opgaven ofte vanskelig, kompleks og uoverskuelig. Det kræve sorgterapi i form af relationel og procesorienteret psykoterapi, parterapi eller familieterapi. En sorgkrise kendetegnes netop ved en situation, hvor vores selvstøtte og kompetencer ikke rækker til hele eller dele af udfordringen. Parterapi-parterapeut.dk tager derfor udgangspunkt i din unikke situation og kompetencer samt støtter med sorgterapi gennem et samarbejde, lige der og med det der er brug for.

 

Sorg, mestring og reorientering

 

Sorg handler altså om tab og det at miste - både det der er reelt og det der er potentielt. Sorg, sorgreaktioner, sorgprocesser og sorgarbejde er den psykologiske, mentale, emotionelle, relationelle og kompetencemæssige forandrings- og udviklingsproces vi gennemlever, hver gang vi mister nogen eller noget og efterfølgende skal finde fodfæstet i livet. Sorgarbejde og sorgterapi er dermed en rejse fra krise, tab og sorg til læring, mestring og nyorientering. Selve det sorgfremkaldende tab kan være lille som stort. Om det er krise, abort, død, selvmord, sygdom, skilsmisse, utroskab, afvisning, aftalebrud, svigt eller krænkelser … kompetencer, uddannelse, job, kæledyr eller en genstand der mistes. Der er således altid sorg i en krise. Men selvom at sorg er kritisk, er sorg ikke altid en krise i sig selv - hvis den behandles og forløber hensigtsmæssigt med sorgterapi i form relationel og procesorienteret psykoterapi, parterapi eller familieterapi.

 

Sorg er en proces med mange følelser der kræver støtte

 

Sorg er dog sjældent kun een følelse - kedafdethed. Sorg involverer ofte mange andre og modsatrettede, forbudte eller skamfulde følelser. Fx forvirring, afsavn, forladthed, ensomhed, tristhed, tomhed, lettelse, glæde, frihed, angst, opfarenhed, vrede, bitterhed, nag, skadefrohed, skyld … Der er dog ingen grund til at skamme sig over sin sin sorg eller af anden grund at skjule og undertrykke sin sorg. Sorg, sorgreaktioner og sorgprocesser kræver tværtimod opmærksomhed, åbenhed, omsorg, støtte, behandling og handling. Sorg kræver først og fremmest almindelig støtte fra de pårørende og dernæst professionel støtte i form af sorgterapi baseret på relationel og procesorienteret psykoterapi, parterapi eller familieterapi.

 

Diffus sorg i parforholdet og familien

 

Sorg er ofte mere eller mindre diffus. Eksempelvis tab af anseelse, ære, identitet, førlighed og erhvervsevne. Det kan være svært at overskue hvad og hvor meget man har mistet på de forskellige niveauer og over tid samt hvad man egentligt er kede af og sørger over. Man kan blot mærke en form for diffus kedafdethed eller sorgfuldhed samtidig med at man føler et stærkt behov for at græde eller har let til tårer og er grådlabil. De fleste mærker også et skift i livet inkl. angsten og truslen ved det ukendte samt en mangel på selvkontrol. Men sorgterapi gør tabene og sorgprocessen mere konkret således, at sorgarbejdet kan konkretiseres og afsluttes, hvorefter livet kan genoptages med ny frisk energi. Fx handler kærestesorger ofte om tabet af diffuse forhold som kontakt, intimitet, samhørighed, støtte og spejling. Ligesom at det i et eksisterende parforhold både er smertefuldt og sorgfuldt ikke at blive mødt, set, hørt, taget alvorligt, anerkendt og elsket som den man er og som man ønsker det. Men sorgen kan også handle om andre diffuse forhold som tabet af drømmen om at få børn og at skabe en familie sammen eller fantasien om at blive gamle sammen. Kærestesorger kan både opleves reelt som potentielt - fx ved ulykkelig forelskelse, i et parforhold med separat livsførelse, ved utroskab, skilsmisse og dødsfald eller ved generelle tilknytningsproblemer og frygt for at miste partneren (separationsangst). Sorg handler således også om afvisning, aftalebrud og om at blive nedprioriteret eller valgt fra i forhold til fx fritidsinteresser, børn, arbejde, alkohol, porno eller utroskab. Det understreger vigtigheden af sorgterapi som en del af parterapien og familieterapien.

 

Kompleks sorg i parforholdet og familien

 

Sorgen er også kompleks, da der kun sjældent er tale om et enkelt tab samtidig med at tabet over tid kan have mange konsekvenser. Ofte handler sorgen om flere tab i en kombination af både reelle og potentielle tab. Ved utroskab kan man både blive bange for potentielt at miste partneren (separationsangst) samtidig med at man aktuelt mister fx tilliden og selvtilliden. Når man fx mister en partner eller ægtefælde ved skilsmisse eller dødsfald, er det ikke kun partneren man mister. Man mister typisk også en kæreste, elsker, ven, støtte og livsledsager. Når man mister et barn, er det ikke alene barnet man mister. Det opleves typisk også som et selvtab og tab af familiefølelsen inkl. tabet af muligheden for at se barnet vokse op og føre slægten videre. Når man mister et husdyr, mister man som regel også selvskab, nærhed og en god ven. Når man mister et job, mister man også kollegaer, aktivitet, livsindhold, indtægt, anseelse og identitet. Når man dumper til en eksamen, mister man måske både selvtillid, selvværd, uddannelse og karriere. En flytning eller udstationering påvirker også relationerne, parforholdet og familien med mange direkte som indirekte tab. Selv det at miste sin smartphone eller at få en ridse i bilen er et tab, der påvirker os på mange planer. Udover at tabet over tid kan have forskellig konsekvenser, kan sorgen genaktiveres ved genstande, steder, situationer, aktiviteter og tider som fx årsdagen, mærkedage og højtider. Det kan være svært at forstå samt at håndtere, både for én selv og de pårørende. Det er således svært at forudse reaktionerne hos individet samt i parforholdet og familien, da der ikke er er to mennesker eller sorgprocesser der er ens. Vi har aldrig den samme sårbarhed overfor de samme ting og sorgprocesserne kan variere fra gang til gang. Sorg, sorgarbejde og sorgterapi er derfor både relationelt og noget der påvirker relationerne. Den bedste sorgterapi er derfor relationel - i form af relationel psykoterapi, parterapi og familieterapi.

 

Sorg i ophavet og barndomsfamilien

 

Sorgen kan desuden have grund i tab, svigt og krænkelser i vores ophav inkl. barndom og familiemønstre - der bestå af dysfunktioner, som vi ubevidst finder eller genskaber i parforholdet og voksenfamilien. Det er mønstre vi fx kender fra familier med opmærksomhedssvigt, omsorgssvigt, krænkelser og overgreb samt alkoholfamilier og voksne børn af alkoholikere. På den måde kan vi, den gang som nu, både isolere, kompensere, komme på overarbejde og miste os selv. Sorg opstår således også i forbindelse ved at vi mister os selv eller mister vores muligheder og muligheden for at være os selv. Inklusive det vi gjorde eller ikke fik gjort - og har fortrudt. Det vi sagde eller ikke fik sagt - og har fortrudt. Både i forhold til os selv og en nulevende partner eller familiemedlem samt i forhold til en afdød eller et parforhold der er gået i opløsning ved fx alkohol, utroskab eller skilsmisse. Det forklarer vigtigheden af sorgterapi i form af relationel psykoterapi, parterapi og familieterapi.

 

Sorgen påvirker også parforholdet, partneren og familien

 

Derudover påvirkes vi typisk af vores nære relationers tab, sorg og sorgreaktioner. De nærmeste inkl. partnerens tab og sorgprocesser påvirker både een selv og parforholdet. For nogle er det en belastning og for nogle kan det trigge en parforholdskrise. Parterapi-parterapeut.dk i København har således mange par, der under parterapien pludselig erkender diffus sorg, kompleks sorg, ubehandlet sorg, undgået sorg, kronisk sorg, forsinket eller udskudt sorg i forbindelse med fx et nært forestående familiemedlems dødsfald, der ofte ligger flere år tilbage. Det kan ligeledes være sorg, der har udviklet sig til koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression og sygemelding. Andre gange kommer der par til parterapi, med søvnproblemer, selvværdsproblemer, alkoholproblemer og utroskab, der i virkeligheden bunder i ubehandlet og forklædt sorg. Sorgarbejde og sorgterapi går således hånd i hånd med parterapi og familieterapi.

 

Sorgprocessens afvikling og udvikling

 

I korthed er sorg en hvileløs kærlighed i en forandringsproces, hvor vi går fra en tilstand og situation til en anden samtidig med, at vi siger farvel, reorienterer os og vores kærlige energi, tilegner os nye kompetencer samt på ny at tager live på os og fortsætter vores rejse. En forandring der kan føre til udvikling eller afvikling af os selv - afhængig af hvordan sorgprocessen håndteres og om den understøttes med sorgterapi i form af psykoterapi, parterapi eller familieterapi. terapi proces sorg

 

Sorgarbejdet fire opgaver

 

De forskellige tab rammer det enkelte individ meget forskelligt og for en udenforstående, der ikke har professionel indsigt som psykoterapeut, parterapeut eller familieterapeut, kan det være vanskeligt at sætte sig ind i situationen og konsekvenserne. Der er heller ikke to sorgreaktioner eller sorgprocesser der forløber ens. Men sorg er jfr. Marianne Davidsen-Nielsen en aktiv proces, der kræver personlige kompetencer og indsats. Modsat kriser, der oftest forløber af sig selv, består sorgprocesser af fire konkrete opgaver der skal løses bevidst og aktivt. Den første opgave består af en umiddelbar og dybere erkendelse af tabet og at det er uigenkaldeligt. Anden opgave består i at tillade, anerkende, bearbejde og forløse sorgens følelser og reaktioner. Tredje opgave består i at overvinde angsten, bruge netværket på nye måder og tilegne sig nye færdigheder inkl. læring og personlig vækst. Fjerde opgave består i endeligt at tage afsked og at give slip inklusive at forsone sig og at tage livet på sig samtidig med at man reinvesterer sin følelsesmæssige energi (kærlighed) og håndterer den angst, skyld og skam der kan være derved. Sorgarbejde og sorgterapi er dog sjældent en lineær proces. De fire sorgopgaver kan blande sig og der kan opstå tilbageløb. Sorgprocessen er nærmere beskrevet i bogen Den nødvendige smerte. På følgende links kan du også læse mere om vigtigheden i at sørge og sorgterapi.

 

To vigtige årsager til at søge sorgterapi

 

Derudover er der to årsager til at søge sorgterapi hos en psykoterapeut med speciale relationel og procesorienteret sorg, parterapi og familieterapi.

 

For det første, er sorg tabuiseret. Død, tab, sorg og traume er sjælden noget man er bevidst og taler åbent om i alle familier, parforhold og relationer. Det er også de færreste der egentlig ser og deltager i sygdoms- og dødsprocesser, da meget af det i dag er institutionaliseret hos professionelle på fx klinikker og sygehuse. Det betyder at mange ikke har lært aktivt og hensigtsmæssigt at sørge inkl. at forholde sig til forgængelighed, sygdom, død, sorg og sorgprocesser. De har kort sagt ikke lært at sørge fra barns ben. De formår ikke at sørge hensigtsmæssigt, når de pludselig en dag som voksne står med et stort, kritisk og komplekst tab. Det kan føre til kompliceret sorg, forsinket/udskudt sorg, undgået sorg, kronisk sorg eller en form for traume. Mange mennesker har ligeledes flere ubehandlede eller ikke færdigbehandlede tab og traumer bag sig. De går ofte rund med diffuse følelser og reaktioner inkl. tristhed, kedafdethed, angst, stress, tomhed, håbløshed, depression, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og misbrug. Når de så en dag står med et stort og kritisk tab, kan denne sorg pludselig åbne op for en proces omkring alle de tidligere og underliggende tab - det kan virke voldsomt.

 

For det andet, er det meget svært for andre mennesker, som ikke har den professionel rolle og er professionelt klædt på til at håndtere andres sorg og sorgprocesser samt længerevarende at rumme og støtte den sørgende. At sørge er en tillært kompetence og en aktiv proces. Det er som ovenfor, langt fra alle der har lært dette inkl. at håndtere den naturlige bevægelse og angst mellem tilknytning og separation af deres forældre eller andre i den nære familie. Derfor er der ofte et naturligt behov for sorgterapi i kombination med relationel og procesorienteret psykoterapi, parterapi eller familieterapi, således at separationsangsten (adskillesangst) og tilknytningen kan håndteres hensigtsmæssigt. Sorgarbejde og sorgterapi handler på den måde også om at tage afsked, skabe ny tilknytning og at genfinde tilliden til livet.

 

Citater om sorg

 

Citater om sorg på dansk

 

Sorg lindres gennem tårer.

 

Efter tørke kommer væde,

efter sorg kommer glæde.

 

Når vi mister et menneske vi elsker,

forvandles kærligheden til sorg.

 

Den, som tager sorgerne på forskud,

lider under dem to gange.

 

Hvis du undertrykker sorg for meget,

kan det meget vel fordobles.

Moliere

 

Ensom glæde er kun halv glæde.

Ensom sorg er dobbelt sorg.

Grethe Heltberg

 

Citater om sorg på engelsk

 

Losing a relationship hurts.

But losing yourself in a relationship hurts longer.

Charles Orlando

 

If you’re brave enough to say goodbye,

life will reward you with a new hello.

Paulo Coelho

 

Protektorat

 

H. K. H Kronprinsesse Mary er protektor for Børn, Unge & Sorg

 

Læs mere om krise, tab og sorg

 

Om psykoterapi i forbindelse med sorg ved:

 

• Utroskab, krise og sorg

• Skilsmisse, krise og sorg

• Stress, angst, depression og sorg

• Alkoholproblemer, krise og sorg

• Voksne børn af alkoholikere og sorg

 

Utroskab, krise og sorg
Skilsmisse, krise og sorg
Stress, angst, depression og sorg
Alkoholproblemer, krise og sorg
Voksne børn af alkoholikere og sorg

 

Ring 61661900 for booking og yderligere spørgsmål om relationel sorg og sorgterapi.

 

Home | Parterapi-parterapeut.dk

 

 

 

Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

 

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #Parterapi #Parterapeut

 

 

Det er ligetil, enkelt og evident - der er alligevel gennem tiden stillet mange spørgsmål - så derfor: Alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under / fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l. Alle oplysninger og korrespondance behandles på samme sikkerhedsniveau som alm. email. Alle oplyste / udvekslede / benyttede emails tilmeldes nyhedsbrev o.l. Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er endelige køb - klippekort, kombinerede og forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip / en kombineret eller forudbetalt ydelse / materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip / materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives / overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Kvittering kan kun udskrives og udleveres ved betaling på mødet og efterudstedes/-sendes ikke. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget er altid dit. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. egne beslutninger, kommunikation, handlinger og reaktioner af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal egen læge kontaktes. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn og spædbørn kun efter særaftale. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse. Vi er GDPR compliant og denne tekst opdateres snarest.