Sorg

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?
Hvordan kommer man over utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | KøbenhavnSorgterapi


Sorgarbejde

Sorgterapi

Sorgbehandling


Sorg


Krise

Tab

Sorg

Traume


Kompliceret sorg


Diffus sorg

Kompleks sorg

Forsinket sorg

Udskudt sorg

Undgået sorg

Kronisk sorg


Relationel sorg


Sorg i parforholdet

Sorg i familien

Sorg og utroskab

Sorg og skilsmisse

Sorg og sygdom

Sorg, stress, angst og depression

Sorg og alkoholproblemer

Sorg og voksne børn


Sorg og angst


Adskillelsesangst

Separationsangst

DødsangstRelationel sorgterapi


Ring 61661900 for hjælp


Relationen heler©

Relationen er din læremester©


Forandring gennem relationer©

Change your behavior and

you will change your relations©


Du er ikke alene!

Ring hvis du har brug for

at tale med en professionel
Sorg - Parterapi - København - Valby

• Tilbud om relationel sorgterapi

• Kompetencer i relationel sorgterapi

• Gratis artikel om sorgterapi

Relationel sorgterapi, sorgbehandling og sorgarbejde


Få styrke til at komme videre efter en stor sorg og få din livsglæde tilbage


Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær.

Forfatter og præst Steen Steensen Blicher


Som sorgterapeut kan jeg give dig styrke til at tage endeligt afsked og give slip på dit tab - uden du behøver at svigte eller glemme den du har mistet. Du får redskaber til at forsone dig med døden og livet samt at reinvestere din energi, kærlighed og livsglæde. Du får støtte til at rumme og håndtere de vanskelige opgaver og følelser, som mange oplever ved sorg.


Sorgfølelsen er altid relationel, men dybden og kompleksiteten er fuldstændig individuel. Derfor oplever mange, at de står alene med en sorg, som deres nære har svært ved at forstå og favne. Samtidig er sorgarbejde en proces, der aktivt og bevist skal gennemleves og bearbejdes. Tid læger ikke alle sår. Sorgen rummer fire opgaver, der aktivt skal løses.


Sorgprocessen er en transformationsrejse, der ikke forløber af sig selv. Da sorg er et tabu, er det få der har lært at sørge og mange der har brug for en guide. Men du er ikke alene. Som psykoterapeut med speciale i psykologisk krise, tab, sorg og transformation, har jeg selv været der. Opslugt, lammet, uarbejdsdygtig og smertefuld af sorg. Jeg er ikke bange for at tale med dig om din sorg. Sorg skal tages alvorligt. Den må ikke ignoreres eller undertrykkes. Det kan give bagslag i form af fx kompliceret eller udskudt sorg, angst og depression.


Den direkte sorg og sorgterapi


Relationer, kærlighed, død og sorg


Der er i livet kun to ting – kærligheden og døden.

Herman Bang


Sorg opstår ved krise og tab i forhold til dem du elsker og knytter dig til. Først og fremmest ved direkte tab som fx abort, dødsfald, ulykke, sygdom og skilsmisse eller svigt, afvisning, ulykkelig forelskelse, krænkelse, utroskab og alkoholproblemer.


Sorg kan også opstå i forhold til een selv ved fx arbejdsløshed, økonomisk ruin, kronisk sygdom, invaliditet, tab af lemmer, kompetencer og førlighed. Når der er en der lider i systemet, så lider alle. Det er svært at være vidende til og sorgen påvirker både familien, partneren, parforholdet og sexlivet. Jeg møder dig der hvor du, din partner og familie er og tilbyder det bedste fra mine værktøjskasser - om det så er kriseterapi, sorgterapi, parterapi eller familieterapi - der er altid sorg i en krise, men ikke altid krise i en sorg.


Den indirekte sorg og sorgterapi


Relationer, forbundethed, tilblivelse og udvikling


Vi fødes i forbundethed, lider i adskilthed og udvikles i gensidighed.

Anne-Lise Løvlie Schibbye


Inddirekte kan sorg opstå ved potentielle tab i forbindelse med separationsangst og angsten for at miste den man holder af. Det kan fx være ved sygdom, alkoholproblemer, utroskab, trudsler og skilsmisse. Sorg opstår også ved længerevarende mangel på dialog, nærhed og intimitet i ægteskabet, parforholdet og familien, som følge af fx skænderier og afstand. Det man på engelsk også kalder 'separate living' eller 'miserable married'. Familie- og parforholdsproblemer kan være smerte- og sorgfulde samt medføre vrede, angst, depression, utroskab og alkoholproblemer.


Inddirekte sorg kan også opstå som følge af svigt, overgreb, traumer eller tab af det man aldrig fik, som barn eksempelvis. Denne sorg kan ofte være undertrygt, kompleks og diffus. Det at have haft en ulykkelig barndom eller som voksen-barn af alkoholikere, at være vokset op i en dysfunktionel familie, kan ligeledes give sig udslag i fx benægtelse, flugt, selvmedicinering, misbrug, stress, angst, c-ptsd, depression, forkerthed, forladthed, ensomhed og fejldiagnistisering. Ensomheden kan i sig selv være skam- og sorgfuldt, ligesom at sorgen kan føles ensom. Men der ingen skam i at bryde ensomheden og søge sorgterapi.


Sorgen påvirker parforholdet og familien


Dine nærmeste bliver utilsigtet påvirket af din sorg og din sorgreaktioner. Det kan være svært at håndtere. Tab og sorg kan derfor påvirke familien negativt og trigge en parforholdskrise. Ikke at det er din eller nogens skyld. Sorg kræver blot særlige kompetencer og støtte fra en kombination af sorgterapi og parterapi. Når du deler sorgen med en sorgterapeut, minimeres sorgen. Sorgen er desuden en transformationsrejse, for når det lykkes at tage afsked og at få repareret på relationerne, begynder der et nyt liv. Der er ikke to kriser eller sorgprocesser, der er ens. Mange har derfor i en svær stund brug for støtte i form af sorgterapi, kriseterapi og udviklingsterapi - ofte i kombination med alm. psykoterapi, parterapi og familieterapi - da tingene hænger sammen.


Når en skjult sorg dukker frem i parforholdet og familien


Jeg oplever mange par, der under parterapien pludselig erkender diffus sorg, kompleks sorg, ubehandlet sorg, undgået sorg, kronisk sorg, forsinket eller udskudt sorg i forbindelse med et dødsfald, der ofte ligger flere år tilbage eller som stammer fra barndommen.


Det kan ligeledes være sorg, der har udviklet sig til koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression og sygemelding. Andre gange kommer der par til parterapi med søvnproblemer, selvværdsproblemer, alkoholproblemer eller utroskab, der i virkeligheden bunder i ubehandlet og forklædt sorg.


Sorgarbejde og sorgterapi skal derfor ofte kombineres med familie- og parterapi eller psykoterapi med speciale i relaterede områder. Parterapi-parterapeut.dk i København har en stor og bred erfaring samt rummer alle de emner I bringer op. I behøver derfor ikke at gå fra behandler til behandler, men kan finde hele løsningen hos Parterapi-parterapeut.dk.


Kompetence i sorgarbejde, sorgbehandling og sorgterapi


Parterapi-parterapeut.dk er specialist i relationelle psykologiske problemer i parforholdet og familien inkl. krise, tab, sorg og udvikling. Parterapi-parterapeut.dk er bl.a. trænet hos Marianne Davidsen-Nielsen i sorgterapi - tab, sorg, traume, separationsangst (adskillelsesangst) og tilknytning. Derudover følger Parterapi-parterapeut.dk de grundlæggende principper om sorgterapi og kriseintervention fra bogen Den nødvendige smerte. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder bl.a. sorgterapi ved diffus sorg, kompleks sorg, forsinket sorg, udskudt sorg, undertrygt sorg, undgået sorg og kronisk sorg. Sorgterapi tilbydes på dansk eller engelsk samt understøttet på tysk, fransk, svensk og norsk.


Kontakt sorgterapeuten i København for sorgterapi


Start med en enkelt konsultation i sorgterapi og få rabat første gang indenfor alm. arbejdstid. Herefter er der mulighed for et klippekort på fem gange. Det rækker for mange, som enten bliver færdige eller fortsætter på egen hånd. Andre fortsætter med støtte til deres konkrete behov.


Klik eller ring 61661900.


Ring mig op omkring utroskab | Parterapi-parterapeut.dk | København
Klik på call-me funktionen udenfor kontortid og bliv kontaktet indenfor 24 timer.


• Nedenfor mere om sorgterapi


• Herefter en gratis artikel om sorgKoncept© for sorgbehandling og sorgterapi


Sorgterapi med respekt og forståelse for dit tab


Parterapi-parterapeut.dk i København tilbyder sorgterapi til individuelle klienter, par og familier i form af procesorienteret og relationel sorgbehandling.


Første konsultation i sorgterapi


På første konsultation, får du mulighed for at sætte ord på:

• Dig selv og dine umiddelbare følelser og reaktioner

• Hvornår, hvordan, hvem og hvad du har mistet

• Din tilknytning til den eller det du har mistet

• Dine erfaringer omkring tab, sorg og sorgarbejde

• Hvor langt du er i din proces omkring dit sorgarbejde

• Din nuværende situation, udfordringer, netværk og ressourcer

• Dine ønsker og behov for processtøtte og sorgterapi


Afklarende behandlingsforløb i sorgterapi


Efter første konsultation omkring dit sorgarbejde, tilbydes et kort afklarende og behandlende forløb i sorgterapi på fem konsultationer med fokus på sorgens fire hovopgaver. Se artiklen nedenfor. Efter de første seks konsultationer i sorgterapi, er de fleste kommet langt. De skaber typisk overblik, får luft og stabiliserer deres sorgkrise samt kommer videre i livet. Andre søger fortsat støtte til deres sorgproces eller konkrete udfordringer ved sorgen.


Fortsat sorgbehandling med sorgterapi


Sorgarbejde og sorgterapi skal ikke gå hurtigt. Det kan være svært at komme videre samt at finde, mening, formål og glæde i livet igen. Det er vigtigt at tage ordentligt afsked og ikke blot haste videre. Afhængig af dit behov, kan du suplere med sorgterapi omkring krisen, sorgens fire opgaver eller dit udviklingsbehov for at komme videre i livet. Det kan være svært at se andre muligheder end at holde fast i sorgen for at ære den og alt det man har mistet. Sorgbehandling og sorgterapi handler heller ikke om at glemme, men at give tabet en passende plads i ens liv. Således at man kan forsone, sætte sig selv fri, tilegne sig nye færdigheder og fortsætte med at leve livet. Det indebærer at opdage det som tabet betyder i ens liv inkl. de mange spor tabet efterlader og som stadig lever i een samt at vokse med indsigterne og at generere ny livskraft.


Praktisk om sorgarbejde og sorgterapi


Du skal ikke sidde alene med din sorg. Sorg kræver støtte for at komme fra omsorg til egenomsorg, selvkærlighed og selvstøtte. De fleste kommer en gang om ugen eller efter behov. De første 24-72 timer efter et større tab er de fleste i chok. Her er der behov for plads til at reagere samt lokal støtte til at varetagelse af de fysiologiske behov. Helst indenfor hjemmets fire vægge og gerne med støtte fra en pårørende. Det er egentlig de færreste der er i stand til at drage nytte af sorgbehandling, så længe de er i den akutte krise. Det kan således være en fordel at vente 48 timer med at ringe og booke tid til den første konsultation i sorgterapi.


Sorgterapi og Access Bars®


Nogle har mange ord og et stort behov for samtaleterapi. Andre har få ord, vanskeligt ved at komme ned i kroppen og at få bearbejdet den kropslige sorgproces. En del har desuden glæde og gavn af en afveksling mellem samtaleterapi og kropsterapi for at håndtere deres forskellige sorgprocesser. Hos Parterapi-parterapeut.dk i København er sorgterapeuten både exam. krop- og gestaltterapeut samt cert. Access Consciousness™ Bars Practitioner. Du kan derfor både få alm. samtaleterapi og kropslig sorgterapi i form af Access Bars®.


Access Bars® skaber både heling og ro i tankerne, hoved og kroppen. Access Bars er en afslappende, afstressende, beroligende og helende kropsterapi, hvor 32 punkter på hovedet berøres blidt. Udover de særlige Bars-punkter for sorg, healing, taknemmelighed, fred og ro, er der andre punkter der kan være relevante ved en kompliceret sorgproces.


Det kan være lige fra det at sørge og at give slip. Til at tage imod, skabe nye forbindelser og livsformer. Restrukturering, genskabelse, reaktivering og manifestation. Andre Bars-punkter og temaer ved krise, død, tab og sorg kan være kommunikation (indad og udad), venlighed (mod sig selv som andre), kontrol (og selvkontrol), penge (arv, indtægt og økonomistyring), form, struktur, tid, rum, håb (det der er tabt inkl. nyt håb), drømme (dem der er forlist og dem der nu er mulige), alder (ens forhold til egen alder og livscyklus), krop (tanker og muligheder omkring krop, førlighed og udseende) og seksualitet (fx at finde sig selv og at blive parat igen) samt ny bevidsthed, kraft, kreativitet og livsglæde. Access Bars modtages fuldt påklædt og helt uanstrengt. Du kan starte din konsultation med alm. sorgterapi og kort at prøve Bars eller variere og kombinere efter behov.


Artikel© om sorg og den nødvendige smerte


Indledning ved Søren Kierkegaard om sorg og kærlighed


Om kærlighed og sorg, kan det nok ikke siges bedre end det som Søren Kierkegaard formulerede. Det afspejler også Parterapi-parterapeut.dk's indgangsvinkel til sorgterapi og sorgbehandling.


Jeg skal sørge, det er baade det Sande og det Skjønne.

Jeg skal ikke have Lov til at forhærde mig mod Livets Smerte, thi jeg skal sørge;

men jeg skal heller ikke have Lov til at fortvivle, thi jeg skal sørge;

og dog skal jeg heller ikke have Lov til at ophøre at sørge, thi jeg skal sørge.


Saaledes ogsaa med Kjerlighed.

Du skal ikke have Lov at forhærde Dig mod denne Følelse, thi Du skal elske;

men Du skal heller ikke have Lov at elske fortvivlet, thi Du skal elske;

og lige saa lidet skal Du have Lov at forqvakle denne Følelse i Dig, thi Du skal elske.


Du skal bevare Kjerligheden, og Du skal bevare Dig selv,

ved og i at bevare Dig selv bevare Kjerligheden.


Sorgen er relationel


Det er en stor opgave, både at rumme når der er sker det man ikke ønsker og har kæmpet imod uden at lykkes, og samtidig at påvirke livet der hvor man har mulighed for det. Det er en krævende opgave at acceptere det man ikke kan ændre, finde livsmod til at ændre det man kan og visdom til at se forskellen.


I starten er det svært ikke at fyldes med smerte og tårer, når man tænker på den og alt det man har mistet. Det er svært for andre at forstå hvor man er og hvordan man har det. Den sørgende har ofte brug for igen og igen at fortælle sin historie. Det er vanskeligt at favne for de pårørende, som måske tænker eller siger, at nu må det da snart være over. Tabet påvirker også ens virkeligheds-, helheds- og selvopfattelse samt identitet.


Som resultat heraf kan man føle sig mere og mere fremmedgjort overfor omgivelserne og sig selv. Det er dog helt naturligt at sørge, når man mister en man har kær eller når en nær undergår dybe personlighedsforandringer, som ved fx psykisk sygdom og andre alvorlige kroniske sygdomme. Det naturligt at søge støtte til denne proces i form af sorgbehandling og sorgterapi.


Sorg er en naturlig følelse og reaktion


Sorg er i sig selv ikke en sygdom, men en naturlig følelse og en proces. Alt har en begyndelse, midte og ende - beginnings, middles and ends. Sorgen opstår i denne proces ved at noget ender - så man kan give slip (letting go) og tage imod (letting come). Sorgterapi er dermed støtte til en transformationsproces og en omstilling til at noget nyt skal begynde. Sorg, sorgarbejde og sorgterapi handler derfor om at sige farvel og goddag. Ligesom at sorgterapi handler om støtte til en rejse fra fra sorg til selvomsorg.


Sorgfølelsen og sorgprocessen igangsættes af noget udefrakommende. Typisk en oplevelse af noget ugengældt, uopnåeligt eller mistet inkl. trusler, fortrædeligheder, onder, ulykker og kriser. Sorg er en grundfølelse, der kendetegnes ved nedtrykthed - nedtrygt stemningsleje. Sorg er en naturlig, menneskelig og sund reaktion, der skal understøttes med sorgarbejde og sorgterapi, hvis sorgprocessen ikke forløber naturligt og uanstrengt. I daglig tale benævnes sorg også som kedafdethed, tristhed, kvide, kummer … og sorg kan forveksles med tungsind og depression. Man taler også om kærestesorg, pengesorg, hofsorg, landesorg og sympatisorg.


Sorg handler om afsked og transformation


Kærligheden og venskabet er det som binder os. Ved separation er sorgen den følelse og proces, hvormed vi tager afsked. Sorgen er imidlertid ofte kompleks, har mange ansigter og er ofte uforståelig. Samtidig er sorg et tabu og dermed en kompetence vi ikke tilstrækkelig har lært at mestre. Derfor kan det være svært at finde en at tale med omkring sorgen. Men når du taler om sorgen med en sorgterapeut, så er du med til at dele, halvere og minimere sorgen.


Sorgen er desuden en rejse og en transformation - for når det er lykkedes at tage afsked eller at få repareret på relationen, begynder der et nyt liv. Der er dog ikke to kriser eller sorgprocesser der er ens. Mange har derfor i en svær stund brug for støtte i form af sorgterapi, kriseterapi og udviklingsterapi - ofte i kombination med alm. psykoterapi, parterapi og familieterapi. Og når du står ved dit vendepunkt i sorgprocessen og dels skal forstå dit fundament, have helet relationerne op og finde din sande identitet, så er imagoterapi en eminent metode at supplere med for at komme videre. Parterapi-parterapeut.dk i København er specialiseret i relationel psykologisk behandling, hvor krise, tab, sorg og udvikling er gennemgående temaer.


Relationel sorg er kompleks og smertefuld


Den smerte vi oplever ved sorg er neulogisk set den samme, som den fysiske smerte vi kunne opleve ved at få stukket en kniv i hjertet, da det er i samme center i hjernen at den opstår. De nære er heller ikke blot betydningsfulde for os, de er også en del af vores liv, med til at give livet mening samt at forme vores identitet. Derfor er relationel sorg næsten altid kompleks, dyb og smertefuld. Og på den måde er sorgterapi en hjemmehørende vigtigt disciplin i psykoterapien, parterapien og familieterapien.


Sorg, sorgarbejde og sorgterapi skal tages alvorligt


Graden af hvor kraftig sorgfølelsen opleves, afhænger af ens situation, sårbarhed og tilknytning til tabet samt tabets betydning. Sorg kan også opleves fysisk i kroppen, som tunghed/byrde (at man bærer på en sorg) eller som trykken/knugen/smerte (i fx skuldrene/brystet/hjertet).


Hvor den psykologiske smerte ved sorgen behandles ved sorgterapi i form af psykoterapi, parterapi og familieterapi, skal evt. fysiske symptomer altid konsulteres ved en læge. Stor personlig sorg kan fx udløse Broken Heart Syndrome (knust-hjerte-syndrom), som er en fysisk målbar tilstand, hvor hjertet bliver lammet. Det kræver akut indlæggelse og behandling på sygehus. Det sker dog heldigvis sjældent og i Danmark konstateres der årligt kun ca. 30 tilfælde af Broken Hart Syndrome.


Sorg skal tages alvorlig. Men sorg er diagnostisk og behandlingsmæssigt et overset emne, der dog nu tages alvorligt af WHO. Sorg går typisk både udover vores søvn, immunforsvar, hukommelse, koncentrationsevne og arbejdseffektivitet samt kan resulterer i sygemelding. Sorg kan også føre til adfærdsændringer inkl. promiskuitet, gambling og anden skadelig adfærd som øget forbrug eller misbrug af tobak, medicin og alkohol.


Når sorgarbejdet og sorgprocessen ikke forløber naturligt, kan det føre til forsinket/udskudt sorg, ignoreret/undgået sorg, diffus/kompliceret sorg, vedvarende/kronisk sorg. Ubehandlet sorg kan give udslag i form af stress, angst og depression eller andre fysiske som psykiske symptomer.


Det er heller ikke ualmindeligt at man mister livslysten, livsmodet og livskraften, når en forældre, partner eller anden nær pårørende dør. Så bliver det svært at holde sammen på sig selv samt det indre og ydre kaos. Nogle får direkte dødsønsker eller selvmordstanker og hos ældre ses det at den efterladtes levealder på uforklarlig vis afkortes. Ofte, når partneren eller en forældre dør, overtager mange på mystisk vis også nogle af de samme vaner eller symptomer. Søg altid læge ved fysiske symptomer og i livskritiske situationer.


Sorg og sorgterapi er relationel


Sorg handler om tilknytning, relationer, kærlighed og forventninger samt det at miste og angsten for at miste. Alt der fødes dør og alt sammensat forgår - hårdt men sandt. Alt det vi relaterer og knytter os til, kan vi miste. Uanset om det er noget der vedrører os selv, et andet menneske, et dyr, et objekt eller noget immaterielt som fx idéer, drømme, muligheder, håb og helbred.


Parforholdet og familien er således en evig kilde til og scene for adskillesangst, afvisning, tab og sorg. Sorg og sorgprocsser er dog et overset emne i parforholdet og familien såvel som i psykoterapien, parterapien og familieterapien. Men sorg, sorgarbejde og sorgterapi er et emne som Parterapi-parterapeut.dk i København tager dybt alvorligt og har stor erfaring i. Parterapi-parterapeut.dk's spidskompetence er således at understøtte den relationelle sorg.


Sorg er en proces og en del af udviklingsprocessen


Sorg og sorgarbejde er en proces, men den psykologiske forandringsproces under sorgarbejdet er i sig selv sorggenererende - et paradoks. Den psykologiske proces handler både om udvikling, forandring, tilpasning og transformation. En transformationsproces, hvor både vi og omverdenen forandrer sig samtidig med, at der sker en gensidig udvikling og tilpasning. I enhver forandring er der således tab og sorg. Vi kan ikke gennemleve forandringer i livet eller personlige transformationsprocesser, uden at skulle sige farvel til et og goddag til noget andet. Sorg er dermed et naturligt element i enhver psykologisk udviklings- og forandringsproces.


Parterapi-parterapeut.dk har samlet over 25 års erfaring med faglig, personlig og psykologisk udvikling, forandring og vækst. Denne erfaring viser at vedvarende og succesfuld forandring, desuden kræver en forandring på identitetsniveau. Det er derfor at forandring er så svært og sorgfuldt. Vi er nemlig nød til at tage afsked med den eller noget af den vi var, førend vi kan blive den vi gerne vil være og derefter tage vores nye liv på os. Det betyder at forandringsprocessen i sig selv kan genere sorg. Men det er Parterapi-parterapeut.dk bevidst om og kompetent i at understøtte.


Krise, tab og sorgreaktioner


Når vi mister noget bliver vi kede af det - får sorgreaktioner og gennemgår en sorgproces. Nogle gange er det enkelt og ligetil, men når man står midt i krisen og sorgen er tabet, følelserne, den eksistentielle situation og opgaven ofte vanskelig, kompleks og uoverskuelig. Det kræver sorgterapi i form af relationel og procesorienteret psykoterapi, parterapi eller familieterapi. En sorgkrise kendetegnes netop ved en situation, hvor vores selvstøtte og kompetencer ikke rækker til hele eller dele af udfordringen. Parterapi-parterapeut.dk tager derfor udgangspunkt i din unikke situation og kompetencer samt støtter med sorgterapi gennem et samarbejde, lige der og med det der er brug for.


Sorg, mestring og reorientering


Sorg handler altså om tab og det at miste - både det der er reelt og det der er potentielt. Sorg, sorgreaktioner, sorgprocesser og sorgarbejde er den psykologiske, mentale, emotionelle, relationelle og kompetencemæssige forandrings- og udviklingsproces vi gennemlever, hver gang vi mister nogen eller noget og efterfølgende skal finde fodfæstet i livet.


Sorgarbejde og sorgterapi er dermed en rejse fra krise, tab og sorg til læring, mestring og nyorientering. Selve det sorgfremkaldende tab kan være lille som stort. Om det er krise, abort, død, selvmord, sygdom, skilsmisse, utroskab, afvisning, aftalebrud, svigt eller krænkelser … kompetencer, uddannelse, job, kæledyr eller en genstand der mistes. Der er således altid sorg i en krise. Men selvom at sorg er kritisk, er sorg ikke altid en krise i sig selv - hvis den behandles og forløber hensigtsmæssigt med sorgterapi i form psykoterapi, parterapi eller familieterapi.


Sorg er en proces med mange følelser der kræver støtte


Sorg er dog sjældent kun een følelse - kedafdethed. Sorg involverer ofte mange andre og modsatrettede, forbudte eller skamfulde følelser. Fx forvirring, afsavn, forladthed, ensomhed, tristhed, tomhed, lettelse, glæde, frihed, angst, opfarenhed, vrede, bitterhed, nag, skadefrohed, skyld … Der er dog ingen grund til at skamme sig over sin sin sorg eller af anden grund at skjule og undertrykke sin sorg. Sorg, sorgreaktioner og sorgprocesser kræver tværtimod opmærksomhed, åbenhed, omsorg, støtte, behandling og handling. Sorg kræver først og fremmest almindelig støtte fra de pårørende og dernæst professionel støtte i form af sorgterapi baseret på relationel og procesorienteret psykoterapi, parterapi eller familieterapi.


Diffus sorg i parforholdet og familien


Sorg er ofte mere eller mindre diffus. Eksempelvis tab af anseelse, ære, identitet, førlighed og erhvervsevne. Det kan være svært at overskue hvad og hvor meget man har mistet på de forskellige niveauer og over tid samt hvad man egentligt er kede af og sørger over. Man kan blot mærke en form for diffus kedafdethed eller sorgfuldhed samtidig med at man føler et stærkt behov for at græde eller har let til tårer og er grådlabil. De fleste mærker også et skift i livet inkl. angsten og truslen ved det ukendte samt en mangel på selvkontrol. Men sorgterapi gør tabene og sorgprocessen mere konkret således, at sorgarbejdet kan konkretiseres og afsluttes, hvorefter livet kan genoptages med ny frisk energi.


Fx handler kærestesorger ofte om tabet af diffuse forhold som kontakt, intimitet, samhørighed, støtte og spejling. Ligesom at det i et eksisterende parforhold både er smertefuldt og sorgfuldt ikke at blive mødt, set, hørt, taget alvorligt, anerkendt og elsket som den man er og som man ønsker det. Men sorgen kan også handle om andre diffuse forhold som tabet af drømmen om at få børn og at skabe en familie sammen eller fantasien om at blive gamle sammen.


Kærestesorger kan både opleves reelt som potentielt - fx ved ulykkelig forelskelse, i et parforhold med separat livsførelse, ved utroskab, skilsmisse og dødsfald eller ved generelle tilknytningsproblemer og frygt for at miste partneren (separationsangst). Sorg handler således også om afvisning, aftalebrud og om at blive nedprioriteret eller valgt fra i forhold til fx fritidsinteresser, børn, arbejde, alkohol, porno eller utroskab. Det understreger vigtigheden af sorgterapi som en del af parterapien og familieterapien.


Kompleks sorg i parforholdet og familien


Sorgen er også kompleks, da der kun sjældent er tale om et enkelt tab samtidig med at tabet over tid kan have mange konsekvenser. Ofte handler sorgen om flere tab i en kombination af både reelle og potentielle tab.


Ved utroskab kan man både blive bange for potentielt at miste partneren (separationsangst) samtidig med at man aktuelt mister fx tilliden og selvtilliden. Når man fx mister en partner eller ægtefælde ved skilsmisse eller dødsfald, er det ikke kun partneren man mister. Man mister typisk også en kæreste, elsker, ven, støtte og livsledsager. Når man mister et barn, er det ikke alene barnet man mister. Det opleves typisk også som et selvtab og tab af familiefølelsen inkl. tabet af muligheden for at se barnet vokse op og føre slægten videre. Når man mister et husdyr, mister man som regel også selvskab, nærhed og en god ven. Når man mister et job, mister man også kollegaer, aktivitet, livsindhold, indtægt, anseelse og identitet. Når man dumper til en eksamen, mister man måske både selvtillid, selvværd, uddannelse og karriere. En flytning eller udstationering påvirker også relationerne, parforholdet og familien med mange direkte som indirekte tab. Selv det at miste sin smartphone eller at få en ridse i bilen er et tab, der påvirker os på mange planer.


Udover at tabet over tid kan have forskellig konsekvenser, kan sorgen genaktiveres ved genstande, steder, situationer, aktiviteter og tider som fx årsdagen, mærkedage og højtider. Det kan være svært at forstå samt at håndtere, både for een selv og de pårørende. Det er således svært at forudse reaktionerne hos individet samt i parforholdet og familien, da der ikke er er to mennesker eller sorgprocesser der er ens. Vi har aldrig den samme sårbarhed overfor de samme ting og sorgprocesserne kan variere fra gang til gang. Sorg, sorgarbejde og sorgterapi er derfor både relationelt og noget der påvirker relationerne. Den bedste sorgterapi er derfor relationel - i form af relationel psykoterapi, parterapi og familieterapi.


Sorg i ophavet og barndomsfamilien


Sorgen kan desuden have grund i tab, svigt og krænkelser i vores ophav inkl. barndom og familiemønstre - der bestå af dysfunktioner, som vi ubevidst finder eller genskaber i parforholdet og voksenfamilien. Det er mønstre vi fx kender fra familier med opmærksomhedssvigt, omsorgssvigt, krænkelser og overgreb samt alkoholfamilier og voksne børn af alkoholikere. På den måde kan vi, den gang som nu, både isolere, kompensere, komme på overarbejde og miste os selv.


Sorg opstår således også i forbindelse ved at vi mister os selv eller mister vores muligheder og muligheden for at være os selv. Inklusive det vi gjorde eller ikke fik gjort - og det vi har fortrudt. Det vi sagde eller ikke fik sagt - og har fortrudt. Både i forhold til os selv og en nulevende partner eller familiemedlem samt i forhold til en afdød eller et parforhold der er gået i opløsning ved fx alkohol, utroskab eller skilsmisse.


Sorgen påvirker også parforholdet, partneren og familien


Derudover påvirkes vi typisk af vores nære relationers tab, sorg og sorgreaktioner. De nærmeste inkl. partnerens tab og sorgprocesser påvirker både een selv og parforholdet. For nogle er det en belastning og for nogle kan det trigge en parforholdskrise.


Parterapi-parterapeut.dk i København har således mange par, der under parterapien pludselig erkender diffus sorg,  kompleks sorg, ubehandlet sorg, undgået sorg, kronisk sorg, forsinket eller udskudt sorg i forbindelse med fx et nært forestående familiemedlems dødsfald, der ofte ligger mange år tilbage. Det kan ligeledes være sorg, der har udviklet sig til koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression og sygemelding. Andre gange kommer der par til parterapi, med søvnproblemer, selvværdsproblemer, alkoholproblemer og utroskab, der i virkeligheden bunder i ubehandlet og forklædt sorg.


Sorgprocessens afvikling og udvikling


I korthed er sorg en hvileløs kærlighed i en forandringsproces, hvor vi går fra en tilstand og situation til en anden samtidig med, at vi siger farvel, reorienterer os og vores kærlige energi, tilegner os nye kompetencer samt på ny at tager live på os og fortsætter vores rejse. En forandring der kan føre til udvikling eller afvikling af os selv - afhængig af hvordan sorgprocessen håndteres og om den understøttes med sorgterapi i form af psykoterapi, parterapi eller familieterapi.


Sorgarbejdet fire opgaver


De forskellige tab rammer det enkelte individ meget forskelligt og for en udenforstående, der ikke har professionel indsigt som psykoterapeut, parterapeut eller familieterapeut, kan det være vanskeligt at sætte sig ind i situationen og konsekvenserne. Der er heller ikke to sorgreaktioner eller sorgprocesser der forløber ens. Men sorg er jfr. Marianne Davidsen-Nielsen en aktiv proces, der kræver personlige kompetencer og indsats. Modsat kriser, der oftest forløber af sig selv, består sorgprocesser af fire konkrete opgaver der skal løses bevidst og aktivt.


Den første opgave består af en umiddelbar og dybere erkendelse af tabet og at det er uigenkaldeligt. Anden opgave består i at tillade, anerkende, bearbejde og forløse sorgens følelser og reaktioner. Tredje opgave består i at overvinde angsten, bruge netværket på nye måder og tilegne sig nye færdigheder inkl. læring og personlig vækst. Fjerde opgave består i endeligt at tage afsked og at give slip inklusive at forsone sig og at tage livet på sig - samtidig med at man reinvesterer sin følelsesmæssige energi (kærlighed) og håndterer den angst, skyld og skam der kan være derved.


Sorgarbejde og sorgterapi er dog sjældent en lineær proces. De fire sorgopgaver kan blande sig og der kan opstå tilbageløb. Sorgprocessen er nærmere beskrevet i bogen Den nødvendige smerte. På følgende links kan du også læse mere om vigtigheden i at sørge og sorgterapi.


To vigtige årsager til at søge sorgterapi


Derudover er der to årsager til at søge sorgterapi hos en psykoterapeut med speciale relationel og procesorienteret sorg, parterapi og familieterapi.


For det første, er sorg tabuiseret. Død, tab, sorg og traume er sjælden noget man er bevidst og taler åbent om i alle familier, parforhold og relationer. Det er også de færreste der egentlig ser og deltager i sygdoms- og dødsprocesser, da meget af det i dag er institutionaliseret hos professionelle på fx klinikker og sygehuse. Det betyder at mange ikke har lært aktivt og hensigtsmæssigt at sørge inkl. at forholde sig til forgængelighed, sygdom, død, tab, sorg og sorgprocesser. De har kort sagt ikke lært at sørge fra barns ben. De formår ikke at sørge hensigtsmæssigt, når de pludselig en dag som voksne står med et stort, kritisk og komplekst tab. Det kan føre til kompliceret sorg, forsinket/udskudt sorg, undgået sorg, kronisk sorg eller en form for traume. Mange mennesker har ligeledes flere ubehandlede eller ikke færdigbehandlede tab og traumer bag sig. De går ofte rund med diffuse følelser og reaktioner inkl. tristhed, kedafdethed, angst, stress, tomhed, håbløshed, depression, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og misbrug. Når de så en dag står med et stort og kritisk tab, kan denne sorg pludselig åbne op for en proces omkring alle de tidligere og underliggende tab - det kan virke voldsomt.


For det andet, er det meget svært for andre mennesker, som ikke har den professionel rolle og er professionelt klædt på til at håndtere andres sorg og sorgprocesser samt længerevarende at rumme og støtte den sørgende. At sørge er en tillært kompetence og en aktiv proces. Det er som ovenfor, langt fra alle der har lært dette inkl. at håndtere den naturlige bevægelse og angst mellem tilknytning og separation af deres forældre eller andre i den nære familie. Derfor er der ofte et naturligt behov for sorgterapi i kombination med relationel psykoterapi, parterapi eller familieterapi, således at separationsangsten (adskillesangst) og tilknytningen kan håndteres hensigtsmæssigt. Sorgarbejde og sorgterapi handler på den måde også om at tage afsked, skabe ny tilknytning og at genfinde tilliden til livet.


Utroskab, sygdom, død, ulykke, krise, tab og sorg


Parterapi-parterapeut.dk i København arbejder med alle former af tab og sorg. Om det er kærestesorger, livs- og udviklingskriser eller sorg ved traumatiske kriser som dødsfald, selvmord, abort, kritisk sygdom, psykisk sygdom, ulykker, svigt, bedrag, misbrug, krænkelser, utroskab, alkoholproblemer, skilsmisse, dysfunktionelle barndomsfamilier, voksne børn af alkoholikere og omsorgssvigt samt trusler om tab, imaginære tab og objekttab. Ved alle medicinske, sundhedsmæssige og livstruende symptomer, tilstande og situationer skal du kontakte egen læge, som er den primære og ansvarlige behandler. Psykoterapi m.v. er for egen regning, ansvar og risiko i enhver henseende.


Citater om sorg


Citater om sorg på dansk


Sorg lindres gennem tårer.


Efter tørke kommer væde,

efter sorg kommer glæde.


Når vi mister et menneske vi elsker,

forvandles kærligheden til sorg.


Den, som tager sorgerne på forskud,

lider under dem to gange.


Hvis du undertrykker sorg for meget,

kan det meget vel fordobles.

Moliere


Ensom glæde er kun halv glæde.

Ensom sorg er dobbelt sorg.

Grethe Heltberg


Citater om sorg på engelsk


Losing a relationship hurts.

But losing yourself in a relationship hurts longer.

Charles Orlando


If you’re brave enough to say goodbye,

life will reward you with a new hello.

Paulo Coelho


Protektorat for sorg, ensomhed


H. K. H Kronprinsesse Mary er protektor for Børn, Unge & Sorg.


Læs mere om krise, tab og sorg


Om psykoterapi i forbindelse med sorg ved:


• Utroskab, krise og sorg

• Skilsmisse, krise og sorg

• Stress, angst, depression og sorg

• Alkoholproblemer, krise og sorg

• Voksne børn af alkoholikere og sorg


Utroskab, krise og sorg
Skilsmisse, krise og sorg
Stress, angst, depression og sorg
Alkoholproblemer, krise og sorg
Voksne børn af alkoholikere og sorg


Ring 61661900 for booking og yderligere spørgsmål om relationel sorg og sorgterapi.Sorg | Depression | Home#Sorg #SorgTerapi #SorgBehandling


Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.