Skip to main content

Skilsmisse / Hvordan siger jeg det / Parterapi

  • Flere melder skilsmisse pr. SMS
  • Hver tiende fortryder skilsmisse
  • Hvad skal jeg være afklaret med inden skilsmisse
  • Hvad og hvordan skal jeg sige det, når jeg ønsker skilsmisse
  • Hvad skal vi sige til omverdenen omkring skilsmissen
  • Hvordan kan vi få hjælp før, under og efter skilsmissen

Flere og flere slår op / melder skilsmisse pr. SMS

I have broke up with Jim!
How could he cope with it?
He doesn’t know yet… Twitter is down!

Igennem parterapien erfarer jeg som coach og parterapeut, desværre oftere og oftere at par slår op og bliver skilt via de elektroniske medier (SMS, mail, de sociale medier m.v.), når der er problemer i parforholdet. SMS er blevet så almindeligt, at mange også har oplevet at blive fyret fra deres job via SMS. Læs mere nedenfor om problemet og få tips til hvad du skal være opmærksom på, når du slår op eller siger at du vil skilles.

Hvorfor er det et problem at slå op / melde skilsmisse pr. SMS

Huston, do we have a problem? Ja, det kunne man fristes til at sige. For den det går udover, får som regel et chok, fordi det kommer helt uden forvarsel. I parterapien beretter folk, at de ofte får det meget værre bagefter, fordi det kommer uden følelser, ansigtsudtryk, tonation, kropssprog, nærmere forklaring og mulighed for direkte at stille spørgsmål. Et problem bliver således ofte til en krise.

De fleste bliver sårede, kede af det og fornærmede over måden. Dermed bliver et problem til to. Det gør det ikke bare værre, men det giver også mere oprydningsarbejde i parterapien. Jeg tager derfor som psykoterapeut også en del individuelle klienter i psykoterapi – klienter der allerede er afklarede omkring skilsmisse, men ønsker hjælp til hvordan og hvad de skal sige når de slår op / melder skilsmisse (læs mere nedenfor). Hvis du ikke er afklaret, så er det bedst at du kommer i parterapi sammen med din partner, for det er jo jer, relationen samt jeres forhold og samspil det handler om. Det er svært at bliver afklaret alene. Hvis du brug for hjælp i den forbindelse, har jeg (og partneren) nemmere ved at hjælpe dig, hvis I kommer samlet og til parterapi.

Hvad handler det om når nogle slår op / melder skilsmisse via SMS

Hvad handler det om? Det er meget individuelt og svært at sige, men nogle giver under parterapien udtryk for at det handler om manglende omtanke og en dårlig vane eller fordi de ikke længere kunne rumme deres frustration og følelser, hvorpå de så pludselig eksploderede ved at slå op pr. SMS. For andre handler det om konfliktskyhed og dårlig affektregulering – hvilket der ofte kommer frem (samt kan bearbejdes) gennem parterapien, som en del af årsagen til bruddet / skilsmissen. For andre igen handler det om lavt selvværd, problemer med grænsesætning og at være assertiv samt angst for reaktioner og spørgsmål. Det viser sig ligeledes ofte gennem parterapien, også at være nogle af problemerne og årsagerne til bruddet / skilsmissen. Igen, problemer der kan håndteres og kompetencer der kan udvikles gennem parterapien.

Årsager og problemer der alligevel skal bearbejdes og afsluttes – uanset om I bliver sammen eller ej. Ellers tager det blot længere tid at komme gennem tabs- og sorgprocessen samtidig med at I risikerer at tage problemerne med jer ind i næste parforhold. Parterapi er således lige så vigtig som individuel psykoterapi og mange gange mere effektivt, da problemerne her viser sig helt aktuelt i relationen og dermed direkte kan bearbejdes, løses og integreres gennem parterapien.

Når jeg her skriver parterapi, så er det jo fordi at der både er mulighed for at søge parterapi til processen forud, under og efter – og senere igen. Man kan derfor se på parterapi som muligheder for goddag-terapi, løs-problemerne-terapi, konfliktmæglings-terapi, genfind-gnisten-terapi, sexologisk-samtaleterapi, farvel-terapi og genforenings-terapi. Mange bliver meget overrasket over at høre at der er mulighed for hjælp i form af både farvel-terapi og genforenings-parterapi. De bliver således mere proces- og mulighedsorienterede, i stedet for endegyldige og låste i deres følelser, tanker og holdninger – fantasier om udfaldet. Det skaber tillid, åbenhed, fleksibilitet og håb samt mulighed for at komme godt videre – sammen eller hver for sig.

Hver tiende fortryder skilsmisse

Ja, mange fortryder faktisk skilsmisse. Mange der søger parterapi, som hjælp for at blive skilt på en god måde, ender med at få bearbejdet så mange af problemerne at de begynder at tale sammen igen. Når de begynder at kommunikere og samarbejde igen, så kommer følelserne typisk også igen. Ligesom at der opstår nye muligheder og håb. Så ender det ofte i stedet med at blive til genforeningsterapi, fordi de ønsker at finde sammen igen. Fordelen er så, at de ved hvad de går ind til samtidig med at vejen er ryddet for et godt parforhold. Ikke at det skal være min agenda. Som parterapeut respekterer jeg jeres agenda, uanset om I har hver jeres egen eller en fælles. Blot at den bliver udtalt, så alle ved hvad vi har at arbejde med. På hjemmesiden finder du en supplerende artikel om parterapi og skilsmisse.

Hvordan skal jeg sige at jeg ønsker skilsmisse

Hvis jeg som parterapeut skulle give nogle tips, til hvordan du skal slå op, så handler det om tæft, tid, sted og måde. Du skal sige det et sted, hvor I begge er trygge og har plads til at reagere. Det skal være på et tidspunkt, hvor du er afklaret, afslappet og ikke i dine følelsers vold – altså en forholdsvis god og ressourcefuld tilstand. Din partner skal ligeledes være på talefod, nærværende og kontaktbar. Det er således en fordel at ingen af jer har indtaget alkohol eller at der indtages alkohol under sådan en samtale – heller ikke for at dulme nerverne. Det er også en fordel at I ikke laver andet under samtalen, som fx ser tv, køre bil eller spiser middag sammen. Nogle bliver fx konfronteret under sommerferien eller på anden måde, hvor de så ofte får brug for akut parterapi uden ventetid.

Du skal samtidig sørge for at der er hul igennem til partneren. Det kan være en fordel at varsle samtalen, uden dog at sige selve budskabet på forhånd, så I er forberedte på at tale seriøst og at I har rammen til det. Det er vigtigt at I ikke bliver forstyrret, så I har mulighed for at få talt ud. Det er således typisk ikke godt at sige det lige før I skal på arbejde, lige før I skal i seng, op til en forretningsrejse, på en ferie, lige før et jobinterview eller en eksamen … og det er typisk heller ikke en god idé at sige det under selve parterapien, slet ikke hvis det forud er aftalt med parterapeuten. Hvis du ønsker hjælp og støtte til sådan en proces, er det bedst du ringer i forvejen.

Du skal være 100% afklaret med hvorfor du ønsker skilsmisse

Inden du siger noget skal du være 100% afklaret med at du vil skilles og hvorfor. Alt andet dur ikke. Du kommer til at vakle og at sende blandede signaler. Så er der stadig muligheder og håb samt noget at tale om, arbejde på, reparere og udvikle på. Hvis du er i tvivl, vil din partner vil mærke og høre det. Hvis din partner ikke hører at det er slut, vil det heller ikke kunne accepteres og ikke før at din partner med 100% sikkerhed har accepteret at det er slut, kan adskillesprocessen, kriseprocessen og sorgprocessen begynde. I risikerer således på skift at ryge ind og ud af ambivalensen, håbet og parforholdet – i en pulseren mellem håb og smerte.

Hvorfor er I sammen og hvorfor ønsker du skilsmisse

Der er altid et Hvorfor og et Hvordan i et parforhold. Hvorfor’et er grundlaget for at blive sammen eller for at blive skilt. Men det er som regel ikke Hvorfor’et man bliver skilt på og det er grunden til at mange kommer i unåde i processen eller senere hen fortryder skilsmissen – hvis de og deres Hvorfor ikke er ordentligt afklaret.

Det er typisk Hvordan’et man bliver skilt på. Altså hvordan skal vi leve sammen. Det er typisk værdibaserede og praktiske problemer, der kan løses gennem parterapi. Så hvis du ikke har dit Hvorfor (være sammen / blive skilt) på plads, ender det ofte med at blive noget rod og du vil ikke være i stand til at kommunikere dit budskab om skilsmissen på en klar, entydig og autentisk måde – hverken overfor dig selv, din partner eller din omverden. I stedet for at snakken kan komme til at handler om bruddet, kommer den til at handle om hvordan den anden part mener at Hvordan-problemerne kunne løses. Hvortil du endeløst kan komme med dine modargumenter.

Hvis du ikke er afklaret med dig selv og dit Hvorfor, så er det en helt anden proces. Så vil det være en dialog – ofte både med dig selv, din partner og en parterapeut. Typisk en dialog om jeres parforhold og hvordan I har det i jeres parforhold – som I i første omgang selv skal tage hjemme. Hvis det ikke umiddelbart løser sig, så søg hurtigst muligt parterapi, så problemerne ikke låser sig eller vokser.

Hvad skal jeg sige når jeg ønsker skilsmisse

Nogle parterapeuter råder, som ved en fyring, at gå direkte til sagen og at undgå forklaringer. Det har jeg nu ikke de bedste oplevelser med. Der er noget godt bag idéen, men det bliver for kort, for koldt og for upersonligt. En indledende kontakt og en kort indledning er på sin plads. Gør den ikke for lang, for din partner lugter hurtigt lunten samt ender så blot med at sidde og vente på dit ‘men’ eller bliver utålmodig og siger det for dig – og det er ikke fair.

Sig så budskabet direkte, klart og tydeligt, så der ikke er tvivl. Det vil naturligvis udløse sorg og vrede. Men chokket burde være begrænset, for I burde forud have haft en proces hvor I har formuleret problemerne, reelt set gjort en indsats og evalueret på det. I burde ideelt set også have haft afsat en passende tid og periode til at løse problemerne samt at rette op, forandre, udvikle og korrigere – eventuelt understøttet af parterapi. Hvis det ikke er tilfældet eller det alligevel kommer som et chok, så er det sådan det er og netop derfor så vigtigt at du er 100% afklaret med din beslutning.

Hvordan skal jeg sige at jeg vil skilles

Når du siger det, skal du tilstræbe at det bliver på en varm, konkret, kærlig og ærlig måde. Det kan du også kun gøre hvis du er helt afklaret med din beslutning. For det første er ærlighed kærlighed og du kan ikke være kærlig overfor dig selv, hvis du ikke også er ærlig overfor dig selv. For det andet, så kan du netop – fordi du er afklaret – sige det helt uden skuffelse, vrede, bitterhed, nag og hævn.

Det du siger skal handle om dig selv – ikke din partner. Du skal tale om dig selv og ud fra dig selv. Start med ‘jeg’ og undgå ‘du’. Et ‘du’, bliver hurtigt opfattet som en bebrejdelse og en anklage, med forsvar, modargumenter og spørgsmål til følge. Det skal samtidig være kort. Alt andet forvirrer og fortynder blot budskabet.

Hvis du skal sige noget om partneren, så vær 100% objektiv og tal kun om det der fx er faktuelt, adfærdsmærssigt og observerbart. Alt andet skaber problemer, tvivl, usikkerhed og misforstlåser. Derefter tal om dig selv. Her må du gerne være subjektiv og tale om hvad du (så) føler. Det er ikke en retsal, så du behøver typisk ikke retfærdiggøre eller fremhæve dig selv med dine handlinger og gerninger. Dine forudgående anstrengelser, forsøg og intentioner kan også godt havde været gode nok, men her er det mest fakta og resultater der tæller. Ellers kommer du typisk blot til at lyde som om at du forsvarer, undskylder eller angriber og det give kun anledning til endnu flere spørgsmål, forklaringer og argumenter. Der er i princippet ikke et problem der ikke kan løses og et parforhold der ikke kan reddes, så når du melder skilsmisse er det vigtigt at du gør det klart at du ikke vil arbejde eller kæmpe mere for parforholdet og at det udelukkende handler om dig. Du skal også gøre det tydeligt at det ikke handler om hvorvidt du kan se håb og muligheder, men at du ikke vil gøre indsatsen.

Hvad sker der når jeg har sagt at jeg vil have en skilsmisse

Derefter handler det om at give plads til partnerens følelser, reaktioner, udsagn og spørgsmål. Der vil sikkert både være mange modsatrettede følelser og forvirrende tanker. Uanset hvad, er din partner nu i krise. Kroppen og sindet går typisk i en eller anden grad af chok i de næste 24-72 timer og alle mulige og umulige reaktioner kan forekomme. Det er et naturligt forsvar for sindet og kroppen, som hjælper os med langsomt at tage realiteterne ind. Det skal der være plads til og det vigtigste er blot at sørge for tilstrækkeligt med livsfornødenheder. Du skal også være opmærksom på at du også selv kan gå i chok, når du høre dig selv melde skilsmisse ud og når du møder realiteterne af din egen udmelding. Det er sjældent adækvat med parterapi i de første døgn efter udmeldingen og så længe I er i chokfasen. Det er svært at etablere et dialogisk basis for parterapi og reaktionerne kan være for voldsomme til et fremmet sted. Det skal dog ikke opfattes som en afvisning og som psykoterapeut med psykotraumatologisk efteruddannelse tilbyder jeg også gerne individuel kriseterapi.

Herefter og når sindet er parat til at tage den nye virkelighed ind, kommer der over de følgende uger en reaktionsfase. Her begynder I at kunne få noget konstruktivt ud af en fælles parterapi. Når der igen kommer ro på, starter der så en bearbejdningsfase over de følgende måneder. Efterfølgende og op til et år, pågår der så en nyorienteringsfase.

Disse faser forløber typisk af sig selv, men der går samtidig en sorgproces i gang. Disse to processer minder om hinanden, men sorgfasen kræver en aktiv indsats og bearbejdning. De fleste vil i den forbindelse have behov for psykoterapi og/eller parterapi for fyldestgørende at løse sorgprocessens fire hovedopgaver: 1. Accept af tabet, 2. Følelsesmæssig bearbejdning af tabet m.v., 3. Tilegnelse af nye coping- og håndteringsfærdigheder og 4. Reinvestering af kærligheden og energien (inkl. endelig accept/farvel/afsked i forhold til tabet) i det nye liv med en ny partner. Sorgprocessen kan tage lang tid, være kompliceret og omfatte tilbageløb. Men det er vigtigt at komme i dybden og alle afkrogene af sorgprocessen, for at der ikke er noget der hænger og hindrer dig i at komme videre eller at leve fuldt ud.

Hvad skal vi sige til omverdenen når vi ønsker skilsmisse

Som ovenfor kræver enhver udmelding til omverdenen, at I er helt afklarede. Det kan være godt at tale sammen om hvad I melder ud. I behøver ikke at være enige, men det skaber afklarethed og indsigt samt minimerer misforståelser og bagtalelser.

Først og fremmest må I være afklaret med hvorfor I melder hvad ud, til hvem, hvornår og hvordan. Er det need-to-know eller nice-to-know? Er det for jeres eller deres skyld? I må regne med at de forstyrrer de andre samt at det også genererer alle mulige følelser, tanker, spørgsmål og reaktioner fra dem. Mange vil sikkert også gå i proces eller måske gå i parallelproces – begynde at tænke over deres eget parforhold. Særligt hvis de har et parforhold i problemer eller et parforhold med utroskab. I har sandsynligvis nok i jeres eget, så I må vurdere hvor meget I vil involvere omverdenen og hvordan I kan og vil håndtere omverdens reaktioner på jeres udmelding.

Mere om parterapi uden ventetid og skilsmisse

I supplement til artiklen, finder du mere om parterapi og skilsmisse på hjemmesiden:

Parforhold i problemer

Udskyd ikke længere problemerne. Få straks en tid til parterapi. Ring eller skriv via hjemmesiden, hvis du har spørgsmål eller ønsker konsultation. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder fuldtids privat praksis siden 2002 og har et fleksibelt koncept. Haster det, kan I få tid indenfor en uge. Er det akut, kommer I straks til. Få parterapi uden ventetid:

Tips til parforholdet og kærligheden

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller på: www.twitter.com/Parterapeuten

Eller: http://plus.google.com/115591983982998045497

Eller: www.instagram.com/parterapi

Skrevet af
december 28, 2018