Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Sexologisk parterapi

For de fleste er kærlighed og seksualitet tæt forbundet. Mange oplever, at når der er knas i parforholdet, så er der også knas i sexlivet og omvendt.Men der er også eksempler på et fantastisk parforhold og et dårligt sexliv. Eller et parforhold fuld af skænderier og et blændende sexliv. Det kan være svært at blive enige samt at forene og balancere de to områder. Særligt ved krise. Det kræver dialog og hjælp fra en sexolog og parterapeut.

Hvis parforholdet er i krise, hjælper Parterapi-parterapeut.dk først og fremmest til stabilisering. Så stress, vrede og angst håndteres hensigtsmæssigt, og der bliver plads til mere følsomme emner.

Sexologisk parterapi kan styrke jeres kærlighed til hinanden og ikke mindst hjælpe jer med at finde gnisten i soveværelset igen. Derfor tilbyder jeg helhedsorienteret sexologisk samtaleterapi.

Få lysten, intimiteten & sexlivet tilbage i parforholdet

For at bevare gnisten og for at få sexlivet til at fungere, er en del af løsningen at tale om de seksuelle præferencer og udfordringer.

Professionel sexologisk samtaleterapi handler dog sjældent direkte om sex.

Det handler ofte mere om kommunikationen, relationen, samspillet og historien bag dine og din partners værdier, følelser, tanker og erfaringer såvel som fantasier, drømme og ønsker.

Så snart der lukkes op for dialogen, åbnes der op for tillid, nærhed og intimitet i parforholdet. Det skaber rum for glæde, nydelse, kreativitet, leg og læring.

Et godt sexliv er lige så vigtigt som et godt parforhold og begge dele er afgørende for helbred og livskvalitet.

Med hjælp fra en professionel sexolog og parterapeut får du og din partner støtte til at skabe en sikker ramme. Sammen finder I et fælles sprog og en god tone.

Når isen først er brudt, opleves det befriende, livgivende, skabende og dejligt at få talt ud om sex, seksualitet, sig selv og relationen.

Find gnisten

Få flow i kærligheden

Få lysten igen og skab et bedre sexliv

Få hjælp til kontakten, relationen & intimiteten

Sexologisk forebyggelse, krise, behandling & udvikling

Du behøver ikke føle, at der er problemer i soveværelset for at kunne søge sexologisk samtaleterapi.

Et godt sexliv er både forebyggende og healende- Det giver livsmod og ressourcer til at mestre vanskelige situationer og sygdom.

Der er dog mange praktiske, helbredsmæssige, medicinske, traumatiske og psykosociale faktorer, der kan true sexlivet og reproduktionen.

Sexlivet kan være begrænset, men der er altid plads til en en grad af seksuel udfoldelse. Alle har ret at blive anerkendt for deres seksualitet, og det er vigtigt ikke at lukke helt ned for seksualiteten, når det er svært.

Et effektivt forløb, der virker

Uanset hvad du og din partner vælger af fokus, eller om I kombinerer parterapi og sexologisk samtaleterapi, får I seriøs og professionel samtaleterapi i øjenhøjde.

Jeg respekterer dine og din partners grænser, fortrolighed og sårbarhed. Sexologisk parterapi er forandringssøgende. Det er derfor vigtigt, at I også er villige til at konfrontere det, der er svært og at sætte handling bag ordene.

En fælles forudsætning for sexologisk samtaleterapi er stabilitet og en god dialog. Derfor starter mange af mine forløb med rammesætning, afklaring og psykologisk kommunikation. Vi snakker om stabilisering, åbenhed og anerkendelse.

Det skal hverken gå langsommere eller hurtigere, end at alle kan være med.

 • Hvordan har du det med at tale om sex?
 • Fungerer dit sexliv lige så godt som dit parforhold?
 • Hvordan har du det med dig selv og det at være mand/kvinde?
 • Hvad får dig til at føle dig som en mand/kvinde?
 • Hvad er din personlige identitet, kropslige identitet og seksuelle identitet?
 • I hvilken grad er din seksuelle identitet integreret i dig selv og i dit liv?
 • Hvor god er du til at realisere dine seksuelle præferencer og seksuelle praksis med din partner?
 • Har et mis-match fx ført til undertrykkelse, et hemmeligt liv eller utroskab?

Den erotiske kraft

Den erotiske kraft forbinder parret og holder det sammen.

Fysisk gennem sex, følelsesmæssigt gennem kærlighed, mentalt gennem fantasi, psykologisk gennem karakteren og relationelt gennem kontakt, dialog energi og samskabelse.

Styrken i denne kraft kan være forskellig parterne imellem, ligesom den kan svinge over tid. Vores seksuelle identitet definerer os og vores relation til os selv, vores krop, omverden og samtid – som individ og par.

Som psykoterapeut med speciale i parterapi og sexologi, er jeg derfor af den antagelse, at dynamikken mellem os og i vores psyke, seksualitet og identitet hænger sammen.

Der er mange forskellige måder et par kan forholde sig til og udtrykke deres energi, seksualitet og seksuelle praksis. Seksualiteten har desuden seks vigtige funktioner, og de seksuelle problemer er ofte et spejl af de relationelle problemer og omvendt.

Seksualiteten spiller derfor også en symbolsk rolle i parforholdet, som ikke altid er let at forstå og at balancere. Mange forsøger uden held ubevidst at tilpasse seksualiteten til idealerne i stedet for deres sande jeg.

Er I interesseret i at komme tættere på hinanden og jer selv samt at finde jeres sande jeg? Så er imagoterapi en mulighed.

I kan også tage en gratis partest, hvis I ønsker et mere generelt overblik over hvordan det står til i parforholdet.

Samtaleterapi, seksualitet og praktiske øvelser

Metoden er primært samtaleorienteret.

Det er ikke påkrævet, at I gør fysiske øvelser. Hvis I ønsker det, kan der anvises hjemmeopgaver, som kan udføres i jeres private rum.

Disse kan både være fysiske som ikke fysiske samt seksuelle som ikke seksuelle.

Mange begår den fejl at tale om sex i sengen. Når der skal tales om sex, gøres det ofte bedst udenfor soveværelset og under en afstemt ramme.

I det parterapeutiske rum foregår dialogen i et trygt og anerkendende rum. I bestemmer selv agendaen, samt hvilke emner I vil arbejde med. Udgangspunktet er måske sex, men ofte handler mere om det bagved.

Så sex er et godt samtaleemne. Det styrker jeres fælles rum, samhørighed og fællesskabsfølelse. Det giver også mulighed for personlig udvikling og heling.

Seksualitetens seks R’er

Seksualiteten har ifølge Krop, sygdom og seksualitet (2006) af Graugaard, Møhl og Hertoft overordnet seks funktioner (De seks R’er):

Reproduktion (sex som forplantning). Relation (sex som et forhold og relationsdannelse). Respekt (sex som indsigt og indblik i egne og partnerens grænser). Rehabilitering / recovery (sex som healing eller håndtering af samlivsproblemer og genetablering af kontakt). Rekreation (sex som nydelse, leg og kreativitet) og Relaksation (sex som afslapning og afspænding).

Seksualiteten udvikles under de første syv til ni år af barndommen, hvor mange desværre oplever at blive krænket, skammet eller tabuiseret.

Sex er dog lige så naturligt som at spise, sove og trække vejret. Vores seksualitet følger os gennem hele livet, så hvorfor ikke lade den blive en integreret og fortrolig del af os selv og parforhold. Ved at tale om seksualiteten bliver den aftabuiseret og en naturlig del af vores livskvalitet.

Sex er livsbekræftende.

I den sexologiske samtaleterapi benyttes der, afhængig af problemstillingen, en række forskellige værktøjskasser.

De narrative metoder er f.eks. gode til at hjælper os med at fortælle, forstå og omskrive vores historier. De gestaltterapeutiske metoder er ofte gode til det kropslige, sociale, personlige og fremadrettede. Det hjælper os bl.a. med kontakt, selvregulering, integration og autencitet.

Imagoterapien hjælper os med at forstå vores ophav, dynamik og skjulte strategier. Og de kognitive metoder hjælper os bl.a. med at forstå vores tanker og adfærd.

PLISSIT og UGU

De sexologiske samtaler gennemføres med udgangspunkt i den internationalt anerkendte PLISSIT model, der er udviklet af Jack Annon i 1976.

Udgangspunktet er, at der først opbygges tillid og tilladelse til at tale om og arbejde med de relevante emner (Permission). Herunder fastlægges rammen for dialogen – bl.a. hvad der skal tales om, hastighed, og hvor personligt dialogen må være samt sprogbrug.

Derefter tilbydes der information (Limited Information) og vejledning (Specific Suggestions).

Det foregår typisk i en gensidig og samskabende dialog, der varierer over undervisning/ psykoedukation, coaching, psykoterapi og samtale.

Herefter er der UGU-modellen, der er en model for dialogisk information. U står for at udforske, hvad klienten ønsker at vide. G står for, at der gives relevant information på en neutral måde. Og U står for, en udforskning af klientens reaktion og forhold til den nye information.

De første tre faser afhjælper de umiddelbare udfordringer og de resterende håndteres gennem psykoterapi/ psykosocial terapi (Intensive Therapy). Hvis udfordringerne også omfatter somatiske eller andre specialiserede emner, samarbejdes der med andre specialister og sundhedssystemet.

Krop og seksualitet med Access The Bars®

Der er ikke to mennesker eller par der er ens.

Nogle er mest til samtaleterapi og andre har brug for noget mere kropsligt. Andre igen en kombination.

Den sexologiske samtaleterapi kan derfor kombineres med kropsterapi. Som eksamineret krops- og gestaltterapeut samt certificeret Access Consciousness™ Bars Practitioner og Access Consciousness™ Bars Facilitator, tilbyder jeg både Access Bars® behandlinger og Access Bars® certificeringer samt The Energetic Body Process.

Access Bars er en energetisk kropsterapi, hvor du fuldt påklædt og afslappet modtager en let berøring af 32 punkter på hovedet, som repræsentere de forskellige livsområder. Eksempelvis krop, alder, seksualitet, glæde, ro, venlighed, taknemmelighed, kreativitet, kommunikation, kontrol, bevidsthed, relationer, håb og drømme.

Terapien hjælper dig til at give slip og at tage imod samt at skabe bevidsthed, integration og forandring.

Access Bars kan i forhold til seksualiteten hjælpe dig til at komme tilstede i nuet og ned i kroppen. At finde ro, slappe af, slippe tankerne, sænke barriererne og justere kontrolniveauet. Hvordan vil det føles, hvis både du og din partner var fuldt tilstede og anerkendte jeres krop?

Udover at finde større fred og ro, så åbner Bars også op for din mulighed for at arbejde med alder, krop og seksualitet samt det at skabe forbindelser, livsformer og spiritualitet. Afhængig af din parathed kan Bars ligeledes understøtte kommunikation, kreativitet, håb og drømme samt glæde, sorg og heling.

Energetic Body Process / Energetic Facelift er en særlig kærlig, helende og livgivende kropsproces, der i virkeligheden rummer 30 andre energier og kropsprocesser. Det kan derfor være skridtet videre, når du er blevet fortrolig med Access Kropsterapi.

Det er aldrig til at vide, hvad man som klient er parart til at forandre, men Energetic Body Process/ Energetic Facelift har hjulpet mange klienter til integration, healing og forandring. Også ved f.eks. seksuelle hæmninger, traumer og dissociation.

Jeg er eksamineret psykoterapeut med en fireårig uddannelse fra europæisk akkrediteret institut, hvor seksualitet er et af fire grundelementer i følelseslivet.

Udover at være eksamineret i samtaleterapi, så er jeg som Access Consciousness™ Bars Practitioner og Access Consciousness™ Bars Facilitator også certificeret i kropsterapi. Derudover er jeg certificeret og international trænet parterapeut, sexologisk efteruddannet og medlem af Dansk Sexologforening.

Jeg er specialiseret i parterapi, seksualitet og utroskab – sexologisk parterapi – samt har haft praksis siden 2002.

Som sexologisk parterapeut modtager jeg løbende sexologisk supervision og efteruddannelse i seksualitet. Indenfor sexologien findes der mange fag-specialer og den enkelte sexolog har sin egen uddannelsesmæssige baggrund, erfaring og specialer.

Mit speciale som sexologisk parterapeut er de psykosociale (sociale og psykologiske) aspekter af seksualiteten hos voksne i parforhold og seksualitet i forbindelse med utroskab.

Erfaring og emner indenfor sexologisk parterapi

 • Kærlighed, nærvær, nærhed, kontakt og intimitet
 • Respekt, tillid, fortrolighed, åbenhed og hengivelse
 • Balancering mellem kærlighed, seksualitet og aktivitets niveau
 • Seksuel bevidsthed, sprogliggørelse, italesættelse og dialog
 • Kommunikation, ordvalg og fælles sprog omkring seksualitet
 • Kærlighedens fem sprog og undskyldningernes fem sprog
 • Seksuelle tanker, overbevisninger og værdier
 • Seksuelle ønsker, drømme, fantasier og tændingsmønstre
 • Parternes seksuelle historie, baggrund og erfaringer
 • Seksuelle forventninger og forventningsafstemning
 • Grænser, at sige til og fra samt ikke at give op for hurtigt eller for sent
 • At give og at tage samt at bringe balance i det og de forskellige behov
 • Sensitivitet, sensibilisering, krop, kropsbevidsthed, sansning og erogene zoner
 • Repræsentationssystemer og præferencer
 • Dagsrytmer, frekvens, timing, planlægning og forberedelse kontra spontanitet
 • Passion, erotik, lyst, lyst til at få lyst, sexlyst, optakt, tilnærmelser og forspil
 • Spænding, afspænding, nydelse, glæde og livskvalitet
 • Sex, leg, fantasi, kreativitet, energi og livsenergi
 • Jalousi, utroskab, utroskabsfølelser i.f.m. fx internet, pornografi og chat
 • Skyld, skyldfølelse, samvittighedskvaler, undskyldning og tilgivelsens
 • Kontrol, hæmninger, blokeringer, præstationsangst, turn-off’s og den vanskelige samtale
 • Selvværd, selvtillid, kønsidentitet og seksuel identitet, værdier, normer og idealer
 • Selvopfattelse, selverkendelse, body image, selvbillede, anderledeshed, generthed og skam
 • Roller, feminitet, maskulinitet, følgeskab, lederskab, magt og magtfordeling
 • Ubalance, spændinger og konflikter – find gnisten og få gang i sexlivet igen
 • Udfordringer i forbindelse med behandling for barnløshed/ fertilitet
 • Genoptag/ revitalisering af sexliv ved graviditet, barsel, fødsel, børn, krise m.v.
 • Ubalance mellem egen og parforholdets seksualitet
 • Ubalance mellem parternes seksuelle behov og seksualaktivitet
 • Ubalance mellem parternes seksuelle praksis
 • Anomali, sygdom, diagnoser, stress, angst, depression, medicin og medicinering
 • Udfordringer omkring befrugtning, kunstig befrugtning og assisteret reproduktion
 • Problemer omkring rejsning/impotens, præmatur ejakulation og orgasme
 • Problemer omkring dyspareuni (smerter) og vaginisme (kramper)
 • Problemer omkring psykoseksuelle udviklingsforstyrrelser
 • Seksuel afvigelse samt seksuelle udviklings- og orienteringsforstyrrelser
 • Nedsat eller manglende seksuallyst, aseksualitet og seksuel aversion
 • Seksualitet i parforhold, hvor fx den ene har været udsat for overgreb*
 • Øget seksualaktivitet og sexafhængighed

Som sexologisk parterapeut arbejder jeg også med sexafhængighed.

Da jeg typisk får henvendelser omkring sexafhængighed i forbindelse med utroskab, har jeg skrevet om emnet under utroskab.

Ved utroskab og nogle former for seksuel praksis, kan der desuden opstå sexologiske spørgsmål i forbindelse med kønssygdomme / seksuelt overførte sygdomme (STD = Sexually Transmitted Disease og STI = Sexually Transmitted Infections).

Sexologisk samtaleterapi handler om dialog

Selvom problemer i sexlivet kan synes som store problemer, der er svære at håndtere. Så skal der ofte ikke meget til.

Ofte er det nok med lidt dialog, afklaring og anerkendelse.

Mange tænker, at det kan være svært og skamfuldt at tale om sex. Men det er det ikke for en professionel sexolog og parterapeut. Her finder du og din partner en, der er vant til at tale om det søde, sjove, frække, forbudte og svære samt det kærlige og praktiske i sexlivet.

Sex er i virkeligheden enormt opløftende at tale om. Både i forhold til parforholdet, situationen, processen og terapien. Det bringer jer tættere på hinanden samt åbner op for forskelligheder, forståelse, samskabelse og nyskabelse.

Hvad bringes op til terapien?

Det er meget forskelligt, hvilke emner klienterne bringer op.

Alt er velkomment.

Nogle ønsker udelukkende parterapi, hvorefter det hurtigt sætter skub i deres sexliv. Andre ønsker at arbejde direkte med deres seksuelle praksis, hvorefter de straks oplever en positiv virkning og flow i deres kærlighedsliv.

De fleste bliver overrasket over, hvor lidt der skal til for at tænde følelserne og udvikle den fysiske dimension af sexlivet. Nogle finder eller udvikler sågar en tantrisk og spirituel dimension via sexologien.

Terapien kan samtidig hjælpe parterne med at balancere deres kropslige og følelsesmæssige seksualitet. Undervejs lærer de også, hvordan de kan slippe noget af kontrollen, gøre sig mere åbne, håndtere sårbarheden og sætte grænser samt at skabe balance mellem det at give og tage.

Derfor kan der opstå kriser i sexlivet

Forandringer og kriser i livet som sexlivet, kan komme pludseligt eller glidende. Uden at vi bemærker det.

Det hænder, at vi med tiden bliver klogere på os selv, krop og præferencer, eller at de ændrer sig med alderen samt vores erfaring og udvikling.

Andre gange er udfordringen, at der er opstået problemer eller en ufrivillig pause i den seksuelle aktivitet.

Det kan eksempelvis være på grund af fysiske og sociale forhold som:

 • graviditet
 • sygdom
 • abort
 • sorg
 • alkoholproblemer
 • utroskab
 • stress
 • angst
 • depression
 • søvnbesvær
 • parforholdsproblemer

Kriser i sexlivet kan også bunde i tilknytningsmæssige og relationelle udfordringer. Problemer med at opbygge en sund tilknytning samt gode og nære relationer. Det kan gøre sig gældende både i parforholdet og i sexlivet.

Det kan være en udfordring i sexlivet og parforholdet, hvis man f.eks. har været krænket, eller hvis man som eksempelvis voksne-børn af alkoholikere, er vokset op i en mere eller mindre dysfunktionel familie.

Hvis de seksuelle udfordringer relaterer sig til tilknytningsproblemer eller familiedynamikken, er der bl.a. mulighed for at supplere med imagoterapi.

Har du brug for sexologisk terapi?

Vil du gerne vil vide mere om sexologisk terapi er det rette for dig og din partner? Så kontakt mig på telefonen mellem kl. 12-12.45.

Haster det får I en tid inden for en uge.

Er det akut, kommer I til med det samme.

Ring til mig på 61661900

Hvad siger klienterne?

VARM ANBEFALING!

Jeg har, igennem mange år, haft stor glæde af mine besøg hos Kasper der både har omfattet personlig terapi, parterapi og erhvervscoaching. Jeg er stadigvæk gift, er super glad for mit job – og jeg har mindre knald i låget end der var lagt op til – så det må siges at have været en succes.
Kasper er meget lige frem, fordomsfri og effektiv.

– JOAS LYNG

PROFESSIONELT

Jeg har brugt Kasper ad flere omgange, og jeg har kun haft positive oplevelser. Han har altid gjort alt hvad han kunne, for at være imødekommende og fleksibel. Han opfatter verden på en positiv og tankevækkende måde. Og han håndterer sine sager professionelt, som man kan forvente af en person med mange års erfaring indenfor sit felt.

– STEPHAN MANNSTAEDT

RO – INDSIGT OG STØTTE

Jeg har periodevis været klient hos Kasper T. Larsen siden 2006, og har modtaget psykoterapi, coaching, gestaltterapi, parterapi samt familieterapi. Det har givet mig ro, indsigt og støtte i at finde mine egne svar. Kasper er professionel og dygtig. Han er autentisk og varm, samtidig med, at han er direkte og handlingsorienteret. Kasper er god til at beskrive rammerne for sin terapi.

– JONAS H