Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Featured Image
  • Hvad er sexafhængighed
  • Kan man teste sexafhængighed
  • Gratis sexafhængighedstest

Er sexafhængighed en diagnose

Sexafhængighed er endnu ikke en officiel diagnose, men det menes med udgangspunkt i amerikanske undersøgelser, at der på nuværende tidspunkt er omkring 5% af den vestlige befolkning, der lider af sexafhængighed – primært mænd. Og tendensen er stigende. Særligt i forbindelse med sager om utroskab.

Det viser ligeledes evidens fra min egen praksis, som privatpraktiserende psykoterapeut med speciale i parterapi. Jeg oplever som parterapeut, især ved klientsager med gentagende utroskab, at en eller begge parter begynder at se et mønster og overvejer om der kan være tale om en form for sexafhængighed. På hjemmesiden kan du læse mere om sexafhængighed, utroskab og forskellige årsager til utroskab.

Det vigtigste er dog ikke at finde en skurk, skyld eller årsag – det kan nogle gange blot gøre det værre – styrke en negative spiral, lede til bebrejdelser, fralægge ansvaret (begge parter), intensivere skammen, forværre ubalancen, forstærke ubevidste mønstre samt cementere håbløsheden og magtesløsheden… Hvis parret ikke hurtigt får professionel hjælp, ender parret ofte i en dramatrekant (Karpmann), hvor roller som krænker, offer og hjælper spiller sig ud på skift – inkl. temaer som naming og blaming.

Der er dog langt fra altid tale om egentlig sexafhængighed og det er ofte langt vigtigere at opnå indsigt, forståelse, accept og anerkendelse af egne og parrets mønstre (fænomenologi) samt dialog, grænser, ønsker, støtte, aftaler, løsninger og værktøjer – elementer som jeg adresserer i parterapien. I princippet er der ingen grænse for hvad der kan misbruges eller hvad vi kan gøre os afhængige af. Det gælder (afhængighedskabende stoffer som ikke afhængighedsskabende stoffer) lige fra vitaminer, soldyrkning og sport over slik, mad, kaffe, tobak, arbejde og spil til medicin, alkohol og narkotika. Det er nok også derfor at man er tilbageholdende med at udvikle nye officielle diagnoser.

Grænserne mellem afhængighed, misbrug, storforbrug og forbrug er desuden flydende. Det vigtigste er således at nå til en erkendelse af, om det er et problem, for hvem det er et problem og hvordan det er et problem. Er det blot et problem for een af parterne – er det per definition et problem. Og er det generende, er det grund nok til at søge professionel parterapi.

Man behøver dog ikke at blive diagnosticeret for at nå til afklaring – selvdiagnosticering, erkendelse, ansvar og handling er tilstrækkeligt. Ønsker man yderligere støtte kan man søge individuel psykoterapi, parterapi, familieterapi, utroskabsterapi og/eller sexologisk samtaleterapi.

Gratis SexAfhængighedsTest©

Som parterapeut med speciale i sexologi og utroskab samt en baggrund som misbrugsbehandler, har jeg til selvdiagnosticering udarbejdet en særlig SexAfhængighedsTest©, som du gratis og anonymt kan downloade. Testen er selvscorende og selvevaluerende, så du behøver ikke at dele den med andre. Ønsker du en konsultation hos Parterapi-parterapeut.dk kan du udfylde testen som forberedelse og medbringe den som opstart ved den første konsultation.

Hvad nu

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Ønsker I parrådgivning eller en konsultation i parterapi, så ring 6166 1900.

Hvis du kan lide denne artikel, er du velkommen til at dele den via Share nedenfor.
Ønsker du at blive tilmeldt bloggen og at modtage besked når der er nye artikler og værktøjer på bloggen, kan du sende en mail.

Du kan også følge med på Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut.

2019-02-07T07:32:17+00:00