Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

separation-skilsmisse2019-02-07T11:42:05+00:00

Skilsmisseterapi – Parterapi – København – Valby

  •  Seperation og skilsmisse
  • Udvikling eller afvikling
  • Hjælp til fælles målsætning og proces

Parterapi ved udvikling eller afvikling

Last call for parforholdet

Læser du dette, står du ved en korsvej, der handler om udvikling eller afvikling af parforholdet. Parterapi-parterapeut.dk står parat med støtte til afklaring og udvikling med parterapi eller oprydning og afvikling med skilsmisseterapi. I kan bestille en enkelt konsultation inden I beslutter jer, men ønsker I proces og resultater, kræver det commitment og en seriøs indsats.

Udvikling, afvikling eller genforening

Skilsmisseterapi er en korsvej med tre muligheder:

  • Udvikling – at redde parforholdet, ægteskabet og familien
  • Afvikling – at blive skilt på den gode måde og samarbejde om børnene
  • Genforening – at blive genforenet og skabe en ny start

Hjælp ved skilsmisse og separation

Parterapi-parterapeut.dk hjælper med:

  •  Dialog, forståelse, empati, afklaring og problemløsning
  •  Overblik, struktur, oprydning, plan og handling
  •  Beslutning, aftale og genopretning eller skilsmisse
  •  Håndtering af vrede, sorg, tilgivelse, tillid og forsoning

Effektivt koncept i skilsmisseterapi

1: Kort og effektivt forløb i parterapi

Efter en indledende konsultation, kan I fortsætte i et kort og intensivt forløb med yderligere fem gange i parterapi. Ved køb af klippekort får I både rabat og gratis værktøjer. For nogle er det nok. Efter seks gange parterapi, har de fleste i hvertfald skabt overblik, afklaring og stabilisering, hvad enten de ønsker skilsmisse eller genforening – ægteskabet og familien kan altid reddes.

2: Forebyggende og udviklende parterapi

Herefter er der flere muligheder. Beslutter I jer for at blive samme, er der tale om en genforening og en ny begyndelse. Når I har ryddet op, skal I derfor til at tage stilling til hvad I vil skabe sammen – hvilken energi, relation, liv, parforhold og familie. Så er der mulighed for at supplere med forebyggende og udviklende imagoterapi og sexologisk samtaleterapi eller familieterapi.

3: Relaterede emner for parterapi ved skilsmisse

Skilsmisse er komplekst og har ofte flere årsager. Nogle af de helt store årsager til skilsmisse er alkoholproblemer, utroskab, seksuelle problemer og afstand. Dernæst kan der være forskellige bagvedliggende faktorer som stress, angst og depression, sydom, død, tab og sorg. Der kan også være tilknytningsproblemer, som man fx kender det hos voksne børn af alkoholikere. Uanset hvad I har brug for, så står Parterapi-parterapeut.dk parat med bred og dyb erfaring.

Konsultation ved skilsmisse og parterapi

Haster det, får I en tid indenfor en uge.

Er det akut, kommer I til med det samme.

Ring 61661900 for personlig betjening

Få hjælp ved separation og skilsmisse

Parterapi-parterapeut.dk i København har gennem tiden hjulpet mange par med at blive skilt, genforenet eller at finde nye relations- og samlivsformer. Både dem der er i en situation, hvor det er nemt at blive skilt og dem der er i en situation, hvor det næsten er umuligt at blive skilt. Fx på grund af psykologiske, sociale eller praktiske forhold. Alt sammen forhold, som I kan få hjælp til at tale om og at håndtere i forbindelse med overvejelser om skilsmisse. Nogle har eksempelvis en virksomhed eller et landbrug sammen og andre er fx forbundet på grund af bolig, økonomi, kultur, religion, familie, børn eller dyr. Det at man fx har børn sammen, vanskeliggør ofte at man reelt set kan blive skilt – for så længe at børnene er små, skal man jo fortsat ses, kommunikere, samarbejde, forhandle og løse problemer.

At blive skilt på det rette grundlag og den bedste måde

Problemet er typisk ikke at blive skilt, men at vide hvorfor man bliver skilt og at blive skilt på det rigtige grundlag samt på den bedste måde. Således at man kan få ryddet op og skabt et godt samarbejde efter skilsmissen samtidig med, at begge parter kommer over sorgen, får givet slip og kommer videre i deres respektive liv. Det handler om at træffe beslutningen på det bedst mulige grundlag (kontra de midlertidige følelser) samt, at kunne se sig selv og hinanden i øjnene – på kort som lagt sigt. Det handler ikke nødvendigvis om at blive sammen for enhver pris, men at kende prisen, mulighederne og indsatsen ved henholdsvis at blive sammen og at blive skilt.

Ca. 10% fortryder skilsmisse

Uanset om I vælger at blive skilt eller ej, så kan man uden parterapi og grundige overvejelser komme til at fortryde sin beslutning. Der er årligt ca. 10%, som forhaster sig og fortryder deres skilsmisse – særligt ved de hurtige NemID-skilsmisser. I den situation er det rart at kunne sige, at man tog processen seriøst og gjorde sig grundige overvejelser på baggrund af konkret information, at man gjorde hvad man kunne for at løse problemerne rationelt samt at man traf et bevidst valg – i stedet for impulsivt at handle på følelserne.

Overvejelser om ægteskab, skilsmisse og farvelterapi

Der er ikke noget galt med at tage parforholdet og ægteskabet op til overvejelse. Tværtimod, det er sundt at forholde sig til kærligt, konkret og konstruktivt til sit ægteskab og parforhold. Det inkluderer også en stillingtagen til om hvad, hvorfor og hvordan, man vil være sammen. Det er kun få, for hvem det giver mening at blive sammen, blot for at være sammen og for enhver pris. Men det at tale om fremtid, problemer, separation og adskillelse uden støtte i form af parterapi, er ofte angstprovokerende og vanskeligt uden en professionel som fx en parterapeut.

Græsset er grønnest, der hvor man vander

Ægteskabet og parforholdet er på mange måder som en have. Der skal både vandes, gødes og lues ud en gang i mellem. Det er også vigtigt at være enige om de store linier og hvordan haven skal se ud som helhed. Der skal måske både være plads til et fællesareal og en lille privat krog til hver af parterne. Mange bruger tid, konsulenter og penge på planlægning af deres bryllup, men få bruger tid, parterapi og penge på at blive afklaret omkring deres ægteskab, parforhold og samliv. Problemet er desuden, at mange glemmer at deres mål, værdier, visioner og forventninger ændres undervejs. Mange ender i fortsættelse heraf, med at gå alene med deres spørgsmål, overvejelser, tvivl, frustration og ambivalens. Det er det modsatte, der skal til. Det er jo gennem kontakt, forskelle, grænser, bevægelse og dialog, at vi får afklaring, udvikling og vækst – uanset retningen samt om den er fælles eller delt. Denne eksistentielle proces er derfor typisk også en del af parterapien og skilsmisseterapien.

Beslutning om skilsmisse

Hvis virkeligheden ikke matcher drømmen eller hvis I er gledet fra hinanden, er det vigtigt at I får en dialog om det. Er afstanden blevet for stor og er det først blevet kritisk og konfliktuelt, er det meget vanskeligt at tage dialogen uden en parterapeut, som kan hjælpe med at facilitere processen. Men hensyn til processen, bliver det ofte meget komplekst, da der overordnet er minimum tre psykosociale processer, som parterapeuten kan assistere ved – den fælles og de to individuelle processer. Når det er presset eller sårbart, er det desuden svært for parret at høre eller at få tingene sagt, uden at der opstår angst, sårethed, vrede og misforståelser. Mange går derfor længe i ambivalens og ofte så længe, at der lige pludseligt bliver taget en drastisk beslutning, som uanset dens udfald, paradoksalt nok ofte bliver en stor lettelse for begge parter. Mange føler sig straks helt lettede, energiske, glade og optimistiske. Det kan dog hurtigt vende og skyldes typisk blot at parterne nu er kommet ud af deres limbo med ambivalens og udfordring med at få taget en beslutning. Det er en stor fordel at sove på det og vente med at melde noget ud, for op til hvert tiende par fortryder jo skilsmissen.

Hvordan siger jeg til min partner at jeg vil skilles

Det kan være meget svært at få sagt at man vil skilles og det kan være udfordrende at finde den rette måde at sige at man vil skilles – en måde som både er god for en selv og for ægtefællen. På bloggen kan du læse mere om hvordan du bedst slår op / siger at du vil skilles. Nedenfor finder du ligeledes links med vejledning til hvordan du kommunikerer det til børnene.

Processen efter beslutning om skilsmisse

Dem som fastholder skilsmissen, vågner op til et bjerg af nye processer, udfordringer, opgaver og beslutninger af praktisk, økonomiske og kommunikativ karakter. Hvad skal der ske, i hvilken rækkefølge og hvilket tempo? Hvem gør hvad? Hvem siger hvad til hvem og hvornår? Hvad siger vi fx til børnene, familien, vennerne og evt. arbejdsgiveren? Hvordan håndterer vi børnene og deres hverdag? Hvordan bliver vi enige om alt dette? Det er en vanskelig, kompliceret og følelsesladet situation, hvor parret stadig med deres relationelle og kommunikative problemer nu virkelig skal til at samarbejde om en meget svær opgave – at blive skilt samt at organisere et samarbejde og liv efter skilsmissen. Selvom det går godt, er der alligevel mange der skal forbi advokaten eller retten. Det kan samtidig være et kritisk punkt, hvor folk pludselig kan ændre mening og attitude.

Statistik og trends for skilsmisse

Statistisk set er risikoen for førstegangs skilsmisse på omkring 50% allerede efter to år og risikoen for andengangs skilsmisse er siden helt oppe omkring 70%. En dårlig trend i det hele taget og især efter den første skilsmisse. Det er der mange årsager til. Dels er det blevet lettere at blive skilt (og endnu lettere anden gang, når man er blevet mere fortrolig med processen) samt lettere at finde en ny partner via internettet, sociale netværk eller arbejdet. Trends omkring individualisering, selvrealisering og uafhængighed inkl. arbejdsmæssige og økonomiske forhold spiller også ind.

Skilsmissebørns sandsynlighed for skilsmisse

Hvis man udelukkende ser på skilsmissestatistikken for børn fra skilsmissefamilier, så stiger risikoen for skilsmisse signifikant. For voksne skilsmissebørn, hvis forældre er blevet skilt, er risikoen for skilsmisse dobbelt så stor, end ellers. Hvis begge partnere i et ægteskab, kommer fra en familie hvor forældrene blev skilt, så er risikoen tre gange så stor. Skilsmissebørn har typisk også lavere selvværd og tilknytningsproblemer samt bliver dårligere uddannet og får lavere løn.

Skilsmisse og genforening

Det er muligt at finde sammen igen efter en skilsmisse og det er begyndt at slå igennem som en trend. Ca. 3 – 10% af de par der bliver skilt, ender statistisk set med at finde sammen igen – genforening. Min personlige erfaring som parterapeut er derudover, at omkring halvdelen af de par der har børn og som søger skilsmisseterapi / farvelterapi for, at få bearbejdet problemerne og renset luften inden det reelt set kommer til skilsmisse, ender lykkeligvis med at finde sammen igen – hvis de altså ønsker det. Oveni disse 50% kommer yderligere de mange par, der via parterapien eller skilsmisseterapien får hjælp til at finde nye og andre relations- eller samlivsformer. Så for de par der er parate, fokuserede og reelt ønsker at finde sammen igen, er forhåbningerne ganske høje.

Partjek, parterapi og forsoning

Man behøver dog ikke at blive skilt for at kunne finde hinanden igen. Det kan typisk godt ske som en proces undervejs i parforholdet og ægteskabet, gennem afklarende og forebyggende eller behandlende parterapi. Mange har egentligt blot brug for et lille skub i form af et par-tjek. Der er faktisk evidens for, at det kan redde parforholdet, ægteskabet og familien, ved blot at sende parforholdet til et par-tjek. Mange par sender derfor parforholdet til et enkelt og måske et opfølgende par-tjek. En del ægtepar sender også parforholdet til et årligt par-tjek, som et servicetjek. Netop ud fra tanken, at forebyggelse er bedre end helbredelse eller brandslukning. Vælger man den indgangsvinkel, så er succesraten selvfølgelig langt højere end ovenfor.

Årsager til skilsmisse

Der kommet stor fokus på umiddelbar og kortsigtet optimering og lykke samtidig med at ægteskabet ikke længere er den samme institution som tidligere – for nogle skaber det ligefrem en ‘dur ikke’ samt ‘søg og erstat’ kultur. Ligesom med karrieren, er det for de fleste svært, at se mange år frem og kun forestille sig een karriere i een virksomhed. Men nogle af de helt store årsager til skilsmisse er pænhed, misforståede hensyn, fortielse samt mangel på bevidsthed, konfrontation, kommunikation, anerkendelse, ansvar og nærhed. Mange får desuden alt for travlt i de første år med børn, hus, karriere og selvrealisering samtidig med at opgaverne ved blot at være borger i samfundet også kræver sit.

De fire apokalyptiske ryttere og skilsmisseindikatorer

Derudover er der jfr. Dr. John Gottman fire negative faktorer (skilsmisseindikatorer / de fire apokalyptiske ryttere), der med op til 90% sandsynlighed kan forudsige skilsmisse. De fire faktorer er: Kritik (manden frem for bolden), Foragt (nedgørelse og disrespekt), Forsvar (undvigelser og modangreb) og Muren (afvisning og tavshed). Hvis de fire faktorer samtidig kombineres med barske opstart på skænderierne og dårlige reparationsforsøg, kan det resultere i at krisen eskalerer samtidig med at en eller begge parter ender med at trække sig i isolation. Er det først nået hertil, så er det opad bakke. Men ikke umuligt. Hvor der er vilje, er der altid en vej. På bloggen finder I et uddrag af min eBog omkring de fire apokalyptiske ryttere (The Four Horsemen of the Apocalypse) inkl. forklaring på hvordan de opstår og hvad I kan gøre for at slippe af med dem samt at redde ægteskabet og familien inkl. børnene. Hvis I er interesseret i et forløb omkring parterapi, får I ved køb af klippekort en gratis kopi af hele eBogen, til støtte for jeres proces.

Scenarier omkring skilsmisse

Parterne yder typisk hvert deres samtidig med, at de mister sig selv i parforholdet eller partneren – det man også kalder at elske for meget / medafhængighed. De glemmer ofte både sig selv, hinanden og at tale om hvordan de reelt set har det inkl. hvad de ønsker mere og mindre af i parforholdet og livet. Det går udover interessen, overskuddet, samhørigheden og intimiteten. Ofte mærker den ene part ikke sig selv eller også tror den anden, at det egentligt går fint nok. Samtidig passer de hvert deres. Imens lider den ene ofte i tavshed, under misforstået hensyn og pænhed eller under en evig klagen og hakken. Nogle fejer det under gulvtæppet og skændes aldrig. Andre skændes periodisk, ofte og voldsomt, men typisk sjældent om de reelle problemer og oftere om symptomer, det praktiske eller overfladiske ting. Nogle bliver afhængige af skænderierne og den evt. efterfølgende forsoning og make-up-sex. For andre uddør sexlivet, hvilket der for nogle er skilsmissegrund i sig selv.

Et ægteskab i implosion eller eksplosion

Lige pludselig og ofte, når parret kommer igennem deres travle og pressede fase (statistisk set efter det fjerde år) eller samtidig med at forelskelsen har fortaget sig (statistisk set efter tre måneder til to år), så enten imploderer det i en kombination med fx resignation, isolation, arbejde, alkohol og depression eller også eksploderer det i fx utroskab, vold, et pludseligt ønske om at få en pause/ flytte ud eller egentlig skilsmisse. Andre gange sker der det, at en af de lidende pludselig ‘forelsker’ sig i fx en kollega, hvorefter der opstår utroskab. Parterapi-parterapeut.dk hjælper mange par – forebyggende og med deres umiddelbare akutte problemer omkring angst, isolation, depression, afhængighed, medafhængighed, voldsomheder, utroskab, kommunikation, nærhed og sexliv, inden det bliver til skilsmisse. Så snart parret og situationen er stabiliseret, bliver der plads til forebyggelse og udvikling. Dem der efter stabilisering og afklaring i stedet ønsker skilsmisse, får hjælp til det.

Proces omkring separation og skilsmisse

Parterapi-parterapeut.dk hjælper jer med at teste jeres beslutning og at blive afklaret. Næste arbejdspunkt er sandsynligvis at genoprette og styrke kommunikation, problemløsning og forhandling. Herefter bliver det muligt at skabe klarhed og overblik med henblik på prioritering og indsats. Efterfølgende handler fokus typisk om:

1. Oprydning og tilgivelse i forbindelse med skilsmisse

Bearbejdning af skuffelse, sårethed, tab og sorg samt typisk også angst og depression eller vrede og aggression. Det er vigtigt for den videre proces, at der bliver ryddet op – talt ud, taget ansvar og tilgivet. Det handler dels om at få afsluttet det uafsluttede, så stenene kommer ud af skoen og rygsækken bliver lettet. Det gør den fortsatte rejse nemmere og sender nissen på pension, uanset om I skal skilles eller genforenes. Dernæst handler det om at undgå bitterhed og nag, så alle kan få det bedre samt for at der ikke senere i processen opstår modstand eller tilbagefald.

2. Den praktiske proces omkring skilsmissen

Herefter er der for de fleste etableret en fornuftig platform, hvor der kan arbejdes mindre følelsesladet og mere rationelt samt med en større fokus på fremtiden og løsningerne – end fortiden og problemerne. Fokus er da for de fleste på det praktiske, hvilket typisk også involverer andre specialister som bankrådgivere, jurister, ejendomsmæglere … Da Parterapi-parterapeut.dk i København har en erhvervsøkonomisk baggrund som virksomhedskonsulent, forstås, rummes og støttes der også op om disse processer. Det er vigtigt for processen, at vide hvor skabet står og hvordan landet ligger. Det skaber ro i sindet samtidig med, at man nu kender sine muligheder samt ved om man kan blive skilt og kender konsekvenserne ved selve skilsmissen. Det giver overskud, skaber råde- og arbejdsrum samt ro og fokus på selve processen.

3. A-second-chance eller skilsmisse

På nuværende tidspunkt har de fleste fået overblik, ryddet op, struktureret, prioriteret og sat mål. Dem der nu er klar til at trykke på knappen og at blive skilt, kan så gøre det. Dem der vil teste beslutningen yderligere eller give parforholdet og ægteskabet en ekstra chance, får hjælp til det. De fleste fortsætter desuagtet med konsultationer i parterapi – under hele processen. Dels som facilitering og understøttelse og dels i forbindelse med tilbagefald og nye kriser. Det sker dog ikke sjældent, efter sådan en arbejds-, lærings- og udviklingsproces, at parret finder sammen igen – efterhånden som problemerne bliver løst og der bliver mere plads til relationen og de positive følelser – som inde bagved ofte stadig er der. Ikke at det skal være et pres eller en skjult agenda. I processer hos Parterapi-parterapeut.dk er det tværtimod ofte således, at parterne har hver deres agenda, hvor den ene vil og den anden ikke vil skilles. Det gør det ikke nemmere, men det er vigtigt for processen, at alle kan være der med det der er samt med dem selv og deres respektive agenda.

Processen efter skilsmissen

Mange fortsætter desuden i parterapi at efter krisen er overstået eller at de er gået fra hinanden – for at hele gamle som nye sår samt at lære af hinanden og det der er sket. Det handler om menneskelig indsigt og selvindsigt samt at gøre snublesten til trædesten. På den måde lærer begge parter mere om sig selv og deres egne psykologiske adfærdsmønstre, så nissen ikke flytter med i genforeningen eller i et ny parforhold. Det kan virke absurd at gøre gå i parterapi efter krisen eller med en partner man har gået fra, men det modsatte er tilfældet. Det er i relationen at alle traumerne, skævhederne og dynamikkerne kommer frem og det er i relationen at I skaber samt løser problemerne og heler op. Relationen og din partner er derfor både din udfordring, læremester og hjælp. Det er desuden en stor hjælp for parterapeuten og dermed din proces, at partneren deltager. Dem der ender med at fortsætte sammen eller at blive genforenet, oplever det typisk som ægteskab nummer to og holder ofte en ny ceremoni sammen. På den måde markerer de en ny fase, en ny begyndelse og et nyt liv sammen. De oplever ligeledes ofte at deres commitment bliver fuldkomment – da de nu fuldt ud ved hvad de går ind til. Er I interesseret i selvindsigt eller genforening, kan I så snart at I er klar til det, overveje imagoterapi – se nederst på siden.

Praktisk om skilsmisse

En skilsmisse kan ske med eller uden forudgående separation. Hvis et ægtepar ikke ønsker at fortsætte ægteskabet, har de ret til separation. Siden den 1. juli 2013 er det muligt at blive skilt med det samme og uden forudgående separation. Før denne dato kunne man efter 6 eller 12 måneders separation søge om skilsmisse. I visse tilfælde som fx ved utroskab, kunne man blive skilt uden forudgående separation. Hvis et ægtepar ikke er enige, kan ægteparret dog normalt først blive skilt, når ægteparret har været separeret i seks måneder.
Fra 1. december 2014 skal ægtepar ansøge om separation eller skilsmisse digitalt. Det koster 900 kr. (2015) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse. Hvis der samtidig tilvælges en vilkårsforhandling, skal der yderligere betales et gebyr på 1.000 kr. (2015).
Ægteparret vælger selv om ægteparret vil komme til et møde i Statsforvaltningen – den såkaldte vilkårsforhandling. Her fortæller en sagsbehandler, hvad det indebærer at blive separeret og skilt. For at bevillige separation og skilsmisse skal Statsforvaltningen sikre sig, at parret er enige om deres fælles forhold. Ægteparret skal således være enige om, hvorvidt een af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden og hvis parret bor i lejebolig, skal ægteparret være enige om hvem der eventuelt skal blive boende og fortsætte lejemålet. Parret skal desuden være opmærksomme på deres pensionsordninger, gruppelivsforsikringer og ATP.
Hvis et ægtepar ønsker afklaring, at teste deres beslutning om skilsmisse, at give parforholdet en ekstra chance eller at få hjælp til farvelterapi, er der mulighed for selvbetalt parterapi og skilsmisseterapi hos Parterapi-parterapeut.dk.
Har du et spørgsmål er du velkommen til at ringe. Det gælder også hvis du har forslag til et alment, nyttigt og informativt link til listerne nedenfor. Derudover kan du følge Parterapi-parterapeut.dk på Google+, Facebook og Blokken.

Artikler om skilsmisse
Hvert tiende par fortryder kvik-skilsmisse:
http://pol.dk/2616129
Nyskilt mand (som kvinde): Dét burde jeg have gjort:
www.q.dk/kaerlighed-og-erotik/kaerlighed/nyskilt-mand-det-burde-jeg-have-gjort
Da min familie blev ramt af en skilsmisse:
www.politiken.dk/debat/kroniken/ECE1808763/da-min-familie-blev-ramt-af-en-skilsmisse/
Praktisk information om skilsmisse
Skilsmisse & Statsforvaltningen:
www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6012
Skilsmisse & Borger.dk:
www.borger.dk/Sider/Separation-og-skilsmisse.aspx
Skilsmisse & Københavns Kommune:
www.kk.dk/artikel/skilsmisse
Kom over bruddet, skilsmissen og sorgen:
www.relrules.com/13-steps-to-heal-after-a-break-up/
Værd at overveje ved brud, skilsmissen, hjertesorger og kærestesorger:
www.relrules.com/6-things-to-remember-when-your-heart-is-breaking/
Skilsmisse & Børnimidten.dk:
http://xn--brnimidten-0cb.dk/
Skilsmisse og hvad skal vi sige til børnene:
www.netdoktor.dk/sex_samliv/fakta/skilsmisse.htm
Om skilsmisse og samvær:
www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4915
Samværsguide ved skilsmisse:
www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/Publikationer/Pjecer/Aktuelle%20pjecer/Samv%C3%A6rsguide_2014.pdf
Hvordan bliver børnene påvirket af skilsmisse:
www.huffingtonpost.com/entry/how-kids-are-affected-by-bitter-divorce_55fba869e4b0fde8b0cdcb5f