Skip to main content

Selvkærlighed, kærlighed, parterapi, imagoterapi og psykoterapi

  • Hvad er selvkærlighed?
  • Hvordan hænger kærlighed og selvkærlighed sammen?
  • Hvad betyder selvkærlighed for parforholdet?
  • Hvordan får jeg selvkærlighed?
  • Hvordan lærer man at elske sig selv?
  • Selvkærlighed, kærlighed og parterapi
  • Relationer, parforhold og parterapi
  • Tilknytning, forladthed og parterapi
  • Spejling, affektregulering, mentalisering og parterapi
  • Ensomhed, selforsynethed, isolation og parterapi

Selvkærlighed, parterapi og psykoterapi

Det er så nemt at sige det!
Vi har hørt det fra barns ben, men det er så svært i praksis.

Elsk dig selv!
Du skal elske dig selv, før du kan elske andre!
Du kan ikke elske din partner, hvis du ikke elsker dig selv!

Hvorfor er det så svært at elske sig selv?

Elsk dig selv! Det motto kan ingen være uenige i, men det er nemmere sagt end gjort. Det var også velmenende af dem der sagde det. For mange ender det imidlertid med at blive en selvopslidende forbandelse i form af ammunition til den indre kritiske forældre i form af negativ selvtale – med skyts fra sætninger som ‘du er din egen lykkes smed’, ‘det er dit eget ansvar’, ‘du skal bare tage dig sammen, blive hurtigt voksen og klare dig selv’, ‘du skal bare lære at elske dig selv noget mere’, ‘du bliver nød til at elske dig selv, hvis du vil finde kærligheden og en partner’.

Mange ender således med en grad af forladthed, selvbebrejdelse, overansvarlighed, selvforsynethed, isolation, selvforladthed, skamfuldhed og sorg. Temaer man desuden tager med ind i parforholdet, voksenfamilien, voksenlivet og karrieren. Enten gennem den almindelige dynamik eller ved at man fx projicerer følelserne, behovene og problemerne over i partneren, familien, vennerne, kollegaerne og chefen. Det er ikke alle der umiddelbart selv mærker det, men de fleste kender det alligevel som manglende autentisk kontakt eller mangel på nærhed, intimitet og kærlighed i parforholdet samt en uhensigtsmæssig dialog og kontakt med sig selv. Enten fordi de føler, at de ikke rigtigt er i stand til det, at åbne op og at tage imod det de inderst inde ønsker sig, når det endelig kommer. Eller fordi de synes at kæresten, partneren, ægtefællen, vennen og kollegaen ikke er i stand til det. På den måde kommer selvkærligheden, som et tema, ind i både coaching, psykoterapi, parterapi, imagoterapi og familieterapi. For nogle påvirker det også seksualiteten og sexlivet.

Det er således nogle af de gennemgående eller underliggende temaer, som Parterapi-parterapeut.dk i København har arbejdet med igennem mange år og specialiseret sig i. Nedenfor kan du læse mere om hvad, hvorfor og hvordan. På hjemmesiden for Parterapi-parterapeut.dk i København kan du også læse mere om parterapi, koncept for parterapi, test og diverse tilbud om psykoterapi.

Selvkærlighed, opvækst og parterapi

Hvis du ikke rigtigt har set lyset i dine forældres øjne og hvis du ikke rigtigt har følt dig ubetinget elsket på den måde du behøvede det, så er det meget svært at elske dig selv. På den måde bliver selvkærlighed et endeløst projekt med skam, forladthed og dyb sorg til følge.

Der skal egentligt ikke så meget til, for at det kan gå galt og at vi ender med en dyb underliggende længsel, forladthed og sorg. De fleste havde dog en god barndom og en god ramme, men forældrene kunne måske ikke rigtigt være tilstede eller også havde de ikke selv fået tilstrækkelig med ubetinget kærlighed – set lyset i deres egne forældres øjne og lært at elske dem selv. På den måde er det svært at give det videre til sine egne børn, som man ikke selv har fået som barn. Mange parforhold og hjem er således i virkeligheden mere eller mindre dysfunktionelle. Ikke at det skal være en bebrejdelse. Selvom vi som partnere og forældre gør vores bedste, kan vi måske kun gøre det rigtigt i halvdelen af tiden (jfr. bogen What is parenthood). Det er klart at det ikke gør vores start på livet nemmere, hvis der fx også var hypokondri, sygdom, psykologiske problemer, overinvolvering, neglekt, overgreb, misbrug eller alkoholproblemer i parforholdet og familien. Det er således ikke uden grund, at man fx laver hjerteskærende tv-udsendelser som DR’s ‘Aldrig for sent’, om almindelige menneskers problemer omkring relationer, kærlighed og selvkærlighed. Samtidig med at man ved, at ca. hver femte dansker har mistet kontakten til et eller flere familiemedlemmer.

Mange med sådan en baggrund, har netop svært ved at elske sig selv og ender med forladthed og isolation, skyld og skam, selvtab og sorg, overinvolvering og medafhængighed. Indre-barn-problematikker, antennebørn og voksen-barn-af-alkoholikere er der også nogle der kalder det. Fælles er forladthedsfølelsen og skammen samt at de har svært ved at elske sig selv eller nemmer ved at elske andre end sig selv – medafhængighed, relationsafhængighed og parforholdsafhængighed. For at komme ud af denne dynamik og medafhængighed, er man nød til at få hjælp udefra i form af professionel psykoterapi, parterapi, imagoterapi og/eller familieterapi. For problemet og dynamikken er netop gentagelsestrangen og gentagelsestvangen, som gør at man ubevist og hele tiden har tendens til at søge tilbage til dysfunktionelle relationer eller at søge ud efter andre – efter det man manglede og som de alligevel ikke kan give én. Parterapi-parterapeut.dk i København har over 10 års speciale i afhængighed, medafhængighed og voksen-barn-af-problematikker samt 20 års erfaring med relationsarbejde.

Selvkærlighed er ikke udgangspunktet men resultatet af parterapien

Vi fødes i forbundethed,
vi lider i adskildthed,
og vi udvikles i gensidighed
Schibbye

Som mennesker er vi indbyrdes afhængige. Vores sande-jeg inkl. hjerne, krop og følelser reguleres i samspil med vores omsorgspersoner og andre mennesker – fx via affektregulering og mentalisering. Vi tilbliver, trives og udvikles gennem kontakt og relationer. Vi er ikke biologisk kodet til at være alene. Vi er tilknytningsbaserede væsner, som lærer om tryg tilknytning gennem en hensigtsmæssig bevægelse ind og ud af sund kontakt. Kærlighed og heling starter således ikke i isolation og vakuum, men i kontakten, tilknytningen, relationen, nærværet, samspillet og spejlingen. Vi kan ikke finde og definere os selv i isolation. Hvis vi forsøger, vil vi blot isolere os selv yderligere og skabe et endnu større vakuum. Det er ikke uden grund at psykologiske problemer som stress, angst og depression er tiltagende i et samfund, hvor fx gøren, produktion og resultater er i højsædet samtidig med at væren, relationer og proces glider i baggrunden. Samtidig hermed opstår der et naturligt og stigende behov for psykoterapi, parterapi, imagoterapi og familieterapi. Det er således ikke en skam at have et problem, det er en skam ikke at gøre noget ved det.

Rejsen hjem med psykoterapi, parterapi og imagoterapi

På grund af problemets natur, er der desværre ikke noget quick fix, 30 dages psykoterapeutisk / parterapeutisk program eller 10 simple steps til selvkærlighed, kærlighed og det lykkelige parforhold, ægteskab og familie. Hvis ingen rigtigt har elsket dig (og/eller din partner), har du som udgangspunkt ikke lært at elske dig selv. På den måde har de fleste heller ikke fået integreret og skabt en sund balance mellem sit indre-barn (sande selv), omsorgsfulde-forældre og kritiske-forældre – jfr. transaktionsanalysen. Det skaber både en psykologisk ubalance samt en ukonstruktiv indre dialog, der både udspiller sig og kan helbredes i selve relationen i psykoterapien, parterapien, imagoterapien og familieterapien. Det kan man ikke gøre alene, for vi lærer at forbinde os med andre førend, at vi forbinder os med os selv. Thi hvordan skulle vi også vide, at vi er vidunderlige og elskede – det ved vi kun, når vi som barn ser det vidunderlige og kærligheden i vores forældres øjne eller når vi som voksne i det mindste bliver set, hørt, taget alvorligt og anerkendt gennem psykoterapien, parterapien, imagoterapien eller familieterapien.

Det behøves altså ikke kun at være forældrene, der foranlediger denne udviklingsstøtte – eller senere heling. Det kan i princippet også være en anden omsorgsperson – eller en psykoterapeut, parterapeut, imagoterapeut eller familieterapeut. Det er i hvert fald svært at lære sig selv, hvis man aldrig rigtigt har oplevet det og lever i et vakuum, i betingede relationer eller et dysfunktionelt parforhold.

Kærligheden og selvkærligheden starter i relationen – en relation uden psykologiske eller følelsesmæssige modkrav. Selvkærligheden er dermed ikke udgangspunktet, men resultatet af processen, relationen og af at have været elsket – eller af at havde været set med rummende og anerkendende øjne fra en psykoterapeut, parterapeut, imagoterapeut eller familieterapeut.

Vi kan heller ikke elske os selv og være i fuldstændig kontrol over vores følelser, førend og for at vi kan være i en relation eller et parforhold – det er den anden vej rundt. Så hold dig ikke tilbage og afhold dig ikke for at gå ind i et parforhold. Du finder dig selv, lærer om, udvikles og forandres gennem at se et andet menneske i øjnene, som du elsker og som elsker dig. Nøglen til heling, sundhed og velvære er kontakt, tilknytning, samspil og integration. Så være åben for at elske, at lukke kærligheden ind og at blive elsket.

Er du/I parate og interesseret i nærmere at forstå denne indre og fælles dynamik, så er imagoterapi en særlig form for psykoterapi og parterapi, hvor du kan deltage alene eller med din partner. Imagoterapi giver ikke blot indsigt og selvindsigt. Imagoterapi er også helende samtidig med at den hjælper dig med at åbne op og at komme hjem til dig selv og dit sande jeg – rejsen hjem, som John Bradshaw også kalder det.

Psykoterapi, parterapi og andre tips til kærlighed og selvkærlighed

Vær i første omgang ikke umiddelbart bekymret for overinvolvering, medafhængighed, relationsafhængighed eller parforholdsafhængighed – vi har alle brug for at blive elsket og at elske. Og jeg har som psykoterapeut med speciale i parterapi, aldrig hørt om nogen, der har fået for meget kærlighed. Så start med at elske og at lukke kærligheden ind i dig, parforholdet og seksualiteten. Vær heller ikke bange for at bede om anerkendelse og støtte fra din partner. Du behøves ikke at være alene, holde dine følelser tilbage eller at undertrykke dine behov for kærlighed. Udtryk i stedet dine følelser og behov samt lad partner selv tage ansvar for at sætte sine egne grænser.

Ingen er bygget til alenehed og det går meget bedre med support og støtte. Hvis du ikke p.t. har en partner og kæreste, så brug telefonen, netværket og vennerne. Eller i sidste instans naturen eller et kæledyr. Kæledyr har også følelser. De knytter sig til menneskerne, ligesom vi knytter os til dem. Kæledyr er dermed også en mulighed, men ikke et substitut. Føler du slet ikke at du har nogle, så visualiser dem du har elsket og dem der har elsket dig.

Men er man først kærlighedsmæssigt udsultet samt fanget i forladtheden, selvforsynetheden og isolationen, så er det hårdt og ikke nemt. Accepter det og begynd i det små. Tag en ting og en dag ad gangen. Progress, not perfection! Det kan være rigtigt svært. Men så prøv i første omgang med et par venlige eller anerkendende ord til dig selv eller positiv selvtale og affirmationer. Forsøg i det mindste at være mindre hård og kritisk overfor dig selv. Dernæst, prøv med en lille smule accept, velvære og egenomsorg / selvomsorg (self-care). Tillad dig selv at lave fejl og tillad dig selv at lytte til dig selv og dine behov. Gør noget godt for dig selv, bare en gang i mellem. Tillad måske endda at forkæle dig selv en lille smule. Forsøg med fx med stilhed, afspænding og meditation, så du får større kontakt med dit indre, dit sande selv eller indre-barn. Søg dertil supplerende støtte via psykoterapi, parterapi, imagoterapi og familieterapi.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise er der en mulighed og en læring.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.

Konsultation i psykoterapi, imagoterapi og parterapi

Du kan læse mere om effektivt koncept i parterapi.
Eller booke konsultation i parterapi, imagoterapi eller psykoterapi på tlf. 61661900.
Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post61.
Er du ikke tilmeldt bloggen om parforhold og parterapi, kan du sende en email:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Tips til parforholdet og kærligheden

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller på: www.twitter.com/Parterapeuten

Eller: http://plus.google.com/115591983982998045497

Eller: www.instagram.com/parterapi

Skrevet af
december 27, 2018