Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Featured Image

Seks årsager til utroskab

Utroskab > Årsager > 6 typer af parforhold med risiko for utroskab

 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvorfor er vi vores partner utro?
 • Hvad er de typiske årsager til utroskab?
 • I hvilke typer parforhold er der risiko for utroskab?
 • Hvorfor opstår der utroskab igen og igen?
 • Utroskab, skal jeg blive eller skilles?
 • Utroskab, kan ægteskabet og parforholdet reddes?

6 TYPER AF PARFORHOLD MED RISIKO FOR UTROSKAB

– below please find an English summary

Årsager til utroskab og grundlag for at søge parterapi

Utroskab har ofte et erotisk aspekt, men handler sjældent om sex. Utroskab kan eksempelvis også handle om følelser, fortrolighed og penge – i form af eksempelvis emotionel utroskab eller økonomisk utroskab. Ikke al utroskab opstår på grund af parforholdsproblemer, men hvis der ikke allerede er problemer i parforholdet, så skaber utroskab i hvert fald så alvorlige problemer i parforholdet, at det kræver parterapi.

Utroskab er både rystende og giver mulighed for at ryste posen.
Utroskab kan være en snublesten, der med parterapi kan gøres til en trædesten.

Utroskab ryster parforholdet i sin grundvold og åbner op for en ny, åben og ærlig dialog om parforholdet, som mange gange forud har manglet. Selvom utroskab er en krise, oplever mange par netop at utroskab pludselig åbner op for kontakten, dialogen og sexlivet. Men ikke altid. Andre gange er det helt omvendt. Hvis der følges op med parterapi, kan ægteskabet, parforholdet og familien ikke blot reddes, men udvikles og vokse. På den måde bliver snublesten i parterapien, ofte til trædesten i parforholdet.

Det meste af tiden kommunikerer vi ikke.
Vi taler bare på skift, uden at lytte til hinanden.

De fleste parforhold glider hurtigt over i en hverdag i trædemøllens hamsterhjul, når forelskelsen er overstået samt når hus, børn og karriere presser sig på. Samtidig tager rutinen over. Det går udover refleksionen, kommunikation, kreativiteten og problemløsning. Samtidig skades relationen, mentaliseringen, empatien, nærheden, kærligheden og intimiteten. På den måde bliver det tydeligt, at der er problemer i parforholdet. Men da det sker gradvist, mærker parret det sjældent selv – før det er eller er ved at være for sent samt sidste øjeblik for at søge parterapi. På en måde bliver utroskab ofte en ubevidst og uhensigtsmæssig måde at at kompensere og løse parforholdsproblemer på. Der skal selvfølgelig tages ansvar, tales ud og ryddes op. Det nytter sjældent at forsøge at lave om på partneren. Man må i starte med at kigge på sig selv og derefter samarbejde omkring udfordringerne i parforholdet. Parterapi er derfor ikke blot parterapi, men psykoterapi med to voksne individer i en relation, der både er interesseret i at få det bedre med sig selv og hinanden.

Her er de 6 årsager til utroskab

Som coach og psykoterapeut med speciale i parterapi, har jeg gennem mere end 10 års erfaring set et fast mønster, med seks gennemgående årsager til utroskab:

 • Utroskab baseret på konfliktskyhed
 • Utroskab baseret på udfordringer med sårbarhed
 • Utroskab baseret på udfordringer med intimitet
 • Utroskab baseret på et splittet selvbillede
 • Utroskab baseret på sexafhængighed
 • Utroskab baseret på en flugtvej fra parforholdet

De seks former for parforhold med risiko for utroskab

Er dit parforhold et af 6 nedenstående typer, er der stor risiko for utroskab og god grund til at vedligeholde, styrke og udvikle parforholdet med parterapi, imagoterapi og/eller sexologisk samtaleterapi for at undgå utroskab, krise og sorg.

Utroskab baseret på konfliktskyhed

Denne form for utroskab bunder i kontaktløshed samt mangelfuld konfrontation, forventningsafstemning og selvregulering. Det udspringer i at parterne undgår problemer, konflikter, diskussioner og skænderier samt at de ikke får talt ud om deres forskellighed og forskellige værdier. Altså, går rundt om den varme grød og fejer problemerne under gulvtæppet.

Det resulterer i, at de ikke deler sig med hinanden (sharing) og at intimiteten forsvinder. Parforholdet og sexlivet bliver gråt og en flad rutine – i stedet for levende dialog og samskabelse. Begge kommer med tiden til at føle sig ensomme. At tale om tingene kan dog virke for risikabelt. Så paradoksalt nok, for at redde ægteskabet, parforholdet og familien, søger en eller begge parter, dialog, lydhørhed, forståelse og intimitet udenfor parforholdet.

Den part der i disse tilfælde begår utroskab, er ofte skødesløs. Det handler typisk om at de ubevidst ønsker at blive opdaget, for at få problemerne frem i lyse samt at arbejde med parforholdet og dem selv. Når begge parter, tager ansvar og ansvar for deres konfliktundgåelse, er der med parterapi stor sandsynlighed for at de kommer over utroskaben – videre sammen i et mere autentisk, dynamisk og tilfredsstillende parforhold.

Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper også par med at blive bedre til at skændes samt at hæve og tolerere et højere konfliktniveau. Og på Blog om parforhold, kærlighed og parterapi finder I fire gratis værktøjer til at blive bedre til at skændes.

Utroskab baseret på udfordringer med sårbarhed

Disse par er dem, modsat de konflikt-fobiske, der skændes for meget. For dem er uenighederne, konflikterne, diskussionerne og skænderierne nærmest en metode til at skabe kontakt, liv, dynamik og spænding i parforholdet. Men det er ofte en overfladisk og usundt måde at skabe kontakt og at skændes på, som sjælden fører til reelle løsninger, fremskridt og vækst. Det er mere skænderier for skænderiernes, kontakten og dramaets skyld.

Begge parter er i virkeligheden for sårbare til at åbne op og for at have en mere intim og autentisk kontakt. I stedet opstår der ofte et stort behov for at få ret samt at bevise den andens uret eller fejl. Der skændes ofte om den subjektive opfattelser af virkeligheden. Det fører til et psykologisk rollespil i stedet for autentisk deling (sharing) og kontakt. I virkeligheden er der ingen reel kontakt og ingen der egentlig lytter til hinanden.

Det leder ofte til mere strid, sårethed, beskyttelse, isolation, ensomhed og sårbarhed samt en tiltagende overbevisning om at partneren ikke bekymrer sig, lytter til eller holder af. Som ovenfor, er der risiko for, at man søger sine behov dækket udenfor parforholdet ved utroskab. Det kan føre til et svingdørsparforhold, med gentagende episodisk utroskab hos begge parter (endda) og en konstant stemning af opbrud. Hvis parret søger parterapi og indser at utroskaben og parforholdsproblemerne har rod i frygten omkring sårbarhed, åbenhed og intimitet, er der mulighed for at de kan komme ud af skænderierne og jeg-har-ret-og-du-har-uret spillet. Så kan der skabes et mere autentisk, nært og nærende parforhold.

Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper jer også med at blive bedre til at skændes i praksis. Og på Blog om parforhold, kærlighed og parterapi finder I en gratis værktøjskasse med 13 teknikker til bedre skænderier.

Utroskab baseret på udfordringer med langvarig intimitet

Denne form utroskab er en variation af den sårbarheds-fobiske utroskab – nr. 2. Her har den utro part ofte svært ved længerevarende relationer og parforhold inkl. håndtering af de forskellige faser og problemer i et langvarigt parforhold. Efter at forelskelsen, nyheden og friskheden forsvinder, bliver det ofte for kedeligt, tungt og besværligt eller uhåndterbart. En ny partner eller en affære fremstår derfor lettere, lokkende og mere opportunt – indtil at denne relation også bliver hverdag.

Det kan tage tid, kræve mange episoder og flere brud, førend det erkendes at der er udfordringer med langvarige relationer og intimitet. Disse situationer kræver en særlig form for parterapi, hvor der både arbejdes psykoterapeutisk med begge parters psykologi, den fælles dynamik omkring de gensidige reaktioner samt støtte til fastholdelse. Hvis man er åben for indsigt og udvikling samt tolerant for en længerevarende psykoterapeutisk og parterapeutisk proces, er der til gengæld store gevinster at høste. Ellers er der mulighed for at få ryddet op med parterapi og lukket ned med skilsmisseterapi / farvelterapi.

Utroskab baseret på parforhold med splittede selvbilleder

Den utro part er fast besluttet i sit billede af den gode familie, det dejlige parforhold og den perfekte partner. Men de elsker også deres elsker. Det var sandsynligvis aldrig meningen, at de skulle have en affære. Det ofte noget der ‘bare’ skete. Det perfekte (men splittede) selvbillede inkl. det perfekte billede af partneren og parforholdet er vigtigt for dem. Men det er måske mere det de er forelsket i – end selve partneren. De mere dybereliggende følelser er sandsynligvis aldrig rigtigt blevet tjekket ud og udviklet. Det bliver mere ‘et burde være’ parforhold.

Efter længere tid, bliver de pludselig og helt uforståeligt forelsket i en anden. Problemet er imidlertid, at de stadig er gift med idéen om den perfekte familie og derfor fortsætter ad begge spor og spiller på to heste. Det kan tage lang tid før det bliver opdaget og ofte er det elskeren/elskerinden, der afslører utroskaben.

Det og det langvarige utroskabslignende parforhold med elskeren on-the-side, er ofte meget smertefuldt. Det og selv utroskaben vil typisk være det første fokus for parterapien. Dernæst handler parterapien om at finde ind til de autentiske parter og følelser samt at få udviklet et autentisk og dybtfølt parforhold med mere intimitet. Hvis man åben for indsigt og udvikling samt tolerant for en længerevarende psykoterapeutisk og parterapeutisk proces, er der til gengæld store gevinster at høste. Ellers er der mulighed for at få ryddet op med parterapi og lukket ned med skilsmisseterapi / farvelterapi.

Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper jer også med at holde parforholdets og sexlivets gnist og flamme tændt. Og på Blog om parforhold, kærlighed og parterapi finder I to gratis øvelser og 36 spørgsmål der kan tænde gnisten og gøre jer forelsket igen – når I er parate til det.

Utroskab baseret på sexafhængighed

Utroskab der bunder i sexafhængighed, er en særlig form for utroskab. Den skal håndteres omtrent på samme måde som alm. afhængighedsbehandling (som fx alkoholafhængighed eller spilafhængighed) ved hjælp af relationel psykologisk afhængighedsbehandling i kombination med parterapi.

Parterapi-parterapeut.dk i København har siden 2006 arbejdet med både afhængighed og medafhængighed. Kort sagt, så føler de fleste sexafhængige en form for indre tomhed, som de gentagne udfylder med fx flirt, spænding, sex og utroskab. Det kræver personlig psykologisk afvænning og restrukturering af parforholdet.

Da partneren til den sexafhængige ofte bevidst eller ubevidst overser utroskaben, opstår der også det man kalder medafhængighed. Derfor arbejder Parterapi-parterapeut.dk i København ofte med begge parter på samme tid, så hele systemet og dets dynamik kommer med i den psykologiske behandling. Således at systemet ikke kommer til at fastholde eller modarbejde, men understøtte den fælles udvikling.

Hvis man åben for indsigt og udvikling samt tolerant for en længerevarende psykoterapeutisk og parterapeutisk proces, er der til gengæld store gevinster at høste for begge parter. Ellers er der mulighed for at få ryddet op med parterapi og lukket ned med skilsmisseterapi / farvelterapi.

På Parterapi-parterapeut.dk’s hjemmesiden omkring seksualitet i parforholdet, sexolog og sexologisk samtaleterapi, kan I læse mere om sexologisk parterapi samt finde en gratis sexafhængighedstest.

Utroskab baseret på en flugtvej fra parforholdet

Utroskab, som en flugtvej fra parforholdet, starter ofte som en afledning eller dulmen af tavsheden, tomheden, ensomheden og smerten i parforholdet. Men utroskab som en udvej fra parforholdet, tjener typisk det klare formål at partneren skal opdage utroskaben og straks søge skilsmisse. Det sker ofte efter mange års tomhed og smerte i parforholdet, fordi man har haft små børn og har ventet til det blev voksne eller fordi den utro part ikke selv formår at søge skilsmisse.

Disse par kommer ofte i parterapi med den skjulte agenda, at den bedragede part blot skal have hjælp til at komme over krisen, smerten og sorgen ved utroskaben og skilsmissen. Det er i disse situationer, både godt og effektivt med psykoterapi i form af parterapi. Men spild af tid, hvis der ikke tones rent flag. Samtidig kan parterapeuten bildes ind at parterne ønsker at redde parforholdet, hvilket der så vil være direkte kontraterapeutisk for processen. Så er det bedre, med det samme at sige at det handler om kriseterapi og skilsmisseterapi / farvelterapi. Omvendt kan parforholdet ofte reddes med længerevarende psykoterapi og parterapi, hvis parret er interesseret og åbne for det.

Effektiv koncept i parterapi ved utroskab

Parterapi-parterapeut.dk i København har over 25 års erfaring i krise, sorg, udvikling og forandring samt mere end 10 års erfaring i parterapi omkring utroskab. På baggrund heraf tilbydes der flere muligheder samt et effektivt koncept i parterapi omkring utroskab.

 • 6 x parterapi med rabat første gang og yderligere rabat ved køb af klippekort
 • Gratis test, parforholdstest og utroskabstest første gang ved betaling pr. mobilepay
 • Gratis førstehjælp og selvhjælpsguide ved utroskab
 • Gratis eBog ved klippekort ved betaling per mobilepay
 • Gratis værktøjer, blog, feeds, artikler og førstehjælpsguide
 • Lang uddannelse, mange kurser, supervision på højt niveau og flere værktøjskasser
 • Mulighed for supplerende psykoterapi, parterapi, imagoterapi og sexologisk samtaleterapi

Summary – couples therapy with speciality in infidelity, crisis, grief and development

3 states of infidelity and adultery

Parterapi-parterapeut.dk in Copenhagen has discovered six types of relationships with high risk of infidelity, adultery, affairs and cheating. If you find yourself in one of below six types of relationships there is a risk of

 • Potential risk of infidelity – intentional/planned/in progress
 • Actual but concealed infidelity – ongoing or stopped
 • Actual and acknowledged infidelity – committed and admitted, ongoing or stopped

6 types of relationships with high risk of infidelity and adultery

 • Conflict avoidant relationships
 • Conflict seeking relationships
 • Long term relationships with intimacy/infatuation/drama issues
 • Relationships with partners with splitting self-images
 • Relationships with sex addiction
 • Infidelity and adultery as an escape hatch

More about couples therapy in English or Danish in Copenhagen or on Skype

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise er der en mulighed og en læring.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.
Ovenstående principper anvendes også i professionel coaching ved ErhvervsCoach®.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi og parterapi på tlf. 61661900.
Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post74.
Er du ikke selv på denne blok, kan du sende en besked.
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Tips og feeds til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten

Google: http://plus.google.com/115591983982998045497

Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Instagram: www.instagram.com/parterapi