Samliv / sexliv / parforhold / parterapi

Hvert ottende par har opgivet sex

Jeg har været på forsiden af Politikken
i forbindelse med Megafons måling
om danskernes sexliv:

  • 7% af danske par har aldrig sex
  • 6% har sex en gang om året eller sjældnere
  • 42% af par har sex en gang om ugen eller oftere

I min sexologiske og parterapeutiske praksis møder jeg en del par, der klager over at der går flere år imellem. De fleste par har ved første fremmøde, typisk ikke haft sex indenfor det seneste halve år, og mange har højest sex en gang i kvartalet. De kommer enten for at arbejde med parforholdet og får sidenhen gang i sexlivet igen eller også ønsker de at arbejde mere direkte med seksualiteten og udvikler derigennem også parforholdet. Læs mere nedenfor.

Klik her og læs forsideartiklen fra Politikken

Seksualiteten er vigtig for parforholdet

Seksualiteten er vigtig for de fleste og de fleste parforhold, uanset hvordan den kan, og reelt udfoldes. Sex handler sjældent kun om formering, men er også en vigtig symbolsk værdi for parforholdet. Således er seksualiteten både et praktisk og fysisk udtryk for kærligheden, som både bekræfter relationen, parret og dets følelser for hinanden.

Et godt sexliv er derigennem med til at holde sammen på os som par og formår man at bevare dynamikken, kan sexlivet være med til at udvikle os og parforholdet. Seksualiteten er desuden en del af vores identitet, historie og kommunikation, hvorigennem vi har udveksling ved at vi bl.a. viser os og fortæller om os selv, vores præferencer og grænser. I gennem parterapi og sexologisk samtaleterapi hjælper jeg både partnerne til at forholde sig til deres seksualitet, parforhold og sexliv.

Sex handler i høj grad også om en tilladelse til at fokusere på os selv og til at nyde inkl. nydelsen ved at give og nydelsen ved at tage imod. Så i praksis handler sexlivet også om glæde, lykke, sjov, leg, læring, kreativitet, energi, fælles aktivitet, samspil, samskabelse…

I forbindelse med at vi tager initiativ, gør tilnærmelser, tager imod og afviser, bevæger os ind og ud af kontakten, skaber forbindelse, forbundethed, samhørighed, forening og genforening. Vi udvikler og tager på skift leder- og følgeskab, kommunikerer verbalt som nonverbalt, sætter grænser og bekræfter. For nogle har seksualiteten også en spirituel dimension og nogle dyrker sexlivet som en del af deres spirituelle praksis. På de indledende møder i parterapien finder vi ud af hvor skoen trykker samt potentialet og hvor der skal sættes ind.

Sexlivet er et af de tre ben parforholdet hviler på

De flest parforhold hviler på et mix af tre faktorer, hvor seksualiteten (her benævnt som lidenskaben) er en af dem, uanset om lidenskaben har et fysisk eller/og ikke fysisk udtryk:

  • Lidenskab og passion (passion)
  • Nærhed og fortrolighed (intimacy)
  • Forpligtelse og engagement (commitment)

Hvis der kun er lidenskab, er der nok nærmere tale om en affære. Er der lidenskab og nærhed, er der typisk blot tale om en romance. Er der kun nærhed og forpligtelse, er der ofte nærmere tale om et venskab. Er der kun forpligtelse og lidenskab, er der ikke sjældent tale om ligegyldig kærlighed som fx i hast-ægteskabet uden nærhed, fortrolighed, udveksling, kendskab og forståelse samt forbundethed og tilknytning. Men, er alle tre faktorer tilstede, taler man om fuldendt kærlighed.

Som ovenfor så er det ofte forskelligt hvor meget parterne hver især ønsker af de tre faktorer og det kan give misforståelser, frustration og konflikter. Det er ofte en del af de konflikter jeg som parterapeut støtter parterne i at håndtere gennem parterapi og sexologisk samtaleterapi. I takt med at det tema bearbejdes, løsnes der typisk også op for nærheden og sexlivet.

Hvad er problemet?

Sex er et menneskeligt behov på linje med andre behov og sex er lige så naturligt som at spise og at trække vejeret. Hvis vi lukker ned for og afskærer os for vores seksualitet og sexliv, så er det som at amputere en vigtig del af os selv, parforholdet og livet. En væsentlig del af os selv og vores potentiale vil være ulevet og hensat til et undertrykt eller hemmeligt liv som en skyggeside. Det vil for de fleste medføre frustrationer, symptomer (psykiske- som fysiske) og problemer.

Det kan opleves meget forskelligt, men for de fleste par betyder det sorg, skyld, skam, afstand, isolation, fremmedgørelse, separat livsførelse og tabuisering samt tab af dialog, fortrolighed og tillid. På et personligt plan kan det opfattes som et nederlag og lede til utilstrækkelighed, forkerthed, kejtethed og mindreværd/mindre selvfølelse/selvtillid. Undervejs eller senere kan der også opstå usikkerhed, misforståelser, misforståede hensyn, jalousi, vrede, bitterhed, nag, hævn og utroskab. Nogle ender med både at krænke sig selv og hinanden.

Efterhånden bliver det bare sværere og sværere at tale om det, at få brudt isen og at komme i gang igen. For nogle kan det udvikle det sig til fysiske reaktioner som fx spændinger, rejsningsproblemer og orgasmeproblemer.

Hvorfor sker det?

Der kan være mange årsager til at der opstår distance til seksualiteten eller pauser i sexlivet.

Et klassisk eksempel er et-års-krisen inkl. det første barns fødsel, især. Der sker en masse med krop og hormoner samt krav, opmærksomhed, søvn og ressourcer. Dyaden bliver til en triade samtidig med at positionerne, relationerne og kærligheden ændrer sig. Parret der før primært var kærester, bliver nu forældre. Det kan give mange udfordringer som skal håndteres og gennemleves samtidig med, barnet nogle gange kommer meget tidligt i.f.t. parrets eller partnernes individuelle livscyklus. Det kan yderligere betyde at der er nogle oplevelser, erfaringer og modningsprocesser, der skal indhentes. Som parterapeut hjælper jeg således parret med at finde sig til rette i dette, gennem parterapi og sexologiske samtaleterapi.

Ofte er der blot tale om et samspil mellem at forelskelsen aftager, hormonbalancen og kroppen ændrer sig, travlheden vinder ind samt projekter og arbejde tager over. Det går udover kommunikationen, nærheden, fortrolighed og problemløsningen. Så hober det sig op, bliver til uafsluttede situationer, skaber konflikter, genererer dårlige følelser, skaber afstand samt leder til træthed og træghed. Hvem har så lyst, overskud, tillid og initiativ til nærhed, dialog, kærestetid, romantik, intimitet og sex? Venter parret for længe eksploderer det i vrede og skilsmisse eller imploderer i afstand og depression. Mange affinder sig med situationen og ender op som ’miserable married’. Evt. i utroskab med en elsker on the side. Jo tidligere parret melder sig på banen, jo lettere er det at løse udfordringerne gennem parterapi og sexologisk samtaleterapi. Omvendt, er det sidste udkald og frustrationen høj, så ved parret tydeligt hvad det ikke vil have. På den måde hjælper jeg som parterapeut parret til at vende det om og sammen at skabe det de så netop gerne vil have.

En særlig kategori af sex og samlivsproblemer er dem der skyldes praktiske, fysiske, psykologiske eller medicinske problemer. Det behøver dog ikke at være drastisk for at være generende. Et stigende problem er således manglende sexlyst p.g.a. stress eller depression og antidepressiva (medicin) – omvendt kan man hævde at sex er naturens egen lykkepille. Et andet er kunstig befrugtning og evt. abortering. Her kan der enten være nogle betingelser der ikke kan ændres eller nogle forhold der skal bearbejdes evt. sammen med andre fagpersoner. I den forbindelse understøtter jeg som parterapeut processen, dialogen samt håndteringen af de eksistentielle aspekter.

En udfordring for mange er også nutidens generelle projekt- og resultatorientering, uhensigtsmæssig holdningspåvirkning fra reklame- og pornoindustri samt en misforstået opfattelse af hvad sex er. Så risikerer man holdningsmæssig og på linje hermed at sexlivet bliver et projekt, hvor målet er samleje og succeskriteriet er orgasme. Det er vel i sig selv nok til at dræbe enhver levende og følsom proces samt at skabe distance, fremmedgørelse og præstationsangst. Hvis man samtidig sammenligner sig med andre par og deres sexliv, kan man føre til lavere selvværd og tanker om at det man har sammen ikke er godt nok. Mange par tænker allerede i forvejen at de fleste andre par har et meget bedre sexliv end dem selv. Igennem parterapi og sexologisk samtaleterapi, hjælper jeg som parterapeut, parret til at finde ud af hvad der er godt nok for dem, at skabe det og være glade i det.

Et praktisk og overset problem er også at vores seksuelle behov, rytme og praksis kan være meget forskellig. Det er ofte en af det praktiske ting jeg som parterapeut hjælper klienterne med at tale om, rumme og at håndtere gennem parterapi og sexologisk samtaleterapi. Nogle gange vil den ene part flere gange om ugen og den anden en gang om måneden. Nogle gange oplever jeg som parterapeut at parret blot er fastlåst i deres kort over virkeligheden og overser praktiske strukturelle løsninger. For eksempel som i tilfældet hvor den ene, der var hjemmearbejdende, havde mest lyst om formiddagen, mens den anden, der var selvstændig kørende sælger, var indifferent. Da de igennem parterapi og sexologisk samtaleterapi fandt ud af det, var det til begges tilfredshed og indlysende at arrangere små intime formiddagsmøder.

Hvad nu?

I kan læse mere om kærlighed, parforhold og parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Og sexliv og terapi på sexologisk samtaleterapi.
Ønsker I parrådgivning eller en konsultation i parterapi, så ring 6166 1900.

Hvis du kan lide denne artikel, er du velkommen til at dele den via Share nedenfor. Ønsker du at blive tilmeldt bloggen/nyhedsbrevet og at modtage besked når der er nye artikler og værktøjer på bloggen, kan du sende en mail. Du kan også følge med på www.facebook.com/parterapi.parterapeut.

Kasper Larsen
Coach, sexolog, familie- og parterapeut i København
Copyright© Kasper Larsen, 2016. All rights reserved.

Nyhedsbreve kan afmeldes ved at sende en
mail med ‘Afmeld nyhedsbrev’ i header’en.

Skrevet af
december 28, 2018
Instagram

⚡ krise 🔊 kommunikation 🧠 mindset ❤️ relationer 💋 sexliv 💔 utroskab 🍷 alkohol 🤙+45 61661900 Over 30 years of experience. Expertise in couples therapy, infidelity, alcohol + mindset, paradigm shift, change, development.

☎️ +45 61 66 19 00
Phone / Whatsapp
Kasper T. Larsen, mba

Danish / English
Copenhagen / Online
No wait / acute

Efficient concept
6 consultations in 6 weeks
Enough for 80% of all clients

Parterapi-parterapeut.dk
Over 30 years experience
Several thousands of clients

Cert. couples therapist
Exam. psychotherapist
Trained internationally by the best

From crisis to success.
From relationships to creationships.

Conscious relationships
with ease, joy and glory.

Change your mindset,
change your relationship.

-

Your expectation is what drives your relation.

What is your relationship mindset?

Your mindset creates & predicts your relationship. Your mindset is critical for successful & healthy relations.
Love grows with a growth mindset.
Grow your mindset.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer

Parterapeut med speciale i parforhold, kommunikation, problemløsning, krise, alkohol, utroskab, sexliv, krop, sundhed & mindset.

Utroskab, affære, sidespring.
Infidelity, adultery, affair, cheating, betrayal, extramarital relations.

Parterapi, parterapeut, sexologi, sexolog, psykoterapeut, psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression, access facelift, access bars, body process & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

English: Couples coaching, couples therapy, couples counselling, psychotherapy, coaching, access bars, yoga, meditation & nutrition. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife. English, German, French, Danish, Swedish, Norwegian

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #CouplesCoaching #CouplesCoach #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

⚡ krise 🔊 kommunikation 🧠 mindset ❤️ relationer 💋 sexliv 💔 utroskab 🍷 alkohol 🤙+45 61661900 Over 30 years of experience. Expertise in couples therapy, infidelity, alcohol + mindset, paradigm shift, change, development.

☎️ +45 61 66 19 00
Phone / Whatsapp
Kasper T. Larsen, mba

Danish / English
Copenhagen / Online
No wait / acute

Efficient concept
6 consultations in 6 weeks
Enough for 80% of all clients

Parterapi-parterapeut.dk
Over 30 years experience
Several thousands of clients

Cert. couples therapist
Exam. psychotherapist
Trained internationally by the best

From crisis to success.
From relationships to creationships.

Conscious relationships
with ease, joy and glory.

Change your mindset,
change your relationship.

-

In love and relations
faith dares the soulto go beyond
what the eyes can see.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer

Parterapeut med speciale i parforhold, kommunikation, problemløsning, krise, alkohol, utroskab, sexliv, krop, sundhed & mindset.

Utroskab, affære, sidespring.
Infidelity, adultery, affair, cheating, betrayal, extramarital relations.

Parterapi, parterapeut, sexologi, sexolog, psykoterapeut, psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression, access facelift, access bars, body process & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

English: Couples coaching, couples therapy, couples counselling, psychotherapy, coaching, access bars, yoga, meditation & nutrition. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife. English, German, French, Danish, Swedish, Norwegian

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #CouplesCoaching #CouplesCoach #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

⚡ krise 🔊 kommunikation 🧠 mindset ❤️ relationer 💋 sexliv 💔 utroskab 🍷 alkohol 🤙+45 61661900 Over 30 years of experience. Expertise in couples therapy, infidelity, alcohol + mindset, paradigm shift, change, development.

☎️ +45 61 66 19 00
Phone / Whatsapp
Kasper T. Larsen, mba

Danish / English
Copenhagen / Online
No wait / acute

Efficient concept
6 consultations in 6 weeks
Enough for 80% of all clients

Parterapi-parterapeut.dk
Over 30 years experience
Several thousands of clients

Cert. couples therapist
Exam. psychotherapist
Trained internationally by the best

From crisis to success.
From relationships to creationships.

Conscious relationships
with ease, joy and glory.

Change your mindset,
change your relationship.

-

Do you believe, that I believe, that you can do it? Well, I don't believe it, I KNOW it!

What is your relationship mindset?

Your mindset creates & predicts your relationship. Your mindset is critical for successful & healthy relations.
Love grows with a growth mindset.
Grow your mindset.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer

Parterapeut med speciale i parforhold, kommunikation, problemløsning, krise, alkohol, utroskab, sexliv, krop, sundhed & mindset.

Utroskab, affære, sidespring.
Infidelity, adultery, affair, cheating, betrayal, extramarital relations.

Parterapi, parterapeut, sexologi, sexolog, psykoterapeut, psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression, access facelift, access bars, body process & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

English: Couples coaching, couples therapy, couples counselling, psychotherapy, coaching, access bars, yoga, meditation & nutrition. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife. English, German, French, Danish, Swedish, Norwegian

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #CouplesCoaching #CouplesCoach #Yoga #AccessBars #ParterapiParte
...

⚡ krise 🔊 kommunikation 🧠 mindset ❤️ relationer 💋 sexliv 💔 utroskab 🍷 alkohol 🤙+45 61661900 Over 30 years of experience. Expertise in couples therapy, infidelity, alcohol + mindset, paradigm shift, change, development.

☎️ +45 61 66 19 00
Phone / Whatsapp
Kasper T. Larsen, mba

Danish / English
Copenhagen / Online
No wait / acute

Efficient concept
6 consultations in 6 weeks
Enough for 80% of all clients

Parterapi-parterapeut.dk
Over 30 years experience
Several thousands of clients

Cert. couples therapist
Exam. psychotherapist
Trained internationally by the best

From crisis to success.
From relationships to creationships.

Conscious relationships
with ease, joy and glory.

Change your mindset,
change your relationship.

-

What is your relationship mindset?

Your mindset creates & predicts your relationship. Your mindset is critical for successful & healthy relations.
Love grows with a growth mindset.
Grow your mindset.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer

Parterapeut med speciale i parforhold, kommunikation, problemløsning, krise, alkohol, utroskab, sexliv, krop, sundhed & mindset.

Utroskab, affære, sidespring.
Infidelity, adultery, affair, cheating, betrayal, extramarital relations.

Parterapi, parterapeut, sexologi, sexolog, psykoterapeut, psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression, access facelift, access bars, body process & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

English: Couples coaching, couples therapy, couples counselling, psychotherapy, coaching, access bars, yoga, meditation & nutrition. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife. English, German, French, Danish, Swedish, Norwegian

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #CouplesCoaching #CouplesCoach #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

OVERSKOUSVEJ 7 ST. TH.
2500 KØBENHAVN, VALBY

Pavan Harpal Singh
Kasper T. Larsen, MBA
EAP/EAGT eksam. psykoterapeut, cert. parterapeut

Følg os