Skip to main content

Psykoterapi i København & Online

EAP & EAGT exam. mandlig psykoterapeut med speciale i mindset og relationer

Relationel psykoterapi

Fra krise til stabilisering, forandring, udvikling, forebyggelse, mestring & succes

Psykoterapi til dig og dine psykosociale problemer

Parterapi-parterapeut.dk tilbyder psykoterapi, i form af individuel psykoterapi, hvis du ønsker at komme alene. Eller parterapi, hvis din partner har mulighed for at deltage.

I begge tilfælde er metoden relationel og psykologisk med henblik på at afklare, forebygge og behandle eller efterbehandle psykologiske og psykosociale problemstillinger.

Du kan få privatbetalt psykologisk konsultation i København og online samt på dansk og engelsk eller understøttet på tysk, fransk, svensk og norsk.

Parterapi-parterapeut.dk er EAP/EAGT eksamineret psykoterapeut med højeste karakter, har samlet over 30 års erfaring og er specialiseret i krise, udvikling, forandring og forebyggelse. Herunder:

• stress, angst, depression og midtvejskrise
• krise, tab, traume og sorg
• seksuelle problemer og utroskab
• alkoholproblemer og afhængighed
• medafhængighed og voksne-børn af alkoholikere
• mindset, mindshift og paradigme skift
• redesign, livsomlægning og kvantespring

Psykoterapi og relationer


Relationen afklarer og heler.

Uanset hvilke udfordringer vi har, hver især eller sammen i parforholdet og familien, så dukker de altid op i relationen.

Det er således her, at de er lettest at tilgå, afklare og at behandle.

Desuden foregår det så i en nær og helende relation med psykoterapeuten og/eller den pårørende.

Omvendt, hvis systemet ikke inddrages, kan det ubevidst risikere at modarbejde helingen, udviklingen og selvreguleringen.

Men mange gange har den pårørende også brug for information, støtte eller hjælp.

Psykoterapi, kontakt og relation


Vi eksisterer i form af kontakten og relationen.
Kontakten og relationen er afgørende for livet og psykoterapien.

Vi står altid i relation til nogen og noget.
Vi er ikke meget uden hinanden og omverdenen.

Vi tilbliver i kontakten og relationen. Vi opstår, lever og udvikles i kraft af mødet med os selv og andre. Det er i kontakten med os selv, at vi finder ud af hvad og hvordan vi vil have det. Og det er i mødet med nogen eller noget andet, at vi kan få det vi ønsker gennem en udveksling. Det er det vi i psykoterapien kalder selvregulering.

Ethvert møde er et nyt møde og situation, som omfatter forskel, kontakt, dynamik og udveksling. Med det bringer vi os tilstede samtidig med, at det kalder på alt det vi har i os. Mindset, paradigmer, ego, karakter, tilknytning, dynamik, roller og automatik.

På den måde kan vi bringe det bedste og det værste frem i os selv og hinanden eller blive bevidste, lære af det og skabe noget helt nyt. Med psykoterapi kan du lære at bryde med dine gamle paradigmer, balancere ovenstående forhold og opnå en mere sund og hensigtsmæssig selvregulering.

Psykoterapi handler om at opdage dig selv og at komme hjem til dig selv. At forstå hvordan du er i kontakten med dig selv og omverdenen – partneren, familien, vennerne, arbejdspladsen m.v. Målet med psykoterapien er, at du via indsigt, selvindsigt og ansvar kan skabe en sund, hensigtsmæssig og effektiv selvregulering. Så du kan være, skabe og have det du ønsker. Indefra og ud samt oppefra og ned.

Psykoterapi og selvregulering


Selvregulering er et evigt spørgsmål om at regulere opfyldelsen af vores fysiske behov samt psykologiske og sociale ønsker. Selvregulering gælder alle områder af livet. Psykologisk, mentalt, fysisk, relationelt og spirituelt. Arbejde, restitution, kærlighed, sex, mad…

Selvregulering handler således om de centrale og praktiske spørgsmål i livet. Hvordan finder jeg ud af hvad det egentligt er jeg ønsker og i hvilken prioritet? Hvordan får jeg det på den bedste og sundeste måde? Hvordan sikrer jeg mig at jeg rent faktisk får det og ikke negligerer mig selv? Og hvordan får jeg det uden at træde på andre eller forhindrer dem i at være dem og få det de ønsker?

Selvregulering tager dermed udgangspunkt i vor egen indre psykologi og hvad vi gør og giver for at få det vi ønsker. Derfor handler om selvregulering om – psykologi, kontakt, relation, kommunikation, adfærd og udveksling.

Eksempler på usund selvregulering er f.eks. den tørstige, der drikker alkohol i stedet for vand. Den forsmåede der begår utroskab i stedet for at få anerkendelse. Den trængende der ser porno i stedet for at elske med kærsten. Den stressede der ryger og drikker i stedet for at få hvile. Den angste der isolerer sig i stedet for f.eks. at udvikle nye kompetencer og eksponere sig gradvist. Den deprimerede der undertrykker sine følelser i stedet for at udtrykke sig og f.eks. sin vrede. Den sørgende der ikke vil give afkald for den afdøde. Det voksne-barn af en alkoholiker der tager hele ansvaret og selv ender med at få stress og at drikke.

Med psykoterapi kan du opnå bevidsthed, ansvar, kontrol, selvregulering, sundhed og frihed.

Hvordan fungerer psykoterapi?


Gennem livet opbygger vi handlemønstre for at håndtere vores selvregulering og forhold til andre.

Vi opbygger også bestemte måder at håndtere vores følelser på. Bliver vores affektregulering negativ eller undertrykt, kan det eksempelvis føre til en uhensigtsmæssig selvregulering. Det kan over tid medføre f.eks. stress, angst, depression, misbrug og skam.

Relationel psykoterapi tager udgangspunkt i de relationer du har udenfor det terapeutiske rum og den relation du danner til psykoterapeuten – fordi de vanskeligheder der vil vise sig her, viser sig også i forhold til andre mennesker. Og omvendt.

I psykoterapien kan tidligere oplevelser af f.eks. svigt eller krænkelser fra nære omsorgspersoner samt den måde disse kommer til udtryk i nuværende relationer blive genaktiveret.

Det gør det muligt at arbejde med oplevelser og handlemønstre, imens de foregår i det terapeutiske rum. Sammen med psykoterapeuten kan du således skabe bevidsthed, tage ansvar, finde nye og bedre løsninger samt træne en bedre kontakt og selvregulering.

Hvad er formålet med psykoterapien?


Der kan være forskellige mål med at gå i psykoterapi.

De fleste vælger at gå i psykologisk behandling for generele kriser og problemer, som er smertelige, fastlåste og nedsætter livskvaliteten, sundheden og helbredet.

Andre går i psykoterapi for at få hjælp til mere konkrete problemer som stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression, sorg, misbrug, overgreb, traume etc. Eller i forbindelse med at de har fået en diagnose.

Størstedelen af klienterne ønsker at frigøre sig fra en smerte, der ofte er tegn på en form for uhensigtsmæssig selvregulering og usundhed.

Mange gange tager henvendelsen udgangspunkt i diffuse symptomer og problemstillinger, der først skal afklares. Men gennemgående er, at de fleste på sigt ønsker sundhed – sunde relationer, kærlighed, balance, personlig udvikling og eksistentiel afklaring.

Målet i psykoterapien er at hjælpe klienten til at få en øget bevidsthed om egne tankemønstre, adfærdsmønstre, reaktioner og mere eller mindre ubevidste valg. Og dermed øge handlemuligheder og valgfrihed.

Dette kan ske ved at få indsigt i dit sind, tanker, psykologiske mekanismer og den dynamik, der ligger bag symptomerne.

Fokus i behandlingen er også at hjælpe dig som klient til at opnå en større bevidsthed om dine sansninger, følelser og kropslige reaktioner, og din måde at håndtere dem på.

Gennem psykoterapien vil du dermed opnå en større selvregulering og balance. Du vil få lettere ved at give udtryk for dig selv, dine ønsker og grænser.

Skal jeg alene til psykoterapi eller tage min partner med?


Du bestemmer selv, om du kommer alene til individuel psykoterapi, eller om du tager din partner med til parterapi.

Du kan sågar tage familien med til familieterapi – og til samme pris. Efter aftale med psykoterapeuten selvfølgelig.

Det kommer blot an på, hvad der er brug for, hvad I foretrækker, og hvad I er parat til.

Der er klar evidens for, at psykoterapien er mere effektiv, hvis partneren eller de nære relationer også deltager. På denne måde kan I samarbejde og støtte hinanden, samtidig med at systemet integreres og heles via psykoterapien.

Så ved begge parter også hvad der tales om og arbejdes med samt hvad og hvorfor det sker. Men det er helt op til jer. Start eventuelt alene. Efter de første konsultationer, har du bedre indtryk af hvad du skal arbejde med og hvem dit terapeutiske mål og arbejde relaterer sig til.

International psykoterapi


Parterapi-parterapeut.dk tilbyder relationel psykoterapi i privat praksis i København Valby samt online pr. telefon, skype eller zoom.

Du kan desuden få psykoterapi på dansk og engelsk samt understøttet på svensk, norsk, tysk og fransk.

Der kan også arrangeres psykoterapi lokalt og i udlandet. Som workshops, internat og retreats.

Ved retreats kan der f.eks. kombineres med yoga, yogaterapi, access bars, access body processer og certificeringer. Over kort tid kan der desuden gennemføres hele forløb i imagoterapi.

Eklektisk psykoterapi


Du behøver ikke at forholde dig til metoderne i psykoterapien.

Du skal blot vide, at psykoterapeuten er eksamineret efter europæiske standarder og behersker flere metoder, som udvælges og kombineres (eklektisk) i forhold til dig og situationen.

Nedenfor blot et lille udvalg af de psykoterapeutiske metoder, der tilbydes:

 • Krops- og gestaltterapi & gestalt psykoterapi
 • NLP terapi & kognitiv adfærdsterapi
 • Systemisk psykoterapi & imago psykoterapi
 • Psykoterapeutisk sorgterapi & sorgbehandling
 • Assertionstræning, transaktionsanalyse & mentalisering
 • Mindset, mindshift & pardigmeskift
 • Sexologisk psykoterapi
 • Access Bars & Access Body Processer i kombination med psykoterapi
 • Yoga & yogaterapi
 • Gratis eller kommerciel personprofil f.eks. DISC, MBTI og Enneagrammet

Psykoterapi med to behandlinger på samme tid


Som noget helt særligt har du mulighed for at få to eller flere behandlinger på samme tid.

Parterapi-parterapeut.dk er specialiseret indenfor både samtaleterapi og kropsterapi, der efter behov kan kombineres. Der arbejdes således ud fra tanken om det hele menneske – krop, sind, psyke, sjæl og relationer.

Indenfor kropsterapi tilbydes Access Bars og Body Processer, som er en mental-energetisk kropsterapi, hvor 32 punkter på hovedet berøres blidt.

Du modtager Access Bars liggende på en professionel briks, fuldt påklædt og ved bevidsthed. Det er således muligt at gennemføre psykoterapeutisk samtaleterapi samtidig.

Der er også mulighed for at kombinere samtaleterapien med yoga og yogaterapi. Og hvis du er interesseret i ernæring, motion og vægtkontrol er det også muligt at få støtte og vejledning til dette under psykoterapien.

Det behøver du ikke at tage stilling til på forhånd. Nu kender du blot mulighederne. Hvordan bliver det bedre end det?

Specialer i psykoterapi


 • Paradigmer, sind, psyke, krop, sjæl og relationer
 • Sundhed, kritisk sygdom, skilsmisse, krise, utroskab og seksualitet
 • Anomali, stressfulde belastningsreaktioner, angst og depression
 • Død, abort, tab, sorg, kompliceret kærestesorg og genforening i familien
 • Misbrug, alkoholproblemer, afhængighed og medafhængighed
 • Voksen-barn af alkoholikere, tilknytningsproblemer og forladthed
 • Psykologiske udfordringer ved udvikling, forandring og vækst
 • Psykologiske problemer ved relationer, samliv og kommunikation

Book første konsultation i psykoterapi


Haster det, får du en tid indenfor en uge.
Er det akut, kommer du til med det samme.
Herefter er der mulighed for klippekort.