Parforholdsproblemer, smerte, parterapi og udvikling

  • Har du ondt i kærligheden?
  • Hvorfor smerter parforholdet?
  • Lider du af parforholdsafhængighed?
  • Har du overvejet parterapi / imagoterapi?
  • Hvorfor gør parforholdet og kærligheden ondt?
  • Bliver du ved med at rende ind i de samme parforholdsproblemer?
  • Er du lykkelig i dit parforhold / ægteskab?
  • Elsker du dig selv eller afhænger din lykke af partneren?

Lykke og ulykke i parforholdet

Kærligheden og parforholdet inklusive vor egen psykologi er en evig kilde til heling og lykke såvel som ulykke, smerte og traume.

Afhænger din lykke af partneren?

Parforholdet og ægteskabet er en evig kilde til glæde og sorg. Når det går godt og vi får det vi vil samt når partneren er og gør det vi ønsker, bliver vi glade og fortæller os selv at vi er lykkelige.

Så lever vi op til samfundets standarder om lykke og tosomhed. Derved sætter mange et hak på listen, tror at det var det og ønsker så at leve sammen til deres dages ende.

Manges lykke er således afhængig af partneren og dermed noget som er udenfor deres egen kontrolsvære. En del er desuden symbiotiske (konfluente) med partneren således, at deres følelser blandes sammen. De har svært ved at hitte rede i hvad der er ‘dine og mine’ følelser. Dermed bliver partnerens følelser også ens egne. Når partneren er glad, ja så er man jo lykkelig. Men når partneren er ked af det, så er det pludselig meget svært selv at være glad.

Det kan godt give et rutsjebane-parforhold, hvor man hiver hinanden op og ned på må og få. På samme måde, kan man ubevidst komme til at lade ulykken afhænge af partneren. Mange må således skuffes og erkende at parforholdet og ægteskabet er et fuldtidsarbejde, der en kræver bevidst og aktiv indsats. Det er ikke kun et spørgsmål om fællesskabet og relationen, men i høj grad ens egen psykologi, grænser, kommunikation, adfærd, kompetencer, udvikling og forandring.

Det er næsten som en bil, et hus eller en have, der altid skal passes og plejes. Det meste kan man selv og uden specialister eller fagfolk, men en gang i mellem skal der støtte til i form af sparring fra en parterapeut via professionel parterapi. For om ikke andet, kan det være svært at se udover sin egen næse, at hive sig selv op med håret og at lave om på partneren.

Afhænger din ulykke af partneren?

Omvendt, når partneren ikke ser, hører og tager os alvorligt eller når vi ikke bliver mødt, rummet og spejlet som vi ønsker, bliver vi kede af det samt mærker sorg, frustration og vrede.

Mange begynder at projicere det dårlige selvværd samt følelserne, problemerne, årsagerne og skylden over i partneren. Så forsøger de at lave om på partneren eller begynder at overveje skilsmisse og at finde en anden.

Andre glider fx over i skærmene, overarbejde og sport eller sukker, tobak, alkohol og utroskab. Ofte giver det udslag i seksuelle problemer og nogle udvikler alkoholproblemer i parforholdet, afhængighed eller medafhængighed – hvis de ikke i forvejen er voksen barn af alkoholiker i et parforhold.

Parforholds-afhængighed eller at elske for meget, som fx Norwood ville kalde det. Altså det her fænomen med at det er vanskeligt at mærke sig selv, sine behov og grænser, at det ikke føles ok at sige det højt eller at sige fra, at det er svært at tage vare på og elske sig selv – men let at miste sig selv i kærligheden til den anden samt den andens behov og følelser eller at man lader sig optage af den andens problemer i stedet for at tage vare på ens egne.

Ofte i det psykologiske spil mellem hjælperrollen, offerrollen og krænkerrollen, som Karpman kalder for Dramatrekanten. Alternativt kan man reagere med hjælpeløshed, angst og depression. For hvad kan man gøre, hvad nytter det og bliver det nogen sinde anderledes? Skal man skilles? Går det hele og een selv dermed i opløsning? Mister man så både partneren, børnene, familien, boligen og basen? Kort sagt, så kan man lade parforholdet eksplodere i vrede eller implodere i depression. Men hvorfor er det sådan og hvorfor gør kærligheden så ondt?

Fire vigtige faktorer i parforholdet

Der er især fire vigtige faktorer som påvirker parforholdet og som relaterer sig til ulykke og smerte vi kan opleve i parforholdet. Det er hjernen, hormonerne, tilknytningen og vores paradigmer – midset eller blueprint.

Parforholdet og hjernen

Du kender det sikkert allerede. Krise, død, tab, svigt og afvisning, som eksempelvis skænderier og konflikter med tilbagetrækning eller kassation samt afslag, løgn, utroskab, alkoholmisbrug og skilsmisse gør vandvittigt ondt.

Det er slet ikke uden grund. For den psykologiske smerte kan relateres til det samme område i hjernen, som den fysiske smerte. Udtryk som hjertesorg, et knust hjerte eller følelsen af en kniv i hjertet, er altså ikke uden sammenhæng.

Det er en del af forklaringen og netop derfor Parterapi-parterapeut.dk i københavn tilbyder sorgterapi/sorgbehandling – for at støtte individet og parret i blive bedre til at håndtere den naturlige smerte og sorg i relationen, parforholdet, familien og livet.

Parforholdet og hormonerne

Kriser inkl. konflikter, jalousi, utroskab og skilsmisse skaber et følelsesmæssigt kaos og stress på grund af hjernens struktur og hormonsystemet.

Dels udløses stresshormonet kortisol og dels udløses der dopamin. Dopamin er populært sagt et kærlighedshormon. Et hormon blandt flere, der kan medvirke til at vi føler tiltrækning. Et hormon der paradoksalt nok også udløses ved afvisning og således kan medføre at vi tiltrækkes, opsøger eller jagter den der netop har afvist, krænket eller slået op med os.

En bisar men velkendt effekt i parterapien, som jo grundlæggende set blot er et forhistorisk levn, der handler om overlevelse via sammenhæng af familien, parforholdet og gruppen. Men også det der gør det svært at slå op og det som der gør at at man kan blive parforholdsafhængig af selv af et dysfunktionelt parforhold.

Parforholdet og tilknytning

Samtidig er hjernens områder for kærlighed og vrede/ raseri/ had tæt forbundet.

Psykoterapeutisk siger man populært, at kærlighed og had er samme følelse – altså to sider af samme mønt. At vi kan ikke hade uden at elske og omvendt.

Det og vores tilknytningsmønstre giver ofte en vandvittigt cocktail af angst, vrede, stress, tiltrækning og afvisning – eller et elastik-parforhold, som man også kalder det indenfor parterapien.

Det er heller ikke uden grund at parforhold i problemer skaber et drama. For skænderier, vrede, angst, tilbagetrækning og afvisning rammer lige ned i vores tilknytningssår / tilknytningstraumer og tilknytningsproblemer. Store som små – vi har dem alle i en eller anden grad.

Derfor handler psykoterapi og parterapi om indsigt, accept og mestring. Derudover handler parterapi om at forstå og træne sig selv i at være i en relation, hvor kontakt per natur er et rytmisk fænomen – hvor man hele tiden bevæger sig ind og ud af kontakten.

Overvejer I parterapi og er I interesseret i hurtig indsigt og kortlægning af tilstanden i jeres parforhold, tilbyder Parterapi-parterapeut.dk i København et par-tjek. Et par-tjek omfatter en gratis parforholdstest, en konsultation i parterapi og en gratis eBog med værktøjer til parforholdet. Ebogen indeholder både et overblik over de faktorer der med over 90% sandsynlighed kan forudsige skilsmisse samt de faktorer der kan forebygge skilsmisse og skabe et godt parforhold.

Parforholdet, ophav og skjulte strategier

En anden årsag til parforholdets drama og dynamik er vores ophav og de skjulte (ubevidste) strategier – mindset og paradigmer – der er dannet på baggrund heraf. Det vil sige det blueprint vi har med fra vores barndomsfamilie. Altså det indre billede (imago og deraf imagoterapi) vi har af kærligheden, parforholdet og familien.

Det omfatter relationsdannelse og det at være i en relation samt tilknytning, tilnærmelser, grænser og afvisning. Men vores imago og dermed imagoterapien kan også besvare spørgsmålet om hvorfor vi søger den parter vi gør, hvad det er som vi hemmeligt ønsker os af denne partner, hvilke følelser og reaktioner vi ubevidst skaber når vi ikke får det samt hvordan vi spænder ben for os selv og den nærhed vi så inderligt ønsker.

Derudover kan imagoterapi hjælpe os med at finde og komme hjem til os selv – vores sande jeg. At få skrallet lagene af løget – det forkastede jeg, det tabte jeg og det falske jeg – og komme ind til kernen af det sande jeg.

På den måde giver imago parterapi vigtig indsigt i een selv og partneren, samtidig med at imagoterapi opbygger selvværd. Det er med til at skabe et autentisk, bæredygtigt og levende parforhold og ægteskab. Eller som Jung sagde – Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.

Psykolog, individuel psykoterapi eller parterapi?

Det ville således i mange tilfælde være oplagt at søge individuel psykoterapi, men da Parterapi-parterapeut.dk i københavn har lang erfaring med både individuel psykoterapi og relationel psykologisk behandling i form af parterapi, er der nu evidens for at vi udvikles bedst gennem relationen og at parforholdet er vores læremester – dermed også parterapien.

Der er således nu fra flere hold evidens for at parterapi oftest er mere effektiv end individuel psykoterapi. Og hvorfor skulle man hver for sig, rende til sin egen psykolog til dobbel pris, når man kan komme sammen til parterapi hos en parterapeut til under den halve pris – samt i en fælles proces og gennem gensidig støtte at opnå den nødvendige udvikling og forandring.

Psykoterapi eller parterapi, det skal stå dig frit for at vælge. Parterapi-parterapeut.dk i københavn tilbyder både psykoterapi og parterapi. Men psykoterapi som parterapi fordrer i alle tilfælde, at man committer sig til processen, er parart til at se på sig selv og har vilje at gå igennem spejlet. Omvendt – parterapi kan ikke bruges til at få ret, at give den anden skylden eller som et magtmiddel til at lave om på partneren.

Psykoterapi handler i det hele taget ikke om at lave om på mennesker, men at finde sit autentiske og sande jeg (som ovenfor under imagoterapi) samt at komme hjem til sig selv. Parterapi handler dermed om at finde måder til at være sig selv samt at regulere sig selv og sine behov i respekt for partneren.

Kan du tilslutte dig det og er du nysgerrig på hvordan parterapi møder parforholdets problemer du velkommen til at ringe og booke tid til en konsultation i parterapi eller individuel psykoterapi.

Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise er der en mulighed og en læring.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

I kan læse mere om effektivt koncept i parterapi.
Eller booke konsultation i parterapi, imagoterapi eller psykoterapi på tlf. 61661900.
Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post58.
Er du ikke tilmeldt bloggen om parforhold og parterapi, kan du sende en email:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Tips til parforholdet og kærligheden

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller på: www.twitter.com/Parterapeuten

Eller: http://plus.google.com/115591983982998045497

Eller: www.instagram.com/parterapi

Skrevet af
juli 13, 2021
Instagram

med speciale i 🧠 mindset ❤️ relationer. Book nu 61661900. Over 15 years of expertise within couples therapy, infidelity, alcohol ... paradigm shift & mindshift.

+45 61661900
Phone / Whatsapp
Danish / English
Copenhagen / Online

Parterapi-parterapeut.dk
Change your mindset &
your relationship
will change.

What is your relationship mindset?
Mindset matters in relationships
Mindset predicts relationships
Mindset is critical for successful relationships
Love only grows with a growth mindset
Grow your mindset and your relationship grows
Get healthy relationships with healthy mindsets

Conscious relationships
with ease, joy and glory!

Dansk:
Parterapeut med speciale i utroskab, sexliv, krop, sundhed og parforhold tilbyder psykoterapi, parterapi, par-yoga og yoga-terapi. Stress af, skab nærhed, åben hjerterne, dyrk kærligheden og styrk seksualiteten.

English:
Psychological, energetic & body work: Couples therapy, psychotherapy, access bars, coaching, yoga, meditation & nutrition. Nutrition for your body, mind, spirit & relationships. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer
Krise, udvikling og forandring

6 konsultationer i 6 uger
Ingen ventetid / akut
Start med en konsultation
Klippekort med rabat

Gratis artikler og eBog
Gratis parforholdstest
Gratis access bars ved terapi
Gratis wellness evaluering
Gratis body scanning

MBA Kasper T. Larsen
+45 61661900 / whatsapp
Akut, intensiv & effektiv terapi i Køenhavn/ online

Parterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression.

Psykoterapeut, imagoterapeut, familieterapeut, parterapeut, sexolog, access facelift practitioner, access bars facilitator, body process facilitator & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #Coach #Coaching #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

Change your mindset and you'll change your relationship ❤

+45 61661900
Phone / Whatsapp
Danish / English
Copenhagen / Online

Parterapi-parterapeut.dk
Change your mindset &
your relationship
will change.

What is your relationship mindset?
Mindset matters in relationships
Mindset predicts relationships
Mindset is critical for successful relationships
Love only grows with a growth mindset
Grow your mindset and your relationship grows
Get healthy relationships with healthy mindsets

Conscious relationships
with ease, joy and glory!

Dansk:
Parterapeut med speciale i utroskab, sexliv, krop, sundhed og parforhold tilbyder psykoterapi, parterapi, par-yoga og yoga-terapi. Stress af, skab nærhed, åben hjerterne, dyrk kærligheden og styrk seksualiteten.

English:
Psychological, energetic & body work: Couples therapy, psychotherapy, access bars, coaching, yoga, meditation & nutrition. Nutrition for your body, mind, spirit & relationships. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer
Krise, udvikling og forandring

6 konsultationer i 6 uger
Ingen ventetid / akut
Start med en konsultation
Klippekort med rabat

Gratis artikler og eBog
Gratis parforholdstest
Gratis access bars ved terapi
Gratis wellness evaluering
Gratis body scanning

MBA Kasper T. Larsen
+45 61661900 / whatsapp
Akut, intensiv & effektiv terapi i Køenhavn/ online

Parterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression.

Psykoterapeut, imagoterapeut, familieterapeut, parterapeut, sexolog, access facelift practitioner, access bars facilitator, body process facilitator & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #Coach #Coaching #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

You don’t get what you want, you get what you expect.

+45 61661900
Phone / Whatsapp
Danish / English
Copenhagen / Online

Parterapi-parterapeut.dk
Change your mindset &
your relationship
will change.

What is your relationship mindset?
Mindset matters in relationships
Mindset predicts relationships
Mindset is critical for successful relationships
Love only grows with a growth mindset
Grow your mindset and your relationship grows
Get healthy relationships with healthy mindsets

Conscious relationships
with ease, joy and glory!

Dansk:
Parterapeut med speciale i utroskab, sexliv, krop, sundhed og parforhold tilbyder psykoterapi, parterapi, par-yoga og yoga-terapi. Stress af, skab nærhed, åben hjerterne, dyrk kærligheden og styrk seksualiteten.

English:
Psychological, energetic & body work: Couples therapy, psychotherapy, access bars, coaching, yoga, meditation & nutrition. Nutrition for your body, mind, spirit & relationships. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer
Krise, udvikling og forandring

6 konsultationer i 6 uger
Ingen ventetid / akut
Start med en konsultation
Klippekort med rabat

Gratis artikler og eBog
Gratis parforholdstest
Gratis access bars ved terapi
Gratis wellness evaluering
Gratis body scanning

MBA Kasper T. Larsen
+45 61661900 / whatsapp
Akut, intensiv & effektiv terapi i Køenhavn/ online

Parterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression.

Psykoterapeut, imagoterapeut, familieterapeut, parterapeut, sexolog, access facelift practitioner, access bars facilitator, body process facilitator & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #Coach #Coaching #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

There are couples who make things happen, others that watch them happen and those couples who wonder what happened.

+45 61661900
Phone / Whatsapp
Danish / English
Copenhagen / Online

Parterapi-parterapeut.dk
Change your mindset &
your relationship
will change.

What is your relationship mindset?
Mindset matters in relationships
Mindset predicts relationships
Mindset is critical for successful relationships
Love only grows with a growth mindset
Grow your mindset and your relationship grows
Get healthy relationships with healthy mindsets

Conscious relationships
with ease, joy and glory!

Dansk:
Parterapeut med speciale i utroskab, sexliv, krop, sundhed og parforhold tilbyder psykoterapi, parterapi, par-yoga og yoga-terapi. Stress af, skab nærhed, åben hjerterne, dyrk kærligheden og styrk seksualiteten.

English:
Psychological, energetic & body work: Couples therapy, psychotherapy, access bars, coaching, yoga, meditation & nutrition. Nutrition for your body, mind, spirit & relationships. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer
Krise, udvikling og forandring

6 konsultationer i 6 uger
Ingen ventetid / akut
Start med en konsultation
Klippekort med rabat

Gratis artikler og eBog
Gratis parforholdstest
Gratis access bars ved terapi
Gratis wellness evaluering
Gratis body scanning

MBA Kasper T. Larsen
+45 61661900 / whatsapp
Akut, intensiv & effektiv terapi i Køenhavn/ online

Parterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression.

Psykoterapeut, imagoterapeut, familieterapeut, parterapeut, sexolog, access facelift practitioner, access bars facilitator, body process facilitator & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #Coach #Coaching #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

OVERSKOUSVEJ 7 ST. TH.
2500 KØBENHAVN, VALBY

Pavan Harpal Singh
Kasper T. Larsen, MBA
EAP/EAGT eksam. psykoterapeut, cert. parterapeut

Følg os