Parforhold / MBTI / Parterapi

  • Modsætninger mødes i parforholdet
  • Introvert kontra ekstrovert
  • Forståelse og accept fremfor vurdering og dom
  • MBTI og parterapi
  • MBTI som kærlighedens kompas
  • Hvordan navigerer vi i parforholdet med MBTI

Forskelle, accept og forståelse i parforholdet

Love from a place of understanding and acceptance, rather than judgement.

Jeg var for nylig til et spændende foredrag i Jungforeningen om Jungs typologi. Det de fleste kender som MBTI/JTI. Et værktøj jeg har arbejde med siden 1999 og stadig flittigt bruger som parterapeut i parterapien. Læs mere nedenfor om hvordan og hvordan du får en gratis test.

Modsætninger mødes i parforholdet

Vi kender det alle og jeg ser det hver dag i parterapien. Vi tiltrækkes af modsætninger og efter forelskelsen, bliver nogle af fascinationerne ofte til irritation. Nogle håndterer det straks selv eller siden igennem parterapien. Andre lukker øjnene og lider måske – og med tiden bliver det for mange næsten ulideligt. Det handler ikke bare tandpastatuben og toiletpapiret, men vores personprofil, de personlige præferencer og måden som vi opfatter, vurderer, tænker, føler, taler og handler på. Om hvordan vi kan falde i fælden med at vurdere og dømme hinanden i parforholdet, i stedet for at finde indsigt, forståelse og accept.

Personlig ubalance og ubalance i parforholdet

Det er sandsynligvis ikke kun i parforholdet at der er ubalance og det eneste sted man lider. For har man som person problemer med at bringe sine personprofil i balance, skaber det stress, utilfredshed og problemer med mentaliseringen (perspektivering, selvindsigt, menneskelig indsigt og empati) og den psykologiske state (vores kropslige, mentale og følelsesmæssige tilstand i øjeblikket). Vi risikerer simpelthen at komme i en dårlig ressourcetilstand, hvis der ikke er match mellem personprofilen og situationen, omverdenen, kulturen, opgaverne og udfordringerne. Så kommer vi på overarbejde samt misbruger, sælger ud af, går på kompromis med og slider på os selv. Når det kommer dertil, risikerer man at få stress, belastningsreaktioner, angst, depression og udbrændthed.

Jobbet som parforholdet

Mange brænder således ud på både jobbet og i parforholdet. Andre brænder ud et af stederne og performer eller trives derefter heller ikke det andet – og ender i sidste ende med at brænde ud begge steder. Nogle retter op på det eller indser at de kan bruge deres indsigter og ressourcer fra et livsområde fx arbejdet, som løftestang i et andet livsområde som fx parforholdet – hvis altså, at partneren inkl. systemet og dynamikken er bevidstgjort og formår at samarbejde. Omvendt er det næste umuligt – hvis dysfunktionerne i parforholdet, familien og på arbejdet modarbejder (typisk ubevidst) individets profil og selvregulering.

En af de store udfordringer i parforholdet er ofte at bringe balance i det ekstroverte og det introverte. Susan Cain har skrevet en bog (se nederst) om dette og hvordan det fx er at være introvert i et ekstrovert samfund …parforhold m.v. I forhold til MBTI/JTI er det en af de fire overordnede udfordringer i parforholdet. Der er typisk tre mere, som så samlet set giver otte forskellige præferencer.

De otte præferencer

I de følgende eksempler repræsenterer bogstaverne i parentes, de forskellige præferencer i MBTI-testen – du kan læse mere om MBTI nederst.

I – E

Altså, eksempelvis er der nogle par, hvor den ene er Introvert (I) og den anden Ekstrovert (E) – få Ambiverte (blandet). Det giver sig typisk udslag i, hvor meget den ene kan og den anden vil være på – ude, social, se gæster, networke eller at være at være aktiv med familie, venner og udadvendte fritidsinteresser.

S – N

Andre par slås om deres præferencer for Sansning (S) og iNtuition (N). Det viser sig ofte i deres abstraktionsniveau (detaljeringsgras) under diskussioner og problemløsning, hvor den ene måske er meget specifik og den anden mere generel samtidig med at den ene har fokus på detaljer/det konkret/det skete/det praktiske og den anden har fokus på helheder/de store linier/fremtiden/mulighederne.

T – F

En klassiker er selvfølgelig også, at den ene er mere Tænkende (T) og at den anden mere Følende (F). Når de så diskuterer, oplever mange at de slet ikke bliver hørt og at de taler forbi hinanden. Eller at den Tænkende synes at den Følende er kolerisk (emotionel) og den at Følende synes at den Tænkende er kold (logisk).

P – J

Den største udfordring er dog typisk, hvis den ene er meget Opfattende (P = Perceiving) og den anden er mere Vurderende (J = Judging). Dvs. henholdsvis åbn/spontan/fleksibel/ustruktureret/påbegyndende eller planlægende/afsluttende/struktureret/målrettet/afsluttende. Hvor den Vurderende kan blive opfattet som en kritisk, stiv og ufleksibel person, der altid går med livrem og seler, kan den Opfattende give indtryk af at være et useriøst rodehoved, der altid påbegynder nye projekter og aldrig får afsluttet sine opgaver til tiden.

De otte kognitive funktioner

Det er ikke bare ovenstående otte præferencer, der spiller ind. Det er også hvordan vi kobler præferencerne og bringer dem i spil. Det er også det der hedder de otte mentale processer eller de otte kognitive funktioner.

Der er altså i alt otte overordnede præferencer og otte kognitive funktioner, at holde styr på. Her bliver det lidt mere komplekst og det kræver typisk en dybere faglig indsigt og specialværktøjer. Der er nemlig ikke blot tale om otte funktioner, men om otte funktioner i forskellige rækkefølger, der er afhængige af den konkrete score i MBTI-profilen. Det er typisk her at parterapeuten, ved hjælp af sine værktøjer, kan hjælpe jer til en dybere indsigt og selvindsigt – hvis i altså er parate og ønsker det.

Nedenfor derfor blot korte eksempler på de otte funktioner på på det første niveau, for at give et lille billede af hvad det handler om:

Hvis partneren fx er Ekstrovert Sansende (Se), så er partneren sandsynligvis meget optaget af
at erfare, engagere og reagere på hvad der sker i omgivelserne.

Hvis partneren fx er Introvert Sansende (Si), så er partneren sandsynligvis meget optaget af
at verificere, sekventere/forstå sekvenserne og genopleve/gennemleve fortiden.

Hvis partneren fx er Ekstrovert iNtuitiv (Ne), så er partneren sandsynligvis meget optaget af
at forestille/tænke sig til, forbedre og skabe fremtiden.

Hvis partneren fx er Introvert iNtuietiv (Ni), så er partneren sandsynligvis meget optaget af
at forudse, opsummere/resumere og forstå det signifikante.

Hvis partneren fx er Ekstrovert Tænkende (Te), så er partneren sandsynligvis meget optaget af
planlægning, udførsel og regulering ved hjælp af logik.

Hvis partneren fx er Introvert Tænkende (Ti), så er partneren sandsynligvis meget optaget af
at forstå, benævne/navngive og definere med præcision.

Hvis partneren fx er Ekstrovert Følende (Fe), så er partneren sandsynligvis meget optaget af
at bekræfte/forsikre, validere og connecte/forbinde/tilslutte sig i harmoni/harmonisk.

Hvis partneren fx er Introvert Følende (Fi), så er partneren sandsynligvis meget optaget af at kunne lide/synes om, ikke at kunne lide/ikke at synes om og beslutte hvad der er vigtigt.

Jungs typologi i parterapien

Her som ovenfor er MBTI/JTI en stor hjælp for mange par, til hurtigt at skabe indsigt, forståelse og accept af det de oplever og gennemlever som par. Igennem parterapien kan I samtidig arbejde på at gøre snublesten til trædesten, så I supplerer hinanden i stedet for at skændes og bekriger hinanden. Ønsker I en gratis test på dansk eller engelsk, som kan afdække jeres MBTI-præferencer eller en konsultation i parterapi omkring jeres forskelligheder og udfordringer, så er I velkomne til at kontakte mig via hjemmesiden: www.parterapi-parterapeut.dk

Min erfaring med MBTI som parterapeut

Som parterapeut, psykoterapeut og coach har jeg siden 1999 arbejdet med Jungs typologi i erhvervs- og privatlivet – altså det man i daglig tale kender som MBTI/JTI. Et utroligt stærkt værktøj til hurtigt at uploade selvindsigt og menneskelig indsigt (i partneren, familien, vennerne, kollegaerne…) samt en helt ny sprogmodel, hvormed I efterfølgende kan italesætte jeres forskelle og arbejde med at bringe dem i balance. Jeg har siden 1999 anvendt MBTI i forbindelse med relationer, kommunikation, samarbejde, ledelse, teams, partnerskaber – og ikke mindst i parterapien. Mange par søger netop parterapi, fordi de har svært ved at rumme, håndtere og balancere deres forskelle.

Supplerende oplysninger

Nedenfor finder du link til Susan Cains bog på dansk (Ro) og engelsk (Quiet), link til hendes video på Ted Talk, en artikel på Information og links til forklaringer omkring MBTI:

Ro: www.plusbog.dk/ro-susan-cain-9788793166677/?gclid=CJ6blP-l7scCFUaeGwod34sIyw
Quiet: www.amazon.com/Quiet-Power-Introverts-World-Talking/dp/0307352153
Susan Cain på TED: www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts?language=da
Kan vi så få ro: www.information.dk/313973

MBTI Kort intro: http://simple.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator
MBTI Udvidet forklaring: http://en.wikipedia.org/wiki/Myers–Briggs_Type_Indicator
MBTI De 18 typer inkl. de kognitive funktioner: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:MBTI_types

MBTI Test på dansk: www.jobindex.dk/persontypetest
MBTI Test på engelsk: www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp

DISC Test på engelsk: www.123test.com/disc-personality-test/
DISC Kort intro: http://en.wikipedia.org/wiki/DISC_assessment
DISC Udvidet forklaring: www.erhvervscoach.com/personprofil/disc.html

Konsultation i parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultationstid til par-tjek, parterapi eller parrådgivning på tlf. 6166 1900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Tips til parforholdet og kærligheden

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller på: www.twitter.com/Parterapeuten

Eller: http://plus.google.com/115591983982998045497

Eller: www.instagram.com/parterapi

Skrevet af
december 28, 2018
Instagram

⚡ krise 🔊 kommunikation 🧠 mindset ❤️ relationer 💋 sexliv 💔 utroskab 🍷 alkohol 🤙+45 61661900 Over 30 years of experience. Expertise in couples therapy, infidelity, alcohol + mindset, paradigm shift, change, development.

☎️ +45 61 66 19 00
Phone / Whatsapp
Kasper T. Larsen, mba

Danish / English
Copenhagen / Online
No wait / acute

Efficient concept
6 consultations in 6 weeks
Enough for 80% of all clients

Parterapi-parterapeut.dk
Over 30 years experience
Several thousands of clients

Cert. couples therapist
Exam. psychotherapist
Trained internationally by the best

From crisis to success.
From relationships to creationships.

Conscious relationships
with ease, joy and glory.

Change your mindset,
change your relationship.

-

Your expectation is what drives your relation.

What is your relationship mindset?

Your mindset creates & predicts your relationship. Your mindset is critical for successful & healthy relations.
Love grows with a growth mindset.
Grow your mindset.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer

Parterapeut med speciale i parforhold, kommunikation, problemløsning, krise, alkohol, utroskab, sexliv, krop, sundhed & mindset.

Utroskab, affære, sidespring.
Infidelity, adultery, affair, cheating, betrayal, extramarital relations.

Parterapi, parterapeut, sexologi, sexolog, psykoterapeut, psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression, access facelift, access bars, body process & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

English: Couples coaching, couples therapy, couples counselling, psychotherapy, coaching, access bars, yoga, meditation & nutrition. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife. English, German, French, Danish, Swedish, Norwegian

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #CouplesCoaching #CouplesCoach #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

⚡ krise 🔊 kommunikation 🧠 mindset ❤️ relationer 💋 sexliv 💔 utroskab 🍷 alkohol 🤙+45 61661900 Over 30 years of experience. Expertise in couples therapy, infidelity, alcohol + mindset, paradigm shift, change, development.

☎️ +45 61 66 19 00
Phone / Whatsapp
Kasper T. Larsen, mba

Danish / English
Copenhagen / Online
No wait / acute

Efficient concept
6 consultations in 6 weeks
Enough for 80% of all clients

Parterapi-parterapeut.dk
Over 30 years experience
Several thousands of clients

Cert. couples therapist
Exam. psychotherapist
Trained internationally by the best

From crisis to success.
From relationships to creationships.

Conscious relationships
with ease, joy and glory.

Change your mindset,
change your relationship.

-

In love and relations
faith dares the soulto go beyond
what the eyes can see.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer

Parterapeut med speciale i parforhold, kommunikation, problemløsning, krise, alkohol, utroskab, sexliv, krop, sundhed & mindset.

Utroskab, affære, sidespring.
Infidelity, adultery, affair, cheating, betrayal, extramarital relations.

Parterapi, parterapeut, sexologi, sexolog, psykoterapeut, psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression, access facelift, access bars, body process & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

English: Couples coaching, couples therapy, couples counselling, psychotherapy, coaching, access bars, yoga, meditation & nutrition. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife. English, German, French, Danish, Swedish, Norwegian

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #CouplesCoaching #CouplesCoach #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

⚡ krise 🔊 kommunikation 🧠 mindset ❤️ relationer 💋 sexliv 💔 utroskab 🍷 alkohol 🤙+45 61661900 Over 30 years of experience. Expertise in couples therapy, infidelity, alcohol + mindset, paradigm shift, change, development.

☎️ +45 61 66 19 00
Phone / Whatsapp
Kasper T. Larsen, mba

Danish / English
Copenhagen / Online
No wait / acute

Efficient concept
6 consultations in 6 weeks
Enough for 80% of all clients

Parterapi-parterapeut.dk
Over 30 years experience
Several thousands of clients

Cert. couples therapist
Exam. psychotherapist
Trained internationally by the best

From crisis to success.
From relationships to creationships.

Conscious relationships
with ease, joy and glory.

Change your mindset,
change your relationship.

-

Do you believe, that I believe, that you can do it? Well, I don't believe it, I KNOW it!

What is your relationship mindset?

Your mindset creates & predicts your relationship. Your mindset is critical for successful & healthy relations.
Love grows with a growth mindset.
Grow your mindset.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer

Parterapeut med speciale i parforhold, kommunikation, problemløsning, krise, alkohol, utroskab, sexliv, krop, sundhed & mindset.

Utroskab, affære, sidespring.
Infidelity, adultery, affair, cheating, betrayal, extramarital relations.

Parterapi, parterapeut, sexologi, sexolog, psykoterapeut, psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression, access facelift, access bars, body process & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

English: Couples coaching, couples therapy, couples counselling, psychotherapy, coaching, access bars, yoga, meditation & nutrition. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife. English, German, French, Danish, Swedish, Norwegian

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #CouplesCoaching #CouplesCoach #Yoga #AccessBars #ParterapiParte
...

⚡ krise 🔊 kommunikation 🧠 mindset ❤️ relationer 💋 sexliv 💔 utroskab 🍷 alkohol 🤙+45 61661900 Over 30 years of experience. Expertise in couples therapy, infidelity, alcohol + mindset, paradigm shift, change, development.

☎️ +45 61 66 19 00
Phone / Whatsapp
Kasper T. Larsen, mba

Danish / English
Copenhagen / Online
No wait / acute

Efficient concept
6 consultations in 6 weeks
Enough for 80% of all clients

Parterapi-parterapeut.dk
Over 30 years experience
Several thousands of clients

Cert. couples therapist
Exam. psychotherapist
Trained internationally by the best

From crisis to success.
From relationships to creationships.

Conscious relationships
with ease, joy and glory.

Change your mindset,
change your relationship.

-

What is your relationship mindset?

Your mindset creates & predicts your relationship. Your mindset is critical for successful & healthy relations.
Love grows with a growth mindset.
Grow your mindset.

-

Mens sana in corpore sano:
Sund psyke, krop og relationer

Parterapeut med speciale i parforhold, kommunikation, problemløsning, krise, alkohol, utroskab, sexliv, krop, sundhed & mindset.

Utroskab, affære, sidespring.
Infidelity, adultery, affair, cheating, betrayal, extramarital relations.

Parterapi, parterapeut, sexologi, sexolog, psykoterapeut, psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, medafhængighed, voksen-barn af alkoholikere, stress, angst, sorg, depression, access facelift, access bars, body process & RYT 200 Exam Yoga Teacher.

-

English: Couples coaching, couples therapy, couples counselling, psychotherapy, coaching, access bars, yoga, meditation & nutrition. Change your mind, life, health, happiness, relations & sexlife. English, German, French, Danish, Swedish, Norwegian

#Utroskab #Sidespring #Affære #Infidelity #Adultery #MidlifeCrisis #Sexolog #Sextherapy #Kærlighed #Parforhold #Parterapi #Parterapeut #Imagoterapi #Imagoterapeut #Psykoterapi #Psykoterapeut #Love #Sex #Relationship #Couplestherapy #Couplestherapist #Psychotherapy #Psychotherapist #CouplesCoaching #CouplesCoach #Yoga #AccessBars #ParterapiParterapeut #ParterapiParterapeutDk
...

OVERSKOUSVEJ 7 ST. TH.
2500 KØBENHAVN, VALBY

Pavan Harpal Singh
Kasper T. Larsen, MBA
EAP/EAGT eksam. psykoterapeut, cert. parterapeut

Følg os