Skip to main content

Parterapeut

København & Online

Parterapeut

København & Online

Dygtig og erfaren mandlig parterapeut i København

Psykoterapeutisk og parterapeutisk praksis siden 2002

Parterapi-parterapeut.dk er grundlagt i 2002 af coach, supervisor og psykoterapeut Kasper Larsen, med speciale i parterapi. Herunder alkohol, utroskab, krise og sorg. 

Kasper Larsen har samlet over 30 års pædagogisk og psykologisk erfaring fra egen praksis, psykiatri, alkoholbehandling, kursusvirksomhed og consulting. 

Herunder mere end 15 års international erfaring med konsultation online pr. telefon. 

Kasper er specialist i sindet og parterapi omkring kommunikative, relationelle, psykologiske og mentale problemer i parforholdet og familien.

Herunder tilknytning, seksualitet, utroskab, alkoholproblemer, voksen-barn af alkoholikere, stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression, sorg og midtvejskriser. Læs mere i menuen om specialer og andre ydelser. 

Kasper tilbyder international parterapi på dansk og engelsk samt understøtter processen på tysk, fransk, svensk og norsk. Online, worldwide og i København ved Valby St.

Kasper er ekspert i korte, intensive og effektive forløb på seks gange psykoterapi og parterapi på seks uger. Til sammenligning regnes korttidsterapi jfr. bl.a. Forskningsnyt fra psykologien stadig for et par og tyve gange. 

Læs mere om konceptet under priser eller ring straks for booking

Certificeret familie- og parterapeut i København Valby

Uddannelse som psykoterapeut og parterapeut

Eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut

Kasper er EAGT/EAP eksamineret psykoterapeut med 12 i afsluttende karakter fra en fireårig uddannelse efter europæiske og danske standarder på GI/GIS. Samt certificeret master i familie- og parterapi fra HEG. Kasper er efterfølgende internationalt videreuddannet i parterapi på Basic og Advanced level efter globale standarder på GATLA under Rita og Bob Resnick.

Kasper deltager løbende på international videreuddannelse i psykoterapi og supervision på højeste niveau med fx Bob Resnick, Bent Falk og Hanne Hostrup. Eksempelvis Mastlevel på Gatla, som er godkendt af American Psychological Association.

Parterapeut indenfor privatlivet

Psykologisk uddannelse og erfaring indenfor privatlivet

Familieterapi, parterapi, sexologi, psykoterapi og alkoholbehandling

Som parterapeut og psykoterapeut har Kasper Larsen bl.a. erfaring fra psykiatri, alkoholbehandling, erhvervsliv og egen praksis. Herunder Blå Kors, Tuba og Lænken.

Kasper har således erfaring med almindelige neuroser og kliniske diagnoser. I spændet fra særpræg, særhed og sygdom. Sorg, krise, chok og traume. Samt afhængighed, medafhængighed og pårørende arbejde.

Derudover har han efteruddannelse og træning i bl.a. krise, sorg, psykotraumatologi, tilknytning, indre-barn og voksen-barn problematikker, alkoholbehandling, afhængighed, medafhængighed, pårørendesamtaler, motivationssamtaler, selvkærlighed, selvtillid, selvværd, assertionstræning, transaktionsanalyse, psykologiske spil, imagoterapi, sexologi, access bars, access body processer, yoga, meditation, ernæring, vægtkontrol, kognitiv terapi, mentoring, voksenundervisning, coaching og supervision.

Parterapeut indenfor erhvervslivet

Psykologisk uddannelse og erfaring indenfor erhvervslivet

Erhvervspsykologisk baggrund og coaching af partnerskaber

I erhvervslivet er Kasper Larsen specialiseret i relationer, teams og partnerskaber. Det er parterapi for erhvervslivet. Kasper coacher og superviserer således projekter, teams, partnerskaber, direktioner og bestyrelser fra stagnation eller krise til udvikling, forandring og vækst.

Kasper Larsen har en firesproget MBA i europæisk lederskab fra Frankrig og behersker engelsk, tysk, fransk og øresundsk (dansk, svensk og norsk). Kasper er desuden certificeret NLP Master i coaching og gruppecoaching.

Kasper har arbejdet som coach, mentor, underviser, projektleder, forandringsleder, lean manager, management- og proceskonsulent hos the big five consultancies indenfor strategi, it, organisation, teams og partnerskaber. Eksempelvis PricewaterhouseCoopers og Arthur Andersen.

Kasper har ligeledes som, train-the-trainer konsulent, arbejdet med psykometri, psykologiske test og personprofiler hos Discover/Inscape Partners. Inklusiv persontest og koncepter indenfor rekruttering, teams, samarbejde, kommunikation, psykologisk salgstræning, personlig effektivitet, stresshåndtering, personlig udvikling, situationsbestemt ledertræning, organisatorisk klimamåling og udvikling.

Læs mere om erhvervscoaching og danmarks første Erhvervscoach®

Psykoterapi og parterapi hos Kasper Larsen

Proces, metode og stil for psykoterapi og parterapi

Relationel psykoterapi og parterapi

Hos Parterapi-parterapeut.dk i København Valby er parterapi, relationel psykoterapi med to voksne, som er i relation med hinanden. Metoden er derfor psykologisk og der arbejdes både med de individuelle og fælles psykologiske temaer i takt med at de dukker op.

Proces

Kasper Larsens speciale er procesorienteret og relationel psykologisk behandling på et fænomenologisk, eksistentialistisk og mentalt grundlag.

Metode

I praksis arbejder vi i alt enkelhed med det du vælger og det der opstår i terapien, som så spejles og erkendes.

Derefter tales der om de processer og resultater du er utilfredse med, så du kan finde nye mål og løsninger. Andre gange redesignes processerne, så kan du altid kan skabe helt ny og endnu bedre resultater. Undervejs støttes du i klarhed og ansvar samt at træffe dine personlige eksistentielle valg.

Enkelt, hurtigt og effektivt.

Stil

Stilen er direkte og hurtig samt varm, hjertelig, følsom og humoristisk. Vi tager gerne den tid der skal til, men spilder nødig vores tid med at tale dig efter munden eller at ynke.

Terapien er spejlende, fremadrettet og forandringsorienteret. Det kan positivt opleves som pædagogisk konfronterende og udfordrende. Det er nødvendigt, hvis du ønsker forandring.

Det er i princippet en enkel og blid form for terapi, men fordrer at du er så tilpas jeg-stærk, at du formår at kunne sige nej. Ellers risikerer du at krænke dig selv.

Sig til hvis det går for hurtigt eller for langsomt. Jo mere du hjælper terapeuten med at hjælpe dig, til at hjælpe dig selv, jo bedre.

Terapeuten er eksperten på metode og værktøj. Du er ekspert og ansvarlig for dig, dit liv, fokus, grænser, perception, tolkning og reaktion. Sammen skaber vi dynamikken. Og det der sker i det terapeutiske rum er en del af arbejdet. Husk at det er naturligt med frustration og udfordringer i en forandringsproces.

Har du spørgsmål undervejs, er det naturligt og skal straks tages op under terapien og sammen med terapeuten. Så kan terapeuten bedst muligt kan støtte dig i din erkendelse og proces.

Kontakt altid egen læge ved enhver tvivl om parathed, tilstand, reaktioner og symptomer.

Sådan foregår psykoterapi og parterapi hos parterapeut Kasper Larsen i København Valby & Online

Koncept i psykoterapi og parterapi

Kom alene eller med din partner

Du kan komme alene og opfordres altid til at tage din partner med. Før som siden. Det giver de bedste resultater. Og er til samme pris.

Kun en konsultation

Start med en enkelt konsultation i psykoterapi, familieterapi eller parterapi og download gratis partest m.f. Så får du et tjek på parforholdet og situationen. Samtidig får du et umiddelbart indtryk af hvad du kan med terapien.

Kort effektivt forløb

Herefter kan du fortsætte i et kort og effektivt forløb i psykoterapi eller parterapi på fem gange.

Du kan betale fuld pris fra gang til gang. Derudover kan der købes klippekort, som kan skabe en god ramme, bedre commitment og resultater. Du kan samtidig downloade gratis test og ebog ved køb af klippekort.

Det giver samlet et forløb på seks gange over seks til otte uger og det rækker for 90% af klienterne.

Udvikling og fastholdelse

Herefter er der mange muligheder. Personligt, relationelt og professionelt. Lige fra krop, sind og psyke til energi og spiritualitet.

Eksempelvis imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, Access Bars, Access Body Process, ernæring, motion, meditation, yoga, yoga-terapi, par-yoga, tantra, og sexologisk parterapi.

Sigtet er heling, forandring, fastholdelse, udvikling og forebyggelse.

Livsomlægning og kvantespring

Er du i midtvejskrise, sidder du fast og ønsker en karriere- og/eller livsomlægning, tilbyder jeg 3 måneders elite coaching med sigte på paradigmeskifte og kvantespring.

Parterapeut & parcoach

Parcoaching og mindshift coaching

Sindet, elite coaching og turnarounds

Relationer og resultater indenfor alle vores tre livsområder styres af vores sind og paradigmer.

Paradigmer er ubevidste mentale programmer der styrer 95% af vores tankevirksomhed, følelsesliv, adfærd, relationer og resultater. Vi har paradigmer for alt. Livet, parforholdet og arbejdet.

Ofte blander de tre livsområder sig og påvirker hinanden. Enten er paradigmerne så dybe og forankrede i eet livsområde, at det er umuligt at skabe forandring uden en omprogrammering af paradigmerne. Eller også er paradigmerne så gennemgående, at de påvirker alle tre livsområder på en gang. Det kræver en omprogrammering på et dybere og ubevidst psykologisk niveau af sindet.

Det kan ikke klares med parterapi eller psykoterapi alene, men kræver en særlig form for elite coaching – mindset coaching eller mindshift coaching.

I mere end 20 år har Kasper Larsen arbejdet med sindet og senest er Kasper certificeret og affilieret med Bob Proctor, som mindset coach med speciale i mindshift og paradigmeskifte. Herunder selvledelse, ledelse, forandringsledelse, adfærdsændring, sindets natur, tankens kraft og universets love.

Indenfor disse områder hjælper Kasper nu individer, par, familier, teams og organisationer med at omprogrammere mindsettet samt at skabe et nyt paradigme og en ny virkelighed. Med resultater indefra og ud.

Eksempelvis turnarounds, livsomlægning og kvantespring på 3-18 måneder. Det omfatter f.eks. mindshift, paradigm shift, self-realisation, self-image, self-love, self-confidence, purpose, goals and results.

Forløbet er en kombination af elektronisk materiale, undervisning og coaching, som er baseret på videnskab, psykologi og universets love. Viden og erfaring der går fire generationer tilbage til år 1800 og er baseret på mere end 3.000 specialister.

Uddannelse

 • Voksenpædagogikum

 • Exam. Gestalt psykoterapeut

 • Master i Familie- & parterapi

 • Acad. econ & MBA

 • Cert. NLP Master i coaching

 • Cert. Elite coach ved Bob Proctor

 • Access Bars Facilitator

 • Access Body Process Facilitator

 • RYT 200 Exam Yoga Lærer i Indien


Efteruddannelse

 • Jung

 • Kognitiv terapi

 • Supervision

 • Sexologi

 • Imagoterapi

 • Familieopstillinger

 • Alkoholbehandling

 • Motivational interviewing

 • Krop, motion & ernæring

 • Krisepsykologi & traume

 • Sorg & separationsangst

 • Indre barn & tilknytning

 • Self-image psychologi

 • Enneagrammet, DiSC & MBTI


Specialer

Ekspertise

Jeg har over 30 års erfaring fra egen praksis, psykiatri, alkoholbehandling og erhvervsliv. Jeg har erfaring med:


Krise, afklaring og stabilisering.

Behandling, forandring, udvikling, fastholdelse og forebyggelse.


Utroskab og sexliv.

Fertilitet, kunstig befrugtning, graviditet og barnløshed.

Alkoholproblemer, misbrug og afhængighed.

Medafhængighed og voksne børn af alkoholiker.

Familie, børn, samlivsproblemer, roller, ansvar, pligter og skænderier.


Psykologisk sygdom.

Stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression og søvnproblemer.

Livsstil, vægtproblemer og spiseforstyrrelser.

Kritisk sygdom, chok, traume, død, tab og sorg.

Affektregulering, selvregulering, selvledelse, selvværd, selvtillid, selvbillede, personprofil og identitet.


Psykologisk kommunikation og dialog.

Psykologisk forhandling, problemløsning og konfliktløsning.

Transaktionsanalyse, assertionstræning, psykologiske processer og spil.

Mentalisering og empati.

Tilknytning, relationskompetencer, nærhed, intimitet og følelsesliv.


Sårethed, vrede, nag, skyld, skam.

Indsigt, anerkendelse og ansvar.

Tilgivelse, forsoning og genforening.

Afvikling, separation og skilsmisse.

Separate living, LAT og COLA.


Internationale relationer, udstationering og rejseaktivitet.

Karriere, arbejdsløshed, selvstændig, fælles virksomhed og økonomi.


Midtvejskrise, udbrændthed og revitalisering.

Mindset, mindshift, paradigmeskift, kvantespring, turnarounds og livsomlægning.


Eksamineret Gestalt Psykoterapeut


Couples Therapy at Basic & Advanced Level Psychotherapy at Clinical Practicum Level


Certificeret Familie- og parterapeut


Couples therapy in
English, German, French,
Danish, Swedish and Norvegian.
København Valby, Danmark