Skip to main content

Konsekvenser af utroskab, sidespring og afære

 • Kom over utroskaben
 • Gratis artikel om utroskab
 • De tre faser ved utroskab

Artikel: Konsekvenserne af og løsningen ved utroskab?

Spørgsmål og svar om utroskab

Dette er en artikel i serien med svar omkring utroskab.
Nederst på siden finder du links til de øvrige artikler i serien.
Du er velkommen til at printe, bookmarke, maile og dele denne artikel.
Se endvidere bloggen og hjemmesiden for presse, pressekit og presseinfo.

Søger du parterapi ved utroskab

Har du har spørgsmål og bekymring om utroskab, er der måske en grund til det. Det kan være en god anledning til at stoppe op, gøre status og reflektere over parforholdet. Læs mere nedenfor, på bloggen og hjemmesiden. Her findes også en gratis parforholdstest. Eller book en enkelt konsultation, som et partjek, og få syn for sagen. Men stop ulykken og klik straks på utroskab eller ringe 61661900 for parterapi, hvis skaden er sket. Husk at det aldrig er for sent at forebygge eller at redde parforholdet og familien efter utroskab.

Hvad er konsekvenser af utroskab?

Ting du skal vide før du er utro: Konsekvenserne ved utroskab er mange, komplekse, vidtrækkende, dybe og uforudsigelige. Det er aldrig til at forudsige konsekvenserne, deres omfang og styrke. De kan komme og gå samt svinge og bølge samtidig med at der kan være frem- og tilbageskridt i lang tid. Utroskaben rammer selvfølgelig først og fremmest den bedragede og den utro samt den tredje part, men også familien, børnene, vennerne og arbejdspladsen.

Konsekvenserne kan være personlige, psykologiske, identitetsmæssige, følelsesmæssige, relationelle, seksuelle, sundhedsmæssige, medicinske, praktiske, boligmæssige, økonomiske, karrieremæssige, prestigemæssige og omdømmemæssige. Der er praktisk taget ikke et område af os, vores liv og nærmeste, som utroskaben på en eller anden måde ikke kan berøre og påvirke. Det skal selvfølgelig ikke være en formildende omstændighed, men jeg har i min praksis hos Parterapi-parterapeut.dk ikke mødt en utro, der ikke fortrød eller som ikke var chokeret over konsekvenserne. Og med den dyrtkøbte indsigt, er det de færreste der ønsker at begå utroskab igen.

Utroskab koster

Nogle må eksempelvis skifte job fordi de arbejder sammen med den tredje part eller bolig fordi partneren har været utro med naboen. Eller bil og seng fordi det eller andet har været brugt i forbindelse med utroskaben. Nogle føler sig beskidte og kan ikke udstå at røre eller at blive rørt. Andre skifter måske seksuel praksis eller orientering, som følge af utroskaben. Andre igen får kønssygdomme eller bliver gravide med fødsel eller abort til følge. Utroskaben kan også have medført prostitution, tvang, vold, misbrugsproblemer og overforbrug.

Derudover kan utroskab selvfølgelig medfør brud, skilsmisse, opsplitning, flytninger … inkl. store økonomiske, følelsesmæssige og relationelle omkostninger. De fleste af de implicerede parter får typisk også søvn og koncentrationsproblemer, som yderligere går udover deres dagligdag, livskvalitet, performance og arbejde.

Ting du bør vide før du er utro

Men de sår der ikke bløder, er nok de værste. Altså de personlige, menneskelige og følelsesmæssige omkostninger – krisen, sorgen, såretheden, skylden, skammen, vreden, bitterheden, naget, væmmelsen, tilliden, selvtilliden, forståelsen, selvforståelsen, respekten, selvrespekten, troværdigheden, utroværdigheden, værdigheden, uværdigheden, uvirkeligheden, uforudsigeligheden … forvirring, kaos, kontroltab, meningsløshed, håbløshed, opgivenhed … usikkerhed, angst, stress og depression. Når de fleste bliver så presset som ved utroskab, går det også udover kost, motion og immunforsvar. Mange begynder desuden at spise forkert eller for meget – inkl. medicin, tobak, slik og alkohol.

Utroskabens konsekvenser rammer begge parter

Utroskaben rammer begge parter hård. Det må man ikke glemme. Fokus er selvfølgelig umiddelbart på den bedragne, men hvis parterapien ikke undervejs også samler den utro op, så bliver parterne ikke jævnbyrdige og kommer i øjenhøjde igen. Det giver også ubalance, hvis parterne på skift dukker sig eller skiftes til at krænke hinanden i den efterfølgende proces. Et andet eksempel er tilgivelsesprocessen. Det kan lyde komplekst, men for at komme helt igennem er begge parter ofte nødt til både at tilgive sig selv og hinanden. Hvis en af parterne ikke kan tilgive sig selv, bliver det også svært at modtage en evt. tilgivelse fra den anden. Tilgivelse er dog ikke altid et must, men på en eller anden måde er parterne dog nød til at komme til forsoning. Især hvis de vil genforenes efter utroskaben.

Om den utro, spillet og åbne forhold

Utroskaben og det dobbelte liv som utroskaben medfører, binder den utro på arme og ben med alle de kvaler, krumspring, fortielser og løgne, der følger med utroskaben. Det er et psykologisk spil, der selvfølgelig oftest rammer den bedragede hårdest. For ikke at tale om skylden, skammen og ambivalensen hos begge parter – på den ene og den anden side, det sure og det søde, skal eller skal ikke, den ene eller den anden samt hvem, hvor og hvornår … hvem har man sagt hvad til hvem og betød det noget eller var det bare en løgn. Et spil som den uanede og tro partner ikke kan undgå at blive viklet med ind i.

Nogle er utro i det skjulte, andre i det åbne eller med skyklapper for øjnene – partneren kan også have taget skyklapperne på. Nogle gør det mere eller mindre for at blive opdaget. For få holder det en stund og for de fleste er det en stor udfordring at leve med flere partnere såvel som i åbne seksuelle forhold / polyamorøst – uanset om det er fordækt, tålt, fortiet … eller aftalt og tilladt utroskab. Så selvom et par skulle have aftalt, at det er i orden med åbne forhold, partnerbytte, trekanter og seksuelle sidespring, viser det sig at det maksimalt kun er den ene part, der reelt set er enig når aftalen praktiseres.

Da menneskelige og seksuelle relationer er så komplekse og uforudsigelig, er det næsten også umuligt at lave klare aftaler på det plan. Sidenhen fortryder de fleste, da det giver for mange uforudsete problemer og for dybe sår. Hvorefter begge parter fortryder. Parterapi-parterapeut.dk har gennem tiden haft mange par som efter at have prøvet det, ønsker at rulle tilbage til det monogame parforhold. Men det er vanskelig, selv hvis man reelt set har slået op med hinanden, så at vide at partneren har været intimt samen med et andet menneske i sådan en periode.

Hvem er du utro og med hvad er du utro?

Ved utroskab er der minimum tre parter impliceret. Den utro, den bedragne og den bedrageren er utro med. Ved utroskab kan man derfor stille sig spørgsmålet – hvem er du utro? Man kan også spørge – hvem er du tro? De fleste tænker fx på en anden person af det modsatte køn og nogle overraskes over, at det er en af samme køn. Utroskaben kan således i sig selv rejse mange spørgsmål omkring personlighed, psyke, seksualitet, relationer og troskab, men er utroskaben med en af samme køn rejser det typisk også spørgsmål omkring køn og identitet.

Der kan opstå lignende følelser, reaktioner og psykologiske mønstre, når man oplever at partneren er utro med ‘noget’ – noget andet eller noget der kommer mellem parterne. Når man fravælges af partneren til fordel for noget andet som fx pornografi, arbejde, fritidsinteresser, computeren eller alkohol. I princippet kan intensiteten i kontakten og afstanden i nærheden variere gennem hele partnerskabet, endog med fordel, men der må helst ikke komme noget vedvarende mellem partnerne.

Utroskabens drama

Hvis utroskaben ikke bearbejdes ordentligt ved parterapi, kan det føre til en negativ spiral og yderligere drama bestående af redningsforsøg, hjælp, ofring, opofring, sårethed, krænkelse, løgn, bedrag, svigt, bitterhed, nag, hævn og gengældelse. Også kendt som Karpman’s dramatrekant (en dynamik i rollerne mellem offer, hjælper og krænker). I min praksis som parterapeut hos Parterapi-parterapeut.dk har jeg ofte par med komplicerede og subtile psykologiske-, tilknytnings- og adfærdsmæssige mønstre omkring utroskab, der nogle gange går generationer tilbage. Eksempelvis kommer parret typisk med en enkelt hændelse omring utroskab.

Når vi kigger nærmere på det, er der måske tale om flere og længerevarende hændelser. Samtidig kan der være gammel jalousi og vrede hos begge samt forudgående utroskab hos den anden part. Ikke sjældent viser det sig også, at der er utroskab hos forældrene og nogle gange også bedsteforældrene – andre familiemedlemmer eller venner – som har haft indflydelse. Der kan således være en dybereliggende subkultur omkring utroskab og et net af psykologiske mønstre, dynamikker og spil, som indirekte eller indirekte har relation til utroskaben.

Risici ved utroskab

Udover ovenstående konsekvenser, kommer risikoen for at pådrage sig kønssygdomme. Mange smittes af kønssygdomme / seksuelt overførte sygdomme (STD = Sexually Transmitted Disease / STI = Sexually Transmitted Infections) ved utroskab. Men bare tanken er nok og nok til at sætte hele apparatet i gang med prevension, lægebesøg, test og undersøgelser inkl. følelser som fremmedgjorthed, urenhed og krengkethed. Det påvirker også seksualiteten og sekslivet for de fleste.

Hvis der efter utroskaben ikke tages forbehold for samt gennemføres undersøgelse for og evt. behandling af kønssygdom, så risikerer den faste partner og i nogle tilfælde familien også at blive smittet. Som parterapeut oplever jeg ved parterapi omkring utroskab, at der desværre er mange som ikke er opmærksomme nok på disse problemstillinger og deres psykologiske konsekvenser. Parterapi-parterapeut.dk tilbyder derfor også sexologisk samtaleterapi til opretning af sexlivet efter utroskab.

Utroskab og løgn

Alle løgnene i forbindelse med utroskaben er for mange det værste. Det er svært nok at forstå situationen i forvejen og det kan tage lang tid at finde ud af hvad der er sandheden. Begge parter skal derfor gøre op med sig selv, hvor langt de vil gå. I sidsten ende er det at forstå utroskaben, som at – make sense out of nonsense.

Utroskaben ødelægger tilliden i et parforhold

Utroskab ødelægger tilliden i et parforhold. Noget af det svære ved utroskab er især løgene. Løgn er et socialpsykologisk fænomen, der ikke helt kan og måske heller ikke helt skal undgås. Men den løgn der kommer i forbindelse med utroskaben, får typisk en dobbelt effekt. For de fleste er opdagelsen af utroskaben, som at få revet tæppet væk under sig. Her kan det i forvejen være svært nok at holde sammen på sig selv og sit kort over virkeligheden.

Når alle løgnene omkring utroskaben dukker op – måske endda ad flere omgange og over længere tid – bliver det ekstra svært at holde rede på sig selv og partneren, hvad der er sandt og falsk, hvornår der tales sandt og ikke samt hvad man skal tro på og ikke. Det er for den bedragne ofte en eksistentiel og personlig krise, hvor både virkeligheden og identiteten bliver stærkt udfordret. Samtidig ved vi ikke længere hvad vi skal tro om partneren, der nu hverken er tillidsværdig (den bedragnes tillid værdig) eller tillidsvækkende (på grund af de modstridende signaler).

Parterapi-parterapeut.dk hjælper derfor med at udrede og opløse de psykologiske spil samt at genoprette en tryg, åben, ædruelig og tillidsfuld kommunikation. Det kan dog tage lang tid og give smertefulde tilbageskridt, hver gang der gøres fejltrin. Derudover kan det hjælpe at forstå at vi meget sjældent lyver direkte for at være onde, men nærmere for at beskytte os selv og/eller partneren – paradoksalt nok.

20 grunde til at lyve

For at give et lille indblik i dette, finder du nedenfor en liste over 20 grunde (jfr. Carsten Graff og suppleret med egen erfaring) til at lyve:

1. Afventningslyve: At lyve imens man håber på, at der på et tidspunkt bliver plads til, at man kan sige sandheden. 2. Begejstringslyve: At lyve fordi man bliver grebet af en positiv følelse, som man hellere vil give videre end sandheden. 3. Behagelyve: At lyve for at undgå, at den man lyver for bliver ked af det. 4. Blindvinkelslyve: Ikke at kunne se sandheden og derfor lyve i den tro, at man egentligt taler sandt. 5. Forenklingslyve: At lyve for fx at spare tid.

6. Forhåbningslyve: At lyve i håb om at løgnen på et tidspunkt udvikler sig til en sandhed. 7. Genvejslyve: At lyve fordi man ikke orker at at forklare hele sandheden. 8. Groggylyve: At lyve fordi man er så nedtrykt, at man ikke vil mærke og sige sandheden. 9. Lystlyve: At lyve fordi man kan lide det. 10. Medlyve: At lyve for at støtte op om et andet menneskes løgnehistorie (medafhængighed).

11. Omsorgslyve: At lyve for at beskytte andre mod sandheden. 12. Passivlyve: At lyve ved at undlade at sige noget. 13. Prelyve: At starte med en lille hvid løgn, der senere kan støtte op om en stor sort løgn/ river en større løgn med sig. 14. Præstationslyve: At lyve af angst for ikke at være 100 % ærlig / for at se bedre ud. 15. Rundt på gulvet-lyve: At lyve fordi man selv er i tvivl om, hvad der er sandheden.

16. Selvbedragslyve: At lyve mens man er overbevist om, at man taler sandt. 17. Selvforsvarslyve: At lyve for at beskytte sig selv imod andres reaktion på sandheden. 18. Selvindsigtslyve: At lyve helt bevidst og med god samvittighed. 19. Æstetiklyve: At lyve for at få en historie til at hænge sammen, så den lyder godt. 20. Forhandlingslyve: At lyve i håb om at få afløb for sin grådighed.

Q&A om utroskab

Artikler med praktiske svar omkring utroskab

I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:

 • Hvad er utroskab?
 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvad er tegnene omkring utroskab?
 • Hvad er konsekvenserne ved utroskab?
 • Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?
 • Hvordan tilgiver man utroskab?
 • Hvad siger statistikken om utroskab?
 • Hvad siger fyndord og citater om utroskab?
 • Førstehjælpsguide ved utroskab.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed. Parterapi-parterapeut.dk i København og online, hjælper worldwide klienter, par, familier, teams og ledere med at gøre snublesten til trædesten.

Hos Parterapi-parterapeut.dk i møder du Kasper Larsen, mba. Han er fra 1966 og EAP/EAGT eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut samt sexolog. Kasper har over 30 års erfaring og løbende efteruddannelse på Masterlevel under godkendelse af American Psychological Association.

Han er specialiseret i utroskab og som noget særligt har han over 15 års specialerfaring i online-terapi per telefon og driver således en global online business i coaching og psykoterapi. Han behærsker dansk og engelsk samt tysk, fransk, norsk og svensk.

Kasper Larsen har været selvstændig siden 2002. Forud har han været top management konsulent i de største konsulenthuse. Som terapeut har han bl.a. arbejde i socialpsykiatrien samt med professionel alkoholbehandling. Til private tilbyder Parterapi-parterapeut.dk bl.a. psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, parterapi, sexologi, access bars bodyprocesser og alkoholbehandling. Til erhverv tilbydes også supervision, coaching og kurser.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

Du kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi, parterapi og sexologi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om parterapi …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Læs mere om utroskab …

På hjemmesiden kan du læse om utroskab og de tre fase I skal igennem for at komme sikkert over utroskabskrisen:

Utroskab • Krise • Stabilisering • Udvikling

Under andre ydelser kan du læser mere sexologipsykoterapiimagoterapifamilieterapiaccess bars body processer og access bars body kurser samt stress, angst & depressionsorgalkohol og voksen-barn af alkoholikere. I menuen finder du også mere om bl.a. supervision og coaching.

Blog med gratis værktøjer, ebøger og artikler om utroskab …

Hvad er utroskab?

Hvad er tegnene på utroskab?

Hvordan opstår der utroskab og er der ligefrem en formel for utroskab?

Hvad er de seks primære årsager til utroskab?

Utroskabens diagnose og anatomi

De to overordnede og tre underliggende faktorer ved utroskab?

Skal jeg sige at jeg har begået utroskab?

Hvad er konsekvenserne af utroskab?

Hvordan tilgiver man utroskab?

Hvordan heler man smerten efter utroskab?

Hvordan kommer man videre sammen med parterapi efter utroskab

Gratis guide til at komme over utroskaben

Undgå utroskab og afslut det gamle parforhold før et nyt

Tillid, selvtillid, mistillid og utroskab

Parforhold, økonomi, løgn og utroskab

Organiseret ditital utroskab

Følelser og ditital utroskab

Afhængighed og digital utroskab

Sexafhængighed og utroskab

Statistik om utroskab

Citater om utroskab

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i utroskab.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskifte, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
maj 19, 2021