Koncept

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?


1

Konsultation

Alm. parterapi / partjek

Gratis parforholdstest


2

Klippekort

Fem gange parterapi

Gratis eBog med værktøjer


3

Forebyggelse

Fastholdelse og udvikling

Flere værktøjer 

Klippekort | Parterapi-parterapeut.dk

Koncept - Parterapi - København - Valby

• Start med en konsultation i parterapi

• Fortsæt med et kort forløb i parterapi

• Suppler med fastholdelse og udvikling

Koncept | Parterapi-parterapeut.dk

Koncept for effektiv parterapi ©


Intensivt forløb for individuelle klienter, par og familier, der ønsker hurtige resultater.


1

Afklaring

Konsultation

Gratis test

2

Problemløsning

Klippekort

Gratis eBog

3

Udvikling

Imagoterapi

Værktøjer

 

6 x terapi på 2 måneder


Sæt turbo på processen med 6 x terapi over 2 måneder. Det rækker for min. 80% af alle klienter. Start med en afklarende konsultation og fortsæt i et kort forløb på fem gange. Download gratis test ved første konsultation og gratis værktøjskasse ved køb af et klippekort. Der er desuden mulighed for rabat første gang samt ved køb af klippekort. Undervejs er der bl.a. mulighed for individuel psykoterapi, sexologi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling og access bars.


2 behandlinger for 1 pris


Hos Parterapi-parterapeut.dk kan du kombinere psykoterapi og parterapi med acces bars. Du får altså to behandlinger for kun en pris. Access Bars© har 32 terapeutiske punkter, der dækker alle livsområder og styrker psykologisk behandling af fx utroskab, krise, traume, sorg, udvikling og seksualitet i parforholet. Bars reducerer jfr. forskning stress, angst og depression med over 80%. I kan desuden selv bliver certificeret i access bars og bliver jeres egen behandler og parterapeut.


En sund psyke i en sund krop med sunde relationer ©


Forskning viser at parterapi styrker gode relationer, der ligeledes er afgørende for vores sundhed. Fysisk sundhed har stor betydning for velvære, selvværd, overskud og relationer. Det styrker også parforholdet at lave noget aktivt sammen og let motion stimulerer sexlivet. Visse seksuelle problemer kan desuden afhjælpes ved kost og motion. Hos Parterapi-parterapeut.dk kan du derfor få foretaget en gratis bodyscanning samt få sparring til fysisk aktivitet, kost og kosttilskud.


 

Beskrivelse af koncept for parterapi ©


Konceptet har over 10 års bag sig og er benyttet af mere end 1.500 klienter.

Konceptet er baseret på over 25 års erfaring indenfor udvikling og forandring.

De seks konsultationer over et par måneder, rækker for 80% alle klienter.

Kom alene til individuel psykoterapi eller tag din partner med for samme pris.

Suppler efter ønske og behov med partjek, sexologi, imagoterapi og access bars.

Mulighed for rabat ved første konsultation og klipekor samt betaling ved mobilepay.

Alle køb er endelige og et klip gælder for måed pr. klip.


1-2-3 Parterapi


1. Book parterapi på 61661900


• Start med en enkelt konsultation i parterapi

• Download gratis parforholdstest ved opstart


Ved første konsultation i parterapi kan I downloade Parterapi-parterapeut.dk's parforholdstest. Testen er ikke en forudsætning for parterapi, men helt frivilligt og en gratis støtte. I bestemmer selv om I vil lave den m.f., inden eller efter jeres parterapi samt om I begge to vil lave den.


2. Fortsæt med et kort forløb i parterapi


• Fortsæt derefter i et kort og effektivt forløb i parterapi

• Køb et klippekort med fem klip og få rabat


Efter første konsultation i parterapi fortsætter de fleste i et kort og intensivt forløb på fem konsultationer over to måneder. Det rækker med Parterapi-parterapeut.dk's metode for 80% af alle par. I kan købe klippekortet pr. mobilepay, få rabat og rekvirere en gratis eBog. E-bogen understøtter jeres forandringsproces og fungerer som et frivilligt arbejdshæfte. Har I forud lavet partesten, kan I bruge denne som et diagnoseværktøj for parforholdet og udpege de relevante kapitler og værktøjer i eBogen. Find eBogens fem kapitler og elleve supplerende værktøjer nedenfor. Under parterapien kan I hermed og sammen med parterapeuten skabe yderligere indsigt og fokus, udvikle og tilpasse jeres værktøjer, træne jeres nye viden og adfærd, integrere jeres forandring og realisere jeres mål for parterapien. Er det nok og ønsker I at stoppe efter de seks gange, er der mulighed for et kvartalsvist partjek for at sikre kursen i parforholdet. Ellers er der mulighed for supplerende udviklingsterapi - som nedenfor.


3. Suppler evt. med forebyggende udviklingsterapi


• Fortsæt evt. med fastholdende udviklingsterapi

• Fx et forløb omkring imagoterapi eller seksualitet


Med de seks konsultationer i parterapi kommer de fleste fra krise- eller problemtilstand til stabilisering. Mange også hurtigt til udvikling. Ønsker I mere, er der mulighed for fastholdende og forebyggende udviklingsterapi med jeres eget fokus og indhold eller i form af imagoterapi. Der er undervejs også mulighed for at dykke ned i særlige emner og specialer. Fx krop og psyke i form af Access Bars©. Mange supplerer også undervejs eller efterfølgende med familieterapi eller relationel psykologisk behandling indenfor stress, angst, sorg, depression, seksualitet, utroskab eller alkoholproblemer i parforholdet - se specialer nedenfor og nederst på siden.


Billig parterapi


God, effektiv og professionel parterapi er ikke gratis, men med ovenstående koncept på seks konsultationer i parterapi, er der mulighed for at spare penge, tid og smerte. Til sammenligning svarer almindelig kortidsterapi til et forløb på 15-20 konsultationer*. Du kan deltage alene, men terapien bliver mere effektiv af at din partner også deltager og det er samme pris for to.


Kontakt parterapeuten


Ring 61661900 for booking hos Parterapi-parterapeut.dk i København Valby


Book tid til parterapi | Parterapi-parterapeut.dk
Mere om koncept© for parterapi


• Relationel og procesorienteret parterapi inkl. imago-, gestalt-, systemisk- og kognitiv terapi

• Psykoterapeut med speciale i relationel psykologisk behandling i form af bl.a. parterapi

• International trænet, eksamineret og certificeret mandlig psykoterapeut og parterapeut

• Professionel og dedikeret privatpraksis siden 2002 og proceserfaring siden 1989

Parterapi og psykoterapi på engelsk / dansk og understøttet på tysk, fransk, svensk og norsk


Basiskoncept i parterapi


Konceptet i parterapi bygger på evidensbaseret metoder i relations- og procesorienteret psykoterapi i form af individuel psykoterapi, parterapi, kropsterapi, sexologisk samtaleterapi, imagoterapi og familieterapi. Fælles for alle forløb er afklaring, behandling og forebyggelse.


De fire hjørnesten i parterapien


Parterapi er psykoterapi med to voksne i en relation. Fokus er på det relationelle - relationen til dig selv, din krop og din partner. Parterapi-parterapeut.dk's metode er helhedsorienteret og funderet på fire hjørnesten, der sigter på sundhed og fravær af sygdom. Flere undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem gode relationer og sundhed. Tanken er en sund psyke i et sundt legeme og sunde relationer. De enkelte elementer kan inddrages efter behov:


1. Psykiske - samtaleterapi i form af bl.a. psykoterapi og parterapi

2. Krop - psykologisk og mentalenegetisk kropsterapi i form af Access Bars©

3. Ernæring - tips om enkle kosttilskud for sundhed og celler

4. Aktivitet og bevægelse - lette råd, som styrker parforholdet, kærligheden og sexlivet


Hvis du ønsker det kan du helt gratis hos Parterapi-parterapeut.dk få målt vægt, muskel- og knoglemasse, vand- og fedtprocent inkl. indre fedt, hvileforbrænding, fysiologisk alder og fysisk niveau. Derudover kan du få gratis input til kost, kosttilskud og motion. Kost og motion er ikke kun godt for helbredet, det stimulierer også energi, overskud og sexlyst samt kan afhjælpe seksuelle problemer.


Specialer indenfor og relationel psykoterapi


Parterapi

Imagoterapi

Familieterapi

Sexologi

Utroskab

Sorgterapi

Depression

Psykoterapi

Access Bars


Gratis værktøjer og partest ved parterapi


Som under pkt. 2, finder du nedenfor eBogen og den gratis test. Da indholdet løbende opdateres er kapitlerne lagt på internettet. Du kan læse et kapitel ad gangen eller udvalgte kapitler uafhængigt af hinanden. Hvis du benytter dig af Parterapi-parterapeut.dk's koncept og køber et klippekort til parterapi, får du desuden en gratis eBog om god kommunikation i parforholdet.


De 6 skilsmissefaktorer, der med 90% sikkerhed kan forudsige og forebygge skilsmisse

De 7 indsatsområder, der kan fastholde, styrke og udvikle det gode parforhold

De 5 sproglige funktioner for kærlig og psykologisk kommunikation i parforholdet

De 3 grundpiller, der kan skabe balance, tryghed og trivsel i parforholdet

De 2 øvelser og 36 spørgsmål, der kan gøre jer forelsket igen

De 12 parforholdstest og persontest m.v. til indsigt, dialog og personlig udvikling


Konceptet stiller krav til jer


Psykoterapi / parterapi koster tid, penge, energi og commitment. Uden commitment, indsats og satsning går det ikke. Al udvikling og forandring er krævende. Terapi er, især når den er kort og intensiv, udfordrende, konfronterende og frustrerende. Forudsætningen er desuden, at I er jeg-stærke, parate, fokuserede, respektfulde, samarbejdsvillige og mødestabile. Derudover skal I vide, at terapi ikke er en service samt at det er jer selv der bestemmer, hvad I taler om og arbejder. Det er kun jer selv der kan løse problemerne, skabe resultaterne og få det ud af terapien som I ønsker. Resultaterne afhænger bl.a. af hvad I er parate til at forandre, modtage og give slip på. Terapi kan tage tid og kræve tålmodighed, da resultaterne ofte viser sig på sigt, forskellige niveauer og indirekte. Og nogle gange skal det blive værre, før det bliver bedre. Det er jeres ansvar, undervejs at tale med terapeuten om det der evt. er svært, så der løbende kan optimeres. Det er et samarbejde, hvor I selv udgør to tredjedele af kemien. Vil I heller blot modtage, uden at skulle yde eller have dialog, er der altid mulighed for Access Bars© kropsterapi.


Honorar for parterapi


Parterapi: Kr. 1.200 inkl. kr. 300 i rabat, første gang i alm. kontortid.

Klippekort: Kr. 5.500 inkl. kr. 500 i rabat, ved fem klip til parterapi.

Betaling: Ad to gange til mobilepay, ved bestilling af parterapi og ved bestilling af klippekort.

Betingelser: Bestilling/køb/betaling er endelig, et klip gælder en måned og fem i fem måneder.

Materialer: Er personlig samt uden ansvar, retur-, ombytnings- og omvekslingsret.

Mere: For yderligere, betingelser og opdaterede info, se i menuen under priser.


Rabat ved parterapi


En alm. konsultationstime er 50 min., men hos Parterapi-parterapeut.dk får I 30 min. oveni til samme pris. Altså 1:20 time. Det giver omregnet en timepris pr. konsultationstime på kr. 698 og et samlet forløb til kr. 6.700 inkl. værktøjer. Normal konsultationspris er kr. 1.500 og normalpris for hele pakken er kr. 11.000. I sparer således 39% eller i alt kr. 4.300. I kan som ovenfor betale ad to gange og vente med beslutte jer for det fortsatte forløb, til efter den første konsultation. For betingelser og priser, se menuen. Ønsker I andre løsninger eller andet udover konceptet, er der mulighed for det.


Jfr. evidens* fra forskellig hold inkl. fx Forskningsnyt fra psykologien 2002, 11(4).Koncept for parterapi og psykoterapi | Home#KonceptParterapi #ParterapiKoncept #BilligParterapi #ParterapiBillig


Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.