Skip to main content

Kapitel 4: De 3 grundpiller, der kan skabe balance, tryghed og trivsel i parforholdet

Førstehjælp til parforholdet > Kærlighedens geometri > 3 tips til parforholdet

 • Hvordan balancerer jeres parforhold?
 • Hvilket parforhold drømmer I om?
 • Hvordan bliver det bedre end det?
 • Hvad er ellers muligt?
 • Tag temperaturen på jeres parforhold
 • Et værktøj til indsigt, dialog og udvikling
 • Skab afstemning, balance og sammenhængskraft i parforholdet
 • Få lidenskab, fortrolighed og commitment i parforholdet
 • Tilsammen skaber de tre faktorer otte former for kærlighed og parforhold


Gratis værktøjskasse til parforholdet ved parterapi

Nedenfor finder du de 3 vigtigste faktorer i parforholdet, der ved afstemning og balancering kan redde, sikre og udvikle parforholdet samt styrke parforholdets sammenhængskraft.

De tre faktorer kan både anvendes forebyggende og behandlende i forhold til jeres parterapi hos Parterapi-parterapeut.dk samt jeres egen proces derhjemme.

Denne værktøjskasse er samtidig fjerde kapitel i den eBog, I gratis får med på rejsen ved Parterapi-parterapeut.dk’s Koncept i parterapi eller ved ved køb af et Par-tjek.

Triangular theory of love

De 3 bærende elementer i parforholdet

 • Fortrolighed
 • Lidenskab
 • Forpligtigelse

Kærlighedens trekant eller kærlighedens geometri

Der er tidligere publiceret artikler på denne blog om parterapi, om venskabet og fortroligheden som et bærende element i parforholdet samt forelskelsen som et forstadie til kærligheden og sidenhen den dybere relation. I denne artikel sættes venskabet i forhold parforholdets to øvrige faktorer – lidenskaben og forpligtelsen.

Tilsammen udgør de tre faktorer – fortrolighed, lidenskab og engagement – de tre bærende piller i det gode parforhold. Parforholdet behøver dermed ikke at være kompliceret og parterapi kan sagtens gøres enkelt ved blot at skabe den rette fokus på netop de disse tre faktorer. Læs mere nedenfor eller ring og booke en tid til parterapi, hvis I gerne vil vide mere om kærlighedens geometri samt hvordan I kan skabe et endnu bedre parforhold ved blot at balancere tre faktorer. Læs mere nedenfor om Robert J. Sternbergs triangular theory of love.

Hvad er kærlighedens geometri?

Ifølge den amerikanske psykolog Robert J. Sternbergs forskning, udgør de tre faktorer (fortrolighed, lidenskab og engagement) tilsammen kærlighedens geometri – også kaldet kærlighedens trekant. Kærlighedens trekant er et værktøj, I kan bruge derhjemme såvel som i parterapien. Som coach og parterapeut har jeg anvendt dette værktøj i over 10 år og hver gang åbner det op for ny dialog, energi, kreativitet og mulighed.

1/4 Kærlighedens trekant

Ifølge Sternbergs forskning og min egen erfaring,
er de tre afgørende faktorer i parforholdet:

Fortrolighed (intimacy)

Åbenhed, tryghed, sårbarhed, udveksling, kontaktfuldhed, nærhed, forbundethed og tilknytning. Viljen til at lytte og at dele sig selv samt til at være intime på et mentalt, følelsesmæssigt og relationelt plan. Evnen til at tale personligt og privat sammen og at støtte hinanden gennem dialog. At interessere sig for og at kunne dele det indre univers, oplevelser, tanker, følelser, håb, drømme og frygt.

Lidenskab (passion)

Fysisk såvel som psykisk tiltrækning, betagethed, optagethed, fascination, begær, seksualitet, erotik, lidenskab og opstemthed. Både det driftsbetonede og de erotiske følelser samt det at være i nær fysisk kontakt med hinanden og det at være fysisk intimt sammen.

Engagement/forpligtigelse (commitment)

Beslutning og vilje til fortsat at elske hinanden, puste til gløderne, at holde liv i parforholdet, at blive sammen og at få parforholdet til at fungere, på trods af at det indimellem er svært og at de positive følelser ikke altid er på det højeste blus. Det indbefatter også at man deler visioner, sætter mål og planlægger langsigtet sammen samt løser de problemer der opstår undervejs.

Sådan dannes trekanten

Man kan således forestille sig eller ligefrem tegne en trekant, hvor hver af de tre faktorer repræsenterer hver sit ben i trekanten og at vægten eller styrken i den enkelte faktor afgør længden af det konkrete ben i trekanten. Trekanten vil således vise et grafisk billede af parforholdet. Formen på parforholdets trekant vil fortælle om arten af de følelser og forhold der spiller ind i den konkrete situation. Arealets størrelse vil afspejle kærlighedens form.

2/4 Tag temperaturen på jeres parforhold

Selvom der ligger forskning bag (helt tilbage fra 1988), er det ikke et eksakt værktøj. Det vil nok også tage lidt af magien ud af kærligheden. Det vigtigste ved instrumentet er at se det som et termometer, hvor I kan tage temperaturen på hvordan parforholdet er lige nu (as-is) og hvordan I gerne vil have at parforholdet skal være (to-be) samt at anvende det som et dialogværktøj for indsigt (omkring gab/forskelle, ønsker og muligheder) og forandring (plan og handling).

Der kan således og som udgangspunkt tegnes fire trekanter – en ’as-is’ og en ’to-be’ for hver af jer. På baggrund heraf, kan I hjemme som i parterapien, skabe en dialog som dels giver indsigt i og anerkendelse af de forskellige positioner samt en fælles forståelse af udgangspunktet og ønskerne for parforholdet.

Det kan dog være svært at gøre derhjemme. Især hvis følelserne og kommunikationen i forvejen er kommet ud af kurs. I så fald kan en parterapeut hjælpe jer med fastholdelse og facilitering af dialogen. Dialogen kan i sig selv være med til at understøtte og udvikle de tre vigtige faktorer i parforholdet – fortrolighed, lidenskab og engagement.

I kan vælge en pragmatisk løsning, hvor I simpelthen tegner trekanterne op i hånden, med inspiration i ovenstående tekst. Har I allerede tegnet trekanterne derhjemme, er I velkomne til at tage dem med i parterapien. I kan også vente med at tegne til at I starter i parterapien og så bringe ønsket op for parterapeuten, som noget af det første.

3/4 De otte former for kærlighed og parforhold


Forskellige kombinationer af fravær og tilstedevær af de tre faktorer (fortrolighed, lidenskab og engagement) levner otte stereotype former for kærlighed og parforhold.

Ingen af faktorerne er til stede

1. Ikke-eksisterende kærlighed:

Ingen af de tre faktorer er til stede i ‘parforholdet’ og der er ingen trekant at tegne.

Kun en af faktorerne er til stede

2. Venskab:

Kun fortroligheds-faktoren er til stede i ‘parforholdet’. Parterne er fortrolige med og kan lide hinanden, men der er ingen egentlige lidenskabelige følelser. Der er her tale om et fortroligt forhold i stil med det man har til sine bedste venner. Relationen kan dog rumme følelser som varme og nærhed, men følelserne bliver aldrig lidenskabelige og erotiske. Venskab på denne måde kan være hyggeligt samtidig med at det trygt holder angsten for ensomhed på afstand. Det er sjældent, at der kommer par til min parterapeutiske praksis fra denne kategori. Nogle gange sker der dog det, at der pludselig eller ind i mellem opstår lidenskabelige følelser (eller ønsker om sådanne følelser) i et venskab. Disse følelser eller ønsker om følelser kan være meget forvirrende, modsatrettet og svære at håndtere. Om ikke andet kan der komme skyld og skam indover. Det kan være svært at italesætte og udrede alene. Derfor hænder det, at der er par der søger parterapi med henblik på dette samt for at finde afklaring for om de er venner eller kærester og hvordan deres relation skal fortsætte.

3. Lidenskabelig kærlighed:

Kun lidenskabeligheds-faktoren er til stede i ‘parforholdet’ (affæren). Dette svarer til den hovedkuldse og forblindende kærlighed, der kan forsvinde lige så hurtigt som den kom. Lidenskaben er en af de stærke faktorer der bringe parterne sammen, men det kræver kontakt og tid for yderligere at opbygge nødvendig fortrolighed og engagement. Det er sjældent, at der kommer par til mig i min parterapeutiske praksis fra denne kategori og hvis det sker, kommer en af parterne oftest alene eller i forhold til fx et afvisningstema, relationskompetencer eller tilknytningsproblemer. Altså typisk i forbindelse med ophør og kærestesorger, det at skulle afvise/bryde og at blive afvist/blive brudt med eller i forhold til evt. at skulle gå længere ind i relationen og at binde sig.

4. Tom kærlighed:

Kun engagement-faktoren er til stede i ‘parforholdet’. Hvis der ikke er eller ikke længere er lidenskab og fortrolighed i relationen, så er der tale om tom kærlighed. Det er ofte den form for kærlighed, man ser i ægteskaber som ikke har været plejet igennem mange år. Der kan også være tale om et fornuftsægteskab. De enten kører som et problemfrit praktisk arrangement eller også er parterne forpinte og udbrændte samt har lukket ned for følelser og kommunikation. Den første kategori: Det problemfrie fornuftsægteskab, ses sjældent i parterapien. Den anden kategori: De enten bryder op og bliver skilt eller går i parterapi for at tage det lange træk sammen. Så længe der blot er vilje og et glimt af lidenskab og fortrolighed er der noget at bygge på og arbejde for. Det lykkedes typisk også for dem der kommer med et seriøst commitment til processen – for med commitment kommer følelserne ofte igen. For dem der inderst inde har givet op og blot håber på at partneren vil tage initiativ til at byrde eller mest af alt ønsker at blive bekræftet i noget andet end at det skal være dem, handler parterapien om at finde en alternativ løsning.

To af faktorerne er til stede

5. Romantisk kærlighed:

Her er der primært lidenskab og fortrolighed i parforholdet. Et typisk eksempel kan være en sommerromance eller et sidespring. Det er typisk et hedt, intenst og kort forhold, der mangler engagement eller ikke varer længe nok til at der kan opbygges et regulært forhold. De fleste af disse parforhold opløses hurtigt, men der er en del par i denne kategori, som desuagtet opsøger mig i min parterapeutiske praksis. Det er dem der alligevel bliver sammen på grund af fx praktiske omstændigheder, som eksempelvis uventet graviditet. Det kan være hårdt at starte et forhold på det grundlag, såvel at det kan være hårdt for forældrene ikke at have haft tid til uforstyrret romance inden der kommer børn og andre udfordringer til. Noget af det, der netop hjælper parterne med at blive sammen under sværere tider er dels erindringen om de mange fælles og gode oplevelser der har været samt håbet om dem der skal komme.

6. Ligegyldig kærlighed:

Her er der primært engagement og lidenskab i parforholdet. Et eksempel kan være det hastigt indgåede ægteskab. Man møder hinanden til en fest og weekenden efter er parret gift, men fortroligheden mangler. Uden at denne bliver udviklet og dyrket, så dør parforholdet før eller siden. Fortroligheden er basis for venskabet, som på sigt er et meget vigtigt element i parforholdet. Forholdet er naivt, forstået på den måde, at det bygger på to menneskers forskellige og uafhængige håb, drømme og illusioner. De fleste af de par i denne kategori der opsøger mig i min parterapeutiske praksis, udtrykker udfordringer med kommunikation, sharing (deling), dialog, følelsesmæssigt kontakt, forbundethed, udtryk og udveksling.

7. Kammeratlig kærlighed:

Her er der primært fortrolighed og engagement i parforholdet. Det er her, at mange af de par der ringer til mig som parterapeut og sexolog befinder sig, når de efter et længere ægteskab ikke har dyrket sex og følelser. De har derfor mistet den lidenskabelige gnist samtidig med at den fysiske kontakt og tiltrækning har fået lov til at blegne med årene. Disse forhold er dog ofte meget stabile. Det er også de par og familier, som nogle kalder Family Inc. Eksempelvis par og familier, der er bundet sammen omkring fx børn, venner, fælles fortid, hus, opgaver, firma eller økonomi. Om ikke andet, indtil at en af parterne fx tager et sidespring og bliver opdaget. Nogle par aftaler ligefrem at blive sammen samtidig med, at de hver især outsourcer deres lidenskab til en elsker ved siden af ægteskabet – on the side. Har der været utroskab, er det dog ikke for sent, men det kræver at alle parter er parat til at trække i arbejdstøjet samt at udvise tålmodighed og fleksibilitet. Det er ikke afgørende hvori utroskaben består, det handler om følelsen af utroskaben, svigtet, bedraget, mistilliden, sorgen, angsten og vreden. For nogle par er det intentionen og det at flirte. For andre er det noget mere, hvad enten det så er følelsesmæssigt eller fysisk. For andre igen, handler det om elektronisk utroskab – mail, internet, pornografi.

Tre af faktorerne er til stede

8. Fuldendt kærlighed:

Her er alle tre faktorer til stede i en tilstrækkelig mængde og i et rimeligt afbalanceret forhold til hinanden. Således at forstå, at trekanten ikke nødvendigvis behøver at være ligesidet, men forventningsafstemt og afbalanceret. Det er svært at opnå og det kræver bevidsthed samt konstant arbejde med at fastholde og at justere. Parterapi kan støtte jer i denne proces samt i at håndtere de individuelle og personlige issues, der måtte komme indover processen.

4/4 Hvad gør man hvis der ikke er harmoni i kærlighedens trekant

Som parterapeut har jeg set mange kreative og gode løsninger, når kærlighedens trekanter kommer i disharmoni. I de bedste tilfælde udviser parterne nogle gennemgående karaktertræk. For det første åbenhed, tolerance og fleksibilitet. For det andet inerti, tålmodighed og langsynethed. For det tredje gavmildhed, opofrelse og handlekraft. De par der klarer sig bedst, er desuden dem der skaber god kommunikation og som finder fælles livsværdier, idealer og løsninger.

Med andre ord, så kendetegnes de par der klarer sig bedst ved at være dem der finder vilje til at kæmpe for det og at sluge kameler samtidig med at de ser langsigtet på parforholdet. Endeligt, er der kun en vej, hvis parforholdes trekant er blevet skæv eller flad, og den er igennem – ikke ud. De par der sammen går igennem de svære tider og sammen løser deres problemer, styrker relationen, kærligheden og kompetencerne.

Det er en vej der kræver opofrelse og handling. Fx hvis din partner ikke synes at du deler nok (at fortroligheden er i minus), så må du tage initiativ til at dele omkring dine tanker, følelser, drømme, fantasier og oplevelser. Det er ofte den part der yder for lidt, der skal handle og den part der er frustreret, der skal tage ansvar for at sige til.

Andre gange omvendt – at du selv må gå forrest og give, for at få. Også selvom det føles anstrengt, stramt, kunstigt og påtaget. Nogle gange skal der endda gives meget og ofte, førend at partneren får skrabet leverpostejen af brillerne og indser konsistensen af dit kærlige budskab.

Det mindste tegn på fleksibilitet, velvilje og tøbrud kan sætte en lidenskabelig og ægteskabelig positiv lavine i gang. Kærligheden kræver næring for at overleve og hvis man glemmer at vise kærlighed overfor den man elsker, kan selv det mest fantastiske parforhold afblomstre. Omvendt er kærligheden stærk, så med blot en smule lys og vand, er der meget der kan gro.

Hvis I sidder fast i nogle af ovenstående eller lignende mønstre og måske er interesseret i det der ligger bagved, personlig udvikling, udvikling af jeres kommunikative kompetencer og et bedre parforhold, kan parterapi være en mulighed.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.
Parterapi-parterapeut.dk tilbyder også supervision, coaching og ydelser til erhvervslivet.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller book en konsultation i psykoterapi / parterapi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Under Specialer kan du læse mere om utroskab, seksualitet, stress, angst og depression, sorg, alkoholproblemer i parforholdet og voksne-børn af alkoholikere i parforhold.

Under Andre ydelser kan du læser mere individuel psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, access bars & body processer og access bars & body kurser.

I menuen finder du også mere om bl.a. supervision, coaching og parterapi til erhvervslivet samt presseinfo og pressekit.

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i parforhold og mindset.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskift, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
april 3, 2019