Skip to main content

Kapitel 4: De 4 generelle tips til bedre skænderier i parforholdet

Psykologisk kommunikation > Skænderier > 4 generelle råd
 • Hvordan bliver man bedre til at skændes?
 • Hvordan kan man lære at justere konfliktniveauet i parforholdet?
 • Hvordan kan man blive bedre til problemløsning og konflikthåndtering?
 • Diskussioner og ufred i parforholdet
 • Skænderier og konflikter i parforholdet
 • 2 x 4 tips til at skændes på den gode måde


Gratis værktøjskasse til kommunikation i parforholdet og ved parterapi

Nedenfor fire tips til kommunikationen, skænderier og konflikthåndtering i parforholdet. De fire værktøjer kan både anvendes i jeres parterapi hos Parterapi-parterapeut.dk samt ved jeres egen proces derhjemme. Denne værktøjskasse er samtidig fjerde kapitel i den eBog om psykologisk kommunikation, I gratis får med på rejsen ved Parterapi-parterapeut.dk’s Koncept i parterapi. De fleste erfarer desuden at disse tips også kan anvendes i professionelle relationer som fx på arbejdet.

Konfliktsky eller konfliktuel

Skændes I for lidt i parforholdet?
Skændes I for meget i parforholdet?
Er I uenige om konfliktniveauet?

Som parterapeut ser jeg i parterapien tre forskellige typer af par:

 • Dem der er konfliktsky og fejer tingene under gulvtæppet
 • Dem der er for konfronterende og tager alt up-front
 • Dem hvor den ene er konfliktsky og den anden konfliktuel

Den første kategori søger typisk parterapi, fordi de aldrig skændes og har brug for at lære at skændes eller fordi de har skændes for meget, brændt fingrene, er kørt fast i isolation og har problemer op over ørerne. De skændes slet ikke eller efterhånden meget lidt og har brug for parterapi for at få hul på bylden, genopbygget relationen og håbet tilbage på fremtiden. Altså værktøjer til selvværd samt direkte, ærlig, autentisk og ligeværdig kommunikation inkl. assertionstræning, problemløsning og forhandling.

Den anden kategori har typisk brug for parterapi, for at komme ned ad konflikttrappen og for at få styr på temperamentet og dialogen samtidig med at de bliver bedre til at vælge deres kampe og hurtigere til at reparere på skaderne. Nogle bliver simpelthen afhængige af at skændes og skal både på afvænning og lære nye metoder. For andre er det et spørgsmål om at få kigget på og arbejdet med deres overbevisninger omkring parforhold, konfrontation og problemløsning.

Den sidste kategori søger primært parterapi, fordi den ene synes at den anden er for meget og for vred, kolerisk, hidsig og konfliktuel eller fordi at den anden synes at den ene er for lidt og for ked, bange, tilbageholdende og konfliktsky. De søger ofte parterapi for at forstå hinanden bedre samt at finde et acceptabelt leje for deres konfliktniveau – så de begge kan være sig i relationen.

Fælles for alle par der skændes er, at de via parterapien søger at komme ud af deres psykologiske spil, drama og fastlåsthed samt ønsker at genfinde kærligheden og det fælles fodslag. Skænderier kan desuden påvirke sexlivet og har brug for hjælp i form af sexologisk samtaleterapi.

Fire råd omkring skænderier

1. Skænderier er uundgåelige
2. Accepter at bølgerne kan gå højt
3. Spol filmen tilbage
4. Kom til bunds i problemerne

I denne artikel, får du et resumé af mine erfaringer fra parterapien, omkring hvordan man bliver bedre til at skændes. Til sidst følger et værktøj med fire konkrete ting I absolut skal undgå i forbindelse med jeres skænderier. Det er vigtigt, for skænderier kan have en høj pris på både kort og langt sigt. På langt sigt kan skænderierne medføre nag, afstand, isolation, alkoholmisbrugseksuelle problemerutroskab og skilsmisse. Derudover er der fra parterapien evidens for, en sammenhæng mellem skænderier samt stressfulde belastningsreaktioner, angst og depression. Ligesom advokaten, tandlægen, mekanikeren vil jeg som parterapeut derfor sige – vent ikke for længe med at søge hjælp – her i form af relationel psykologisk behandling og parterapi.

1. Skænderier er uundgåelige

Mange skænderier i parforholdet skyldes værdikonflikter og forskelle i personligheden. Det er således ikke muligt at blive enige om alt eller sundt at udjævne alle forskelle. Derfor er det heller ikke alt, der skal diskuteres i en uendelighed. Nogle gange må man falde til ro med, at man er enige om at være uenige. Andre gange skal problemerne blot løses – hurtigt og med størst mulig omsorg, evaluering og læring. Der er ingen der er fejlfri. Vi kan alle miste jordforbindelsen, os selv, kontakten og retningen. Det vigtigste er at lære at diskutere effektivt, vist og fornuftigt, uden for stor umiddelbar eller langvarig skade på hinanden og parforholdet. Parallelt hermed, handler parterapien om at blive god til hurtigt at reparere og hurtigt at komme videre. Det er det man i parterapien kalder repair-attempts. Skænderier, hverken kan eller skal helt undgås. Der kan være brug for at få renset luften en gang imellem. Det er samtidig en stor tillidserklæring til hinanden og parforholdet samt at det nok skal gå, at det kan rummes at man bliver vred, siger sin mening og får talt ud.

2. Accepter at bølgerne kan gå højt

Skænderier og vrede er jo tegn på, at I betyder noget for hinanden og har følelser for hinanden. Ellers kunne I jo blot være ligeglade. Når I diskuterer og skændes er det fordi, der er noget der er vigtigt for jer og fordi I rammes på følelserne. Accepter at du og din partner kan blive ramt og vid at det kun er følelser. Husk i kampens hede at følelserne er flygtige, hvorimod jeres reaktioner og beslutninger kan blive permanente. Tag derfor aldrig permanente beslutninger på baggrund af midlertidige følelser. Det gælder små som store beslutninger. Så udvis hellere lidt tålmodighed og rummelighed samt træk vejret, tæl til ti og sov på det. Det er altid lettere at komme tilbage, hvis du ikke allerede har pakket tasken, er gået eller har trykket på NemId-skilsmisse-knappen til Statsforvaltningen. Husk også at jeres ord ikke står skrevet i sten. Det er muligt at fortryde og bede om tilgivelse. Men tilgivelse er en proces for sig. En misforståelse jeg ofte hører i parterapien er, at du skal bøje dig i støvet for den anden og at du gør dig mindre ved at tage ansvar, sige undskyld og bede om tilgivelse. Tværtimod, det og din fleksibilitet gør dig større og til et bedre menneske. Desuden kan vi ikke lære, udvikle og vokse, hvis vi ikke kan tage ansvar og ejerskab for vores fejltagelser. Vi kan jo alle tage fejl. Og selvom du har ret og dit ego gerne vil vinde, så overvej konsekvensen en ekstra gang samt om det er et uintelligent skænderi og dit parforholdet værd. Hvis der er en vinder, så er der jo også en taber. Overvej om det vil være bedre og mere værdigt for dig at bøje dig en enkelt gang, hvis det ikke er muligt at skabe en win-win situation.

3. Spol filmen tilbage

Undgå for enhver pris at handle på dine impulser og at gøre ting du fortryder. Acting-out – som eksempelvis stærkt sårende ord, bebrejdelser, gengældelse, hævn, vold og tingskade ligeledes. Som mennesker er vi sårbare og vi er endnu mere sårbare i en kærlig relation. Parterapi handler om at finde styrke uden at miste sårbarheden. Men har du mistet overblik og fokus, så stop op, få styr på tankerne, ro på følelserne og find ud af hvad det egentligt er du ønsker. Tag en time-out, så pulsen også kommer ned og I begge to kommer i en mere ressourcefuld tilstand. Det kan både ske hjemme som i parterapien, at I kommer ud af den og taber årsagen til selve diskussionen. Det er ofte de her skænderier uden logik og fornuft, hvor det ene ord tager det andet, der kommer for mange bolde i luften og ingen kan huske hvad der egentligt er talt om, sagt og hvorfor. Det kan også være de her skænderier, hvor man blot hakker på hinanden for at få en eller anden form for kontakt og reaktion eller et bevis på at man betyder noget for den anden og at den anden rent faktisk godt kan høre een. Det nytter kun at skændes, hvis det sker fra et respektfuldt, kærligt, nysgerrigt og lydhørt sted. Hvis I ikke er der, er det bedre at vende tilbage til emnet, når I har fået ro på. Derefter, spol filmen tilbage og evaluer på situationen. Se om der er noget I kan lære af den og gøre anderledes. Læring er vejen frem. Progress – not perfection.

4. Kom til bunds i problemerne

Husk at I er på samme team og at problemerne skal løses i fællesskab. Det styrker også kreativiteten, læringen, fællesskabs- og samhørighedsfølelsen. De fleste par har stor glæde af at blive endnu bedre til at løse problemer, som de selv er involveret i. For at løse et problem, er I først nød til at forstå det. Som Einstein sagde: Løsningen er givet, når problemet først er forstået. Det er en klassisk fejl, jeg gang på gang ser som coach, psykoterapeut og parterapeut, både psykoterapien, parterapien og erhvervslivet. Folk bruger for lidt tid på at forstå problemet og skrider for hurtigt til løsning og handling. Undervejs presser de ikke kreativiteten hårdt nok og tager for hurtige, upræcise og dårlige beslutninger. Vær nysgerrig på hinanden og forstå først hinandens positioner og univers. Hvad er det partneren siger? Hvor kommer det fra og hvad handler det om? Hvad betyder det? Hvad er det partneren egentlig ønsker af dig? Udover problemforståelse, skaber det også en situation, hvor I begge kan føle jer hørt og respekteret. Uden det, er der ikke lydhørhed. Det er af samme årsag, jeg som parterapeut møder mange par i parterapien, der gør sig selv til ofre for endeløse skænderier, hvor der blot bliver skruet op og ingen bliver hørt. Læs mere om effektiv lytning her på bloggen.

Fire konkret ting I skal undgå når I skændes

Ovenstående fire tips, er ting I kan gøre for at blive bedre til at skændes. Helt konkret er der ifølge Dr. John Mordechai Gottman yderligere fire konkret ting I skal undgå at gøre, når I skændes:

 • Kritik (manden frem for bolden)
 • Foragt (nedgørelse og disrespekt)
 • Forsvar (undvigelser og modangreb)
 • Muren (hårdknuder, afvisning og tavshed)

Det kan I læse mere om følgende link:
www.blog.parterapi-parterapeut.dk/#post46

Læs mere om at blive bedre til at skændes
www.blog.parterapi-parterapeut.dk/#post52

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.
Parterapi-parterapeut.dk tilbyder også supervision, coaching og ydelser til erhvervslivet.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller book en konsultation i psykoterapi / parterapi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Under Specialer kan du læse mere om utroskab, seksualitet, stress, angst og depression, sorg, alkoholproblemer i parforholdet og voksne-børn af alkoholikere i parforhold.

Under Andre ydelser kan du læser mere individuel psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, access bars & body processer og access bars & body kurser.

I menuen finder du også mere om bl.a. supervision, coaching og parterapi til erhvervslivet samt presseinfo og pressekit.

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i parforhold og mindset.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskift, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2016. All rights reserved.

Skrevet af
april 3, 2019