Skip to main content

Kapitel 2: De 7 indsatsområder, der kan fastholde, styrke og udvikle det gode parforhold

Førstehjælp til parforholdet > Det gode parforhold > 7 tips til parforholdet
 • Hvordan forebygger vi problemer i parforholdet og skilsmisse?
 • Hvordan udvikler og styrker vi parforholdet effektivt?
 • Hvordan vedligeholder og fremtidssikrer vi parforholdet?
 • Hvordan integreres praktiske værktøjer i parterapien?


Gratis værktøjskasse til parforholdet ved parterapi

Nedenfor finder du de syv gyldne regler, der kan redde, sikre og udvikle parforholdet samt styrke interaktion, samliv, samhørighed og følelsesliv.

De syv værktøjer kan både anvendes forebyggende og behandlende i forhold til jeres parterapi hos Parterapi-parterapeut.dk samt jeres egen proces derhjemme.

Denne værktøjskasse er samtidig andet kapitel i den eBog, I gratis får med på rejsen ved Parterapi-parterapeut.dk’s Koncept i parterapi eller ved ved køb af et Par-tjek.

Syv ting I skal styrke i parforholdet

Førstehjælp til parforholdet, handler om at standse ulykken – det kan du læse mere om i forgående artikel. Dernæst handler det om livreddende førstehjælp i form af forebyggelse og udvikling – det kan du læse mere om nedenfor. Når som helst og så snart at I er klar, handler det om at tilkalde hjælp i form af parterapi – det tredje punkt i førstehjælpens grundtrin.

Undervejs i processen, er det godt at lade sig inspirere de værktøjer, der allerede eksisterer. Der findes dog ingen universelle kvik-fix værktøjer. Mit mål som parterapeut, er derfor først og fremmest at hjælpe jer til at udvikle deres egne værktøjer og strategier, på baggrund af deres personlige indsigter fra parterapien. Det skaber typisk de bedste resultater og vedvarende forandring. Nogle af de værktøjer jeg dog ofte inddrager i parterapien er bl.a. Dr. Gottman’s værktøjer for at få ægteskabet til at virke. Han kalder dem for De syv gyldne regler for to der lever sammen:

 • Styrk jeres kærlighedskort
 • Styrk de kærlige følelser, den nærende kærlighed og den gensidige respekt
 • Søg mod hinanden og deltag i hinandens livsbegivenheder
 • Accepter indflydelse og tag beslutninger sammen
 • Løs de løselige problemer sammen og styrker problemløsningskompetencerne
 • Kom ud af de fastlåste konflikter og hårdknuder
 • Skab fælles mening med og grundsyn på parforholdet

Denne artikel handler om min erfaring fra parterapien som parterapeut. Artiklen er således min tolkning, erfaring og videregivelse af den bagvedliggende teori samt mine personlige metoder, værktøjer og øvelser, jeg eksempelvis anvender eller foreslår i forbindelse med de enkelte punkter.

Styrk jeres kærlighedskort

Et kærlighedskort (Love Map) er den del af hjernen, hvor vi lagrer alle de relevante oplysninger om vores partner og dennes liv. Kort sagt vores indre repræsentation af partneren og den vi elsker – med hud og hår. Det er vigtigt at vide, kende og huske når stormene raser i parforholdet eller når der opstår negativitet (NSO / Negative Sentiment Override).

De par der lykkes i parterapien, er dem der bruger deres kærlighedskort til:

1) Dagligt at huske dem selv på de positive sider, egenskaber, karaktertræk, minder, følelser og beundringer for hinanden.

2) Dagligt at udtrykke deres nysgerrighed, forståelse, anerkendelse, taknemmelighed, ømhed, beundring og stolthed for hinanden.

De succesfulde par er dem, der formår at holde det positive i fokus, så det negative aldrig helt får lov til at overskygge dagligdagen og parforholdet. I parterapien træner vi således mindfulness, nysgerrighed, åbenhed og interesse samt anerkendelse af begge parter, deres forskelle og kort over virkeligheden. Er I interesseret i at lære jer selv og hinanden bedre at kende, er der også mulighed for en gratis MBTI eller DISC persontest.

En simpel øvelse kan være, dagligt at meditere lidt på din partner, når du alligevel har en pause i bilen eller i toget. Eller hvis du ufrivilligt kommer til at sidde og vente på din partner – i stedet for at lade dig irritere over partneren. Tænk over det du elsker ved din partner, tænk over hvad der fascinerer dig ved din partner og tænk over de positive sider ved din partners adfærd, karaktertræk, udseende, stemme og lugt. Forstærk og fasthold disse indre positive repræsentationer.

Styrk de kærlige følelser, den nærende kærlighed og den gensidige respekt

Lykkelige par og ægtepar styrker og dyrker deres kærlige følelser og den gensidige respekt. Mange af de par der opsøger mig som parterapeut for parterapi og sexologisk samtaleterapi, har netop mistet værdigheden og respekten for hinanden og sig selv. I parterapien er kommunikationen derfor et af de steder, hvor vi først og fremmest sætter ind. Det handler om at genetablere en værdighed og respekt i dialogen.

En praktisk øvelse i parterapien og hjemme kan fx være at prøve at behandle og at tale til hinanden, som på de første dates eller som hvis I var statsmænd. Ligeledes har det en enorm positiv effekt, hvis I begynder at benytte hinandens fornavne. De fleste sætter pris på at høre deres navn. Det skaber typisk også opmærksomhed, lydhørhed og forbundethed. Det styrker samtidig kærligheden og forbundetheden, hvis man løfter kommunikationen op til en dialog, hvor man deler sine følelser og hvordan man påvirker hinanden – dialog og resonans. Det er noget de færreste nødlidende par kan praktiserer alene, men når vi igennem parterapien får det trænet, giver det ofte dyb mening.

Det er vigtigt at lave noget aktivt sammen, så man også har noget at mindes og tale om. Man kan fx lave en mentale eller fysisk scrapbog med minder fra fx dates, rejser, højtider og særlige begivenheder. Mange forældre har svært ved at komme på date på grund af udfordringer omkring tid, penge og børnepasning. En alternativ mulighed er hjemmedating. På min facebookside får du gratis 10 kreative tips til hjemmedating. Du kan også også like og følge siden www.facebook.com/parterapi.parterapeut, så får du dagligt tips og input til parforholdet.

Søg mod hinanden og deltag i hinandens livsbegivenheder

At søge mod hinanden betyder at man forbinder sig med sin partner; at man er der for hinanden under de store som små begivenheder i livet; at man engagerer sig, så man bevidner hinanden og får fælles oplevelser. Det betyder kort sagt, at man involverer sig i hinanden og hinandens liv samt at man inkluderer hinanden.

De fleste par der er i krise og som søger parterapi er allerede mentalt og/eller følelsesmæssigt skilt. Parterapien handler så i høj grad om at komme ud af isolationen samt at genetabler kontakten, selvom man er forskellige og har konflikter. Når man deltager i hinandens livsbegivenheder, styrker man ligeledes fællesskabsfølelsen og samhørigheden.

Øv jer i at inviterer hinanden og øv jer i at bede om at måtte være med ved hinandens aktiviteter, arrangementer og livsbegivenheder. Forsøg at deltage så aktivt og involveret som muligt. Hvis I ikke har mulighed for at deltage fysisk, så øv jer i at deltage på andre måder. Fx ved at spørge ind, dele og tale om begivenhederne før og bagefter. Eller ved at deltage pr. sms, fotos og videoer samt pr. telefon eller skype.

Accepter indflydelse og tag beslutninger sammen

At tage beslutninger sammen betyder, at I skal involvere hinanden i jeres tanker, følelse, værdier, ønsker og intentioner; at I styrke jeres dialog; at I skal invitere til udveksling; at I skal forhandle, dele magten og tillade indflydelse; at I skal delagtiggøre hinanden I jeres beslutningsproces. I accepterer således først og fremmest indflydelse gennem dialogen og beslutningsprocessen. Dernæst ved at opøve en større fleksibilitet, så I giver plads til og accepterer det impact partnerens beslutninger og handlinger har.

Minimumskriteriet for parterapien er, at I involverer og inkluderer hinanden i dialogen omkring jeres beslutninger. Middelkriteriet for parterapien er indsigt, kreativitet, problemløsning og forhandling. Og idealet er, at I også finder løsninger, som I begge er glade for og kan leve med. Undervejs handler parterapien om at skabe åbenhed, tolerance og fleksibilitet, så der også bliver plads til hver jeres agenda. I parterapien og via min eBog samarbejder vi typisk om at finde de øvelser og værktøjer, der passer jer bedst og tilpasser dem til jeres behov.

Som tidligere omkring dialog, så er der også meget få par i krise, der har nemt ved forhandling. Men når vi igennem parterapien får det trænet, giver det ofte dyb mening. Der er nemlig her tale om en psykologisk forhandling, som er kærlig, relations- og interessebaseret. Ikke en forretningsmæssig forhandling eller en forhandling, der handler om at vinde, men derimod win-win. Forhandling er samtid skridtet mod at undgå kompromisser i parforholdet. Kompromisser gør sjælden nogen lykkelige – compromise is kiss of death in a relationship.

Løs de løselige problemer og styrker problemløsningskompetencerne

Parforholdet er een lang vej af glæder så vel som udfordringer, der skal løses som en del af livet og samlivet. Nogle par er for fleksible og nogle for rigide. Nogle par er for konfliktuelle, mens andre har en tendens til at være konfliktsky samt at feje problemerne under gulvtæppet. Men det at løse problemer sammen, skaber selvværd samt styrker kontakten, relationen, kreativiteten og læringen – især hvis parret husker at evaluere på deres løsningsinitiativer.

Problemløsning styrker også parrets model for konfliktløsning, som involverer at parret søger en blød opstart; at man lærer at foretage reparationsforsøg; at man beroliger selv og sin partner; at man er imødekommende for kreative løsninger og forhandling; at man er tolerant over for hinandens fejl. Parterapien handler således i høj grad om at fremkalde det der en gang virkede samt at finde nye og bedre veje sammen.

Der er et utal værktøjer og øvelser omkring problemløsning. Det vil være for omfattende at gennemgå her. Øv jer derfor blot og som en start på problemformulering. Løsningen er nemlig som regel givet, når problemet først er forstået ~ Einstein. Derudover kan I træne jeres kreativitet. De fleste par i krise giver op efter en til tre løsningsforslag – hvoraf de fleste allerede er kendte og forkastede. Pres derfor jer selv og jeres kreativitet via brainstorming. Endelig er selve beslutningsprocessen ofte en stor udfordring for parforhold i problemer, så det er typisk også noget vi øver i parterapien.

Hvis I er tilpas stabile og formår at bevare roen, så er der en simpel øvelse I kan kaste jer ud i. Men den virker kun hvis disse forudsætninger er på plads samtidig med, at I hver især er tilpas skarpe på problemformulering samt formår at være kreative og løsningsorienterede. Modellen går simpelthen ud på at I sætter 15 minutter af. Fem minutter til hver af jer, hvor I på skift fortæller hvad problemet er. De sidste fem minutter, sætter I af til dialog, problemløsning og beslutning. Det gode ved denne model er at det sjælden kører for langt ud. Mange kan alligevel ikke mere end 20 minutter, så med 15 minutter vil de fleste kunne klare den. Finder I ikke en beslutning indenfor de 15 minutter, skal I stoppe. Så kan i altid senere tage en runde mere, når stormen er stilnet af.

Kom ud af fastlåste konflikter og hårdknuder

Konflikter går i hårdknude (Gridlock) og situationerne låser sig, når en eller begge parter føler sig afviste / ikke anerkendte. Det gør de typisk, når de ikke føler sig set, hørt og taget alvorligt – det er i sig selv en god grund til at søge parterapi. De bliver dog ofte ved med at diskutere, uden nogen form for fremskridt. Samtidig forskanses de i deres positioner. Dermed ender de ofte med at føle sig endnu mere frustrerede og sårede samtidig med at diskussionen om problemet bliver blottede for uanstrengthed, anerkendelse, hengivenhed og humor. Humor er ikke bare et fantastisk smøringsmiddel. Humor kan nogle gange helt løse situationen, uden at der reelt er sket en forandring.

Med tid øges negativitet afstanden samt risikoen for beskyldninger, bitterhed, nag og tilsværtning. Tilsværtningen skaber yderligere væmmelse, had og polarisering (tunnelsyn, sort/hvid tænkning og hvis/hvis ikke…så tale) og afvisninger samt mindsker villigheden til fleksibilitet og løsningsorienterethed. Til sidst opstår der afstand og kulde samt fravær af enhver lyst til at engagere sig i hinanden. For de fleste, går det også udover intimiteten og sexlivet. Nogle gange kan det også føre til utroskab. Respekt og ordentlighed skal straks genetableres under parterapien som hjemme, men de to vigtigste faktorer for at komme ud af hårdknuden, er motivation og vilje til udforske de skjulte problemer og årsager (Route Cause Analysis – RSA) som skaber selve hårdknuden.

Så jeres primære øvelse består her i lytning og anerkendende dialog, som man fx kender det fra imagoterapien. Nogle af værktøjerne er i forenklethed: ”Det jeg hører dig sige … er det rigtigt forstået?”. Og processen i forenkelthed: Spejling, validering og empati. I princippet enkelt på dette første niveau af metoden (der er mange flere), men det kræver ofte guidning og træning via parterapi.

Skab fælles mening med og grundsyn på parforholdet

Parforholdet og ægteskabet skal give mening for begge parter. Hvis det ikke giver mening, så vil vi ikke kunne gøre det nødvendige og gå igennem de svære tider sammen. Meningen finder vi typisk ved at besvare to spørgsmål omkring parforholdet: 1) Hvorfor (er vi sammen) og 2) Hvordan (er vi sammen). Ved at finde meningen samme og hver for sig som individer i fællesskabet samt ved at finde praktiske måder til at realisere dem på, styrker I parforholdet. Når parforholdet har en fælles mening, opleves konflikterne også mindre intense og vigtige samtidig har parforholdets almindelige problemer en mindre tendens til at gå i hårdknude.

En af de umiddelbare øvelser er således at reflektere og tale om jeres Hvorfor og Hvordan. Den næste øvelse I kan gøre hjemme som i parterapien, er at arbejde med definitioner. Definitioner for ord som: Venskab, respekt, sex, parforhold, ægteskab etc. I fortsættelse heraf kan I understøttet af parterapien ved at arbejde med tidslinjer, visioner, værdiafklaringer, normer, spilleregler, roller, ansvar, opgaver etc.

Der er også andre måder at finde mening i parforholdet på. Det at finde fælles mening i parforholdet, kan desuden have en sjælelig, åndelig eller spirituel dimension. Det forbinder parterne og hjælper dem til at forstå, hvad det for hver især betyder at være en del af den familie de er blevet. En forståelse og interesse for de forskellige og det fælles ophav samt det at være en del af noget større og det at komme hjem – nysgerrigheden for kærligheden, som et åndeligt instrument til at overskride sig selv (at transcendere) og at være noget mere og at være noget mere for kærligheden, familien og andre. De par som yderligere er interesseret i at betræde denne sti, tilbyder jeg ofte parterapi af en mere eksistentiel karakter eller parterapi af en mere dynamisk karakter – fx imagoterapi.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.
Parterapi-parterapeut.dk tilbyder også supervision, coaching og ydelser til erhvervslivet.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller book en konsultation i psykoterapi / parterapi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Under Specialer kan du læse mere om utroskab, seksualitet, stress, angst og depression, sorg, alkoholproblemer i parforholdet og voksne-børn af alkoholikere i parforhold.

Under Andre ydelser kan du læser mere individuel psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, access bars & body processer og access bars & body kurser.

I menuen finder du også mere om bl.a. supervision, coaching og parterapi til erhvervslivet samt presseinfo og pressekit.

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i parforhold og mindset.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskift, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
april 3, 2019