Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

kampagnetilbud22019-02-07T10:03:35+00:00

Klippekort – Parterapi – København – Valby

 •  Billige, korte og intensive forløb i parterapi
 • 6 konsultationer over to måneder til stærkt reduceret pris
 •  Ring for personlig betjening og bookning af parterapi

Klippekort til parterapi og psykoterapi

Effektiv parterapi med kort forløb på seks gange parterapi

1. Gratis telefonisk afklaring og bookning
2. Start med en alm. konsultation i parterapi
3. Fortsæt med et klippekort på fem gange med rabat

Konceptet består af en konsultation i psyko- og parterapi samt et klippekort med fem klip. Det er nok for 80% i.f.t. Parterapi-parterapeut.dk’s stil, metode og koncept – med seks møder over et par måneder. Udbyttet afhænger naturligvis af klienten samt det omfang at klienten er pararat til at tage imod, give slip, samarbejde og skabe forandring i sit liv. Du bestemmer selv om du køber klippekort og skal ikke tage stilling før du har været til en konsultation i parterapi / psykoterapi. De fleste vælger et klippekort for at comitte sig samt for at holde fast i processen og samarbejdet trods af alm. modstand og stilstand, der kan opstå undervejs. Derudover rabatten selvfølgelig.

Grund til at købe klippekort til parterapi og psykoterapi

 • For at committe sig til processen
 • Som støtte i fastholdelse af psyko- og parterapien
 • Fordi det er billigt, nemt og praktisk
 • For at opnå rabat og at spare penge
 • Effektiv metode og koncept for psyko- og parterapi
 • Gratis eBog med værktøjskasser m.m.

Spar penge med klippekort til anerkendt parterapi

God og anbefalet parterapi ved veluddannet, erfaren og rutineret parterapeut koster. Pris og kvalitet hænger sammen. Standardprisen for en alm. konsultation i parterapi hos Parterapi-parterapeut.dk er kr. 1.500. I alm. konsultationstid ydes der kr. 300 i rabat første gang og med klippekort spares der i alt kr. 400 pr. gang – uden at der gås på kompromis med kvaliteten. Pr. 1/1 2018 kan der ved køb af klippekort til parterapi, yderligere rekvireres gratis partest og eBog til en samlet værdi af kr. 2.000, som findes på bloggen og på siden Parforholdstest (se oversigten og nedenfor).

Træk ikke smerten ud ved lange forløb i parterapi og psykoterapi

Ved dette koncept med seks gange psyko- og parterapi, hvor de fleste kommer ca. en gang om ugen, får I således et effektivt forløb over et par måneder inkl. værktøjer samt sparer i alt kr. 4.300. Til sammenligning, betragter branchen* 20 konsultationer som korttidsterapi. Der er således både penge, tid energi og smerte at spare ved parterapi hos Parterapi-parterapeut.dk. Det kan investeres i så meget andet eller fortsat udviklende-, forebyggende og fastholdende psyko- og parterapi inkl. fx imagoterapi.

Klippekort til fortsat forløb i psyko- og parterapi

Gældende i 5 måneder man-fredag 0900-1600

Pris og rabat ved klippekort til parterapi og psykoterapi m.v.

Kort og effektivt forløb i god psyko- og parterapi over et par måneder:

 • Opstart ved alm konsultation i parterapi á kr. 1.500-300 i rabat = Kr. 1.200,00
 • Herefter køb af et klippekort på fem klip á kr. 1.500-400 i rabat = Kr. 5.500,00
 • Gratis test & eBog ved køb af klippekort á kr. 2.000-2000 i rabat = Kr. 0,00
  Samlet seks konsultationer af 1:20 time og en på rabat kr. 4.300,00 / 39%.
  Køb er endelige og klippekort gælder en måned pr. klip – for English below.

Variationer af dette klippekort kan forekomme,
hvilke der i så fald specificeres særskilt,
men de grundlæggende betingelser er de samme.

Betaling for klippekort til parterapi og psykoterapi

Klippekort betales straks ved bestilling/ booking med kr. 5.500 til MobilePay MyShop nr. 15108 ad een gang og i det fulde beløb – ellers modregnes rabatten, op til den fuld pris. Du skal have valideret din mobilepay med nemid for, at have en beløbsgrænse på op til kr. 10.000. Er der valideret med cpr.nr. er grænsen kun kr. 3.000 og så skal du først have valideret med nemid for at kunne betale og opnå rabat – betal ikke ad flere gange.

Alternativt kan du betale det fulde beløb ad een gang til konto 1400 – 6284 529 624 i Nordea – men så forudsætter rabatten straksbetaling samt at valid bankkvittering emailes syv hverdage* inden mødet/ straks. Kontakt selv din netbanksupport ved spørgsmål – mobilepay foretrækkes.

Er betaling og gyldig bankkvittering ikke modtaget inden mødet, opkræves der kontantbetaling på mødet – svarende til en konsultation til fuld pris og uden rabat. Herefter kan klippekort fortsat købes og betales, som ovenfor. Det er klientens eget ansvar at være likvid og at have betalt inden konsultationen – dette er ikke aflysningsgrund for klienten og der gives ikke kredit.

Klippekort til imagoterapi

Pris, betingelser, gyldighed m.v. ved klippekort til imagoterapi er som ved alm. klippekort. Et kort forløb i imagoterapi består af et udpluk af syv imago-opgaver, der helt afhængig af klienten og for manges vedkommende kan gennemføres på seks konsultationer af 1:20 time. Klienten indleder typiske med et kort intensivt forløb eller min. en enkelt konsultation, som visiterer, klargører og kvalificerer klienten samt støtter klienten i at få mest muligt ud af sit imagoforløb. Efter denne / disse konsultationer, afregnes der efter aftale og til mobilepay for min. 6 klip af 1.100 = kr. 6.600 for det efterfølgende klippekort til selve imagoterapien, som gælder for op til to personer i parforhold. De andetsteds omtalte test og ebøger er ikke relevante og anvendes ikke ved imagoterapi.

Betingelser og praktiskDet er helt enkelt og evident, men for god ordens skyld – har du spørgsmål udover nedenstående skal du ringe inden køb af klippekort – afvigelser

  og tilføjelser skal dokumenteres af klienten:

 • Variationer af dette/ ovenstående klippekort kan forekomme i.f.t. fx tider og priser, hvilket der så specificeres særskilt, men de grundlæggende betingelser er de samme.
 • Klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og dette site, blog m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og altid klientens eget valg. Klippekort er helt frivilligt samt en mulighed for elektronisk betaling. Ved forudgående elektronisk betaling og fremsendt kvittering for min. fem klip opnås der samtidig en rabat, men ved betaling for færre end fem klip tillægges standardprisen kr. 150 pr. klip/ konsultation. Man er velkommen til lovmæssigt at betale kontant og fra gang til gang jfr. prislisten. Det er muligt at købe et eller flere klippekort og flere end fem klip ad gangen, efter aftale med terapeuten. Tanken er, at klippekort købes efter at klienten og terapeuten har set hinanden an. Klienten køber ikke klippekort førend, at klienten selv ønsker det samt på sin egen måde har forholdt sig til bl.a. situationen, behovet, terapeuten og terapien inkl. kalender, proces, relation, samarbejde, ramme, metode og stil.
 • Grundtanken med klipklippekort er at støtte klienten i selv at fastholde sig i sin proces og at holde momentum, trods fx modstand, stilstand, udfordringer, tilbagegang eller andre fænomener, forhold og vanskeligheder, der både kan ligge inden- og udenfor klientens bevidsthed og kontrol – klienten opfordres til enhver tid at arbejde med sine udfordringer i terapien. Da klippekort samtidig er en anfordring, er der ligeledes og naturligvis nød til at være en tidsmæssig bagkant (udløbsdato), hvilket der også sikrer klienten. Klippekort er således gældende en måned pr. klip (fx 5 klip = 5 måneder) fra betalingsdato (forfaldsdato, senest) og ubrugte klip refunderes uanset årsag og konsekvens ikke.
 • Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort, andre klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort og tilgodebeviser. Klippekort er ved bestilling/ betaling et endeligt køb samt jfr. betingelserne, købe- og aftaleloven, lov- og aftalemæssigt ikke omfattet af nogen form for tilbagekøb/ returret/ fortrydelsesret e.l. Klippekort kan således ikke indløses/ ombyttes til kontanter eller andet og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Det strider mod klippekortets natur og bagvedliggende idéer samt er ikke en administrativ mulighed – der er ingen procedure herfor og det ville være for kostbart (tid, administration, omkostninger, gebyrer og tilbagerulning af besparelser og rabatter m.v.) for klienten.
 • Parterapi-parterapeut.dk tilbyder korte og intensive forløb over to måneder, hvor klienterne typisk kommer en gang om ugen. Få, og typisk sidst i forløbet, hver fjortende dag. Ved sygdom og efter aftale kan forudbetalte tider også fås pr. skype eller telefon. Dette og de øvrige betingelser sikrer ‘slag’ og mulighed for at klienten kan planlægge og nå at bruge sit klippekort, trods fx sygdom, børn, arbejde, rejser, fridage, ferie, praktisk og variation i proces – det er for klienten vigtigt, at klienten passer terapien, processen og at holde mødeaftalerne. Klienten skal selv holde sig orienteret om terapeutens arbejdstider, ferie og fridage. Eventuelle test, ebog, hjemmearbejde og tid til lignende før og mellem konsultationerne er ikke en forudsætning, nødvendigt, påkrævet eller gyldig grund for udskydelse, afbud eller ændring.
 • Klienten er ikke forpligtet til at bruge alle klip, man kan blot lade dem udløbe ved gyldighedsperioden. Klienten skal af terapeutiske årsager selv drive sin proces og er selv ansvarlig for at bruge de klip, som klienten måtte ønske at bruge – indenfor gyldighedsperioden. Det kan terapeuten pr. natur ikke forholde sig til eller tage ansvar for. Booking kan kun ske under møderne og i telefontiden. Der bookes et møde ad gangen, efter først til mølle princippet og i det omfang der er kapacitet. Der kan ikke garanteres konsultationstider på faste tidspunkter eller intervaller – heller ikke p.b.a. præcedens. Klip kan afvikles indenfor terapeutens kalender, arbejdsdage og konsultationstid – dette kan variere – men almindeligvis arbejdsdag i tidsrummet 0900-1600. Ønskes der tider udenfor dette tidsrum, vil der almindeligvis skulle betales et gebyr. Terapeuten er ikke forpligtet til fx at arbejde aften, weekends og fridage. Er der betalt ekstra for muligheden for bookings udenfor terapeutens alm. arbejdstid, er dette stadig op til terapeutens kalender og frie valg – klippene kan fortsat anvendes indenfor alm. arbejdstid.
 • Det er naturligt med ventetid. Ved fx kortere pauser og udfald må klienten medregne, at der kan opstå ventetid og begrænsning i omfanget af nye mulige konsultationstider. Ved længere ophold i processen og ophold udover de resterende antal klips gyldighed, betrates forløbet som afbrudt og ophørt – kontakten, korrespondancen og klientforholdet er dermed endeligt afsluttet i enhver henseende – kvitteringer kan kun udstedes på møderne ved betaling og eftersendes lovmæssigt ikke, terapeuten er ikke forpligtet til at gemme kontaktoplysninger m.v, der er ikke journalpligt og der foretages ikke eftersendelser eller efterarbejde af disse eller nogen anden art inkl. fx konferencer og epikriser.
 • Ejeren og brugeren af klippekortet, er den klient der har forestået betalingen (har en anden/ hverve betalt for brugeren, er brugeren ejeren – og der er fortsat ikke tale om et gavekort). Klippekort gælder procesorienteret og relationel psykologisk behandling – psykoterapi/ parterapi (fx psykoterapi med individer i/ omkring en relation) og kan kun omstruktures efter skriftlig aftale med terapeuten. Man kan fx deltage alene eller efter aftale med en godkendt pårørende og den pårørende (hæfter personligt solidarisk) kan ligeså og sidenhen deltage alene ved enkeltstående konsultationer, men klippekort er personlige og kan ikke ombyttes, overdrages, videresælges, udvides eller omstruktureres til ikke godkendte forhold/ former/ personer. Klippekort er ikke betinget af, forudsat af eller afhængig af at man er i en relation, bliver sammen eller går fra hinanden – det er klientens eget valg og ansvar. Klienten træffer selv sine valg og skaber selv sin forandring – terapeuten er ikke ansvarlig for reaktioner og resultater. Hvis et klippekort har været anvendt med en pårørende, som man er i parforhold med og man går fra hinanden, kan der fx indgås aftale om farvel-/ skilsmisse-/ krise- og sorgterapi – ellers kan klippekortet fortsat anvendes individuelt af ejeren.
 • Terapeuten vælger selv sine klienter/ deltagere og bestræber sig på aktivt løbende at tage nye klienter ind. Betingelserne, rammen og terapeutens anvisninger gælder og skal efterkommes af alle klienter/ deltagere og alle klienter/ deltagere skal afgive forespurgte oplysninger og godkendes – i modsat fald samt ved fordækthed, mødeustabilitet, skader, gene, chikane o.l. kan der modregnes/ kan møder og forløb afbrydes for klientens regning.
 • For yderligere, se nederst, de samlede betingelser og under Kontakt.

Package voucher (klippekort) for couples therapy
You are welcome to translate this page into any language and ask any clearing questions before any purchase. For terms in English, follow the link or see the English version of this site. It is though important to note: Klippekort and any order/ purchase is voluntarily, personal, final and do lawfully not include any cancellation/ change/ buy back agreements. Klippekort are minimum five klip. Klippekort are valid one month per klip, from day of due payment (five workdays before meeting/ immediate) and unused klip are non-refundable. The client is not obliged to use all klips. In case of e.g. illness, prepaid online sessions are offered. The discount requires collect payment in cash or to account. In case of electronic payment, bank receipt must be emailed immediate otherwise cash payment is collected at the meeting and 15 minutes are deducted the consultation. The therapist is continuously taking on new clients at own selection. Guidelines must be followed or clients can be rejected at their own cost.

Kontakt parterapeuten om klippekort til parterapi
Ring 61661900 for personlig betjening.