Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Imagoterapi2019-11-27T12:56:48+00:00

Udvikling og forebyggelse med imagoterapi

Imagoterapi er en investering i kærligheden og livet

Formålet med imagoterapi er at bevidstgøre og styrke dialog, tilknytning, samarbejde og vækst. At styrke relationelle og følelsesmæssige bånd samt at forstå og opløse konflikter. At genopdage det unikke væsen i din partner og dig selv samt at genfinde kærligheden via indsigt og anerkendende dialog.

Samtidig er imagoterapi en mulighed for at få ryddet op i livets rygsæk.

Kort sagt handler imagoterapi om heling, udvikling og forebyggelse i sunde, kærlige og nærende relationer samtidig med at dysfunktionernes dynamik i parforholdet og familien minimeres.

Mange hænger fast i gamle sår, er ikke rigtigt dem selv og lever et liv efter familiens eller samfundets gamle vaner.

Målet med imagoterapi er at forstå sin indre dynamik, hele sine gamle traumer, frigøre sig fra sit ophav, finde sit sande jeg og leve et autentisk og kærligt liv.

Book tid til imagoterapi

Hvem er imagoterapi egnet til?

Imagoterapi er for dig, der ønsker at komme til bunds i de gamle og ubevidste blueprints, mønstre og drejebøger. Samt skadede eller brudte relationer, der bliver ved med at spænde ben for, at du kan have et godt parforhold og liv.

Det er et tilvalg for dem og de par, der ikke vil nøjes med korttidsterapi og stabilisering, men har brug for fuld indsigt i den bagage, som de går rundt med – for at kunne forsone, slutte fred og skabe et godt liv.

Until you make the unconscious conscious,
it will direct your life and you will call it fate.
Carl Gustav Jung

Et forløb i imago parterapi

Første konsultation: Opstart og afklaring.

I er velkomne til at starte med en almindelig konsultation, inden I beslutter jer.

Hvis I er afklarede og parate, kan I allerede på første konsultation starte direkte i et forløb med imagoterapi – på jeres nye rejse mod bevidsthed, indsigt, ansvar, nærhed, kærlighed, tryghed og glæde.

Korttidsterapi: Problemløsning og stabilisering.

Hvis I på første møde finder ud af, at I ikke er klar til imago og udviklingsterapi, kan I fortsætte i et almindeligt forløb i parterapi. Hvor I løser jeres problemer samt skaber ro og overskud til udvikling.

Efterfølgende er der stadig mulighed for at fortsætte med imagoterapi og undervejs vil I ligeledes få mulighed for at stifte bekendtskab med flere af imagoværktøjerne.

Imagoterapi: Forebyggelse og udvikling.

Er I parate, kan I straks starte på et forløb i imago parterapi – i et sigte mod indsigt, deling og heling samt vækst, udvikling og forebyggelse.

Ved forløb i imagoterapi er der mulighed for klippekort med rabat samt gratis eBøger og imagoværktøjer.

Processen omfatter otte faser med hver deres instruerede og faciliterede værktøjer, opgaver og øvelser.

Derudover typisk et indledende og afsluttende møde. Som supplement kan der også arbejdes med ægteskabssyn, nyforelskelse og seksualitet.
De fleste gennemfører forløbet på 7-8 møder.

Afhængig af hvor parate I er, hvor hurtigt I arbejder, samt hvor langt og dybt I ønsker at gå, kan processen strække sig over 6-12 møder på 2-4 måneder.

Processen kan gennemføres som et forløb, workshops eller retreats.

Få imagoterapi alene eller sammen med din partner

Imagoterapi er også for andre som f.eks. singler og erhvervslivet.

Imago relationsterapi er først og fremmest godt for par og familier. Derudover er imagoterapi for alle, der ønsker at forstå sig selv og deres ophav samt at styrke deres selv og selvværd samt at få bedre relationer.

Individuelle klienter, der er i et parforhold, hvor partneren ikke ønsker at deltage, får et program hvor de får mulighed for selv at få det bedre samt at udvikle dem selv.

Erfaringen viser, at det også støtter den anden part, udvikler relationen samt skærper den andens interesse for udvikling og imagoterapi.

Imagoterapi for singler er en hjælp ved f.eks. dating i forhold til at finde dem selv og den rette partner samt redskaber til at få det kommende parforhold til at fungere.

Derudover har imagoterapien hjulpet mange voksne med tilknytningsproblemer fra dysfunktionelle familier som eksempelvis voksne børn af alkoholikere.

Imagometoden benyttes også i erhvervslivet, hvor der er fastlåsthed, konflikter eller problemer med relationer.

Internationalt benyttes imagometoden bl.a. også lokalt i Mellemøstenkonflikten (The Peace Project).

Introduktion til imagoterapi

Alle kommer med en bagage.

Find derfor en, der elsker dig nok, til at hjælpe dig med at pakke den ud.

Imago parterapi er effektiv terapi, hvis I er parate og ønsker tryg tilknytning. Hvis I søger indsigt og ønsker at bygge en fælles fremtid sammen inden f.eks. sammenflytning, ægteskab eller børn.

Hvis I er gået i stå og ønsker at revitalisere parforholdet eller hvis I har været igennem brud og krise som f.eks. utroskab og ønsker at skabe tillid ved at genopbygge jeres relation.

Imagoterapi er dialog, heling, forebyggelse, udvikling og nærhed.

Indsigt, bevidsthed, nærhed, tillid og kærlighed

Mange kender imagoterapi som den anerkendende dialog og den anerkendende dialog med forandring.

Imago-dialog og imago-samtale er også det der for nogle minder om aktiv lytning, assertionstræning, girafsprog eller transaktionsanalyse.
Men det er ikke det samme.

Imago-dialog og imago-samtale er en særlig rammesat, mentaliserende, empatisk, tryghedsskabende og tilknytningsfremmende samtaleform – psykologisk kommunikation.

Gennem nærvær og bevidst anerkendende dialog, skaber I via imago-dialog og imago-samtale en sikker psykologisk kommunikativ platform med kontakt, nysgerrighed, lydhørhed, tillid og åbenhed – for menneskelig indsigt, selvindsigt og vækst.

Imago-dialog og imago-samtale danner dermed basis for det fortsatte imagoforløb, jeres evne til at mentalisere og jeres udvikling.

Hvad er kernen i imago parterapi?

I det fortsatte imagoforløb indgår en serie terapeutiske opgaver.

Spørgsmålene og opgaverne er formuleret og struktureret på en særlig måde, så de hjælper dig med at lære dig selv og din partner at kende. Det sande jeg, de reaktionsmønstre du har i nær kontakt samt jeres fælles dynamik.

Det indbefatter dit ophav og din tilknytning – hvordan du skaber, vedligeholder, undgår og afvikler dine problemer, relationer og nærhed eller afstand.

Det handler om at se konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som svaghedstegn.

At gøre snublesten til trædesten.

Personlige og interpersonelle indsigter er med til at skabe åbenhed, empati, anerkendelse, tolerance, respekt, tillid, rummelighed og fleksibilitet overfor dig selv og din partner. Så I kan være jer selv (autentiske) i et ægte, kærligt, varmt og trygt nærvær.

Imago parterapi er således baseret på viden og forskning om, hvad vi mennesker har til fælles i den måde vi fungerer på i tætte relationer.

Med tiden vil du således begynde at se din partner som en rejsefælle, der kan hjælpe dig med at pakke din bagage ud, og jeres forskelle som potentialer, snarere end konflikter.

Se evt. denne 6 minutters video på YouTube, hvor Harville Hendrix, Ph.D. og Helen LaKelly Hunt, Ph.D. giver en introduktion til imagoterapien og imagodialogen.

Imagoterapi efter stagnation og krise

Almindelige, korte forløb i parterapi (korttidsterapi) støtter de fleste i at komme fra krise til stabilisering, hvorefter de fortsætter med livet – omtrent hvor de slap, med deres nye indsigter og viden om kommunikation og problemløsning.

Andre par har forud forsømt parforholdet og levet på tredje klasse (separate living, living-together-apart, family incorporated, hamsterhjulet, miserable married etc.). Eller anden klasse (uden større nærhed, intimitet, udveksling, dynamik og vækst).

Er I parate, sultne på mere og stræber efter det bevidste, levende og kærlige parforhold med fastholdelse af det gode og udvikling af det nye?
Så kan imagoterapi være en adgangsbillet til parforhold på første klasse – det bevidste, levende, udviklende, udvekslende og kærlige parforhold.

Hvilke forudsætninger er der for imagoterapi?

Imagoforløb kræver både beslutsomhed, fastholdelse, tid, energi og penge.

Omkring økonomi og fastholdelse, så er det muligt at købe et klippekort. Forud engagementet, må man gøre op med sig selv, om parforholdet og programmet er vigtigt.

Samtidig må man løbende bekræfte sig selv i sit commitment.

I praksis betyder det, at man må planlægge sit liv i forhold til møderne samt være parat til dialog, refleksion og noter.

Man må ligeledes acceptere at vejen til det bevidste parforhold ikke går ad en lige linje, men at et parforhold ofte udvikler sig i cirkler og bølger.

Nogle gange er der fremgang, stilstand, tilbageskridt eller modstand.

Programmet og terapeuten understøtter disse situationer, men det er klienten, der skal gøre arbejdet og stå for fastholdelsen.

Vi er vores relationer

Det ikke er os, der har et parforhold – det er parforholdet, der har os.

Vore følelser tanker og adfærd er i høj grad et produkt af de relationer vi befinder os i samt de relationer der var vigtige for os i fortiden.

Eftersom de problemer vi oplever i relationen til os selv og i relationen til menneskerne omkring os, har sin oprindelse i nuværende og tidligere forhold, er det indlysende at vælge imagoterapi, som netop bearbejder problemerne direkte i relationen.

Parterapi ved hjælp af imagometoden, bevæger sig nysgerrigt, neutralt og udforskende frem og tilbage mellem nutidige og fortidige relationer.

For derigennem at tydeliggøre de mønstre, der har gjort os til det vi er og som har så godt fat i os, at vi ikke kan realisere vores nutidige behov og værdier – selvregulering kalder jeg det også.

Skab et fælles rum

Gennem imagoterapien kan du blive set og hørt på en nærværende måde, så du kommer frem til dine egne tolkninger af hvem du er, hvad du vil og ønsker samt forstår dig selv, din partner og din relationer bedre.

Med imago relationsterapi styrkes dialog og tilknytning, så du kan få kontakt og være i kontakt.

På det praktiske plan handler imago om at skabe et fælles rum for følelsesmæssig og personlig udforskning og udvikling med jævnbyrdighed, taletid og plads samt ramme, struktur og spilleregler.

På indsigtsplanet handler imago om at bevidstgøre tolkninger, vurderinger samt ubevidste intentioner og strategier, så I kan se hinanden i et nyt kærligt lys.

På dialogplanet handler imago om at styrke den bevidste og intentionelle dialog, så der kan opstå lytning, spejling, anerkendelse og indlevelse.

På relationsplanet handler imago om at forstå og slutte fred med dit ophav og brudte relationer.

På handleplanet fokuserer imagoprocessen på det, der foregår mellem parterne og støtter dem i at erstatte det uhensigtsmæssige og fastlåste med mere hensigtsmæssige og fleksible mønstre.

Sigtet er, at du lærer at strække dig og gå imod dine uhensigtsmæssige impulser og gamle vaner.

Relationsfokuseret imagoparterapi

Imagoforløb tager udgangspunkt i et solidt og evidensbaseret koncept i relationsorienteret, mentaliserende og dynamisk parterapi, med bredde og dybde.

Processen sikrer jer en relation med større forståelse, tillid, tryghed og respekt samt anerkendende dialog og gensidig støtte.

Det skaber grundlag for at opløse frustrationer, magtkampe og psykologiske spil samt styrker en blivende forandring og fortsat vækst.

Imagoterapi giver ikke kun resultater i parforholdet, men også på et personligt plan og i forhold til andre relationer som børn, familie, venner, arbejde og karriere.

Mange oplever, at de både kommer tættere på hinanden og sig selv samtidig med, at de bliver mere hele, autentiske, tillidsfulde, åbne, uafhængige og frie.

Herunder bliver de også bedre til at kommunikere, samarbejde og lede – sig selv som parforholdet, familien, børnene og andre.

De der er spirituelt interesserede kan samtidig opleve, at de udvikler deres spiritualitet og får spiritualiteten til at blomstre i parforholdet.

Det er der ikke noget religiøst i.

Det handler blot om, at vi at vi skaber os selv, vores parforhold og vores eget liv.

Det der på nudansk kaldes en rejse fra ‘relationship’ til ‘creationship’.
Altså en rejse hjem til sig selv og en rejse mod samskabelse.

Det kan være udfordrende, men det foregår i et kærligt rum med din partner.

Book tid til imagoterapi