Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Imagoterapi2019-06-28T12:44:03+00:00

Imagoterapi

Udvikling og forebyggelse med imago parterapi

Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.

Carl Gustav Jung

Imago terapi er en investering i kærligheden og livet

Formålet med imagoterapi er at bevidstgøre og styrke dialog, tilknytning, samarbejde og vækst. At styrke de relationelle og følelsesmæssige bånd samt at forstå og opløse konflikter. At genopdage det unikke væsen i din partner og dig selv samt at genfinde kærligheden via den anerkendende dialog. Samtidig er imagoterapi en mulighed for at få ryddet op i livets rygsæk.

Kort sagt handler imagoterapi om heling, udvikling og forebyggelse i sunde, kærlige og nærende relationer samtidig med at dysfunktionernes dynamik i parforholdet og familien minimeres. Mange hænger fast i gamle sår, er ikke rigtigt dem selv og lever et liv efter familiens eller samfundets gamle vaner. Målet med imagoterapi er at forstå sin indre dynamik, hele sine gamle traumer, frigøre sig fra sit ophav, finde sit sande jeg samt at leve et autentisk og kærligt liv.

Imagoterapi er for dig, der ønsker at komme til bunds i de gamle mønstre og ubevidste drejebøger samt skadede eller brudte relationer, der bliver ved med at spænde ben for at du kan have et godt parforhold og liv. Det er et tilvalg for dem og de par, der ikke vil nøjes med korttidsterapi og stabilisering, men har brug for fuld indsigt i den bagage, som de går rundt med – for at kunne slutte fred og skabe et godt liv.

 • Konsultation – opstart og afklaring

I er velkommen til at starte med en alm. konsultation, inden I beslutter jer. Hvis I er afklarede og parate, kan I allerede på første konsultation starte direkte i et forløb med imagoterapi – på jeres nye rejse mod bevidsthed, indsigt, ansvar, nærhed, kærlighed, tryghed og glæde.

 • Korttidsterapi – problemløsning og stabilisering

Hvis I på første møde finder ud af at I ikke er klar til imago og udviklingsterapi, kan I fortsætte i et almindeligt forløb i parterapi – hvor I løser jeres problemer samt skaber ro og overskud til udvikling. Efterfølgende er der stadig mulighed for at fortsætte med imagoterapi og undervejs vil I ligeledes få mulighed for at stifte bekendtskab med flere af imagoværktøjerne.

 • Imagoterapi – forebyggelse og udvikling

Er I parate til imago udviklingsterapi, kan I straks starte på et forløb i imago parterapi – i et sigte mod indsigt, deling og heling samt vækst, udvikling og forebyggelse. Ved forløb i imagoterapi er der mulighed for klippekort med rabat samt download af gratis eBøger og imagoværktøjer. Læs mere nedenfor om imago parterapi eller straks 61661900 for booking af imago parterapi.

Imagoterapi og imagoparterapi i korthed

 • Imagoterapi er en investering i relationel og psykologiske udvikling, sundhed og velvære
 • Imagoterapi er en investering i kærligheden, nærheden, parforholdet, samlivet og livet
 • Imagoterapi med mulighed for klippekort med rabat samt gratis værktøjer og eBøger
 • Imagoterapi kan du gennemføre alene eller sammen med din partner, til to for samme pris

Få indsigt, bevidsthed, nærhed, tillid og kærlighed med imagoterapi

Imago parterapi er effektiv terapi, hvis I er parate og ønsker tryg tilknytning, hvis I søger indsigt og ønsker at bygge en fælles fremtid sammen, hvis I er gået i stå og ønsker at revitalisere parforholdet eller hvis I har været igennem en krise som fx utroskab og ønsker at skabe tillid ved at genopbygge jeres relation. Imagoterapi er dialog, heling, forebyggelse, udvikling og nærhed.

Formålet med imagoparterapi

Formålet med imago parterapi er at bevidstgøre og styrke indsigt, dialog, tilknytning, samarbejde og udvikling. At styrke de relationelle og følelsesmæssige bånd samt at forstå, opløse og transformere konflikter. At genopdage det unikke væsen i din partner og dig selv. At genfinde kærligheden, forbundetheden og trygheden. At forstå og slutte fred med gamle konflikter, dit ophav og skadede eller brudte relationer. At få ryddet op i rygsækken, så du kommer de ubevidste drejebøger, uvaner og gentagende konflikter til livs. At finde nye muligheder for personlig, følelsesmæssig og relationel healing. At genfinde nærheden, glæden og gnisten. At skabe samspil med livskvalitet. Kort sagt, så handler imagoterapi om helbredelse, udvikling og forebyggelse i sunde, kærlige og nærende relationer samtidig med at dysfunktion minimeres.

Fundamentet i imagoparterapi

Mange kender imagoterapi som den anerkendende dialog og den anerkendende dialog med forandring. Imago-dialog og imago-samtale er også det der for nogle minder om aktiv lytning, assertionstræning, girafsprog eller transaktionsanalyse. Men det er ikke det samme. Imago-dialog og imago-samtale er en særlig rammesat, mentaliserende, empatisk, tryghedsskabende og tilknytningsfremmende samtaleform – psykologisk kommunikation. Gennem nærvær og bevidst anerkendende dialog, skaber I via imago-dialog og imago-samtale en sikker psykologisk kommunikativ platform med kontakt, nysgerrighed, lydhørhed, tillid og åbenhed – for menneskelig indsigt, selvindsigt og vækst. Imago-dialog og imago-samtale danner dermed basis for det fortsatte imagoforløb, jeres evne til at mentalisere og jeres udvikling. Nedenfor og på Parterapi-parterapeut.dk’s Blog om parforhold og parterapi finder I gratis artikler og værktøjer til jeres parterapi. Bland andet en gratis manual til imago-dialog og imago-samtale.

Kernen i imagoparterapi

I det fortsatte imagoforløb indgår en serie terapeutiske opgaver, hvorigennem du faciliteres til italesættelse, svar, indsigt og erkendelse. Spørgsmålene og opgaverne er formuleret og struktureret på en særlig måde, så de hjælper dig med at lære dig selv og din partner at kende – det sande jeg, de reaktionsmønstre du har i nær kontakt samt jeres dynamik. Det indbefatter dit ophav og din tilknytning – hvordan du skaber, vedligeholder, undgår og afvikler dine problemer, relationer og nærhed eller afstand. Det handler om at se konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som svaghedstegn. På den måde bliver snublesten til trædesten. De personlige og interpersonelle indsigter er med til at skabe empati, anerkendelse, tolerance, respekt, tillid, rummelighed og fleksibilitet overfor dig selv og din partner, så I kan være jer selv (autentiske) i et ægte, kærligt, varmt og trygt nærvær. Imago parterapi er således baseret på viden og forskning om, hvad vi mennesker har til fælles i den måde vi fungerer på i tætte relationer. Med tiden vil du således begynde at se din partner som en rejsefælle, der kan hjælpe dig med at pakke din bagage ud, og jeres forskelle som potentialer, snarere end konflikter. Det og imagodialogen kan du læse mere om i artiklen nedenfor, hvor du også finder en video.

Imagoterapi efter stagnation og krise som fx utroskab

Alm. korte forløb i parterapi (korttidsterapi) støtter de fleste i at komme fra krise til stabilisering, hvorefter de fortsætter med livet – sådan omtrent hvor de slap, med deres nye indsigter og viden om kommunikation og problemløsning m.v. Andre par, især efter kriser som fx utroskab, har forud forsømt parforholdet og levet på tredje klasse (separate living, living-together-apart, family incorporated, hamsterhjulet etc.) eller anden klasse (uden større nærhed, intimitet, udveksling og vækst). For dem der er parate, sultne på mere og som stræber efter det bevidste, levende og kærlige parforhold med fastholdelse af det gode og udvikling af det nye, kan Imagoterapi og imago parterapi være en mulighed, et springbræt og en adgangsbillet til parforholdet på første klasse (det bevidste, levende, udviklende, udvekslende og kærlige parforhold).

Imagoterapi for andre som fx singler og erhvervslivet

Imago relationsterapi er først og fremmest godt for par og familier. Derudover er imagoterapi for alle, der ønsker at forstå sig selv og deres ophav samt at styrke deres selv/selvværd og at få bedre relationer. Det kan ligeledes være individuelle klienter, der søger udvikling og healing i forhold til nuværende eller tidligere brudte eller skadede relationer samt individuelle klienter og par med sorg, depression eller angst. Jeg har således som imagoterapeut hjulpet mange singler, der ønskede at finde den rette partner samt at etablere en stabil relation til en fast partner. Derudover har jeg med imagoterapien hjulpet mange voksne med tilknytningsproblemer fra fx dysfunktionelle familier som eksempelvis familier og parforhold med alkohol – voksne børn af alkoholikere. Jeg benytter også imagometoden i erhvervslivet, hvor der er fastlåsthed, konflikter eller problemer med relationer. Internationalt benyttes imagometoden bl.a. også lokalt i Mellemøstenkonflikten (The peace project).

Imagoterapi er for dig, der interesserer dig for:

 • kommunikation, anerkendende dialog, tryghed, nærhed og forbundethed
 • anerkendende nærvær, samspil, livskvalitet, glæde og kærlighed
 • en sikker base for forskelligheder, forståelse, væren, udvikling og trivsel
 • at lære dig selv inkl. dit sande jeg (selvværd) og din partner bedre at kende
 • at forstå dynamikken bag jeres parforhold, adfærd, reaktioner og mønstre
 • at komme tættere på hinanden og at styrke parforholdet
 • at forstå hvordan du skaber, udvikler, fastholder og afvikler relationer
 • at blive bedre til at rumme, blive rummet og bevare dig selv i relationen
 • at blive bedre til at reparere på kontakt, kommunikation og relationer
 • hvad du har med i bagagen og hvorfor du valgte din partner
 • hvilke roller, par og familiemønstre du har tendens til at søge og skabe
 • hvordan du ubevidst undgår det du ønsker samt afbryder kontakten
 • at restrukturere frustrationer og tilbagevendende beklagelser
 • at forstå længsel og tab samt at opløse vrede og raseri
 • at opløse og transformere depression, traumer, konflikter og sorg
 • at få afsluttet uafsluttede situationer og stoppet gentagelsestrang
 • at kende dine grundfølelser, skjulte programmer og reaktionsmønstre
 • at forstå de gentagende sammenstød og skænderier (grundscener)
 • at udvikle ny og mere hensigtsmæssig kommunikation og adfærd
 • at udtrykke tanker, følelser, frustration og grænser hensigtsmæssigt
 • at heale dig selv op indefra samt at give slip og finde dig selv
 • at få et nyt og mere ægte billede af din partner og dennes intentioner
 • at opdage din partner som det unikke menneske din partner er
 • at skabe rum for vækst samt relationel og følelsesmæssig helbredelse
 • at finde gnisten samt at opnå nærhed, intimitet og sund tilknytning
 • personlig udvikling og vækst gennem parterapi og dit parforhold
 • en proces der kombinerer undervisning, coaching, terapi og træning

Min baggrund som imagoterapeut

Som certificeret imagoterapeut har jeg mange års erfaring med singler, par og familier. Jeg har haft praksis siden 2002, hvor jeg som psykoterapeut har arbejdet med samliv, samspil, dialog og relationer indenfor privatlivet. Som coach har jeg siden 1999 arbejdet med ledelse, psykologisk kommunikation, samarbejde, relationer og forandring indenfor organisationer, teams og partnerskaber. Indenfor psykologisk kommunikation og relationer arbejder jeg også med bl.a. aktiv lytning, feedback, assertionstræning (Madison/Thresholds Model), girafsprog (Marshall Rosenberg) og transaktionsanalyse (Eric Berne). Som coach og gestaltterapeut har jeg endvidere lang erfaring i kontakt, selvregulering, gentagelsestrang og forandring. Derudover modtager jeg løbende supervision og er medlem af diverse foreninger. Det kan du læse mere om under menupunktet Parterapeut.

Kontakt imagoterapeuten i København for booking

Ring 6166 1900 for personlig betjening

Læser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op, så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.

Artikel om imago parterapi ©

Det handler om kærlighed og udvikling.

We accept the love we think we deserve!

Can we make them know that they deserve more?

Alle kommer med en bagage.

Find en, der elsker dig nok, til at hjælpe dig med at pakke den ud.

Vi er vores relationer

Det ikke er os der har et parforhold – det er parforholdet der har os! Vore følelser tanker og adfærd er i høj grad et produkt af de relationer vi i dag befinder os i samt de relationer der var vigtige for os i fortiden. Eftersom de problemer vi oplever i relationen til os selv og i relationen til menneskerne omkring os, har sin oprindelse i nuværende og tidligere forhold, er det indlysende at vælge imagoterapi, som netop bearbejder problemerne direkte i relationen. Parterapi ved hjælp af imagometoden, bevæger sig nysgerrigt, neutralt og udforskende frem og tilbage mellem nutidige og fortidige relationer, for derigennem at tydeliggøre de mønstre der har gjort os til det vi er og som har så godt fat i os, at vi ikke kan realisere vores nutidige behov og værdier – selvregulering kalder jeg det også.

Filosofien bag imagoterapi

At tænke i relationer kan føles uvant, hvis man er vokset op i Vesten, hvor individet og individuelle værdier er dominerende. De fleste er således præget af værdier som selvstændighed, uafhængighed og selvrealisering. Det systemiske, holistiske og relationelle paradigme vender dette på hovedet. Inspireret af bl.a. kvantefysikken er grundtanken, at alt ned til de mindste partikler er forbundet og fungerer i forbundethed. Verden består således ikke af adskilte, men forbundne elementer og fænomener. Vi er forbundne og afhængige af hinanden samtidig med at vi bliver til dem vi har mulighed for at blive, ved at indgå i relationer med andre betydningsfulde personer inkl. vores partner, familie, nære venner og kollegaer. At finde sit sande selv, muliggøres netop ved at vi engagerer os empatisk i andre mennesker. Således er Martin Buber også citeret for at have sagt noget i retning af, at når jeg ser den anden, så ser jeg mig selv. Ifølge Buber finder psykisk og åndelig udvikling sted i vore forbundethed og rummet mellem Jeg og Du.

Parforholdet er dermed et enestående felt for forandring og udvikling. Dette grunder i at alle investerer deres drømme, håb og forventninger i parforholdet. Derfor bliver vi så frustrerede, når forelskelsen holder op og vi ser de første tegn på at partneren ikke kan opfylde alle vore drømme. Helt på linje med, at vi også har følt os skuffet og svigtet af vores forældre under opvæksten. Uanset hvor god eller dårlig deres forældreevne var, så har de ikke kunnet opfylde alle vores behov samt være der 100%. Det ved vi som voksne, men det forstår barnet ikke. Disse følelser ligger altså dybt i os og opstår løbende eller genopstår (downloades) fordi ønsket og behovet for tryghed, tilknytning, nærhed, kontakt, spejling og forståelse er så fundamentalt og stærkt. På den måde bliver det næsten uundgåeligt. Sorgen og skuffelsen over ikke at få disse behov opfyldt er dermed tilsvarende intens. I stedet for at samarbejde og at bede om hvad vi gerne vil have, bliver mange sure og brokker sig – næsten som skuffede børn. For det meste blot på en lidt mere voksen måde. Og andre gange er adfærden og reaktionen, næsten som da vi var små. Så begynder vi på forskellige vis at se hinanden i et skævt lys, at modarbejde i stedet for at samarbejde, at bekrige hinanden eller at lægge afstand. Situationen opleves meget ubehagelig, men i et imagoperspektiv, hvor konflikter hilses velkomne som en vækstmulighed, har parret nu unik mulighed for at transformere relationen til et modent kærlighedsforhold.

Formål med imagoparterapi

Gennem imagoterapien kan du blive set og hørt på en nærværende måde, så du kommer frem til dine egne tolkninger af hvem du er, hvad du vil og ønsker samt forstår dig selv, din partner og din relationer bedre. Med imago relationsterapi styrkes dialog og tilknytning, så du kan få kontakt og være i kontakt. På det praktiske plan handler imago om at skabe et fælles rum for følelsesmæssig og personlig udforskning og udvikling med jævnbyrdighed, taletid og plads samt ramme, struktur og spilleregler. På indsigtsplanet handler imago om at bevidstgøre tolkninger, vurderinger samt ubevidste intentioner og strategier, så I kan se hinanden i et nyt lys og blive elsket. På dialogplanet handler imago om at styrke den bevidste og intentionelle dialog, så der kan opstå lytning, spejling, anerkendelse og indlevelse. På relationsplanet handler imago om at forstå og slutte fred med dit ophav og brudte relationer. På handleplanet fokuserer imagoprocessen på det der foregår mellem parterne og støtter dem i at erstatte det uhensigtsmæssige og fastlåste med mere hensigtsmæssige og fleksible mønstre. Sigtet er at du lærer at strække dig og gå imod dine uhensigtsmæssige impulser og gamle vaner – det kan være udfordrende, men det foregår i et kærligt rum.

Relationsfokuseret imagoparterapi

Imagoforløb tager udgangspunkt i et solidt og evidensbaseret koncept i relationsorienteret, mentaliserende og dynamisk parterapi, med bredde og dybde. Gennem imagoterapien udvikler I både jer selv, relationen og parforholdet samt får mere indsigt, nærhed og kærlighed. Processen sikrer jer en relation med større forståelse, tillid, tryghed og respekt samt anerkendende dialog og gensidig støtte. Det skaber grundlag for at opløse frustrationer, magtkampe og psykologiske spil samt en sikring af blivende forandring og fortsat vækst.

Imagoterapi for par, partnere og singler

Imago parterapi er et koncept, der sigter mod et bevidst, ansvarligt, levende og udviklende parforhold. Det er en proces der udgør en psykologisk opdagelsesrejse, som kan gennemføres som workshops, kurser eller forløb – af par, individuelle klienter og singler. Imagoterapi for par giver støtte til udvikling samt at forebygge eller at komme igennem stagnation og kriser. Individuelle klienter, der er i et parforhold, hvor partneren ikke ønsker at deltage, får et program hvor de får mulighed for at få det bedre samt at udvikle dem selv. Erfaringen viser, at det også støtter den anden part, udvikler relationen samt skærper den andens interesse for imagoterapi. Imagoterapi for singler er en hjælp ved fx dating, i forhold til at finde dem selv og den rette partner samt redskaber til at få det kommende parforhold til at fungere.

Fordele ved imagoterapi

Imagoterapi giver ikke kun resultater i parforholdet, men også på et personligt plan og i forhold til andre relationer som børn, familie, venner og arbejde. Mange oplever at de både kommer tættere på hinanden og sig selv samtidig med, at de bliver mere hele, autentiske, tillidsfulde, åbne, uafhængige og frie. Herunder bliver de også bedre til at kommunikere, samarbejde og lede – sig selv som parforholdet og andre. De der er spirituelt interesserede kan samtidig opleve, at de udvikler deres spiritualitet og får spiritualiteten til at blomstre i parforholdet. Det er der ikke noget religiøst i. Det handler blot om, at vi at vi skaber os selv, vores parforhold og vores eget liv. Det der på nudansk kaldes en rejse fra ‘relationship’ til ‘creationship’ på nudansk. Altså en rejse hjem til sig selv og en rejse mod samskabelse.

Imago-dialog og imago-samtale

Imago-dialog og imago-samtale er som ovenfor, fundamentet og det første trin imagoterapien. Imago-samtalen skal sikre en rolig og tryg ramme for den fortsatte psykologiske kommunikation, udvikling og forandring. Så snart at imago-dialogen behærskes, kan der fortsættes med selve kerneprogrammet i imagoterapien. Men imago-dialog og imago-dialog med forandring er også psykoterapeutisk i sig selv. I og med at den både er helende og styrker kærligheden – ved at begge parter bliver set, hørt og anerkendt.

Imago-samtalen er en form for anerkende dialog, baseret på kontakt, stuktur, aktiv lytning, mentalisering, empati og påskønnelse. Det er altafgørende. Vi kan kun få indsigt, reflektere, tage ansvar og udvikle os, hvis vi er tilpas trygge og rolige. Hvis der er for meget stress, frustration, angst eller vrede i relationen, er der risiko for at vores empatiske og logiske hjerne holder op med at fungere optimalt og at krybdyrshjernen (reptil komplekset) tager over. Hvis det sker, risikerer vi enten at gå i primære og forprogrammerede reaktionsmønstre (kamp, flugt eller frys – kritisk, skænderi, tilbagetrækning eller panik) eller at vi regredierer til et barndomsstadie (får de samme følelser og reaktioner, som når vi oplevede frustration, svigt og tab i vores barndomsfamilie/ ungdom). De fleste får således svært ved at lytte og at tænke klart. Det går samtidig udover problemløsningen, mentaliseringen og tilknytningen.

Trygheden i parforholdet genetableres via imago-dialogen, der er fundamentet og rammen for processen. Parret taler primært med hinanden og i mindre grad med terapeuten. De skiftes ikke bare til at tale, men også til at lytte på skift. Imagoterapeuten underviser, træner og guider parret i denne dialogform. For de fleste er det en helt ny måde at tale sammen på. Derfor kan det i starten føles nyt og kunstigt. Gradvist som parret lærer imago-dialogens form, elementer, trin og forløb, kan de efterhånden bruge den og metoderne derhjemme. Med tiden kommer det både til at føles naturligt og kærligt. Når vi således formår at lytte uden fordomme og empatisk med hjertet, til det der bliver sagt og intentionen bagved, opløses spændingen i konflikten – hvorefter transformationen kan finde sted. Dermed bliver forskel og konflikt en kilde til indsigt og vækst samtidig med at den empati og anerkendelse, der optræder i den trygge relation, både heler og udvikler begge parter.

Imago-dialog og imago-samtale består umiddelbart af tre niveauer, hvor det første er ren spejling, det andet er spejling med validering samt indføling og det tredje niveau omfatter forandring og heling. Det kan være svært at lære og mestre helt på egen hånd uden støtte fra en certificeret imagoterapeut, men de gratis imago-værktøjer på bloggen understøtter jeres proces og imagoterapi. Med tiden åbner imago-dialogen og imago-samtalen desuden op for, at I kan blive jeres egen terapeut – og fortsætte med jeres egen imagoterapi, heling og udvikling derhjemme.

Koncept og stil

I fortsættelse af at imagodialogen mestres, stilles parret en række imago opgaver, der består af anerkendte og tilrettelagte refleksionsspørgsmål, som faciliteres af imagoterapeuten. Imagodialogen er således fundamentet og imago opgaverne kernen i imagoterapien. Konceptet er en overordnet, gradueret og fleksibel ramme, der sikrer at alle kan være med. Stilen veksler mellem kursus, workshop, terapi, coaching og træning. Det hjælper til at alle kan føle sig trygge samt finde sig tilrette i forhold til deres læringsstil. Programmet følger samtidig princippet om gradueret forandring. Det betyder at der startes med lettere instruktioner, øvelser og opgaver hvorefter styrken gradvis øges i takt med at kompetencerne opbygges. Opgaverne og øvelserne er designet for at gøre det nemmere at integrere og at omsætte ny indsigt og viden til anvendelige færdigheder og sunde strategier.

Målgruppe

 • Par der er parate og interesserede i udvikling, forandring og vækst
 • Par på vej i forhold, i stagnation eller i afvikling og som ønsker indsigt
 • Partnere der ønsker at genoptage et parforhold
 • Partnere i forhold, hvor det kun er den ene der ønsker parterapi
 • Singler der søger en partner og som ønsker et parforhold der holder
 • Klienter med tilknytningsproblemer og voksne børn af alkoholikere

Muligheder

 • Find fælles vision for hvad I ønsker jer af parforholdet
 • Skab commitment samt en positiv og støttende stemning
 • Bliv bedre til at give og modtage samt at glædes
 • Udvikl sunde strategier for det I vil opnå
 • Opnå indsigt i dig selv og din partner samt jeres ophav og system
 • Skab respekt for jer selv, hinanden og jeres forskelligheder
 • Find og erkend jeres forkastede, tabte, falske og sande jeg
 • Få et bedre forhold til dit ophav og bliv mere hel, tryg, fri og uanstrengt
 • Forstå hvorfor du egentlig har valgt den partner du har valg
 • Find ud af hvad du ubevidst søger i din partner og ikke får
 • Forstå din egen andel af problemerne og blive bedre til at håndtere det
 • Bliv afklaret i nyt partnervalg og få en sikker start, hvis du er single
 • Få forståelse for, hvorfor I ubevidst reagerer som I gør
 • Lær at udtrykke frustrationer og at håndtere skænderier
 • Kom magtkampe og aggression (passiv som aktiv) til livs
 • Få en bedre relation samt mere nærhed, intimitet og kærlighed
 • Opdag hvorfor og hvordan I skaber afstand uden at I ønske det
 • Få lukket parforholdets bagdøre og nødudgange (flugtveje)
 • Blive mere bevidst om og undgå afvisning og selvafvisning
 • Kom af med de gamle uhensigtsmæssige mønstre
 • Bliv bedre til at kommunikere på en anerkendende måde
 • Få erkendelse af, hvad I virkelig ønsker og søger
 • Udvikl de kreative og løsningsorienterede sider
 • Bliv bedre til at håndtere børn, familie, konfrontationer og afvisning

Hvad betyder imago

I biologiens verden betyder imago transition og forvandling (fx larven der bliver til sommerfugl), hvilket der også kendetegner imagoprocessen. På latinsk betyder imago samtidig billede. Udgangspunkt for imagoterapien er dermed de imago’er (indre billeder, repræsentationer, følelser, erfaringer og reaktioner), der dannes under påvirkning af vores opvækst og omverden. Det er primært de indre billeder af den første kærlighed, det første parforhold og det første team (vores forældre og barndomsfamilie), som udgør grundlaget for vores tilknytnings- og relationskompetencer.

Studier viser desværre, selvom vi har haft en god barndom, at det især er de negative oplevelser der sætter aftryk i vores indre imago billeder, som danner basis for de strategier vi efterfølgende udvikler. Mange af disse negative indtryk udgør problemer vi endnu ikke har fundet svar på samt uafsluttede situationer – åbne/uafsluttede gestalter. Disse billeder, gestalter og strategier genopstår (downloades) og påvirker siden vores valg af partner samt har indflydelse på omfang og karakter af vores kontakt, adfærd og konflikter. På den måde ledes vi tilbage til de uafsluttede gestalter, som vi så på ny får mulighed for at forstå, lukke og lære af – når det lykkedes kaldes det selvregulering og gentagelsestvang når det ikke lykkedes. Metoden sigter mod at bevidstgøre og optimere disse strategier, så de bliver mere hensigtsmæssige samt giver os kærlighed, nærhed, autencitet, forståelse og accept.

Grundlag for imagokonceptet

Imagometoden er udviklet af Harville Hendrix og Helen Hunt i USA i 1980’erne. Metoden er en udviklingsproces, der, består af en bevidst, assertiv og anerkende psykologisk kommunikationsform (Cooperrider, Seidenfaden, Draiby et al.) samt en metode suppleret med tilknytningsteori (Bowlby, Klein, Ainsworth, Fonagy et al.), viden om hjernens funktioner (McLean et al.) og Berne’s værktøjer i transaktion, udveksling, roller og spil. I følgende artikel giver Hendrix og Hunt et personligt indblik i imagometoden. Og på YouTube videoen ‘What is imago therapy’, giver Hendrix og Hunt selv en introduktion til imagoterapien og imagodialogen.

Imago parterapi bygger således på en syntese af et bredt udsnit af velkendte og velafprøvede psykologiske teorier og terapeutiske metoder. Det teoretiske fundament har elementer fra bl.a. de tilknytningsmæssige, mentaliserende, gestaltiske, psykodynamiske, familieopstillingsmæssige, narrative, socialkonstruktivistiske, kognitive, systemiske, kommunikative og objektrelationsmæssige teorier. Imago er desuden inspireret af mindfulness og spirituelle tankesystemer. Tilsammen udgør imago en sammenhængende praksis og en dynamisk tænkning, der er udgangspunktet for forståelsen af parrelationen og relationer i øvrigt. Konceptet kan således også bruges i mange andre relationelle sammenhæng inkl. på arbejdet.

Ny forskning, der understøtter imagoterapien

På følgende video præsenteres kort, pædagogisk og underholdende noget af den nyere forskning indenfor bl.a. evolutionær biologi, neuropsykologi, hjerneforskning og børns udvikling, som understøtter imagoprincipperne. Her forklares kort om spejlneuroner, hvordan vi alle er forbundet samt relationsdannelse. Hvad empati betyder for os som mennesker (homo empathicus) med et grundlæggende behov for at høre til. Forhold der er afgørende for vores udvikling, tilknytning, følgeskab, samliv, følelsesliv og socialisering. Se filmen og tænk på hvad det betyder for dig, parforholdet, familien, børnene, jobbet… Samtidig præsenteres der på videoen en vision for et globalt samfund baseret på tankerne om empatisk forbundethed. Nyd de ti minutter med økonomen Jeremy Rifkin, forfatteren til bogen The Empatic Civilisation. Bliver du interesseret i at styrke dig selv og dine kompetencer indenfor ovenstående, kan imagoterapi være en vigtig hjælp på vejen.

Parterapi og øvelser på vejen til et bevidst parforhold

Målet er at skabe et bevidst parforhold samt at slå automatpiloten fra – de gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Vi er groft sagt styret af to hjerner (1) – den gamle og den nye. Nogle kalder det også kaldet den lille og den store klinge – et udtryk fra cykelverdenen (2).

Den gamle instinktive hjerne (den lille klinge), er den del af de mønstre (perceptions-, tanke-, løsnings-, strategi-, adfærds- og reaktionsmønstre), som du udviklede i den tidlige del af dit liv under påvirkning af bl.a. dine forældre, som sikrede dig ’overlevelse’ ved at registrere faresignaler samt at benytte forsvar og strategier som fx kontaktafbrydelse (projektion, deflektion, konfluens, introjektion, retroflektion) samt kamp (modstand, frustration, vrede, oprør, skænderi, vold…), flugt (afbrydelse/ selvafbrydelse samt flugtveje som fx overarbejde, utroskab, tilbagetrækning, tv, alkohol, sygdom, skilsmisse …) eller frys (gå død/ følelsesløs/ ligeglad/ passiv/ resignere eller bare at gå med på det din partner ønsker).

Den nye rationelle hjerne (den store klinge), er din logiske, refleksive, kreative, hensigtsmæssige, mentaliserende og empatiske side. Den side, der klart ser verdenen og problemerne som de er og som hjælper dig med at reagere på en formålstjenlig og respektfuld måde. Således at du opnår det du ønsker samt kan blive i parforholdet og holde en nær og kærlig kontakt med den du elsker – selvom der også er problemer, frustration, vrede og sorg. Det er også den side der hjælper dig til at vise dig selv samt at udtrykke dine følelser og ønsker på en sund måde.

Forandring gennem den anerkendende dialog

Be the change you want to see in the world, sagde Mahatma Gandhi. Når relationen ikke er tilfredsstillende, er det en god ide at omskabe den. Imago er en forandringsproces, som guider parret gennem samtaler, opgaver og øvelser, som gør det muligt at værdsætte og vedligeholde det der bringer parret på rette vej.

Dialogen gør det muligt at opløse magtkampe og frustrationer samt at tage nye skridt sammen og i gensidig forståelse. Samtaleformen kaldes anerkendende dialog. Det er en gennemprøvet metode, der roligt og nænsomt gør parterne tillidsfulde nok til at være oprigtige og lydhøre over for hinanden, i stedet for at forsøge at overbevise hinanden om, hvem der har ret. Derved skaber parret et rum mellem sig, der muliggør forandring af fastlåste reaktionsmønstre.

I den relationsfokuserede psykoterapi skabes bevidsthed om relationens styrker og svagheder. Det fremmer parternes fælles opdagelsesrejse mod et levende og udviklende parforhold, hvor de samtidig modvirker opfattelsen af, at styrker og svagheder i forholdet kun kan forklares ved den individuelles styrker og svagheder. Det skaber fælles ansvar for både problemerne og løsningerne samt modvirker at der skabes ofre/tabere i parforholdet. Begge parter bliver vindere.

Programmer med imagoparterapi

Processen omfatter 8 faser med hver deres instruerede og faciliterede værktøjer, opgaver og øvelser. Derudover typisk et indledende og afsluttende møde. Som supplement kan der fx også arbejdes med ægteskabssyn, nyforelskelse og seksualitet.

De fleste gennemfører forløbet på 6-8 møder. Afhængig af hvor parate I er, hvor hurtigt I arbejder samt hvor langt og dybt I ønsker at gå, så kan processen strække sig over 6-12 møder over 2-4 måneder. Processen kan gennemføres som et forløb, workshops eller retreats. Der kan vælges mellem:

 • Individuelle forløb for partnere i parforhold, hvor det kun er den ene der ønsker parterapi. Hvis den anden partner, senere hen ønsker at deltage, kan dette også lade sig gøre.
 • Forløb for par, der ønsker intensiv og hurtig udvikling i form af retreats, workshops eller forløb. Forløb afholdes som en række sessioner med eet par. Et forløb kan desuden accelereres ved færre og længere sessioner af fx tre timer over et par aftener/weekends eller i kombination med et romantisk hotelophold. Endeligt afholdes der også workshops/kurser for flere par ad gangen.
 • Forløb for singler og andre interesserede, der ønsker intensiv og hurtig udvikling, inden de starter på dating, indtræder i et parforhold og stifter familie eller efter at de er gået ud af et parforhold. Forløb afholdes som en række individuelle sessioner. Et forløb kan desuden accelereres ved færre og længere sessioner af fx tre timer over et par aftener/weekends. Endeligt afholdes der også workshops/kurser for flere singler af gangen.
 • Familieterapi. Imago indgår også i metodesættet for familieterapien.

Alle processer omfatter evidensbaserede metode og instrumenterede opgaver. Dette og den styrede proces, sikrer kvalitet og effekt. Stilen er dialogbaseret, personlig, varm, respektfuld.

Forudsætninger for imagoterapi

Imagoforløb kræver både beslutsomhed, fastholdelse, tid, energi og penge. Omkring økonomi og fastholdelse, så er det muligt at købe et klippekort. Forud engagementet, må man gøre op med sig selv om parforholdet og programmet er vigtigt. Samtidig må man løbende bekræfte sig selv i sit commitment (3). I praksis betyder det, at man må planlægge sit liv i forhold til møderne samt være parat til hjemmearbejde, dialog, refleksion og noter (4). Man må ligeledes acceptere at vejen til det bevidste parforhold ikke går ad en lige linje, men at et parforhold ofte udvikler sig i cirkler og bølger. Nogle gange er der fremgang, stilstand, tilbageskridt eller modstand. Programmet og terapeuten understøtter disse situationer, men det er klienten der skal gøre arbejdet og stå for fastholdelsen.

Indledende konsultation i København eller på skype

Du/I er velkommen til at booke en indledende konsultation inden beslutning om forløb. Mødet er en rigtig terapitime, hvor I arbejder terapeutisk, bliver afklaret og får en forsmag på metoden. Efter første session kan der indgås aftale om forløb, som tilpasses det du/I ønsker og formår. Vælger I et forløb kan der betales fra gang til gang eller købes et klippekort (5) med rabat. Hvis du/I efter prøvetimen finder ud af, at du/I ikke er parate til et imagoforløb, er der stadig muligheden for at fortsætte i et alm. kort og åbent forløb eller individuel terapi. Tid og penge er således anvendt optimalt.

Hvorfor vælge imagoterapi hos Parterapi-parterapeut.dk

Hos Parterapi-parterapeut.dk tilbydes du et professionelt og dedikeret arbejde af erfaren og certificeret terapeut, som både tager udgangspunkt i den anerkende dialog, de originale metoder samt relaterede og dybdegående terapeutiske værktøjer. Derudover optimeres imagometoden altid efter dig/jer og din/jeres situation. Hvis I har behov for det, så kan I også få imago parterapi på engelsk.

Imagoterapi singler
Imagoterapi par