Skip to main content

Hvorfor utroskab og parterapi?

 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvornår opstår der utroskab?
 • Følelser efter utroskab
 • Sorg og vrede efter utroskab
 • Hvordan kommer man over utroskab?
 • Hvordan kommer vi videre sammen efter utroskab?

Artikel: Hvorfor opstår der egentlig utroskab?

Over 15 års erfaringen med parterapi omkring utroskab

I over 15 år har Parterapi-parterapeut.dk i København været specialiseret i psykologisk afklaring, forebyggelse og behandling af utroskab i form af parterapi, imagoterapi og sexologisk samtaleterapi.

Gennem denne erfaring viser det sig, at utroskab altid opstår på grund af en række unikke faktorer samt deres timing og særlige kombination. Det er således individuelt hvorfor der opstår utroskab og hvorfor par søger parterapi før, under eller efter utroskab.

Erfaringen fra parterapi omkring utroskab viser dog også en række gennemgående faktorer, for hvorfor der opstår utroskab i parforholdet og ægteskabet. Typisk også hvornår der opstår utroskab i parforholdet og ægteskabet.

Nedenfor og på sitet for utroskab finder I svar på spørgsmål omkring utroskab og hvordan man håndterer utroskab samt en række gratis artikler omkring utroskab og parterapi. På hjemmesiden findes der desuden en gratis parforholdstest, som refleksions- og dialogværktøj.

I kan også booke et partjek, hvor I kan få professionel støtte til dialogen, syn for sagen og flere værktøjer. Men klik straks her på utroskab eller ringe 61661900 for parterapi, hvis skaden er sket. Husk at det aldrig er for sent. Hverken at forebygge utroskab eller at redde parforholdet og familien efter utroskab.

To overordnede faktorer ved utroskab

De to helt overordned faktorer for utroskab er 1) følelseslivet og det 2) fysiske. Altså at man enten er i underskud og/eller lader sig tiltrække følelsesmæssigt og/eller fysisk af en anden, hvilket der siden kan udvikle til en eller flere former for utroskab i parforholdet og ægteskabet.

Det er dog sjældent at det kun handler om seksualitet, men sex og fx sexafhængighed kan også være en faktor. Sexlivet lider ikke altid før evt. utroskab, men efter utroskab opstår der ofte behov for støtte i form af sexologisk samtaleterapi.

Tre underliggende faktorer omkring utroskab

Herunder er det Parterapi-parterapeut.dk’s erfaring, at der ofte er tre faktorer omkring utroskab der går igen. De fleste par der søger parterapi ved utroskab har oplevet:

1) En mangel på at parterne føler sig set, hørt og taget alvorligt.

2) Ringe lytning, dialog, kommunikation og problemløsning.

3) At parterne ikke har formået at regulere sig selv og deres behov i fællesskabet og/eller at de har mistet sig selv i parforholdet, ægteskabet, familien og børnene samt har glemt at leve deres eget liv – men i stedet levet sit liv gennem partneren eller parforholdet.

Hvornår opstår der utroskab?

De fleste par er i størst risiko for utroskab efter det første år. Dernæst omkring den periode det/de første børn bliver født. Siden opstår der ofte utroskab omkring syvårskrisen. Senere opstår der risiko for utroskab i forbindelse med midtvejskrisen, middelalderen og når børnene flytter fra reden.

To gennemgående følelser ved utroskab

Ofte opstår der utroskab når den ene eller begge parter føler sig negligeret, tilsidesat eller svigtet og dermed skuffede, sårede og vrede. Enten af misforstået hensyn eller på grund af dårlige kommunikationsevner får parterne ikke talt om situationen og løst problemerne. I stedet for kan det hænde at følelserne bliver håndteret ved utroskab. Det gælder ligeledes hvis der enten er for meget brok og skænderi eller at problemerne fejes under gulvtæppet og skeletterne gemmes i skabene. Brok og skænderier har aldrig givet os det vi ønsker, tilgengæld dræber det kærligheden og parforholdet.

Utroskab og parforholdet på 1., 2. eller 3. klasse

Der få rigtig gode parforhold og ægteskaber, hvor alt bare spiller og er rosenrødt. Til gengæld findes der faktisk også ret få parforhold og ægteskaber der er helt elendige. Derimod befinder de fleste parforhold og ægteskaber sig i midten – det middelmådige. Og det er det der er problemet. Det er her der hyppigst opstår utroskab.

De fleste parforhold og ægteskaber starter heldigvis godt ud, men turen ned sker automatisk og ubemærket i takt med at dagligdagen vinder ind og man glemmer aktivt at dyrke kærligheden og parforholdet. Det handler om hamsterhjulet og autopiloten samt at man begynder at tage hinanden for givet og dermed får puttet lytningen, dialogen, kærligheden, nærheden, intimiteten, sexlivet, relationen, venskabet, parforholdet og ægteskabet nederst på to-do-listen. Kærlighed er ikke en følelse, men handling – og parforholdet og ægteskabet kræver en bevidst og aktiv indsats, hvis det skal overleve og blomstre. Når der ikke er nogen ved parforholdets ror, så driver skibet uden kurs.

Parterapi hjælper jer dels med at komme gennem utroskaben og videre sammen, samtidig med at parterapi også støtter jer i udvikling og forebyggelse. Er I interesseret i at leve livet på anden eller første klasse i stedet for tredje klasse, er imagoterapi et godt valg, så snart i er igennem utroskabskrisen eller i øvrigt parate til det.

Sorgbehandling og sorgterapi ved utroskab

Utroskab er en krise, et tab og en sorg for parforholdet og ægteskabet. Tillid, tilgivelse og forsoning er en vigtigt del af parterapi omkring utroskab, men mange overser sorgen. Da sorgen altid er relationel og opstår i forbindelse med vores relationer, har Parterapi-parterapeut.dk i København specialiseret sig i sorg, sorg ved utroskab og sorg ved tab og dødsfald i parforholdet og familien. En anden side af sorgen er angsten – angsten for at miste (adskillelsesangst/separationsangst). Derfor støtter Parterapi-parterapeut.dk også med at genvinde trygheden og tilknytningen samt at overkomme evt. tilknytningsproblemer og tilknytningstraumer. Læs mere om sorgbehandling og sorgterapi på hjemmesiden.

Skilsmisse

Ca. 50% af alle par, som ikke plejer parforholdet og ægteskabet, går fra hinanden og bliver skilt efter to år. Alkoholproblemer i parforholdet, udfordringer hos partnere der er vokset op i familier med alkohol og utroskab udgør de største risici for skilsmisse. Utroskab betyder dog ikke nødvendigvis skilsmisse, men utroskab er som en t-vej og et spørgsmål om udvikling eller afvikling. Hvis I ønsker afvikling tilbyder Parterapi-parterapeut.dk i København farvelterapi og skilsmisseterapi, så I kan få ryddet op, lukket ned og blive skilt på en hensigtsmæssig måde.

Q&A om utroskab

Artikler med praktiske svar omkring utroskab

I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:

 • Hvad er utroskab?
 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvad er tegnene omkring utroskab?
 • Hvad er konsekvenserne ved utroskab?
 • Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?
 • Hvordan tilgiver man utroskab?
 • Hvad siger statistikken om utroskab?
 • Hvad siger fyndord og citater om utroskab?
 • Førstehjælpsguide ved utroskab.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed. Parterapi-parterapeut.dk i København og online, hjælper worldwide klienter, par, familier, teams og ledere med at gøre snublesten til trædesten.

Hos Parterapi-parterapeut.dk i møder du Kasper Larsen, mba. Han er fra 1966 og EAP/EAGT eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut samt sexolog. Kasper har over 30 års erfaring og løbende efteruddannelse på Masterlevel under godkendelse af American Psychological Association.

Han er specialiseret i utroskab og som noget særligt har han over 15 års specialerfaring i online-terapi per telefon og driver således en global online business i coaching og psykoterapi. Han behærsker dansk og engelsk samt tysk, fransk, norsk og svensk.

Kasper Larsen har været selvstændig siden 2002. Forud har han været top management konsulent i de største konsulenthuse. Som terapeut har han bl.a. arbejde i socialpsykiatrien samt med professionel alkoholbehandling. Til private tilbyder Parterapi-parterapeut.dk bl.a. psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, parterapi, sexologi, access bars bodyprocesser og alkoholbehandling. Til erhverv tilbydes også supervision, coaching og kurser.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

Du kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi, parterapi og sexologi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om parterapi …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Læs mere om utroskab …

På hjemmesiden kan du læse om utroskab og de tre fase I skal igennem for at komme sikkert over utroskabskrisen:

Utroskab • Krise • Stabilisering • Udvikling

Under andre ydelser kan du læser mere sexologipsykoterapiimagoterapifamilieterapiaccess bars body processer og access bars body kurser samt stress, angst & depressionsorgalkohol og voksen-barn af alkoholikere. I menuen finder du også mere om bl.a. supervision og coaching.

Blog med gratis værktøjer, ebøger og artikler om utroskab …

Hvad er utroskab?

Hvad er tegnene på utroskab?

Hvordan opstår der utroskab og er der ligefrem en formel for utroskab?

Hvad er de seks primære årsager til utroskab?

Utroskabens diagnose og anatomi

De to overordnede og tre underliggende faktorer ved utroskab?

Skal jeg sige at jeg har begået utroskab?

Hvad er konsekvenserne af utroskab?

Hvordan tilgiver man utroskab?

Hvordan heler man smerten efter utroskab?

Hvordan kommer man videre sammen med parterapi efter utroskab

Gratis guide til at komme over utroskaben

Undgå utroskab og afslut det gamle parforhold før et nyt

Tillid, selvtillid, mistillid og utroskab

Parforhold, økonomi, løgn og utroskab

Organiseret ditital utroskab

Følelser og ditital utroskab

Afhængighed og digital utroskab

Sexafhængighed og utroskab

Statistik om utroskab

Citater om utroskab

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i utroskab.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskifte, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
december 27, 2018