Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Featured Image

Hvordan heler man smerten efter utroskab?

  • Hvordan kommer man over utroskab med parterapi?
  • Hvordan kommer man videre sammen efter utroskab?
  • Hvordan får man helet såret efter utroskab med parterapi?
  • Hvordan behandler man smerten, vreden og sorgen efter utroskab?
  • Hvordan sikrer man sig en god dialog med parterapi?

Gratis tips og værktøjer til smerten ved utroskab

Parterapi-parterapeut.dk i København har over 10 års speciale i parterapi ved sidespring, affærer, utroskab, krise og sorg. I denne artikel får I gratis tips til at komme over utroskaben og at hele sårene efter utroskab. Læs mere om parterapi ved utroskab på hjemmesiden.

Udfordringen ved utroskab og parterapi ved utroskab

Ved parterapi omkring utroskab er udfordringen, at den utro og den bedragede er to helt forskellig steder. Den bedragede part er i krise, sorg og smerte samt har brug for at blive set, hørt og taget alvorligt – det omfatter at tale om og forstå samt at dele vreden, smerten og sorgen ved utroskaben og det der er sket i fortiden. Den utro part er imidlertid ofte afklaret med sin fejl og utroskab samt fuld af skyld og skam – og vil ofte hurtigt videre og hellere tale om fremtiden. På den måde bliver den bedragede og sårede part aldrig rigtig set, hørt og forstået. Uden en følelse af det, kan smerten, vreden, sorgen og sårene ved utroskaben aldrig rigtig heles.

I parterapien får sårene ved utroskab lys og luft

De psykologiske sår ved utroskab har det som fysiske sår – de skal have luft, lys og omsorg, så de kan hele. Det får sårene fra utroskaben ved, at den bedragede part uforbeholdent under parterapien får lov til at dele alle sine oplevelser, tanker, fantasier, reaktioner, følelser, ønsker og frygt. Samtidig med at alle væsentlige spørgsmål omkring utroskaben bliver besvaret via parterapien. Det er svært at gøre derhjemme og uden støtte i form af professionel parterapi.

Helingsprocessen omkring utroskab kræver parterapi

Utroskab kræver ofte parterapi. Dels på grund af presset fra utroskabskrisen, dels fordi det er en vanskelig dialogisk proces og dels fordi den utro helst vil videre eller tale om fremtiden. Den utro har typisk også svært ved både at rumme den bedragedes smerte og sin egen smerte inkl. sin skyld og skam. På den måde kan den bedragede part aldrig rigtig føle sig set, hørt, rummet og anerkendt. Samtidig vil den utro have en naturlig tendens til fx at trøste og forklare sig eller at love bod og bedring. Men det har ofte kun den modsatte effekt. Ved utroskab kræver processen omkring undskyldning og tilgivelse nogle helt andre teknikker, som ofte kræver støtte i form af parterapi.

At få talt ud om utroskaben, krænkelsen og smerten

Det at det er svært at få talt ud om utroskaben og at det kræver parterapi, betyder ikke at I ikke selv kan gøre noget. Eller at I ikke selv skal arbejde under parterapien, tværtimod:

Step 1: Ærlighed omkring utroskaben

Den første opgave består i at den bedagede part får og tager plads. At den bedrage part får talt ud om alle oplevelser, følelser, tanker, bekymringer, vrede, smerte og sorg.

Step 2: Bevidnelse af utroskaben

Den næste opgave består i at utro er tilstede, lytter godt efter, bevidner og husker de enkelte pointer omkring utroskaben og dens konsekvens. At den utro sætte sig selv og sine egne behov til side inkl. sin egen smerte, skyld, skam og utålmodighed eller trang til at fikse, trøste, undskylde, forklare, begrunde, retfærdiggøre eller afvise. Det handler om at den bedragede er nød til at føle sig set og anerkendt samt at den bedragede føler at den utro tager ansvar for sine handlinger og bevidner den smerte som løgnen, bedraget, svigtet og utroskaben har medført.

Step 3: Omskrivelse og bekræftelse af utroskaben

Den tredje opgave består i, at den utro omskriver den bedragedes historie inkl. subjektive oplevelser, følelser og smerte med sine egne ord og på en måde, der viser en dybere forståelse for den smerte som utroskaben har påført. Målet er nået når den bedragede føler, at den utro har hørt og forstået effekten af utroskaben. Det kræver at flest mulige eksempler og detaljer medtages – hvis ikke alle, så alle væsentlige eksempler og detaljer. Og at den utro herigennem viser, hvordan den utro med utroskaben har såret partneren, hvad den utro har lært og hvilke handlinger den utro vil foretage for at bevise at den utro aldrig vil begå utroskab igen. Det er den bedste undskyldning og umiddelbare sikring mod fremtidig utroskab. Det er klart, at der via parterapien stadig er gamle som aktuelle problemer der skal løses via parterapien og at der via parterapien skal opbygges en ny relation og vision for parforholdet.

Imagoterapi / imago parterapi efter utroskab

Den bedste forsikring og forebyggelse mod utroskab er altså at forstå smerten og at lære hinanden bedre at kende. Det er også umiddelbart nogle af de største fordele ved at gennemgå en process omkring parterapi ved utroskab. Ved parterapi omkring utroskab er det dog ikke blot muligt at undgå skilsmisse samt at redde parforholdet, ægteskabet og familien, men også at blive mere ærlige og at komme tættere på hinanden. Hvis I herefter er interesseret i det og yderligere udvikling i retning mod det kærlige, levende og dynamiske parforhold, kan I hos Parterapi-parterapeut.dk i København Valby supplere med imagoterapi / imago parterapi.

Sexologisk samtaleterapi / sexologisk parterapi ved utroskab

Ofte er utroskab dog også forstyrrende for selvværdet, identiteten, seksualiteten og sexlivet. Hvis det er tilfældet kan I undervejs i processen omkring parterapi ved utroskab også få støtte i form af sexologisk samtaleterapi / sexologisk parterapi.

Flere gratis artikler om utroskab på Parterapi-parterapeut.dk

Artikler om de tre faser ved utroskab og parterapi ved utroskab:

Utroskab og krise
Utroskab og stabilisering
Utroskab og udvikling

Flere gratis artikler med svar om utroskab og parterapi:

Hvad er utroskab
Hvorfor utroskab
Konsekvenser af utroskab
Tilgivelse af utroskab
Tegn på utroskab
Statistik for utroskab
Citater om utroskab

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise er der en mulighed og en læring.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.

Konsultation i psykoterapi, imagoterapi og parterapi

Du kan læse mere om effektivt koncept i parterapi og parterapi på engelsk.
Eller booke konsultation i parterapi, imagoterapi eller psykoterapi på tlf. 61661900.
Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post64.
Er du ikke tilmeldt bloggen om parforhold og parterapi, kan du sende en email:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Tips til parforholdet og kærligheden

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller på: www.twitter.com/Parterapeuten

Eller: http://plus.google.com/115591983982998045497

Eller: www.instagram.com/parterapi

2019-06-21T09:49:44+00:00