Skip to main content

Formel for utroskab – hvordan opstår utroskab?

 • Hvorfor opstår der utroskab
 • Parforhold, andre faktorer og seksualitet
 • Formel og resumé

Artikel: Hvorfor opstår utroskab?

Spørgsmål og svar om utroskab

Dette er en artikel i serien med svar omkring utroskab.
Nederst på siden finder du links til de øvrige artikler i serien.
Du er velkommen til at printe, bookmarke, maile og dele denne artikel.
Se endvidere bloggen og hjemmesiden for presse, pressekit og presseinfo.

Søger du parterapi ved utroskab

Er du i tvivl om og har spørgsmål omkring utroskab, er det nok fordi der er en valid årsag. Derfor er der god grund til at undersøge tingene og læse mere her, på bloggen og på hjemmesiden. Det er en god anledning til at stoppe op, gøre status og reflektere over parforholdet og fremtiden. Hvis du ønsker det, findes der på hjemmesiden en gratis parforholdstest, som refleksions- og dialogværktøj. I kan også booke en indledende konsultation, som et partjek, hvor I kan få professionel støtte til dialogen, syn for sagen og flere værktøjer. Men klik straks her på utroskab eller ringe 61661900 for parterapi, hvis skaden er sket. Husk at det aldrig er for sent. Hverken at forebygge utroskab eller at redde parforholdet og familien efter utroskab.

Hvorfor og hvordan opstår der utroskab?

Utroskab, parforholdsproblemer, forelskelse og sex

Jævnfør professor Frode Thuen, er man utro fordi man lod sig forelske (følelser) i en anden eller fordi man gav efter for en seksuel lyst (fysiologi). Han påpeger også, at utroskab ofte handler om et dårligt parforhold, hvor man har søgt en anden udvej end at arbejde på parforholdet samt dækket et utilfredsstillet emotionelt eller seksuelt behov udenfor parforholdet.

Utroskab og følelser

Utroskab handler dog sjældent om sex. I omkring 90% af de parforhold, hvor der begås utroskab, har en eller begge parter jfr. Dr. Dana M. Fillmore ikke fået deres følelsesmæssige behov dækket. Og jfr. den den parterapeutiske praksis omkring utroskab hos Parterapi-parterapeut.dk viser der sig et gennemgående mønster omkring, at minimum en og ofte begge parter ikke har følt sig tilstrækkelig forstået, accepteret, værdsat, påskønnet, elsket, ønsket, eftertragtet, begæret, behøvet og forbundet.

De tre største årsager til utroskab

I tråd hermed og som uddybning, er erfaringen fra Parterapi-parterapeut.dk, at de tre største årsager til utroskab er,

1) at man ikke føler sig set, hørt og taget alvorligt i parforholdet,

2) at man ikke formår at tale godt nok sammen og at løse de fælles problemer og

3) at man ikke formår at regulere sig selv og sine behov i fællesskabet inkl. at balancere individualitet og fællesskab. Det indbefatter en hensigtsmæssig afbalancering af kærlighedens fem sprog og de tre allermest afgørende faktorer i parforholdet, som er fortrolighed, intimitet og forpligtelse.

I praksis handler det om at parterne ikke føler sig anerkendt og formår at regulere deres behov for tilknytning, afstand, nærhed og intimitet samt at være sig selv i parforholdet. Dette og risikoen for utroskab forstærkes markant, hvis en eller begge parter samtidig føler sig forsømte, negligerede, ignorerede, svigtede eller omsorgssvigtede. Hvis disse faktorer kombineres med psykologiske problemer, seksuelle problemer, alkoholproblemer, sygdom, abort, dødsfald, livskriser, udviklingskriser eller tilpasningskriser inkl. udfordringer omkring børn, arbejde, økonomi og bolig, så forstærkes risikoen for utroskab signifikant.

Hvorfor er man utro?

En af de helt store indikatorer på, at der mangler noget eller er noget galt i parforholdet, er utroskab. Omvendt, hvis der ikke forud var noget galt med parforholdet, så er der det når først der er opstået utroskab. Utroskab er ofte en problemstilling, der opstår mere eller mindre uplanlagt og spontant i en glidende overgang, som led i længere tids utilfredshed, skuffelse, vrede, angst, skænderier, kommunikationsnedbrud, afstand og passivitet i parforholdet. Når disse faktorer indtræffer, går det udover dialogen, intimiteten og seksualiteten i parforholdet.

Ofte hænder det så, at der er en anden (måske en med overskud eller en der er i en lignende situation) der lytter venligt og medfølende til den trængende. Det kan lede til kontakt med en form for nærhed, tryghed, intimitet og fællesskab, hvor man føler sig hørt, forstået, mødt, bekræftet, beundret, begæret, betydningsfuld og forbundet. Det bliver måske til en kop kaffe eller to.

Et venskab eller kollegaskab udvikler sig eller der opstår et spontant sidespring under en særlig lejlighed som fx en forretningsrejse, et internatkursus, på overarbejdet, under sommerfesten eller til julefrokosten. Det handler sjældent kun om sex, men sex kan være en udløsende faktor i kombination med længsel, afsavn og skuffelse samt alkohol, hygge og fest. Se også følgende video om hvorfor man er utro.

Derfor er vi også utro

Private relationer, kærlighed og sex er i det hele taget og i langt højere grad end tidligere rykket ind på arbejdspladsen. Som arbejdsmiljøforsker Henrik Lambrecht Lund påpeger, så finder flere og flere sammen med en kollega, fordi vi på moderne vidensarbejdspladser selv kan være med til at bestemme, hvem vi vil arbejde sammen med. Samtidig udfylder arbejdet i stigende grad vores sociale behov. Det kan både føre til dybe venskaber og romantiske relationer. En undersøgelse, som Wilke har udført for Avisen.dk (ekstrabladet.dk 20121213), viser således at hver femte dansker på et tidspunkt har scoret en kollega til firmajulefrokosten.

Håbet er ofte fx at opnå en form for variation, spænding, glæde, lindring eller frihed, i en mere eller mindre travl, hård, stram og trist hverdag. Som regel går det lige omvendt. Det gør det ikke nemmere for parforholdet, hvis der kommer utroskab oveni det nødlidende eller måske ligefrem dysfunktionelle parforhold. Men utroskaben er ikke nødvendigvis et dødsstød til parforholdet, det kan også være et wake-up-call og et vendepunkt. En chance for virkelig at mærke og tænke efter. Et startskud til at få bedt om og sagt det der skal siges samt at skabt det liv der længes efter at ville leves.

Nedenfor på denne side kan du også læse mere parforholdsstereotyper (dysfunktionelle parforhold), andre årsager til hvorfor der opstår utroskab (inkl. psyke og sexafhængighed), formlen for utroskab og et sammenfattende resumé.

Parforholdsproblemer som årsag til utroskab

Der opstår med tiden fire overordnede parforhold stereotyper, der som medvirkende faktorer kan lede til utroskab. Når forelskelsen har lagt sig og hverdagen indtræder, kan der opstå en af fire parforholdsstereotyper eller alle fire i en fortsættelse af hinanden:

1. Der opstår magtkamp mellem parterne (kampen om kærligheden/ at blive set, hørt og anerkendt/ over modellen af virkeligheden/ om at have ret eller at få fred).

2. Den ene af parterne resignerer og giver op i depression eller med kompensation andre steder og på andre måder (mens den anden evt. kæmper endnu hårdere for parforholdet).

3. Begge parter resignerer og trækker sig (lever separate liv i noget der ligner et bofællesskab – enten miserable married og i ensomhed eller som i et gammelt venskab evt. med en elsker on-the-side).

4. Situationen eksploderer som en trykkoger og det ender i en hurtig skilsmisse.

Utroskab kan være en desperat nødløsning, men utroskab fører ofte til yderligere frustration, forvirring, usikkerhed, mistillid, sårethed, skam, skyld, fortrydelse og samvittighedskvaler samt ydmygelse og vrede eller håbløshed, tilbagetrækning og opgivenhed.

Eftersom at selvet skabes i samspil med vores nærmeste og at vores virkelighed skabes gennem spejling af vores historier, kan det undervejs blive sværere og sværere at vide hvad der er op og ned samt at mærke os selv og hvad vi vil.

Separate eller dobbelte liv med utroskab er således sjældent en holdbar løsning, da vi på den måde får sværere ved at regulere os selv i parforholdet og nemt kommer til at kæmpe for hårdt for blot at få endnu mere af det vi egentligt ikke ønsker. Er det tilfældet, bør I hurtigst muligt søge parterapi.

Andre faktorer for utroskab

Der er der en del andre faktorer, som kan have relation til utroskab. Det er ikke alle man umiddelbart kan gøre noget ved, men blot det at være opmærksom på, forholde sig til og at tale om dem, kan hjælpe. Derudover kan nogle af dem inddrages eller afhjælpes gennem parterapi, sexologisk samtaleterapi, individuel psykoterapi eller afhængighedsbehandling. Følgende er således ikke en dom eller prognose:

Der kan fx være en sammenhæng mellem utroskab, personlighedsstruktur og afhængighed. Nogle personlighedsforstyrrelser kan fx medføre øget risiko for utroskab. Kombinationen mellem høj selvtillid og lavt selvværd kan fx føre til øget risiko for utroskab. Ligeledes kan personer med undvigende/ afvisende (avoidant) tilknytningsmønstre, som ikke er så meget til tillid, nærhed, nusseri og som samtidig kan separere sex og følelser, have en større tilbøjelighed til one-night-stands/ utroskab. Desuden kan en generel stor sexinteresse, et stort sexbehov eller egentlig sexafhængighed udgøre en risikofaktor i forhold til utroskab.

Afhængighed i forhold til internettet (chat, dating…), nærhed eller forelskelsens hormonkick kan også motivere til utroskab. Endeligt menes det at et særligt gen (D4), der relaterer sig til impulsivitet, nyhed, sensation, kan fordoble sandsynligheden for at man er mere flakkende i forhold til sine relationer. Som parterapeut og psykoterapeut med mange års erfaring i afhængighedsbehandling samt familie- og parforhold, tilbyder jeg desuden behandling af disse temaer. På bloggen finder du desuden en lille artikelserie om de teknologiske trends i forhold til utroskab inkl. internetpornografi, datingsites, utroskabssites og internetafhængighed. Se Sociale medier og jalousiOrganiseret utroskab i cyberspace og Teknologiafhængighed og afhængighed af netdating.

Med tiden kan de generelle samfundsmæssige forhold som fx de økonomiske, teknologiske, adfærdsmæssige, boligmæssige, sociale og kulturelle trends påvirke vores grænser, definitioner og tendens til utroskab/ åbenhed. Demografisk set er der ifølge Berlingske (den 20130809) mere utroskab i København (ca. 35%) end der er utroskab i provinsen (ca. 25%).

I de glade 60-70’ere var det almindeligt at vende bollerne og at bolle vennerne i kollektivet. I krisetiderne fristes folk til at blive sammen p.g.a. økonomien, men har måske så til gengæld en elsker on-the-side. Socialt er kvinderne gennem tiden blevet mere uafhængige samtidig med at de i højere grad tager ejerskab for deres seksualitet – det skaber både åbenhed og udfordrer manden som kvinden selv. Nogle hævder, uden nødvendigvis at være chauvinistisk, at utroskaben steg efter at kvinderne kom på arbejdsmarkedet.

Adfærdsmæssigt var et kys engang utroskab for de fleste og i dag er petting og et BJ for mange unge mennesker ok. Ser man Kongerne af Marielyst eller har man været på Sunny Beach, så vil især de yngre og ældre generationer således nok se forskelligt på hvad der er skørlevned og hvad der er happy living. Teknologisk byder internettet også på mange muligheder og sider som Victoriamilan.dk opfordrer direkte til utroskab.

Sexafhængighed som årsag til utroskab

I forbindelse med utroskab er der mange komplicerede processer der blander sig. Når utroskaben er opstået ud af sexafhængighed adresseres dette også. Men typisk først som egentlig afhængighedsbehandling senere hen i processen samt når der er ro og overskud til dette.

Som parterapeut med en baggrund i afhængighedsbehandling tilbyder jeg en helhedsorienteret behandling. Det betyder at I ikke behøver at skulle gå fra behandler til behandler. Det er således praktisk at få konstateret, om der er tale om sexafhængighed eller en grad af sexafhængighed. Da sexafhængighed endnu ikke er en formel diagnose, der kan stilles af en læge, lægges der i første omgang op til en selvdiagnosticering. Som hjælp hertil kan du benytte dig af nedenstående SexAfhængighedsTest©:

Ud fra en generel betragtning, er vi som mennesker alle i en eller anden grad afhængige af sex. Seksualiteten er en del af vores identitet, liv og eksistens – med seks grundlæggende funktioner som reproduktion, relation, respekt, rehabilitering, rekreation og relaksion.

Man taler først om sexafhængighed, når der opstår en overdreven optagethed af sex samt en tvangsmæssig adfærd, der forstyrrer opmærksomhed, funktionsniveau og livskvalitet. Der skal altså være tale om en hyperseksuel adfærd som medfører en forpinthed, før man taler om sexafhængighed. Ved sexafhængighed er fokus desuden ofte primært på selve sexen (spænding og forløsning) frem for det følelsesmæssige og relationelle. Så det at vi har et stor seksuelt behov gør os ikke til sexafhængige. Som nedenfor kan hjernens belønningssystem, både optrænes og aflæres.

Som ved andre afhængigheder er der ved sexafhængighed en kobling til hjernens belønningssystem (nerve- og hormonsystemet) og den sexafhængige oplever som ved alkoholisme og ludomani både tilvænning, trang, kontroltab og destruktiv adfærd. Sexafhængigheden kan bl.a. medføre sporadisk utroskab, kroniske affærer, seksuelt overførte sygdomme, graviditet, økonomisk deroute, prostitution, tvang, vold og andre problemer.

Sexafhængighed kan også få udtryk på måder som seksuel anorektisme, overdreven brug af pornografi, tvangsmæssig onani, promiskøsitet, ekshibitionisme, voyeurisme, cross dressing, usømmelige telefonopkald og sexchat inkl. udveksling af fotos over internettet, tvangsmæssige hetero- og homoseksuelle forhold samt farlig, anonym og tilfældig sex samt sex på offentlige steder.

I Danmark har 41% iflg. YouGov (go.tv2.dk 20130621) haft sex offentligt. Sexafhængighed kan både skade personen selv, partneren og familien. Både den sexafhængige og partneren kan dermed have brug for hjælp til at komme videre. Noget af behandlingen starter og foregår typisk sammen med partneren i forbindelse med parterapi og noget af behandlingen foregår individuelt med den sexafhængige.

Sexafhængighed er tiltagende og p.t. en lidelse, der rammer mellem to og seks procent af den vestlige befolkning og primært mænd. Der er forskellige teorier. Nogle mener at sexafhængighed har sine rødder i opvæksten og traumer eller at sexafhængighed er en erstatning for kærlighed. Der er dog ikke megen evidens i den retning.

Ifølge verdens førende sexafhængighedsforsker, den amerikanske psykiater Martin P. Kafka, handler sexafhængighed hverken om bardommen eller lyst, men i højere grad om at dulme negative følelser omkring fx vrede, stress, angst, tristhed, depression eller lavt selvværd/-tillid. Omtrent som ved alkoholafhængighed.

Følelser som henholdsvis tristhed og lyst er styret af to forskellige nervesystemer, som modvirker hinanden. Så når vi er triste kan vi skabe et frirum med lyst, men når lysten er tilfredsstillet og fortager sig, så kommer tømmermændene – skyld, skam, tristhed og ny trang. Det danner udover selve afhængigheden, en ond og selvforstærkende spiral.

Formel for utroskab©

Med udgangspunkt i ovenstående, er utroskab ofte et udtryk for en længsel der ikke er blevet udtrykt, hørt og opfyldt. En længsel der kun sjældent direkte handler om sex, uden at seksualitet er en faktor der kan ignoreres. Men i praksis handler det mere handler om intimitet, nærhed og anerkendelse. I forlængelse af længslen som ikke opfyldes, er vrede (skuffelse) typisk en factor der også indgår som en væsentlig faktor, der kan lede til utroskab. Der opstår således et mønster, med en række faktorer, der ofte går igen omkring utroskab:

Efter evidens fra min egen praksis hos Parterapi-parterapeut.dk, har jeg således udviklet en Formelen for utroskab©, hvor utroskab er en kombination af en dyb længsel (et frustreret behov) og dårlig affektregulering/ anerkendelse/ kommunikation/ problemløsning/ forhandling (selvregulering) kombineret med eksponering af en behovsopfyldelse (mulighed) samt lav sandsynlighed eller bekymring for at blive opdaget (risiko).

I forhold til affektregulering ses utroskab særligt i forbindelse med følelser omkring ensomhed, afvisning, forladthed, håbløshed, hjælpeløshed, magtesløshed, desperation, angst, skuffelse og vrede. På en måde kan utroskab således også ses som et udtryk for en inderlig længsel, et råb om hjælp, et ønske om at blive set og …eller – opdaget. Begge parter har således indflydelse på faktorerne der både leder til og forebygger utroskab.

Resumé for hvorfor der opstår utroskab

For at resumere, så oplever jeg i min parterapeutiske praksis rigtig mange par med utroskab, der udspringer af at de har svigtet sig selv, partneren, parforholdet og kærligheden. De har ofte gennem lang tid levet separate liv, hvor de har overgivet sig til fx hus, pligter, studie, arbejde og børn samtidig med, at de har glemt at være kærester inkl. at se og anerkende hinanden. På den måde har de måske i flere år levet ensomme i tosomheden. Dernæst er der mange par med utroskab, som udspringer i udfordringer med kommunikation, forhandling og problemløsning.

Fra min mangeårige praksis som parterapeut med speciale i utroskab, oplever jeg desuden at risikoen for utroskab er særlig stor, hvis der samtidig er problemer omkring direkthed, grænsesætning, nærhed, anerkendelse, vrede og angst – at kunne drømme hver for sig og sammen, at kunne afstemme sine forventninger, at kunne sige nej samt hurtigt at kunne reparere og komme videre, når der er problemer.

Det bekræftes også af af Forskningsnyt fra psykologi, april 2008, som i artiklen “Hvorfor er man utro?” nævner faktorerne 1. Utilfredshed med parforholdet. 2. Partnerens engagement (fx følelser, åbenhed og nærvær). 4. Seksualitet. 5. Vrede.

Fundamentet for et parforhold uden utroskab, er at udvikle og vedligeholde trygge kærlige bånd og en sikker base for jer begge. Det gode parforhold bygger desuden på løbende vedligeholdelse, pleje og udvikling af relationen. Vejen til at reparation efter utroskab, handler således om forstå og håndtere jeres processer og de faktorer som påvirker parforholdet – det tager udgangspunkt i kompetencer som awareness, ansvar og commitment. Dette bekræftes også i følgende video af Dr. Sue Johnson.

Q&A om utroskab

Artikler med praktiske svar omkring utroskab

I artikelserien med svar omkring utroskab, kan du læse mere om:

 • Hvad er utroskab?
 • Hvorfor opstår der utroskab?
 • Hvad er tegnene omkring utroskab?
 • Hvad er konsekvenserne ved utroskab?
 • Hvordan håndteres sorg ved bl.a. utroskab?
 • Hvordan tilgiver man utroskab?
 • Hvad siger statistikken om utroskab?
 • Hvad siger fyndord og citater om utroskab?
 • Førstehjælpsguide ved utroskab.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed. Parterapi-parterapeut.dk i København og online, hjælper worldwide klienter, par, familier, teams og ledere med at gøre snublesten til trædesten.

Hos Parterapi-parterapeut.dk i møder du Kasper Larsen, mba. Han er fra 1966 og EAP/EAGT eksamineret psykoterapeut og certificeret parterapeut samt sexolog. Kasper har over 30 års erfaring og løbende efteruddannelse på Masterlevel under godkendelse af American Psychological Association.

Han er specialiseret i utroskab og som noget særligt har han over 15 års specialerfaring i online-terapi per telefon og driver således en global online business i coaching og psykoterapi. Han behærsker dansk og engelsk samt tysk, fransk, norsk og svensk.

Kasper Larsen har været selvstændig siden 2002. Forud har han været top management konsulent i de største konsulenthuse. Som terapeut har han bl.a. arbejde i socialpsykiatrien samt med professionel alkoholbehandling. Til private tilbyder Parterapi-parterapeut.dk bl.a. psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, parterapi, sexologi, access bars bodyprocesser og alkoholbehandling. Til erhverv tilbydes også supervision, coaching og kurser.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

Du kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi, parterapi og sexologi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om parterapi …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Læs mere om utroskab …

På hjemmesiden kan du læse om utroskab og de tre fase I skal igennem for at komme sikkert over utroskabskrisen:

Utroskab • Krise • Stabilisering • Udvikling

Under andre ydelser kan du læser mere sexologipsykoterapiimagoterapifamilieterapiaccess bars body processer og access bars body kurser samt stress, angst & depressionsorgalkohol og voksen-barn af alkoholikere. I menuen finder du også mere om bl.a. supervision og coaching.

Blog med gratis værktøjer, ebøger og artikler om utroskab …

Hvad er utroskab?

Hvad er tegnene på utroskab?

Hvordan opstår der utroskab og er der ligefrem en formel for utroskab?

Hvad er de seks primære årsager til utroskab?

Utroskabens diagnose og anatomi

De to overordnede og tre underliggende faktorer ved utroskab?

Skal jeg sige at jeg har begået utroskab?

Hvad er konsekvenserne af utroskab?

Hvordan tilgiver man utroskab?

Hvordan heler man smerten efter utroskab?

Hvordan kommer man videre sammen med parterapi efter utroskab

Gratis guide til at komme over utroskaben

Undgå utroskab og afslut det gamle parforhold før et nyt

Tillid, selvtillid, mistillid og utroskab

Parforhold, økonomi, løgn og utroskab

Organiseret ditital utroskab

Følelser og ditital utroskab

Afhængighed og digital utroskab

Sexafhængighed og utroskab

Statistik om utroskab

Citater om utroskab

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i utroskab.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskifte, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2021. All rights reserved.

Skrevet af
maj 19, 2021