Skip to main content

Forelskelse, kærlighed, parforhold og parterapi

  • Forelskelse
  • Hjernens kemi
  • Desillusionering
  • Kærlighedens tømmermænd
  • Kærlighedsnarkomani
  • Personlig udvikling og udvikling af parforholdet

Forelskelsen som forstadie til kærligheden

Ifølge Søren Kierkegaard, er forelskelsen blot et forstadie til kærligheden og det er først efter forelskelsen, at det egentlige arbejde med parforholdet og en selv begynder. I denne artikel kan du læse om forelskelsen og på blog post #4 kan du læse mere om venskabet og forskellen mellem at være venner og kærester. På blog post #9 kan du læse mere om de to andre bærende faktorer i parforholdet – passion og commitment.

Efter et stykke tid, fortager forelskelsen sig! Og hvad så?

Mange bliver forskrækkede over det der er tilbage efter forelskelsen – bl.a. venskabet – og tror ikke at det er godt nok. Det er som om, at ’det bedste’ bliver ’det godes’ værste fjende. Samtidig opstår der en slags tømmermænd, når forelskelsen har fortaget sig. Det er tidspunktet, hvor dækkene rammer asfalten. Hvor parterne skal se sandhederne i øjnene, træffe beslutning om at gå ind i næste fase, blive sammen og fortsætte med at arbejde på og udvikle parforholdet og dem selv.

Hvor lang tid varer en forelskelse?

Mange spørger om hvor lang tid forelskelsen varer. Det er meget individuelt og kan variere fra et par uger til otte måneder og nogle gange op et eller to år (Morris og Mellen). Nogle mener at forelskelsens primære funktion er forplantning og at forelskelsen simpelthen stopper, fordi hjernen på et tidspunkt ikke længere kan udholde den specielle kemiske balance. Hvorefter det ofte er lidenskab, fortrolighed og engagement/commitment (herom senere, på denne blog) samt sympati, venskab (herom senere, på denne blog), børn og praktikaliteter, der holder parret sammen.

Tilstande og hormoner

Forelskelse kan forstås som en ændret bevidsthedstilstand, der bl.a. kendetegnes ved en lykkefølelse. Lykken ved en ændret bevidsthedstilstand opstået ved fx forelskelse, alkohol, narkotika eller motion er imidlertid kun forbigående. Når de berusende følelser ved forelskelsen har fortaget sig, kan der opstå en tømmermændslignende tilstand (Litvinoff). Ved romantisk kærlighed består tømmermændene dels af et fald i de hormoner i hjernen der giver lykkefølelsen samt en form for desillusionering.

Ved forelskelse udskilles bl.a. oxytocin (og vassopressin) og endorfin (og serotonin), hvor oxytocin støtter os i at danne varige bånd og endorfin kan sidestilles med kroppens naturlige morfin. Endorfin er dog stærkere end morfin og som ved morfin kan man blive afhængig. Ved begær udskilles samtidigt kvindelige og mandlige kønshormoner (herunder androgen og østrogen). Neurologisk knytter forelskelsen sig særligt til VTA-området (Ventral Tegmental Area i bunden af hjernen) og nucleus caudatus (i midten af hovedet). Begge områder er vigtige for hjernens system for motivation, belønning og drivkraft. Disse områder er involverede i produktionen af stoffet dopamin, der blandt andet er med til at skabe lykkefølelse. Disse faktorer forklarer også, hvorfor en forelsket person føler sig drevet til at ’vinde’ sin elskede. Også stoffet serotonin har en vigtig rolle, fordi det regulerer vores humør. Jo højere produktion af serotonin, jo gladere er vi, groft sagt. Eller omvendt menes det, at depression skyldes et lavt niveau af serotonin i hjernen. Så når forelskelsen fortager sig, sker der både et spændingsfald i kroppens apotek samt i det følelsesmæssige register. Udover det sorgfulde i denne proces, kan det opleves som en depressiv tilstand. Mere specifikt opleves dette især hos dem, der evt. bliver afvist ved forelskelsens ophør. Det er således heller ikke uforståeligt at nogle nærmest bliver afhængige af forelskelser og nye parforhold. Kærlighedsnarkomani (Litvinoff) er der også nogle der kalder det. Enten junker de selve forelskelsen og/eller kan det være andre forhold som fx perfektionisme, manglende staying power, uløst til at arbejde for at få tingene til at virke, tilknytningsproblemer… Uanset hvad, så er det ofte en god idé at arbejde med problemerne, der hvor de opstår. Så hvis de opstår i parforholdet, er det ofte en god idé at arbejde med dem i parterapien.

Forelskelsens tømmermænd

Forelskelsens tømmermænd i form af desillusionering, kan forstås som en erkendelse af forskellen mellem drøm og virkelighed omkring partneren og parforholdet. Desillusioneringen kan illustreres med en kikkeret, som metafor. Forelskelsen kan føles, som hvis man ser en have gennem en kikkert der vender omvendt (forkert). Det man ser, er en udsøgt og smuk farvet helhed, men billedet er for lille til at man kan se alle detaljerne. Vender man kikkerten om (rigtigt), vil alle detaljerne blive forstørret og komme meget tæt på. Man ser nu tydeligt at roserne har tabt nogle af kronbladene, at græsset trænger til vand og at bedene er fulde af ukrudt. Billedet vender med tiden, men begge billeder er forvrængede. Det er det samme med forelskelsen. Under forelskelsen er det hele rosenrødt og bagefter dukker ’ufuldkommenhederne’, ’manglerne’ og ’fejlene’ frem. Det du ikke ville se, kan ikke længere ignoreres. Det er forståeligt nok, for det ville havde forstyrret den vidunderlige forelskelse og alle drømmene. Men de små irritationsmomenter bliver som sten i skoen, hvis du/I ikke arbejder bevidst med det.

Processen efter forelskelsen

Forelskelsesabstinenserne er dog forbigående og vi kommer os. Siden fortsætter vi ind i et rigtigt og normalt parforhold samt begynder at opbygge en dybere kærlighed og et mere grundlæggende venskab. Kun kærlighed, der har sin rod i virkeligheden og som er gennemarbejdet, kan føre til ægte og vedvarende tilfredsstillelse. For nogle forløber disse processer uhjulpen og andre søger støtte hos en parterapeut. Nogle prøver selv og må siden erkende at det er praktisk med støtte fra en neutral og udefrakommende parterapeut for at komme op og videre. Og dem der virkelig er interesseret i dybere udvikling søger imagoterapi.

Med tiden har vanerne og hverdagen det også med at tage over. I de perioder er det for nogle par godt at have overskud på følelsernes konto samt gode minder at støtte sig til. For andre bliver disse minder, under svære perioder med udfordringer i livet og parforholdet, en flugt. Det er forståeligt nok at man drømmer sig tilbage, men hvis man forelsker sig i drømmen om forelskelsen der var en gang, risikerer man at blive håbets fange. For det der var, er passé og det vil aldrig kunne genskabes på nøjagtig samme måde. Den første tid og dens forelskelse er unik. Til gengæld er det ofte muligt at revitalisere og genopfinde parforholdet. At finde nye værdier, mening og visioner sammen. Det er ligeledes muligt at genfinde kontakten, kommunikationen, relationen, nærheden, tætheden, intimiteten, glæden… Ja sågar at genforelske sig. Og mange gange finder man noget, der både aktuelt, meningsfyldt, unikt og bæredygtigt.

Det kræver en bevidst indsat og et seriøst arbejde at vedligeholde og udvikle et parforhold. Her plages mange af den misforståelse, at det ikke burde være nødvendigt at arbejde for kærligheden og det gode parforhold. De tænker, at det er da noget der skal komme af sig selv, men det eneste der sker ved at overlade parforholdet til vanens magt, er at det fortsætter som det plejer. Og hvis det er på vej nedad, så bliver det retningen. Hvis vi holder fast i metaforen med haven kan man sige, at hvis man lader haven stå til, så gror den også til. Hvis vi tænker, siger og gør vi som det plejer at falde os ind, får vi også de samme resultater vi plejer at få. Så ønsker du noget andet, er du også nød til at gøre noget andet eller på en anderledes måde. Men det kan være svært at se sig selv, virkeligheden og alternativerne, når man sidder midt i suppedasen. Ved at gå til en parterapeut får I både mulighed for at blive spejlet, at få input til nye muligheder samt at få hjælp til at udvikle jeres egne værktøjer.

Der er flere muligheder. I kan søge en afklarende session, et åbent forløb der er rettet mod specifikke issues eller et konceptbaseret forløb med imagoterapi, hvor I arbejder dybere og bredere. Læs mere om parterapi her: http://www.parterapi-parterapeut.dk/

Du kan læse mere om kærlighedens kemi (hormoner og neurologi) på: http://www.videnskab.dk/krop-sundhed/kaerligheden-er-ustyrlig

Og du kan læse mere om definitionen af kærlighed kontra venskab på: http://www.blog.parterapi-parterapeut.dk/#post4

You don’t love someone for their looks, or their clothes, or their fancy car,
but because they sing a song only you can hear. Oscar Wilde.

Konsultation i parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultationstid til par-tjek, parterapi eller parrådgivning på tlf. 6166 1900.

Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post3.

Er du ikke selv på denne blok, kan du sende en email:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller på: www.twitter.com/Parterapeuten

Skrevet af
december 28, 2018