Symptomer

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen

 

RELATIONS- & PARTERAPI

 

PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST

 

TLF 6166 1900

 

MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT

 

Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!

 

What else is possible?

And how does it get even any than that?

 

 

 

Du er på den aktuelle side!

Familieterapi i København

Familiesamtaler

Familieudvikling

Familiecoaching

Familieterapi

Familierådgivning

Familieopstillinger

 

Forebyggelse

Problemløsning

Forening

Genforening

 

Alkoholproblemer

Pårørende samtaler

Familiebehandling

 

Parforholdet

Kernefamilien

Storfamilien

Biologiske familier

Sammenbragte familier

 

Relationen heler©

Relationen er din læremester©

 

Du er ikke alene!

Ring hvis du har brug for

at tale med en professionel.

 

Familieterapi - Symptomer - København - Valby

• Symptomer

• Udfordringer

• Årsager

Symptomer i familien og bevæggrunde for familieterapi

 

Når et medlem af familien har et problem, så har hele familien et problem.

Børn er ofte de første i familien, som viser tegn på, at der er noget galt.

De voksne ved har ofte bemærket det, men har måske haf for travlt til at gøre noget ved det.

Med få undtagelser anbefales det derfor altid, at børnene deltager i familieterapien.

 

Børn som voksne kan udvise symptomer som:

 

• Pjæk fra skole/fritidsinteresser/uddannelse/arbejde e.l.

• Tilbagetrækning, tab af venner og isolation

• Overarbejde eller på anden måde at fjerne sig fra familien

 

• Vanskeligheder ved at få eller holde en samtale i gang

• Ændring i humør/stemningsleje (fx tristhed/aggressivitet/håbløshed)

• Ændringer i forhold til appetit samt vægttab eller vægtforøgelse

 

• Mave-/tarmproblemer (forstoppelse/tynd mave) eller urenhed

• Ændringer i forhold til seksualitet, vaner og lystfølelse

• Søvnproblemer, mareridt eller sengevædning

 

• Frustration, bitterhed og nag

• At børnene/de voksne bare gør, hvad der passer dem

• Uvenskab, skænderi, mobning, vold/slåskampe, overgreb

• Tyveri og hærværk

• Misbrug og selvskade

• Spil og gældsætning

 

Udfordringer i familien

 

Der er mange udfordringer i en familie og de fleste grupperer sig omkring:

 

• Balance mellem individ og gruppe/familie

• Balance mellem familie og arbejde/studie

• Balance mellem børneopdragelse og børnekompetencer

 

Årsager til at søge familieterapi

 

Der kan være mange årsager til at søge familieterapi.

 

De fleste familier der søger familieterapi har dog primært tre baggrunde og motiver:

 

1) Familiens livscyklus

 

Familien forandrer sig gennem dens livscyklus. Nogle familiemedlemmer falder fra, andre rejser ud, nye kommer til, forskellige grene af familien skyder knopper og (kerne-)familier fusioneres. Det kan give udfordringer med frigørelse eller sammensmeltning. Samtidig ændres den enkeltes livscyklus - barn, teenager, voksen og pensionist. Det giver både anledning til omstruktureringer, værdi- og normmæssige ændringer, gnidninger i samspillet, kommunikationsvanskeligheder og konflikter. Det kan også være eksistentielle påvirkninger som f.eks. sygdom og død eller praktiske og udefra kommende påvirkninger som ulykker, arbejdsløshed eller flytning.

 

2) Famlilien som en sikker, tryg og kærlig base

 

Familien er også en samlingsenhed, center og base, som mange bevidst udvikler sig gennem. Nogle familier søger her støtte og inspiration til disse fremadrettede vækstprocesser, hvor de både lærer sig selv og deres ophav bedre at kende samt forsøger at skabe balance mellem deres individualitet/identitet/udvikling og samhørighed med familien. Øget kendskab samt optimerede reaktioner og adfærd, er samtidig en læring de tager med sig gennem hele livet. Også udenfor familien og i andre nære relationer som i parforhold, venskaber og på arbejdsmarked.

 

3) Problemer i familien

 

Endelig opstår der i mange familier problemer, som viser sig gennem symptomer som øverst. I første omgang, fremstår de blot som overfladiske udfordringer. Senere viser de sig måske som mere alvorlige problemer. Nogle familier søger straks assistance og andre venter til problemerne har taget omfang af parforholdsproblemer, alkohol/misbrug, utroskab, vold, flugt, overarbejde, udstationeringer, rejseaktivitet, problemer i skolen, spil, kriminalitet, søvn-/ ernæringsproblemer, urenhed, selvskade, selvmordsforsøg, sygdom, isolation, skænderier... Det kan være svært for familien selv at se, da det ofte kun er en enkel eller få personer der er symptombærere, og som ændrer adfærd eller bliver syndebukke.

 

Ring 61661900 for personlig betjening

 

 

 

Læser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.

 

Familieterapi | Symptomer | Børn | Vækstcenter | Home

 

 

 

 

Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #Parterapeut

 

 

Betingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l. Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er endelige køb - klippekort, kombinerede og forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering udskrives og udleveres på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.