Familieterapi

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?
Familieterapeut, familieterapi og familierådgivning | Parterapi-parterapeut.dk | København
Du er på den aktuelle side!

Familieterapi i København


Børn trives og vokser,

når deres forældre trives og vokser


Familiesamtaler

Familieudvikling

Familiecoaching

Familieterapi

Familierådgivning

Familieopstillinger


Forebyggelse

Problemløsning

Forening

Genforening


Alkoholproblemer

Pårørende samtaler

Familiebehandling


Parforholdet

Kernefamilien

Storfamilien

Biologiske familier

Sammenbragte familierVi fødes i forbundethed,

vi lider i adskilthed,

vi udvikles i gensidighed.

Anne-Lise Løvlie Schibbye.


Family is not about blood.

It’s about who is willing

to hold your hand

when you need it the most.


Children have never been

very good at listening

to their elders,

but they have never failed

to imitate them.Relationen heler©

Relationen er din læremester©Du er ikke alene!

Ring hvis du har brug for

at tale med en professionel.


Familieterapi - Familieterapeut - København - Valby

• Et familieterapeutisk tilbud

• Om familieterapi

• Koncept for familieterapi

Et familieterapeutisk tilbud


Hvad er familieterapi?


Familiesamtaler, pårørendesamtaler, problemløsning, forhandling og konfliktløsning. Familieterapi er også familieudvikling, familiecoaching, familierådgivning og familieopstillinger. Familieterapi handler om forebyggelse, opretning, udvikling, forandring, forening, genforening og kærlighed.


Hvorfor familieterapi?


• Er der buler under gulvtæppet, lig i lasten eller skeletter i skabet?

• Er familien tynget af gamle skænderier og uafsluttede situationer?

• Er der knas i kommunikationen og kniber det med effektiv problemløsning?


• Er der afstand og kulde i relationerne?

• Lider I med anstand eller ses I ikke?

• Er der nogle der er udelukket eller som udelukker sig selv?


• Har I ubearbejdet skyld, skam, angst, vrede, savn, tab og sorg i familien?

• Skændes I ofte eller har I ikke lært at skændes, sørge, tilgive og forsone?

• Savner I nærhed og dialog, men ved I ikke hvordan I skal få åbnet op?


• Forstår I ikke hinanden og er det svært at mødes?

• Føler du dig ikke set, hørt og anerkendt i familien?

• Kniber det med at få afstemt forventningerne?


• Er der gået kludder i familiens struktur og hieraki?

• Er der byttet om på rollerne i familien?

• Er adfærden uhensigtsmæssig eller dysfunktionel?


• Er der alkoholproblemer og medafhængighed i familien?

• Er der sygdom eller psykiske problemer i familien?

• Er der konflikter, krise, utroskab eller skilsmisse i familien?


Livskvalitet, dysfunktion, krise og familieudvikling


Det kan ikke undgås at der opstår udfordringer, frustration og skænderier i familien og nogle gange sætter de sig som uafsluttede situationer, dårlige vaner, gentagende problemer eller uløste konflikter. Der behøver altså ikke at være opstået en egentlig dysfunktion for at søge familieterapi. Det handler i højere grad om livskvalitet samt at skabe en kærlig og sikker base, som udgør en tryg ramme for individ, fællesskab og samliv samt trivsel og vækst. Familieterapi er således en gave til de voksne såvel som børnene, hvad enten der er tale om serviceeftersyn, udvikling, problemløsning eller krise.


Problemer, potentiale og familieudvikling


Alle lykkelige familier ligner hinanden; men den ulykkelige familie er altid på sin egen måde ulykkelig (Leo Tolstoj). Der er således ikke to familier der kommer med helt samme problemstilling, men målet er som regel det samme. Mange familier søger dog hjælp i forbindelse med håndtering af de almindelige forandringer og hændelser en familie naturligt gennemlever. Det kan fx være overgang mellem livsfaser som fx studie, arbejde og pensionering, familieforøgelse og fraflytning, skilsmisse, familieopdeling og -sammenlægninger eller sygdom, psykologiske problemer, misbrug, ulykke, tab, død og sorgarbejde. Det kan også være praktiske problemer der påvirker familien, dens struktur, vaner og trivsel som fx bolig, job, studie, økonomi, rejseaktivitet, udstationering... Ofte handler det også om forhold som værdier, normer, grænser, ansvar, roller, kommunikation, problemløsning, forhandling og aftaler samt visioner for familien og fremtiden inkl. fælles mål, aktivitet og samliv.


Det familieterapeutiske tilbud omfatter


Et familieterapeutisk forløb er typisk kort. Familieterapi er ofte blot et spørgsmål om dialog, perspektiv, feedback, inspiration og enkle værktøjer. Familien har almindeligvis de ressourcer der skal til, men nogle gange går kludder i systemet. De fleste systemer fungerer så godt de kan med den viden de har og så snart familien får et nyt input udefra fra en familieterapeut, retter den selv op. I de fleste tilfælde er det således nok med 1-3 konsultationer.


Speciale indenfor familieterapi og familieudvikling


Jeg er specialiseret i udfordringer med nærhed, følelser, relationer og samspil samt kommunikation, konflikt- og problemløsning. Derudover har jeg særlig erfaring med familier med uhensigtsmæssige mønstre omkring roller, relationer, ansvar og grænser, som fx kan være opstået i forbindelse med forskellige former af afhængighed og medafhængighed. Mønstre der også påvirker tryghed, tilknytning, identitet, integritet og autencitet. Det er typisk mønstre der opstår i parforhold og familier med fx alkoholproblemer, men også ved andre problemstillinger som fx sygdom og medicinering. Det er i princippet ikke mængden af alkohol eller formen af misbruget der er afgørende. Det handler mere om de usynlige mønstre og spil der af disse eller helt andre grunde er opstået i familien og parforholdet. De uhensigtsmæssige familiemønstre er ofte subtile og svære at se, særligt for dem der er en del af systemet.


Mønstre i familien og familieudvikling


Mønstrene kan opstå ved alle former for ubalance, afhængighed, medafhængighed og voksen barn problematikker (aca/ tuba) eller fx adaption. Typisk fordi forældrene selv er vokset op i familier med tilknytningsproblemer eller lignende problemstillinger, som de ubevidst bærer i sig og ubevidst genskaber. Det er også mønstre der ses hos par og familier med separat livsførelse, fravær, mangelfuldt følelsesmæssigt udtryk, manglende konsistens/ kongruens og forudsigelighed eller afstand, fortielser, løgn, svigt og krænkelser. Det betyder typisk at de voksne ikke lever det liv de ønsker og det rammer ofte børnene hårdest, men da børnene samarbejder, kan det være svært at se og høre. I princippet lider alle, når blot en lider - ved fx ikke at blive set, hørt og taget alvorligt eller ved ikke at kunne være sig selv samt ved ikke kunne udtrykke hvordan man har det og hvad man ønsker eller ikke ønsker. Det handler om at skabe en sikker, tryg og kærlig base for selvregulering - væren, udveksling og vækst.


Erfaring i familieterapi og familieudvikling


Jeg har mange års erfaring med problemløsning samt relationsorienteret udviklingsarbejde i forhold til individer, par, familier og grupper. Dels som coach og konsulent indenfor psykologiske aspekter i grupper og dels som terapeut i min private praksis, socialpsykiatrien og behandlingsverdenen. Som alkoholbehandler har jeg desuden stor erfaring med relationsorienteret alkoholbehandling inkl. pårørendearbejde, par- og familieterapi. Kva min internationale baggrund, kan familieterapien gennemføres på dansk eller engelsk samt understøttet på tysk, fransk, svensk og norsk.


Familieterapeutisk konsultation


Ring 61661900 for personlig betjening

Læser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.


Artikel om familieterapi og familieudvikling


Familieterapi | Symptomer | Børn | Vækstcenter | Home


Perfekte familier, forældre eller børn findes ikke


Familier er under konstant påvirkning og forandring. Harmoni er derfor en evig balancekunst. Det kan nogle gange føles som i det kinesiske tallerkennummer, hvor man forsøger at holde flere snurrende tallerkener i vejret på en række pinde. På afstand ser det fint ud, men på tættere hold er der måske knas i samspillet samt en eller flere, der tager for meget ansvar, arbejder for meget eller lider for meget - eller nogle der tager for lidt ansvar. Når det sker eller når tallerkenerne begynder at falde til jorden, kan det være nyttigt og måske ligefrem nødvendigt, med en hjælpende hånd fra en par- og familieterapeut i form af par- og/eller familieterapi.


Når én i familien har et problem, har hele familien et problem


Familiens problemer kan være store som små ting, der forstyrrer systemet - dagligdagen, relationerne og den enkeltes trivsel. Når et eller flere familiemedlemmer ikke trives eller når der er uoverensstemmelser mellem familiemedlemmerne, påvirker det både stemning og trivsel. Derudover kan der komme påvirkninger udefra, som frustrerer og forstyrrer familien. Der kan således være flere grunde til at søge familieterapi.


Det er primært tre områder de fleste familier søger hjælp til. Det første er hjælp til at skabe balance mellem individ og gruppe/ familie. Det andet handler om balancen mellem familie og arbejde/ studie/ andre pligter og det tredje område er balancen mellem børneopdragelse og børnekompetencer.


Da familien er et system, ses problemet som en del af familiens indbyrdes samspil og ikke noget som den enkelte er årsag til. Problemet er således ikke en individuel problematik eller den enkeltes ansvar, men familiens anliggende. Løsningerne skal findes i familiens felt og system samt indbyrdes struktur, organisering og samspil.


De problemer der opstår, påvirker ikke bare alle familiemedlemmer personligt og følelsesmæssigt, men også det der foregår mellem familiens medlemmer og deres relationer. Det kalder vi samspillet i familien og det er kvaliteten i dette samspil, der afgør, hvordan voksne og børn trives. Al kommunikation består af både indhold (det vi gør/ taler om) og proces (måden vi gør det på/ taler om det) og det er ofte selve processens kvalitet, der afgør om familien trives. Processen relaterer sig til det vi kalder adfærden i familien - hvordan vi kommunikerer, samarbejder og løser problemer samt hvordan vi på skift leder og tager lederskab eller følgeskab.


Da familien er en helhed, påvirker det enkelte familiemedlems adfærd helheden inkl. de enkelte familiemedlemmer. Det betyder, at når én person forandres, så medfører det også forandringer for de andre. På den måde påvirkes familiens struktur, relationer, interaktion og kultur også af de forandringer der sker i den enkeltes liv. Det giver flere muligheder for at finde ressourcer og potentialer i forhold til de nye problemstillinger.


Hvem skal deltage i familieterapien?


Hvem skal med? Først og fremmest skal det give mening samtidig med at det bør det være frivilligt at deltage. Som udgangspunkt kan alle der påvirker/ påvirkes af problemet/ situationen deltage i familieterapien. Man kan før eller siden føle sig udelukket og udenfor, hvis man ikke bliver inviteret. Derfor er det godt at tale åben om det og give alle mulighed for selv at svare. Hvis man selv får mulighed for at vælge, kan man også selv tage ansvar. Hvis man selv vælger familieterapien fra, skal man være opmærksom på at man ikke får den samme oplevelse og læring som de andre. Hvis det sker og man fortryder, kan man på et senere tidspunkt deltage eller man kan tage et fælles og opfølgende møde med familieterapeuten. Hvis der er forbehold for eller begrænsninger i deltagelsen, kan der arbejdes med det på det første møde. Det er ikke en forudsætning, at børn deltager i samtlige møder. Uden børnene, kan terapeuten gennem parterapi også hjælpe forældrene til et bedre indbyrdes parforhold, som også kommer børnene og resten af familien til gode.


Koncept for familieterapi og familieudvikling


Formålet med familieterapien er familieudvikling


Formålet med familieterapi er at hjælpe familiens medlemmer til en bedre forståelse af sig selv og hinanden, deres behov og muligheder samt den helhed de indgår i. Terapiens konkrete indhold og fokus defineres i samspil mellem familien og familieterapeuten. I det terapeutiske rum skabes dialog og anerkendende nærvær, indsigt og selvindsigt, fælles opmærksomhed og overblik over situationen, ressourcer for at skabe en konstruktiv og positiv udvikling samt nye løsningsmuligheder og strategier.


Når alle familiemedlemmer - børn som voksne - deltager i familieterapien på samme tid, kan de samlet opleve hinandens tanker, følelser og bevæggrunde, og herigennem at få en bedre opfattelse af hvordan der kan skabes ændringer i samværet. I familieterapien sørges der for, at alle familiemedlemmer oplever at have mulighed for at udtrykke sig samt at blive lyttet til – at blive set, hørt, forstået, anerkendt og accepteret. I dagligdagen reagerer vi ofte med følelser og symptomer. Under familieterapien arbejder vi på at komme bag om disse samt at sætte ord på og finde en fælles løsning, som alle kan leve med.


Processen giver desuden mulighed for at genopdage og dyrke kærligheden og familien samt familiens indre kvaliteter og styrker. Under dialogen udvikler de enkelte udsagn sig samtidig med, at der opstår en ny eller ændret forståelser af én selv, de andre, situationen, problemet og løsningen. For de fleste afdækker det ikke blot ressourcer og muligheder. Det skaber også nærvær, kærlighed, trivsel, livskvalitet, personlig udvikling og kompetencer - der også kan bruges udenfor familien. Familien bliver således et vækstcenter, hvor alle kan udvikle sig gennem kontakt, støtte, åbenhed og kærlighed.


Den familieterapeutiske udviklingsmetode


Metoden er proces-, relations- og oplevelsesorienteret familieterapi på et gestaltterapeutisk grundlag og en eksistentiel fænomenologisk base. Metoden er desuden inspireret af bl.a. imago-, narrativ-, kognitiv-, systemisk- og mentaliseringsbaseret terapi samt familieopstillinger. Under menupunktet Parterapeut kan du læse mere om mig samt min baggrund, stil og metode.


Eksempler indenfor familieterapi og familieudvikling


• Familiesamtaler, familieterapi og familieudvikling

Familieopstillinger efter Hellinger-metoden

• Genforeningsterapi, den svære samtale og konfliktløsning

• Familieorienteret alkoholbehandling og pårørendesamtaler

• Undervisning, vejledning, træning, rollespil og psykodrama

• Parforholdet, kernefamilien og storfamilien

• Biologiske familier, genforening og sammenbragte familier

• Værdiafklaring, normer, spilleregler og målsætning

• Drømme og drømmearbejde i familien

• Krise, sygdom, psykiske problemer og dødsfald 


Motiver for familieterapi og familieudvikling


• Forstå jeres roller, struktur, system, spil og samspilsmønstre

• Find jeres orden og lad kærligheden få flow

• Kom tættere på det i behøver, ønsker og drømmer om

• Arbejd med følelserne og det evt. manglende følelsesmæssige sprog

• Skab balance i andres indblanding/ interesse i hinanden, familien og parret

• Få sat ord på det ordløse og opløs tabuerne

• Få talt ud om det der er svært og kom bagom symptomerne

• Opnå indsigt, forståelse, anerkendelse og respekt

• Bliv bedre til at kommunikere samt at løse problemer

• Skab balance mellem at give og at tage samt individet og gruppen

• Skab balance mellem individualitet/ frigørelse og samhørighed/ samarbejde

• Se forskel som ønskelige, konflikt som nyttig og sorg som nødvendig

• Lad familien blive et vækstcenter og en sikker base


Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.