Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Familieterapi2019-11-27T13:17:15+00:00

Familieterapi

Familiens problemer kan være store og små ting som forstyrrer systemet.

Dagligdagen, relationerne og den enkeltes trivsel.

Når ét familiemedlem ikke trives, eller der er uoverensstemmelser mellem familiemedlemmerne. Så påvirker det både stemning og trivsel.
Derudover kan der komme påvirkninger udefra, som frustrerer og forstyrrer familien.

Der kan således være flere grunde til at søge familieterapi.

Book tid til familieterapi

Hvorfor skal du søge familieterapi?

Det er primært tre områder de fleste familier søger hjælp til.

Det første er hjælp til at skabe balance mellem individ og gruppe/ familie.

Det andet handler om balancen mellem familie og arbejde/ studie/ andre pligter, og det tredje område er balancen mellem børneopdragelse og børnekompetencer.

Familien ses som et system og problemet som en del af familiens indbyrdes samspil.

Altså ikke noget som den enkelte er årsag til.

Problemet er således ikke en individuel problematik, eller den enkeltes ansvar, men familiens anliggende. Løsningerne skal findes i familiens indbyrdes struktur, organisering og samspil.

Når én i familien har et problem, har hele familien et problem

De problemer der opstår, påvirker ikke bare alle familiemedlemmer personligt og følelsesmæssigt, men også de indbyrdes relationer.

Det kalder vi samspillet i familien, og det er kvaliteten i dette samspil, der afgør, hvordan voksne og børn trives.

Al kommunikation består af både indhold (det vi gør/ taler om) og proces (måden vi gør det på/ taler om det), og det er ofte selve processens kvalitet, der afgør om familien trives.

Processen relaterer sig til det, vi kalder adfærden i familien – hvordan vi kommunikerer, samarbejder og løser problemer, samt hvordan vi på skift leder og tager lederskab eller følgeskab.

Da familien er en helhed, påvirker den enkeltes adfærd helheden samt de enkelte familiemedlemmer.

Det betyder, at når én person forandres, så medfører det også forandringer for de andre. På den måde påvirkes familiens struktur, relationer, værdier og kultur af de forandringer der sker i den enkeltes liv.

Det giver flere muligheder for at finde ressourcer og potentialer i forhold til problemstillinger.

Familieterapi er en gave til de voksne såvel som børnene, hvad enten der er tale om krise, problemløsning eller udvikling.

Hvorfor familieterapi?

 • Er familien tynget af gamle skænderier og uafsluttede situationer?
 • Er der knas i kommunikationen og kniber det med effektiv problemløsning?
 • Er der afstand og kulde i relationerne?
 • Lider I med anstand eller ses I slet ikke?
 • Er der nogle der er udelukket eller som udelukker sig selv?
 • Har I ubearbejdet skyld, skam, vrede, angst, savn, tab og sorg i familien?
 • Skændes I ofte eller har I ikke lært at skændes, sørge, tilgive og forsone?
 • Savner I nærhed og dialog, men ved ikke hvordan I skal få åbnet op?
 • Føler du dig ikke set, hørt og anerkendt i familien?
 • Er der gået kludder i familiens værdier, struktur og hierarki?
 • Er der byttet om på rollerne i familien?
 • Er adfærden uhensigtsmæssig eller dysfunktionel?
 • Er der alkoholproblemer og medafhængighed i familien?
 • Er der sygdom eller psykiske problemer i familien?
 • Er der konflikter, krise, utroskab eller skilsmisse i familien?

Perfekte familier, forældre eller børn findes ikke

Familier er under konstant påvirkning og forandring.

Harmoni er derfor en evig balancekunst. Det kan nogle gange føles som i det kinesiske tallerkennummer, hvor man forsøger at holde flere snurrende tallerkener i vejret på en række pinde.

På afstand ser det fint ud, men på tættere hold er der måske knas i samspillet. Nogle tager måske for meget ansvar, arbejder for meget eller lider for meget.

Når det sker – eller når tallerkenerne begynder at falde til jorden – kan det være godt med en hjælpende hånd fra en psykoterapeut der er specialiseret i parterapi og familieterapi.

Det kan ikke undgås, at der opstår udfordringer og skænderier i familien.

Nogle gange sætter de sig som uafsluttede situationer, dårlige vaner, gentagende problemer eller uløste konflikter.
Der behøver ikke at være egentlig dysfunktion for at søge familieterapi.

Det handler i højere grad om livskvalitet samt at skabe en kærlig og sikker base, som udgør en tryg ramme for individ, fællesskab og samliv.
Alle lykkelige familier ligner hinanden.

Men den ulykkelige familie er altid ulykkelig på sin egen måde (Leo Tolstoj).

Der er således ikke to familier, der kommer med helt den samme problemstilling, men målet er det samme.

Familieterapi i forbindelse med forandringer og skift i familielivets vilkår

Mange søger familieterapi i overgangene mellem livsfaser som:

 • Familieforøgelse
 • Skilsmisse
 • sammenbragte familier
 • familieopdeling
 • fraflytning eller skift i bolig
 • studie
 • arbejde

Eller i kriser ved:

 • Arbejdsløshed
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Psykologiske problemer
 • Alkoholproblemer
 • Misbrug
 • Ulykke
 • Sygdom
 • Tab
 • Død
 • Sorgarbejde.

Terapien kan også bestå i familierådgivning og familieopstillinger.

Samlet set handler det om handler om forebyggelse, opretning, udvikling, forandring og kærlighed.

Hvem skal deltage i familieterapi?

Først og fremmest skal det give mening samt være frivilligt at deltage i failieterapi.

Som udgangspunkt kan alle, der påvirker/ påvirkes af situationen deltage i familieterapi.

Man kan før eller siden føle sig udelukket og udenfor, hvis man ikke bliver inviteret.

Derfor er det godt at tale åben om det og give alle mulighed for selv at svare.

Får man muligheden for at vælge, kan man også selv tage ansvar. Vælger man selv familieterapien fra, skal man være opmærksom på, at man ikke får den samme oplevelse og læring som de andre.

Hvis man fortryder, kan man dog altid deltage på et senere tidspunkt. Vi kan arbejde med ramme, forbehold eller begrænsninger i deltagelsen på det første møde.

Det er ikke en forudsætning, at børnene deltager i alle møderne.

Uden børnene, kan par- og familieterapeuten gennem parterapi også hjælpe forældrene til et bedre indbyrdes parforhold, som også vil komme børnene og resten af familien til gode.

Familieterapeut med speciale i relationer og samspil

Som par- og familieterapeut er jeg specialiseret i udfordringer med nærhed, følelser, relationer og samspil samt kommunikation, konflikt- og problemløsning.

Jeg har særligt erfaring med familier med uhensigtsmæssige mønstre omkring roller, relationer, ansvar og grænser, der kan være opstået i forbindelse med alkoholproblemer samt ved forskellige former af afhængighed og medafhængighed.

Mønstre der påvirker tryghed, tilknytning og autencitet.

Det er især mønstre som opstår i parforhold og familier med alkoholproblemer, men også ved sygdom, medicinering, tab af forældreevne, fravær, tab og dødsfald.

Mønstrene kan opstå ved alle former for ubalance, afhængighed, medafhængighed, sammenbragte børn eller barnløshed og adoption.

Typisk også fordi forældrene måske selv er vokset op i familier med tilknytningsproblemer eller lignende problemstillinger, som de ubevidst bærer i sig og genskaber.

Det er også mønstre, der ses hos par og familier med separat livsførelse, fravær, mangelfuldt følelsesmæssigt udtryk, manglende forudsigelighed eller afstand, fortielser, løgn, svigt og krænkelser.

Det betyder typisk at de voksne ikke lever det liv de ønsker, hvilket der kan ramme børnene – men da børnene samarbejder (kompenserer) med systemet, kan det være svært at se og høre.

I princippet lider alle, når blot én lider – ved ikke at blive set, hørt og taget alvorligt eller ved ikke at kunne være sig selv.

Det handler om at skabe en sikker, tryg og kærlig base for selvregulering – væren, udveksling og vækst.

Hvad er formålet med familieterapien?

Familieterapi hjælper familiens medlemmer til klarhed – en bedre forståelse af dem selv og hinanden, deres behov og muligheder samt den helhed de indgår i.

Familieterapiens konkrete indhold og fokus defineres i samspil mellem familien og familieterapeuten.

I det terapeutiske rum skabes dialog og anerkendende nærvær, indsigt og selvindsigt, fælles opmærksomhed og overblik over situationen.

Når alle familiemedlemmer – børn som voksne – deltager i familieterapi på samme tid, kan de samlet opleve og anerkende hinandens tanker, følelser og bevæggrunde.

De får en bedre opfattelse af, hvordan der kan skabes ændringer i samværet.

I familieterapi sørges der for, at alle familiemedlemmer oplever at blive set, hørt, forstået, anerkendt og accepteret.

I dagligdagen reagerer vi ofte med automatiske tanke-, føle- og handlemønstre.

I familieterapi arbejder vi på at komme bag om dem og sætte ord på – og finde en fælles løsning, der tilgodeser alle.

Processen i familieterapi giver mulighed for at genopdage og dyrke kærligheden i familien og dens egne kvaliteter og styrker.

I dialogen udvikler de enkelte udsagn sig samtidig med, at der opstår en ny forståelse af én selv, de andre, situationen, problemet og løsningen.

Dette skaber nærvær, kærlighed, trivsel, livskvalitet, personlig udvikling og kompetencer for livet.

Familien bliver således et vækstcenter, hvor alle kan udvikle sig gennem kontakt, støtte, åbenhed og kærlighed.

Book tid til familieterapi