Skip to main content

Familie og vækstcenter

Familieterapi og familien som et vækstcenter

Familien er et vækstcenter for alle parter

Vi fødes i forbundethed,
vi lider i adskilthed,
vi udvikles i gensidighed.
Anne-Lise Schibbye

Familien som base

Familien er ikke bare en tryg og sikker base samt kilde til kærlighed og samhørighedsfølelse. Familien er også et vækstcenter i form af støtte, spejling, feedback, udfordring og læring.

Familie og tilknytning

I familien lærer vi således om kærlighed og tilknytning. Samtidig lærer vi om relationer og venskaber inkl. sociale forhold, kommunikation, problemløsning, konfliktløsning og kriseløsning. Familien er således med til at udvikle os som mennesker inkl. vores intelligens, sproglige færdigheder og kompetencer.

Familie, kontaktmønstre, dilemmaer

I familien lærer vi om kontakt samt hvordan vi bevæger os ind og ud af kontakten. Vi bliver til i kontakten og gennem relationen. Vi lærer her at rumme og forholde os til dilemmaer samt at forhandle og at give slip.

De tre største dilemmaer i familien er at balancere forholdet mellem individ og gruppe, familie og arbejde samt børneopdragelse og børnekompetencer.

De familier der lykkes med disse ting er ofte baseret på en række generelle og gennemgående faktorer, som du kan læse mere om nedenfor.

Sunde familier beror på en række generelle faktorer

En kultur hvor alle i respekt for hinanden,
kan udtrykke hvad de tænker, mærker og føler.

Et klima hvor alle kan bede om det,
de har brug for.

Et miljø hvor den enkelte opmuntres til
at forsøge at skaffe sig det, vedkomne har brug for.

Et sted hvor det er tilladt enhver at udtrykke sin vrede og sorg,
når man ikke kan få det man ønsker sig.

At familien tager form efter de enkelte medlemmers behov
og ikke efter forudfattede meninger om, hvordan en familie bør være.

At familien støtter individualitet med samme intensitet,
som den omhyggeligt værner sig mod kaos.

At ethvert medlem får de nødvendige betingelser
for at vokse og udvikle sig.

At ethvert medlem får en opmærksomhed, der gør det muligt
at italesætte og korrigere tilbøjeligheder, som kunne skabe vanskeligheder.

At man går til de andre,
når man kan se, at de har brug for hjælp.

At man til stadighed og uden at være anmassende eller overansvarlig,
holder et venligt øje med hinanden og således er respektfuld optaget af de andres velfærd.

Ikke to familier der er ens

Der er ikke to familier der er ens.
Der er derfor ikke nogle entydige eller rigtige svar på,
hvordan den konkrete familie skal være.

Men når ovenstående faktorer er i spil,
bliver familien ofte både en sikker base og vækstcenter.

I praksis handler det om i familien at finde ud af,
hvad der virker bedst for familien såvel som individet.
Til det formål er der mange der kontakter en familieterapeut.

Læs mere om Familieterapi.

Ring 61661900 for personlig betjening.

Kasper T. Larsen

Certificeret par- og familieterapeut

Skrevet af
maj 14, 2021