Erhverv

Overskousvej 7 | 2500 Kbh | 61661900

Parterapi-parterapeut.dk i København | Kasper Larsen


RELATIONS- & PARTERAPI


PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST


TLF 6166 1900


MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT


Life is just beginning!

Process over perfection!

Never give in, never give up or quit!

If you never try, you'll never know!

The best is yet to come!

And Love will conquer all!


What else is possible?

And how does it get even any than that?Relationer og erhverv


HR

Organisation

Ledelse

Proces


Udvikling

Forandring

Performance

Livskvalitet

Erhverv - Relationer - København - Valby

• Sparring, mentoring, coaching, supervision og kurser

• Det hele menneske og alle dets livsområder

• Arbejdsliv og privatliv inkl. familie og parforhold

Det hele menneske og virksomheden


Medarbejderen er virksomhedens vigtigste ressource. Som det hele menneske er det vigtigt, at vi både trives fysisk, psykiske, socialt og eksistentielt. Gør medarbejderen ikke det, så påvirker det performance og dem omkring. Kort sagt. Det er et system og når der er een der lider i systemet, så lider alle - i princippet og som udgangspunkt. Uanset om det er i virksomheden eller i familien.


Privatliv og arbejdsliv er forbundet


Medarbejderens livsområder hænger sammen. Når der fx er mistrivsel i parforholdet og famlien, så går det fx udover søvn, fokus og performance på arbejdet. Og når der er udfordringer, problemer eller stress på arbejdet, påvirker det trivsel, overskud og nærvær i parforholdet og familien. Vi påvirker hinanden og er afhængige af hinanden.


Et fald i arbejdsindsatsen på op til 70%


Der skal faktisk ikke så meget til. Selv kortvarige og moderate problemer i privatlivet, familien og parforholdet medfører typisk et fald i performance på arbejdet på 30%. Større problemer og kriser som fx sygdom, ulykke, dødsfald, assisteret reproduktion, utroskab og alkoholproblemer sender ofte indsatsen på arbejdet til tælling med et dyk på 70% - over halve til hele år. Hvis ikke også fravær, sygemelding, orlov eller jobskifte. Kriser som fx utroskab og skilsmisse tager typisk to år, før medarbejderen er helt oppe igen. Det er dyrt og smertefuldt for alle parter. Alle ønsker et godt arbejdsliv og alle ønsker at performe på arbejdet. Men det er ikke nemmere, hvis man først er nede. Og når vi er nede går det også udover kommunikation og problemløsning. Det kan være en ond spiral.


Problemerne hænger sammen - privat og på jobbet


Ikke nok med det, så hænger flere af problemerne sammen. Eksempelvis giver generelle udfordringer med kommunikation og problemløsning også stress. Stress, medfører kort lunte og  kommunikationsproblemer samt svækker overblik og opgaveløsning. Stress og søvnproblemer hænger sammen. Søvnproblemer kan desuden medfører forværring eller opståen af andre problemer, lidelser, svækkelse af imunforsvaret og sygdomme. Stress kan udvikle sig til angst og depression. Eller sorg, kan udvikle sig til søvnproblemer, stress, angst og depression. Og når vi ikke har de rette betingelser til at performe på arbejdet, risikerer vi at komme bagud - så bider det sig selv i halen.


Problemer på arbejdet eller i parforholdet, kan udvikle sig til frustration, der dulmes ved resignering, selvmedicinering eller alkohol. Alkohol svækker nattesøvnen, restitutionen, hjernekapaciteten, indsatsen på arbejdet og trivslen i hjemmet og parforholdet. Alkoholproblemer og parforholdsproblemer, kan medføre fx utroskab og/eller skilsmisse. Alkohol er den største enkeltstående årsag til parforholdsproblemer og skilsmisse. Der er ofte alkohol involveret ved utroskab. Og utroskab opstår ofte i forbindelse med arbejdslivet/arbejdspladsen ... og seksuelle problemer. Op til 70% af alle skilsmisser i hele OECD skyldes problemer med sexlivet. Mange af ovenstående problemer hænger desuden sammen med systemet omkring kost, motion, vægt og energiniveau. Er du interesseret, tilbyder Parterapi-parterapeut.dk derfor også gerne en gratis, anonym og gensidig uforpligtende bodyscanning samt sundhedstips.


De fire centrale ressourcer


Ligesom livsområderne hænger sammen, så gør de primære ressourcer det også. De fire primære ressourcer er kommunikation, problemløsning, nærhed og fleksibilitet. Det handler således i princippet altid om relationer, kommunikation, samarbejde og ledelse. Relationen til dig selv, familien og virksomheden. Kommunikation med dig selv og omverdenen. Ledelse og selvledelse. Desuden handler det om at forstå, at det ikke kun er problemerne der er overførbare mellem livsområderne. Ressourcerne er heldigvis også overføres. Det er heldigt da de fleste allerede performer i et livsområde, for så skal de kun have hjælp til at overfør disse ressourcer til de andre områder, hvor de ikke performer og trives.


Lang og dyb privat og professionel erfaring


Kasper Larsen hos Parterapi-parterapeut.dk er fra 1966 samt har lang og dyb international erfaring indenfor både det private og erhvervslivet - på et personligt og individuelt plan samt på organisatorisk niveau. Det gælder både strategi, hr, team, organisation, projekt og proces samt forretning, pædagogik og psykologi. Fundamentet er det hele menneske og de tre intelligenser - hjerne, hjerte og krop. Udgangspunket er komplekst og han elsker at gøre det enkelt og handlingsorienteret. Spændet er relationer, kommunikation, samarbejde og ledelse. Og målet er at støtte den enkelte og virksomheden i udvikling, forandring, performance og livskvalitet.


Uddannelsesmæssigt har Kasper en mba samt er både internationalt certificeret nlp-coach, voksenpædagogisk uddannet og europæisk eksamineret psykoterapeut med speciale i relationer, stress, alkohol og seksualitet. Derudover er han projektleder, lean manager, access bars facilitator og erfaren i diverse personprofilsystemer som disc, mbti/jti og enneagrammet. Primære arbejdssprog er dansk og engelsk. Sekundært engelsk, tysk, fransk, svensk og norsk - øresund'sk.


Parterapi-parterapeut.dk's tilbud til erhverv


Coaching af partnerskaber

Specialdesignede kurser og access bars

Supervision på relationer, roller og performance


Ring for yderligere oplysninger


Ring 61661900 og fortæl kort om din situation og hør om dine muligheder.Erhverv | Home#HR #Organisation #Ledelse #Udvikling #Forandring #Performance #LivskvalitetHome / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

Dk-2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

23/5 17/8 37/1

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #AkutParterapi #Parterapi #ParterapeutBetingelser: Det er ligetil, enkelt og evident, men  alligevel en pligt at oplyse om betingelserne. Ved fx bestilling/ booking/ køb/ betaling eller ved i øvrigt at afgive kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik - denne hjemmeside er ikke designet til, men kan anvende cookies, og er det tilfældet er det udelukkende til optimering og statistik. Vedr. hjemmeside, materialer og proces gælder at alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, værktøjer, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere til indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under/ fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l.   Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom, til andet aftales. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er  endelige køb - klippekort, kombinerede og  forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip/ en kombineret eller forudbetalt ydelse/ materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip/ materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre rabat- og klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives/ overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Der anvendes mobilepay og andre betalingsmidler som fx kort eller checks modtages ikke. Kvittering  udskrives og udleveres  på pågældende møde og efterudstedes/-sendes ikk. Terapi er ikke en service og der er ingen service inkluderet i prisen. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Koncepter, klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget/ ansvaret er altid klientens. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. beslutninger, kommunikation, handlinger, reaktioner, helbred og sikkerhed af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal læge kontaktes. Det er kun læger der kan diagnosticere. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har betalt og afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn  kun efter særaftale. Spædbørn kan ikke modtages  i klinikken. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.