Skip to main content

At give slip / Letting go / Parterapi

  • Hvordan giver man slip?
  • Hvad er metoden til at give slip?

Kunsten at give slip og at slippe med parterapi

Som psykoterapeut med speciale i parterapi møder jeg gennem parterapien, mange par der er kørt fast og som har svært ved at komme videre. Parterapien handler derfor ikke kun om indsigt, men også træning i kompetencer som fx kommunikation, problemløsning, læring, tilgivelse og at give slip.

Det er svært at tage imod og at komme videre, hvis vi ikke kan tilgive vores partner og os selv samt hvis vi ikke kan give slip. Energien, kraften og nøglen til al udvikling og forvandling ligger i kærligheden. Kærligheden til os selv og omverdenen – (selv)erkendelse og (selv)accept. Kærligheden til det enkelte – medfølelse og taknemmelighed. Kærligheden til livets rytme – letting go and letting come.

Mange, der jager lykken og kærligheden, tror at det handler om at få, at have og at eje. Men kærlighed handler om at give og at gøre noget – for partneren. At give og at give slip. At give slip på de stive tanker og forstyrrende følelser – forventning, skuffelse, vrede, bitterhed, nag, skyld, skam, frygt, sorg, tilknytning, illusioner, idealer … De stive idéer om os selv, partneren, rollerne, normerne, parforholdet og virkeligheden samt det der er rigtigt eller forkert. At give slip på ønsket, om det vi ikke fik eller kan få. At give slip på det partneren gjorde og som vi ikke ønskede. Det gælder både de små skuffelser i dagligdagen, som større tab, svigt og krænkelser som fx afvisning, utroskab og skilsmisse.

Parforholdet er en lang række af glæder som skuffelser, støtte som krænkelser, gaver som tab, udfordringer som læringer og stød som kærtegn. Der er en ting, som er sikker, når det handler om relationer og parforhold og det er, at det både kan og vil gå galt undervejs. Derfor er der tre kompetencer, som er vigtige at bestride og at træne gennem parterapien. Den første er hurtigt at kunne reparere – problemløsning. Den næste er læring – menneskelig indsigt og selvindsigt. Den tredje er at kunne give slip – letting go and letting come.

Vi kan ikke åbne os og tage imod, hvis vi ikke kan give slip. Det er fx svært at være frie, hvis vi binder vores energi til angsten. At nyde, hvis vi holder fast i vores skyldfølelse. At handle, hvis vi skammer os. At elske og være glade, hvis vi sørger. At komme til sandheden, hvis vi lyver for os selv. At få indsigt, hvis vi holder fast i illusionerne. At få energi, hvis vi knytter vores energi til vores bindinger.

En opskrift på at give slip

At give slip er en proces der består af ni trin, som hænger sammen og forstærkes undervejs. Indtil du har prøvet det et par gange, kan det være lidt besværligt og tidskrævende. Nogle har også en tilbagevendende tendens til at hænge fast i eller at prøve at slippe fri fra især et af de ni punkter, som således kræver særlig kærlighed og opmærksomhed. Med tiden bliver det hurtigt nemmere. Siden går det hurtigere samtidig med at det kan opleves som om, at flere af de ni punkter smelter sammen.

Presence,
See it, Say it, Sense it, Stay with it,
Relax, Respire, Reconnect and Reframe

1. Nærvær

Første trin er nærvær – at være tilstede i nuet og være bevidst om det der er. Både i forhold til dit indre univers og din omverden. Med din bevidsthed har du mulighed for at opdage, hvad du identificerer dig med og hvad du binder dig til. Med din bevidsthed, kan du også nå til klarhed omkring, hvad der begrænser dig og hvad du må give slip på for at få mere af det du ønsker eller mindre af det du netop ikke ønsker.

2. Se det

Når du ser og indser hvad du er fanget af, er det som at vågne op af en drøm eller at komme ud af en trance. Du bliver bevidst om den følelse, tanke, mønster, vane, reaktion, rolle eller karaktertræk, som du har været fanget af og identificeret med. Det at se dét i øjnene, er det næste skridt i din proces omkring det at tage ansvar og at give slip.

3. Sig det

Når du først har indset hvad du har bundet dig til, kan du sige det højt – til dig selv såvel som til din partner. Det er selvindsigt, selverkendelse og selvaccept. Du kan dermed også begynde at kalde tingene for hvad de i virkeligheden er – ved at sætte navn og label på. Fx jeg er vred. På den måde bliver det også tydeligere, hvad du ikke er. Fx vred og ikke skuffet. Eller ked af det og ikke såret. Med det opstår der større klarhed og fokus, frem for forvirring eller kaos. Når du siger det højt, tager du også ejerskab. Og det du tager ejerskab for, kommer indenfor din indflydelses- og kontrolsvære.

4. Sans det

Til de fleste tilstande er der en fysisk reaktion. Fx spændinger, hjertebanken, vejrtrækning, blodtryk … I takt med at vi bliver bevidste om det, bliver vi også mere bevidste om hvad vi gør ved os selv – med vores tanker, følelser og krop. Næste skridt er således at mærke det du netop har sat ord på – fysisk i kroppen. Med den proces kommer du også fra hovedet og ned i kroppen, således at du skaber endnu større tilstedevær, bevidsthed, indsigt og ejerskab.

5. Bliv med det

Nu består opgaven i at blive ved sansningen af den spænding eller energi du har opdaget – som du skaber og binder i kroppen. Formålet og belønningen er, at den herved opløses. Men vær opmærksom på at det kan være ubehageligt. Mange forsøger netop at undgå at mærke deres krop for at undgå at komme i kontakt med deres smerte, så prøv undervejs at se om du kan opdage dine små tricks for at slippe væk fra sansningen og øvelsen. Nogle gange kan der være tale om flere lag af sansninger. Når fx spændingen først har sluppet, kommer du evt. i kontakt med underliggende følelsesmæssig smerte eller angst. Hvis det sker, gælder det om at finde medfølelse for dig selv og at blive i øvelsen, så den energibinding også kan slippes.

6. Slap af

Efter punkt fem begynder det at løsne, lette og lysne. Nu handler de om at blive ved sansningen samtidig med at du gradvist tillader dig at blive i processen samt at slappe mere og mere af. Det hverken skal eller kan forceres. Det handler heller ikke om at ignorere det eller at være ligeglad. Det er snarere et spørgsmål om at være bevidst og vågen samtidig med, at du giver dig hen uden at drive væk – således at du mærker dig selv dybere og mere levende. Hvis der som før dukker en dybere smerte eller angst op, handler det om på en og samme tid at være med det og at acceptere smerten/angsten samt følelsen af at slappe af og at give slip. Når vi på en og samme tid giver plads til de kropslige spændinger og følelsesmæssige tilstande i bevidstheden, opløses de langsomt.

7. Træk vejret

Fortsæt med sansningen og afslapningen, samtidig med at du giver større opmærksomhed til din vejrtrækning. Vejrtrækningen giver dig jordforbindelse og hjælper dig med at frigive blokeret følelsesmæssig energi. Du vil opdage at vejrtrækningen i starten hvor du er stresset, er overfladisk og hurtig, samt at den bliver dybere og mere afslappet i takt med at du giver slip. Nogle visualiserer ligefrem at de trækker vejret gennem spændingerne eller smerten i kroppe. Andre forsøger at trække vejret ind gennem næsen og noget langsommere ud gennem munden. Det er dog ikke nødvendigt at forcere vejrtrækningen. Den finder selv sit leje som et led i processen. Mange føler sig samtidig mere ægte, større og mere centreret i takt med at processen skrider frem.

8. Forbind dig selv

Nu retter du din bevidsthed mod den fulde og nye oplevelse af dig selv og omverdenen. Du begynder langsomt at tage imod eksterne sensoriske indtryk som fx lyset på væggen, temperaturen i rummet eller lydene i baggrunden. Når du påny forbinder dig med omverdenen, bliver det uden de gamle og hindrende følelser og sansninger samt med større klarhed, renhed og balance. Det bliver samtidig muligt at opleve din partner og relation på en ny og mere frisk måde. Det bliver også nemmere at være åben, nysgerrig, påskønnende og respektfuld med din partners væren, fordi du netop selv er blevet det samme med din egen væren.

9. Reformuler

Nu kan du således påny se den situation der i sin tid afstedkom dit problem, på en mere klar, objektiv og balanceret måde samtidig med, at du begynder at kunne se nye og mere effektive måder at handle på. Struktur, årsag og effekt bliver tydeligere samtidig med at du har fået ny energi og nyt perspektiv. Hvis der fx har været vrede i relationen, begynder du måske nu at kunne se den bagvedliggende sorg og angst samtidig med, at du kan blive mere medfølende og accepterende. Eller, hvis du før havde fokus på det negative, begynder du måske nu også at kunne se den positive intention bag din partners kommunikation og adfærd. Hermed er du tilbage til dit nærvær, punkt et, og ringen lukkes – til du igen får brug for øvelsen med at give slip på et eller andet.

Andre teknikker til at give slip

Sindsrobønnen

For nogle er sindsrobønnen en stor hjælp til prioritering, fokus og og ro:
Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre.
Mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen.

Visualisering

Nogle har også glæde af praktiske øvelser som inkluderer visualisering og kroppen:
Nogle lukker øjnene og forestiller sig, at det de vil give slip på, svæver væk som balloner i vinden eller som blade i en bæk. Man kan også forestille sig det som ord skrevet i sandet på stranden, som viskes væk af bølgerne. Andre står op med lukkede øjne, armene ud til side, knyttede hænder og holdende det det som de vil give slip på samtidig med, at de gentager sætningen ‘jeg giver slip på …’, hvorefter de åbner hænderne og slipper. Andre igen bruger vejrtrækningen eller afspændingsøvelser. Nogle har også en nå-knap. Enten forestiller de sig en knap de kan trykke på og give slip med eller også er det simpelthen nok for dem blot at sige ‘nå’.

I parterapien, assisterer jeg dig som parterapeut gerne med integrere en af ovenstående teknikker eller at finde din egen teknik.

Hvad nu

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultationstid til par-tjek, parterapi eller parrådgivning, på tlf. 6166 1900.

Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post37.

Er du ikke selv på denne blok, kan du sende din e-mail:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Skrevet af
december 28, 2018