Skip to main content

Alkoholproblemer i parforholdet & familien

Parterapi & alkoholbehandling ved relationelle alkoholproblem

Parterapi ved alkoholproblemer i parforholdet


Alkoholproblemer er en af de største årsager til parforholdsproblemer

Alkohol er den største enkeltstående årsag til parforholdsproblemer, skænderier, vold, ulykker, utroskab og skilsmisse. Alkohol er ikke altid et problem for den der drikker. Men det er det for de pårørende.

Heldigvis er det sådan, at parforholdsproblemer og alkoholproblemer bedst behandles samlet og gennem relationel psykologisk behandling i form af parterapi.

Det er sjældent at det er alkoholen der er selve problemet og det handler i højere grad også om at finde løsningen. Løsningen findes ofte i dialogen og relationen. Sammen kan I gøre det, I ikke kunne gøre alene. Derfor parterapi.

Med en baggrund som alkoholbehandler, psykoterapeut og parterapeut, har Parterapi-parterapeut.dk solid erfaring med behandling af parforholdsproblemer, seksuelle problemer, utroskab, alkoholproblemer, afhængighed, medafhængighed og voksne-børn af alkoholikere.

Alkohol er en del af vores kultur, men for mange er alkohol og alkoholproblemer et tabu. I det mindste er alkohol noget, der er svært at tale om på en god måde. Faktum er, at alkoholproblemer påvirker dit parforhold negativt. Og for mange bliver det blot værre af at tale om det derhjemme og på egen hånd. Derfor parterapi.

Det er svært at se, men der skal faktisk ikke meget alkohol til, før det skaber usikkerhed samt at vi ændrer karakter. Det går ud over kontakten, stemningen, trygheden og relationen i parforholdet og familien.

Selv med ganske lidt alkohol i blodet, kan der opstå uheld, skader, angst, usikkerhed, misforståelser, grænseoverskridelser, utroskab, frustration og skænderier.

Udover at alkohol er langt mere sundhedsskadeligt end man tror. Så kan alkohol føre til en forværring af en lang række fysiske og psykiske problemer og sygdomme. Heriblandt stress, angst og depression.

Alkoholforbruget kan også være afledt af de psykologiske problemer. Ofte er der en sammenhæng mellem alkoholmisbrug og eksempelvis stress, angst, depression, sorg, smerte, sygdom og traume.

Alkohol kan føles afslappende, men alkohol stresser både relationen, fysikken, psyken og nattesøvnen. Blot et par genstande, reducerer restitutionen i nattesøvnen, med det der svarer til to timer.

Parterapi-parterapeut.dk i København tilbyder individuel psykoterapi, familie- og parterapi ved alkoholproblemer.

Du kan komme alene. Men det er en stor hjælp og en fordel for parforholdet, hvis din partner deltager. Hvis familien og børnene er ramt, er der også mulighed for familieterapi og terapi til voksne-børn af alkoholikere. Læs også mere om utroskab og seksualitet, hvis sexlivet har taget skade.

Parterapi kan være en løsning, hvis der er for meget alkohol i parforholdet


Hver femte københavner drikker for meget.

Er der alkoholproblemer i jeres parforhold? Er dit eller partnerens alkoholforbrug problematisk? Eller drikker I begge for meget?

Det handler i princippet ikke om hvor meget der drikkes. Det er mere et spørgsmål om det er et problem?

Parterapi-parterapeut.dk møder dagligt klienter med relationelle alkoholproblemer.

Nogle hygger sig for meget med alkohol. Andre dulmer parforholdets problemer og smerte eller ensomhed og kedsomhed med alkohol. Nogle medicinerer sig selv i forhold til f.eks. stress, angst, depression eller sorg.

Det er dog de færreste, der er blevet alkoholikere. Men der er overraskende få, som egentligt ved, hvor meget de drikker, og hvor lidt der skal til for, at det udgør en risiko for dem selv eller et problem for deres pårørende.

Det at blive alkoholafhængig er en glidende overgang. Så for mange er det godt at holde et vågent øje på forbrug og konsekvenser. Alkohol er både et nydelsesmiddel og et opløsningsmiddel.

Du bestemmer selv hvor meget du vil drikke. Er du i tvivl, om du drikker for meget kan du i menuen under Parforholdstest også finde en gratis alkoholtest.

Parterapi og relationsorienteret alkoholbehandling


For meget alkohol skaber en negativ spiral, der påvirker partneren, familien og børnene.

Samtidig er der risiko for følgeskader, afhængighed og uhensigtsmæssige mønstre i relationerne.

Det er almindeligvis ikke alkoholen, eller den drikkende, der er centrum for parterapien.

Parterapi ved alkoholproblemer handler ikke om at udpege syndebukke. Det er usikkerheden, angsten, smerten, sorgen, frustrationen og vreden samt ensomheden, længslen, kærligheden og dialogen, der er i fokus. Og det er relationen der er i behandling.

I parterapi er alkoholproblemerne sekundære, selvom at det måske er alkoholen der tales om. Det er relationen, systemet, dynamikken og processen det handler om.

De gamle sår, de nuværende problemer og de uindfriede drømme, er det primære. Det handler om kærlighed og kontakt samt god kommunikation og effektiv problemløsning.

Kærligheden er den bærerende og helende kraft. Kontakten er broen hvorover kommunikationen løber og kommunikationen er basis for effektiv problemløsning.

Parterapi-parterapeut.dk hjælper jer til gradvist at få talt ud og løsnet op for problemerne. Samtidig med at jeres sår og relation heles og smerten mindskes.

Med tiden lærer I at være autentisk til stede, kommunikere assertivt og løse problemer i kontakt med dem I elsker. Uden at miste jer selv eller at krænke hinanden.

Det handler om tillid, åbenhed, nænsomhed og ærlighed. Det er sjælden det vi siger, som slår os ihjel. Det er oftere det vi ikke siger, der skaber problemerne i parforholdet.

Det er vigtigt, at parforholdet inddrages i behandlingen, da det som system støtter og fremmer processen samtidig med at hindringer, faldgruber og det usagte kan opfanges.

Alkohol er den største enkeltstående årsag til skilsmisse


I forhold til alkoholproblemer og parforholdsproblemer, er alkohol jfr. the grant study den største enkeltstående årsag til skilsmisse.

Derudover skønnes det, at der for hver alkoholmisbruger er ca. fire personer, der påvirkes negativt psykologisk og social af alkoholmisbruget – partner, børn, familie, nære venner m.f.

Om det er parforholdsproblemerne eller alkoholproblemerne, der kommer først er ikke helt til at sige. Men alkoholproblemer medfører altid problemer i parforholdet.

Alkoholproblemer og parforholdsproblemer er nærmere normen end afvigelsen. Og mange gange bider alkoholproblemerne og parforholdsproblemerne hinanden i halen.

Heldigvis er det således, at parforholdsproblemer og alkoholproblemer bedst behandles samlet og igennem relationel psykologisk behandling som f.eks. parterapi.

Sådan foregår et terapeutisk forløb omkring alkohol, parforhold & relationer


Et terapeutisk forløb for parterapi ved alkoholproblemer i parforholdet foregår således:

 • Start med en konsultation – kom alene eller tag din partner med til samme pris
 • Fortsæt med et klippekort med fem klip – opnå commitment og rabat
 • Suppler gratis undervejs med Access Bars – få to behandlinger for en pris
 • Stop her eller fortsæt med forebyggende og udviklende terapi og behandling

Alt efter behov og den konkrete situation, kan et forløb suppleres med fastholdende, udviklende og forebyggende imagoterapi og access bars.

Der kan også kombineres med psykoterapi, yogaterapi, behandling af stress, angst, depression og sorg, terapi til voksen-barn af alkoholikere og familieterapi.

Da mange parforhold med alkoholproblemer også har udfordringer med nærhed og intimitet eller utroskab, er der også mulighed for at supplere med sexologisk samtaleterapi.

Alkohol & personlighedsforstyrrelser


Der er en vis sammenhæng mellem alkohol, opvækst og personlighedsforstyrrelser.

Ifølge udviklingspsykologiske teorier, er risikoen for at man udvikler en personlighedsforstyrrelse størst, hvis man ikke tidligt har fået den rigtige omsorg. Det er på det tidspunkt, at man som barn skal lære at klare sig uden den dybe afhængighed af forældrene.

Hvis udviklingen går skævt i denne fase, lærer man ikke tilstrækkeligt at være adskilt fra andre. Derfor fortsætter mange med at danne forhold til andre mennesker, som f.eks. er symbiotiske, tilbagetrukne eller forstyrrede.

Det er en af flere årsager til, at man kan udvikle en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (impulsiv type eller borderline type).

Hvis nogen i ens familie har en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse eller lider af depressioner, har man en større risiko for selv at få en personlighedsforstyrrelse.

En anden forklaring kan være, at man har haft en ustabil barndom, hvor ens forældre f.eks. har drukket, eller at man af andre grunde har været overladt til sig selv.

Man kan også have været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb.

Med en personlighedsforstyrrelse har man desuden større risiko for med tiden at selv at udvikle afhængigheder, alkoholmisbrug eller at få depressioner. Uanset diagnose eller ej og sværhedsgrad, er det vigtigt, at man tager disse problemstillinger alvorligt og søger psykologisk forebyggelse eller behandling.

Alkohol som en del af vores kultur og paradigmer

I Danmark er det enhvers frihed at drikke så meget man vil og alkohol er en væsentlig del af vores kultur og paradigmer i samfundet, familien og parforholdet.

Det er ligeledes almindeligt med alkohol i familien og parforholdet, når vi skal stresse af, hygge og feste. Samt ved traditioner og højtider.

Alkohol kan også bruges til at dulme smerte og problemer fra familien og parforholdet. Ligesom at alkohol kan give eller forstærke problemer og smerte i familien og parforholdet.

Der tales meget om alkohol, men relationelle alkoholproblemer er typisk et tabu. Det er en skam, men det er ikke en skam at have et problem. Det er en skam ikke at gøre noget ved det. Uanset om udgangspunktet er parforholdet eller alkoholen.

Vores paradigmer, parforholds-paradigmer og alkohol-paradigmer er en del af underbevidstheden – the unconscious mind.

Da det derfor er svært selv at udrede, tale om, forebygge og behandle disse problemer, søger mange hjælp hos en parterapeut med erfaring i sindet, parforhold og alkoholproblemer – for at få løsnet op og for at komme videre.

Nogle vaner som f.eks. alkoholvaner og alkoholafhængighed kan virkelig være fastforankret og dybt nedgroet i paradigmerne – sindet / the mind. Det kan derfor kræve et mind-shift og omprogrammering af de specifikke paradigmer. Læs mere om det under mindset coaching.

Alkohol som en del af vores relationelle problemer

Statistisk set drikkes der meget alkohol i Danmark, og da der for mange er en sammenhæng mellem deres parforholdsproblemer og alkoholforbrug, møder Parterapi-parterapeut.dk dagligt klienter med relationelle alkoholproblemer.

Det er dog de færreste der er blevet alkoholikere, men det er overraskende få der egentligt ved hvor meget de drikker og hvor lidt der skal til for at det udgør en risiko for dem selv eller et problem for deres pårørende.

Relationelle problemer medfører i sig selv stress og smerte. Emotionel smerte kan bl.a. opstå i forbindelse med kritik, krænkelse, svigt og tab samt følelser som:

 • forkerthed
 • utilstrækkelighed
 • hjælpeløshed
 • forladthed
 • ensomhed
 • sorg
 • skyld
 • skam
 • jalousi
 • vrede

Familie- og parforholdsproblemer kan føre til et øget alkoholforbrug. Ligeledes kan et alkoholforbrug skabe og fastholde relationelle problemer.

Da det ofte sker gradvist og ubevidst, går der desværre lang tid før problemerne erkendes, udtrykkes og håndteres. Men det er aldrig for sent at søge terapi.

Alkohol som smertestillende medicin

Ifølge Dr. Gabor Maté er alle misbrugsstoffer, hvad enten det er opiater, kokain, hash eller alkohol – painkillers.

Alkohol og den adfærd forbruget medfører, kan altså sidestilles med smertestillende medicin og det at drikke kan sidestilles med selvmedicinering.

Smerten vi forsøger at medicinere os imod kan være fysisk såvel som psykisk, relationel og tilknytningsmæssig.

Der er ingen forskel.

Smerten opleves i den samme del af hjernen.

Så når vi mærker emotionel og relationel smerte, vil de samme dele af hjernen som ved fysiske smerte blive aktiveret.

Nogle af de former for smerte vi jævnligt møder i de familie- og parforholdsmæssige sammenhænge er, når vi føler os sårede, alene, afviste, isolerede samt uden støtte, medfølelse og kærlighed.

Det indbefatter også de situationer, hvor vi lider tab og afsavn. Samt når vi ikke føler os set, hørt, anerkendt og accepteret. Ofte er der tale om svære følelser som skyld, skam, sorg og vrede. Især alkohol og vrede går hånd i hånd.

Smerten kan komme fra grænseoverskridelser, gamle sår og tilknytningstraumer. Ny smerte såvel som genaktiveret smerte (re-traumatisering) – tidligere følelsesmæssige sår, der kradses op og gamle adfærdsmæssige mønstre der genaktiveres.

Det forklarer den smerte, sorg og vrede, såvel som glæde og healing, parforholdet og familien kan være en kilde til.

Familieterapien og parterapien giver mulighed for lydhørhed, rummelighed, afklaring og anerkendelse samt problemløsning, healing, udvikling, forandring, vækst og glæde.

Når de bagvedliggende årsager fjernes, forsvinder de grundelæggende årsager til alkoholforbruget. I takt med at forbruget aftager, kan de nye relationer og det nye liv skabes med støtte fra terapeuten.

Alkohol gør dig ligeglad, men har bivirkninger

Alkohol er en effektiv løsning, samtidig med at alkohol for en stund har den særlige egenskab, at den gør os ligeglade.

På den måde kommer hverdagen og problemerne på afstand. Problemet er blot at alkohol har mange og alvorlige bivirkninger samtidig med, at problemløsning med alkohol ofte giver bagslag.

Alkohol er et afhængighedsskabende og kemisk opløsningsmiddel.

En påstand er, at alkohol er verdenens stærkeste opløsningsmiddel, når man ser på det i et overordnet perspektiv.

Udover at alkohol kan opløse vores krop og helbred. Så kan alkohol opløse relationer, arbejde, økonomi, hus, hjem, familie, børn og venskaber.

Når vi bliver ligeglade og bedøvet af alkohol, så stiger risikovilligheden og risikoen også. Derfor ses alkohol ofte i sammenhæng med ulykker og utroskab.

Derfor er det bedre at bearbejde problemerne psykoterapeutisk gennem familie- og parterapi end at dulme smerten med alkohol og andre stoffer såvel som mad, slik, tobak, medicin, spil, internet, sport, arbejde, sex og utroskab.

Alkohol og personlighedsforstyrrelser

Der er en vis sammenhæng mellem alkohol, opvækst og personlighedsforstyrrelser.

Ifølge udviklingspsykologiske teorier, er risikoen for at man udvikler en personlighedsforstyrrelse størst, hvis man ikke tidligt har fået den rigtige omsorg. Det er på det tidspunkt, at man som barn skal lære at klare sig uden den dybe afhængighed af forældrene.

Hvis udviklingen går skævt i denne fase, lærer man ikke tilstrækkeligt at være adskilt fra andre. Derfor fortsætter mange med at danne forhold til andre mennesker, som f.eks. er symbiotiske, tilbagetrukne eller forstyrrede.

Det er en af flere årsager til, at man kan udvikle en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (impulsiv type eller borderline type).

Hvis nogen i ens familie har en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse eller lider af depressioner, har man en større risiko for selv at få en personlighedsforstyrrelse.

En anden forklaring kan være, at man har haft en ustabil barndom, hvor ens forældre f.eks. har drukket, eller at man af andre grunde har været overladt til sig selv.

Man kan også have været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb.

Med en personlighedsforstyrrelse har man desuden større risiko for med tiden selv at udvikle afhængigheder, alkoholmisbrug eller at få depressioner.

Uanset diagnose (eller ej) og sværhedsgrad, så er det vigtigt, at man tager disse problemstillinger alvorligt og søger psykologisk behandling og forebyggelse.

Parterapeut med erfaring som professionel alkoholbehandler

For nogle fylder alkoholen mere end de relationelle problemer og nogle gange kan der også være opstået en psykisk eller fysisk afhængighed.

Her trækker Parterapi-parterapeut.dk på en mangeårig erfaring som professionel alkoholbehandler og behandler af voksne-børn af alkoholikere fra bl.a. Blå Kors, Tuba, Lænken og socialpsykiatrien.

Alkohol ses desuden i forbindelse med stress, angst og depression.

I så fald kan der tilbydes supplerende individuelle samtaler – livsstilssamtaler, psykoterapi eller egentlig alkoholbehandling.

Du behøver således ikke at gå fra behandler til behandler, men kan finde hele løsningen hos Parterapi-parterapeut.dk. Hvad enten det er egentlig alkoholbehandling, individuel psykoterapi, parterapi eller familieterapi, der skal til.

Alkoholproblemer & Access Bars

Parterapi-parterapeut.dk i København tilbyder som Access Bars Facilitator og Access Body Process Facilitator også Access Bars og diverse Access Body Processer.

Det både heler, løsner og åbner op hos begge parter. Det kan tage toppen af krisen og skabe basis for en mere frugtbar dialog.

Helt unikt, så er Access Bars ekstremt afstressende samtidig med at det kan fjerene drikketrang.

Du kan få Access Bars sammen med alm. samtaleterapi. Alene eller med din partner. Altså to behandlinger i een og til samme pris.

Med tiden kan jeg også certificerer jer selv i Access Bars. Så bliver I jeres egen behandler.

Alkoholproblemer & Yoga

Parterapi-parterapeut.dk i København tilbyder som eksamineret RYT 200 Yoga Teacher i Indien både yoga, paryoga, yogaterapi, meditation, nidra og pranayama.

Yoga og meditation er både sundt for kroppen, psyken og sindet.

Yoga har mange positive egenskaber udover at det hjælper med at komme ned i kroppen, stresse af, skabe balance, flow og selvregulering.

Med yoga kan du således, alene eller sammen med din partner, opnå velvære samt reducere psykisk smerte og drikketrang.

Du kan få yoga separat, med din partner ogr som en del af terapien.

Alkoholproblemer & Imagoterapi

Imagoterapi

Mange gange relaterer alkoholproblemerne sig til baggrund, familie, opvækst og vaner.

Det gælder især, hvis man er vokset op i en familie med et stort alkoholforbrug, eller selv er voksen barn af alkoholikere.

Mange gange finder de voksne børn af alkoholikere netop sammen med en partner med et uhensigtsmæssigt alkoholforbrug. Alle disse forhold kan forværre situationen eller forstærke dysfunktionen i parforholdet og voksenfamilien.

I de tilfælde er det godt og effektivt at få ryddet op med imagoterapi. Hvis I begge to gør det sammen, får I det til samme pris. Altså to for en. For det fleste er det både en smuk og givende udviklingsrejse, der også styrker kommunikationen, parforholdet, nærheden og kærligheden.

Alkoholproblemer & Gratis alkoholtest

Er du i tvivl om status i parforholdet, så tag temperaturen med den gratis parforholdstest.

Er du i tvivl, om du drikker for meget eller på en uhensigtsmæssig måde, så tag den gratis alkoholtest.

Det enkle svar er dog, uanset hvor meget der drikkes, hvis een i parforholdet eller familien er utryg, generet eller lider af alkoholforbruget, så er der et problem og en der lider. Og er der en der lider i parforholdet og familien, så er det i princippet alle, der lider.

Du finder test og værktøjer i menuen og ved at klikke her.