Af Kasper Larsen

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Alkoholproblemer2019-05-21T15:56:03+00:00

Alkoholproblemer i parforholdet

Alkohol er den største enkeltstående årsag til parforholdsproblemer, utroskab og skilsmisse.

Heldigvis er det sådan, at parforholdsproblemer og alkoholproblemer bedst behandles samlet og gennem relationel psykologisk behandling i form af parterapi. Med en baggrund som alkoholbehandler og parterapeut, har jeg solid erfaring med behandling af både parforholdsproblemer og alkoholproblemer.

Alkohol er en del af vores kultur, men for mange er alkohol og alkoholproblemer et tabu. Faktum er, at alkoholproblemer påvirker dit parforhold negativt.

Det er svært at se, men der skal faktisk ikke meget alkohol til, før vi ændrer karakter. Det går ud over kontakten, stemningen, trygheden og relationen i parforholdet. Selv med ganske lidt alkohol i blodet, kan der opstå uheld, skader, usikkerhed, misforståelser, grænseoverskridelser, frustration, sidespring og skænderier.

Udover at alkohol er langt mere sundhedsskadeligt end man tror. Så kan alkohol øge risikoen for eller føre til en forværring af en lang række fysiske og psykiske problemer og sygdomme. Heriblandt depressive og angstfulde tilstande såvel som stress.

Alkohol kan føles afslappende, med alkohol stresser både relationen, fysikken, psyken og nattesøvnen. Blot et par genstande, reducerer restitutionen af nattesøvnen, med det der svarer til to timer.

Er der alkohol i dit parforhold?

Hver femte københavner drikker for meget.

Er der alkoholproblemer i jeres parforhold? Er dit eller partnerens alkoholforbrug problematisk? Eller drikker I for meget sammen?

Jeg møder dagligt klienter med relationelle alkoholproblemer.

Nogle hygger sig for meget med alkohol. Andre dulmer parforholdets problemer og smerte eller ensomhed og kedsomhed med alkohol. Og nogle medicinerer sig selv i forhold til f.eks. stress, angst og depression eller sorg.

Det er dog de færreste, der er blevet alkoholikere. Men der er overraskende få, som egentligt ved, hvor meget de drikker, og hvor lidt der skal til for, at det udgør en risiko for dem selv eller et problem for deres pårørende.

Parterapeut med erfaring som professionel alkoholbehandler

For nogle fylder alkoholen mere end de relationelle problemer og nogle gange kan der også være opstået en psykisk eller fysisk afhængighed.

Her kan jeg trække på en mangeårig erfaring som professionel alkoholbehandler og behandler af voksne-børn af alkoholikere. I så fald kan der tilbydes supplerende individuelle samtaler – livsstilssamtaler, psykoterapi eller egentlig alkoholbehandling.

Du behøver således ikke at gå fra behandler til behandler, men kan finde hele løsningen hos Parterapi-parterapeut.dk.

Alkohol, parterapi og access bars

Derudover kan jeg som Access Bars Practitioner tilbyde Access Bars.

Det både heler, løsner og åbner op hos begge parter. Det kan tage toppen af krisen og skabe basis for en mere frugtbar dialog. Helt unikt, så er Access Bars ekstremt afstressende samtidig med at det kan fjerene drikketrang. Du kan få Access Bars sammen med alm. samtaleterapi. Altså to behandlinger i een og til samme pris. Med tiden kan jeg også certificerer jer selv i Access Bars. Så bliver I jeres egen behandler.

Parterapi og relationsorienteret alkoholbehandling

For meget alkohol skaber en negativ spiral, der påvirker partneren, familien og børnene. Samtidig med at der opstår risiko for følgeskader, afhængighed og uhensigtsmæssige mønstre i relationerne.

Det er almindeligvis ikke alkoholen, eller den drikkende, der er centrum for parterapien. Parterapi ved alkoholproblemer handler ikke om at udpege syndebukke. Det er angsten, smerten, sorgen, frustrationen og vreden samt kærligheden og længselen, der er i fokus.

I parterapi er alkoholproblemerne sekundære.

Det er relationen, systemet, dynamikken og processen. De gamle sår, de nuværende problemer og de uindfriede drømme, der er det primære. Det handler om kærlighed og kontakt samt god kommunikation og effektiv problemløsning. Kærligheden er den bærerende og helende kraft. Kontakten er broen hvorover kommunikationen løber og kommunikationen er basis for effektiv problemløsning.

Jeg hjælper jer til gradvist at få talt ud og løsnet op for problemerne. Samtidig med at jeres sår og relation heles og smerten mindskes.

Med tiden lærer I at være autentisk til stede, kommunikere assertivt og løse problemer i kontakt med dem I elsker. Uden at miste jer selv eller at krænke hinanden.

Det handler om tillid, åbenhed, nænsomhed og ærlighed. Det er sjælden det vi siger, som slår os ihjel. Det er oftere det vi ikke siger, der skaber problemer i parforholdet.

Det er vigtigt, at parforholdet inddrages i behandlingen, da det som system støtter og fremmer processen samtidig med at hindringer, faldgruber og det usagte kan opfanges.

Imagoterapi

Mange gange relaterer alkoholproblemerne sig til baggrund, familie, opvækst og vaner.

Det gælder især, hvis man er vokset op i en familie med et stort alkoholforbrug, eller selv er voksen barn af alkoholikere.

Mange gange finder de voksne børn af alkoholikere netop sammen med en partner med et uhensigtsmæssigt alkoholforbrug. Alle disse forhold kan forværre situationen eller forstærke dysfunktionen i parforholdet og voksenfamilien.

I de tilfælde er det godt og effektivt at få ryddet op med imagoterapi. Hvis I begge to gør det sammen, får I det til samme pris.

Har du et alkoholproblem og behov for psykoterapi eller parterapi?

Er du i tvivl, om du drikker for meget eller på en uhensigtsmæssig måde, så tag denne alkoholtest.

Det enkle svar er dog, uanset hvor meget der drikkes, hvis en i parforholdet eller familien er utryg eller generet af alkoholforbruget, så er der en der lider. Og er der en der lider i parforholdet og familien, så er det i princippet alle, der lider.

Alkohol er den største enkeltstående årsag til skilsmisse

I forhold til alkoholproblemer og parforholdsproblemer, så er alkohol jfr. the grant study den største enkeltstående årsag til skilsmisse.

Derudover skønnes det, at der for hver alkoholmisbruger er ca. fire personer, der påvirkes negativt psykologisk og social af alkoholmisbruget – partner, børn m.f.

Om det er parforholdsproblemerne eller alkoholproblemerne, der kommer først er ikke helt til at sige. Men alkoholproblemer medfører altid problemer i parforholdet.

Heldigvis er det således, at parforholdsproblemer og alkoholproblemer bedst behandles samlet og igennem relationel psykologisk behandling som f.eks. parterapi.

Alkoholproblemer og parforholdsproblemer er nærmere normen end afvigelsen. Og mange gange bider alkoholproblemerne og parforholdsproblemerne hinanden i halen.

Alkohol er en del af vores kultur

I Danmark er det enhvers frihed at drikke så meget man vil og alkohol er en væsentlig del af vores kultur. Det er ligeledes almindeligt med alkohol i familien og parforholdet, når vi skal stresse af, hygge og feste.

Alkohol kan også bruges til at dulme smerte og problemer fra familien og parforholdet ligesom, at alkohol kan give eller forstærke problemer og smerte i familien og parforholdet.

Der tales meget om alkohol, men relationelle alkoholproblemer er typisk et tabu. Det er en skam, men det er ikke en skam at have et problem.

Det er en skam ikke at gøre noget ved det.

Uanset om udgangspunktet er parforholdet eller alkoholen. Da det kan være svært selv at tale om, udrede, forebygge og behandle disse problemer, søger mange hjælp hos en parterapeut med erfaring i alkoholproblemer – for at få løsnet op og for at komme videre.

Relationelle alkoholproblemer

Statistisk set drikkes der en del alkohol i Danmark, og da der for mange er en sammenhæng mellem deres problemer og alkoholforbrug, møder jeg som familie- og parterapeut dagligt klienter med relationelle alkoholproblemer.

Det er dog de færreste der er blevet alkoholikere, men det er overraskende få der egentligt ved hvor meget de drikker og hvor lidt der skal til for at det udgør en risiko for dem selv eller et problem for deres pårørende.

Relationelle problemer medfører i sig selv stress og smerte. Emotionel smerte kan bl.a. opstå i forbindelse med kritik, krænkelse, svigt og tab samt følelser som:

 • forkerthed
 • utilstrækkelighed
 • hjælpeløshed
 • forladthed
 • ensomhed
 • sorg
 • skyld
 • skam
 • jalousi
 • vrede

Familie- og parforholdsproblemer kan føre til et øget alkoholforbrug. Ligeledes kan et alkoholforbrug skabe og fastholde relationelle problemer. Da det ofte sker gradvist og ubevidst, går der desværre lang tid før problemerne erkendes og udtrykkes.

Sådan foregår forløbet

Et terapeutisk forløb for parterapi ved alkoholproblemer i parforholdet foregår således:

 • Start med en konsultation med rabat – kom alene eller tag din partner med til samme pris
 • Fortsæt med et klippekort med fem klip – opnå commitment og rabat
 • Suppler gratis undervejs med Access Bars – få to behandlinger for en pris
 • Stop her eller fortsæt med forebyggende og supplerende terapi og behandling

Alt efter behov og den konkrete situation, kan et alm. forløb suppleres med fastholdende, udviklende og forebyggende imagoterapi og access bars kropsterapi.

Det kan også suppleres med en alm. parforholdstest i kombination med f.eks. psykoterapi, sorgterapi, behandling af stress, angst og depression, terapi til voksen-barn af alkoholikere og familieterapi.

Da mange parforhold med alkoholproblemer også har udfordringer med nærhed og intimitet eller utroskab, er der også mulighed for at supplere med sexologisk samtaleterapi.

Alkohol & personlighedsforstyrrelser

Der er en vis sammenhæng mellem alkohol, opvækst og personlighedsforstyrrelser.

Ifølge udviklingspsykologiske teorier, er risikoen for at man udvikler en personlighedsforstyrrelse størst, hvis man ikke tidligt har fået den rigtige omsorg. Det er på det tidspunkt, at man som barn skal lære at klare sig uden den dybe afhængighed af forældrene.

Hvis udviklingen går skævt i denne fase, lærer man ikke tilstrækkeligt at være adskilt fra andre. Derfor fortsætter mange med at danne forhold til andre mennesker, som f.eks. er symbiotiske, tilbagetrukne eller forstyrrede.

Det er en af flere årsager til, at man kan udvikle en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (impulsiv type eller borderline type).

Hvis nogen i ens familie har en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse eller lider af depressioner, har man en større risiko for selv at få en personlighedsforstyrrelse.

En anden forklaring kan være, at man har haft en ustabil barndom, hvor ens forældre f.eks. har drukket, eller at man af andre grunde har været overladt til sig selv.

Man kan også have været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb.

Med en personlighedsforstyrrelse har man desuden større risiko for med tiden at selv at udvikle afhængigheder, alkoholmisbrug eller at få depressioner. Uanset diagnose (eller ej) og sværhedsgrad, så er det vigtigt, at man tager disse problemstillinger alvorligt og søger psykologisk behandling eller forebyggelse.

Ring til mig på 61661900

Alkohol kan sidestilles med smertestillende medicin

Ifølge Dr. Gabor Maté er alle misbrugsstoffer, hvad enten det er opiater, kokain, hash eller alkohol – painkillers. Alkohol og den adfærd forbruget medfører, kan altså sidestilles med smertestillende medicin og det at drikke kan sidestilles med selvmedicinering.

Smerten vi forsøger at medicinere os imod kan være fysisk såvel som psykisk, relationel og tilknytningsmæssig. Men der er ingen forskel.

Smerten opleves i den samme del af hjernen.

Så når vi mærker emotionel og relationel smerte, vil de samme dele af hjernen som ved fysiske smerte blive aktiveret.

Nogle af de former for smerte vi jævnligt møder i de familie- og parforholdsmæssige sammenhænge er, når vi føler os sårede, alene, afviste, isolerede samt uden støtte, medfølelse og kærlighed.

Det indbefatter også de situationer, hvor vi lider tab og afsavn. Samt når vi ikke føler os set, hørt, anerkendt og accepteret.

Ofte er der også tale om svære følelser som skyld, skam, sorg og vrede. Smerten kan komme fra gamle sår og tilknytningstraumer, ny smerte såvel som genaktiveret smerte (re-traumatisering) – tidligere følelsesmæssige sår, der kradses op eller gamle adfærdsmæssige mønstre der genaktiveres. Det forklarer den smerte, sorg og vrede, såvel som glæde og healing, parforholdet og familien kan være en kilde til.

Familieterapien og parterapien giver således mulighed for lydhørhed, rummelighed, afklaring og anerkendelse samt problemløsning, healing, udvikling, forandring, vækst og glæde.

Alkohol gør dig ligeglad – men har bivirkninger

Alkohol er en effektiv løsning, samtidig med at alkohol for en stund har den særlige egenskab, at den gør os ligeglade. På den måde kommer hverdagen og problemerne på afstand. Problemet er blot at alkohol har mange og alvorlige bivirkninger samtidig med, at problemløsning med alkohol ofte giver bagslag.

Alkohol er et afhængighedsskabende og kemisk opløsningsmiddel.

En påstand er, at alkohol er verdenens stærkeste opløsningsmiddel, når man ser på det i et overordnet perspektiv.

Udover at alkohol kan opløse vores krop og helbred. Så kan alkohol opløse relationer, arbejde, økonomi, hus, hjem, familie, børn og venskaber.

Derfor er det bedre at bearbejde problemerne psykoterapeutisk gennem familie- og parterapi end at dulme smerten med f.eks. alkohol og andre stoffer såvel som mad, slik, tobak, hash, medicin, spil, internet, sport, arbejde, sex og utroskab.