Alkohol og parforhold

Overskousvej 7 st.th. | 2500 København Valby | 61661900

 

RELATIONS- & PARTERAPI

 

PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST

 

TLF 6166 1900

 

MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT

 

The best is yet to come!

If you never try, you'll never know!

Life is just beginning!

 

 

 

Alkoholproblemer og parforholdsproblemer | Parterapi-parterapeut.dk | København

 

 

Voksen barn af alkoholikere i parforhold

 

 

Relationsorienteret

alkoholbehandling©

 

Relationen heler©

 

Udredning

Behandling

Forebyggelse

 

Ring 61661900 for hjælp.

Det er ikke en skam

at have et problem.

Det er en skam

ikke at gøre noget ved det.

 

 

Relationen heler©

Relationen er din læremester©

 

Forandring gennem relationer©

Change your behavior and

you will change your relations©

 

 

Du er ikke alene!

Ring hvis du har brug for

at tale med en professionel

 

Er der en der lider

i parforholdet eller familien,

så lider alle.

K. Larsen

 

It is easier to build strong children

than to repair broken men.

Frederick Douglass

Alkoholproblemer - København - Valby

• Afhængighed, alkohol, relationer og smerte

• Medafhængighed og Voksne børn af alkoholikere

• Relationel alkoholbehandling og gratis alkoholtest

Alkoholproblemer | Parterapi-parterapeut.dk

Parterapi ved alkoholproblemer i parforholdet

 

The opposite of addiction is connection ~ Johann Hari

 

Hver femte københavner drikker for meget!

 

Er der alkoholproblemer i parforholdet?

Er dit eller partnerens alkoholforbrug problematisk?

Eller drikker I for meget sammen?

 

Alkohol er den største enkeltstående årsag til skilsmisse

 

I forhold til alkoholproblemer og parforholdsproblemer, så er alkohol jfr. the grant study den største enkeltstående årsag til skilsmisse. Derudover skønnes det, at der for hver alkoholmisbruger er ca. fire personer der påvirkes negativt psykologisk og social af alkoholmisbruget – partner, børn m.f. Voksen barn af alkoholiker eller medafhængighed, kaldes problematikken også – se i menuen under Oversigt eller nederst på siden.

 

Hønen eller ægget

 

Om det er parforholdsproblemerne eller alkoholproblemerne der kommer først er ikke helt til at sige, men alkoholproblemer medfører altid problemer i parforholdet. Heldigvis er det således at parforholdsproblemer og alkoholproblemer bedst behandles samlet og igennem relationel psykologisk behandling som fx parterapi. Parterapi-parterapeut.dk har siden 2006 erfaring med behandling af parforholdsproblemer og alkoholproblemer.

 

Alkohol og parforholdsproblemer | Parterapi-parterapeut.dk | København

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen kan I styrke relationen

og afhjælpe alkoholproblemerne.

 

Kontakt parterapeuten i København

 

Ring 61661900 for personlig betjening

 

Ring mig op omkring alkohol og parforhold | Parterapi-parterapeut.dk | København

 

 

Læser du dette udenfor kontortid og ønsker du at blive ringet op,

så klik på call-me funktionen og bliv kontaktet indenfor 24 timer.

 

Book / Print / Email

 

 

 

Artikel om relationsorienteret terapi©

 

The opposite of addiction is connection - Johann Hari

 

Relationen heler©

 

Er der problemer i parforholdet?

Er der alkoholproblemer i parforholdet?

Er dit eller din partners alkoholforbrug problematisk?

 

Sammen kan I styrke relationen og afhjælpe problemerne:

 

• Bliv bedre til at håndtere følelser, relationer og psykologisk smerte

• Styrk jeres kommunikation, problemløsning og coping strategier

• Få mere kærlighed, nærhed, tryghed, fortrolighed og anerkendelse

 

Alkohol og relationer

 

Alkoholproblemer og parforholdsproblemer er nærmere normen end afvigelsen og mange gange bider alkoholproblemerne og parforholdsproblemerne hinanden i halen. Jfr. Statens Institut for Folkesundhed, 2008, har 860.000 danskere et storforbrug af alkohol, 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug og 140.000 er dediceret alkoholafhængige. Derudover skønnes det, at der for hver alkoholmisbruger er ca. fire personer der påvirkes negativt af alkoholmisbruget – herunder partneren. Jfr. Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden (Politikken 20150105) drikker hver femte dansker således for meget alkohol. Faktisk så meget at 17% af borgene i hovedstadsområdet viser tegn på alkoholafhængighed. I nogle af bydelene er andelen over 20%.

 

I Danmark er det enhvers frihed at drikke så meget man vil og alkohol er en væsentlig del af vores kultur. Det er ligeledes almindeligt med alkohol i familien og parforholdet, når vi skal stresse af, hygge og feste. Alkohol kan også bruges til at dulme smerte og problemer fra familien og parforholdet ligesom, at alkohol kan give eller forstærke problemer og smerte i familien og parforholdet.

 

Der tales meget om alkohol, men relationelle alkoholproblemer er typisk et tabu. Det er en skam, men det er ikke en skam at have et problem. Det er en skam ikke at gøre noget ved det. Uanset om udgangspunktet er parforholdet eller alkoholen. Da det kan være svært selv at tale om, udrede, forebygge og behandle disse problemer, søger mange hjælp hos en parterapeut med erfaring i alkoholproblemer - for at få løsnet op og for at komme videre.

 

Relationelle alkoholproblemer

 

Statistisk set drikkes der meget* alkohol i Danmark og da der for mange er en sammenhæng mellem deres problemer og alkoholforbrug, møder jeg som familie- og parterapeut dagligt klienter med relationelle alkoholproblemer. Det er dog de færreste der er blevet alkoholikere, men det er overraskende få der egentligt ved hvor meget de drikker og hvor lidt der skal til for at det udgør en risiko for dem selv eller et problem for deres pårørende.

 

Der skal faktisk ikke meget alkohol til før vi ændre karakter samt at det går udover kontakten, stemningen, trygheden og relationen. Selv ved et lille alkoholforbrug opstår der hurtigt subtile og ubevidste dysfunktionelle mønstre i parforholdet og familien. De kan være meget svære selv at se, da det er et system man selv er en del af. Selv med ganske lidt alkohol i blodet, opstår der skænderier, slagsmål, uheld, smerte, skader... Alkohol kan desuden øge risikoen for og forværre en række sygdomme inkl. fremtidige som nuværende depressive og angstfulde tilstande såvel som stress.

 

Relationelle problemer medfører i sig selv stress og smerte. Emotionel smerte kan bl.a. opstå i forbindelse med kritik, krænkelse, svigt og tab samt følelser som forkerthed, utilstrækkelighed, hjælpeløshed, forladthed, ensomhed, sorg, skyld, skam, jalousi og vrede. Denne stress og smerte kan afledes ved misbrugsadfærd eller dulmes ved misbrugsstoffer. Familie- og parforholdsproblemer kan eksempelvis føre til et øget alkoholforbrug. Ligeledes kan et alkoholforbrug kan skabe og fastholde relationelle problemer. Da det ofte sker gradvist og ubevidst, går der desværre lang tid før problemerne erkendes og udtrykkes.

 

Dermed opstår der gradvist en negativ spiral, som påvirker partneren, familien og børnene samtidig med, at der opstår risiko for bl.a. skader, afhængighed og uhensigtsmæssige mønstre i relationerne. Der skal faktisk ikke så meget til før at det er sundhedsskadeligt* - uden at det gør dig eller din partner til alkoholiker og motiverer til alkoholbehandling, i sig selv. Det er for det første heller ikke nødvendigt og for det andet vil det fejlagtigt gøre den drikkende til skurken samt fjerne fokus fra det essentielle - parforholdsproblemerne. Det er nemlig ikke den drikkende, men systemet (familien eller parforholdet) der skal i behandling.

 

Gratis alkoholtest

 

Er alkohol et problem for blot en af jer i parforholdet, så er det et problem. Ønsker du afklaring omkring dit alkoholforbrug og hvad det betyder for parforholdet kan du kan du downloade Parterapi-parterapeut.dk’s gratis AlkoholParTest©:

 

Download gratis AlkoholParforholdsTest | Parterapi-parterapeut.dk | København

 

 

 

Relationel smerte og painkillers

 

Ifølge Dr. Gabor Maté er alle misbrugsstoffer, hvad enten det fx er opiater, kokain, hash eller alkohol - painkillers. Alkohol og den adfærd forbruget medfører, kan altså sidestilles med smertestillende medicin og det at drikke kan sidestilles med selvmedicinering. Smerten vi forsøger at medicinere os imod kan være fysisk såvel som psykisk, relationel og tilknytningsmæssig, men der er ingen forskel. Smerten opleves i den samme del af hjernen. Så når vi mærker emotionel og relationel smerte, vil de samme dele af hjernen som ved fysiske smerte blive aktiveret. Neurologisk set er reaktionen altså den samme, som hvis vi blev stukket af en kniv. Det forklarer hvorfor selv mindre følelsesmæssige og relationelle problemer ofte opleves så voldsomt.

 

Nogle af de former for smerte vi jævnligt møder i de familie- og parforholdsmæssige sammenhænge er, når vi føler os sårede, alene, afviste, isolerede samt uden støtte, medfølelse og kærlighed. Det gælder både det at blive elsket og det at have nogle at elske. Det indbefatter også de situationer, hvor vi lider tab og afsavn samt når vi ikke føler os set, hørt, anerkendt og accepteret. Ofte er der også tale om svære følelser som skyld, skam, sorg og vrede. Smerten kan komme fra gamle sår og tilknytningstraumer, ny smerte såvel som genaktiveret smerte (re-traumatisering) - tidligere følelsesmæssige sår der kradses op eller gamle adfærdsmæssige mønstre der genaktiveres. Det forklarer den smerte, sorg og vrede, såvel som glæde og healing, parforholdet og familien kan være en kilde til. Familieterapien og parterapien giver således mulighed for lydhørhed, rummelighed, afklaring og anerkendelse samt problemløsning, healing, udvikling, forandring, vækst og glæde.

 

Ny viden om alkoholproblemer viser netop at de nære relationer (parforholdet og familien) samt den sikre og kærlige base som disse udgør, er den vigtigste kilde til forebyggelse og helbredelse af alkoholproblemer. I modsat fald, hvis der er problemer i parforholdet og familien, så udgør det en af de største kilder og risiko for alkoholproblemer. Relationel psykologisk behandling i form af familie- og parterapi, er således det centrale omdrejningspunkt i en effektiv alkoholbehandling. På følgende TED video af Johann Hari redegøres der for dette samt dementier at tidligere antagelser: 

www.ted.com/talks/johann_hari_everything_you_think_you_know_about_addiction_is_wrong

 

Every addiction starts with pain and ends with pain - Eckhart Tolle

 

Der er altså mange gode grunde til at drikke - bevidst som ubevidst. Alkohol er en effektiv løsning samtidig med at alkohol for en stund har den særlige egenskab at den gør os ligeglade. På den måde kommer hverdagen og problemerne på afstand. Problemet er blot at alkohol har mange og alvårlige bivirkninger samtidig med, at problemløsning med alkohol ofte giver bagslag.

 

Alkohol er rent faktisk et afhængighedsskabende og kemisk opløsningsmiddel. En påstand er, at alkohol er verdenens stærkeste opløsningsmiddel, når man ser på det i et overordnet perspektiv. Udover at alkohol kan opløse vores krop og helbred, kan alkohol opløse relationer, arbejde, økonomi, hus, hjem, familie, børn og venskaber. Derfor er det bedre at bearbejde problemerne psykoterapeutisk gennem familie- og parterapi end at dulme smerten med fx alkohol og andre stoffer såvel som mad, slik, tobak, hash, medicin, spil, internet, sport, arbejde, sex, utroskab… Eller andre former for afhængighed som fx afhængighed af en relation, rolle eller et adfærdsmønster. Hvis du er i tivl om du evt. har eller er ved at udvikle et afhængighedsmønster, så tjek følgende 10 tegn på afhængighed: http://drphil.com/articles/article/685

 

Relationsorienteret alkoholbehandling

 

Intet er noget i sig selv og alt får betydning fordi det står i relation til noget andet. Problemerne opstår således i relationen og behandles dermed bedst i relationen gennem familie- eller parterapi. Det er dermed relationen, systemet og processen der er i fokus. Selve alkoholproblemet forsvinder ofte straks, når systemet aflastes og nye håndteringskompetencer udvikles.

 

Det er således almindeligvis ikke alkoholen eller den drikkende der er centrum for parterapien. Det er smerten, sorgen, frustrationen, vreden og den utilfredsstillede længsel, der er i fokus. I parterapien er alkoholproblemerne dermed sekundære og relationerne, dynamikken, processen, de gamle sår, de nuværende problemer og de uindfriede drømme der er primære. Med tiden som problemerne løses og nye forebygges samtidig med at sårene, relationen og systemet heles op, mindskes smerten og behovet for det smertestillende middel eller 'numbness medicin', som Russ Hudson (The Enneagram Inst.) kalder det. Eller som tidligere kokainmisbruger Keith Richards (Rolling Stones) siger: "All the contortions we go through, just not to be ourselves for a few hours". Med tiden lærer alle i systemet således at være autentisk til stede samt at regulere sig selv og at løse problemer i kontakten med dem de elsker, uden at miste sig selv eller at krænke andre.

 

For nogle fylder alkoholen dog mere end de relationelle problemer og nogle gange kan der også være opstået en psykisk eller ligefrem en fysisk afhængighed. Her kan jeg trække på en mangeårig erfaring som professionel alkoholbehandler og behandler af voksne børn af alkoholikere. I fald kan der så fx tilbydes supplerende individuelle samtaler - livsstilssamtaler, psykoterapi eller egentlig alkoholbehandling. Du/I behøver således ikke at gå fra behandler til behandler, men kan finde hele løsningen hos Parterapi-parterapeut.dk.

 

Alkohol og personlighedsforstyrrelser

 

Der er en vis sammenhæng mellem alkohol, opvækst og personlighedsforstyrrelser. Ifølge udviklingspsykologiske teorier, er risikoen for at man udvikler en personlighedsforstyrrelse størst, hvis man ikke tidligt har fået den rigtige omsorg. Det er på det tidspunkt, at man som barn skal lære at klare sig uden den dybe afhængighed af forældrene. Hvis udviklingen går skævt i denne fase, lærer man ikke tilstrækkeligt at være adskilt fra andre. Derfor fortsætter mange med at danne forhold til andre mennesker, som fx er symbiotiske, tilbagetrukne eller forstyrrede. Dvs. for tætte eller for fjerne parforhold samt relationer uden sunde grænser.

 

Det er en af flere årsager til, at man kan udvikle en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (impulsiv type eller borderline type). Hvis nogen i ens familie fx har en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse eller lider af depressioner, har man en større risiko for selv at få en personlighedsforstyrrelse. En anden forklaring kan være at man har haft en ustabil barndom, hvor ens forældre f.eks. har drukket eller at man af andre grunde har været overladt til sig selv. Man kan også have været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb. Med en personlighedsforstyrrelse har man desuden større risiko for med tiden at selv at udvikle afhængigheder, alkoholmisbrug eller at få depressioner. Uanset diagnose (eller ej) og sværhedsgrad, så er det vigtigt at man tager disse problemstillinger alvorligt og søger psykologisk behandling eller forebyggelse.

 

Alkoholproblemer, hvad nu?

 

Ring 61661900 for personlig betjening.

 

Noter:

*Sundhedsstyrelsen: Alle danskere over 14 år drikker i gennemsnit 11,1 liter ren alkohol om året. Max 5 genstande ad gangen samt for mænd (lav 14/høj 21) og for kvinder (lav 7/høj 14). 24,3% af alle over 15 år drikker over lavrisikogrænsen og 10,6% over højrisikogrænsen. Hver femte københavner drikker for meget.

 

Home | Parterapi-parterapeut.dk

 

 

 

Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

 

#ParterapiParterapeutDk #ParterapiParterapeut #Parterapi #Parterapeut

 

 

Det er ligetil, enkelt og evident - der er alligevel gennem tiden stillet mange spørgsmål - så derfor: Alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under / fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l. Alle oplysninger og korrespondance behandles på samme sikkerhedsniveau som alm. email. Alle oplyste / udvekslede / benyttede emails tilmeldes nyhedsbrev o.l. Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er endelige køb - klippekort, kombinerede og forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip / en kombineret eller forudbetalt ydelse / materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip / materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives / overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Kvittering kan kun udskrives og udleveres ved betaling på mødet og efterudstedes/-sendes ikke. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget er altid dit. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. egne beslutninger, kommunikation, handlinger og reaktioner af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal egen læge kontaktes. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn og spædbørn kun efter særaftale. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse. Vi er GDPR compliant og denne tekst opdateres snarest.