Skip to main content

Red parforholdet & bliv den bedste version af jer selv

Kommunikation > Problemløsning > Kærlighed > Udvikling > Livskvalitet > Sundhed

Løs jeres parforholdsproblem.
Genskab kærligheden, sexlivet og livsglæden.

Stå sammen og sæt et mål.
Gør snublesten til trædesten.

Undgå skilsmisse og
byg en ny fremtid på seks uger.

Kommunikation og problemløsning.
Bliv stærkere og få nye kompetencer for livet, som også kan bruges i familien og på jobbet.

Jeg har over 30 års erfaring og arbejdet med flere tusinde klienter.
Forandringsorienteret, med empati for smerten og 100% engageret.

Som eksam. psykoterapeut, cert. parterapeut og uddannet af de bedste i verden, ved jeg hvad der skal til.
Jeg har flere metoder og værktøjer, så alle kan få noget ud af det, hvis de vil, er parate, tager ansvar og gør indsatsen.

Ta’ 6 gange parterapi på 6 uger.
For 90% af klienterne er det nok med mit koncept for parterapi.
Og mange skaber turnarounds efter blot få gange.

Book nu og kom straks videre.
Undgå at problemet vokser sig større eller låser sig fast.

Få din redningsplan her

Kom hurtigt videre med parterapi i København eller Online

Parterapi • Psykoterapi
København • Online • Dansk • Engelsk

Hvis jeres metode ikke virker,
hvorfor så ikke prøve vores?

København eller Online
Book parterapi akut/alm. tid i København Valby eller gør som 99% og kom til med det samme online pr. tlf.

Mere effektivt online pr. tlf.
Jeg havde faktisk en klient der var professor og som havde forsket i det, og påvist at det reelt er mere effektivt pr. telefon.
Det bekræftede således den online-ekspertise jeg havde opbygget i mere end 15 år.

Krise • Udvikling • Forandring
Parterapi i København Valby og online med speciale i ‘mindset’, seksualitet, utroskab, krise, alkoholproblemer, voksen-barn, stress, angst, depression og sorg.

Relationen heler!
Jfr. Harvard The Grant Study er både alkoholproblemer, parforhold og troskab afgørende faktorer for livskvalitet, psykologisk og fysisk sundhed.

Det er muligt!
Ønsker I forandring, succes, turnaround eller måske total makeover? Over 90% kan redde parforholdet, opnå større sundhed samt et bedre liv, familie, karriere og økonomi.

Læs mere om parterapi nedenfor eller ring og book!

Er du parat, ønsker du forandring og er du villig til at betale forandringens pris?
Så ring +45 61661900
Eller læs nedenfor og tænk over det!
Dem der tager en hurtig beslutning, får hurtigt resultater (Napoleon Hill).


Hvad er forandringsterapi, psykoterapi og parterapi?

Parterapi-parterapeut.dk tilbyder forandringsterapi. Udgangspunktet er dig, dit mindset, relationskompetencer, kommunikation og problemløsning. Metoden er psykologisk, fænomenologisk, procesorienteret, eksistentiel, spejling og feedback. Terapien forudsætter at du er forandringsparat, coach’able, jeg-stærk, spørg, siger til og fra.

Parterapi-parterapeut.dk tilbyder direkte, hurtig, effektiv og forandringsorienteret procesarbejde med sigte mod indsigt, ansvar, handling, mestring og selvregulering – psykoterapi, parterapi, sexologi, imagoterapi, familieterapi, alkoholbehandling, coaching og supervision. Privat, erhverv, online, worldwide og København Valby.

Dette koncept og disse metoder har flere tusinde klienter haft glæde af. For de fleste rækker det med seks gange terapi. Mange har endda skabt en turnaround efter blot to til fire gange. Men det er ikke alle, der er parate m.v. Så I kan starte med blot en enkelt konsultation og se hvad I kan med parterapi, inden I beslutter jer for klippekort.

En konsultation er 75 min. Selve terapien varer 45 min. og jeg sætter altid ekstra 30 min. af til at komme til stede, spørgsmål, praktisk og afsked. Terapi behøver ikke at tage lang tid. Internationalt er jeg trænet i terapi på ned til 10 min. Så mange når flere terapeutiske arbejder på hver konsultation. Som hjælp og støtte får du første gang en pædagogisk intro om ramme, metode, værktøjer og støtte til at forstå og at navigere i terapien som klient – terapi er et samskabende samarbejde og læringsproces.

Hvorfor og hvornår skal man søge parterapi og psykoterapi?

Kender du det her?

Nogle skal have hjælp i den spæde start af parforholdet – en god start, flytte sammen, bryllup, børn eller sexliv. Andre befinder sig pludseligt et sted, de ikke ønsker eller havde planlagt. Det behøver ikke at være en krise – men på et tidspunkt nærmer det sig ‘make or break’.

I havde måske ikke et mål, var ikke helt enige om det eller tydelige nok. Pludselig tog hverdagen og paradigmerne over. Nu er I ikke længere der hvor I gerne vil være, men gnisten kan genfindes og kærligheden overleve. For nogle var det hovedet, hjertet eller hamsterhjulet, der løb af med dem.

Måske forsvandt I op i hovedet og tankerne overtog styringen – parforholdet blev et ‘construct’ og I glemte at leve. Tankerne ledte måske til ambitioner og projekter eller luftkasteller, som førte til bekymring, stress, angst, depression, skænderier, flugt og sorg.

Eller også blev I væk i følelserne. Først var det dejligt og I kaldte det måske at leve i nuet. Siden et mareridt, hvor det blev følelserne, der styrede jer og jeres dialog, adfærd, reaktioner og parforhold – i stedet for omvendt. Dem der lykkedes er ofte dem der sætter et mål og holder planen – de andre venter til de føler sig inspireret og motiveret.

Pludselig vågner I op i hamsterhjulet og jeres livsdrømme er udlevet eller i virkeligheden bare en kopi og ikke jeres. For nogle sker det tidligt og for andre som en glidende overgang. ‘Wake-up’ kaldet kan også trigges af en pludselig krise, noget udefra, sygdom eller utroskab. Nu står det svagt tydeligt for de fleste, hvad de vil – eller i hvert fald hvad de ikke vil. Men det kræver hjælp til organisering af en ny vision og et nyt ‘mindset’, for det gamle paradigme (program) virker jo ikke længere. Det skal vendes til noget positivt og bedre, hvis parforholdet og familien skal overleve, vokse og trives.

Mange ændrer sig undervejs i parforholdet, men sjældent i samme takt som partneren. Følelser, interesser og værdihierarkier slår en kolbøtte. Nogle fandt aldrig sig selv og kom ikke rigtigt i gang. Andre når deres mål, realiserer det de troede der var drømmen, udlever deres første ‘purpose’ i livet og børnene flytter fra reden – men hvad nu? Karrieren og livet er umiddelbart toppet, midtvejskrisen, den anden eller tredje alder sniger sig ind – og hvad så? Separate-living, living-apart-together, arbejdsnarkomani, alkoholproblemer, utroskab – eller reboot, makeover, turnaround og kvantespring?

De fleste vil gerne noget andet og mere, men det gamle paradigme (mindset, program eller drejebog) slår ikke til eller trækker i den forkerte retning. Nogle skal måske bare 1) have et lille skub, andre 2) lidt mere i dybden, og andre igen vil måske gerne have 3) en ny drejebog og et nyt paradigme, der kan realisere de kommende livsvisioner.

Fire løsningsmuligheder

1. Start med en enkelt konsultation – få overblik, gør status og find ud af hvad I kan med parterapi / psykoterapi.
2. Nogle vil bare tilbage til en alm. hverdag – det kan for 80-90% klares med vores korte forløb i parterapi på 6 gange over 2 måneder.
3. Andre vil gerne skridtet videre, dybere og tættere samt forebygge, vedligeholde og udvikle – her er imagoterapi eminent.
4. Andre igen vil gerne give det hele en ny chance, finde deres purpose, sætte større mål i livet, skabe en ny drejebog, turnaround, kvantespring… et nyt life-script – have en helhedsløsning samt værktøjer og proces, de selv kan bruge igen og igen, resten af livet… relationelt, personligt, professionelt og hvem ved, spirituelt.

Sådan kommer du igang

Det er ikke kompliceret.
Du skal blot have booket en enkelt konsultation.
Så kan I få overblik, se hvad I kan med parterapi og hvad der er brug for.
Ring blot +45 61661900


Mind • Mindset • Mindshift • Paradigme • Paradigmeskifte • Parforhold • Parterapi

Hvad er det, der styrer parforholdet?

Det, der umiddelbart styrer vores adfærd og resultater, er vores følelser. Men hvis vi ikke styrer vores følelser, så styrer de os, vores liv og parforhold. Så er spørgsmålet, hvad det er, der styrer følelserne. Det er primært tankerne. Men det er der få, der ved. Inkl. hvad og hvordan det styrer tankerne. Det er sindet – vores ‘mindset’. Det er der endnu færre der ved. Og 95% af sindet er desværre ubevidst.

Det er i den ubevidste del af sindet, vi finder vores paradigmer – og vi har mentale programmer for alt. Kærlighed, parforhold, familie, børneopdragelse, karriere, økonomi, bolig, nærhed, sex, alkohol, troskab, kommunikation, problemløsning… Men paradigmerne er ikke en gang programmeret af os selv, så 95% af vores liv og parforhold er altså styret af noget ubevidst, der ikke er os og vores, men basalt set et program. Et program du dog selv har mulighed for at lære at ændre – mental forandring og ‘mindshift’.

Indtil at du vågner op, er der kun en mulighed. Og det er via traditionel vej, at foretage midlertidig, bevidst og forceret forandring med de 5% af den bevidste bevidsthed – inkrementel adfærdsmæssig forandring. Det står i konkurrence med omverdenen, sanseindtryk, perception og tænkning – samt domineret af bl.a. paradigmet. Men det er muligt for dem, der er parate til indsigt, ansvar og handling via traditionel terapi – altså løsning nr. 1 og 2 ovenfor. Ønsker du at læse mere om løsning nr. 3, så læs videre nedenfor eller klik her for mere om mindshift coaching.

Udgangspunktet

It is all in the mind.
Body, heart, mind, mindset, mindshift…
Parforhold, paradigme, paradigmeskifte…

Personligt har jeg arbejdet med relationer, psykologi og sindet samt psykoterapi, supervision, undervisning, coaching, mentor’ing og consulting i mere end tre årtier. De fleste tror dog stadig, at vi tænker. Det viser sig at vores tanker, følelser og parforhold i virkeligheden er styret af det vi kalder sindet. Især den underbevidste del af sindet, hvor vi finder vores konditionering, blueprint, autopilot, program – paradigme.

Underbevidstheden og vort paradigme styrer således automatisk og ubevidst 95% af vores perception, tanker, følelser, adfærd, vaner, relationer, resultater og liv inkl. parforholdet. Så indtil at vi gør det ubevidste bevidst, vil det styre vort liv, og de fleste vil kalde det for skæbnen. Altså, styrer du ikke sindet, så styrer paradigmet dig. Sådan behøver det ikke at være. Kunne du tænke dig at tage dig selv, parforholdet, livet… til next level?

Problemet

Mindset, love and relationship.
The heart in the mind and the mind in the heart.
To have someone understand your mind is a different kind of intimacy.

I al den tid jeg har arbejdet i det her felt, har det stort set været det samme. Alle snakker om følelser, men ingen ved, hvad det er. Det ville jeg vide. De styrer nemlig vores opfattelsesevne, kommunikation, adfærd og resultater. Men eftersom at 95% er ubevidst, ender vi med ubevidst at være styret af vores følelser. Dermed bliver vi reaktive samt offer for omstændighederne og det mange kalder for skæbnen. Men det er muligt at blive bevidst og at tage kontrol. At leve efter design og ikke efter skæbnen. 

Når vi kigger nærmere på det, så er det især tankerne, der påvirker følelserne. Men problemet er, at ingen har lært at tænke, tage beslutninger, tjene penge eller at elske. Kun 2% tænker, 3% tror de tænker og resten er helst fri jfr. fx Dr. Kenneth McFarland. Så de 5% af sindet der kunne være bevidst, udgør et stort potentiale for de fleste. Det lyder flabet, kunne du sige. Men tænk over det. Men hvis vi virkelig kunne tænke, tror du så at vi ville have de problemer, det parforhold og det liv vi har? Hvis vi virkelig kunne tænke os til løsningen, havde vi så ikke allerede løst vores problemer?

Omvendt, hvis du kunne lære hvordan man tænker samt at mestre de seks mentale fakulteter og de 5% af sindet, ville du være i kontrol over din perception samt dine sanser, følelser, tanker, adfærd, vaner, resultater og alt andet i dit liv. Parforholdet inklusive. Så hvad er det, der er bagved og som styrer det hele – tankerne inklusive?

Løsningen

The subconscious mind controls 95% of your relationship!
Change your mindset and you will change your relationship … results and life.

Nu ved jeg hvad det er, og hvordan man kan styre tankerne. Det er sindet – the mind. Jeg var på vej, for jeg havde allerede arbejdet med sindet, meditation og yoga i mere end 20 år – det er dog langsomme og diffuse metoder – så nu har jeg i de seneste år studeret sindet intensivt samt fundet manualen, drejebogen og værktøjerne.

Relationships are created twice.
First on a mental plain and then on a physical plain.

Jeg er nu certificeret mindset-coach og specialiseret i relationelle- / parforholdsparadigmer og mindshift i parforhold, familier, teams og individuelt. Jeg hjælper folk privat, i parforholdet og erhvervsmæssigt med at lære hvordan man tænker, får resultater og skaber vedvarende forandring med større lethed inkl. hvordan man kommer ud af kompulsive og underbevidste tunge vaner som fx alkohol, utroskab, porno, overvægt, stress, skænderier… Og får et sundt sind i en sund krop – mens sana in corpore sano.

Mindset defines and predicts your relationship.
Mindset is critical for successful relationships.
Develop your mindset and the relationship develops.

Well, det er måske en større mundfuld og jfr. fx Forskningsnyt for psykologi er korttidsterapi stadig et par og tyve gange. Så lad os starte med mit koncept for psykoterapi og parterapi på 6 gange over 6 uger. Og skulle der være nogle stærke paradigmer, der står i vejen, eller et brændende ønske om turnaround og kvantespring, så lad os tale om et mindshift – eller på dansk et paradigmeskifte. Hvis 6 uger gør en signifikant forskel for mange, så tænk på hvad et mindshift-program på 12 eller 24 uger kan gøre for dig, jer, familien, børnene, karrieren, økonomien og fremtiden? Next level? Ring straks +4561661900

Konceptet

Du kan læse mere om koncept for parterapi og psykoterapi nedenfor og under priser samt om grundlag, metoder og stil under om parterapeuten. Ønsker du at booke, er du velkommen til at ringe +4561661900 eller at benytte kontaktformularen.

Koncept© for Parterapi i København

Baseret på over 30 års erfaring

6 gange parterapi på kun 2 måneder

Klippekort inkl. gratis partest og ebog

Nok til 90% af alle parforhold

Afklaring

Første konsultation i parterapi
Se hvad I kan med parterapi
Partjek, status, mål & løsninger
Gratis parforholdstest

Problemløsning

Kort intensivt forløb i parterapi
Få løst jeres problem
Klippekort med fem konsultationer
Gratis eBog & værktøjer

Udvikling

Skab en ny og bedre fremtid
Bliv den bedste version af jer selv
Individuel-, familie- & imagoterapi
Coaching & turnarounds

30 års erfaring

Flere tusinde par
Over 95% redder parforholdet
Exam. Psykoterapeut, Cert. i Parterapi
Voksenpæd., MBA, Cert. Coach

Ekspertise i parterapi

SeksualitetUtroskabAlkoholPsykeMindset

Parterapi på dansk og engelsk i København og online

Over 15 års erfaring med online parterapi

 • Mandlig parterapeut
  Over 30 års erfaring i parterapi
  International baggrund
  Coach og psykoterapeut

 • Cert. i parterapi
  Exam. psykoterapeut
  Cert. coach og MBA
  Access Bars og Body Facilitator

 • Ingen ventetid / book akut
  Parterapi online og worldwide
  Privatpraksis siden 2002
  150 m fra Valby Station

 • 6 x parterapi på 6 uger
  Intensivt, kort og effektivt
  Mulighed for længere forløb
  Flere alternativer og metoder

 • Start med een konsultation
  Køb klippekort med fx 5 klip
  Betal parterapi med MobilePay
  Nemt, hurtigt og billig parterapi

 • Gratis test og værktøjer til parterapi
  Gratis eBøger, blog og artikler
  Gratis Access Bars ved terapi
  Gratis bodyscanning ved terapi

 • Mulighed for tre behandlinger i en
  Access bars, terapi og bodyscanning
  Kombiner krops-, psyko- og parterapi
  Tre behandlinger i een for kun en pris

 • Krop, sind, sjæl, psyke og parterapi
  RYT 200 Exam Yoga Teacher og paryoga
  Over 20 års meditations erfaring
  Specialist i mindset og mindshift

 • Sidder I fast i gamle paradigmer?
  Brug for et kvantespring / turnaround?
  Personligt, relationelt og professionelt?
  Reboot med 3 måneders elite coaching

Fra krise til kærlighed med parterapi


Kærlighed, sundhed og livskvalitet går hånd i hånd.

Når livet gør ondt, eller parforholdet går i hårdknude, er det svært at være intime, kærlige og konstruktive.

Måske har din partner været dig utro, måske kæmper du med en dyb sorg, eller måske har din partner udfordringer med stress, angst eller depression?

Nogle får problemer med alkohol og andre er vokset op som voksne-børn af alkoholikere.

Uanset problemet, så påvirker det jeres kommunikation og problemløsning. Ikke mindst går det ud over parforhold, sexliv, livsglæde, helbred og arbejdsliv.

Jeg støtter jer i at skabe den relation og liv, som I ønsker ved hjælp af parterapi.

Parterapi-parterapeut.dk • København, online & worldwide • Dansk & engelsk • Akut uden ventetid

Kort om parterapi i København & online


Hvad er parterapi?


Parterapi er til for at hjælpe med de psykologiske og relationelle problemer, der opstår i et parforhold.

I løbet af et liv vil der opstå problemer, der kan påvirke dig og din relation til din partner, familie og børn.

Omvendt kan de problemer der opstår i sexlivet, parforholdet og familien også påvirke dig selv, dit professionelle liv og andre livsområder.

Nogle gange bunder det i eller udvikler sig til f.eks. alkoholproblemer, stress, angst, depression, utroskab eller sorg.

Hvis du har de rette værktøjer og ved, hvordan du skal forholde dig til dine og din partners følelser og problemer, kan du komme langt.

Tager du forbi Parterapi-parterapeut.dk i København, vil du og din partner få talt ud om det, der er roden til jeres udfordringer.

I vil lære at få bedre selvindsigt, kunne tage mere ansvar samt forstå og løse problemerne inden de suger al kærligheden og nærheden ud af relationen.

Hvorfor besøge en parterapeut?


Måske du og din partner har problemer i soveværelset, eller I har svært ved at kommunikere med hinanden? Det kan også være I er uenige om, hvordan jeres børn skal opdrages? Eller skændes om alkohol?

Det er almindeligt med skænderier og problemer i parforholdet. Det er ingen skam. Det er en skam ikke at gøre noget ved det. Eller at give op for tidligt og ty til skilsmisse.

Parterapi kan også være nyttigt, hvis du eller din partner har et individuelt problem. Det kan være stress, angst, depression, sorg, traumer eller det at være barn af en alkoholiker.

Selvom det ikke er jer begge, der har det svært. Så tærer den enes problem på den anden, og det kan få snebolden til at rulle.

Er du ikke helt i mål, hjælper Kasper dig på vej, så du kan skabe den forandring du drømmer om, og nå dine mål. Kasper er committed to excellence, driven by purpose og fascineret af at se folk rykke.

Er du klar til parterapi i København Valby eller online?


Lever du og din partner et liv i problemerne eller mulighederne? Prøv en gang at se på kvaliteten af jeres spørgsmål til hinanden.

Det er vigtigt, at du og din partner er klar til at ‘leve i spørgsmålet’ i stedet for straks at udtænke en løsning og reagere på autopiloten.

Når I ‘lever i spørgsmålet’, holder I jeres bevidsthed, proces, kreativitet og muligheder åbne.

Hos sexolog og parterapeut Kasper Larsen i København vil du og din partner opleve parterapi med  konfrontation, spørgsmål og hjælp til at navigere i kaos.

Længes du efter det bevidste, kærlige, intime og levende parforhold?

Er du parat til åbenhed, ærlighed, insigt, ansvar, problemløsning og handling?

Søger du dialog, samarbejde, udfordring, processtøtte og egne værktøjer?

Er du klar til nærhed, healing, forandring, vækst, dynamik og livskvalitet?

Ønsker du et kvantespring – personligt, relationelt eller professionelt?

Er I villige til at gøre en indsats samt at investere i forandringens pris?

Kan du nikke ‘ja’ til ovenstående?

Parforholdsproblemer der kræver parterapi


Parterapi ved de 5 store udfordringer i parforholdet


Mangler dit parforhold nærhed, kommunikation eller problemløsning? Uanset om du kan nikke genkendende til én eller alle tre områder, kan det være smertefuldt for både dig, din partner og børnene. Søg parterapi som forebyggelse, behandling og udviklende fastholdelse – inden kommunikationsproblemerne bliver til krise.

• Der er 5 store tabuer i parforholdet, der er svære at tale om

De fleste par har noget af de 5 tabuer omkring: 1. Krop, vægt og sex, 2. Tid, arbejde, penge og bolig, 3. Traditioner, familie, forældre og børn, 4. Ideologi, politik, eksistentialisme og religion, 5. Tobak, alkohol, mad, sundhed, sygdom og død.

Et problem afføder ofte et andet. Driller parforholdet, kan du nemt opleve, at det også går ud over de andre livsområder. Eksempelvis arbejdsindsats, søvn, psyke, kost, motion, vægt og helbred.

• De 5 store problemer, der påvirker parforholdet og omvendt

Parforholdsproblemer står ofte i relation til 1. Sygdom, stress, angst og depression, 2. Alkoholmisbrug, afhængighed og medafhængighed, 3. Problemer i sexlivet, 4. Utroskab, 5. Krise, traume og sorg. Læs mere om parterapi ved:

Sygdom • Alkohol • SexlivUtroskab • Sorg

Parforholdsroblemerne afføder hinanden

Mange af problemerne påvirker hinanden. Du kan opleve, hvis din partner eksempelvis er utro, så kan det være, at det bunder i problemer med alkohol eller manglende nærvær i soveværelset.

Målet med parterapien er at give dig og din partner de helt rette værktøjer til at reparere det, der er gået i stykker.

Et parforhold er en kontinuerlig lærings- og udviklingsproces. Lad Parterapi-parterapeut.dk hjælpe jer til at komme videre uden at lave om på hinanden og samtidig bevare den gode kontakt.

Alle kan få mere nærhed, kærlighed, respekt og anerkendelse – uden at miste sig selv eller at lave om på hinanden.

Livsomlægning, parterapi og parcoaching


Nogle gange er det hele filtret sammen og gået i hårknude. Nogle sidder fast, er gået i stå eller havnet i en midtvejskrise. Eller vågner op, når de bliver syge, fyret, børnene flytter eller når de skal pensioneres.

Andre er fastlåst i uvaner, misbrug, middelmådighed, negativitet, håbløshed, opgivenhed, hamsterhjulet eller et kort over virkeligheden og et liv efter noget, der ikke er deres eget koncept.

De har enten nået alle deres mål eller opdager at de aldrig har fundet ud af hvad de vil i livet og hvem de er. At de blot har levet efter forældrenes og samfundets paradigmer.

De vil ud af deres mareridt og realisere de drømme, de aldrig har tilladt sig at have. Finde dem selv, deres formål i livet og spiritualitet. Familie, fred og livsglæde. Personlig udvikling, selvrealisering og selvværd.

Måske vil de hellere leve på en helt anden måde, et andet sted, rejse, være selvstændig, tjene flere penge, have succes på deres måde, gøre en forskel og sætte et fodaftryk inden de skal herfra.

Det kan kræve nogle helt andre metoder – at parterapi kombineres med eller afløses af mindshift coaching. Det kræver et paradigmeskifte – et mindshift.

Parterapi for internationale par

• Imago & family therapy
• Cuples therapy & sex therapy
• Psychotherapy & alcohol treatment

Parterapi er ikke kun forbeholdt danske par og par som opholder sig i Danmark.

Parterapi-parterapeut.dk står til rådighed, hvis du er en del af dansk-udenlandsk par, hvis I begge er af anden nationalitet, eller hvis I er et par med rejseaktivitet og udstationering, der har problemer i forholdet.

Jeg har selv rejst meget samt boet, studeret og arbejdet i udlandet. Derfor har jeg stor international og kulturel erfaring.

Min erfaring er dog, at kulturen er altid en udfordring i parforholdet. Også hvis man er fra samme land. For den familie, by- eller landsdel man kommer fra, har altid forskelligheder og modsætninger.

Jeg tilbyder parterapi på dansk og engelsk og understøtter på tysk, fransk, norsk og svensk.

Vi taler det sprog, som I finder jer mest trygge ved, og terapien kan foregå i København, Valby, lokalt og online.

Hvordan foregår parterapien?


Hos Parterapi-parterapeut.dk i København Valby er den terapeutiske stil direkte, hurtig og spejlende.

Hos mig oplever I ærlighed, varme, dybde og forandringsorienterede løsninger.

I finder støtte, og en der kan lede og konfrontere dig og din partner med jeres adfærd, kommunikation og problemer.

Relationel psykologisk behandling ved parterapi omfatter helheden og systemet. Således både de individuelle og fælles psykologiske, sociale og relationelle problemer. Derfor involverer det både dig og din partner samt jeres relation.

Parterapi er derfor psykoterapi med to voksne mennesker i en personlig relation, der sammen, og hver for sig, skal skabe forandring og en ny virkelighed.

Metoden er fænomenologisk, relationel- og procesorienteret – ærlig, direkte, hurtig og forandringsorienteret.

Når du og din partner er til parterapi vil I opleve, at jeg inddrager værktøjer og teorier omkring personprofiler, personlighedsstruktur, sjælen, sindet, psyken og kroppen.

Læs mere kompetencer, metode, proces og stil under Om mig.

Læs mere pris og koncept under Priser.

Tag en gratis parforholdstest:

Du kan tage partesten før, under og efter et forløb i parterapi hos mig.

Du kan tage den alene eller sammen med din partner for at sætte gang i en dialog om, hvordan I har det og hvad I skal fokusere på.

Det er hverken et krav eller påkrævet. De første gange er der rigeligt at tale om.

Få hjælp med parterapi af parterapeuten i København Valby


Min værktøjskasse er stor og erfaringen er bred.

Jeg har fuldtidspraksis og står derfor klar til at hjælpe dig og din partner, når I ikke længere kan overskue problemerne, rumme følelserne eller se en udvej.

Når I ikke ved, hvordan I skal overkomme den her smerte I bærer på og som er blevet for stor.

Du kan komme alene til individuel psykoterapi eller tage din partner med til parterapi for den samme pris. Det er ligeledes samme pris ved familieterapi med op til fire deltagere.

Terapien kan desuden kombineres med access bars, så får I to behandlinger for en pris.

Hos Parterapi-parterapeut.dk får I tid indenfor en uge. Er det akut, kommer I til med det samme.

Ring +45 61661900 for booking

Parterapi i København Valby og online med fokus på relationer, udvikling & sundhed

Intimitet, erotik og seksualitet i parforholdet

Døjer du med den erotiske og intime nærhed i forholdet? Er i uenige om frekvensen og kvaliteten af jeres sexliv? Eller lider sexlivet på grund af f.eks. stress, angst, depression, alkohol eller medicin? Drømmer du om at kunne bevare gnisten og for at få sexlivet til at fungere? Har I udfordringer med reproduktion eller er i behandling for barnløshed? Så er løsningen sexologisk parterapi. Eksempelvis at tale om jeres seksuelle identitet, praksis, præferencer, tændingsmønstre, tilnærmelser, afvisninger og udfordringer.

Sidespring og utroskab i parforholdet

Har du eller din partner været utro, taget et sidespring eller haft en affære? Er I gået fejl af hinanden og jeres grænser? Utroskab kan være mange ting og tage mange former. Alt fra fysisk, elektronisk til økonomisk. Nogle er chat, porno eller sexafhængige. Ønsker du at arbejde på forholdet og komme tilbage til, hvorfor det var I valgt hinanden? Find sammen igen og skab en ny fremtid. Det er aldrig for sent. Parterapi med Kasper Larsen kan være din og din partners vej tilbage til hinanden. Og en ny og bedre fremtid. The best is yet to come.

Alkoholproblemer i parforholdet

Alkohol er den største enkeltstående årsag til parforholdsproblemer, utroskab, skilsmisse, mistrivsel og sygdom. Alkohol er et opløsningsmiddel og det kan opløse alt. Lige fra krop, parforhold, familie, arbejde, økonomi, hus og hjem. Heldigvis er det sådan, at dine parforholdsproblemer og dine eller din partners alkoholproblemer bedst behandles samlet. Gerne gennem relationel, psykologisk behandling i form af parterapi. Sammen kan I skabe det I drømmer om.

Voksen-barn af alkoholiker i parforhold

Voksne børn af alkoholikere oplever problemer på jobbet, i de nære relationer og ikke mindst parforholdet og familien. Problemet er ofte, at voksne børn af alkoholikere mangler et tilstrækkeligt funktionelt billede af en sund model for tilknytning, parforhold og familie. Samt ansvar, grænsesætning, forhandling og problemløsning. Nogle bliver perfektionistiske. Mange tager for meget ansvar og er medafhængige. De fleste finder sammen med en, der har udfordringer med alkohol. Få hjælp via parterapi for voksne-børn af alkoholikere i parforhold.

Stress, angst og depression i parforholdet

Når du rammes af stressfulde belastningsreaktioner, angst, depression, midtvejskrise eller sorg, er det ikke kun dig og dit arbejde, men også din familie, dit parforhold og sexliv, der påvirkes. Hvis du er f.eks. er deprimeret, kan du komme alene til psykoterapi, eller sammen med din partner til parterapi. Så kan I både få talt ud og hjælp til at støtte hinanden og helingen. Få hjælp til afklaring, forebyggelse og behandling af din stressfulde belastningsreaktion, angst eller depression.

Krise, tab, sorg og traume i parforholdet

Der er ikke altid krise i en sorg, men der er altid sorg i en krise. Nogle gange kan sorgen og krisen også være forbundet med traume. Her kommer vi i kontakt med de store eksistentielle temaer – døden, friheden, isolationen og meningsløsheden. Få styrke til at tage endeligt afsked og give slip på din sorg. Uden du behøver at svigte eller glemme den, du har mistet. Du får nyttige redskaber i parterapien, så du kan forsone dig med døden og livet. Eller få hjælp til gammel og diffus sorg, som måske stammer fra din barndom. F.eks. som voksen-barn af en dysfunktionel familien.

Hvad siger klienterne om Parterapi-parterapeut.dk i København?


 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Personlig udvikling, psykoterapi og parterapi med resultater

  Det har været en utrolig spændende rejse rundt i mig selv og vores forhold, det er bestemt anbefalelsesværdig at gå i parterapi ved Kasper.

  Han er utrolig angageret, meget venlig, super sjov og ikke mindst så giver det resultater det han gør.

  🙏🏼❤️ Tak Kasper

  – K. Weidinger
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Fik løst mine problemer på 1 konsultation med 2 behandlinger i én

  Jeg har været hos Kasper og modtaget Samtaleterapi og Access Consciousness behandling.

  Behandlingen er meget effektiv og har efterladt mig med en følelse af dyb ro, fornyet energi og overskud.

  Kun varme anbefalinger herfra.

  – MARIA C.N.
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Turnaround med online imagoterapi pr. telefon

  Min partner og jeg gennemgik Imagoterapi hos Kasper.

  Vi fik præcis det resultat vi havde håbet på, og mere til. Jeg er ikke kun blevet klogere på min partner, men også mig selv.

  Og vigtigheden af det kan ikke undervurderes. Alle mennesker burde prøve terapi på et tidspunkt i deres liv.

  – K. BRUHN
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  One-stop-shopping – total turnaround med psykoterapi, parterapi og imagoterapi per telefon

  Jeg har både gennemgået et individuelt forløb i psykoterapi og et forløb i parterapi hos Kasper.

  Begge forløb foregik telefonisk, hvilket fungerede rigtig godt. I forløbet med min partner gennemgik vi imagoterapi, hvilket var en utrolig lærerig og givende proces, der har gjort mig meget klogere på min partner og ikke mindst mig selv.

  Kasper har guidet mig til en ny bevidsthed om mig selv og min partner, som jeg er evigt taknemmelig for at have opnået. Mit individuelle forløb hos Kasper var også en stor succes, hvor mine problemer blev løst og samtidig bidrog til min personlige udvikling.

  Jeg kan kun anbefale Kasper på det varmeste, og vil ikke tøve med at vende tilbage til ham skulle det blive nødvendigt.

  – Sofie R.
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Online parterapi per telefon på svensk / dansk

  Jag och min partner har haft terapi på telefon utspritt över ca 4 månader som har fungerat bra – även för mig som svensk med dansk partner.

  Det har varit utmanande, men otroligt lärorikt och givande.

  Kasper är genuin, ärlig, rolig och rak.

  Stort tack verkligen! Kan varmt rekommendera.

  – FREDRIKA
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Empowering individuals and couples

  I have been a client of Kasper Larsen’s for both couples therapy and also individual therapy, off and on since 2013.

  Kasper is a very experienced therapist with a clear communication skills and powerful tools that you can take with you outside of the therapy session. His insight and knowledge is profound, and at the same time, very easy to understand and implement in your daily life. He is interested in empowering individuals to take control and make powerful decisions to make positive changes in their lives.

  I have recommended Kasper to friends and couples and will strongly recommend him to anyone who wants help with relationships, job, and personal struggles. It is also fantastic to have such a skilled therapist in English! Strong recommendation!

  – Elizabeth Jochum
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Effektiv online parterapi per telefon på kun 6 uger

  Vi har været igennem et godt forløb til parterapi.

  Terapien foregik telefonisk, som fungerer godt, da man kan tage det hjemmefra eller fra arbejdet.

  Vi havde købt et klippekort, i alt kun seks gange, som var tilstrækkeligt for os. Vi fik den udbytte ud af det, som vi ønskede.

  Vi giver fem stjerner ud af fem stjerner.

  – C. jENSEN
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Turnaround efter 30 år med terapi pr. telefon på kun 3 måneder

  Min mand og jeg har været igennem et parterapiforløb, der har strakt sig over 3 måneder med 12 samtaler.

  Baggrunden for det har været, at et i øvrigt godt samliv igennem mange år var ved at løbe af sporet. Forløbet har givet os en øget forståelse af vores individuelle behov, og de ting som vi længe har været fælles om. Vi har ønsket at bevare og udvikle begge dele.

  Kasper har på meget fornem vis guidet os gennem denne proces.

  Det har foregået telefonisk, og det har været en overraskende positiv oplevelse, dels fordi min mand og jeg har kunnet fokusere på hinanden under samtalerne og ikke på terapeuten og ydre forhold, dels fordi vi ikke har skulle bruge en masse tid på transport.

  Vi kan varmt anbefale Kasper.

  – L. BOELSMAND
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Varm anbefaling – parterapi, psykoterapi, coaching & access bars

  Jeg har, igennem mange år, haft stor glæde af mine besøg hos Kasper der både har omfattet personlig terapi, parterapi og erhvervscoaching.

  Jeg er stadigvæk gift, er super glad for mit job – og jeg har mindre knald i låget end der var lagt op til – så det må siges at have været en succes.

  Kasper er meget lige frem, fordomsfri og effektiv.

  – J. LYNG
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  A therapist that knows his stuff very well

  We had couples’ therapy with Kasper over a period of 4 months and it had helped us enormously.

  Kasper is a great therapist who sees people for who they are and asks the hard questions at the right time. He makes you see yourself and the relationship from perspectives and make you move out of your comfort zone. He is charasmatic and funny and knows his stuff very well.

  I can really recommend this to anyone who is willing to make a change in their life.

  – K. Himmelstrup
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Kvantespring efter onlineterapi pr. telefon

  Har benyttet mig af Kaspers fantastiske kompetencer de sidste 4 mdr.

  På trods af at det har foregået pr telefon grundet corona har han formået at rykke mig gevaldigt – jeg har faktisk formået at tage nogle kvantespring på kort tid, som jeg ikke troede var muligt.

  Han er hjertelig, han er hård, han er direkte, han udfordrer dig gang på gang – men det virker! Kasper får mine varmeste anbefalinger.

  – Julie Strecker
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Kasper har virkelig hjulpet mig til et kvantespring på 6 uger

  Kasper er en fantastisk terapeut og coach, og han har virkelig udvidet min horisont.

  Han er så utrolig klog og vis og man bliver så nemt og hurtig inspireret af hele hans væsen. Han har virkelig hjulpet mig og min partner til at blive bedre udgaver af os selv og vi er blevet bevidste om så mange ting som hjælper os hver evig eneste dag – ikke bare i vores forhold, men også alle andre steder i vores liv.

  Tusinde tak Kasper. Du har virkelig været en kæmpe hjælp og jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger. Jeg vil til hver en tid vende tilbage til dig hvis nødvendigt.

  – N. KAROLINE
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Han er en autentisk og varm terapeut og coach

  Jeg har periodevis været klient hos Kasper T. Larsen siden 2006, og har modtaget psykoterapi, access bars, coaching, gestaltterapi, parterapi samt familieterapi. Det har givet mig ro, indsigt og støtte i at finde mine egne svar.

  Kasper er professionel og dygtig. Han er autentisk og varm, samtidig med, at han er direkte og handlingsorienteret. Kasper er god til at beskrive rammerne for sin terapi. Og jeg har altid kunnet spørge, hvis der var noget jeg har været i tvivl om.

  Det er rart, at man både kan betale fra gang til gang eller med klippekort, da man så kan fastholde sig i processen – også, når det er svært i terapien eller relationen.

  Jeg kan være helt sikker på, at Kasper ikke snakker mig efter munden.

  – Jonas H
 • Parterapi-parterapeut.dk / København og online

  Behageligt, udfordrende og givende psykoterapeut og parterapeut i København

  Jeg har brugt Kasper ad flere omgange, og jeg har kun haft positive oplevelser.

  Han har altid gjort alt hvad han kunne, for at være imødekommende og fleksibel. Han opfatter verden på en positiv og tankevækkende måde.

  Og han håndterer sine sager professionelt, som man kan forvente af en person med mange års erfaring indenfor sit felt.

  – Anonym kvinde, 56 år, konsulent