Mandegruppe

Overskousvej 7 st.th. | 2500 København Valby | 61661900

Mandegruppe | Gruppeterapi for mænd | København

 

RELATIONS- & PARTERAPI

 

PRAKSIS SIDEN 2002

FULDTIDSPRAKSIS

KØBENHAVN VALBY ST

 

TLF. 61661900

 

MANDLIG CERTIFICERET

FAMILIE-, IMAGO OG PARTERAPEUT

COACH, SEXOLOG OG PSYKOTERAPEUT

 

The best is yet to come!

If you never try, you'll never know!

Life is just beginning!

 

 

 

Par-tjek | Parforholdstjek | Servicetjek | Serviceeftersyn | København | Parterapi-parterapeut.dk

 

 

 

Mandegruppe

 

Terapigruppe for mænd

i fast parforhold

 

Indsigt

Læring

Udvikling

Forandring

 

 

 

 

 

Mandegruppe - København

• Få menneskelig indsigt og selvindsigt

• Forstå dig selv som mand og skab et bedre parforhold

• Udvikl dine emmotionelle relationskompetencer

Gruppeterapi for mænd i parforhold

 

Føler du dig som mand udfordret på:

 

• Det at være mand

• At elske sig selv som mand

• At være og hvile i sig selv med autencitet

• At være mand i et moderne parforhold

• Modsætningen mellem den hårde og den bløde mand

• Balancen mellem det maskuline og feminine

• Kønsroller og seksualitet

• At fortå din kvinde samt hendes tanker, følelser og behov

• Skiftene mellem at være partner, ven og elsker

• At balancere karriere, parforhold, familie og børn

• Roller, pligter og opgaver i parforholdet

• At forbinde hjerte, hjerne og hånd

 

Det er ikke uden grund, for problemet er:

 

• At både tiden og parforholdet forandrer sig

• Samtidig med at vi skal definere os selv, vores relation og roller

• I et felt hvor vi også skal finde, hvile og elske os selv samt møde forventningerne

 

Der er ikke nogen ensidig løsning, men i en mandegruppe:

 

• Kan du møde dig selv og andre mænd i samme situation

• Se og blive set samt rummet, inspireret og udfordret

• Bryde isolationen, skabe samhørighed og gensidig støtte

• Træne din emotionelle intelligens og sociale relationskompetencer

 

Mandegruppen - terapigruppen for mænd i København:

 

• Handler ikke om kvinde- eller mandschauvinisme

• Er et forum for psykologisk indsigt, udvikling og forandring

• Støtter dig i at lære dine maskuline og feminine sider i forhold til alle relationer

• Er omfattet af tavshedspligt for alle parter

 

Praktisk om mandegruppen - terapigruppen for mænd København:

 

• Gruppen mødes to timer en gang om måneden i København og på et fast aftalt tidspunkt

• Prisen er kr. 500 pr. gang (kan variere eft. forholdene) og betales forud for min. seks gange

• Inden optagelse skal du til en terapi-samtale der koster kr. 500 inkl. kr. 300 i rabat

• Mandegruppen er en lille fortrolig gruppe på min. seks og max. tolv faste medlemmer

• Der optages primært mænd i alderen 35-55 i fast parforhold

 

Udfyld nedenstående skema og du vil snarest blive kontaktet med henblik på optagelse. I feltet besked kan du skrive lidt om dig selv, dine præferencer, særlige forhold, dit parforhold og hvad du gerne vil arbejde med i den terapeutiske mandegruppe. Jeg selv er fra 1966, har en baggrund i erhvervslivet samt er uddannet gestalt psykoterapeut med speciale i grupper og relationer. Derudover har jeg siden 2002 drevet privat praksis med fokus på relationer og parterapi.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Home / parterapi
Oversigt over site, terapi, ydelser, info, downloads, freebies m.v.
Parterapi på engelsk, tysk, fransk, svensk eller norsk
Om parterapeuten
Parterapeutisk praksis
Psykoterapi
Gratis parforholdstest
Koncept for parterapi
Priser / praktisk / kontakt
Klippekort til parterapi
Access Bars®
Parterapi med hotelophold
Skype / online parterapi
Mandegruppe
Familieterapi
Parrådgivning
Parterapi-parterapeut.dk | Forside | Artikel om parterapi
Imago parterapi
Par-tjek
Skilsmisse og parterapi
Depression / parforhold / relationsorienteret behandling
Voksen barn af alkoholiker i parforhold
Alkohol / parforhold / relationsorienteret behandling
Utroskab og parterapi
Sorg og parterapi
Sexologisk samtaleterapi
Akut parterapi
Book tid
Fotos og citater om familie, parforhold og parterapi
Video  om parterapi
Presse
Brevkasse om kærlighed, familie, parforhold og sexliv
Gratis blog om parterapi med artikler og værktøjer
Instagram
Parterapi-parterapeut.dk på Twitter
Parterapi-parterapeut.dk på Facebook
Gratis nyhedsbrev om familie, parforhold og parterapi

Phone +45 61661900

Overskousvej 7 st.th.

2500 Storkøbenhavn, København, Valby

Copyright © 2015 Copenhagen Denmark

All Rights Reserved Parterapi-parterapeut.dk

 

 

Det er ligetil, enkelt og evident - der er alligevel gennem tiden stillet mange spørgsmål - så derfor: Alt indhold inkl. fx tekster, koncepter, skabeloner, modeller, grafik, filer, test, brevkasse og blog m.v. er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er velkommen til at linke til dette site samt at referere indhold med kildeangivelse og hotlink. Der må ikke fotograferes, filmes, lydoptages eller transmitteres o.l. under / fra møder, samtaler, telefonsamtaler, skype o.l. (ej heller til personligt brug) og det vil i ethvert tilfælde udløse en bod på kr. 150.000. Du skal evt. bruge Adobe til downloadede filer. Parterapi-parterapeut.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance, ebøger, tests o.l. Alle oplysninger og korrespondance behandles på samme sikkerhedsniveau som alm. email. Alle oplyste / udvekslede / benyttede emails tilmeldes nyhedsbrev o.l. Al korrespondance og data er Parterapi-parterapeut.dk's ejendom. Der tages forbehold for regne-, slå-, stave- og trykfejl. Booking/ bestilling/ overførsel/ betaling er endelige køb - klippekort, kombinerede og forudbetalte ydelser, materialer o.l. er frivillige, personlige og i.h.t. betingelserne samt aftale-/ lovmæssigt ikke omfattet af fortrydelsesret / tilbagekøbsaftale o.l. Et klip / en kombineret eller forudbetalt ydelse / materiale, gælder en måned fra betalingens dato (forfaldsdato, senest), i alm. arbejdstid og efter kalender, ubrugte klip / materialer refunderes uanset årsag og konsekvens ikke og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. Klippekort er ikke at sidestille eller sammenligne med andre klippekort og andre klippekortordninger andre steder eller fx gavekort, oplevelseskort, tilgodebeviser o.l. Klippekort, freebies, test, artikler, ebøger m.v. er på eget ansvar og kan ikke indløses, ombyttes til penge, returneres, fortrydes, videresælges eller videregives / overdrages samt er uden garanti. Ved forudbetaling, er terapeuten kun bundet af aftale(r) ved godkendelse og når oplysninger, betaling og bankkvittering er rettidigt modtaget. Afbud og ændringer senere end præcis kl. 0900 to hverdage før, afregnes uagtet årsag og konsekvens til 100% af honoraret. Kvittering kan kun udskrives og udleveres ved betaling på mødet og efterudstedes/-sendes ikke. Der er ikke åbent før eller efter aftalte tid og forsinkelser skal straks medeles. Ved forsinkelser over 15 min. kan terapeuten aflyse aftalen for klientens regning. Metoden er uagtet kommercielle betegnelser psykologisk - psykoterapi. Mennesker er forskellige og behøver forskellige former for behandlinger. Klippekort, tilbud og informationer fra terapeuten, emails og på dette site m.v. er ikke en anbefaling eller rådgivning, men en mulighed og valget er altid dit. Behandlingen er til enhver tid og i enhver henseende, for egen regning, ansvar og risiko. Klienten skal selv drive sin proces, sige til ved udfordringer og er ligeledes altid selv ansvarlig for hvad der høres og tolkes inkl. egne beslutninger, kommunikation, handlinger og reaktioner af enhver art. Psykoterapi o.l. kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, diagnose, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom skal egen læge kontaktes. Det forudsættes at du er egnet for psykoterapi, at din læge kan stå inde herfor og at du er jeg-stærk nok. Du må kun møde klar, ædru, rask og smittefri. Der modtages kun de aftalte deltagere og evt. gæster, som forud har afgivet kontaktoplysninger m.v. Børn og spædbørn kun efter særaftale. Kontoret er overtøjs-, sko- og røgfrit. Der må ikke medbringes dyr, drikke- eller spisevarer. Rammen, betingelserne og terapeutens anvisninger skal altid efterkommes og i modsat fald kan processen afbrydes for klientens regning. For fuld version af betingelserne, se under menupunktet Kontakt. Terms / betingelserne accepteres straks og uforbeholdent ved booking, afgivelse af kontaktinfo, betaling og deltagelse.